ved
Gard Strøm


| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Oppdatert 20.06.2022

Folketelling for Holden herred
1ste Januar 1891
 
Avskrift: G.S., Brevik september/ oktober 2016.


Dette er en avskrift av Digitalarkivets skannede kopi av originaltellingen. Se originalen her.
Jeg skriver av enkelte kilder for min egen del. Dette gjør arbeide med den nettbaserte "bygdeboka" Gamle Holla mer effektivt. Jeg har ikke lest korrektur,
men retter når jeg finner feil. Ta dette for hva det er: En avskrevet sekundær kilde. Primærkilder er f.eks. kirkebøker og skifter.

Her er oppført personers alder og fødested (tinglag/ prestegjeld). Man var ikke alltid like nøyaktige med fødselsår. Fødested kan også være feil oppført.
Det var heller ikke alltid listeførerne skrev like vakkert. Helt åpenbare skrivefeil er forsøkt rettet.

Her er nesten alle barn oppført med patronymikon, d.v.s. at om far heter Peder, heter sønnen Pedersen, eller datteren Pedersdatter. I de fleste tilfellene er etternavnet endret i folketellingen 1900 til samme patronymikon som faren hadde. Eks: Heter far Peder Larsen, så heter også barna Larsen til etternavn.
Men det er ingen regel uten unntak! Vi går her inn i en slektsgranskers "kaostid" når det gjelder etternavn.

Stedsnavn her er ikke alltid skrevet slik vi er vant med. Da skriver jeg gjerne det stedsnavnet vi kjenner i parantes bak. "Bamle" skriver jeg her Bamble.
Det vil på den måten være enklere å søke seg fram til alle som er født i et bestemt område.


Søketips: Hold nede [Control] og trykk [f].

Om avskriften.
Disse avskriftene gjør jeg for min egen del, for å bli kjent med både steds- og personnavn i området, og for effektivt kunne skrive ei moderne Nett-Bygdebok for Holla. Jeg leser ikke korrektur på mine avskrifter, men retter underveis når jeg finner feil. Det er fritt fram for alle å benytte seg av mine avskrifter til hva man vil, men bruk for all del de skannede kirkebøkene på Digitalarkivet for kontroll. Jeg er heller ikke feilfri. G.S.


| Hjem |
| 1665 | 1762 | 1782 | 1801 | 1835 | 1865 | 1875 | 1891 | 1900 | 1910 | 1920 |


Tællekredse

 Tællingskreds No. 1 - Ejsbygden. Hjemmehørende Folkemængde: 525 Personer.

Teller: Jon Gunheim.
Kommentar: Gjennomført skrev Jon Gunheim Sverge for Sverige, arbejde for arbeide og selvejer for selveier. Jeg følger huslistene i den rekkefølge de ligger i tellingen. Det er ruta som telleren har gått. Dette er altså ikke ordnet etter gårds- og bruksnummer. Gard Strøm 7.9.2016.Skaardal.
Gnr 1 - bnr 1 og 2.

Halvor Jørgensen Skaardal, Hovedperson, Gift, Gaardbruger, selvejer, forpagter Jord, gift, Kjører, f. 1853 i Holden.
Aslaug Hansdatter, Hustru, f. 1849 i Saude (Sauherad).
Jørgen Halvorsen Skaardal, Søn, gjeter hjemme, f. 1879 i Holden.
Anne Marie Halvorsdatter Skaardal, Datter, f. 1881 i Holden.
Hans Halvorsen Skaardal, Søn, f. 1884 i Holden.
Aslaug Maria Halvorsdatter Skaardal, Datter, f. 1886 i Holden.
Halvor Halvorsen Skaardal, Søn, f. Marts 1890 i Holden.
Jørgen Andersen Skaardal, Husfaderens fader, Enkemand, Kjører, Behjælpelig med gaardsbruget, f. 1832 i Holden.
Ole Asmundsen, Ugift, Tjenestetyende i Gaardsdrift og Kjøring, f. 1862 i Rauland.
Liv Knudsdatter, Ugift, Fæpige, stuepige, f. 1864 i Saude (Sauherad).

Storhaug.
Gnr 2 - bnr 1.

Gunulf Isaksen Storhaug, Hovedperson, Gift, bruger af jord og kjøring ved kanalanlegget, f. 1864 i Lunde. Ophold: Bjerva i Lunde.
Maria Aronsdatter, Hustru, f. 1861 i Lunde. Ophold: Bjerva i Lunde.
Anne Maria Gunulfsdatter, Datter, f. 1888 i Holden. Ophold: Bjerva i Lunde.
Aslaug Andersdatter, Ugift, Gaardejer og behjælpelig ved gaardsbruget, f. 1833 i Holden.
Johanne Kristensdatter, Tjeneste Husarbejde, f. 1878 i Holden.

Karl Larsen By, Gift, Kanalarbejder - murer, f. 1858 i Sverge (Sverige).
Anne Marie Rasmusdatter, Hustru, Sying, f. 1856 i Lunde.
Jenny Albertine Gustava Jansen, Stedatter, f. 1882 i Porsgrund.
Laurits Rikard Karlsen, Søn, f. 1888 i Holden.
Rasmus Halvorsen Lomrud (Lommerud?), Skomager, Enkemand, Losjerende familiemedlem, Forsørges af Fattigvæsenet, f. 1810 i Holden.
Besøgende:
Helene Tomine Rasmusdatter, Ugift, Tjener, gaar Husmoderen til haande i Husstellet, Forsørgende: Jægtskipper. Bosted: Knardalstrand, Solum.

Storhaug.
Gnr 2 - bnr 2.

Halvor Aslaksen Storhaug, Hovedperson, Gift, Gbr., selvejer, kjøring ved Kanalarbeidet, f. 1862 i Lunde.
Ingeborg Olsdatter, Hustru, 1865 i Lunde.
Kjersti Halvorsdatter, Datter, f. 1886 i Lunde.
Olaf Halvorsen, Søn, f. 1888 i Holden.
Margit Olsdatter, Ugift, i Tjeneste med Kreaturrøgt og Husstell, f. 1862 i Lunde.

Storhaug.
Gnr 3(!) - bnr 6.

Otto Johannesen Storhaug, Hovedperson, Gift, Kanalarbejde, stenarbejder, f. 1857 i Sverge (Sverige). Metodist.
Anna Kristina Larsdatter, Hustru, f. 1849 i Sverge (Sverige). Metodist.
Augusta Vilhelmina Svendsdatter, Stidatter, Husstel og Kreaturrøgt hjemme, f. 1872 i Sverge (Sverige). Metodist.
Karl Anton Valtin Ottesen, Søn, Kanalarbejde, f. 1876 i Sverge (Sverige). Metodist.
Oskar Denes Ottesen, Søn, Kanalarbejde, f. 1878 i Id i Sverge (Sverige). Metodist.
Johan Georg Ottesen, Søn, f. 1879 i Ejsberg i Sverge (Sverige). Metodist.
Gustav Adolf Ottesen, Søn, f. 1882 i Skeberg (i Østfold), Metodist.
Svend Fredrik Ottesen, Søn, f. 1885 i Bamble. Metodist.
David Ottesen, Søn, f. 1887 i Lunde. Metodist.
Anna Ovidia Marie Ottosdatter, Datter, f. November 1889 i Holden. Metodist.

(Alle her ble oppført som Svenske, siden far er Svensk statsborger. G.S.)

Jørgen Evensen, Hovedperson, Ugift, Kanalarbejde, Smeddreng, f. 1874 i Lunde.
Gustav Andersen, Hovedperson, Ugift, Kanalarbejde, f. 1835 i Sverge (Sverige).

Baksaas.
Gnr 2 - bnr 5 og 6

Halvor Halvorsen Baksås, Hovedperson, Gift, Gbr., selvejer, f. 1817 i Holden.
Kirsti Bentsdatter, Hustru, f. 1829 i Holden. Jarlsbergske Frimenighed.
Maren Kirstine Halvorsdatter, Datter, Ugift, Behjelplig ved gaardsbruget, husstel og haandarbeide, f. 1863 i Holden.
Anne Marie Halvorsdatter, Ugift, Hjemmeværende Datter, f. 1867 i Holden.
Kari Ingebredtsdatter, Fæpige, Ugift, f. 1856 i Lunde.
Sven Olsen, Enkemand, Gaardskarl, f. 1849 i Bø i Telemarken.
Nils Thorsen, Ugift, Tjenestedreng, f. 1844 i Lunde.

Besøgende med bosted Porsgrund:
Halvor Halvorsen, Familie, volontør i Jernvareforretning, f. 1876 i Porsgrund.
Forsørger: Syerske.

Baksaas - Evju.
Gnr 2 - bnr 6

Kristen Pedersen Evju, Hovedperson, Gift, Husmand med Jord, Kjører, f. 1853 i Lunde.
Anne Olsdatter Evju, Hustru, f. 1855 i Holden.
Marie Kristensdatter Evju, Datter, Husarbejde hjemme, om sommeren jeter hos fremmede, f. 1876 i Porsgrund.
Peter Kristensen Evju, Søn, jeter hjemme,f 1879 i Holden.
Ingeborg Kristensdatter Evju, Datter, f. 1883 i Holden.
Ole Kristensen Evju, Søn, f. 1886 i Holden.
Johannes Kristensen Evju, Søn, f. 1888 i Holden.
Berta Kristine Kristensdatter Evju, Datter, f. September 1890 i Holden.

Baksaas - Sandbakken.
Gnr 2 - bnr 6.

Ingeborg Gunulsdatter, Hovedperson, Enke, Husmandsenke, Kjøring, f. 1837 i Tanum (Brunlanes eller Sverige).
Kathrine Abigael Kristoffersdatter, Familie, Enke, Forsørges af Fattigvæsenet, f. 1811 i Tanum.
Gunnar Johansen, Søn, behjælpelig ved Jordbruget og jeter hjemme, f. 1877 i Holden.
Kittil Persen, Ugift, i tjeneste, kjøring, f. 1871 i Lunde.

Baksaas - Nome.
Gnr 2 - bnr 6.

Anne Karine Sveinungsdatter, Hovedperson, Enke, Husmandsenke med Jord, f. 1824 i Holden.
Aslaug Karine Sveinungsdatter, Logerende familie, Ugift, gaardsarbejderske, f. 1821 i Holden.
Nils Jensen, Enkemand, Logerende familie, f. 1807 i Holden. Forsørges af Fattigvæsenet.
Besøgende Dattersøn: Johan Kristian Henriksen f. 1883 i Holden.
Midlertidig fraværende (på Mon i Lunde), Halvor Olaus Halvorsen, enslig Logerende, Ugift, Stenarbejder ved Kanalen, f. 1869 i Lunde.
Hans Jakob Kristoffersen, enslig Logerende, Ugift, Stenarbejder ved Kanalen, f. 1868 i søndre Odalen.
Midlertidig fraværende (ant. Ullemon i S. Odalen), Kristoffer Pedersen, enslig Logerende, Gift, Dagarbeide ved Kanalen, f. 1829 i Søndre Odalen.

Baksaas - Nome (Kleven?)
Gnr 2 - bnr 7.

Kristiana Rejersen, Hovedperson, Enke, Eget erhverv Haandarbeide, om sommeren husholderske for Hoffskredder Rejersen, f. 1830 i Hammerø.
Hanna Kirstine Jensdatter, Datter, Ugift, Sypige og haandarbeid, f. 1865 i Holden.

Sussaas - Oterkjær.
Gnr 3 - bnr 2.

Anders Gundersen Oterkjær, Hovedperson, Gift, Gbr., selvejer og Maler, f. 1851 i Holden. Udtraadt, intet trossamfund.
Berte Marie Kristensdatter, Hustru, f. 1847 i Lunde. Den jarlsbergske frikirke.
Inger Marie Andersdatter, Datter, Ugift, f. 1875 i Holden. Den jarlsbergske frikirke.
Gunder Andersen Oterkjær, Søn, jeter hjemme, f. 1879 i Holden. Den jarlsbergske frikirke.
Kristen Andersen Oterkjør, Søn, f. 1883 i Holden. Den jarlsbergske frikirke.
Rasmus Andreas Andersen, Søn, f. 1887 i Holden. Den jarlsbergske frikirke.

Lorents Hansen, Hovedperson, Gift, Kanalarbejder (Stenarbejder), f. 1845 i Dalsland, Sverge (Sverige).
Ellen Marthea Ingebretsdatter, Hustru, f. 1855 i S. Odalen (skrevet for svensk pga at mannen er svensk. G.S.).
Marie Olava Lorentsen, Datter, f. 1882 i Strøm, S. Odalen.
Emma Karoline Lorentsen, Datter, f. 1885 i Bamble.
Hanna Elise Lorentsen, Datter, f. 1888 i Holden.

Sussaas - Oterkjær.
Gnr 3 - bnr 8.

Familie 1.
Anton Kristoffersen, Hovedperson, Gift, Kanalarbejder, f. 1853 i Raade (Østfold).
Marie Wennersten, Hustru, f. 1855 i Holm, Sverge (Sverige).
Emma Antonsdatter, Datter, Ugift, husstell, f. 1879 i Raade.
Emil Antonsen, Søn, f. 1883 i Raade.
Gustav Antonsen, Søn, f. Marts 1890 i Holden.

Familie 2.
Isak Gundersen, Hovedperson, Enkemand, Kanalarbejder, Stenarbejder, f. 1839 i Eidskog.
Jørgen Isaksen, Søn, Ugift, Kanalarbejder, f. 1875 i Asker.
Gunda Isaksdatter, Datter, Ugift, Husstell, f. 1878 i Holden.

Familie 3.
Johannes Petersen, Hovedperson, Ugift, Kanalarbejder, f. 1858 i Sverge (Sverige).

Familie 4.
Johan Eriksen, Hovedperson, Ugift, Kanalarbejder, stenarb., f. 1849 i Sverge (Sverige).

Susaas - Kraakefødt.
Gnr 3 - bnr 11.

Svante Johannesen, Hovedperson, Gift, Kanalarbejder, murer, f. 1840 i Sverge (Sverige). Wetergrens frikirke.
Olette Marine Olsdatter, Hustru, f. 1850 i Bamble. Den Wettergrenske frikirke.
Anne Mathilde Johannessen, Datter, Ugift, Husstell, f. 1879 i Skaadø (Skåtøy). Den Wettergrenske frikirke.
Maren Pauline Johannessen, Datter, f. 1884 i Kragerø. Den Wettergrenske frikirke.
Selma Olette Johannessen, Datter, f. 1885 i Kragerø. Den Wettergrenske frikirke.
Ole Holter Johannessen, Søn, f. 1887 i Kragerø. Den Wettergrenske frikirke.
Isak Jonatan Johannessen, Søn, f. Juli 1889 i Holden. Den Wettergrenske frikirke.

Baksaas.
Gnr 2 - bnr 4. ("Mutterud").

Familie 1.
Peder Halvorsen Baksaas, Hovedperson, Gift, Gbr., Selvejer, gasjekjører (ved kanalarbeide), f. 1849 i Flaabygd anneks til Lunde.
Anna Nilsdatter Baksaas,Hustru, f. 1855 i Holden.
Aslaug Marie Pedersdatter, Datter, f. 1882 i Holden.
Halvor Pedersen Baksaas, Søn, f. 1883 ditto.
Karen Marie Pedersdatter, Datter, f. 1885 ditto.
Nils Pedersen Baksaas, Søn, f. 1888 ditto.
Einar Pedersen Baksaas, Søn, f. August 1890 ditto.
Nils Olsen, Kjørekarl, Ugift, f. 1873 i Bø.
Kari Olsdatter, Ugift, Fæpige og stuepige, f. 1871 i Bø.

Familie 2.
August Jakobsen, Logerende, Gift, Kanalarbejder, f. 1843 i Sverge (Sverige).
Andrea Olavia Olsdatter, Hustru, f. 1846 i Moland.
Karl August Jakobsen, Søn, f. 1888 i Lunde.

Familie 3.
Anders Gustav Pedersen, Hovedperson, Ugift, Kanalarbejder, f. 1853 i Sverge (Sverige).

Familie 4.
Petter Dalsskog, Hovedperson, Gift, Kanalarbejder, f. 1853 i Sverge (Sverige).
Stina Eriksdatter, Hustru, f. 1848 i Sverge (Sverige).
Erik Johan Pettersen, Søn, Ugift, smeddreng ved Kanalanlæg, f. 1880 i Sverge (Sverige).
Gustav Adolf Pettersen, Søn, f. 1884 i Sverge (Sverige).
Lydia Elisabeth Pettersdatter, Datter, Ugift, husstell, f. 1877 i Sverge (Sverige).
Josef Benjamin Pettersen, Søn, f. 1887 i Lunde.

Familie 5.
Johan Fredrik Johansen, Hovedperson, Ugift, Logerende, Kanalarbejder, f. 1858 i Sverge (Sverige).

Familie 6.
Hans Otto Bliks, Hovedperson, Ugift, Kanalarbejder, stenarb., f. 1859 i Elverum.

Familie 7.
Edvard Fredrik Johansen, Hovedperson, Gift, Kjører ved Kanalanlæg, f. 1854 i Sverge (Sverige).
Othilde Lovise Olsdatter, Hustru, f. 1856 i Horten.
Johan Edvin Edvardsen, Søn, f. 1886 i Holmestrand.
Olette Elise Edvardsdatter, Datter, f. 1888 i Holden.
Karl Ansgard Edvardsen, Søn, f. August 1890 i Holden.

Familie 8.
Peder Johansen, Hovedperson, Enkemand, Logerende, Kanalarbejder, f. 1850 i Sverge (Sverige).

Baksaas.
Gnr 2 - bnr 3.

Familie 1.
Nils Olsen Baksaas, Hovedperson, Enkemand, Gbr., selvejer, f. 1826 i Lunde.
Tor Nilsen Baksaas, Søn, Ugift, Gaardsarbejder hjemme, f. 1870 i Holden.
Liv Olsdatter Rønningen, Ugift, fæpige og husholderske, f. 1873 i Lunde.
Anne Olsdatter Baksaas, Ugift?, Jeter, f. 1876 i Lunde.

Familie 2.
Anton Farstrøm, Hovedperson, Gift, Kanalarbejder, minerer, f. 1850 i Sverge (Sverige).
Elen Bertine Hansdatter, Hustru, f. 1855 i Egersund Landdistrikt.
Marie Antonsdatter Farstrøm, Datter, Ugift, husstell, f. 1876 i Hausvig i Østersøen.
Karl Antonsen Farstrøm, Søn, Ugift, smedgut ved Kanalanlæg, f. 1879 Brudvig.
Herman Antonsen Farstrøm, Søn, Ugift, smedgut ved Kanalanlæg, f. 1881 i Evanger.
Sivert Kristian Antonsen Farstrøm, Søn, f. 1884 i Saude i Ryfylke (Sauda).
Berta Kristina Antonsdatter Farstrøm, Datter, f. 1886 i Karmøen - Visnes.
Elen Alvilde Antonsdatter Farstrøm, Datter, f. 1888 i Holden.
Karen Olava Antonsdatter Farstrøm, Datter, f. Februar 1890 i Holden.

Familie 3.
Hans Olsen, Hovedperson, Enkemand, Mienerer og murer ved Kanalanlægg, f. 1855 i Eidsvold.
Anne Elisabeth Hansdatter, Datter, f. Juli 1889.

Familie 4.
Kristian Andersen Upsahl, Hovedperson, Gift, Logerende, Murer og minerer ved Kanalanlæg, f. 1838 i Fet.
Ellen Sofie Halvorsdatter, Hustru, f. 1846 i Laurdal.

Familie 5.
Andreas Torkildsen, Hovedperson, Gift, Smed ved Kanalanlæg, f. 1838 i Stavanger.
Anne Sofie Johannesdatter, Hustru, f. 1843 i Stavanger.
Torvald Andreassen, Søn, Ugift, syg, f. 1865 i Stavanger.
Gabriel Andreassen, Søn, Ugift, Stenarb, Bruring og minering ved Kanalanlæg, f. 1869 i Stavanger.
Sikke Andreasdatter, Datter, Ugift, Bejhelpelig i huset, f. 1871 i Stavanger.
Adolf Andreassen, Søn, Behjelpelig i hjemmet med smedarbeid, f. 1880 i Stavanger.
Andrea Sofie Andreasdatter, Datter, f. 1883 i Bamble.

Familie 6.
Ole Evensen, Hovedperson, Ugift, Logerende, Graastensmurer ved Kanalanlæg, f. 1866 i Østre Thoten (Østre Toten).

Susaas - Danielskaas (Toreskaas).
Gnr 3 - bnr 6

Familie 1.
Ole Johannesen Danielskaas, Hovedperson, Gift, Gaardbruger, selvejer, Kjører ved Kanalanlægget, f. 1854 i Saude (Sauherad).
Jaaraand Hansdatter, Hustru, f. 1854 i Lunde.
Marie Olsdatter, Datter, Ugift, husstel, f. 1877 i Holden.
Hans Olsen Danielskaas, Søn, f. 1882 i Holden.
Hanna Marie Olsdatter, Datter, f. 1884 i Holden.
Ragna Jørgine Olsdatter, Datter, f. Juli 1889 i Holden.

Familie 2.
Johannes Larsen Wig, Hovedperson, Gift, Kjører ved Kanalanlægget, f. 1857 i Saude (Sauherad).
Midlertidig fraværende: Vig i Saude.

Familie 3.
Anders Tellefsen Dalen, Hovedperson, Gift, Kanalarbejder, f. 1873 i Saude (Sauherad).
Midlertidig fraværende: Dalen i Saude.

Susaas - Toreskaas.
Gnr 3 - bnr 4.

Familie 1.
Halvor Nilsen Toreskaas, Hovedperson, Gift, Gaardbruger, selvejer, f. 1858 i Lunde.
Bergit Olsdatter, Hustru, f. 1853 i Saude (Sauherad).
Nils Halvorsen Toreskaas, Søn, f. 1882 i Holden.
Ole Halvorsen Toreskaas, Søn, f. 1883 i Holden.
Halvor Halvorsen Toreskaas, Søn, f. 1887 i Holden.
Inger Marie Nilsdatter, Fæpige, stuepige, f. 1873 i Lunde.

Familie 2.
Peder Kristiansen Rud, Hovedperson, Gift, Kanalarbejder, f. 1854 i Rakkestad. Metodist.
Laura Andersen Rud, Hustru, f. 1863 i Sverge (Sverige).
Ole Kristian Pedersen Rud, Søn, f. 1889 i Holden. Faderen Metodist.

Familie 3.
Ole Johnsen Dale, Hovedperson, Ugift, Kanalarbejder, kjøredreng, f. 1870 i Siljord.

Familie 4.
Gunuld Gunleksen Apalnes, Hovedperson, Ugift, Gaardbruger, selvejer, Kjører ved Kanalanlægget, f. 1868 i Lunde.

Familie 5.
Martin Evensen, Hovedperson, Ugift, Kanalarbejder, mineringsarbejder, f. 1872 i Bamble.

Familie 6.
Johan Edvard Eriksen, Hovedperson, Ugift, Kanalarbejder, f. 1858 i Sverge (Sverige).

Familie 7.
Hans Kristensen Risingen, Hovedperson, Gift, Kanalarbejder, murer, f. 1862 i Askim.
Ingerid Eriksdatter, Hustru, f. 1869 i Lunde i Telemarken.

Familie 8.
Johan Evensen, Hovedperson, Ugift, Kanalarbejder, minering, f. 1866 i Ejsberg i Smaalenerne.

Familie 9.
Ole Peter Nilsen Fjeldet, Hovedperson, Ugift, Kanalarbejder, Dagarbejder, f. 1870 i Gjerpen.

Fosse.
Gnr 4 - bnr 6.

Hus.
Tellef Ingebretsen Springgaard, Hovedperson, Ugift, Huseier, Slagter, f. 1857 i Aal (i Hallingdal).

Fosse - Kornkaasa.
Gnr 4 - bnr 3.

Hans Kristensen Kornkåsa, Hovedperson, Gift, Gaardbruger, selvejer, Flødningsarbejder, f. 1827 i Saude (Sauherad).
Gunild Jørgensdatter, Hustru, f. 1831 i Lunde.
Gunild Olsdatter Kornkaasa, Familie, Ugift, Husarbeide, f. 1859 i Lunde.
Ole Haraldsen Kornkaasa, Familie, Ugift, jeter, f. 1879 i Holden.
Gunild Aslaksdatter Kornkaasa, Familie, f. Marts 1890 i Holden.

Fosse - Langjordet.
Gnr. 4 . bnr. 4

Familie 1.
Nils Kristensen Langjordet, Hovedperson, Enkemand, Flødningsmand, bruger af Jord, f. 1822 i Holden.
Karl Martinius Karlsen, Familie, f. 1882 i Holden.
Børte Nilsdatter Straume, Ugift, Husholderske, Fæpige, f. 1857 i Lunde.
Nils Nilsen Langjordet, Søn, Gift, Gaardeier, Kjører og Kanalarbejder, f. 1864 i Holden.
Aslaug Knudsdatter Sundbø, Sønnens Hustru, f. 1866 i Flaabygd aneks til Lunde.
Besøgende: Peder Kittilsen Haugen, Ugift, Flødningsmand og Kanalarbejder, f. 1870? i Flaabygd aneks til Lunde.
Sedvanlig bosted: Haugen i Flaabygd i Lunde.

Familie 2.
Kari Pedersdatter Langjordet, Hovedperson, Enke, Dagarbeide og Haandarbeide, forsørges af Fattigvæsenet, f. 1823 i Lunde. Jarlsberger.
Fraværende, Opholdssted: Susaas.

Fosse - Kaasa.
Gnr 4 - bnr 1.

Familie 1.
Hans Kristensen Kaasa, Hovedperson, Gift, Gaardbruger, selvejer, f. 1860 i Lunde.
Aase Maria Larsdatter, Hustru, f. 1863 i Drangedal.
Lars Hansen Kaasa, Søn, f. 1886 i Holden.
Kristoffer Hansen Kaasa, Søn, f. 1887 i Holden.
Aase Helene Hansdatter, Datter, f. Oktober 1889, Holden.
Mari Gundersdatter, Ugift, Fæpige, Stuepige og indhøstningsarbeid, f. 1870 i Lunde.

Familie 2.
Knud Iversen Skrøvig, Hovedperson, Gift, Kanalarbejder, murer, f. 1854 i Vestre Slidre.
Hanna Mathiasdatter, Hustru, f. 1861 i Sem.
Tara Knudsdatter, Datter, f. 1887 i Holden.

Familie 3.
Jørgen Andersen, Hovedperson, Ugift, Kanalarbejder, minerer, f. 1866 i Homdal.
Midlertidig fraværende. Ophold: Hellan i Homdal.
Karl Andersen, Broder, Ugift, Kanalarbejder, minering, f. 1869 i Homdal.
Midlertidig fraværende. Ophold: Hellan i Homdal.
("Homdal" er trolig Hommedal prestegjeld ved Grimstad i Aust-Agder. I dag heter menigheten Landvik. G.S.)

Fosse - Langjordet.
Gnr 4 - bnr 5.

Saamund Nilsen Langjordet, Hovedperson, Gift, Flødningsarbejder, Gaardbruger, selvejer, f. 1851 i Holden.
Ingeborg Marie Torsdatter, Hustru, f. 1853 i Holden.
Nils Saamundsen, Søn, Ugift, jeter, f. 1877, i Holden.
Gunild Saamundsdatter, Datter, f. 1880 i Holden. Midlertidig fraværende. Opholdssted Striken.
Tora Saamundsdatter, Datter, f. 1882 i Holden.
Tor Saamundsen, Søn, f. 1884 i Holden. Midlertidig fraværende. Opholdssted: N. Olsen, Blegebakken, Skien.
Jens Saamundsen, Søn, f. 1887 i Holden.
Marie Saamundsdatter, Datter, f. November 1889 i Holden.

Besøgende: Ingeborg Olsdatter, Enke, Forsørger: Dagarbejder ved Sagbrug, f. 1821 i Holden. Sedvanlig bosted: Striken i Holden.

Fosse - Fosse.
Gnr 4 - bnr 2 og Gnr 2 - bnr 6

Familie 1.
Ole Nilsen Fosse, Hovedperson, Gift, Gaardbruger, selvejer, præst i den Jarlsbergske frikirke, f. 1853 i Lunde. Den Jarlsbergske frikirke. -
Midlertidig fraværende. Ophold: Høgsvold i Svartdal.
Marie Torine Jonsdatter Fosse, Hustru, f. 1851 i Holden. Den Jarlsbergske frikirke.
Aslaug Marie Olsdatter Fosse, Datter, Ugift, Husstel og indhøstningsarbeid, f. 1876 i Holden. Den Jarlsbergske frikirke.
Johanne Marie Olsdatter Fosse, Datter, Ugift, gjeter, f. 1879 i Holden. Den Jarlsbergske frikirke.
Anne Olsdatter Fosse, Datter, f. 1881 i Holden. Den Jarlsbergske frikirke.
Nils Olsen Fosse, Søn, f. 1883 i Holden. Den Jarlsbergske frikirke.
Gunnild Kirstine Olsdatter Fosse, Datter, f. 1886 i Holden. Den Jarlsbergske frikirke.
Jon Olsen Fosse, Søn, f. 1888 i Holden. Den Jarlsbergske frikirke.
Ole Olsen Langkaas, Ugift, Gaardsgut (kjøring), f. 1865 i Lunde. Den Jarlsbergske frikirke. Midlertidig fraværende. Ophold: Langkaas i Lunde.

Familie 2.
Kristian Amundsen, Hovedperson, Gift, Kanalarbejder, f. 1853 i Kragerø.
Gurine Kristensdatter, Hustru, f. 1861 i Holden.
Sofus Kristen Kristiansen, Søn, f. 1888 i Holden.
Karl Martin Kristiansen, Søn, f. Juni 1890 i Holden.

Familie 3.
Gustav Eriksen, Hovedperson, Gift, Smed ved Kanalanlægget, f. 1839 i Sverge (Sverige).
Gunnild Marie Hansdatter, Hustru, f. 1847 i Hedrum.
Maren Olea Eriksen, Datte, Ugift, Elev, f. 1874 i Svalestad.
Sofie Amalia Eriksen, Datter, Ugift, stuepige hjemme, f. 1876 i Svalestad.
Edvard Gustavsen, Søn, Ugift, Smed ved Kanalanlegget, f. 1871 i Svalestad (i Froland?).
Halvor Klemmetsen, Ugift, Logerende i Familie, Kanalarbejder, mineringsarbejder, f. 1855 i Storelvdal.

Familie 4.
Hermand Hansen, Hovedperson, Gift, Kanalarbejder, Graastensmurer, f. 1843 i Kristiania. Den Jarlsbergske frikirke.
Martine Knudsen, Hustru, f. 1853 i Skauger (i Vestfold?). Den Jarlsbergske frikirke.
Ragna Emilie Hermandsdatter, Datter, f. 1880 i Vestby (Østfold). Den Jarlsbergske frikirke.

Fosse - Fosse.
Gnr 4 - under brn 6 (Brakke?)

Familie 1.
Olav Østensen Nøra, Hovedperson, Ugift, Hustømmermand og opmaalingsarbejder ved Kanalanlægget, f. 1863 i Fyresdal.

Familie 2.
Anton Hansen, Hovedperson, Enkemand, Kanalarbejder, stenarbejder, f. 1843 i Sverge (Sverige).

Familie 3.
Severin Fredriksen, Hovedperson, Ugift, Kanalarbejder, maskinist, f. 1868 i Tune (Østfold).

Familie 4.
Marius Olavusen Hauge, Hovedperson, Ugift, Kanalarbejder, dagarbejder, f. 1866 i Tune.

Familie 5.
Alfred Olsen Tomte, Hovedperson, Gift, Murer, Kanalarbejder, f. 1863 i Sverge (Sverige).
Ingerid Olsdatter Tomte, Hustru, f. 1865 i Bø i Telemarken.
Sivert Hansen, Ugift, Logerende, Familie, Kanalarbejder, stenarbejder, f. 1843 i Waage i Gudbrandsdalen.
Johan Johannessen, Ugift, Logerende, Familie, Kanalarbejder, stenarbejder, f. 1858 i Sverge (Sverige).

Familie 6.
Ole Holgersen Kofod, Hovedperson, Gift, Kanalarbejder, stenarbejder, f. 1849 i Neset i Romsdala amt. Metodist.
Anna Katrina Holgersen, Hustru, f. 1862 i Laurvig. Metodist.
Marit Holgersen, Datter, f. 1884 i Laurvig. Metodist.

Familie 7.
Karl Gustav Wilsen, Hovedperson, Ugift, Kanalarbejder, stenarbejder, f. 1859 i Sverge (Sverige).

Familie 8.
Hans Gundersen Kaalsten, Hovedperson, Gift, Kanalarbejder, maskinist, f. 1861 i Lunde.

Familie 9.
Johan Vilhelm Aleksander Østergren, Gift, Kanalarbejder, Murer, f. 1851 i Sverge (Sverige).
Gunvaar Bjørnsen Østergren, Hustru, f. 1845 i Valle i Setesdalen.
Johan Bertinius Johansen Østergren, f. 1885 i Grimstad.
Anna Katrine Johansdatter Østergren, f. 1887 i Grimstad.

Familie 10.
Gunder Torkildsen, Hovedperson, Ugift, Kanalarbejder, minering, f. 1857 i Holme(?).
Jørgen Tobias Tellefsen, Ugift, enslig Logerende, stenarbejder ved Kanalanlægget, f. 1863 i Kristiansand.
Midlertidig fraværende. Opholdssted: Kalvild, V. Moland

Familie 11.
Lars Fredrik Andersen Berg, Hovedperson, Gift, Kanalarbejder, murer, f. 1852 i Sverge (Sverige). Metodist.
Maren Kirstine Berg, Hustru, f. 1859 i Tanum i Sverige. Metodist.
Johan Fredrik Larsen Berg, Søn, f. 1881 i Tanum. Metodist.
Gustav Martinius Larsen Berg, Søn, f. 1884 i Bamble. Metodist.
Emma Kristine Larsdatter Berg, Datter, f. 1887 i Bamble. Metodist.
Karl August Larsen Berg, Søn, f. Desember 1890 i Holden. Udøbt. Faderen Metodist.

Familie 12.
Marie Gunleksdatter, Hovedperson, Enke, Kanalarbejderenke, har Losjerende, f. 1854 i Tanum (i Sverige eller i Brunlanes).
Karl Johan Petersen, Søn, f. 1881 i Tanum.
Johannes Petersen, Søn, f. 1885 i Ejdanger. Metodist.
Gustav Martinius Petersen, Søn, f. 1887 i Holden. Metodist.

Olaf Olsen Finsand, Hovedperson, Ugift, Kanalarbejder, f. 1862 i Lillehammer.
Karl Svensen, Hovedperson, Ugift, Kanalarbejder, stenarbejder, f. 1844 i Sverge (Sverige).
Johannes Nilsen, Hovedperson, Ugift, Kanalarbejder, stenarbejder, f. 1855 i Sverge (Sverige).
Nikolai Abrahamsen, Hovedperson, Ugift, Kanalarbejder, stearbejder, f. 1864 vestre Moland. Midlertidig fraværende. Opholdssted: Kalvild, Vestre Moland.

Susaas - Vrangfoss.
Gnr 3 - bnr 8 og 9.

Familie 1.
Lars Anstensen, Hovedperson, Gift, Opsynsmand ved Kanalvæsenet, f. 1845 i Vardal.
Olivia Emilie Anstensen f. Arnevig, Hustru, f. 1863 i Fjære.
Marta Elise Anstensen, Datter, f. 1886 i Arendal.
Liv Gundersdatter, Ugift, Tjenestepige, f. 1874 i Bø i Telemarken.
Besøgende: Martinius Eriksen, Familie, Ugift, Blikkenslagermester, f. 1868 i Vardal. Sedvanlig bosted: Ulefos.

Familie 2.
Ole Knudsen, Hovedperson, Gift, Opsynsmand ved Kanalanlægget, f. 1867 i Ejsberg.
Berthea Knudsen f. Østensen, Hustru, f. 1872 i Holden.
Harald Knudsen, Søn, f. April 1890.

Eje øvre - Eje.
Gnr 5 - bnr 1.

Familie 1.
Thor Nikolaisen Eje, Hovedperson, Gift, Gaardbruger, selvejer, f. 1851 i Flaabygd, aneks til Lunde.
Aslaug Nilsdatter Eje, f. 1857 i Lunde.
Nikolai Thorsen Eje, Søn, f. 1882 i Holden.
Nils Thorsen Eje, Søn, f. 1884 i Holden.
Halvor Thorsen Eje, f. 1886 i Holden.
Aslaug Maria Thorsdatter, Datter, f. 1888 i Holden.
Ole Thorsen Eje, Søn, f. Juni 1890 i Holden.
Peder Jespersen, Ugift, Gaardskarl, f. 1864 i Lunde.
Kari Tellefsdatter, Ugift, Kreaturstell, f. 1872 i Bø i Telemarken.
Besøgende: Ingeborg Knudsdatter, Ugift, f. 1857 i Flaabygd i Lunde. Sedvanlig bosted: Kittilskaas i Flaabygd, Lunde.

Familie 2.
Nikolai Paulsen Eje, Hovedperson, Gift, Intægt af Kapitalen, f. 1821 i Flaabygd i Lunde.
Ingeborg Halvorsdatter, Hustru, f. 1825 i Holden.

Familie 3.
Johannes Olsen Breden, Hovedperson, Gift, Kanalarbejder, minerer og murer, f. 1859 i Vaage. Metodist.
Laura Otersdatter Breden, Hustru, f. 1862 i Sandø i Søndmøre. Metodist.
Margit Ovidia Johannesdatter, Datter, f. 1885 i Bamble. Metodist.
Anna Karoline Johannesdatter, Datter, f. 1887 i Holden. Metodist.
Maren Otilde Johannesdatter, Datter, f. Oktober 1889 i Holden. Metodist.

Familie 4.
Karl Karlsen, Hovedperson, Gift, Kanalarbejder, Murer (graastensmurer), f. 1836 i Sverge (Sverige).
Beata Magnusdatter, Hustru, dagarbeide, vask, bagning, f. 1837 i Sverge (Sverige).
Karl Martin Karlsen, Søn, Ugift, Kanalarbejder, minering, f. 1871 i Røken (Røyken).
Emanuel Karlsen, Søn, Ugift, Kanalarbejder, smedgut, f. 1874 i Børø i Borre.
Johan Johannesen, Logerende, hørende til Familien, Kanalarbejder, murer, f. 1864 i Sverge (Sverige).
Anna Karlsn, Logerende hørende til Familien, Ugift, Stuepige, f. 1866 i Sverge (Sverige).
Helga Marie Karlsen, Datter, f. 1878 i Waaler i Smaalenderne (Østfold).
Besøgende: Anders Martinius Karlsen, hørende til Familien, Ugift, (yrke vides ikke), f. 1871 i Røken. Sedvanlig bosted: Præstemon i Ejdanger.
Besøgende: Johan August Karlsen, hørende til Familien, Ugift, Smededreng, f. 1875 i Borre. Sedvanlig bosted: Præstemon i Ejdanger.

Eje øvre - Eje.
Gnr 5 - bnr 2.

Familie 1.
Halvor Nikolaisen Eje, Hovedperson, Gift, Gaardbruger, selvejer, f. 1848 i Flaabygd, Lunde. Fraværende. Opholdsted Rugtvedt, Solum.
Daardi Mikkelsdatter, Hustru, f. 1849 i Flaabygd, Lunde. Fraværende. Opholdsted Rugtvedt, Solum.
Ingeborg Halvorsdatter, Datter, Ugift, gaar Husmoderen tilhaande i huset, f. 1877 i Holden.
Marie Halvorsdatter, Datter, f. 1881 i Holden. Fraværende. Opholdsted Rugtvedt, Solum.
Elise Halvorsdatter, Datter, f. 1887 i Holden.
Nikolai Halvorsen, Søn, f. 1884 i Holden. Fraværende. Opholdsted Rugtvedt, Solum.
Adolf Petersen Eje, Ugift, gjeter, delvis forsørget af Fattigvæsenet, f. 1879 i Holden.
Ragnild Svennungsdatter, Ugift, Fæpige, stuepige, indhøstningsarbeide, f. 1867 i Bø.
Anne Svenningsdatter, Ugift, Sypige og dagarbejderske, f. 1863 i Lunde. Vanlig bosted: Rønningen i Lunde.
Sofie Marie Salvesen, Ugift, Logerende, Lærerinde ved Folkeskolen, f. 1863 i Halsaa (Rogaland?). Opholdssted: Holden Præstegaard.

(Brakke?):

Familie 2.
Anders Johan Johannesen, Hovedperson, Gift, Kanalarbejder, Akordformand, Murer, f. 1858 i Sverge (Sverige).
Nikoline Nilsdatter, Hustru, f. 1857 i Sandefjord.
Agnes Marie Andersdatter, Datter, f. 1883 i Tønsberg.
Marius Amandus Andersen, Søn, f. 1885 i Moss.
Konrad Emil Andersen, Søn, f. 1888 i Holden.
Karl Artur Andersen, Søn, f. Marts 1890 i Holden.

Familie 3.
Nils Andersen, Hovedperson, Ugift, Kanalarbejder, stenarbejder, f. 1842 i Sverge (Sverige).

Familie 4.
Karl Alfred Johansen, Hovedperson, Ugift, Kanalarbejder, stenarbejder, f. 1871 i Sverge (Sverige).

Familie 5.
Anton Person Strømstad, Hovedperson, Gift, Kanalarbejder, stenarbejder, f. 1853 i Sverge (Sverige).
Anne Lovise Person, Hustru, madlavning, f. 1850 i Sverge (Sverige).

Familie 6.
Magnus Erlandsen, Hovedperson, Gift, Graastensmurer ved Kanalarbeide, f. 1851 i Sverge (Sverige).
Nikoline Kristiansdatter, Hustru, f. 1861 i Porsgrund.
Karl August Magnusen, Søn, f. 1884 i Porsgrund.
Albert Magnusen, Søn, f. 1886 i Porsgrund.
Kristian Magnusen, Søn, f. oktober 1890 i Holden.

(Siden mannen er svensk statsborger, er alle skrevet for svensker. G.S.)

Familie 7.
Lars Olsen, Hovedperson, Gift, Minerer ved kanalarbeide, f. 1857 i Sverge (Sverige).
Maren Marie Eriksdatter, Hustru, f. 1861 i Modum.
Karl Frithjof Larsen, Søn, f. 1885 i Omdal (i Melum, Solum?)
Vilhelmine Larsdatter, Datter, f. 1886 i Omdal.
Oskar Larsen, Søn, f. 1888 i Holden.

Familie 8.
Johan Pettersen Lindgren, Hovedperson, Gift, Kanalarbejder, minering, f. 1855 i Sverge (Sverige).

Familie 9.
Karl August Antonsen, Hovedperson, Gift(?), Kanalarbejder, murer og minerer, f. 1846 i Aas. Midlertidig i Solum.

Familie 10.
Lars Johannesen, Hovedperson, Gift(?), Murer ved Kanalarbeide, f. 1852 i Sverge (Sverige). Midlertidig i Tønsberg.

Eje øvre - Striken.
Gnr 5 - bnr 2

Familie 1.
Jens Hansen Odden (Jens Hansen Striken), Hoveperson, Gift, Jordbruger og Dagarbejder ved Sagbrug, f. 1854 i Holden.
Maren Thorsdatter, Hustru, f. 1851 i Holden.
Ingeborg Jensdatter, Datter, Ugift, f. 1876 i Holden.
Hanna Jensdatter, Datter, f. 1879 i Holden.
Anne Halvorsdatter, Tjenestepige, f. 1867 i Saude (Sauherad). Den Jarlsbergske frikirke.
Ingeborg Olsdatter, Enke, Husfaderens Moder, f. 1821 i Holden. Fraværende. Opholdssted: Langjordet.
Besøgende familiemedlem: Gunild Saamundsdatter Langjordet, Forsørges af Flødningsmand og gaardbruger, f. 1880 i Holden. Vanlig bosted: Langjordet.

Familie 2
Erik Andersen, Hovedperson, Gift, Kanalarbejder, Murer, f. 1856 i Sverge (Sverige).

Eje øvre - Stoadalen.
Gnr 5 - bnr 1.

Familie 1.
Paul Paulsen Graaberg, Hovedperson, Gift, Kanalarbejder, graastensmurer, f. 1856 i Dovre. Metodist.
Betsy Elise Graaberg, Hustru, f. 1868 i Fredrikstad. Metodist.
Johannes Paulsen Graaberg, Søn, f. 1885 i Bamble. Metodist.
Ingeborg Paulsdatter Graaberg, Datter, f. september 1889 i Holden. Metodist.
Besøgende: Marie Pedersen, Ugift, Sypige, Misjonskvinde fra den frie misjon, f. 1863? i Skien? Vanlig bosted Skien.
Besøgende: Sofie Knudsen, Ugift, Misjonskvinde fra den frie misjon, f. 1862 i Sandsver (Sandsvær i Buskerud). Vanlig bosted Sandsver.
Besøgende: Aleksander Borgersen, Gift, Kanalarbejder, graastensmurer, f. 1857 i Sverge (Sverige). Metodist. Vanlig bosted Kjellemo i Flaabygd, Lunde.

Familie 2.
Peter Eriksen, Hovedperson, Gift, Kanalarbejder, graastensmurer og akordformand, f. 1855? i Sverge (Sverige). Midlertidig Fraværende i Kjyling (Tjølling)/ Kjose?

Familie 3.
Anton Bergesen, Hovedperson, Gift, Kanalarbejder, minering, f. 1841 i Skitvedt (Skiptvedt i Østfold).
Karoline Kristiansen, Hustru, f. 1861 i Skitvedt (Skiptvedt i Østfold).
Maren Antonsdatter Bergesen, Datter, Ugift, gjeter, gaar moderen tilhaande i huset, f. 1877 i Skitvedt (Skiptvedt i Østfold).
Karl Bernhard Antonsen, Søn, f. 1882 i Skitvedt (Skiptvedt i Østfold).
Konstanse Antonsdatter Bergesen, Datter, f. 1886 i Skitvedt (Skiptvedt i Østfold).
Hilmar Antonsen, Søn, f. August 1889 i Holden.
Hermand Sivertsen, Logerende i Familien, Gift, Kanalarbejder, murer, f. 1864 i Skjeberg (i Østfold).

Eje øvre - Stoadalen.
Gnr 5 - bnr 1.

Hus.
Halvorsen Halvorsen, Hovedperson, Gift, Skomager for egen Regning, Huseier, f. 1855 i Holden.
Ingeborg Nilsdatter, Hustru, f. 1868 i Gjerpen.
Hans Peder Oskar Halvorsen, Søn, f. 1882 i Holden.
Thora Marie Halvorsdatter, Datter, f. Mai 1889 i Holden.

Johan Olsen, Ugift, enslig Logerende, Kanalarbejder, murer, f. 1866 i Sverge (Sverige).
Karl Sundstrøm, Ugift, enslig Logerende, Kanalarbejder, dagarbejder, f. 1858 i Sverge (Sverige).
Hans Arnesen, Ugift, enslig Logerende, Kanalarbejder, dagarbejder, f. 1870 i Bærum.
Gustav Hansen, Ugift, enslig Logerende, Kanalarbejder, smedgut, f. 1870 i Sverge (Sverige).

Eje øvre - Stoadalen.
Gnr 5 - bnr 1.

Hus.
Halvor Halvorsen Stoadalen, Hovedperson, Gift, Husejer, dagarbejder, (Fattigvæsenet), f. 1814 i Saude (Sauherad).
Liv Torgersdatter, Hustru, f. 1813 i Saude (Sauherad).

Eje øvre - Nydalen.
Gnr 5 - bnr 1.

Hus.
Nils Nilsen Negaard, Hovedperson, Gift, Graastensmurer, husejer, f. 1856 i Raade (Østfold).
Aslaug Nilsdatter, Hustru, f. 1857 i Saude (Sauherad).
Nils Adolf Nilsen Negaard, Søn, f. 1883 i Skien.
Artur Nilsen Negaard, Søn, f. 1884 i Saude (Sauherad).
Oliane Nilsdatter Negaard, Datter, f. 1885 i Skien.
Kaspara Nilsdatter Negaard, Datter, f. 1889 i Holden.
Udøbt, Søn, f. Desember 1890 i Holden.

Lars Andersen, Hovedperson, Ugift, Kanalarbejder, murer, f. 1862 i Gran (Oppland).

Nils Clausen Gruben, Hovedperson, Gift, Kanalarbejder, graastensmurer, f. 1864 i Holden.
Marie Tronsen, Hustru, f. 1868 i Holden.
Klara Agnete Nilsdatter, Datter, f. Februar 1889.

Eje øvre - Stoa.
Gnr 5 - bnr 1.

Hus.
Ole Thorsen Stoa, Hovedperson, Gift, Kanalarbejder, snekker, husejer, f. 1861 i Hitterdal (Heddal).
Daardi Johannesdatter, Hustru, f. 1861 i Bø.
Gunhild Olsdatter, Datter, f. 1883 i Saude i Telemarken (Sauherad).
Kjersti Olsdatter, Datter, f. 1885 i Bø i Telemarken.
Daardi Olsdatter, Datter, f. 1886 i Saude.
Johannes Olsen, Søn, f. Juli 1889 i Holden.
Aslak Østensen Rue, Ugift, enslig Logerende, Kanalarbejder, dagarbejder, f. 1870 i Brunkeberg, Hvidsejd (Kviteseid).
Edvard Arnesen, Ugift, enslig Logerende, Kanalarbejder, tømmermand, f. 1866 i Laurdal pr. Larvik.
Karl M. Kristiansen, Ugift, enslig Logerende, Kanalarbejder, dagarbejder, f. 1864 i Solør (Hedmark).
Johan Olsen, Gift, enslig Logerende, Kanalarbejder, dagarbejder, f. 1858 i Sverge (Sverige).
Edvard Andreassen, Ugift, enslig? Logerende, Kanalarbejder, tømmermand, f. 1874? i Laurdal pr. Larvik. Midlertidig fraværende: Skoglemon i Ladal.
Asberg Thorine Olsdatter, Ugift, enslig Logerende, Sypige, f. 1862 i Lunde.

Eje øvre - Stoa.
Gnr 5 - bnr 1.

Ole Gudbrandsen Sunderlien, Hovedperson, Gift, Kanalarbejder, stenarbejder, f. 1836 i Waage (Vågå i Oppland).
Kari Pedersen Sunderlien, Hustru, f. 1848 i Daavre (Dovre).
Peder Olsen Sunderlien, Søn, f. 1879 i Sande i Jarlsberg (Vestfold).
Iver Olsen Sunderlien, Søn, f. 1880 i Ejdanger (Eidanger).
Gustav Olsen Sunderlien, Søn, f. 1884 i Bamble.

Eje nedre - Haugen.
Gnr 7 - bnr 1.

Johannes Tronsen Haugen, Hovedperson, Gift, modelsnekker ved Jernværk, bruger af Jord, f. 1827 i Holden.
Kari Torgersdatter Haugen, Hustru, f. 1831 i Lunde.
Andreas Johannesen Haugen, Søn, f. 1869 i Holden.
Johannes Johannesen Haugen, Søn, Smegut ved Kanalanlægget, f. 1876 i Holden.
Karen Johannesdatter Haugen, Datter, Gaar moderen til haande med husstel, f. 1872 i Holden.

Ole Halvorsen Haugen, Hovedperson, Gift, Kanalarbejder, dagarbejder, f. 1870 i Rauland.
Anne Tomine Johannesdatter (herfra), Hustru, f. 1860 i Holden.

Olea Torstensdatter, Hovedperson, Enke, Forsørget helt af Fattigvæsenet, f. 1821 i Sem.
Hans Andersen, Søn, Ugift, Dagarbejder, Kjøring, f. 1868 i Holden.

Eje øvre - Odden.
Gnr 5 - bnr 1

Familie 1.
Søren Rejersen Juveland, Hovedperson, Ugift, Kanalarbejder, snekker, f. 1857 i Saude i Telemarken (Sauherad).
Mari Andersen, Ugift, Husholderske, f. 1857 i Saude.

Familie 2.
Halvor Rejersen Juveland, Hovedperson, Gift, Kanalarbejder, tømmermand, f. 1864 i Saude (Sauherad).
Thone Halvorsdatter, Hustru, f. 1855 i Hitterdal (Heddal).
Mari Halvorsdatter, Datter, f. August 1890 i Holden.

Familie 3.
Gunne Olsen Næset, Hovedperson, Ugift, Kanalarbejder, tømmermand, f. 1858 i Saude (Sauherad).

Familie 4.
Gustav Adolf Sakkariassen Lundkvist (Gustav Lundkvist), Hovedperson, Gift, Kanalarbejder, murer, f. 1854 i Sverge (Sverige).
Sjalotta Andreasdatter Lundkvist (Charlotta Lundkvist), Hustru, f. 1857 i Sverge (Sverige). Metodist.
Robert Gustavsen Lundkvist (Robert Lundkvist), Søn, f. 1883 i Bamble. Metodist.
Vigtor Gustavsen Lundkvist (Viktor Lundkvist), Søn, f. 1885 i Bamble. Metodist.
Anna Sofie Gustavsdatter Lundkvist, Datter, f. 1887 i Holden. Døbt i Metodistsamfundet.
Alma Marie Gustavsdatter Lundkvist, Datter, f. Juni 1889 i Holden. Metodist.

Familie 5.
Johan Andersen Naren, Hovedperson, Gift, Kanalarbejder, murer, f. 1858 i Sverge (Sverige). Metodist.
Anna Matilda Jakobsen, Hustru, f. 1861 i Laurvig. Metodist.
Anders Peter Johansen Naren, Søn, f. 1885 i Bamble. Metodist.
Randine Marie Johansdatter Naren, Søn, f. 1887 i Skien. Metodist.
August Rangvald Johansen Naren, Søn, f. April 1889 i Holden. Metodist.

Eje øvre - Odden.
Gnr 5 - bnr 1.

Ole Halvorsen Odden, Hovedperson, Gift, Kanalarbejder, murer, f. 1860 i Gjerpen.
Anne Elise Johannesdatter, Hustru, f. 1870 i Holden.
Hermand Olsen Odden (Herman Odden), Søn, f. 1888 i Holden.

Eje øvre - Odden.
Gnr 5 - bnr 1.

Ole Thorsen Striken, Hovedperson, Gift, Skredder for egen regning, lidt Jord, f. 1859 i Holden.
Ingeborg Thorsen, Hustru, f. 1860 i Holden.
Magnild Terese Olsdatter (Magnhild Therese Striken), Datter, f. 1885 i Holden.
Thor Olsen, Søn, f. September 1889 i Holden.
Harald Halvorsen, Ugift, Skreddersvend, f. 1870? i Lunde. Midlertidig fraværende: Løjtingsbakken i Lunde.
Johan Nilsen, Ugift, Skreddersvend, f. 1847 i Sverge (Sverige).

Eje øvre - Odden.
Gnr 5 - bnr 1.

Hus.
Andreas Thorsen Striken, Hovedperson, Enkemand, Skredder for egen regning og husejer, f. 1848 i Holden.
Marie Andreasdatter, Datter, f. 1881 i Holden.
Johanne Anette Andreasdatter, Datter, f. 1883 i Holden.
Peter Andersen, Ugift, Skrædderlærling, f. 1873 i Holden. Midlertidig fraværende: Hagen.
Hendrik Nilsen, Logerende, Ugift, Skreddersvend, f. 1862 i Moss Landdistrikt.
Anne Arvesdatter, Ugift, Husholderske, f. 1866 i Holden.

Edvard Johansen Nordblom, Hovedperson, Gift, Kanalarbejder, murer, f. 1855 i Sverge (Sverige).
Inga Tobine Torkildsdatter Nordblom, Hustru, f. 1857 i Fjotland (Vest-Agder).
Anna Josefine Edvardsdatter Nordblom, Datter, f. 1882 i Landvig, Nedenes (Aust-Agder).
Thora Edvardsdatter Nordblom, Datter, f. 1886 i Barbu (Aust-Agder).
Gunda Therese Edvardsdatter Nordblom, Datter, f. 1888 i Holden.
Edevin Edvardsen Nordblom (Edvind Nordblom), Søn, f. Juli 1890 i Holden.

Daniel Karlsen, Hovedperson, Gift, Kanalarbejder, murer, f. 1859 i Sverge (Sverige).

Eje øvre - Odden.
Gnr 5 - bnr 1.

Hus.
Nils Nilsen Odden, Hovedperson, Gift, Tømmermærker og Husejer, f. 1836 i Solum.
Anne Kirstine Jensdatter, Hustru, f. 1862 i Holden.
Nils Nilsen Odden den yngre, Søn, Ugift, Tømmermærker, p.t. dagarbejder ved Kanalanlægget, f. 1864 i Holden.
Jens Nilsen Odden, Søn, Ugift, Fløter, f. 1870 i Skien. Midlertidig fraværende: Ulefos.
Susanne Nilsdatter Odden, Datter, Ugift, Strikkerske, f. 1872 i Holden. Midlertidig fraværende: Ulefos.
Kristen Nilsen Odden, Søn, Ugift, Gaar faderen tilhaande ved Tømmermærkning og Fløtning, f. 1874 i Holden.
Anne Nilsdatter Odden, Datter, Gaar moderen tilhaande i Huset, f. 1877 i Holden.
Kirsten Nilsdatter Odden, Datter, f. 1879 i Holden.
Anne Marie Nilsdatter Odden, Datter, f. 1881 i Holden.

Eje øvre - Odden.
Gnr 5 - bnr 1.

Hus.
Ole Hansen Odden, Hovedperson, Gift, Dagarbejder paa Aalls Sagbrug, husejer, f. 1858 i Holden.
Karen Marie Thorsdatter, Hustru, f. 1856 i Holden.
Inga Marie Olsdatter Odden, Datter, f. 1881 i Holden.

(Trolig i Samme hus)
Thor Olsen Odden, Hovedperson, Gift, Kanalarbejder, stenarbejde, f. 1863 i Lunde.
Karen Kirstine Nilsdatter, Hustru, f. 1867 i Holden.
Karen Thomine Thorsdatter, Datter, f. April 1889 i Holden.
Ole Thorsen Odden, Søn, f. Desember 1890 i Holden.

Bengt Magnussen, Hovedperson, Gift, Kanalarbejder, smed, f. 1860 i Sverge (Sverige).
Anne Kristine Andersen, Hustru, f. 1862 i Porsgrund.
Magnus Andreas Magnussen, Søn, f. 1886 i Porsgrund.
Lovise Sørine Magnussen, Datter, f. 1888 i Holden.

Johan Alberg, Hovedperson, Ugift, Kanalarbejder, stenarbejde, f. 1865 i Sverge (Sverige).
Arvid Boren, Logerende, Ugift, Kanalarbejder, stenarbejde, f. 1865 i Sverge (Sverige).

Anton Torjusen Due, Hoveperson, Ugift, Kanalarbejder, murer, f. 1865 i Lillesand.

Johan Bergstrøm, Hovedperson, Ugift, Kanalarbejder, stenarbejde, f. 1838 i Sverge (Sverige).

Eje øvre - Odden.
Gnr 5 - bnr 1.

Familie 1.
Simen Andersen Fossum, Hovedperson, Gift, Kanalarbejder, stenarbejder og maskinist, f. 1854 i Eker (Eiker i Buskerud).
Kari Hansdatter , Hustru, f. 1845 i Holden.

Familie 2.
Johan Larsen, Hovedperson, Gift, Kanalarbejder, murer, f. 1855 i Sverge (Sverige).
Benedigte Eliasdatter (Benedikte Eliasdatter), Hustru, f. 1858 i Vanse (sogn i Lister prestegjeld, Vest-Agder).
Laurits Martinius Larsen, Søn, f. 1883 i Øiestad (Øyestad i Aust-Agder).
Emil Leander Larsen, Søn, f. 1885 i Fjære (Aust-Agder).
Karl Larsen, Søn, f. 1887 i Holden.
Lars Johan Larsen, Søn, f. August 1889 i Holden.

Familie 3.
Ole Thorsen Dybedal, Hovedperson, Gift, Kanalarbejder, stenarbejder, f. 1851 i Siljord. Midlertidig fraværende: Dybedal i Siljord.

Familie 4.
Johan Wilhelm Isaksen, Hoveperson, Ugift, Kanalarbejder, stenarbejder, f. 1861 i Sverge (Sverige).

Familie 5.
Jon Paulsen Niridsrud, Hovedperson, Gift, Kanalarbejder, tømmermand, f. 1851 i Hjartdal. Midlertidig fraværende: Niridsrud i Siljord.

Familie 6.
Erik Olsen, Hovedperson, Ugift, Kanalarbejder, stenarbejder, f. 1853 i Brandvald i Solør (Hedmark).

Eje øvre - Odden.
Gnr 5 - bnr 1.

Olavus Hansen, Hovedperson, Gift, Kanalarbejder, minering, f. 1846 i Hof, Jarlsberg (Hoff i Vestfold).
Hanna Gurine Henriksdatter, Hustru, f. 1853 i Hof, Jarlsberg.
Lina Marie Hansen, Datter, Ugift, Gjeter, f. 1877 i Kristiania.
Lars Hansen, Søn, f. 1882 i Bamble.

Dagsrud - Dagsrud.
Gnr 6 - bnr 1 og 2.

Rolsted *
*Rolsted bor i Skien, men paa hans eiendom her bor de her opførte:

Ole Jonsen Dagsrud, Ugift, Gaardsgut, f. 1820 i Lunde.
Anne Olsen, Ugift, Fæpige, f. 1856 i Hiterdal (Heddal).

Johan Edvard Andersen Ørth, Hovedperson, Gift, Kanalarbejder, murer, f. 1855 i Sverge (Sverige).
Anne Helene Andersen, Hustru, f. 1850 i Sverge (Sverige).
Gustav Johansen Ørth, Søn, f. 1880 i Varteig (Østfold).
Johanne Marie Karoline Andersen Ørth, Datter, f. 1881 i Bamble.
Anders Edevin Johansen Ørth (Anders Edvind Ørth), Søn, f. 1884 i Bamble.
Anna Sofie Andersen Ørth, Datter, f. 1888 i Holden.
Hilda Lovise Andersen Ørth, Datter, f. April 1890 i Holden.

Susaas - Perskaas.
Gnr 3 - bnr 3.

Familie 1.
Peder Marius Kristoffersen, Hovedperson, Gift, Kanalarbejder, maskinist, f. 1863 i søndre Odalen (Hedmark).
Marie Hansen, Hustru, f. 1863 i Holden.

Familie 2.
Otto Olsen Fjelstad (Otto Fjeldstad), Hovedperson, Ugift, Kanalarbejder, fyrbøder, f. 1874 i Moss.

Familie 3.
Helmin Fredriksen, Hovedperson, Ugift, f. 1874 i Tune i Smaalenene (Østfold).

Susaas - Rydningen (Solvold).
Gnr 3 - bnr 3.

Karl Eriksen, Hovedperson, Gift, Kanalarbejder, minerer, f. 1835 i Sverge (Sverige).
Karoline Augustdatter, Hustru, f. 1855 i Sverge (Sverige).

Alfred Svensen Bergkvist (Alfred Bergkvist), Hovedperson, Ugift, enslig Logerende, Kanalarbejder, Stenarbejder, f. 1867 i Sverge (Sverige).

Ole Strøm, Hovedperson, Ugift, enslig Logerende, Kanalarbejder, murer, f. 1857 i Sverge (Sverige).

Halvor Dalby, Hovedperson, Ugift, enslig Logerende, Kanalarbejder, murer, f. 1865 i Vang i Hedemarken.

Karl Olsen, Hovedperson, Ugift, enslig Logerende, Kanalarbejder, murer, f. 1866 i Sverge (Sverige).
Anders Robstad, Ugift, enslig Logerende, Kanalarbejder, stenarbejder, f. 1852 i Sverge (Sverige).

Baksaas - Perskaas.
Gnr 2 - bnr 6.

Hus.
Henrik Svendsen Perskaas, Hovedperson, Gift, Maler, husejer, f. 1859 i Flaabygd i Lunde.
Anne Maria Hansdatter Perskaas, Hustru, f. 1862 i Holden.
Gunnild Thomine Henriksdatter, Datter, f. 1886 i Holden.
Karl Augustinus Henriksen, Søn, f. 1888 i Holden.

Hans Nilsen, Hovedperson, Gift, Dagarbejder, kjøring, f. 1870 i Holden.
Ingeborg Kristensdatter, Hustru, f. 1858 i Holden.
Nils Nilsen, Husfaderens Fader, Enkemand, Dagarbejder, kjøring og gaardsarbejde, f. 1833 i Holden.

Susaas - Susaas.
Gnr 3 - bnr 1

Halvor Olsen Susaas, Hovedperson, Gift, Gaardbruger, selvejer, f. 1855 i Saude i Telemarken (Sauherad). Midlertidig Fraværende: Rugtvedt i Solum.
Daarthe Nikolaisdatter, Hustru, f. 1860 i Flaabygd i Lunde. Midlertidig Fraværende: Rugtvedt i Solum.
Ole Halvorsen Susaas, Søn, f. 1883 i Holden.
Nikolai Halvorsen Susaas, Søn, f. 1885 i Holden.
Aasta Halvorsdatter, Datter, f. 1887 i Holden.
Halvor Halvorsen Susaas, Søn, f. 1888 i Holden.
Svennung Svennungsen, Ugift, Gaardsgut, f. 1860 i Lunde.
Ingeborg Halvorsdatter, Ugift, Fæpige, stuepige, indhøstningsarbejde, (faderen er Gaardbruger, selvejer), f. 1870 i Holden.
Ole Olsen Fjelstad (Ole Fjeldstad?), Ugift, Logerende tilhører Familien, Kanalarbejder, mekaniker, f. 1867 i Ejdanger (Eidanger).
Kari Pedersdatter Langjordet, Enke, Dagarbejde, f. 1826 i Lunde. Tilhører Jarlsberger.

Andreas Nilsen, Hovedperson, Ugift, Kanalarbejder, kjører, Stalddreng, f. 1867 i Lunde.

Kristian Simensen Hagen, Hovedperson, Gift, Kanalarbejder, maskinarbejder, f. 1855 i vestre Gausdal (Oppland).
Marie Jakobsen, Hustru, f. 1855 i Sverge (Sverige).
Johan Sigvart Kristiansen, Søn, f. 1887 i Holden.

Erik Pedersen Nord, Hovedperson, Ugift, Landhandler, f. 1854 i Sverge (Sverige).
Marken Olsdatter Susaas, Ugift, Husholderske hos Landhandler, f. 1857 i Lunde.

Susaas - Rønningen.
Gnr 3 - bnr 3 og 5.

Gjermund Stenersen Rønningen, Hovedperson, Gift, Gaardbruger, selvejer, f. 1837 i Lunde.
Margit Olsdatter Rønningen, Hustru, f. 1842 i Lunde.
Karen Berthine Gjermundsdatter, Datter, Ugift, Fæpige, stuepige samt indhøstningsarbejde,  f. 1868 i Holden.
Anne Maria Gjermundsdatter, Datter, Ugift, Stuepige samt indhøstningsarbejde, f. 1873 i Holden.
Ole Gjermundsen Rønningen, Søn, Ugift, Staldgut og Gaardbrugsarbejde, f. 1875 i Holden.
Halvor Gjermundsen Rønningen, Søn, Ugift, Gjeter, f. 1879 i Holden.
Nils Gjermundsen, Søn, f. 1881 i Holden.
Marie Kristine Gjermundsdatter, Datter, f. 1883 i Holden.
Susanne Gjermundsdatter, Datter, f. 1885 i Holden.
Stener Gjermundsen, Husfaderens fader, Enkemand, Gaardejer, f. 1810 i Lunde.

Vilhelm Gustavsen Vingblad, Hovedperson, Gift, Kanalarbejder, graastensmurer, f. 1857 i Ving sogn i Sverige.
Thea Elisabeth Marie Johansen, Hustru, f. 1866 i Laurvik (Larvik).
Gustav Adolf Vilhelmsen, Søn, f. 1886 i Laurvik.
Anders Johan Svendsen, Ugift, Logerende hører til Familien, Kanalarbejder, graastensmurer, f. 1863 i Trennefoss sogn, Sverige.
Marius Bredesen, Ugift, Logerende hører til Familien(!?), Murer, f. 1862 i Uller i søndre Odalen.

Johannes Pedersen, Hovedperson, Gift, Kanalarbejder, stenarbejder, f. 1863 i Brudevig sogn, Søndre Bergenhuus (Hordaland fra 1919. G.S.).
Kari Gunulfsdatter, Hustru, f. 1861 i Lunde.
Peder Johannessen, Søn, f. 1887 i Holden.
Gustav Johannessen, Søn, f. 1889 i Holden.
Anna Johannessen, Datter, f. August 1890 i Holden.Tællingskreds no. 2 - Berget. Hjemmehørende Folkemængde: 544 Personer.

Teller: Nils Klemmetsen.
Heisholt vestre.
Gnr 9 - bnr 1.

Erik Torstensen Heisholt, Hovedperson, Gift, Gbr., selveier, f. 1844 i Lunde.
Kari Hansdatter, Hustru, f. 1845 i Næs sogn i Saude (Sauherad).
Kari Eriksdatter, Datter, Ugift, Huslig gjerning og kvegrøgt, f. 1866 i Lunde. Midlertidig Fraværende: Gaala i Lunde.
Margit Eriksdatter, Datter, Ugift, husligt arbeide hjemme, f. 1871 i Lunde. Midlertidig Fraværende: Gaala i Lunde.
Helga Eriksdatter, Datter, f. 1876 i Lunde. Midlertidig Fraværende: Gaala i Lunde.
Torsten Eriksen, Søn, f. 1878 i Lunde. Midlertidig Fraværende: Gaala i Lunde.
Anne Eriksdatter, Datter, f. 1881 i Lunde.
Inga Eriksdatter, Datter, f. 1884 i Holden.
Marie Hansine Eriksdatter, Datter, f. 1886 i Holden.
Hans Eriksen, Søn, f. 1888 i Holden.
Kittil Aslaksen, Ugift, Logerende hørende til Familien, Skoleelev, f. 1873 i Saude (Sauherad). Midlertidig Fraværende: Holte i Saude.
Ole Anundsen, Ugift, Logerende hørende til Familien, Skoleelev, f. 1874 i Saude (Sauherad). Midlertidig Fraværende: Dyrud i Saude (Sauherad).
Tollef Johnsen Voltvedt, Ugift, Logerende hørende til Familien, Skoleelev, f. 1877 i Saude. Midlertidig Fraværende: Voltvedt i Saude (Sauherad).

August Pedersen, Hovedperson, Gift, Kanalarbeider, stenarbeider, f. 1856 i Sverige.
Maria Mathiasdatter, Hustru, f. 1859 i Eidsvold (Akershus).
Peder Magnus Augustsen, Søn, f. 1882 i Eidanger.
Helga Beate Augustsdatter, Datter, f. 1884 i Eidanger.
Axel Hilmar Augustsen, Søn, f. 1885 i Eidanger.
Henrik Mathias Augustsen, Søn, f. 1887 i Holden.
Carl Albert Augustsen, Søn, f. Sept. 1889 i Holden.

Heisholt vestre.
Gnr. 9 - bnr 7.

Johannes Johannesen Heisholt, Hoveperson, Gift, Gbr., selveier, f. 1816 i Holden.
Aaste Hansdatter, Hustru, f. 1817 i Holden.
Mari Johannesdatter, Datter, Ugift, Husligt Arbeide, Kreaturstel, f. 1843 i Holden.
Hilda Sofie Andreasdatter, Datterdatter, Pleiebarn, f. 1888 i Holden.
Hans Johannessen, Søn, Gift, hjælper Faderen i Gaardsbruget, f. 1854 i Holden.
Hanna Halvorsdatter, Hustru, f. 1858 i Holden.

Heisholt østre.
Gnr. 8 - bnr 7.

Carl Otto Jakobsen, Hovedperson, Gift, inderst, Kanalarbeider, maskinist, f. 1854 i Næs i Hedemarken.
Olava Larsdatter, Hustru, f. 1854 i Odalen.
Anna Carlsdatter, Datter, f. 1880 i Odalen.
Emma Lovise Carlsdatter, Datter, f. 1883 i Odalen.
Karen Sofie Carlsdatter, Datter, f. 1887 i Næs i Hedemark.
Carl Emil Carlsen, Søn, f. Mai 1890 i Holden.

Heisholt østre.
Gnr 8 - bnr 1.

Niels Jensen Skedsmoen, Hovedperson, Gift, Husmand med Jord, Gaardskarl, f. 1830 i Holden.
Marte Olsdatter, Hustru, f. 1846 i Lunde.
Carl Nielsen, Søn, f. 1878 i Holden.
Ole Nielsen, Søn, f. 1881 i Holden.
Thora Jensine Nielsdatter, Datter, f. 1886 i Holden.

Heisholt østre.
Gnr 8 - under bnr 7.

Jens Sørensen, Hovedperson, Gift, Inderst?, Maskinist ved Kanalanlæg, f. 1853 i Solum.
Anne Julette Johnsdatter, Hustru, f. 1863 i Lunde.
Berta Gurine Jensdatter, Datter, f. 1886 i Holden.

Heisholt østre.
Gnr 8 - under bnr 4.

Ole Nirisen Roe (Almankaas), Hovedperson, Gift, Kjørekarl ved Kanalanlæg, f. 1861 i Bøe i Telemarken.
Gunnil Johannesdatter, Hustru, f. 1858 i Saude (Sauherad).
Daardi Olsdatter, Datter, f. 1883 i Bøe.
Rannaug Olsdatter, Datter, f. 1885 i Bøe.
Johannes Olsen, Søn, f. 1889 i Bøe.

Heisholt østre.
Gnr 8 - under bnr 4.

Aslak Nielsen Heisholt, Hovedperson, Gift, Gbr., selveier, f. 1851 i Siljord.
Daardi Johannesdatter, Hustru, f. 1858 i Saude (Sauherad).
Johannes Nikolaisen, Søn, f. 1879 i Holden.
Halvor Nikolaisen, Søn, f. 1881 i Holden.
Nikolai Aslaksen, Søn, f. October 1890 i Holden.
Aase Kristensdatter, Ugift, Kvægrøgt og husligt Arbeide, f. 1872 i Hvideseid (Kviteseid).

Heisholt østre.
Gnr 8 - bnr 6.

Jørgen Johnsen, Hovedperson, Gift, Leieboer, Stenarbeider ved Kanalanlæg, f. 1850 i Solheim i Lindaas (Hordaland).
Karen Bertia Sørensdatter, Hustru, f. 1860 i Solheim.
Jakob Bertinius Uhland Jørgensen, Søn, f. 1884 i Solheim herred.
Magnus Severin Johnsen, Søn, f. 1885 i Solheim herred.
Cato Johan Jørgensen, Søn, f. 1887 i Holden.
Aslaug Kirstine Jørgensdatter, Datter, f. Januar 1890 i Holden.

Heisholt østre.
Gnr 8 - under bnr 14.

Hus.
Ivar Torgrimsen Heisholt, Hovedperson, Gift, Huseier, Tømmermand ved Kanalanlæg, f. 1866 i Saude (Sauherad).
Margit Johnsdatter, Hustru, f. 1863 i Holden.
Torvald Ivarsen, Søn, f. 1886 i Holden.
Johanne Annette Ivarsdatter, Datter, f. 1887 i Holden.
John Ivarsen, Søn, f. 1888 i Holden.
Ingeborg Ivarsdatter, Datter, f. Sept. 1890 i Holden.

Halvor Benedict Bentsen, Hovedperson, Gift, Sagfører, f. 1866 i Kragerø.
Margit Kristine Bentsen f. Hansen, Hustru, f. 1868 i Holden.
Margit Bendicte Bentsen, Datter, f. October 1889 i Christiania.
Ingeborg Christine Bentsen, Datter, f. Oct. 1890 i Holden.
Anne Marie Nielsen, Ugift, Tjenestepige, Husligt arbeide, f. 1870 i Solheim (Solum?). (Solheim sogn ligger i Gloppen, Sogn og Fjordane. G.S.)

Heisholt østre.
Gnr 8 - bnr 14.

John Kjøstolsen Heisholt, Hovedperson, Gift, Gbr., selveier, Kjører for andre, f. 1821 i Saude (Sauherad).
Aaste Halvorsdatter, Hustru, f. 1830 i Saude.
Mari Johnsdatter. Datter, Ugift, Husligt arbeide og Kreaturstell, f. 1862 i Holden.
Halvor Johnsen, Søn, Ugift, Hjælper Faderen, f. 1870 i Holden.
Gunhild Johnsdatter, Datter, Ugift, Husligt arbeide hjemme, f. 1872 i Holden.

Heisholt østre.
Gnr 8 - bnr 16.

Peder Olsen Heisholt, Hovedperson, Gift, Gaardbr., selveier og vognmand for egen regning, f. 1835 i Holden.
Karen Pedersdatter, Hustru, f. 1850 i Holden.
Ole Pedersen, Søn, Besøgende, Ugift, konorist hos Agent i Skien, f. 1868 i Holden. Sedvanligt Bosted Skien.
Peder Pedersen, Søn, Ugift, f. 1871 gaardsbrug og kjøring i Faderens tjeneste, f. 1871 i Holden.

Vigtor Lundkvist (Viktor Lundkvist), Hovedperson, Gift, Graastensmurer ved B. N. (Bandak-Nordsø) Kanalanlæg, f. 1857 i Halsberg sogn i Sverrig (Sverige).
Brita Stina Lundkvist, Hustru, f. 1851 i Dalskog sogn, Sverrig.
Jenny Lundkvist, Datter, f. 1881 i Tomter (i Hobøl i Østfold?).

Heisholt østre.
Gnr 8 - under bnr 16 Heisholtevjen.

Anne Marie Christensdatter, Hovedperson, Enke, (driver) Holden Skomagerværksted, f. 1845 i Holden.
Theodor Nielsen, Søn, Ugift, Skomagersvend hos Moderen, f. 1870 i Holden.
Christen Nielsen, Søn, Ugift, Borgut paa B. N. Kanalanlæg, f. 1875 i Holden.
Carl Martinius Nielsen, Søn, Ugift, f. 1877 i Holden.
Carl Andersen, Ugift, Svend paa Skomagerværksted, f. 1861 i Tune sogn i Skaraborg, Sverrig.
Alfred Hanholm, Ugift, Svend paa Skomagerværksted, tilskjærer på Værksted, forsørger: Skomagermester, f. 1862 i Sverige(?) "Antagelig Svensk".
Midlertidig Ophold: Sverrig.

Heisholt østre.
Gnr 8 - under bnr 16 Heisholtevjen.

Familie 1.
Theodor Larsen, Hovedperson, Gift, Vedskjærer ved Sagbrug, Sagbrugsarbeider, f. 1864 i Holden.
Aaste Raamundsdatter, Hustru, f. 1856 i Sillejord (Seljord).
Reinhart Theodorsen, Søn, f. 1888 i Holden.
Lars Theodorsen, Søn, f. October 1890 i Holden.

Familie 2.
Svanaug Thorsdatter, Hovedperson, Enke, Arbeider paa Gaarden, f. 1823 i Holden.
Lina Larsdatter, Datter, Ugift, sygelig, sying og strikning, f. 1863 i Holden.
Ingvald Eriksen, Dattersøn, f. 1885 i Holden. Forsørges af Fattigvæsenet og Bestemoderen.
(Fra Kirkeboka: Ingvald f. 1. Nov. 1885 på Heiholt, døpt 23. Nov. hjemme, 8. feb. i kirken. Far: Skreddersvend, ungkarl Erik August Magnussen. Mor: Pige Lina Larsdatter.
Faddere: Ole Rasmussen Evjen, Thor Rasmussen Sagbruget, Rasmus Olsen Sagbruget, Anne Marie Kristensd. Evjen, Aaste Halvorsdatter Evjen. G.S.)

Severin Carlsen, Dattersøn, f. December 1889 i Holden.
(Fra Kirkeboka: Severin f. 6. Dec. 1889 på Evjen, døpt 13. April 1890. Far: Kanalarbeider, ungkarl August Karlsen f. ca. 1860. Mor: Pige Lina Larsdatter.
Faddere: Johan Henrik Svendsen Perskaas, John Halvorsen Kaasa i Lunde, Alfred Johansen Evjen, Anne Marie Kristensd. Evjen, Gunhild Andersdattern Heisholt. G.S.)

Familie 3.
Torkel Torkelsen (Torkild Torkildsen), Hovedperson, Gift, Minerer ved Bandak-Nordsjø Kanal, f. 1862 i Saudland (Sauland i Hjartdal prestegjeld).
Aslaug Helgesdatter, Hustru, f. 1860 i Gransherred.

Lars Evensen, Hovedperson, Gift, Handel med Brus og kager og smaat, f. 1834 i Øiestad (Øyestad i Aust-Agder). Vanlig bosted: Christiania.
(Paa besøg?)

Heisholt østre.
Gnr 8 - under bnr 16 Heisholtevjen.

Andreas Johannesen, Hovedperson, Enkemand, driver Skomagerværksted for egen regning, f. 1849 i Holden.
Johannes Andreasen, Søn, f. 1879 i Holden.
Ingeborg Andreasdatter, Datter f. 1881 i Holden.
Christian Andreasen, Søn, f. 1883 i Holden.
Gunhild Marie Andreasdatter, Datter, f. 1887 i Holden.
Anne Johannesdatter, Enke, Husbestyrinde, f. 1854 i Holden.
Johannes Olsen, Husfaderens Fader, Gift, Skomager, hjælper Sønnen lidt, Forsørges af Fattifvæsenet, f. 1813 i Holden.
Ingeborg Jahnsdatter, Hustru, Husfaderens Moder, f. 1811 i Holden. Blind i sit 70de Aar.

Ingebrigt Haakonsen Dørrum, Hovedperson, Ugift, Graastensmurer, Minerer og dagarbeider ved Kanalanlæg, f. 1854 i Opdal (Oppdal i Sør-Trøndelag).

Ole Eriksen, Hovedperson, Ugift, Skogsarbeider og Kjørekarl, f. 1872 i Saude (Sauherad).
Gunnild Brynildsdatter, Hans Moder, Enke, Styrer Hus for sin Søn, f. 1831 i Saude i Telemarken.

Heisholt østre.
Gnr 8 - under bnr 16 Heisholtevjen.

Familie 1.
Sten Stensen, Hovedperson, Gift, Tømmerfløder i Eidselven om Sommer, Dagarbeider om Vinteren, Gift, f. 1848 i Holden.
Anne Marie Ellefsdatter, Hustru, f. 1851 i Solheim (Solum! G.S.).
Sten Stensen, Søn, f. 1881 i Holden.
Ellev Stensen, Søn, f. 1886 i Holden.

Familie 2.
Ellev Tolvsen, Hovedperson, Gift, Jordarbeider paa Gaardene, Forsørget af Fattigkassen, f. 1818 i Solheim (Solum! G.S.)
Karen Hansdatter, Hustru, f. 1821 i Solheim(!).

Familie 3.
Jørgen Stensen, Hovedperson, Ugift, Maler i selvstændig Stilling, f. 1845 i Holden.

Familie 4.
Svennung Svennungsen, Hovedperson, Gift, Byggeformand ved Bandak-Nordsø Kanalanlæg, f. 1862 i Lunde.
Marie Østensdatter, Hustru, f. 1871 i Holden.

Heisholt østre.
Gnr 8 - under bnr 16 Heisholtevjen.

Familie 1.
Carl Erik Carlsen, Hovedperson, Gift, Graastensmurer ved Kanalanlæg, f. 1851 i Sverrig (Sverige).
Dortea Oline Hansdatter, Hustru, f. 1847 i Eidsberg (i Østfold. G.S.).
Helga Sofie Carlsen, Datter, f. 1883 i Spydeberg (i Østfold. G.S.).
Hans Kristian Carlsen, Søn, f. 1886 i Ødemark (Aremark i Østfold. G.S.).
Jens Oskar Carlsen, Søn, f. 1888 i Eidsberg.
Sigurd Bernhard Carlsen, Søn, f. Juni 1890 i Holden.

Familie 2.
Olaf Carlson, Hovedperson, Gift, Kontorist (Bogholder) ved Kanalens Kontor, f. 1859 i Fridefstad sogn i Sverrig (Sverige).
Jørgine Carlson, Hustru, f. 1857 i Thune (i Østfold).
Hilda Carlson, Datter, Faderen Svensk, f. 1882 i Sarpsborg.
Olga Carlson, Datter, f. Februar 1889 i Holden.

Heisholt vestre.
Gnr 9 - bnr 5 Deilevje.

John Olsen Deilevje, Hovedperson, Gift, Gaardbr., Leilænding, Transportkjører, f. 1853 i Lunde.
Anne Halvorsdatter, Hustru, f. 1854 i Holden.
Halvor Johnsen, Søn, f. 1881 i Holden.
Ole Johnsen, Søn, f. 1884 i Holden.
Ingeborg Johnsdatter, Datter, f. 1887 i Holden.
Emanuel Johnsen, Søn, f. Sep. 1889 i Holden.
Signe Olsdatter, Ugift, Jeterjente og Barnepige, f. 1876 i Lunde.

Heisholt østre.
Gnr 8 - bnr 8. Kaasa.

Familie 1.
Anders Nielsen Kaasa, Hovedperson, Gift, Gaardbruger, selveier, Gaardsarbeider ogsaa i andres Tjeneste, f. 1830 i Næs Sogn, Saude (Sauherad).
Kirsti Olsdatter, Hustru, f. 1840 i Lunde.
Ole Martin Andersen, Søn, f. 1883 i Holden.
Niels Andersen, Enslig Logerende, Ugift, sygelig Person, smaat Haandarbeider, lever forresten af en lille Kapital, f. 1860 i Holden.

Familie 2.
Hans Olsen, Hovedperson, Gift, Lidt Dagarbeide paa Gaardene, Forsørges delvis af Fattigvæsenet, f. 1830 i Holden.
Kirsti Kristensdatter, Hustru, Flaskeskifterske under Høstningen, noget Dagarbeide, Forsørges delvis Fattigvæsenet, f. 1841 i Holden.
Inger Marie Hansdatter, Datter, Ugift, hjemmeværende, Forsørges af Moderen og delvis Fattigvæsenet, f. 1875 i Holden.

Heisholt østre.
Gnr 8 - under bnr 8 Kaasa.

Andreas Johnsen Lindgren, Hovedperson, Gift, Smed ved Bandak - Nordsø Kanalanlæg, f. 1843 i Holden.
Ingerid Johnsdatter, Hustru, f. 1849 i Lunde.
John Andreasen Lindgren, Søn, Ugift, Logerende hørende til Familien, Minerer ved Kanalanlæg, f. 1869 i Holden.
Gustav Andreasen Lindgren, Søn, Ugift, Logerende hørende til Familien, Minerer ved Kanalanlæg, f. 1872 i Holden.
Marie Andreasdatter Lindgren, Datter, Ugift, f. 1878 i Holden.
Andreas Andreasen Lindgren, Søn, f. 1880 i Holden.
Ingvald Andreasen Lindgren, Søn, f. 1887 i Holden.

Heisholt østre.
Gnr 8 - bnr 5. Kringlefedt.

Gustav Jakobsen, Hovedperson, Gift, Murer og Minerer ved Kanalanlæg, f. 1838 i Gøtlænde, Skaraborg Lehn i Sverrig (Sverige).
Stina Andersdatter, Hustru, f. 1853 i Brønskov i Vermland, i Sverrig (Sverige).
Anna Gustavsdatter, Datter, Ugift, Husligt Arbeide, Sying, f. 1873 i Kongsberg landsogn.
Oskar Jakob Gustavsen, Søn, Ugift, Borgut ved Kanalanlæg, f. 1875 i Holden(!?).
Jakob Gustavsen, Søn, f. 1879 i Bamble.
Fredrik Gustavsen, Søn, f. 1878 i Bamble.
Gustav Gustavsen, Søn, f. 1882 i Bamble.
Arent Sakeus Gustavsen, Søn, f. 1887 i Holden.

Besøgende (sønn?):
Carl Johan Gustavsen, Ugift, Murer og Minerer ved Fabrikanlæg, f. 1871 i Drammen. Bosted: Sarpsborg.

Familie 2.
Johannes Pedersen, Hovedperson, Gift, Murer og Minerer ved Kanalanlæg, f. 1856 i Høgsæte i Dalsland, Sverrig (Sverige).
Anna Kristina, Hustru, f. 1852 i Svarteborg Sogn i Sverrig (Sverige).
Hulda Christine Johannesdatter, Datter, f. 1886 i Tønsberg.
Marie Constanse Johannesdatter, Datter, f. 1888 i Holden.

Familie 3.
Lars Olsen, Hovedperson, Ugift, Jordarbeider og stenarbeider ved Kanalanlæg, f. 1867 i Lunde.
Kari Tygesdatter, Moder, Enke, husstel for sin Søn, f. 1824 i Drangedal.

Familie 4.
Anders Petterson, Hovedperson, Lovlig fraskilt, Vognmand, Kjører i selvstændig Stilling, f. 1840 i "Jøer" i Dalsland, Sverrig (Sverige).

Heisholt østre.
Gnr 8 - bnr 13 Hygiea.

Oskar Backe, Hovedperson, Gift, (Privat-) Praktiserende Læge, f. 1849 i Skien.
Sara Viborg Backe, Hustru, f. 1854 i Drammen.
Tellefine Backe, Datter, f. 1879 i Holden.
Gina Backe, Datter, f. 1881 i Holden.
Edle Backe, Datter, f. 1883 i Holden.
Signe Backe, Datter, f. 1884 i Holden.
Besøgende: Moder, Tellefine Backe, Enkefrue med Livsvarige aarlige Pængeindtægter af Handelsret, f. 1816 i Skien. Bosted: Skien.
Besøgende: Søster, Karoline Backe, Ugift, Huslig Gjerning hos Moderen, f. 1841 i Skien. Bosted: Skien.
Thom Seeberg, Ugift, Logerende hører til Familien, Kontorchef ved Jernværk, f. 1861 i Drammen.
Hildus Hansen, Ugift, Gaardsgut eller Kudsk, f. 1873 i Holden.
Sofie Pedersdatter, Stuepige, Ugift, f. 1869 i Holden.
Sjanette Pettersen (Janette Pettersen), Ugift, Barnepige, f. 1871 i Holden.
Hanna Henriksen, Ugift, Kokkepige, f. 1862 i Holden.

Heisholt østre.
Gnr 8 - bnr 9.

Ludvig August Hundervadt, Hovedperson, Gift, Landhandler, skibsreder, Gaardbruger, selveier, f. 1835 i Skien.
Susane Hundervadt, Hustru, f. 1830 i Skien.
Carl Hundervadt, Søn, Ugift, Agronom eller Gaardsbestyrer, f. 1865 i Holden. Boplass: Sverrig (Sverige).
Andreas Hundervadt, Søn, f. 1873, Skoleelev Gymnasiast i Skien.
Hilda Hundervadt, Datter, Ugift, Husligt Arbeide, f. 1868 i Holden.
Anne Halvorsdatter, Ugift, Enepige (tjenestepige), f. 1872 i Lunde.
Anders Andersen, Ugift, Gaardskarl, f. 1851 i Sverrig (Sverige).

Rolf Lavrum (Rolf Lovrum?), Hovedperson, Gift, Handelsreisende for Jernværk, f. 1849 i Christiania.
Julie Lavrum, Hustru, f. 1856 i Sarpsborg.
Alf Lavrum, Søn, f. 1885 i Christiania.
Kirsten Lavrum, Datter, f. 1886 i Christiania.
Signe Lavrum, Datter, f. 1887 i Christiania.
Teodora Sandersen, Ugift, Enepige (tjenestepige), f. 1861 i Christiansand. (Tilhører) Jarlsbergernes Menighed.

Heisholt østre.
Gnr 8 - bnr 12

Olaus Thronsen, Hovedperson, Enkemand, Landhandleri, Bager, Transportkjøring, Huseier, f. 1837 i Drammen.
Therese Thronsen, Datter, Ugift, Huslig Gjerning og Butikjomfru, f. 1868 i Holden.
Morten Thronsen, Søn, Ugift, Skoleelev i Middelskole, f. 1873 i Holden.
Oskar Thronsen, Søn, Ugift, f. 1879 i Holden.
Besøgende: Torvald Nielsen, Ugift, mekanisk arbeider ved Værksted i Drammen, f. 1870 i Drammen. Bosted: Drammen.
Olea Kildal, Enke, Husbestyrinde, f. 1838 i Skien.
Severin Knudsen, Gift, Bager ved Landhandleriet, f. 1820 i Moss.
Anne Johansen, Ugift, Enepige, f. 1872 i Holden.
Severin Pettersen, Ugift, Gaardskarl, f. 1872 i Holden.
Halvor Evensen, Ugift, Gaardskarl eller Kjører, f. 1872 i Sillejord (Seljord).

Heisholt østre.
Gnr 8 - bnr 28 Hegna.

Rasmus Johnsen Hegna, Hovedperson, Gift, Skomager for egen regning, Gaardbruger, f. 1825 i Holden.
Margrete Karine Johannesdatter, Hustru, Søskendebørn, f. 1830 i Holden.
John Rasmusen, Søn, Ugift, Minerer ved Kanalanlæg, f. 1869 i Holden.
Johanne Rasmusdatter, Datter, Ugift, Huslig Gjerning, f. 1873 i Holden.
Hanna Rasmusdatter, Datter, f. 1876 i Holden.
Besøgende: Ragna Annette Johannesdatter, Datterdatter, f. 1883 i Holden. Forsørger: Tresliber ved Tresliberi. Bosted: Bakken, Ulefos Værk, Holden.
Thor Halvorsen, Ugift, Logerende hører til Familien, Tresliberiarbeider ved Sagbrug, p.t. Minerer ved Kanalanlæg, f. 1866 i Holden.

Heisholt østre.
Gnr 8 - under bnr 28 Hegna.

Knud Jakobsen, Hovedperson, Gift, Tømmerfløder for Elvekompagniet, Snedker for egen regning, f. 1837 i Saude (Sauherad).
Inger Stensdatter, Hustru, f. 1843 i Holden.

Heisholt østre.
Gnr 8 - bnr 10 Hegna.

Hus.
Susanne Bentsen, Hovedperson, Enke, Huseierinde og nogen Kaptal at leve af, f. 1839 i Solheim (Solum).
Anne Bentsen, Pleie- eller Adoptivdatter, Ugift, Cassereske ved Forbruger forening, f. 1864 i Saude (Sauherad).

Johan August Andersen, Hovedperson, Gift, Handelsmand, Kortevarehandel, Bogtrykkeri, Leieboer, f. 1856 i Sverrig (Sverige).
Pauline Alberta Andersen, Hustru, f. 1857 i Kongsvinger.
Agnes Marie Andersen, Datter, f. 1884 i Sandefjord.
Einar Andersen, Søn, f. 1886 i Sandefjord.
Harald Andersen, Søn, f. April 1889 i Porsgrund.
Sigrid Nielsen, Ugift, Enepige (Tjenestepige), f. 1872 i Nissedal.

Heisholt østre.
Gnr 8 - bnr 15 Hegna.

Jens Peter Sørensen, Hovedperson, Gift, Flødningsinspektør i Thelemarkvasdragets Hovedvasdrag og Dampskibsfører paa Bandakvandene, f. 1848 i Bakke Annex i Eker (Eiker).
Anne Kirstine Halvorsdatter, Hustru, f. 1845 i Kongsberg.
Karl Johan Sørensen, Søn, f. 1885 i Holden.
Ingvald Severin Sørensen, Søn, f. 1882 i Holden.
Thorvald Kajus Sørensen, Søn, f. 1877 i Tjødling (Tjølling i Vestfold).
Marie Sørensen, Datter, f. 1879 i Holden.
Karen Marie Rasmussen, Ugift, Enepige (tjenestepige), f. 1872 i Holden.

Besøgende: Laurits Sørensen, ca. 1844? i Skien, Stationsholder, Hoteleier. Bosted: Strengen i Lunde.
Besøgende: Marie Sørensen, Hustru, f. ca. 1860? i Porsgrund?.
Afreist uden at opgive alder.
Besøgende: Halvor Ulsnæs, Gift, Gaardbruger og Fyrbøder, f. 1835 i Lunde. Bosted: Strengen i Lunde.
Besøgende: Birgith Ulsnæs, Hustru, f. 1842 i Lunde.

Heisholt østre.
Gnr 8 - under bnr 15 Hegna. Apoteket.

Anton Hesselberg, Ugift, Apotheker og medlem af "den farmaceutiske med. hjelpeexamenskommition", f. 1851 N. Skjørdalen (N. Trøndelag).
Frederik Christian Mollerop Lud (Lied?), Ugift, tjenesteydende, Pharmacie, Exam. pharmacied, f. 1864 i Næsset i Romsdals amt.
Johan Henrich Meyer Sørensen, tjenesteydende, Logerende, Apothekerlærling, f. 1869 i Rygge (i Østfold). Fader:Forhenværende Statsraad.
Amalie Svendby, Ugift, Husholderske, f. 1855 i Hurdalen.

Heisholt østre.
Gnr 8 - 31. Hegna.

Gunnul Thorsen, Hovedperson, Gift, Hustømmermand og Snedker ved Kanalanlægget, f. 1826 i Lunde. Midlertidig Fraværende: Leikvold gaard i Lunde.
Karen Christensdatter, Hustru, f. 1831 i Holden.
Teodor Gunnulsen, Søn, Ugift, Hustømmermand ved Kanalanlæg. Midlertidig Fraværende: Brevig.
Annette Hansdatter, Ugift, Tjenestepige, Enepige, f. 1876 i Holden. Midlertidig Fraværende: Sannæs i Holden.
Christian Christensen, Ugift, Logerende hørende til Familien, Ølkjører for Bryggeriet, f. 1868 i Kongsberg?
Hans Andersen, Ugift, Laborantkarl i Apothek, Logerende hørende til Familien, f. 1872 i Holden.

Leif Johnsen, Hovedperson, Gift, Murer og Minerer ved Bandak - Nordsø Kanalen, f. 1863 i Hitterdal (Heddal).
Anna Marie Gunnulsdatter, Hustru, Gift, f. 1866 i Brevig.
Gustav Johan Leifsen, Søn, f. April 1890 i Holden.
Peder Svendsen, Logerende, Tømmermand og Snedker ved Kanalanlæg, f. 1846 i Silferål i Sverrig (Sverige).

Anton Andresen Lie, Hovedperson, Gift, Murer og Minerer ved Bandak - Nordsø Kanalen, f. 1866 i Laurdal i Jarlsberg (Lardal, Vestfold).
Inger Andrea Antonsen, Hustru, f. 1861 i Hedrum.
Olga Marie Lie, Datter, f. Juni 1889 i Holden.

Heisholt østre.
Gnr 8 - bnr 26. Hus, Bjerkeland.

Peder Andersen, Hovedperson, Gift, Skræddermester, Huseier, f. 1825 i Birid (Biri i Oppland).
Marie Andersen, Hustru, f. 1827 i Engeloen i Stigen (Steigen). (Salten i Nord Norge).
Joakim Andersen, Søn, Ugift, Skræddersvend, f. 1864 i Gjerpen.

Christian Johnsen, Hovedperson, Gift, Minerer og stenarbeider ved Kanalanlæg, f. 1860 i Thune (i Østfold).
Inger Gundersdatter, Hustru, f. 1869 i Holden.
Anne Marie Christiansdatter, Datter, f. Mai 1890 i Holden.
Jonas Johansen, Ugift, Logerende, Minerer ved Kanalanlæg, f. 1851(?) i Sverrig (Sverige).

Martinius Eriksen, Hovedperson, Ugift, Blikkenslagerkmester, Kanalarbeider, Murer, f. 1869 i Gjøvig (Gjøvik i Oppland). Ophold i Krets no. 1, Vrangfos i Holden.

Ole Evensen, Hovedperson, Gift, Jord og Stenarbeider, Minering ved Bandak-Nordsø Kanalanlæg, f. 1854 i Lunde.
Anlaug Anundsdatter, Hustru, f. 1866 i Bø i Telemarken.
Gunnil Elise Olsdatter, Datter, f. Juni 1890 i Holden.

Margit Nirisdatter, Hovedperson, Ugift, Praktiserende Jordemoder, f. 1865 i Saude (Sauherad).

Heisholt østre.
Gnr 8 - bnr 29.

Sten August Carlson, Hoveperson, Gift, Uhrmagermester, f. 1848 i Frisbergs Præstegjeld i Sverrge (Sverige).
Charlotta Karoline Carlson, Hustru, f. 1843 i Uddevalla, Sverrig.
Adolf Wærner Carlson, Søn, Ugift, Smed ved Kanalanlæg, f. 1870 i Uddevalla i Sverrig.
Cicilia Mathilda Theresa Carlson, Datter, f. 1876 i Vennersborg i Sverrig.
August Wilhelm Larine Carlson, Søn, f. 1879 i Uddevalla i Sverrig.
Oskar Olaf Maurits Carlson, Søn, f. 1882 i Uddevalla i Sverrig.

Heisholt østre.
Gnr 8 - bnr 25.

Familie 1.
Jens Andreasen, Hovedperson, Enkemand, Gaardbruger, Skrædder i Selvstendig Stilling, Vognmand, f. 1835 i Holden.
Anne Kirstine Jensdatter, Datter, Ugift, bestyrer sin Faders Husholdning (Hjemmeværende datter), f. 1967 i Holden.
Andreas Jensen, Søn, Ugift, Kjører, p.t. Dagarbeider paa Jernværk (bærer jern), f. 1871 i Holden.

Familie 2.
Per August Segerstrøm, Hovedperson, Enkemand, Uhrmagermester, f. 1833 i Christinehavn i Sverrig (Sverige).
Julia Segerstrøm, Datter, bestyrer Faderesn Husholdning, f. 1874 i Stavæs i Sverrig.

Familie 3.
Edvard Riis, Hoveperson, Gift, Blikkenslager (for egen regning), f. 1837 i Gjerpen.
Hanna Oline Riis, Datter, Ugift, Bestyrer Husholdningen i Moderens Fraværelse paa Asylet, f. 1872 i Gjerpen.
Hilda Marie Riis, Datter, f. 1881 i Porsgrund.

Familie 4.
Jens August Johansen Ingulstad, Hovedperson, Gift, Hustømmermand ved Kanalanlæg, f. 1860 i Ødemark (Aremark i Østfold. G.S.).
Anne Christine Antonsdatter, Hustru, f. 1865 i Vaaler "i Solør"(!). (Må vel være Våler i Østfold. Se nedenfor. G.S.)
Julia Annette Ingulstad, Datter, f. 1886 i Vaaler i Smaalenene (Østfold. G.S.).
Ole Jørgen Ingulstad, Søn, f. 1887 i Vaaler i Smaalenene.
Johan Ludvig Ingulstad, Søn, f. Aug. 1889 i Holden.

Heisholt østre.
Gnr 8 - bnr 23. Aaheim Hotel.

Rasmus Nikolai Hansen, Hovedperson, Gift, Hoteleier med lidt Jord, Stationsholder, Thingsted, f. 1844 i Holden.
Andrea Hansen, Hustru, f. 1849 i Holden.
Josefa Hansen, Datter, Ugift, huslig Gjerning, f. 1875 i Holden.
Haakon Hansen, Søn, f. 1878 i Holden.
Asbjørn Hansen, Søn, f. 1881 i Holden.
Borghild Hansen, Datter, f. 1883 i Holden.
Hans Hansen, Søn, f. 1887 i Holden.
John Hansen, Søn, f. Juli 1889 i Holden.
Cecilie Person, Ugift, Opvaskerske ved Hotel, f. 1862 i Gumuntorp i Sverrig (Sverige).
Susanne Hansen, Ugift, Vaskepige, f. 1869 i Solheim (Solum! G.S.).
Anne Johannesdatter, Ugift, Stuepige, f. 1869 i Holden.
Maren Anne Pedersen, Ugift, Kokkepige, f. 1864 i Holden.
Gunhild Halvorsdatter, Ugift, Barnepige, f. 1872 i Bø i Telemarken.
August Svendsen, Ugift, Kudsk ved Hotel, f. 1862 i Græstorp, Sverrig (Sverige).
Ole Pedersen, Logerende, Enkemand, Hustømmermand, Dagarbeider, afreist 2/1, ca. 50 aar, f. ca. 1841 i Romedal Præstgjeld (Romedal, Hedmark. G.S.).
Ole J. Ask(?), Ugift, Logerende, Meierist i andemands Tjeneste, f. 1863 i Lier (Buskerud). "Indflyttet hertil Stedet 31/12, altsaa at regne som fast boende."
August Andersen, Ugift, Logerende, Snedkersvend, f. 1831 i Gøteborg, Sverrig (Sverige).

Heisholt østre.
Gnr 8 - under bnr 14.

Carl Olsen Elgstad, Hovedperson, Gift, Minerer og Dagarbeider ved Kanalanlæg, f. 1837 i Kjøla, Sverrig (Sverige).
Hanna Pedersdatter Elgstad, Hustru, f. 1854 i Grue (Grue i Solør prestegjeld, Hedmark. G.S.).
Hilda Kristine Carlsen, Datter, Ugift, f. 1877 i Storeelvedalen (prestegjeld i Hedmark. G.S.).
Oskar Carlsen, Søn, Ugift, f. 1879 i Lilleelvedalen (Alvdal i Hedmark. G.S.).
Albertine Carlsen, Datter, f. 1881 i Rendalen (Hedmark G.S.).
Carl Rudolf Carlsen, Søn, f. 1884 i Skafse (Skafså) i Mo i Telemarken.
Gustav Adolf Carlsen, Søn, f. 1886 i Skafse (Skafså) i Mo i Telemarken.

Heisholt østre.
Gnr 8 - bnr 18. Hjulmagerværksted.

Familie 1.
Andreas Tollofsen, Hovedperson, Gift, driver eget Hjulmagerværksted (Hjulmager for egen Regning), f. 1840 i Holden.
Ingeborg Karine Olsdatter, Hustru, f. 1839 i Holden.
Mariann Tollofsen, Datter, f. 1879 i Holden.
Anders Johnsen Tin, enslig Logerende, Ugift, Stenhugger og Murer ved Kanalanlæg, f. 1847 i Elfsborgs Len i Sverrig (Sverige).
Ole Olsen Liabakken, Ugift, enslig Logerende, Graastensmurer ved Kanalanlæg, f. 1868 i Bøe i Telemarken. Midlertidig Fraværende: I Bøe.

Familie 2.
Jørgen Hansen, Hovedperson, Gift, Kontorist ved Nordsø - Bandak kanalanlægget, f. 1847 i Holden.
Gunhild Hansen, Hustru, Gift, f. 1865 i Saude (Sauherad).
Hilda Marie Hansen, Datter, f. 1887 i Holden.
Augusta Hansen, Datter, f. Juni 1889 i Holden.

Heisholt østre.
Gnr 8 - bnr 22. Garveri.

Familie 1.
Ole Halvorsen, Hovedperson, Gift, Driver Garveri for egen Regning, f. 1834 i Gjerpen.
Helene Andersdatter, Hustru, f. 1839 i Thune (i Østfold).
Peder Thorvald Halvorsen, Søn, Ugift, Garverdreng hos Faderen, f. 1871 i Holden. Midlertidig Fraværende: I Porsgrund.
Hilda Annette Halvorsen, Datter, f. 1877 i Holden.
Anna Oline Halvorsen, Datter, f. 1899 i Holden.

Familie 2.
August Herman Halvorsen, Hovedperson, Gift, Garversvend, f. 1866 i Skien.
Maren Bertea Halvorsen, Hustru, f. 1865 i Holden.

Familie 3.
Erik Gustav Larsen Søder, Hovedperson, Gift, Graastensmurer og Stenhugger ved B. N. Kanalanlæg, f. 1852 Froda(?) i Sverrig (Sverige).
Anne Regine Larsdatter, Hustru, f. 1842 i Hedrum.

Tvara.
Gnr 10 - bnr 3. Landhandler.

Familie 1.
Johan Johnsen, Hovedperson, Gift, Landhandler, Gaardbruger, selveier, f. 1852 i Holden.
Gunhild Marie Hansen, Hustru, f. 1858 i Solum.
Dorthea Elisabeth Johnsen, Datter, f. 1883 i Holden.
Elisabeth Johnsen, Datter, f. 1886 i Holden.
Gudrun Johanne Johnsen, Datter, f. Sept. 1890 i Holden.
Hanna Hansdatter, Ugift, Stuepige, f. 1871 i Holden.
Inga Olsdatter, Ugift, Barnepige, f. 1876 i Laurvig (Larvik i Vestfold. G.S.).

Familie 2.
Ingvar Christensen, Hovedperson, Gift, Ingeniør ved B. N. (Bandak - Nordsø) Kanalanlæg, f. 1864 i Søgne (Vest-Agder).
Mari Christensen, Hustru, f. 1863 i Stavanger.

Tvara.
Gnr 10 - under bnr 3

Familie 1.
John Halvorsen, Hovedperson, Gift, Hustømmermand og Snedker ved B. N. Kanalanlæg, f. 1853 i Saude (Sauherad).
Anne Pedersdatter, Hustru, f. 1856 i Holden.
Halvor Johnsen, Søn, f. 1882 i Holden.
Peder Johnsen, Søn, f. 1884 i Holden.
Anders Johnsen, Søn, f. 1886 i Holden.
Johan Halvorsen, Søn, f. Marts 1889 i Holden.

Familie 2.
Isak Isaksen, Hovedperson, Gift, Minerer, Stenarbeider ved B. N. Kanalanlæg, f. 1862 i Elsborg Len, Sverrig (Sverige).
Olava Gustavsdatter, Hustru, f. 1866 i Bærum.
Helga Marie Isaksdatter, Datter, f. Februar 1889 i Holden.
Albert Hugo Isaksen, Søn, f. October 1890 i Holden.
Besøgende: Moder, Stina Marie Andersdatter, Huslige sysler hos sine Børn der forsørger hende isammen, Enke, f. 1827 i Elfsborgs Len i Sverrig.

Tvara.
Gnr 10 - under bnr 1. "Bergekaasa".

Emanuel Rasmussen, Hoveperson, Gift, Husmand med Jord, Snedker og Tømmermand for egen Regning, f. 1833 i Holden.
Kari Halvorsdatter, Hustru, f. 1827 i Holden.
Mari Emanuelsdatter, Datter, Ugift, Huslig Gjerning hjemme, f. 1865 i Holden.
Andrea Emanuelsdatter, Datter, Ugift, Huslig Gjerning, Kreaturstel, f. 1863 i Holden.
Rasmus Emanuelsen, Søn, Ugift, Vognmand og Tømmerkjøring, f. 1861 i Holden.
Carl Emanuelsen, Søn, Ugift, Snedkerdreng, f. 1871 i Holden.
Lars Gundersen, Ugift, Logerende hører til Familien, Kjørerkarl ved Skydsstationen og forskjelligt paa Gaardene forestaaende, f. 1860 i Saude (Sauherad).

Tvara.
Gnr 10 - under bnr 1.

Johannes Andersen Frid, Hovedperson, Gift, Graastensmurer og stenhugger ved B. N. Kanal, f. 1875 (1845?) i Øsjøn sogn i Sverrig (Sverige).
Oleane Nielsdatter, Hustru, f. 1858 i Skjeberg (i Østfold).
Carl Ludvig Johannesen, Søn, f. 1879 i Fredrikshald (Halden i Østfold. G.S.).
Alma Nilsine Johannesdatter, Datter, f. 1882 i Bamble.
Olga Josefine Johannesdatter, Datter, f. 1887 i Holden.
Anna Ovidia Johannesdatter, Datter, f. Mai 1890 i Holden.

Tvara.
Gnr 10 - under bnr 1. "Heggemostuen".

Brynjulf Gunnesen, Hovedperson, Gift, Skogsarbeider, vedhugger, gjør Sopelimer, Delvis forsørget af Fattigvæsenet, f. 1824 i Lunde.
Johanne Halvorsdatter, Hustru, f. 1826 i Laurdal i Telemarken (Laardal/ Lårdal).

Tvara.
Gnr 10 - bnr 1. "Espehvalen".

Thor Halvorsen Espehvalen, Hovedperson, Gift, Gaardbruger, selveier, f. 1845 i Lunde.
Kristine Christiansdatter, Hustru, f. 1857 i Fosnæs (i Namdalen i Nord-Trøndelag? G.S.).
Asborg Thorsdatter, Datter, f. 1881 i Holden.
Halvor Thorsen, Søn, f. 1883 i Holden.
Christian Thorsen, Søn, f. 1884 i Holden.
Nikolai Thorsen, Søn, f. 1886 i Holden.
Karen Thorsdatter, Datter, f. Juni 1889 i Holden.
Kjøstolf Halvorsen, Ugift, Gaardskarl, f. 1872 i Holden.
Olava Kirstine Olsdatter, Ugift, Fæpige, huslig Gjerning, f. 1874 i Holden.
Karen Marie Nielsdatter, Ugift, Barnepige og huslig Gjerning, f. 1874 i Lunde.

Halvor Paulsen Espehvalen, Hovedperson, Gift, Føderaadsmand, Gaardbruger, f. 1811 i Hvideseid (Kviteseid. G.S.).
Asberg Thorsdatter Espehvalen, Hustru, f. 1817 i Holden.
Marte Tollofsdatter, Ugift, Husgjerning, Kreaturstel, f. 1872 i Bøe.

Johannes Nielsen Siljan, Hovedperson, Gift, Leieboer, Opsynsmand ved B. N. Kanalanlæg f. 1844 i Holden.
Aslaug Haraldsdatter Siljan, Hustru, f. 1847 i Holden.
Kirsten Johannesdatter Siljan, Datter, Ugift, Huslig Gjerning, f. 1871 i Holden.
Harald Johannes Siljan, Søn, Ugift, Smeddreng, f. 1874 i Skien.
Niels Johannesen Siljan, Søn, Ugift, f. 1876 i Skien.
Aslaug Kirstine Johannesdatter Siljan, Datter, Ugift, f. 1879 i Skien.
Carl Johannesen Siljan, Søn, f. 1881 i Skien.
Johannes Johannesen Siljan, Søn, f. 1884 i Skien.

Holden Præstegaard.
Gnr 11 - bnr 2. "Herregaarden".

Jens Jakobsen Herregaard, Hovedperson, Gift, Hustømmermand, Gaardbruger, selveier, f. 1855 i Lunde.
Gunhild Aslaksdatter, Hustru, f. 1858 i Holden.
Jakob Jensen, Søn, f. 1884 i Lunde.
Aslak Jensen,n, f. 1885 i Lunde.
Niels Jensen, Søn, f. 1887 i Holden.
Carl Jensen, Søn, f. Nov. 1889 i Holden.
Christian Jensen, Søn, f. Nov. 1889 i Holden.
Karen Bertea Johannesdatter, Ugift, Enepige, f. 1874 i Lunde.

Halvor Knudsen, Hoveperson, Ugift, Logerende, Hustømmermand, f. 1855 i Drangedal.

Holden Præstegaard.
Gnr 11 - bnr 3. "Berget".

John Johnsen Berget, Hovedperson, Gift, Gaardbruger, selveier, Minerer og Stenarbeider ved B. N. Kanalanlæg, f. 1857 i Holden.
Anne Simensdatter Berget, Hustru, f. 1859 i Holden.
Simen Johnsen, Søn, f. 1882 i Holden.
Kirsti Simensdatter, Ugift, Logerende hørende til Familien, Gaardbrugerske, Selveierske, forrestem Huslig gjerning, f. 1858 i Holden.

Ole Pedersen, Hovedperson, Gift, Minerer og Stenarbeider ved B. N. Kanalanlæg, f. 1858 i Holden.
Jensine Andreasdatter, Hustru, f. 1864 i Holden
Anne Kirstine Olsdatter, Datter, f. 1887 i Holden.
Karen Pauline Olsdatter, Datter, f. October 1889 i Holden.

Holden Præstegaard.
Gnr 11 - bnr 7 "Haugbakken".

Carl Johnsen Lindgren, Hovedperson, Gift, Hovsmed for egen regning, Plogmager, Gaardbruger, selveier, f. 1852 i Holden.
Gunhild Olsdatter Lindgren, Hustru, f. 1854 i Lunde.
John Carlsen Lindgren, Søn, Ugift, Borsmed ved B. N. Kanalanlæg, f. 1874 i Holden.
Niels Carlsen Lindgren, Søn, f. 1881 i Holden.
Ingeborg Carlsdatter Lindgren, Datter, f. 1886 i Holden.
John Nielsen Lindgren, Husfaderens Fader, Logerende, Hovslager, Kursmed (dyrlege), Enkemand, f. 1811 i Holden.

Holden Præstegaard.
Gnr 11 - under bnr 9.

Familie 1.
Ole Johnsen Lindgren, Hovedperson, Gift, Huseier, Smedmester ved Bandak - Nordsø Kalanlæg, f. 1837 i Holden.
Ingeborg Thomasdatter Lindgren, Hustru, f. 1827 i Holden.
Johannes Olsen Lindgren, Søn, Ugift, Smed i Hjemmet, f. 1872 i Holden.

Familie 2.
John Olsen Lindgreen, Hovedperson, Gift, Inderst, Smed og mekanisk arbeider ved Holden mekaniske Værksted, f. 1858 i Holden.
Anne Maria Olsdatter Lindgren, Hustru, f. 1858 i Holden.
Otto Andreas Johnsen Lindgren, Søn, f. October 1890 i Holden.

Familie 3.
Thomas Olsen Lindgren, Hovedperson, Gift, Inderst, Borsmed ved B. N. Kanalanlæg, f. 1864 i Holden.
Gunhild Johnsdatter Lindgren, Hustru, f. 1867 i Lunde.
Kirstine Annette Thomasdatter Lindgren, Datter, f. Sept. 1889 i Holden.

Holden gaard.
Gnr 13 - under bnr 1.

Familie 1.
Niels Johnsen Lindgren, Hovedperson, Gift, Hovslager, Landbrugsredskabssmed for egen Regning, Huseier, f. 1849 i Holden.
Else Kristine Nielsdatter Lindgren, Hustru, f. 1853 i Asker.
Jørgen Nielsen Lindgren, Søn, Ugift, f. 1876 i Holden.
Ida Nielsdatter Lindgren, Datter, f. 1880 i Holden.
Niels Nielsen Lindgren, Søn, f. 1882 i Holden.
Helmik Nielsen Lindgren, Søn, f. 1887 i Holden.
Ella Nielsdatter Lindgren, Datter, f. 1888 i Holden.

Familie 2.
John Johnsen Lindgren, Hovedperson, Gift, Hovslager, Landbrugsredskabssmed, Huseier, f. 1841 i Holden.
Anne Karine Nielsdatter Lindgren, Hustru, f. 1843 i Holden.
John Johnsen Lindgren, Søn, Gift, Smedsvend i sin Faders tjeneste, f. 1864 i Holden.
Thora Helliksdatter Lindgren, Sønnens Hustru, Husholdningen under et, f. 1863 i Bøe i Thelemarken.
Jonas Johnsen Lindgren, Søn, Husfaderens sønnesøn, f. 1885 i Holden.

Holden gaard.
Gnr 13 - bnr 1.

Peder Hansen, Hovedperson, Gift, Agronom, Bestyrer Holden Gaard for Godseier, f. 1833 i Modum.
Lise Hansen, Hustru, f. 1834 i Modum.
Andreas Hansen, Søn, Ugift, Elev ved Teknisk skole i Christiania, f. 1871 i Holden. Midlertidig Tilstedeværende. Bosted: Christiania.
Thea Antonette Hansen, Datter, Ugift, Lærerinde i Folkeskolen, f. 1869 i Holden.
Hilda Hansen, Datter, Ugift, Huslig Gjerning, f. 1874 i Holden.
Olava Olsdatter, Ugift, tjenestepige, Enepige, f. 1871 i Holden.
Ove Olsen, Ugift, Logerende hørende til Familien, Amtssyrlæge, f. 1841 i Sparbu, "Inderøen" (i dag i Steinkjær kommune, Nord-Trøndelag. G.S.).

Aaste Halvorsdatter, Hovedperson, Ugift, Meierske paa Holden Gaard for Godseier, f. 1827 i Holden.

Holden Gaard.
Gnr 13 - bnr 1 "Arbeiderboligen".

Ole Gundersen Holden, Hovedperson, Gift, Kvegrøgter på Holden Gaard for Godseier, f. 1821 i Holden.
Birthe Marie Gundersdatter Holden, Hustru, Melkerske på Holden Gaard, f. 1836 i Holden.
Inger Olsdatter Holden, Datter, Ugift, Huslige sysler i hjemmet, f. 1874 i Holden.

Halvor Sondresen, Hovedperson, Gift, Gaardskarl og Kvegrøgter for Godseier, f. 1860 i Hvideseid (Kviteseid. G.S.).
Mari Johnsdatter, Hustru, f. 1858 i Hvideseid.
Halvor Halvorsen, Søn, f. 1884 i Hvideseid.

Johanne Aslaksdatter, Hovedperson, Ugift, Melkepige og Røgterske for Godseier, f. 1865 i Bøe i Telemarken.

Aslaug Andersdatter Holla, Hovedperson, Enke, lidt Høstarbeide paa Gaard, Forsørges delvis af Værkets Fattigvæsen, f. 1856 i Holden.
Kirsten Andrea Halvorsdatter, Datter, helt forsørget af Fattigvæsenet, f. 1884 i Holden.
Anton Bendiksen, Søn, forsørges af Moderen Arbeiderske og Fattigvæsenet, f. i December 1890 i Holden.

Holden Gaard.
Gnr 13 - under bnr 1 "Hollahagen".

John Sigurdsen Hollahagen, Hoveperson, Gift, Husmand med Jord, Kjørekarl tildels Skogsarbeider, f. 1843 i Holden.
Mari Olsdatter, Hustru, f. 1845? i Holden.
Severine Johnsdatter, Datter, f. 1880 i Holden.
Johanne Johnsdatter, Datter, f. 1882 i Holden.
Olea Johnsdatter, Datter, f. 1883 i Holden.
Laura Johnsdatter, Datter, f. 1886 i Holden.
Ole Johnsen, Søn, f. 1887 i Holden.

Liv Olsdatter, Hovedperson, Enke, bruger sin Spinderok og Strikkepinder, Forsørget delvis af Jernværkets Fattigvæsen, f. 1811 i Holden.

Tvedt.
Gnr 14 - under bnr 3 "Kaasa".

Ole Vetlesen Kaasa, Hovedperson, Gift, Husmand, Gaard- og kjørekarl paa Holden Gaard for Godseier, f. 1843 i Sillejord (Seljord. G.S.).
Else Olsdatter, Hustru, f. 1844 i Sillejord.
Bertine Olsdatter, Datter, Ugift, Sypige, Syg, f. 1866 i Holden.

Tvedt.
Gnr 14 - under bnr 2 "Stensrud".

Hans Nielsen Stensrud, Hovedperson, Enslig, Ugift, Leier af Plads, Tømmerkjører og Skogsarbeider, f. 1853 i Holden.
Maren Nielsdatter Stensrud, Enslig, Ugift, Logerende, Husstel og Renhold for Broderen, forresten Pension efter Faderen, f. 1843 i Holden.

Tvedt.
Gnr 14 - under bnr 2 "Briskemyr".

Carl Gulliksen Briskemyr, Hovedperson, Gift, Husmand med Jord, Kjører og Gaardsarbeider paa Holden Gaard, f. 1846 i Solheim (Solum! G.S.)
Aslaug Sondresdatter Briskemyr, Hustru, f. 1854 i Hvideseid (Kviteseid. G.S.).
Anne Tomine Thomasdatter, Pleiebarn, Søsterdatter, f. 1883 i Lunde.
Birte Carlsdatter Briskemyr, Husfaderens Moder, Enke, Forsørges af Sønnen, f. 1809 i Lunde.

Holden Præstegaard.
Gnr 11 - bnr 1.

Emil Ellefsen, Hovedperson, Gift, Prost og Sognepræst, f. 1834 i Trondhjem.
Michailonna Emilie Fredrikke Ellefsen f. Dons, Hustru, f. 1841 i Ibestad (i Troms. G.S.).
Lyna Augusta Ellefsen, Datter, Ugift, Lærerinde for mindre søsken, f. 1863 i Tromsø.
Besøgende: Johannes Nikolai Dons Ellefsen, Søn, Ugift, Arbeider ved Myrens mekaniske Værksted, f. 1869 i Fosnæs. Bosted: Kristiania.
Mathilde Hanna Vally Ellefsen, Datter, Ugift, Lærerinde for mindre Søsken, f. 1871 i Fosnæs (i Namdalen i N. Trøndelag. G.S.).
Thora Henriette Charlotte Ellefsen, Datter, Ugift, Huslig Gjerning, f. 1872 i Fosnæs. Midlertidig Fraværende. Opholdssted Kristiania.
Lorna Ellefsen, Datter, Ugift, f. 1878 i Fosnæs i Namdalen.
Eilif Waldemar Ellefsen, Søn, f. 1880 i Holden.
Othar Ellefsen, Søn, f. 1882 i Holden.
Thekla Ellefsen, Datter, f. 1885 i Holden.
Emil Ellefsen, Søn, f. October 1889 i Holden.
Liv Helliksdatter, Ugift, Stuepige, Tjenestepige, f. 1867 i Lunde.
Anne Helliksdatter, Ugift, Tjenestepige, Budeie, f. 1870 i Lunde.
Besøgende: Aaste Helliksdatter, Ugift, Gjeterpige, Moder, Husmandsenke med Dagarbeid, f. 1876 i Holden. Bosted: Holdenplads Gladhus.
Elise Nilsdatter, Ugift, Kokke, Tjenestepige, f. 1873 i Holden.
Ida Nelette Petrea Pedersdatter, Ugift, Tjenestepige, Jæter, f. 1875 i Solum.
Nikoline Johansdatter, Ugift, Tjenestepige, Barnepige, f. 1871 i Holden.
Gunnar Gunnarsen, Ugift, Fattiglem, Forsørges af Fattigvæsenet i Holden, f. 1839 i Holden.
Erik Karlsen, Ugift, Stalddreng, tjener for Sognepræsten, f. 1873 i Holden.
Nikolai Mathiassen Holstad, Ugift, Tjeneste, Gaardskarl for Sognepræsten, f. 1858 i Beitstaden (Beitstad prestegjeld i N. Trøndelag. G.S.).

Holden Præstegaard.
Gnr 11 - under bnr 1 "Bergehaugen".

Aaste Karin Jensdatter Bergehaugen, Hovedperson, Enke, Høstarbeiderske, husligt arbeide hjemme og i Husene, f. 1841 i Holden.
Anders Andreasen, Søn, Ugift, Sagbrugsarbeider, f. 1868 i Holden.
Johannes Andreasen, Søn, Ugift, Sagbrugsarbeider, f. 1876 i Holden.

Holden Præstegaard.
Gnr 11 - under bnr 1 "Myra".

Gunder Gundersen Myra, Hovedperson, Gift, Husmand med Jord, Jordarbeider på gaarden (Prestegården), f. 1843 i Holden.
Aaste Olsdatter, Hustru, f. 1848 i Holden.
Olava Gundersdatter, Datter, Ugift, Husligt arbeide hjemme og Borte, f. 1871 i Holden.
Hanna Gundersdatter, Datter, Ugift, f. 1879 i Holden.
Gunder Gundersen, Søn, f. 1883 i Holden.
Carl Gundersen, Søn, f. 1887 i Holden.
Jørgen Gundersen, Søn, f. Juni 1890 i Holden.

Holden Præstegaard.
Gnr 11 - under bnr 1 "Kaasa".

Martin Pedersen Kaasa, Hovedperson, Gift, Husmand med Jord, f.t. Minerer ved B.N. Kanalen, f. 1853 i Fosnæs (i Namdalen i N. Trøndelag. G.S.).
Anne Karine Nielsdatter, Hustru, f. 1850 i Holden.
Marie Pauline Martinsdatter, Datter, f. 1887 i Holden.

Holden Præstegaard.
Gnr 11 - under bnr 1 "Gladhus".

Niels Evensen Gladhus, Hovedperson, Gift, Husmand med Jord, gaardsarbeider, f. 1835 i Lunde.
Guro Andersdatter, Hustru, f. 1840 i Lunde.
Halvor Nielsen, Søn, Ugift, Tømmerkjører, f. 1871 i Lunde.
Elise Nielsdatter, Datter, f. 1877 i Holden.
Even Nielsen, Søn, f. 1882 i Holden.

Ingeborg Stenulfsdatter, Hovedperson, Husmandsenke, Husligt Arbeide borte, Bagning, Rengjøring, f. 1837 i Bøe, Telemark.
Midlertidig Fraværende. Opholdssted: Gaarden Dalen i Lunde.
Aaste Helliksdatter, Datter, Ugift, Gjeterpige, f. 1876 i Holden. Midlertidig Fraværende. Opholdssted: Præstegaarden Holden.

Holden Præstegaard.
Gnr 11 - bnr 6 "Gunnerud".

Peder Johnsen Gunnerud, Hovedperson, Gift, Gaardbruger, selveier, Tømmerkjører, f. 1843 i Lunde.
Anlaug Larsdatter, Hustru, f. 1849 i Lunde.
John Pedersen, Søn, Ugift, Skogsarbeide, f. 1875 i Lunde.
Guro Pedersdatter, Datter, Ugift, f. 1878 i Lunde.
Karen Pedersdatter, Datter, f. 1882 i Lunde.
Margrete Pedersdatter, Datter, f. 1884 i Lunde.
Ingeborg Pedersdatter, Datter, f. 1886 i Lunde.
Lars Pedersen, Søn, f. 1888 i Holden.
Besøgende: Halvor Larsen Kjellemo, Ugift, Borsmed ved Bandak - Nordsø Kanalanlæg, f. 1871 i Lunde. Fast bosted: Lunde.

Gunder Gundersen, Hovedperson, Gift, Sagbrugsarbeider, f. 1856 i Saude (Sauherad).
Karen Marie Nielsdatter, Hustru, f. 1862 i Solheim(!) (Solum. G.S.).
Niels Gundersen, Søn, f. 1888 i Holden.

Holden Præstegaard.
Gnr 11 - under bnr 1 "Moen".

Rasmus Olsen Moen, Hovedperson, Gift, Forpagter af Plads, Vognmand, Tømmerkjører, f. 1855 i Lunde.
Kari Andersdatter, Hustru, f. 1857 i Drangedal.
Marie Rasmusdatter, Datter, Ugift, f. 1877 i Holden.
Anne Karine Rasmusdatter, Datter, f. 1879 i Holden.
Ole Rasmusen Moen, Søn, f. 1881 i Holden.
Anders Rasmusen, Søn, f. 1883 i Holden.
Peder Rasmusen, Søn, f. 1885 i Holden.
Johannes Rasmusen, Søn, f. 1887 i Holden.
Karen Kirstine Rasmusdatter, Datter, f. Juni 1889 i Holden.
Besøgende: Kittil Andersen Ødegaard, Gift, Gaardbruger og Transportkjører, f. 1857 i Drangedal. Bosted: Ødegaard i Lunde.
Besøgende: Mari Olsdatter, Gift, f. 1856 i Lunde. Bosted: Ødegaard i Lunde.
Besøgende: Anders Kittilsen, (Søn), f. 1887 i Drangedal. Bosted: Lunde.

Holden Præstegaard.
Gnr 11 - under bnr 1 "Moen".

Jørgen Thorsen Moen, Hovedperson, Gift, Skomager, Forpagter af Jord, f. 1834 i Holden.
Marte Thomasdatter, Hustru, f. 1836 i Holden.
Hilda Marie Jørgensdatter, Datter, f. 1881 i Holden.
Besøgende: Inger Thomine Jørgensdatter, Datter, f. 1872 i Holden, Ugift, Enepige hos Formermester Meklenbrauck.

Holden Præstegaard.
Gnr 11 - bnr 5 "Lommerud".

Halvor Halvorsen Lommerud, Hovedperson, Ugift, Gaardbruger, selveier, høvleriarbeider ved Sagbrug, f. 1868 i Holden.
Inger Pedersdatter, Moder, Enke, Bestyrer Huset for Sønnen, f. 1831 i Holden.
Maria Pedersdatter, Ugift, Fattiglem, Ubeskjeftiget, Forsørget af Fattigvæsenet, Sindsyg fra senere enn de første Barneaar, f. 1833 i Holden.
Besøgende: Carl Syvertsen, Ugift, Konstabel i det sømilitære Corps i Horten, f. 1863 i Barbo pr. Arendal. Bosted: Horten.

Haatvet store.
Gnr 18 - bnr 1 "Melteig".

Anders Olsen Melteig, Hovedperson, Enkemand, Gaardbruger, selveier, f. 1827 i Holden.
Kristen Andersen Melteig, Søn, Ugift, Gaardbruger i fællesskab med fader og Broder, f. 1863 i Solheim(!), Lindaas H. (Solum. G.S.).

Ole Andersen Melteig, Søn, Gift, Gaardbruger i sammen med fader og Broder, f. 1856 i Holden.
Ingeborg Svennungsdatter, Hustru, f. 1857 i Lunde.
Kjersti Olsdatter, Datter, f. 1882 i Holden.
Anders Olsen, Søn, f. 1883 i Holden.
Ingeborg Olsdatter, Datter, f. 1883 i Holden.
Peder Martinius Olsen, Søn, f. 1887 i Holden.
Olaf Olsen, Søn, f. 1889 i Holden.
Gunhild Halvorsdatter, Ugift, Tjenestepige, Barnepige, f. 1877 i Solheim(!), (Solum).
Gunhild Svennungsdatter, Ugift, Tjenestepige, Husgjerning, Kreaturstel, f. 1857 i Lunde.
Gunhild Olsdatter, Ugift, Tjenestepige, Kreaturstel og Huslige sysler, f. 1845 i Lunde.

Haatvedt lille.
Gnr 19 - bnr  1.

Carl Simensen Haatvedt, Hovedperson, Ugift, Gaardbruger, Selveier, f. 1857 i Holden.
Ole Olsen, Ugift, Tjenestekarl, Gaardsarbeider, f. 1868 i Holden.
Carl Nielsen, Ugift, Tjenestekarl, Gaardsarbeider, f. 1869 i Norderhaug (Norderhov ved Hønefoss i Buskerud?).
Torine Jørgensdatter, Ugift, Husholderske, f. 1863 i Holden.
Laura Johannesdatter, Ugift, Gjeterpige, f. 1879 i Holden.

Hans Petter Hansen, Hovedperson, Ugift, Grøftegraver og Murer, f. 1848 i Kville sogn i Sverrig (Sverige).

Haatvet store.
Gnr 18 - bnr 3.

Even Johnsen Haatvedt, Hovedperson, Gift, Gaardbruger, Forpagter, f. 1857 i Lunde.
Aslaug Østensdatter, Hustru, f. 1853 i Lunde.
John Evensen, Søn, Ugift, Gaardsarbeide, f. 1875 i Lunde.
Øystein Evensen (Østen Evensen), Søn, f. 1877 i Lunde.
Even Evensen, Søn, f. 1882 i Lunde.
Guro Evensdatter, Datter, f. 1879 i Lunde.
Torberg Evensdatter, Datter, f. 1884 i Lunde.
Anne Evensdatter, Datter, f. 1888 i Lunde.
Gunhild Christensdatter, Ugift, Tjenestepige, Budeie, f. 1870 i Holden.

Haatvet store.
Gnr 18 - bnr 2.

Aavet Christensdatter Haatvedt, Hovedperson, Enke, Gaardbrugerske, Selveier, f. 1837 i Holden.
Andreas Johannesen, Søn, Ugift, Bestyrer af gaard for sin Moder, f. 1867 i Holden.
Olavus Johannesen, Søn, Ugift, Minerer og Stenarbeider ved B. N. Kanalanlæg, f. 1869 i Holden.
Halvor Johannesen, Søn, Ugift, Gaardsarbeide hjemme, f. 1872 i Holden.
Karen Johannesdatter, Datter, Ugift, Huslig gjerning og Kreaturstel, f. 1874 i Holden.
Mari Johannesdatter, Datter, Ugift, f. 1876 i Holden.

Haatvet store.
Gnr 18 - bnr 4.

Halvor Stensen Haatvedt, Hoveperson, Gift, Gaardbruger, Selveier, f. 1840 i Holden.
Helene Olsdatter, Hustru, f. 1848 i Holden.
Besøgende: Carl Severin Halvorsen Haatvedt, Søn, Elev ved den sanitære underbefalskiole i Christiania, f. 1867 i Holden. Bosted: Christiania.
Ole Halvorsen, Søn, Ugift, Logerende, Minerer og Stenarbeider ved B.N. Kanalanlæg, f. 1869 i Holden.
Anne Kristine Halvorsdatter, Datter, Ugift, f. 1876 i Holden.

Haatvet store.
Gnr 18 - bnr 2.

Christen Halvorsen Haatvedt, Hovedperson, Gift, Gaardbruger og Selveier, f. 1817 i Holden.
Kirsti Andersdatter, Hustru, f. 1820 i Lunde.
Karen Christensdatter, Datter, Ugift, huslig Gjerning og Kreaturstel, f. 1862 i Holden.
Anders Karlsen, Ugift, tjenestedreng, jetergut og Stalddreng, f. 1878 i Holden.
 Tællingskreds No. 3 - Ulefos Jernværks grund. Hjemmehørende Folkemængde: 794 Personer.
Teller: Johan Hansen.Ulefos Jernværks grund.
Gnr 12 - bnr 1. Ulefos Hovedgaard.

Diderik Cappelen, Hovedperson, Gift, Gods- og Brugseier, f. 1856 i Holden.
Eleonore Cappelen f. Løvenskiold, Hustru, f. 1866 i Horten.
Maren Aasmundsdatter, Stuepige, Ugift, f. 1864 i Holden.
Hansine Hansdatter, Ugift, Husholderske, f. 1866 i Solum.

Besøgende:
Georg Fredrik Egedius Kiær, Gift, Overretssagfører, f. 1861 i Drammen. Bosted: Nedre Ullern, Vestre Aker.
Julie Caroline Helene Kiær, f. Løvenskiold, Hustru, f. 1864 i Christiania. Bosted: Nedre Ullern, Vestre Aker.
Herman Wedel-Jarlsberg, Ugift, Stud. Ingeniør, Rentier, f. 1865 i Bærum. Bosted: Wergelandsvei 25, Kristiania.
Henriette Margrethe Cappelen, Ugift, Rentier, f. 1865 i Holden. Bosted: Christiania.
Thorvald Løvenskiold, Ugift, Gaardbruger, f. 1866 i Vestre Aker. Bosted: Storøen, Hole, Ringerike (i Buskerud. G.S.).
Betsy Marie Anker, Ugift, Forsørget af Kaptein C. J. Anker, f. 1866 i Fredrikshald (Halden i Østfold. G.S.). Bosted: Holtegade 28, Christiania.
Marie Wedel-Jarlsberg, Ugift, Rentier, f. 1867 i Fornebo, Bærum. Bosted: Wergelandsvei, Christiania.
Harald Løvenskiold, Ugift, Student, f. 1868 i Horten, Forsørget af Forhenværende Statsminister, Godseier Løvenskiold. Bosted: Vækerø, Vestre Aker.
Otto Løvenskiold, Ugift, Elev, f. 1871 i Kristiania, Forsørget af Forhenværende Statsminister, Godseier Løvenskiold. Bosted: Vækerø, Vestre Aker.

Ulefos Jernværks grund.
Gnr 12 - under bnr 1. "Sæterkaasene".

Familie 1.
Knud Torstensen, Hovedperson, Gift, Fyrbøder paa Dampskib og bruger af jord, f. 1831 i Flaabygd i Lunde.
Margit Andersdatter, Hustru, f. 1835 i Holden.

Familie 2.
Ole Jensen, Hovedperson, Enkemand, Privat Skovfoged og bruger af jord, f. 1816 i Helgens sogn.
Jørgine Olsdatter, Datter, Gift, Hendes mand i Amerika i flere aar, Husbestyrinde, f. 1858 i Helgen sogn.
Ingeborg Andreasdatter, Datterdatter, f. 1878 i Holden.
Ole Andreassen, Dattersøn, f. 1881 i Holden.
Kari Nilsdatter, enslig Logerende, Enke, helt Forsørget af Fattigvæsenet, f. 1826 i Lunde.

Ulefos Jernværks grund.
Gnr 12 - under bnr 1. "Kamperhaug".

Familie 1.
Thorer Pedersen, Hovedperson, Gift, Former ved jernstøberi og bruger af jord, f. 1823 i Lunde.
Anne Hansdatter, Hustru, f. 1821 i Holden.
Mariane Thorersdatter, Datter, Ugift, Husgjerning, f. 1859 i Holden.
Besøgende:
Andrea Thorersdatter, Gift, Forsørger: Kjører, f. 1854 i Holden. Bosted: Skien.
Kristine Marie Rasmusdatter, Datter, Forsørger: Kjører, f. 1881 i Skien. Bosted: Skien.
Thora Anette Rasmusdatter, Datter, Forsørger: Kjører, f. 1886 i Skien.

Familie 2.
Bent Nilsen, Hovedperson, Gift, Beslager ved jernværk og bruger af jord, f. 1851 i Holden.
Kirsti Hansdatter, Hustru, f. 1857 i Holden.
Nils Bentsen, Søn, f. 1883 i Holden.
Ingeborg Bentsdatter, Datter, f. 1885 i Holden.
Anna Nikoline Bentsdatter, Datter, f. 1887 i Holden.
Hans Bentsen, Søn, f. 1888 i Holden.
Elen Maria Kristoffersdatter, Ugift, Logerende hørende til Familien, Helt forsørget af Fattigvæsenet, f. 1828 i Holden. Jarlsberger.
Aaste Nilsdatter, Enke, enslig Logerende, Helt forsørget af Fattigvæsenet, f. 1819 i Holden. Jarlsberger.

Ulefos Jernværks grund.
Gnr 12 - under bnr 1. "Ringsevjen".

Familie 1.
Andreas Rasmussen, Hovedperson, Gift, Hustømmermand og bruger af Jord, f. 1863 i Holden.
Marie Andreasdatter, Hustru, f. 1867 i Holden. Intet trossamfund.
Ragna Andrea Andreasdatter, Datter, f. 1887 i Holden. Moderen intet Samfund.
Anette Therese Andreasdatter, Datter, f. April 1889 i Holden. Moderen intet Samfund.

Familie 2.
Nils Stenersen, Hovedperson, Gift, Træsliberiarbeider og bruger af jord. Jarlsberger.
Anne Tomine Andreasdatter, Hustru, f. 1853 i Holden. Jarlsbergermenighed*.
Anna Nikoline Nilsdatter, Datter, f. 1884 i Holden. Jarlsbergermenighed*.
Ragna Andrea Nilsdatter, Datter, f. 1887 i Holden. Jarlsbergermenighed*.
Paula Anette Nilsdatter, Datter, f. Juni 1889 i Holden. Jarlsbergermenighed*.
Hanna Petrine Andreasdatter, Ugift, Tjenestepige Husgjerning, f. 1875 i Holden.

Ulefos Jernværks grund.
Gnr 12 - under bnr 1. "Ringsevjen".

Familie 1.
Inger Tronsdatter, Hovedperson, Enke, Forpagter, Bruger af jord, bliver understøttet af sine voksne Sønner, f. 1833 i Holden.
Even Andreassen, Søn, Ugift, Logerende hørende til Familien, Træsliberiarbeider, f. 1864 i Holden.
Besøgende: Tron Andreassen, Ugift, stenarbeider, f. 1866 i Holden. Bosted: Skotfos i Solum.
Besøgende: Andreas Andreassen, Ugift, Logerende hørende til Familien, Dæksmand paa dampskib, f. 1868 i Holden.
Johannes Andreassen, Søn, Ugift, Logerende hørende til Familien, Flyttegut paa Sagbrug, f. 1869 i Holden.
Nils Andreassen, Søn, Ugift, Skolegut, f. 1875 i Holden.
Hans Andreassen, Søn, Ugift, Logerende hørende til Familien, Træsliberiarbeider, f. 1873 i Holden.
Inger Anette Andreasdatter, Datter, f. 1879 i Holden.

Familie 2.
Lars Evensen, Hovedperson, Gift, Former ved jernstøberi og bruger jord, f. 1826 i Holden.
Aslaug Jørgensdatter, Hustru, Næstsøskendebørn (Tremenninger), f. 1833 i Holden.
Anne Larsdatter, Datter, Ugift, Husgjerning, f. 1866 i Holden.
Jørgen Larsen, Søn, Ugift, Logerende hørende til Familien, Beslager ved jernstøberi, f. 1867 i Holden

Ulefos Jernværks grund.
Gnr 12 - under bnr 1. "Kaasa".

Familie 1.
Ingeborg Andreasdatter, Hovedperson, Enke, Jordbrugerske blir forøvrigt understøttet af sin Søn, f. 1834 i Holden.
Adolf Andreassen, Søn, Ugift, Logerende hørende til Familien, Materialforvalter ved Jernstøberi, f. 1868 i Holden.
Anton Ingvald Andreassen, Søn, f. 1878 i Holden.
Karen Fredrikke Abrahamsdatter, Ugift, Logerende hørende til Familien, Forsørget af Fattigkassen og Amtet, f. 1831 i Holden. Sindsvag fra 17 aar gammel.

Familie 2.
Abraham Andreassen, Hovedperson, Gift, Former ved jernstøberi og bruger af jord, f. 1855 i Holden.
Maren Tomine Johnsdatter, Hustru, f. 1859 i Holden.
Hilda Anette Abrahamsdatter, Datter, f. 1882 i Holden.
Andreas Abrahamsen, Søn, f. 1884 i Holden.
John Abrahamsen, Søn, f. 1887 i Holden.
Anna Abrahamsdatter, Datter, f. August 1889 i Holden.

Ulefos Jernværks grund.
Gnr 12 - under bnr 1. "Arbeiderbolig".

Familie 1.
Andreas Johnsen, Hovedperson, Gift, Former ved jernstøberi og lidt jord, f. 1854 i Holden.
Gro Gunnulvsdatter, Hustru, f. 1855 i Lunde.
Berta Andreasdatter, Datter, f. 1877 i Holden.
Gunder Andreassen, Søn, f. 1880 i Holden.
Marie Andreasdatter, Datter, f. 1882 i Holden.
John Andreassen, Søn, f. 1884 i Holden.
Hanna Andreasdatter, Datter, f. 1887 i Holden.
Johan Andreassen, Søn, f. oktober 1889 i Holden.

Familie 2.
Hans Andersen, Hovedperson, Gift, Arbeider ved Sagbrug og lidt jord, f. 1860 i Holden.
Maren Jensdatter, Hustru, Næstsøskendebørn (Tremenninger), f. 1857 i Holden.
Anna Sofie Hansdatter, Datter, f. 1883 i Holden.
Anette Marie Hansdatter, Datter, f. 1885 i Holden.
Julie Agnete Hansdatter, Datter, f. 1888 i Holden.
Besøgende:
Jens Tygesen, Gift, flødningsmand, f. 1827 i Holden. Bosted: Halvorstaa i Helgen sogn.
Anne Gundersdatter, Hustru, f. 1828 i Holden. Bosted: Halvorstaa i Helgen sogn.

Familie 3.
Hans Hansen, Hovedperson, Gift, Flyttegut ved sagbrug og lidt jord, f. 1861 i Holden.
Anne Maria Jensdatter, Hustru, f. 1862 i Holden.
Hans Hansen, Søn, f. 1886 i Holden.
Jens Hansen, Søn, f. 1887 i Holden.
Anne Hansdatter, Datter, f. November 1889 i Holden.
Kristen Jensen, Ugift, Logerende hørende til Familien, Kanalarbeider, f. 1871 i Holden. Fast bosted: Febakke i Helgen sogn.

Familie 4.
Even Jespersen, Hovedperson, Gift, Hustømmermand lidt jord, f. 1861 i Lunde.
Martine Hansen, Hustru, f. 1862 i Holden.
Jenny Anette Evensdatter, Datter, f. 1886 i Holden.
Hilda Marie Evensdatter, Datter, f. 1887 i Holden.
Gunda Mathilde Evensdatter, Datter, f. April 1890 i Holden.

Ulefos Jernværks grund.
Gnr 12 - under bnr 1. "Arbeiderbolig".

Familie 1.
Hans Severin Andersen, Hovedperson, Gift, Former ved jernstøberi, f. 1851 i Holden.
Maria Pedersdatter, Hustru, f. 1850 i Holden.
Andreas Hansen, Søn, Ugift, Bæregut ved jernstøberi, f. 1875 i Holden.
Peder Hansen, Søn, Ugift, Bæregut ved jernstøberi, f. 1877 i Holden.
Marie Hansdatter, Datter, f. 1881 i Holden.
Hans Severin Hansen, Søn, f. 1883 i Holden.
Karen Gurine Hansdatter, Datter, f. 1885 i Holden.
Ingeborg Kirstine Hansdatter, Datter, f. Juni 1889 i Holden.

Familie 2.
John Petter Olsen, Hovedperson, Gift, Former ved jernstøberi, bruger lidt jord, f. 1844 i Holden.
Mari Johnsdatter, Hustru, søskendebørn, f. 1849 i Holden.
Kirstine Pettersdatter, Datter, Ugift, Husgjerning, f. 1870 i Holden.
Jørgen Olaves Pettersen, Søn, Ugift, Logerende hørende til Familien, Former ved jernstøberi, f. 1873 i Holden.
Sofie Pettersdatter, Datter, f. 1877 i Holden.
Peder Pettersen, Søn, f. 1881 i Holden.

Familie 3.
Hans Torstensen, Hovedperson, Enkemand, Former ved jernstøberi, f. 1858 i Holden.
Nils Hansen, Søn, f. 1885 i Holden.
Karen Marie Hansdatter, Datter, f. 1888 i Holden.

Familie 4.
Anders Olsen, Hovedperson, Gift, Former ved jernstøberi, f. 1849 i Holden.
Karen Anundsdatter, Hustru, f. 1853 i Holden.
Ole Andersen, Søn, Ugift, Bæegut ved jernstøberi, f. 1877 i Holden.
Anne Kristine Andersdatter, Datter, f. 1879 i Holden.
Anette Marie Andersdatter, Datter, f. 1881 i Holden.
Nikoline Andersdatter, Datter, f. 1883 i Holden.
Anund Andersen, Søn, f. 1887 i Holden.

Ulefos Jernværks grund.
Gnr 12 - under bnr 1. "Arbeiderbolig".

Familie 1.
Ole Hansen, Hovedperson, Gift, Beslager ved jernstøberi og bruger af et jordstykke, f. 1841 i Holden.
Anne Hansdatter, Hustru, f. 1841 i Holden.
Hermand Olsen, Søn, Ugift, Logerende hørende til Familien, Beslager ved jernstøberi, f. 1869 i Holden.
Hilda Olsdatter, Datter, f. 1876 i Holden.
Johanne Karette Olsdatter, Datter, f. 1879 i Holden.
Inger Hansdatter, Ugift, Logerende hørende til Familien, Forsørges af Fattigvæsenet, f. 1848 i Holden.

Familie 2.
Hans Olsen, Hovedperson, Gift, Beslager ved jernstøberi, f. 1867 i Holden.
Klara Pettersen, Hustru, f. 1868 i Solum.
Olaf Hansen, Søn, f. September 1889 i Holden.

Ulefos Jernværks grund.
Gnr 12 - under bnr 1. "Kaasa".

Familie 1.
Nils Pedersen, Hovedperson, Gift, Snedker ved Ulefos Jernverk, f. 1862 i Holden.
Marie Nilsdatter, Hustru, f. 1861 i Holden.
Margrete Nilsdatter, Datter, f. 1886 i Holden.

Familie 2.
Gunder Johannesen, Hovedperson, Gift, Former ved jernværk og bruger af jord, f. 1860 i Holden.
Kirsti Nilsdatter, Hustru, f. 1860 i Melum sogn, Solum.
Nils Gundersen, Søn, f. 1885 i Holden.
Besøgende: Nils Nilsen, Gift, Skræddermester, f. 1872 i Melum. Bosted: Skien.
Hanna Johannesdatter, Ugift, Tjenestepige Husgjerning, f. 1872 i Holden.
Karen Jørgensdatter, Enke, enslig Logerende, Forsørget af Fattigvæsenet, f. 1831 i Holden.

Familie 3.
Gregar Johnsen, Hovedperson, Gift, Maskinist ved Sagbrug og bruger af jord, f. 1842 i Bø, Thelemarken.
Petra Julie Bang, Hustru, f. 1845 i Slagen ved Tønsberg.
Hilda Josefine Johnsen, Datter, Ugift, Sypige samt husgjerning hos forældrene, f. 1872 i Horten.
Hans Jørgen Bang Johnsen, Søn, Ugift, Logerende hørende til Familien, Handelsbetjent, f. 1874 i Horten.
John Johnsen, Søn, f. 1885 i Holden.

Ulefos Jernværks grund.
Gnr 12 - under bnr 1. "Finsrud".

Karl Meklenbrauk, Hoveperson, Gift, Formermester ved jernværk og bruger af jord, f. 1843 i Oberaden, Tyskland.
Wilhelmine Køtter, Hustru, f. 1847 i Brechten, Tyskland.
Otto Meklenbrauk, Søn, Ugift, Sliberiarbeider, men ikke stadigt, f. 1870 i Brechten, Tyskland.
Sofie Meklenbrauk, Datter, Ugift, Husgjerning hjemme, f. 1874 i Borgsteinferd i Tyskland.
Karl Didrik Meklenbrauk, Søn, f. 1876 i  Borgsteinferd i Tyskland.
Wilhelm Meklenbrauk, Søn, f. 1879 i Borgsteinferd i Tyskland.
Hedevig Meklenbrauk, Datter, f. 1886 i Holden.
Gustav Meklenbrauk, Søn, f. 1887 i Holden.
Ernst Meklenbrauk, Søn, f. oktober 1890 i Holden.
Inger Tomine Jørgensdatter, Ugift, Tjenestepige Kreaturstel, f. 1872 i Holden. Midlertidig fraværende: Moen i Holden.
Besøgende: Kirsten Andersen Klovdal, Ugift, Husbestyrinde og syerske, f. 1865 i Holden. Bosted: Klovdal i Helgen sogn.

Ulefos Jernværks grund.
Gnr 12 - under bnr 1.

Johan Hansen, Hovedperson, Gift, Lærer og bestyrer ved folkeskole og organist, f. 1862 i Holden.
Laura Sofie Bauer, Hustru, f. 1865 i Holden.
Hans Bauer Hansen, Søn, f. 1888 i Sigdal, Buskerud amt.
Valentin Arnulf Hansen, Søn, f. December 1889 i Holden.
Hanna Soifie Aslaksdatter, Tjenestepige, Husgjerning, f. 1876 i Holden.

Ulefos Jernværks grund.
Gnr 12 - under bnr 1. Arbeiderbolig "Sandbakken".

Familie 1.
Nils Hansen, Hovedperson, Gift, Fyrbøder ved Smelteovn ved Jernstøberi, f. 1852 i Holden.
Olava Hansdatter, Hustru, f. 1852 i Skien.
Hans Andreas Nilsen, Søn, f. 1886 i Holden.
Mathilde Josefine Nilsdatter, Datter, f. 1888 i Holden.
Herman Ingvald Nilsen, Søn, f. August 1890 i Holden.
Hans Olsen, Enkemand, enslig Logerende, Forsørges af Fattigvæsenet, f. 1810 i Skien.

Familie 2.
Peder Jespersen, Hovedperson, Gift, Hustømmermand og bruger af jord, f. 1854 i Holden.
Kristine Kristensdatter, Hustru, f. 1852 i Solum.
Karen Andrea Pedersdatter, Datter, f. 1877 i Holden.
Anne Josefine Pedersdatter, Datter, f. 1879 i Holden.
Jørgen Pedersen, Søn, f. 1881 i Holden.
Kristen Pedersen, Søn, f. 1882 i Holden.
John Pedersen, Søn, f. 1884 i Holden.
Peder Pedersen, Søn, f. 1886 i Holden. Sindsvag. Medfødt.
Gusta Marie Pedersdatter, Datter, f. Mai 1889 i Holden.

Familie 3.
Johannes Hansen, Hovedperson, Gift, Pudser ved jernstøberi, f. 1851 i Holden.
Gunhild Gunulfsdatter, Hustru, f. 1858 i Lunde.
Hans Gustav Johannesen, Søn, f. 1881 i Holden.
Martha Marie Johannesdatter, Datter, f. 1884 i Holden.
Gunder Johannesen, Søn, f. 1886 i Holden.

Familie 4.
Karl Johannesen, Hovedperson, Gift, Beslager ved jernstøberi, f. 1863 i Holden.
Anne Olsdatter, Hustru, f. 1860 i Holden.
Johannes Karlsen, Søn, f. 1886 i Holden.
Ole Karlsen, Søn, f. Marts 1890 i Holden.

Ulefos Jernværks grund.
Gnr 12 - under bnr 1. Arbeiderbolig "Sandbakken".

Familie 1.
Andreas Hansen, hovedperson, Gift, Former ved jernstøberi og bruger af jord, f. 1855 i Holden.
Mariane Hansen, Hustru, Tremenninger, f. 1857 i Holden.
Kirsten Gustavsdatter, Steddatter, f. 1881 i Holden.
Gunhild Marie Andreasdatter, Datter, f. 1888 i Holden.
Hanna Andrea Andreasdatter, Datter, f. Oktober 1890 i Holden.
Karen Andrea Johnsdatter (Jahnsdatter?), Mandens Stedmoder, Logerende hørende til Familien, Enke, f. 1829 i Holden.

Familie 2.
Johannes Andersen, Hovedperson, Gift, Former ved jernstøberi og bruger af jord, f. 1823 i Holden.
Børte Maria Evensdatter, Hustru, f. 1824 i Holden.

Ulefos Jernværks grund.
Gnr 12 - under bnr 1. Arbeiderbolig "Sandbakken".

Familie 1.
Gunder Hansen, Hovedperson, Gift, Former ved jernstøberi og bruger af jord, f. 1840 i Holden.
Maren Johanne Hansen, Hustru, f. 1839 i Holden.
Hans Josef Hansen, Ugift, Logerende hørende til Familien, Ovnopsætter ved jernstøberi, f. 1863 i Holden.
Helgine Hansen, Datter, Ugift, Husgjerning hos Forældrene, f. 1869 i Holden.
Johannes Gundersen, Ugift, Logerende hørende til Familien, Bæregut ved jernstøberi, f. 1872 i Holden.
Gustav Gundersen, Ugift, Logerende hørende til Familien, Sliberiarbeider ved jernstøberi, f. 1873 i Holden.
Teodor Gundersen, Søn, f. 1879 i Holden.

Besøgende: Karl Hansinius Gundersen, Ugift, Porcelænsdreier ved Porcelænsfabrik f. 1866 i Holden. Bosted: Porsgrund.

Familie 2.
Anund Olsen, Hovedperson, Gift, Pudser ved jernstøberi og bruger af jord, f. 1823 i Lunde. Jarlsberger.
Anne Nilsdatter, Hustru, f. 1826 i Holden. Jarlsberger.

Familie 3.
Ole Anundsen, Hovedperson, Gift, Former ved jernstøberi, f. 1861 i Holden.
Karen Marie Kittilsen, Hustru, f. 1863 i Holden.

Familie 4.
Andreas Anundsen, Hovedperson, Gift, Sagbrugsarbeider, f. 1864 i Holden. Intet samfund. Midlertidig fraværende: Værstad i Helgen sogn.
Marie Karlsdatter, Hustru, f. 1871 i Holden. Midlertidig fraværende: Værstad i Helgen sogn.
Anund Andreassen, Søn, f. Juli 1889 i Holden. Midlertidig fraværende: Værstad i Helgen sogn.

Ulefos Jernværks grund.
Gnr 12 - under bnr 1.

Margrete Hansdatter, Hovedperson, Enke (etter Anders Saamundsen. G.S.), Forsørges af Fattigvæsenet, f. 1826 i Holden.
Ingeborg Andersdatter (datter), Ugift, Logerende hørende til Familien, Sypige, f. 1854 i Holden.
Maren Andersdatter (datter), Ugift, Logerende hørende til Familien, Sypige, f. 1858 i Holden.
Edvard Andersen (søn), Ugift, Logerende hørende til Familien, Former ved jernstøberi, f. 1870 i Holden.
Kristian Kristiansen, Dattersøn, Forsørges af Former ved jernstøberi, f. 1888 i Holden.

Ulefos Jernværks grund.
Gnr 12 - under bnr 1. "Kronborg".

Familie 1.
Halvor Andreassen, Hovedperson, Gift, Former ved jernstøberi og bruger af jord, f. 1850 i Holden.
Anne Olsdatter, Hustru, f. 1850 i Siljord.
Anna Halvorsdatter, Datter, Ugift, Husgjerning hjemme, f. 1875 i Holden.
Berta Halvorsdatter, Datter, f. 1876 i Holden.
Andrea Halvorsdatter, Datter, f. 1879 i Holden.
Oline Halvorsdatter, Datter, f. 1881 i Holden.
Amalie Halvorsdatter, Datter, f. 1883 i Holden.
Andreas Halvorsen, Søn, f. 1885 i Holden.
Ole Halvorsen, Søn, f. 1887 i Holden.

Familie 2.
Johanne Andreasdatter, Hovedperson, Enke, Jordbrugsarbeiderske, delvis Fattigvæsenet, f. 1854 i Holden.
Anne Johnsdatter, Datter, f. 1876 i Holden.

Familie 3.
Sofie Kristensdatter, Hovedperson, Enke, Førsørget af Fattigvæsenet, f. 1822 i Laurvig (Larvik i Vestfold. G.S.).
Andreas Andersen (søn), Ugift, Logerende hørende til Familien, Arbeider ved Smelteovn ved Jernstøberi, f. 1859 i Holden.
Halvor Andersen (søn), Ugift, Logerende hørende til Familien, Dagarbeider ved jernværk, f. 1863 i Holden.
Andrea Andersdatter (datter), Ugift, Tjenestepige Husgjerning, f. 1850 i Kongsberg.

Familie 4.
Ole Rasmussen, Hovedperson, Gift, Former ved jernstøberi, f. 1857 i Holden.
Andrea Halvorsdatter, Hustru, f. 1858 i Holden.
Ingeborg Olsdatter, Datter, f. 1882 i Holden.
Halvor Olsen, Søn, f. 1884 i Holden.
Anton Olsen, Søn, f. 1887 i Holden.
Reidar Olsen, Søn, f. April 1890 i Holden.

Ulefos Jernværks grund.
Gnr 12 - under bnr 1. "Helgeroen".

Familie 1.
Andreas Jespersen, Hovedperson, Gift, Hustømmermand og bruger af jord, f. 1864 i Holden.
Sofie Klausdatter, Hustru, f. 1862 i Holden.
Jenny Augusta Andreasdatter, Datter, f. 1888 i Holden.
Karl Andreassen, Søn, f. Sept. 1890 i Holden.

Familie 2.
Jesper Kittilsen, Hovedperson, Gift, Forsørger: Fattigvæsenet, f. 1823 i Lunde.
Anne Johnsdatter, Hustru, Fattigvæsenet, f. 1823 i Lunde.
Johanne Knudsdatter, Datterdatter, Forsørger: Fattigvæsenet, f. 1877 i Holden.

Ulefos Jernværks grund.
Gnr 12 - under bnr 1. "Næperud".

Børte Marie Olsdatter, Hovedperson, Enke, forpagter, brugerske af jord, f. 1826 i Holden.
Marie Henriksdatter (datter), Gift, Logerende hørende til Familien, Forsørget af Fattigvæsenet og husstel, f. 1848 i Holden.
Henriette Henriksdatter, Datter, Ugift, Sypige, f. 1867 i Holden.
Elise Henriksdatter, Datter, Ugift, Sypige, Gaard forøvrigt sin Moder tilhaande i huset, f. 1869 i Holden.
Halvor Henriksen, Søn, Ugift, Smed ved jernværk, f. 1872 i Holden.
Lovise Larsdatter, Logerende hørende til Familien, Ugift, Telefonistinde, f. 1873 i Holden.
Johan Larsen, Dattersøn, Forsørget af Fattigvæsenet, f. 1877 i Holden.

Ulefos Jernværks grund.
Gnr 12 - under bnr 1.

Ole Henriksen, Hovedperson, Gift, Dreier ved jernværk, f. 1865 i Holden.
Lovise Gabrielsdatter, Hustru, f. 1863 i Sverige.
Henriette Marie Olsdatter, Datter, f. April 1889 i Holden.

Ulefos Jernværks grund.
Gnr 12 - under bnr 1.

Nils Larsen, Hovedperson, Gift, Bogholder ved Ulefos Jernværk, f. 1859 i Skien. Baptist.
Johanne Elise Larsen, f. Johsdatter, Hustru, f. 1860 i Holden. Intet samfund.
Aagot Elisabeth Larsen, Datter, f. 1887 i Holden. Ikke døbt.
Lars Johan Larsen, Søn, f. April 1889 i Holden.
Gurine Gundersdatter, Ugift, Tjenestepige, f. 1871 i Holden.

Ulefos Jernværks grund.
Gnr 12 - under bnr 1. (Forvalterbolig. G.S.)

Hans Olaus Hansen, Hovedperson, Gift, Forvalter ved jernværk, f. 1814 i Laurvig (Larvik).
Marie Gundersdatter, Hustru, f. 1823 i Holden.
Berta Hansen, Datter, Ugift, Husgjerning hjemme hos forældrene, f. 1852 i Holden. Midlert
Gunhild Jespersdatter, Ugift, Tjenestepige, Kokkepige, f. 1859 i Bamble.
Else Hansdatter, Ugift, Tjenestepige, Fæpige, f. 1862 i Bø.
Knud Pedersen, Ugift, Gaardskarl, f. 1845 i Lunde.

Ulefos Jernværks grund.
Gnr 12 - under bnr 1.

Ole Nilsen, Hovedperson, Gift, Former ved Jernstøberi og bruger af jord, f. 1852 i Lunde.
Kirsten Gurine Bentsdatter, Hustru, f. 1850 i Holden.
Nils Bernhard Olsen (Søn), Ugift, Logerende hørende til Familien, Former ved Jernstøberi, f. 1871 i Holden.
Marie Olsdatter, Datter, Ugift, Husgjerning hos forældrene, f. 1874 i Holden.
Bent Olsen, Søn, Ugift, Murerdreng, f. 1876 i Holden.
Jørgen Olsen, Søn, Ugift, f. 1879 i Holden.
Kaspara Olsdatter, Datter, f. 1882 i Holden.
Ole Olsen, Søn, f. 1884 i Holden.
Gunda Olsdatter, Datter, f. 1887 i Holden.
Ingeborg T. Olsdatter, Datter, f. April 1890 i Holden.
Kari Olsdatter, Enke, Svigermoder, Forsørget af Fattigvæsenet, f. 1811 i Holden.

Ulefos Jernværks grund.
Gnr 12 - under bnr 1. "Bjælkebakken".

Familie 1.
Kittil Jespersen, Hovedperson, Gift,  Former ved Jernstøberi og bruger af jord, f. 1847 i Lunde.
Kristine Johannesdatter, Hustru, f. 1846 i Holden.
Karl Andreas Kittilsen (Søn), Ugift, Logerende hørende til Familien, Former ved Jernstøberi, f. 1874 i Holden.
Johan Kittilsen, Søn, Ugift, Pudser ved Jernstøberi, f. 1876 i Holden.
Jonas August Kittilsen, Søn, f. 1879 i Holden.
Johannes Kittilsen, Søn, f. 1883 i Holden.
Anne Marie Kittilsdatter, Datter, f. 1886 i Holden.
Gustav Adolf Kittilsen, Søn, f. 1888 i Holden.
Maria Andersdatter, Ugift, Logerende hørende til Familien, Forsørget af Fattigvæsenet, f. 1843 i Holden.

Familie 2.
Hans Andreas Jensen, Hovedperson, Gift, Sagmester ved Sagbrug og bruger af Jord, f. 1834 i Holden.
Kirsti Tronsdatter, Hustru, f. 1827 i Holden.
Tron Hansen (søn), Ugift, Logerende hørende til Familien, Beslager ved Jernstøberi, f. 1865 i Holden.
Jens Hansen (søn), Gift, Logerende hørende til Familien, Former ved Jernstøberi, f. 1868 i Holden. Midlertidig fraværende: Ødegaarden.
Andreas Hansen (søn), Logerende hørende til Familien, Visergut hos Jernværkseieren, f. 1871 i Holden.

Ulefos Jernværks grund.
Gnr 12 - under bnr 1. "Møllerløkken".

Aaste Karine Nilsdatter, Enke, Forpagter, Bruger af jord, f. 1822 i Holden.
Anders Juel (søn?), Ugift, Logerende hørende til Familien, Handelsbetjent, f. 1871 i Porsgrund.

Ulefos Jernværks grund.
Gnr 12 - under bnr 1.

Alfred Ingebregtsen (Alfred Ingebretsen), Hovedperson, Gift, Arbeider ved Sagbrug, f. 1865 i Tune præstegjeld (i Østfold. G.S.).
Sofie Bertine Kristensdatter, Hustru, f. 1867 i Holden.
Ida Marie Alfredsdatter, Datter, f. 1888 i Holden.
Ragna Augusta Alfredsdatter, Datter, f. December 1889 i Holden.
Oskar Edvin Engebrektesen (Oskar Ingebretsen), Ugift, Logerende hørende til Familien, Arbeider ved Jernstøberi, f. 1872 i Tune. Midlert. Frav: Tune.
Ingeborg Tomasdatter, Ugift, enslig Logerende, Forsørget af Fattigvæsenet, f. 1828 i Holden.

Ulefos Jernværks grund.
Gnr 12 - under bnr 1.

Johannes Pedersen, Hovedperson, Gift, Sagmester ved Sagbrug, f. 1854 i Holden.
Anne Karine Bentsdatter, Hustru, f. 1851 i Holden.
Bent Johannesen, Søn, f. 1879 i Holden.
Petter Magnus Johannesen, Søn, f. 1881 i Holden.
Gunhild Johannesdatter, f. 1883 i Holden.
Johannes Johannesen, Søn, f. 1887 i Holden.

Ulefos Jernværks grund.
Gnr 12 - under bnr 1. "Hestekaasa".

Familie 1.
Valentin Bauer, Hovedperson, Gift, Bygmester ved Ulefos Jernværk, f. 1825 i Bayern i Tyskland.
Kirsten Laurine Larsdatter, Hustru, f. 1832 i Skien.
Besøgende: Karl Teodor Bauer (søn?), Ugift, Treskjærerlærling, f. 1873 i Holden. Bosted: Kristiania.
Berta Hansine Bauer, Datter, Ugift, Husgjerning hos Forældrene, f. 1875 i Holden.

Familie 2.
Hans Petter Thoresen, Hovedperson, Gift, Beslager ved Jernværk, f. 1856 i Holden.
Anne Julie Bauer, Hustru, f. 1859 i Skien.
Marie Nikoline Pettersdatter, Datter, f. 1881 i Holden.
Toralf Pettersen, Søn, f. Juli 1890 i Holden.

Ulefos Jernværks grund.
Gnr 12 - under bnr 1.

Familie 1.
Nils Johansen, Hoveperson, Enkemand, Former ved Jernstøberi, f. 1840 i Holden.
Thora Nilsdatter, Datter, Ugift, Husbestyrinde, f. 1871 i Holden.
Oskar Nilsen, Søn, Ugift, Bærergut ved jernstøberi, f. 1874 i Holden.

Familie 2.
Johan Rasmussen, Hovedperson, Gift, Former ved Jernstøberi og bruger af jord, f. 1850 i Holden.
Gusta Margrete Olsdatter, Hustru, f. 1852 i Beistaden i Tronhjems amt (Beistad i Nord-Trøndelag. G.S.)
Rasmus Olaves Johansen, Søn, f. 1881 i Holden.
Anton Rudolf Johansen, Søn, f. 1884 i Holden.
Gusta Johanna Johansdatter, Datter, f. 1886 i Holden.
Rebekka Anette Johansdatter, Datter, f. 1888 i Holden.

Ulefos Jernværks grund.
Gnr 12 - under bnr 1.

Johannes Olsen (Johannes Olsen Kabbe?), Hovedperson, Gift, Formand ved jernværksarbeide, f. 1832 i Holden.
Anne Esinie(?) Eriksdatter, Hustru, f. 1850 i Solum.
Edvard Johannessen, Søn, f. 1881 i Holden.
Hans Johannessen, Søn, f. 1881 i Holden.
Anders Johannessen, Søn, f. 1886 i Holden.
Martin Johannessen, Søn, f. September 1889 i Holden.

Ulefos Jernværks grund.
Gnr 12 - under bnr 1.

Familie 1.
Hans Odin Andreassen, Hovedperson, Gift, Former ved Jernstøberi og bruger af Jord, f. 1857 i Holden.
Juliette Marie Andreasdatter, Hustru, f. 1858 i Holden.
Ingeborg Andrea Hansdatter, Datter, f. 1879 i Holden.
Andreas Hansen, Søn, f. 1881 i Holden.
Anna Marie Hansdatter, Datter, f. 1883 i Holden.
Anton Hansen, Søn, f. 1886 i Holden.
Hans Hansen, Søn, f. 1888 i Holden.
Johannes Hansen, Søn, f. oktober 1890 i Holden.
Ingeborg Andrea Eriksdatter, Ugift, Logerende hørende til Familien, Forsørget af Fattigvæsenet, f. 1843 i Hoff præstegjeld, Vestfossen.

Familie 2.
Anne Sofie Johnsdatter, Hovedperson, Enke, Forsørget af Fattigvæsenet, f. 1828 i Holden.
Rasmus Rasmussen (søn), Ugift, Logerende hørende til Familien, Beslager ved Jernstøberi, f. 1865 i Holden.
Johannes Rasmussen (søn), Ugift, Logerende hørende til Familien, Handelsbetjent ved landhandleri, f. 1868 i Holden.

Familie 3.
Even Gjermundsen, Hovedperson, Gift, Dagarbeider ved sagbrug, f. 1837 i Holden.
Børte Marie Olsdatter, Hustru, f. 1831 i Holden.
Jørgen Olaves Evensen, Søn, Ugift, Bæregut ved jernværk, f. 1875 i Holden.

Ulefos Jernværks grund.
Gnr 12 - under bnr 1.

Familie 1.
Ole Johannesen, Hovedperson, Gift, Pudser ved jernværk, f. 1848 i Holden.
Johanne Karine Kristensdatter, Hustru, f. 1857 i Holden.
Anne Olsdatter, Datter, f. 1879 i Holden.
Johan Jørgensen, Ugift, Logerende hørende til Familien, Forsørget af Fattigkassen og Amtet, f. 1843 i Kongsberg.
Sindssvag senere enn de første barneaar. Midlertidig Fraværende. Opholdssted Kongsberg.

Familie 2.
Hans Jahnsen (Hans Johnsen?), Hovedperson, Enkemand, Forsørget af Fattigvæsenet, f. 1824 i Holden. Blind i voksen alder.
Karen Hansdatter, Datter, Ugift, Husbestyrine, f. 1856 i Holden.
Ingeborg Edvardsdatter, Datterdatter, Forsørget af Fattigvæsenet i Skien, f. 1883 i Skien.
Martinius Hansen (søn?), Ugift, Logerende hørende til Familien, Dagarbeider ved jernværk, f. 1874 i Holden.

Ulefos Jernværks grund.
Gnr 12 - under bnr 1.

Familie 1.
John Kristensen, Hoveperson, Gift, Sagbrugsarbeider, f. 1839 i Holden.
Anne Anundsdatter, Hustru, f. 1843 i Holden.
Marie Johnsdatter, Datter, Ugift, Sypige, f. 1873 i Holden.
Martinius Johnsen, Søn, Ugift, Sagbrugsarbeider, f. 1875 i Holden.
Amandus Johnsen, Søn, f. 1879 i Holden.
Gunder Johnsen, Søn, f. 1882 i Holden.
Johan Arnt Johnsen, Søn, f. 1885 i Holden.
Josefine Anette Johansen, Søsterdatterdatter til Hustruen, Forsørget af Sagbrugsarbeider, f. November 1889 i Holden.
Besøgende: Kristian Engebret Johnsen, Ugift, Stenarbeider, f. 1866. Bosted: Skotfos i Solum.

Familie 2.
Søren Johnsen, Hovedperson, Gift, ovnpudser ved jernstøberi, f. 1829 i Holden.
Kari Svennungsdatter, Hustru, f. 1829 i Holden.
Inger Kirstine Sørensdatter, Datter, Ugift, Husgjerning hos Forældrene, f. 1873 i Holden.
Maren Elise Sørensdatter, Datter, Ugift, Husgjerning hos Forældrene, f. 1875 i Holden.

Ulefos Jernværks grund.
Gnr 12 - under bnr 1.

Familie 1.
Ole Olsen, Hovedperson, Gift, Sagarbeider ved Sagbrug, f. 1833 i Holden.
Anne Johanne Rasmusdatter, Hustru, f. 1844 i Holden.
Rasmus Olsen, Søn, Ugift, Sagarbeider ved Sagbrug, f. 1867 i Holden.
Anette Olsdatter, Datter, Ugift, Husgjerning hos Forældrene, f. 1871 i Holden.
Ole Olsen, Søn, Ugift, Sagarbeider ved Sagbrug, f. 1873 i Holden.
Johannes Olsen, Søn, Bæregut ved jernverk, f. 1876 i Holden.
Andreas Olsen, Søn, f. 1878 i Holden.
Hans Olsen, Søn, f. 1880 i Holden.
Anne Olsdatter, Datter, f. 1885 i Holden.
Maria Olsdatter, Datter, f. Mai 1890 i Holden.

Familie 2.
Peder Bentsen, Hovedperson, Gift, Former ved jernstøberi og Politibetjent, f. 1856 i Holden.
Anne Kristensdatter, Hustru, f. 1862 i Holden.
Kristen Pedersen, Søn, f. 1886 i Holden.
Bent Pedersen, Søn, f. September 1890 i Holden.

Ulefos Jernværks grund.
Gnr 12 - under bnr 1.

Familie 1.
Ole Gundersen, Hovedperson, Gift, Politibetjent og Former ved støberi, f. 1860 i Holden. Midlertidig Fraværende: Skien.
Karen Nilsdatter, Hustru, f. 1862 i Holden. Midlertidig Fraværende: Skien.
Kirsten Margrete Olsdatter, Datter, f. 1879 i Holden.
Gunder Olsen, Søn, f. 1884 i Holden.
Anne Kirstine Olsdatter, Datter, f. 1886 i Holden.
Personseddel 6 mangler (notert av arkivet).
Besøgende: Susane Nilsdatter, Strikkerske, Forsørger: Tømmerfløder, f. 1872? i Holden. Bosted: Odden i Holden.
Besøgende: Jens Nilsen, Ugift, Tømmerfløder, Forsørger: Tømmermærker, f. 1870? i Holden. Bosted: Odden i Holden.

Familie 2.
Andrea Andersdatter, Hovedperson, Gift, Vaskekone, f. 1857 i Holden. Hendes mand i Amerika i 8 aar.
Karen Lorentsdatter, Datter, Ugift, Sypige, f. 1874 i Holden.
Herman Jakobsen, Søn, Bæregut ved jernværk, f. 1876 i Holden.
Karl Jakobsen, Søn, Bæregut ved jernværk, f. 1878 i Holden.
Anna Josefine Jakobsdatter, Datter, f. 1882 i Holden.

Ulefos Jernværks grund.
Gnr 12 - under bnr 1.

Ole Johannesen, Hovedperson, Gift, Former ved Jernstøberi, f. 1854 i Holden.
Aslaug Olsdatter, Hustru, f. 1851 i Holden.
Johannes Olsen, Søn, f. 1880 i Holden.
Anton Olsen, Søn, f. 1882 i Holden.
Asta Karette Olsdatter, Datter, f. 1884 i Holden.
Ole Olsen, Søn, f. 1886 i Holden.
Anne Karine Olsdatter, Datter, f. Marts 1889 i Holden.

Ulefos Jernværks grund.
Gnr 12 - under bnr 1.

Familie 1.
Ole Johnsen, Hovedperson, Gift, Dagarbeider ved jernværk, f. 1846 i Holden.
Kari Pedersdatter, Hustru, f. 1837 i Lunde.
Pauline Olsdatter, Datter, Sypige, f. 1873 i Holden.
John Olsen, Søn, jernvasker, f. 1876 i Holden.
Petter Olsen, Søn, f. 1881 i Holden.

Familie 2.
Marte Hansen, Hovedperson, Enke, Forsørget af Fattifvæsenet, f. 1827 i Holden.
Hans Hansen (søn?), Ugift, Logerende hørende til Familien, Træskjærer ved Sagbrug, f. 1870 i Holden.

Familie 3.
Hans Hansen, Hovedperson, Gift, Sagmester ved Sagbrug, f. 1836 i Holden.
Ingeborg Gundersdatter, Hustru, f. 1834 i Holden.
Gunder Hansen, Søn, Ugift, Logerende tilhørende Familien, Sliberiarbeider ved Træsliberi, f. 1868 i Holden.
Andreas Hansen, Søn, Ugift, Logerende tilhørende Familien, Sagbrugsarbeider, f. 1872 i Holden.
Hanna Hansdatter, Datter, f. 1877 i Holden.

Ulefos Jernværks grund.
Gnr 12 - under bnr 1.

Familie 1.
Even Olsen, Hovedperson, Enkemand, Sagarbeider ved Sagbrug, f. 1828 i Holden.
Andreas Evensen, Søn, Ugift, Sagarbeider ved Sagbrug, f. 1863 i Holden.
Anette Evensdatter, Datter, Husbestyrinde for faderen, f. 1872 i Holden.

Familie 2.
Nils Anundsen, Hovedperson, Gift, Jernværksarbeider, f. 1858 i Holden.
Anne Nilsdatter, Hustru, f. 1850 i Lunde.

Ulefos Jernværks grund.
Gnr 12 - under bnr 1.

Familie 1.
Lars Pedersen, Hovedperson, Gift, Former ved jernstøberi og bruger lidt jord, f. 1837 i Holden.
Anne Gunulfsdatter, Hustru, f. 1839 i Holden.
Gunder Larsen, Søn, Ugift, Logerende tilhørende Familien, Former ved jernstøberi, f. 1863 i Holden.
Lars Larsen, Søn, Ugift, Logerende tilhørende Familien, Jernværksarbeider, f. 1872 i Holden.
Anne Larsdatter, Datter, f. 1884 i Holden.
Peder Larsen, Søn, Gift, Logerende tilhørende Familien, Former ved Jernstøberi, f. 1865 i Holden.
Ingeborg Torstensdatter, Svigerdatter, Gift, f. 1860 i Holden.
Anne Karette Pedersdatter, Datterdatter (Sønnedatter! G.S.), f. oktober 1890 i Holden.

Familie 2.
Aasmund Gundersen, Hovedperson, Gift, Former ved Jernstøberi, f. 1837 i Holden.
Anne Jahnsdatter (Anne Johnsdatter?), Hustru, f. 1839 i Holden.
Jørgen Aasmundsen, Søn, Ugift, Logerende tilhørende Familien, Former ved Jernstøberi, f. 1867 i Holden.
Bent Aasmundsen, Søn, Ugift, Logerende tilhørende Familien, Former ved Jernstøberi, f. 1879 i Holden.
Marie Aasmundsdatter, Datter, Husgjerning hos Forældrene, f. 1872 i Holden.
Olaves Aasmundsen, Søn, Ugift, Logerende tilhørende Familien, Jernverksarbeider, f. 1874 i Holden.
Aasmund Aasmundsen, Søn, f. 1879 i Holden.
Anton Aasmundsen, Søn, f. 1882 i Holden.

Ulefos Jernværks grund.
Gnr 12 - under bnr 1. "Kaasa I og Kaasa II".

Kaasa I
Nils Johannessen, Hovedperson, Gift, Former ved Jernstøberi og bruger af jord, f. 1853 i Holden.
Anne Olsdatter, Hustru, f. 1843 i Holden. Søskendebørn.
Johannes Nilsen, Søn, f. 1879 i Holden.
Ole Nilsen, Søn, f. 1885 i Holden.
Ole Johannessen, Enkemand, Logerende tilhørende Familien, Modelpudser ved jernværk, f. 1814 i Holden. Midlertidig fraværende: Vibeto i Holden.

Kaasa II
Ole Olsen, Hovedperson, Enkemand, Former ved Jernstøberi og Bruger af jord, f. 1834 i Holden.
Ole Olsen, Søn, Ugift, f. 1878 i Holden.
Inger Andrea Johnsdatter, Ugift, Husbestyrinde, f. 1840 i Holden.

Ulefos Jernværks grund.
Gnr 12 - under bnr 1. O. P. Sondresens Hotel.

Ole Peter Sondresen, Hovedperson, Enkemand, Hotelvært, Dampskibsekspeditør, f. 1843 i Ulefos, Holden.
Sondre Sondresen, Søn, Ugift, Elev, f. 1875 i Ulefos.
Ole Hagbarth Sondresen, Søn, f. 1877 i Ulefos.
Dorothea Kristine Sondresen, Datter, f. 1880 på Gaarden Graaten i Solum.
Hanna Dorothea Sondresen, Datter, f. 1887 i Ulefos.
Besøgende: Christian Sondresen, Søn, Ugift, Skoledicipel f. 1873 i Holden. Bosted: Markveien, Christiania.
Ole Andersen, Ugift, Tjenestegut, f. 1865 paa Jøntvedt i Helgen.
Anders Andersen, Ugift, Tjenestegut, f. 1872 i Drangedal.
Gunhild Marie Nilsen, Ugift, Husbestyrinde, f. 1850 i Norderhaug.
Hanna Margrethe Hansen, Ugift, Tjenestepige, f. 1871 i Helgen.
Ingeborg Halvorsdatter, Ugift, Tjenestepige, f. 1873 i Ulefos.
Nils Nilsen Lindhjem, Ugift, Logerende tilhørende Familien, Lærer ved Ulefos private Middelskole (student), f. 1867 i Laurvig (Larvik).

Ulefos Jernværks grund.
Gnr 12 - under bnr 1.

Familie 1.
Andreas Tomassen, Hovedperson, Enkemand, Sagarbeider ved Sagbrug, f. 1840 i Holden.
Kirstine Marie Andreasdatter, Datter, Ugift, Husbestyrinde, f. 1869 i Holden.

Familie 2.
Rasmus Johnsen, Hovedperson, Gift, Sagarbeider ved Sagbrug, f. 1851 i Holden.
Inger Marie Olsdatter, Hustru, f. 1853 i Holden.
Karl Johan Rasmussen, Søn, Ugift, Logerende tilhørende Familien, Sagarbeider ved Sagbrug, f. 1874 i Holden.
Ingeborg Marie Rasmusdatter, Datter, Ugift, f. 1876 i Holden.
Karen Tomine Rasmusdatter, Datter, f. 1879 i Holden.
Johanne Rasmusdatter, Datter, f. 1883 i Holden.
Hanne Marie Rasmusdatter, Datter, f. 1886 i Holden.
Ole Rasmussen, Søn, f. November 1889 i Holden.

Ulefos Jernværks grund.
Gnr 12 - under bnr 1.

Familie 1.
John Larsen, Hovedperson, Enkemand, olding, helt Forsørget af Fattigvæsenet, f. 1805 i Holden.
Ingeborg Marie Halvorsdatter, Ugift, Husbestyrinde, f. 1861 i Holden.

Familie 2.
Jørgen Johannessen, Hovedperson, Gift, Former ved Jernstøberi, f. 1855 i Holden.
Maren Andrea Kristensdatter, Hustru, f. 1859 i Holden.
Johanne Kristine Jørgensdatter, Datter, f. 1880 i Holden.
Johannes Jørgensen, Søn, f. 1882 i Holden.
Karl Jørgensen, Søn, f. 1884 i Holden.
Gustav Jørgensen, Søn, f. 1888 i Holden.

Ulefos Jernværks grund.
Gnr 12 - under bnr 1. "Kaasa".

Familie 1.
Ole Gulliksen, Hovedperson, Gift, Former ved Jernstøberi, f. 1856 i Holden.
Olava Olsdatter, Hustru, f. 1855 i Slemdal (Siljan).
Martinius Olsen, Søn, f. 1879 i Holden.

Familie 2.
Tallak Jakobsen, Hovedperson, Gift, Jernværksarbeider og bruger af jord, f. 1828 i Holden.
Inger Nilsdatter, Hustru, f. 1828 i Holden.
Andreas Tallaksen, Søn, Ugift, Logerende hørende til Familien, Former ved jernværk, f. 1865 i Holden.
Karl Tallaksen, Søn, Ugift, Logerende hørende til Familien, Former ved jernværk, f. 1868 i Holden.
Anne Marie Tallaksdatter, Ugift, Husgjerning hos Forældrene, f. 1872 i Holden.

Familie 3.
John Isaksen, Hovedperson, Gift, Former ved Jernstøberi, f. 1860 i Holden.
Ingeborg Andersdatter, Hustru, f. 1863 i Holden.
Anne Marie Johnsdatter, Datter, f. 1885 i Holden.
Anders Johnsen, Søn, f. 1888 i Holden.
Inga Johnsdatter, Datter, f. September 1890 i Holden.

Familie 4.
Rasmus Johannessen, Hovedperson, Enkemand, helt Forsørget af Fattigvæsenet, f. 1816 i Holden.
Andrine Rasmusdatter, Datter, Ugift, Styrer huset for sin fader og forresten gaar ude hos fremmende paa arbeide, f. 1863 i Holden.

Ulefos Jernværks grund.
Gnr 12 - under bnr 1.

Familie 1.
Andreas Hansen, Hovedperson, Gift, Beslager ved jernværket, f. 1831 i Holden.
Maria Thronsdatter, Hustru, f. 1836 i Bø.

Familie 2.
Lars Johnsen, Hovedperson, Gift, Former ved jern støberi, f. 1831 i Holden.
Ingeborg Pedersdatter, Hustru, f. 1832 i Lunde.
Bertine Marie Larsdatter, Datter, Ugift, husgjerning hos forældrene, f. 1867 i Holden.

Ulefos Jernværks grund.
Gnr 12 - under bnr 1.

Halvor Olsen, Hovedperson, Gift, Formand ved Sagbrug, f. 1833 i Holden.
Anne Johannesdatter, Hustru, f. 1834 i Holden.
Ole Halvorsen, Søn, Enkemand, Logerende hørende til Familien, Skovfogd for privat, f. 1863 i Holden.
Marie Halvorsdatter, Ugift, Husgjerning hos forældrene, f. 1868 i Holden.
Gustav Halvorsen, Søn, f. 1876 i Holden.
Elise Halvorsen, Sønnedatter, forsørges af skovfoged, f. juni 1890 i Holden.

Ulefos Jernværks grund.
Gnr 12 - under bnr 1. "Arbeiderbolig".

Familie 1.
Johannes Hansen, Hovedperson, Gift, Former ved jernstøberi, f. 1844 i Holden.
Anne Nilsdatter, Hustru, f. 1844 i Holden.
Augusta Johannesdatter, Datter, f. 1883 i Holden.
Nils Johannesen, Søn, f. juni 1889 i Holden.
Johanne Johannesdatter, Enke, Logerende hørende til Familien, Forsørges af Fattigvæsenet, f. 1807 i Holden.

Familie 2.
Hans Hansen, Hovedperson, Gift, Forsørges af Fattigvæsenet, f. 1813 i Holden.
Anne Pedersdatter, Hustru, f. 1819 i Holden.

Familie 3.
Anders Johannessen, Hovedperson, Gift, Former ved Jernstøberi, f. 1845 i Holden.
Maren Anne Gundersdatter, Hustru, f. 1844 i Holden.
Johannes Andersen (Søn), Ugift, Logerende hørende til Familien, Jernværksarbeider, f. 1874 i Holden.
Gustava Marie Andersdatter, Datter, f. 1876 i Holden.
Hans Andersen, Søn, f. 1879 i Holden.
Berta Andersdatter, Datter, f. 1881 i Holden.
Gunder Andersen, Søn, f. 1885 i Holden.

Familie 4.
Saamund Andersen, Hovedperson, Gift, Sagarbeider ved sagbrug, f. 1863 i Holden.
Anne Nilsdatter, Hustru, f. 1867 i Holden.
Børte Marie Andersdatter, Enke, enslig Logerende, Forsørges af Fattigvæsenet, f. 1831 i Holden.

Ulefos Jernværks grund.
Gnr 12 - under bnr 1. "Arbeiderbolig".

Familie 1.
Nils Evensen, Hovedperson, Gift, Beslager ved Jernstøberi, f. 1831 i Holden.
Kirsti Olsdatter, Hustru, f. 1838 i Holden.
Andreas Nilsen, Søn, Ugift, Beslager ved Jernstøberi, f. 1875 i Holden.
Hans Nilsen, Søn, f. 1883 i Holden.

Familie 2.
Hans Gulliksen, Hovedperson, Gift, Jernværksarbeider, f. 1863 i Holden.
Aslaug Marie Nilsdatter, Hustru, Næstsøskendebørn (tremenninger), f. 1863 i Holden.
Gustav Hansen, Søn, f. 1887 i Holden.
Marie Hansdatter, Datter, f. juli 1889 i Holden.
Maren Anne Olsdatter, Enke, enslig Logerende, helt forsørget af Fattigvæsenet, f. 1825 i Holden.

Ulefos Jernværks grund.
Gnr 12 - under bnr 1. "Arbeiderbarakke".

Familie 1.
Torsten Hansen, Hovedperson, Gift, Jernværksarbeider, f. 1828 i Holden.
Kari Svennungsdatter, Hustru, f. 1830 i Holden.
Johannes Torstensen, Søn, Ugift, Sagarbeider ved sagbrug, f. 1864 i Holden.
Andreas Severin Torstensen, Søn, Ugift, Former ved Jernstøberi, f. 1868 i Holden.
Johanne Torstensdatter, Datter, Ugift, Husgjerning hos forældrene, f. 1872 i Holden.

Familie 2.
Peder Johnsen, Hovedperson, Gift, Former ved Jernstøberi, f. 1843 i Holden.
Anne Olsdatter, Hustru, Søskendebørn, f. 1839 i Holden.
Karl Pedersen, Søn, Ugift, Former ved Jernstøberi, f. 1869 i Holden.
Maren Sofie Pedersdatter, Datter, Ugift, Dagarbeider, Gaar borte hos fremmende, f. 1871 i Holden.
John Pedersen, Søn, Ugift, Jernværksarbeider, f. 1875 i Holden.
Ole Pedersen, Søn, f. 1879 i Holden.
Marie Olsdatter, Ugift, Logerende hørende til Familien, helt forsørget af Fattigvæsenet, f. 1853 i Holden.

Familie 3.
Kristen Andersen, Hovedperson, Gift, Former ved Jernstøberi, f. 1843 i Holden.
Inger Bentsdatter, Hustru, f. 1842 i Holden.
Anders Kristensen, Søn, f. 1876 i Holden.
Andreas Kristensen, Søn, f. 1879 i Holden.
Hans Kristensen, Søn, f. 1886 i Holden.

Familie 4.
Ole Nilsen, Hovedperson, Ugift, Sagarbeider ved sagbrug, f. 1837 i Holden.
Mari Andersdatter, Enke, Logerende hørende til Familien, helt forsørget af Fattigvæsenet, f. 1806 i Holden.

Familie 5.
Gunder Kristoffersen, Hovedperson, Gift, Beslager ved Jernstøberi, f. 1841 i Holden.
Ingeborg Olsdatter, Hustru, f. 1841 i Holden.
Karl Gundersen, Søn, Ugift, Kjørekarl, f. 1865 i Holden.
Johannes Gundersen, Søn, Ugift, Former ved Jernstøberi, f. 1867 i Holden.
Anne Kirstine Gundersdatter, Datter, Ugift, Husgjerning hos forældrene, f. 1870 i Holden.
Hanna Gundersdatter, Datter, f. 1876 i Holden.
Olaves Gundersen, Søn, f. 1880 i Holden.
Karen Marie Gundersdatter, Datter, f. 1882 i Holden.

Ulefos Jernværks grund.
Gnr 12 - under bnr 1. "Arbeiderbarakke".

Familie 1.
Kristian Kaspersen, Hovedperson, Gift, Havearbeider, f. 1869 i Hjertdals præstegjeld (Hjartdal).
Gunhild Sørensdatter, Hustru, f. 1871 i Holden.
Karl Severin Kristiansen, Søn, f. August 1890 i Holden.

Familie 2.
Ole Tomassen, Hovedperson, Gift, Jernværksarbeider, f. 1829 i Holden.
Gurine Gundersdatter, Hustru, f. 1833 i Holden.
Martinius Olsen, Søn, Ugift, Logerende hørende til Familien, Former ved Jernstøberi, f. 1868 i Holden.
Gunder Olsen (søn), Gift, Logerende hørende til Familien, Sagmester ved sagbrug, f. 1864 i Holden.
Helga Nilsdatter, hans Hustru, f. 1869 i Lunde.

Familie 3.
Andrea Karlsdatter, Hoveperson, Enke, helt forsørget af Fattigvæsenet, f. 1836 i Kristiania.
Mari Halvorsdatter, Ugift, Logerende hørende til Familien, helt forsørget af Fattigvæsenet, f. 1819 i Holden. Jarlsberger. Midlertidig Opholdssted: Kaasa i Helgen.

Familie 4.
Severin Torbjørnsen, Hovedperson, Gift, Former ved Jernstøberi og Slagter, f. 1851 i Holden.
Anne Margrete Olsdatter, Hustru, f. 1850 i Slemdal (Siljan).
Tomine Severinsdatter, Datter, Ugift, Husgjerning hos forældrene, f. 1875 i Holden.
Olaves Severinsen, Søn, f. 1876 i Holden.
Karoline Severinsdatter, Datter, f. 1878 i Holden.
Marie Severinsdatter, Datter, f. 1882 i Holden.
Anna Severinsdatter, Datter, f. 1886 i Holden.
Ingeborg Severinsdatter, Datter, f. Marts 1889 i Holden.

Familie 5.
Kari Olsdatter, Enke, helt forsørget af Fattigvæsenet, f. 1817 i Holden.

Ulefos Jernværks grund.
Gnr 12 - under bnr 1. "Arbeiderbarakke".

Familie 1.
John Tallaksen, Hovedperson, Gift, Jernværksarbeider, f. 1825? i Holden.
Andrea Nilsdatter, Hustru, f. 1835 i Holden. Jalsberger.

Familie 2.
Andreas Andreassen, Hovedperson, Gift, Beslager ved Jernstøberi, f. 1861 i Holden.
Marie Johannesdatter, Hustru, f. 1860 i Holden.
Johannes Andreassen, Søn, f. November 1890 i Holden.

Familie 3.
Andreas Kristoffersen, Hovedperson, Enkemand, Former ved Jernværk, f. 1851 i Holden.
Kristine Andreasdatter, Datter, Ugift, Husbestyrinde, f. 1875 i Holden.
Hans Andreassen, Søn, f. 1879 i Holden.
Hanna Andreasdatter, Datter, f. 1883 i Holden.
Karl Andreassen, Søn, f. 1886 i Holden.

Familie 4.
Karen Halvorsdatter, Hovedperson, Enke, Forsørget af Fattigvæsenet, f. 1833 i Siljord, Thelemarken.
Andreas Tomassen, Søn, Ugift, Logerende hørende til Familien, Sagabeider ved sagbrug, f. 1870 i Holden.
Anne Tomasdatter, Datter, Ugift, Hugjerning hos moderen, forsørget af Broderen, f. 1873 i Holden.

Familie 5.
Jakob Andreassen, Hovedperson, Gift, Sagarbeider ved sagbrug, f. 1863 i Holden.
Marie Jensdatter, Hustru, f. 1858 i Holden.
Andreas Jakobsen, Søn, f. April 1889 i Holden.

Ulefos Jernværks grund.
Gnr 12 - under bnr 1. "Arbeiderbarakke".

Familie 1.
Gjermund Olsen, Hovedperson, Ugift, Beslager ved Jernstøberi, f. 1864 i Holden.
Maren Gurine Pedersdatter, Moder, Enke, helt forsørget af Fattigvæsenet, f. 1834 i Holden.

Familie 2.
Asgjær Olsen (Asgeir Olsen), Hovedperson, Gift, Former ved Jernstøberi, f. 1845 i Holden.
Andrea Tallaksdatter, Hustru, f. 1843 i Holden.
Karen Marie Asgjærsdatter, Datter, Ugift, Husgjerning hos forældrene, f. 1871 i Holden.
Torvald Asgjærsen, Søn, Ugift, Smeddreng ved Jernværk, Logerende hørende til Familien, f. 1874 i Holden.
Karl Andreas Asgjærsen, Søn, f. 1876 i Holden.
Mathilde Lovise Asgjærsdatter, Datter, f. 1882 i Holden.
Anna Elise Asgjærsdatter, Datter, f. 1887 i Holden.
Kari Johnsdatter, Enke, enslig Logerende, forsørget af Fattigkassen, f. 1811 i Holden.

Familie 3.
Anne Andersdatter, Hovedperson, Enke, forsørget af Fattigvæsenet, f. 1838 i Holden.
Hans Jakobsen, Søn, f. 1880 i Holden.

Familie 4.
Jens Olsen, Hovedperson, Gift, Hustømmermand, f. 1830 i Holden.
Gunhild Olsdatter, Hustru, f. 1827 i Holden.

Familie 5.
Ole Andersen, Hovedperson, Gift, Former ved Jernstøberi, f. 1857 i Holden.
Mari Johnsdatter, Hustru, f. 1860 i Næs, Saude (Sauherad).
John Olsen, Søn, f. 1887 i Holden.

Ulefos Jernværks grund.
Gnr 12 - under bnr 1. "Arbeiderbarakke".

Familie 1.
Hans Tomassen, Hovedperson, Gift, Sagmester ved sagbrug, f. 1837 i Holden.
Maren Johnsdatter, Hustru, f. 1839 i Holden.
Teodor Hansen, Søn, Ugift, Træsliberiarbeider ved sagbrug, Logerende hørende til Familien, f. 1866 i Laurvig (Larvik).
John Hansen, Søn, Ugift, Safarbeider ved Sagbrug, Logerende hørende til Familien, f. 1872 i Holden.
Kirstine Marie Hansdatter, Datter, Ugift, Husgjerning hos forældrene, f. 1875 i Holden.
Andreas Hansen, Søn, f. 1881 i Holden.

Familie 2.
Even Vetlesen, Hovedperson, Enkemand, forsørges af Fattigvæsenet, f. 1818 (fra FT 1875. G.S.) i Lunde. Midlertidig Opholdssted: Sættendal i Lunde.

Familie 3.
Jakob Petter Gundersen, Hovedperson, Gift, Former ved Jernstøberi, f. 1848 i Holden.
Anne Johannesdatter, Hustru, f. 1848 i Holden.
Maren Pettersdatter, Datter, Ugift, Husgjerning hos forældrene, f. 1875 i Holden.
Johannes Pettersen, Søn, f. 1881 i Holden.
Berta Pettersdatter, Datter, f. 1881 i Holden.

Familie 4.
Johan Nilsen, Hovedperson, Enkemand, Former ved Jernstøberi, f. 1865 i Holden.
Marta Karette Johansdatter, Datter, f. 1888 i Holden.
Kirsten Marie Hansdatter, Ugift, Husbestyrinde, f. 1861 i Holden.

Ulefos Jernværks grund.
Gnr 12 - under bnr 1.

Familie 1.
John Johnsen, Hoveperson, Gift, Former ved Jernstøberi, f. 1831 i Holden.
Else Marie Anundsdatter, Hustru, f. 1829 i Holden.
Gunder Johnsen, Søn, Ugift, Former ved Støberi, Logerende hørende til Familien, f. 1868 i Holden.
Abraham Johnsen, Søn, Ugift, Former ved Støberi, Logerende hørende til Familien, f. 1872 i Holden.
Anna Marie Gundersdatter, Datterdatter, f. 1883 i Holden.
Jensine Gundersdatter, Datterdatter, f. 1887 i Holden. Midlertidig Fraværende Opholdssted: Lysnæs i Holden.

Familie 2.
Nils Johnsen, Hovedperson, Enkemand, Smed ved jernværk med lidt jord, f. 1861 i Holden.
Anne Lovise Nilsdatter, Datter, f. 1886 i Holden.
Marie Johnsdatter, Ugift, Husbestyrinde, f. 1856 i Holden.

Familie 3.
Severin Larsen, Hovedperson, Gift, Sagarbeider ved sagbrug, f. 1860 i Holden.
Anne Karoline Arnesdatter, Hustru, f. 1859 i Solum.
Anne Severinsdatter, Datter, f. 1887 i Holden.
Alise Severinsdatter, Datter, f. September 1889 i Holden.
Maren Kirstine Sæmundsdatter, Ugift, forsørges af Fattigvæsenet, Logerende hørende til Familien, f. 1829 i Holden.

Familie 4.
Andrea Tollefsdatter, Hovedperson, Enke, Iglekone, forsørget af Fattifvæsenet, f. 1837 i Holden.
Herman A. Hansen, Søn, Ugift, Former ved Jernstøberi, Logerende hørende til Familien, f. 1872 i Holden.
Kristian Samuel Hansen (søn), Ugift, Jernværksarbeider, Logerende hørende til Familien, f. 1874 i Holden.

Ulefos Jernværks grund.
Gnr 12 - under bnr 1.

Familie 1.
Lars Larsen, Hovedperson, Gift, Maskinist ved Dampskib, f. 1831 i Holden.
Anne Marie Nilsdatter, Hustru, f. 1832 i Solum.
Nora Larsen, Datter, Ugift, Husgjerning hos forældrene, f. 1870 i Holden. Midlertidig Fraværende Opholdssted: Hemnæs i Høland (Aurskog-Høland i Akershus).
Hans Larsen, Søn, Ugift, Maskinist ved Dampskib, Logerende hørende til Familien, f. 1863 i Holden.
Anne Larsen, Datter, f. 1876 i Holden.
Karen Kirstine Larsen, Datter, Ugift, Sypige, f. 1868 i Holden.

Familie 2.
Karl Pettersen, Hovedperson, Gift, Dampskibsfører, f. 1841 i Solum.
Anne Malene Kristensdatter, Hustru, f. 1842 i Solum.
Marie Karoline Pettersen, Datter, Ugift, Husgjerning hos forældrene, f. 1865 i Solum.
Hanna Katinka Pettersen, Datter, Ugift, Husgjerning hos forældrene, f. 1874 i Solum.
Petter Kristian Pettersen, Søn, f. 1876 i Mo i Thelemarken.
Karl August Pettersen, Søn, f. 1879 i Laurdal, Thelemarken.
Gotfred Pettersen, Søn, f. 1883 i Holden.
Johannes Pettersen, Søn, f. 1885 i Holden.

Ulefos Jernværks grund.
Gnr 12 - under bnr 1.

Familie 1.
Peder Hansen, Hovedperson, Gift, Beslager ved Jernstøberi, f. 1843 i Holden.
Andrea Pedersdatter, Hustru, f. 1840 i Holden.

Familie 2.
Søren Rasmussen, Hovedperson, Gift, Former ved Jernstøberi, f. 1827 i Holden.
Maren Gurine Tollefsdatter, Hustru, f. 1829 i Holden.

Ulefos Jernværks grund.
Gnr 12 - under bnr 1.

Familie 1.
Ole Bentsen, Hovedperson, Gift, Filemester ved sagbrug, f. 1856 i Holden.
Anna Bentsen født Karlsdatter, Hustru, f. 1855 i Værmland i Sverige.
Sesel Olsdatter (Sissel Olsdatter), Enke, Logerende hørende til Familien, forsørget af Fattigvæsenet, f. 1824 i Holden.
Besøgende: Emil Karlsen, Ugift, Skrædder i andres tjeneste, f. 1869 i Værmland, Sverige. Sedvanlig bosted: Skien.
Besøgende: Marie Nilsdatter, Ugift, Tjenestepige, forsørger: Læge, f. 1867 i Laurvig. Sedvanlig bosted: Skien.

Familie 2.
Thor Pedersen, Hovedperson, Enkemand, forsørget af Fattigvæsenet, f. 1816 i Holden.
Bertine Thorsdatter, Datter, Ugift, Husbestyrinde, f. 1870 i Holden.

Ulefos Jernværks grund.
Gnr 12 - under bnr 1.

Familie 1.
Kristian Evensen, Hovedperson, Gift, Former ved Jernstøberi, f. 1829 i Holden.
Andrea Sondresdatter, Hustru, f. 1831 i Holden.
Sofie Kristiansdatter, Datter, Ugift, Husgjerning hos forældrene, f. 1866 i Holden.
Elise Kristiansdatter, Datter, Ugift, Sypige, f. 1871 i Holden.
Sondre Hansen, Enkemand, Pensjonist, Logerende hørende til Familien, f. 1803 i Holden.

Familie 2.
Halvor Andersen, Hovedperson, Gift, Sagmester ved Sagbrug, f. 1829 i Holden.
Anne Thronsdatter, Hustru, f. 1835 i Holden.
Andrea Halvorsdatter, Datter, Ugift, Modehandlerinde, Logerende hørende til Familien, f. 1859 i Holden.
Thron Halvorsen, Søn, Ugift, Former ved Jernstøberi, f. 1869 i Holden.
Anders Halvorsen, Søn, Ugift, Sliberiarbeider ved Træsliberi, Logerende hørende til Familien, f. 1872 i Holden.
Hanna Halvorsdatter, Datter, Ugift, Husgjerning hos forældrene, f. 1875 i Holden.
Besøgende: Lovise Johnsen, Ugift, Tjenestepige for Deksmand paa Dampskib, f. 1870 i Skien. Bosted: Skien.

Ulefos Jernværks grund.
Gnr 12 - under bnr 1.

Familie 1.
Andreas Johnsen, Hovedperson, Enkemand, Former ved Jernstøberi og bruger af jord, f. 1837 i Holden.
Marie Andreasdatter, Datter, Ugift, Husbestyrinde, f. 1874 i Holden.
Anna Andreasdatter, Datter, f. 1876 i Holden. Midlertidig fraværende: Romnæs i Holden.
Johanne Andreasdatter, Datter, f. 1883 i Holden. Midlertidig fraværende: Romnæs i Holden.
John Andreassen, Søn, f. 1884 i Holden.

Familie 2.
Nils Johnsen, Hovedperson, Gift, Former ved Jernstøberi, f. 1841 i Holden.
Mari Jespersdatter, Hustru, f. 1849 i Lunde.
John Nilsen, Søn, Ugift, Jernværksarbeider, f. 1873 i Holden.
Johannes Nilsen, Søn, f. 1880 i Holden.
Anne Elisabeth Nilsdatter, Datter, f. 1882 i Holden.
Abraham Nilsen, Søn, f. 1884 i Holden.
Halvor Nilsen, Søn, f. 1887 i Holden.
Besøgende: Hanna Andreasdatter, Ugift, Tjenestepige hos Kjøbmand, f. 1868 i Kilebygden, Solum. Bosted: Skien.

Ulefos Jernværks grund.
Gnr 12 - under bnr 1.

Gunhild M. Engebretsen, født Jensdatter, Hovedperson, Enke, forsørget af Fattigvæsenet, f. 1829 i Holden. Midlertidig i Skien.

Ulefos Jernværks grund.
Gnr 12 - under bnr 1.

Sven Andersen, Hovedperson, Gift, Herskabskudsk hos Godseier, f. 1842 i Skaane, Sverige.
Marie Andersen født Hansen, Hustru, f. 1856 i Holden.
Anna Mathilde Andersen, Datter, f. 1877 i Holden.
Hans August Andersen, Søn, f. 1879 i Holden.
Alette Pauline Andersen, Datter, f. 1882 i Holden.
Anders Andersen, Søn, f. 1884 i Holden.
Marie Schanette Andersen (Marie Janette Andersen), Datter, f. 1886 i Holden.
Sofie Andersen, Datter, f. Oktober 1889 i Holden.
Besøgende: A. Andersen, Ugift, Stenarbeider, f. 1846 i Skaane, Sverige. Bosted: Holmestrand.

Ulefos Jernværks grund.
Gnr 12 - under bnr 1.

Familie 1.
Ole Thronsen, Hovedperson, Gift, Sagarbeider ved Sagbrug, f. 1839 i Holden.
Johanne Marie Nilsdatter, Hustru, f. 1836 i Holden.
Thron Nikolai Olsen, Søn, Ugift, Sagarbeider ved Sagbrug, Logerende hørende til Familien, f. 1872 i Holden.
Anne Olsdatter, Datter, Ugift, Husgjerning hos forældrene, f. 1875 i Holden.

Familie 2.
Even Johannessen, Hovedperson, Gift, Former ved Jernstøberi, f. 1849 i Holden.
Karen Marie Hansen, Hustru, f. 1859 i Holden.
Hans Evensen, Søn, f. 1879 i Holden.
Johannes Evensen, Søn, f. 1881 i Holden.
Berte Marie Evenddatter, Datter, f. 1884 i Holden.
Andreas Evensen, Søn, f. Januar 1890 i Holden.

Ulefos Jernværks grund.
Gnr 12 - under bnr 1. "Hestehagen".

Familie 1.
Johannes Johannessen, Hovedperson, Gift, Former ved Jernstøberi og bruger af jord, f. 1852 i Holden.
Anne Tallaksdatter, Hustru, f. 1851 i Holden.
Johannes Johannessen, Søn, f. 1879 i Holden.
Kari Tomine Johannessen, Datter, f. 1881 i Holden.
Berte Marie Johannessen, Datter, f. 1882 i Holden.
Hans Johannessen, Søn, f. 1884 i Holden.
Lars Johannessen, Søn, f. 1885 i Holden.
Magnus Johannessen, Søn, f. 1887 i Holden.
Johan Arnt Johannessen, Søn, f. Februar 1889 i Holden.

Familie 2.
Bent Pedersen, Hovedperson, Gift, Vognmand for egen Regning og bruger af jord, f. 1855 i Holden.
Anne Pedersdatter, Hustru, f. 1858 i Holden.
Peder Bentsen, Søn, f. 1878 i Holden.
Karen Bentsdatter, Datter, f. 1879 i Holden.
Margrete Bentsdatter, Datter, f. 1882 i Holden.
Johan Bentsen, Søn, f. 1884 i Holden.
Karette Bentsdatter, Datter, f. 1886 i Holden.
Sofie Bentsdatter, Datter, f. 1888 i Holden.
Agnes Bentsdatter, Datter, f. November 1890 i Holden.
Kristen Hansen, Ugift, Tjenestegut, f. 1873 i Holden.

Familie 3.
Peder Thronsen, Hovedperson, Gift, Modelsnedker ved Jernstøberi, f. 1821 i Holden.
Margrethe Gundersdatter, Hustru, f. 1823 i Holden.
Hans Pedersen, Søn, Ugift, Sliberiarbeider ved Træsliberi, Logerende hørende til Familien, f. 1869 i Holden.
Andreas Pedersen, Søn, Ugift, Maler ved Ulefos Jernværk, Logerende hørende til Familien, f. 1856 i Holden.

Ulefos Jernværks grund.
Gnr 12 - under bnr 1.

Familie 1.
Even Nilsen, Hovedperson, Gift, Sagarbeider ved Sagbrug, f. 1863 i Holden.
Karen Nilsen, født Olsen, Hustru, f. 1856 i Kongsvinger præstegjeld (i 1856 kjent som Vinger præstegjeld. G.S.).

Familie 2.
Johanne Andersen, født Gundersdatter, Hovedperson, Enke, forsørget af Fattigvæsenet, f. 1820 i Holden.
Mathilde Andersen, Datter, Ugift, Postaabnerske, f. 1855 i Holden.
Hanna Andersen, Datter, Ugift, Hjælper sin søster med postaabneriet, f. 1863 i Holden.
Karen Kristoffersdatter, Ugift, forsørget af Fattigvæsenet, Logerende hørende til Familien, f. 1820 i Holden.

Ulefos Jernværks grund.
Gnr 12 - under bnr 1.

Familie 1.
Johannes Johannessen, Hovedperson, Gift, Former ved Jernstøberi, f. 1847 i Holden.
Inger Sørine Kristensdatter, Hustru, f. 1846 i Solum.
Ingolf Johannessen, Søn, f. 1883 i Holden.
Josefine Johannesdatter, Datter, f. 1884 i Holden.

Familie 2.
Anders Thronsen, Hovedperson, Gift, Sagmester ved Sagbrug, f. 1825 i Holden.
Ingeborg Olsdatter, Hustru, f. 1820 i Holden.

Ulefos Jernværks grund.
Gnr 12 - under bnr 1.

Thron Pedersen, Hovedperson, Gift, Murermester, f. 1851 i Holden.
Ingeborg Kristensdatter, Hustru, f. 1856 i Holden.
Pauline Kristine Thronsdatter, Datter, Forsørget af Fattifvæsenet og Amtet, f. 1879 i Holden. Sindsvag, Fuldstendig Idiot. Medfødt.
Kristen Thronsen, Søn, f. 1881 i Holden.
Marie Throndsdatter, Datter, f. 1883 i Holden.
Gurine Thronsdatter, Datter, f. 1886 i Holden.
Therese Thonsdatter, Datter, f. April 1889 i Holden.

Ulefos Jernværks grund.
Gnr 12 - under bnr 1.

Familie 1.
Jørgen Ingebrektsen (Jørgen Ingebretsen), Hovedperson, Gift, Jernværksarbeider, f. 1826 i Laurvig (Larvik).
Lisa Jakobsdatter, Hustru, f. 1825 i Tanum Præstegjeld, Brunlanæs.
Andreas Jørgensen, Søn, Ugift, Dæksmand paa Lastebaad, f. 1866 i Holden.

Familie 2.
Johan Jørgensen, Hovedperson, Gift, Sagarbeider ved Sagbrug, f. 1850 i Laurvig (Larvik).
Karen Olsdatter, Hustru, f. 1850 i Holden.
Anne Elise Johansdatter, Datter, Ugift, Husgjerning hos forældrene, f. 1873 i Holden.
Anna Katrine Johansdatter, Datter, f. 1880 i Holden.

Ulefos Jernværks grund.
Gnr 12 - under bnr 1. "Bakken".

Familie 1.
John Andreassen, Hovedperson, Gift, Sagmester ved Sagbrug og bruger af jord, f. 1854 i Holden.
Kari Andrea Rasmusdatter, Hustru, f. 1853 i Holden.
Andreas Johnsen, Søn, f. 1878 i Holden.
Jørgen Johnsen, Søn, f. 1886 i Holden.
Rasmus Johnsen, Søn, f. 1888 i Holden.

Familie 2.
Johannes Andreassen, Hovedperson, Gift, Træsliberiarbeider og bruger af jord, f. 1860 i Holden.
Karen Maria Rasmusdatter, Hustru, f. 1862 i Holden.
Ingeborg Marie Johannesdatter, Datter, f. 1880 i Holden.
Ragna Anette Johannesdatter, Datter, f. 1883 i Holden. Midlertidig Fraværende: Hegna i Holden.
Margrete Karine Johannesdatter, Datter, f. 1885 i Holden.
Anna Jørgine Johannesdatter, Datter, f. 1888 i Holden.
Johanna Karette Johannesdatter, Datter, f. oktober 1890 i Holden.

Familie 3.
Marianne Andersdatter, Hovedperson, Enke, Vaskerkone, f. 1852 i Holden.
Anders Abrahamsen, Søn, Ugift, Sagarbeider ved Sagbrug, f. 1876 i Holden.
Ingeborg Abrahamsdatter, Datter, f. 1878 i Holden.
Abraham Abrahamsen, Søn, f. 1882 i Holden.

Ulefos Jernværks grund.
Gnr 12 - under bnr 1. "Hestehagen".

Johannes Andersen, Hovedperson, Gift, Privat Skovfoged, bruger af jord, f. 1851 i Ed sogn, Sverige.
Anne Andersen født Rasmussen, Hustru, f. 1851 i Holden.
Axel Andersen, Søn, f. 1880 i Holden.
Aagot Andersen, Datter, f. 1882 i Holden.
Agnes Andersen, Datter, f. 1885 i Holden.
Hilda Andersen, Datter, f. 1887 i Holden.
Hans Erling Andersen, Søn, f. februar 1890 i Holden.
Aaste Kristensdatter, Ugift, Tjenestepige, Kreaturstel, f. 1873 i Holden.

Ulefos Jernværks grund.
Gnr 12 - under bnr 1.

Kristian Olsen Saatvedt, Hovedperson, Gift, Skovfoged privat, f. 1853 i Sandsvær (Buskerud). Midlertidig Fraværende: Sandsvær.
Ingerid Petrea Saatvedt, født Bjørnerud, Hustru, f. 1861 i Svelvik. Midlertidig Fraværende: Sandsvær.
Karen Magdalena Saatvedt, Datter, f. 1888 i Holden. Midlertidig Fraværende: Sandsvær.
Olga Saatvedt, Datter, f. August 1889 i Sandsvær. Midlertidig Fraværende: Sandsvær.
Andrea Olsdatter, Ugift, Tjenestepige, Husgjerning, f. 1867 i Hvideseid (Kviteseid). Midlertidig Fraværende: Hvideseid.

Ulefos Jernværks grund.
Gnr 12 - under bnr 1. Landhandler.

Jørgen Joachim Anderssen, Hovedperson, Gift, Handelsbestyrer, f. 1861 i Sandefjord.
Karen Amalie Anderssen, Hustru, f. 1861 i Sandefjord.
Ingerid Torgunn Anderssen, Datter, f. 1885 i Sandefjord.
Kjellaug Astrid Anderssen, Datter, f. 1887 i Sandefjord.
Reidar Bjørn Anderssen, Søn, f. 1888 i Sandefjord.
Besøgende: Valborg Andresen, Ugift, Husgjerning hos forældrene, forsørger: Snedker for egen Regning, f. 1872 i Sandefjord. Bosted: Sandefjord.
Anne Johannessen, Ugift, Tjenestepige, f. 1860 i Holden.

Ulefos Jernværks grund.
Gnr 12 - under bnr 1.

Peder Pedersen, Hovedperson, Gift, Bager for egen Regning, f. 1845 i Solum. Metodist.
Inger Marie Vang, Hustru, f. 1841 i Skien. Metodist.
Josef Pedersen, Søn, f. 1879 i Skien. Metodist.
Andreas Pedersen, Søn, f. 1881 i Skien. Metodist.
Anna Pedersen, Datter, f. 1883 i Skien. Metodist.
Mary Petrea Pedersen, Datter, f. 1885 i Holden. Metodist.
Bent Andersen, Ugift, Bagersvend, Logerende, f. 1863 i Holden.

Ulefos Jernværks grund.
Gnr 12 - under bnr 1.

Lars Tollefsen, Hovedperson, Enkemand, Smed ved Ulefos Jernværk, f. 1826 i Holden.
Karl Larsen, Søn, Ugift, Kanalarbeider, f. 1863 i Holden.
Børte Jensdatter, Ugift, Husbestyrinde, f. 1835 i Holden.

Ulefos Jernværks grund.
Gnr 12 - under bnr 1.

Gunnar Sætren, Hovedperson, Ugift, Kanalarbeider ved Kanalanlægget, f. 1843 i Elverum. Midlertidig Fraværende: Kristiania.
Marie Gundersdatter, Ugift, Husbestyrinde, f. 1865 i Holden. Midlertidig Fraværende: Hølen, Holden.

Ulefos Jernværks grund.
Gnr 12 - under bnr 1. "Kaasene I" og "Kaasene II".

Kaasene I.
Karl Julius Brynjulfsen, Hovedperson, Beslager ved Jernværk og bruger af jord, f. 1850 i Drammen.
Karen Gurine Gunulfsdatter, Hustru, f. 1849 i Lunde.
Gustav Bernhard Juliussen, Søn, Ugift, Beslager ved Jernværk, f. 1872 i Holden.
Jens Kristoffer Juliussen, Søn, Ugift, Beslager ved Jernværk, f. 1876 i Holden.
Hans Kristian Juliussen, Søn, f. 1881 i Holden.
Karl Ingvald Juliussen, Søn, f. 1883 i Holden.
Ole Juliussen, Søn, f. 1885 i Holden.
Bent Juliussen, Søn, f. 1887 i Holden.
Andreas Juliussen, Søn, f. April 1890 i Holden.

Kaasene II.
Brynjulf Jensen, Hovedperson, Gift, Smedmester ved jernværk og bruger af jord, f. 1822 i Helgen sogn.
Berte Gurine Kristoffersdatter, Hustru, f. 1830 i Drammen.
Berta Gurine Juliusdatter, Sønnedatter, f. 1878 i Holden.
Anne Jensine Hansdatter, Ugift, Tjenestepige, Husgjerning og kreaturstel, f. 1874 i Holden.
Peder Gunulfsen, Ugift, Beslager ved Jernstøberi, Logerende tilhørende Familien, f. 1863 i Lunde.

Ulefos Jernværks grund.
Gnr 12 - under bnr 1. "Hestehagen".

Claus Anton Vincent Schafranek, Hovedperson, Gift, Gartnerarbeider for Godseier, f. 1834 i Sjælland, Danmark.
Louise Schafranek, Hustru, f. 1846 i Sjælland, Danmark.
Besøgende: Vallentin Schafranek, Søn, Ugift, Gartnerassistent, f. 1870 i Holden. Opholdssted: Laaland, Danmark.
Besøgende: Karen Schafranek, Datter, Ugift, helt Forsørget af Skovfoged, f. 1873 i Sjælland, Danmark. Opholdssted: Horsens, Jylland.
Kjersti Eriksdatter, Ugift, Tjenestepige, Budeie, f. 1871 i Lunde.

Ulefos Jernværks grund.
Gnr 12 - under bnr 1. "Bjørndalen". Slakterforretning.

Kittil Svennungsen Bjørndalen, Hovedperson, Gift, Slagter for egen Regning, f. 1857 i Lunde.
Kari Bjørndalen født Kristensdatter, Hustru, f. 1857 i Lunde.
Karen Bjørndalen, Datter, f. 1881 i Lunde.
Kristine Bjørndalen, Datter, f. 1883 i Holden.
Anna Therese Bjørndalen, Datter, f. 1884 i Holden.
Svennung Bjørndalen, Søn, f. 1886 i Holden.
Kristen Bjørndalen, Søn, f. 1888 i Holden.
Udøbt, Søn, f. November 1890 i Holden.
Thor Knudsen, Ugift, Tjenestegut, Behjælpelig ved slagterforretningen, f. 1873 i Lunde.
Gunhild Taraldsdatter, Ugift, Tjenestepige, Husgjerning, f. 1881 i Solum.
Tore Jakobsdatter, Svigermoder, Enke, f. 1824 i Lunde.

Ulefos Jernværks grund.
Gnr 12 - under bnr 1.

Søren Horster Strøm, Hovedperson, Hovedperson, Gift, Ingeniør ved Kanalanlægget, f. 1852 i Gausdal (i Oppland).
Inga Marie Strøm, født Helditch, Hustru, f. 1858 i Moss.
Ulrich Strøm, Søn, f. 1882 i Sarpsborg.
Richard Strøm, Søn, f. 1885 i Kristiania.
Charlotte Margarete Helditch, Ugift, Guvernante, f. 1866 i Kristiania.
Jakobine Mari Eltvedt, Ugift, Tjenestepige, enepige, f. 1871 i Porsgrund.

73 hus medberegnet alle arbeiderboliger på Ulefos Jernverks grunn i januar 1891.Tellekreds No. 4. Fen. Hjemmehørende Folkemængde: 443 Personer.

Teller: J. Stavnem.Husliste 1.

Vibeto mellem.
Gnr 20 - bnr 1.

Anders Andersen, Hovedperson, Gift, Gbr, selveier, f. 1831 i Holden.
Karen Olsdatter, Hustru, f. 1835 i Holden.
Anders Olsen, Ugift, Tjenestekarl, Gaardsarbeide eller jordbrugsarbeide, f. 1866 i Holden.

Husliste 2.

Vibeto mellem.
20/2.

Isak Jakobsen, Hovedperson, Gift, Havearbeider, f. 1845 i Solum.
Inger Andersdatter, Hustru, f. 1850 i Holden.
Isak Isaksen, Søn, f. 1878 i Solum.
Karen Isaksdatter, Datter, f. 1881 i Solum.
Jakob Isaksen, Søn, f. 1884 i Holden.

Husliste 3.

Vibeto mellem.
20/2.

Johanne Thomasadatter, Hovedperson, Enke, Logerende, Jordbrugsarbeide, f. 1842 i Holden.
Halvor Andersen, Søn, Ugift, Jordsbrugsarbeide for Gbr, selveier, f. 1875 i Holden.
Anne Andersdatter, Ugift, enslig Logerende, helt Forsørget af Fattigvæsenet, f. 1823 i Holden.

Husliste 4.

Vibeto mellem.
20/3.

Ole Andersen, Hovedperson, Gift, Gaardbr, selveier, f. 1834 i Holden.
Mari Halvorsdatter, Hustru, f. 1836 i Holden.
Kirsti Olsdatter, Datter, Ugift, Kreaturstel og Skrædderarbeide, f. 1861 i Holden.
Halvor Olsen, Søn, Ugift, Vedhugst og Jordbrugsarbeide, f. 1871 i Holden.
Karl Severin Olsen, Søn, Ugift, Jordbrugsarbeide, f. 1873 i Holden.
Anders Olsen, Søn, Ugift, Jordbrugsarbeider, f. 1875 i Holden.
Karen Maria Olsdatter, Datter, f. 1878 i Holden.

Husliste 5.

Vibeto øvre.
21/1.

Kristen Andreas Andersen, Hovedperson, Enkemand, Gaardbr., selveier, f. 1841 i Holden.
Andreas Kristensen, Søn, Ugift, Jordbrugsarbeider, f. 1868 i Holden.
Anders Kristensen, Søn, Ugift, Jordbrugsarbeider, f. 1870 i Holden.
Mari Andersdatter, Ugift, Tjenestepige, Kreaturstel og Husstel, f. 1850 i Holden. Midlertidig Fraværende: Gulseth i Gjerpen.
Karoline Hermansdatter, Ugift, Tjenestepige, Kreaturstel og Husstel, f. 1874 i Skauger Sogn (Skoger ved Drammen? G.S.). Tilhører Jarlsbergerne.

Husliste 6.

Vibeto øvre.
21/1.

Kristen Knudsen, Hovedperson, Gift, Jordbrugsarbeide og Tærskning(?), f. 1822 i Holden. Intet samfund.
Anne Karine Hansdatter, Hustru, f. 1834 i Holden.
Knud Kristensen, Søn, Ugift, Skovarbeide, f. 1860 i Holden.
Andreas Kristensen, Søn, Ugift, Skovarbeide, f. 1870 i Holden.
Peder Marthinius Kristensen, Søn, Ugift, Vedhugst, f. 1874 i Holden.
Marie Kristensdatter, Datter, f. 1877 i Holden.

Husliste 7.

Vibeto øvre.
21/2.

Familie 1.
Ole Peter Andersen, Hovedperson, Gift, Kanalarbeider ved Nordsø - Bandakkanalen, f. 1870 i Holden.
Gunhild Andersdatter, Hustru, f. 1866 i Bø.
Anne Kirstine Olsdatter, Datter, f. December 1890 i Holden.

Familie 2.
Ingeborg Karine Andersdatter, Hovedperson, Enke, Jordbrugsarbeide, f. 1846 i Holden.
Peder Ingvardus Nilsen, Søn, Ugift, Høvleriarbeider, f. 1869 i Holden.
Torvald Amandus Andersen, Søn, Ugift, Træsliberiarbeider, f. 1872 i Holden.
Peder Andreas Andersen, Søn, Ugift, Sagbrugsarbeider, f. 1875 i Holden.
Karette Amalie Andersdatter, Datter, f. 1880 i Holden.

Husliste 8.

Vibeto øvre.
21/4.

Peder Nilsen, Hovedperson, Gift, Gaardbr., selveier, f. 1858 i Holden. Intet Samfund tilhørende.
Maren Kirstine Kristensdatter, Hustru, f. 1866 i Holden.
Nils Pedersen, Søn, f. 1888 i Holden.
Kristen Pedersen, Søn, f. Juni 1890 i Holden.
Nils Olsen, Husfaderens Fader, Gift, Jordbrugsarbeider, f. 1823 i Holden. Jarlsberger.
Mari Pedersdatter, Husfaderens Moder, Gift, Husstel, f. 1828 i Holden. Jarlsberger.
Anne Maria Nilsdatter, Søster, Ugift, Kreaturstel, Husstel, f. 1867 i Holden. Jarlsberger.
Besøgende: Thomas Danielsen, Ugift?, Feier og Blikslager, f. 1857 i Grimstad. Bosted: Grimstad.

Husliste 9.

Vibeto øvre.
21/4.

Andreas Andersen, Hovedperson, Gift, Kanalarbeider ved Kanalanlæg, f. 1864 i Holden. Intet Samfund.
Anne Olsdatter, Hustru, f. 1862 i Bø.
Inga Kirstine Andreasdatter, Datter, f. 1883 i Holden.
Anna Severine Andreasdatter, Datter, f. 1886 i Holden.
Andreas Andreassen, Søn, f. Marts 1889 i Holden.

Anders Thygesen, Hovedperson, Enkemand, Havearbeider (ved Holla Gaard), f. 1819 i Holden. Midlertidig fraværende: Holla Gaard.

Husliste 10.

Vibeto nedre.
22/1.

Andreas Anundsen, Hovedperson, Gift, Gaardbruger, Selveier, f. 1845 i Holden.
Anne Marie Kristensdatter, Hustru, f. 1852 i Holden.
Lovise Andreasdatter, Datter, Ugift, Skoleelev, f. 1875 i Holden.
Andreas Andreassen, Søn, f. 1877 i Holden.
Karl Andreassen, Søn, f. 1880 i Holden.
Hans Andreassen, Søn, f. 1883 i Holden.
Kirstine Marie Andreasdatter, Datter, f. 1885 i Holden.
Halvor Andreassen, Søn, f. 1888 i Holden.
Andreas Nilsen, Ugift, tjeneste, Jordbrugsarbeider, f. 1861 i Holden.
Besøgende: Klara Eriksen, Ugift, Kreaturstel og Husstel, f. 1872 i Solum. Bosted: Nænseth, Hedrums præstgjeld.

Husliste 11.

Vibeto nedre.
22/3.

Hans Anundsen, Hovedperson, Gift, Gaardbr., Selveier, f. 1839 i Holden.
Anne Halvorsdatter, Hustru, søskendebørn, f. 1838 i Holden.
Lovise Hansdatter, Datter, Ugift, Kreaturstel og Husstel hjemme, f. 1866 i Holden.
Andreas Hansen, Søn, f. 1876 i Holden.
Jørgen Pedersen, Ugift, tjener, Jordbrugsarbeider og Skovdrift, f. 1867 i Holden.
Halvor Hansen, Husfaderens Svigerfader, Gift, Vedhugger, f. 1808 i Holden.
Anne Sofie Johannesdatter, Husfaderens Svigermoder, Gift, f. 1812 i Holden.
Besøgende: Ole Johannesen, Enkemand, Modelpudser ved Jernværk, f. 1814 i Holden. Bosted: Ulefos Værk.

Husliste 12.

Tufte.
23/1.

Karl Svensen, Hovedperson, Gift, Gaardbr., Selveier og Kanalarbeider, f. 1845 i Sverige.
Aslaug Halvorsdatter, Hustru, f. 1847 i Holden.
Halvor Karlsen, Søn, f. 1880 i Holden.
Hanna Karlsdatter, Datter, f. 1885 i Holden.
Martha Karlsdatter, Datter, f. 1888 i Holden.
Marie Nilsdatter, Ugift, tjenestepige, Kreaturstel og Husstel, f. 1870 i Holden.

Husliste 13.

Tufte.
23/1.

Johan Johannesen, Hovedperson, Gift, Sadelmager for egen Regning, f. 1859 i Næs, Hedemarken (Hedmark).
Thomine Pedersdatter, Hustru, f. 1862 i Holden.
Peder Johan Johansen, Søn, f. 1887 i Holden.
Marianne Johansdatter, Datter, f. August 1889 i Holden.
Tilreisende (Besøgende): Maren Serine Johannesdatter, Ugift, Jordbrugsarbeider, Handlende, f. 1858 i Solum. Bosted: Fjærestrand i Solum.
Tilreisende (Besøgende): Anne Petrea Pedersdatter, (datter?), f. 1881 i Haugsund i Eker (Hokksund i Eiker). Bosted: Solum.

Husliste 14.

Tufte.
23/2 og 3.

Kristen Pedersen, Hovedperson, Gift, Gaardbr., Selveier og Murer, f. 1816 i Holden.
Anne Jensdatter, Hustru, f. 1827 i Holden. Tilhører Jarlsbergerne.
Kristen Andreas Kristensen, Søn, Ugift, Murer, f. 1867 i Holden.
Gunhild M. Kristensdatter, Datter, Ugift, Skrædderarbeide og husstel (hjemme), f. 1858 i Holden.
Karen Marie Kristensdatter, Datter, Ugift, Skrædderarbeide og husstel (hjemme), f. 1862 i Holden.

Peder Kristensen, Hovedperson, Gift, Gaardbr., Selveier, f. 1848 i Holden.
Anne Anundsdatter, Hustru, f. 1849 i Holden.
Lovise Pedersdatter, Datter, Ugift, Kreaturstel og Husstel Hjemme, f. 1874 i Holden.
Anne Pedersdatter, Datter, f. 1876 i Holden.
Klara Pedersdatter, Datter, f. 1878 i Holden.
Kristine Pedersdatter, Datter, f. 1881 i Holden.
Kristen Pedersen, Søn, f. 1883 i Holden.
Marianne Pedersdatter, Datter, f. 1886 i Holden.
Minni Charlotte Pedersdatter (Mini Charlotte Pedersdatter), Datter, f. 1888 i Holden.

Besøgende: Halvor Nilsen, Gift, Gaardbr., Selveier, f. 1869 i Holden. Bosted: Romenæs i Holden.
Besøgende: Marie Kirstine Kristensdatter, Gift (Hustru), f. 1869 i Holden. Bosted: Romenæs i Holden.
Besøgende: Nils Halvorsen, Søn, f. November 1890 i Holden. Bosted: Romenæs i Holden.

Husliste 15.

Tufte.
23/4.

Kristian Kristensen, Hovedperson, Gift, Skomager for egen Regning, Gaardbr., selveier, f. 1834 i Holden.
Kari Olsdatter, Hustru, f. 1839 i Holden.
Ole Kristiansen, Søn, Ugift, Skomagerarbeider, f. 1871 i Holden.
Hanna Kristiansdatter, Datter, Elev, f. 1875 i Holden.
Karen Kristiansdatter, Datter, f. 1878 i Holden.
Marthine Kristiansdatter, Datter, f. 1880 i Holden.

Husliste 16.

Tufte.
23/5.

Johan Krohn, Hovedperson, Gift, Kommunelæge, f. 1861 i Lindaas Præstegjeld (Hordaland). Midlertidig fraværende: Hvideseid (Kviteseid).
Ida Krohn, født Walløe, Hustru, f. 1867 i Siljord. Midlertidig fraværende: Hvideseid (Kviteseid).
Thora Thorsdatter, Ugift, Tjenestepige, Husstel, f. 1867 i Holden. Midlertidig fraværende: Ulefos.

Husliste 17.

Tufte.
23/5.

Oline Olsdatter, Hovedperson, Enke, Jordbrugsarbeider, f. 1820 i Ødemark (Aremark i Østfold. G.S.).
Anton Hansen, Søn, Ugift, Kanalarbeider ved Kanalanlæg, f. 1868 i Holden.

Husliste 18.

Tufte.
23/5.

Ole Olsen, Hovedperson, Gift, Kjører ved kanalanlæg, f. 1818 i Holden.
Kirsti Paalsdatter, Hustru, f. 1822 i Solum.

Husliste 19.

Tufte.
23/6.

Familie 1.
Anne M. Olsdatter, Hovedperson, Ugift, Gaardbrugerske, Selveier, Skrædder, f. 1854 i Holden.
Marie Olsdatter, Søster, Ugift, Skrædder, f. 1859 i Holden.

Familie 2.
Jørgen Jørgensen, Hovedperson, Gift, Gaardbruger, f. 1849 i Holden. Tilhører Jarlsbergerne. Midlertidig fraværende: Kristiania.
Kirsti Marie Olsdatter, Hustru, f. 1851 i Holden. Tilhører Jarlsbergerne.
Jørgine Olette Jørgensdatter, Datter, f. 1882 i Holden. Tilhører Jarlsbergerne.
Jørgen Jørgensen, Søn, f. 1885 i Holden. Tilhører Jarlsbergerne.
Martha Nikoline Jørgensdatter, Datter, f. 1887 i Holden. Tilhører Jarlsbergerne.
Johannes Johannesen, Ugift, Tjenestekarl, Jordbrugsarbeider, f. 1871 i Holden. Tilhører Jarlsbergerne.
Kirsti Olsdatter, Ugift, Tjenestepige, Kreaturstel, f. 1867 i Holden. Tilhører Jarlsbergerne.
Kari Andersdatter, Ugift, Tjenestepige, Husstel, f. 1852 i Holden. Tilhører Jarlsbergerne.

Husliste 20.

Tufte.
23/6. Landhandleri.

Martin Hansen, Hovedperson, Gift, Landhandler, f. 1852 i Holden.
Pauline Olsdatter, Hustru, f. 1857 i Romedals Præstegjeld (ved Hamar i Hedmark. G.S.).
Olaf Martinsen, Søn, f. 1876 i Romedal.
Selma Martinsdatter, Datter, f. 1878 i Romedal.
Olava Martinsdatter, Datter, f. 1880 i Romedal.
Johan Martinsen, Søn, f. 1883 i Holden.
Anna Martinsdatter, Datter, f. 1885 i Holden.
Kirsten Martinsdatter, Datter, f. 1887 i Holden.
Paul Martinsen, Søn, f. Mai 1890 i Holden.

Husliste 21.

Tufte.
23/6.

Anders Tofsen (Anders Tovsen), Hovedperson, Gift, Snedker for egen Regning, f. 1833 i Hitterdal (Heddal. G.S.).
Ingeborg Svensdatter, Hustru, Jordemoder, f. 1832 i Hitterdal. Midlertidig fraværende: Stenstad i Helgen sogn.
Ole Andersen, Søn, f. 1878 i Holden.

Husliste 22.

Tufte.
23/7. Roligheden. Landhandleri.

Lars Thomassen, Hovedperson, Gift, Gaardbruger, Selveier, Landhandler, f. 1836 i Bø.
Andrea Olsdatter, Hustru, f. 1837 i Holden.
Olaves Larsen, Søn, Ugift, Materialforvalter ved Kanalvæsenet, f. 1865 i Holden.
Hanna Larsdatter, Datter, Ugift, Kreaturstel og Husstel hjemme, f. 1871 i Holden.
Anne Larsdatter, Datter, ugift, Kreaturstel og Husstel hjemme, f. 1875 i Holden.

Husliste 23.

Tufte.
23/8. Roligheden.

Hans Olsen, Hovedperson, Gift, Hustømmermand og Gaardbruger, f. 1829 i Akers sogn.
Inger Halvorsdatter, Hustru, f. 1835 i Holden.
Ole Hansen, Søn, Ugift, Kjører, f. 1862 i Holden.
Olaus Hansen, Søn, Ugift, Træsliberiarbeider, f. 1870 i Holden.
Bertha Hansdatter, Datter, Ugift, Kreaturstel og Husstel hjemme, f. 1875 i Holden.
Karen Hansdatter, Datter, f. 1879 i Holden.

Husliste 24.

Søve.
24/1.

Hans Aall, Hovedperson, Ugift, Gaardsfuldmægtig, f. 1865 i Holden.
Enkefru Lina Dahl, Enke, Logerende hørende til Familien, Formue og Pension, f. 1819 i Holden.
Frøken Sofie Dahl, Ugift, Husbestyrinde, f. 1845 i Holden.
Frøken Lovise Dahl, Ugift, Logerende hørende til Familien, Formue, f. 1855 i Holden.
Besøgende: Hans Jacob Aall, Ugift, Volontør (frivillig arbeidende uten lønn. G.S.) ved Universitetsbibliotheket, f. 1869 i Arendal. Bosted: Kristiania.
Hanna Olsdatter, Ugift, Tjenestepige Husstel, f. 1871 i Holden.

Husliste 25.

Søve.
(under) 24/1.

Familie 1.
Magnus Anderson, Hovedperson, Gift, kvægrøgter for Brugseier, f. 1857 i Sverige.
Karen Johannesdotter, Hustru, f. 1864 i Sverige.
Anna Therese Magnusdatter, Datter, f. 1885 i Røken (Røyken i Buskerud. G.S.).
Vilhelm Magnussen, Søn, f. 1887 i Holden.
Augusta Karoline Magnusdatter, Datter, f. August 1889 i Holden.
Marie Johannesdotter, Tjenestepige, Kreaturstel, f. 1866 i Sverige.

Familie 2.
Ole Tollefsen, Hovedperson, Gift, Staldkarl for Brugseier, f. 1856 i Holden. Tilhører Jarlsbergerne.
Hanna Halvorsdatter, Hustru, f. 1860 i Holden. Tilhører Jarlsbergerne.
Tollef Olsen, Søn, f. 1881 i Holden. Tilhører Jarlsbergerne.
Halvor Olsen, Søn, f. 1883 i Holden. Tilhører Jarlsbergerne.
Ole Kristian Olsen, Søn, f. 1885 i Holden. Tilhører Jarlsbergerne.
Hans Gustav Olsen, Søn, f. 1886 i Holden. Tilhører Jarlsbergerne.
Marie Kirstine Olsdatter, Datter, f. 1888 i Holden. Tilhører Jarlsbergerne.

Husliste 26.

Søve.
(under) 24/1.

Halvor Andersen, Hovedperson, Gift, Træsliber ved Træsliberi med lidt Jord, f. 1863 i Holden.
Anne Marie Hansdatter, Hustru, f. 1860 i Holden.
Hanna Olsdatter, Datter (hennes?), f. 1878 i Holden.
Hans Halvorsen, Søn, f. Juni 1889 i Holden.

Husliste 27.

Søve.
(under) 24/1.

Anders Sørensen, Hovedperson, Gift, Jordbrugsarbeider med lidt Jord, f. 1864 i Solum.
Anlaug Olsdatter, Hustru, f. 1863 i Saude Prestegjeld, Thelemarken (Sauherad. G.S.).
Severin Berthinius Andersen, Søn, f. 1888 i Holden.

Husliste 28.

Søve.
(under) 24/1.

Ole Sørensen, Hovedperson, Gift, Husmand uden Jord, Jordbrugsarbeider, f. 1857 i Solum.
Anne Hansdatter, Hustru, f. 1857 i Holden.
Herman Olsen, Søn, f. 1888 i Holden.
Kirsti Hansdatter, Husfaderens Svigermoder, Enke, enslig Logerende, helt Forsørget af Fattigvæsenet, f. 1825 i Holden.

Husliste 29.

Søve.
(under) 24/1.

Ole Thygesen, Hovedperson, Enkemand, Husmand uden Jord, Jordbrugsarbeider, f. 1823 i Holden.
Olava Olsdatter, Datter, Ugift, Kreaturstel og Husstel hjemme, f. 1869 i Holden.
Anne Olsdatter, Datter, Ugift, Kreaturstel og Husstel hjemme, f. 1872 i Holden.

Husliste 30.

Søve.
24/2. Borgen.

Anders Andersen, Hovedperson, Gift, Gaardbruger, Selveier, f. 1833 i Holden.
Karen Kirstine Stensdatter, Hustru, Søskendebarn, f. 1843 i Holden.
Karen Marie Andersdatter, Datter, Ugift, Kreaturstel og Husstel hjemme, f. 1867 i Holden.
Anders Andersen, Søn, Ugift, Murerarbeide, f. 1869 i Holden.
Karen Kirstine Andersdatter, Datter, Ugift, Kreaturstel og Husstel hjemme, f. 1872 i Holden.
Hanna Andersdatter, Datter, f. 1876 i Holden.
Sten Andersen, Søn, f. 1879 i Holden.
Annette Marie Andersdatter, Datter, f. 1881 i Holden.

Husliste 31.

Søve.
24/2. Borgen. (Fattigstue?).

Ingeborg Torjusdatter, Hovedperson, Ugift, Forsørget af Fattigvæsenet, f. 1822 i Gjerpen.
Anne Anundsdatter, Ugift, Logerende, Husstel, forsørget af Fattigvæsenet, f. 1864 i Drangedal.
Hilda Josefine Josefsdatter, Logerende, forsørget af Fattigvæsenet, f. 1889 i Holden.

Husliste 32.

Søve.
24/4. Torsnæs.

Tollef Tollefsen, Hovedperson, Gift, Gaardbruger, Selveier, Snedker og Tømmermand, f. 1858 i Holden. Tilhører Jarlsbergerne.
Thomine Andreasdatter, Hustru, f. 1856 i Holden. Tilhører Jarlsbergerne.
Tollef Tollefsen, Søn, f. 1881 i Holden. Tilhører Jarlsbergerne.
Marie Kirstine Tollefsdatter, Datter, f. 1886 i Holden. Tilhører Jarlsbergerne.
Andreas Reinhardt Tollefsen, Søn, f. April 1889 i Holden. Tilhører Jarlsbergerne.
Gurine Olsdatter, Ugift, Tjenestepige, f. 1870 i Hitterdal (Heddal. G.S.). Tilhører Jarlsbergerne.

Husliste 33.

Fæhn nedre.
25/1.

Hans Halvorsen, Hovedperson, Gift, Gaardbruger, Selveier, f. 1853 i Holden.
Marthe Halvorsdatter, Hustru, f. 1850 i Lunde.
Anne Marie Hansdatter, Datter, f. 1879 i Holden.
Hans Hansen, Søn, f. 1881 i Holden.
Halvor Hansen, Søn, f. 1883 i Holden.
Asberg Hansdatter, Datter, f. 1886 i Holden.
Gunhild Nikoline Hansdatter, Datter, f. 1888 i Holden.
Nils Olsen, Ugift, Tjenestekarl, Jordbrugsarbeider, f. 1840 i Holden.
Sofie Andersdatter, Ugift, Tjenestepige, Kreaturstel og Husstel, f. 1872 i Holden.

Husliste 34.

Fæhn nedre.
(under) 25/1.

Familie 1.
Hans Hansen, Hovedperson, Gift, Sagarbeider ved Sagbrug, f. 1866 i Holden.
Anne Kirstine Andersdatter, Hustru, f. 1865 i Holden.
Hans Hansen, Søn, f. 1888 i Holden.
Anders Hansen, Søn, f. November 1890 i Holden.

Familie 2.
Kirsten Jensdatter, Hovedperson, Enke, helt Forsørget af Fattigvæsenet, f. 1831 i Holden.
Karen Kirstine Halvorsdatter, (sted?)Datter, Ugift, helt Forsørget af Fattigvæsenet, f. 1845 i Holden.
Johanne Halvorsdatter, Datter, Ugift, Syerske (skrædder), f. 1860 i Holden. Midlertidig fraværende: Skien.

Husliste 35.

Fæhn nedre.
25/2.

Familie 1.
Andreas Andersen, Hovedperson, Ugift, Skomager for egen Regning, f. 1857 i Holden.
Marthinius Arvesen, Ugift, Logerende hører til Familien, Skomagerlærling, f. 1871 i Holden. Midlertidig fraværende: Ødegaarden, Holden.

Familie 2.
Gunhild M. Nilsdatter, Hovedperson, Lovelig Fraskilt, Lever af sine Midler, f. 1834 i Holden.
Marianne Halvorsdatter, Datter, f. 1877 i Holden.

Husliste 36.

Fæhn nedre.
25/2.

Lars Pedersen, Hovedperson, Gift, Gaardsarbeider, f. 1819 i Hitterdal (Heddal. G.S.). Tilhører Jarlsbergerne.
Anne Knudsdatter, Hustru, f. 1818 i Holden. Tilhører Jarlsbergerne.

Husliste 37.

Fæhn nedre.
25/3.

Jonas Stavnem, Hovedperson, Gift, Skolelærer ved Folkeskolen, Kirkesanger og Gaardbruger, f. 1843 i Stavanger.
Augusta Thønnesen, Hustru, f. 1850 i Porsgrund.
Maria Stavnem, Datter, f. 1879 i Holden.
Johan Kristian Stavnem, Søn, f. 1881 i Holden.
Thoralf Stavnem, Søn, f. 1882 i Holden.
Magnus Stavnem, Søn, f. 1885 i Holden.
Barbara Dorthea Stavnem, Datter, f. 1887 i Holden.
Anna Pauline Hansdatter, Ugift, Tjenestepige, Kreaturstel og Husstel, f. 1873 i Holden.

Husliste 38.

Fæhn nedre.
25/4.

Anton Johannesen, Hovedperson, Gift, Gaardbruger, Selveier, f. 1859 i Andebo Sogn (Andebu i Vestfold. G.S.). Tilhører Jarlsbergerne.
Susanne Halvorsdatter, Hustru, f. 1853 i Holden. Tilhører Jarlsbergerne.
Gunhild Thomine Jensdatter, (hendes) Datter, Ugift, f. 1876 i Holden. Tilhører Jarlsbergerne.
Hanna Jensdatter, (hendes) Datter, f. 1877i Holden. Tilhører Jarlsbergerne.
Susanne Jensdatter, (hendes) Datter, f. 1882 i Holden. Tilhører Jarlsbergerne.
Jensine Elise Antonsdatter, Datter, f. 1887 i Holden. Tilhører Jarlsbergerne.
Andrine Antonsdatter, Datter, f. 1884 i Holden. Tilhører Jarlsbergerne.
Johan Antonsen, Søn, f. 1886 i Holden. Tilhører Jarlsbergerne.
Ole Antonsen, Søn, f. August 1890 i Holden. Tilhører Jarlsbergerne*.

Husliste 39.

Fæhn nedre.
25/7. Øvervaldsaasen.

Klaus Olsen, Hovedperson, Gift, Sagarbeider ved Sagbrug og Jordbruger, f. 1831 i Holden.
Mari Nilsdatter, Hustru, f. 1839 i Lunde.
Inger Andrea Klausdatter, Datter, Ugift, Kreaturstel og Husstel hjemme, f. 1866 i Holden.
Gustav Klausen, Søn, f. 1877 i Holden.
Marie Klausdatter, Datter, f. 1880 i Holden.
Julia Klausdatter, Datter, f. 1882 i Holden.
Anne Klausdatter, Datter, f. 1884 i Holden.

Besøgende: Ole Klausen, Søn, Ugift, Træsliberiarbeider ved Træsliberi, f. 1872 i Holden. Bosted: Skotfos Træsliberi.

Husliste 40.

Fæhn nedre.
25/6. Øvervaldsaasen.

Anne Marie Johnsdatter, Hovedperson, Enke, Pension af Ulefos Jernværk og Jordbrug, f. 1838 i Holden.
Isak Isaksen, Søn, Ugift, Former ved Ulefos Jernværk, f. 1860 i Holden.
Helene Halvorsdatter, Tjenestepige, Kreaturstel og Husstel, Forsørget af Former ved Ulefos Jernværk, f. 1877 i Solum.

Husliste 41.

Fæhn nedre.
25/7. Øvervaldsaasen.

Familie 1.
Peder Pedersen, Hovedperson, Gift, Pension af Ulefos Jernværk og Jordbrug, f. 1822 i Holden.
Ingeborg Olsdatter, Hustru, f. 1824 i Holden.
Anne Hansdatter, Ugift, Tjenestepige, Kreaturstel og Husstel, f. 1835 i Lunde.

Familie 2.
Gunnar Jensen Aafos, Hovedperson, Gift, Jernværksarbeider, f. 1855 i Bø.
Kirsten Pedersdatter, Hustru, f. 1854 i Holden.
Jens Gunnarsen, Søn, f. 1885 i Siljord.
Peder Gunnarsen, Søn, f. 1888 i Bamble.
Ragnhild Gunnarsdatter, Datter, f. April 1890 i Holden.

Husliste 42.

Fæhn øvre.
26/1.

Halvor Halvorsen, Hovedperson, Gift, Gaardbruger, Selveier, Skauhandel, f. 1856 i Holden. Tilhører Jarlsbergerne.
Anne Helene Andersdatter, Hustru, f. 1846 i Holden. Tilhører Jarlsbergerne.
Gunhild Halvorsdatter, Datter, f. 1880 i Holden. Tilhører Jarlsbergerne.
Anders Halvorsen, Søn, f. 1882 i Holden. Tilhører Jarlsbergerne.
Anders Halvorsen, Husfaderens Svigerfader, Enkemand, f. 1813 i Holden.
Hans Nordin, Ugift, Tjenestekarl, Jordbrugsarbeider, f. 1855 i Sverige.
Jørgen Stiansen, Ugift, Tjenestekarl, Jordbrugsarbeider, f. 1867 i Holden.
Margit Jensdatter, Ugift, Tjenestepige, Kreaturstel, f. 1869 i Gjerpen.

Husliste 43.

Fæhn øvre.
26/1.

Gunnar Olsen, Hovedperson, Gift, Hustømmermand med lidt Jord, f. 1861 i Holden.
Jørgine Marie Nilsdatter, Hustru, f. 1859 i Holden.
Johannes Gunnarsen, Søn, f. 1883 i Holden.

Husliste 44.

Fæhn øvre.
26/1.

Thomas Olsen, Hovedperson, Gift, Skovarbeider ved Kanalanlæg, lidt Jord, f. 1832 i Holden.
Anne Pedersdatter, Hustru, f. 1817 i Holden.
John Olsen Hægna, Ugift, enslig Logerende, Lægdslem, Forsørges af Fattigvæsenet, f. 1847 i Holden.

Husliste 45.

Fæhn øvre.
26/1.

Familie 1.
Johannes Johnsen, Hovedperson, Ugift, Kanalarbeider ved Kanalanlæg, f. 1865 i Holden.
Besøgende: Anne Johannesdatter, Gift, Husfaderens Moder, f. 1832 i Hitterdal (Heddal). Bosted: Saude (Sauherad).
Besøgende: John Johannesen, Gift, Husfaderens Fader, Veiarbeider, f. 1844 i Holden. Bosted: Saude (Sauherad).

Familie 2.
John Johnsen, Hovedperson, Gift, Skomager for egen Regning, f. 1864 i Holden.
Karen Nilsdatter, Hustru, f. 1845 i Solum.

Husliste 46.

Fæhn øvre.
26/1.

Ole Arnesen, Hovedperson, Gift, Hustømmermand og lidt Jord, f. 1823 i Holden.
Gunhild Gunnarsdatter, Hustru, f. 1832 i Holden.
Elise Olsdatter, Datter, f. 1876 i Holden.

Besøgende: Johanne Olsdatter, Datter, Gift med Former ved Jernværk, f. 1865 i Holden. Bosted: Ulefos Jernværk.
Besøgende: Jens Hansen, Svigersøn, Gift, Former ved Ulefos Jernværk, f. 1868 i Holden. Bosted: Ulefos Jernværk.

Husliste 47.

Fæhn øvre.
26/2. Ødegaarden.

Arve Olsen, Hovedperson, Gift, Gaardbruger, Selveier, Kanalarbeider ved Kanalanlæg, f. 1841 i Holden.
Anne Kirstine Pedersdatter, Hustru, f. 1834 i Holden.
Ole Arvesen, Søn, Ugift, Kanalarbeider ved Kanalanlæg, f. 1868 i Holden.
Marthinius Arvesen, Søn, Ugift, Skomagerlærling, Forsørges af Skomager for egen Regning, f. 1871 i Holden. Bosted: Gaarden Fehn, Holden.

Husliste 48.

Fæhn øvre.
26/3. Langkaas.

Anders Gulbrandsen, Hovedperson, Enkemand, Gaardbruger, Selveier, f. 1840 i Skauger Præstegjeld (Skoger ved Drammen. G.S.).
Gulbrand Kristoffersen, Fader, Enkemand, Forsørget af Gaardbruger, Selveier, f. 1810 i Skauger sogn.
Mathilde Karlsdatter, Broderdatter, Husstel, f. 1880 i Skauger Prestegjeld.
Kirsti Kittilsdatter, Ugift, Tjenestepige, Kreaturstel og Husstel, f. 1844 i Holden. Tilhører Jarlsbergerne.

Tilreisende: Johanne Maris Giovani (Mandkjøn), Ugift?, Liredreier, f. 1833 i Italien. Bosted: Italien.

Husliste 49.

Fæhn øvre.
26/5.

Familie 1.
John Tollefsen, Hovedperson, Ugift, Gaardbruger, Selveier, f. 1843 i Holden.
Ole Olsen, Adoptivsøn, Ugift, Jordbrugsarbeider, f. 1872 i Holden.

Familie 2.
Ole Tollefsen, Hovedperson, Gift, Gaardbruger, Selveier, f. 1840 i Holden.
Mari Evensdatter, Hustru, f. 1848 i Holden.
Even Olsen, Søn, Ugift, Gaardsarbeide hjemme, f. 1875 i Holden.
Tollef Olsen, Søn, f. 1878 i Holden.
Marie J. Olsdatter, Datter, f. 1880 i Holden.
Martin Olsen, Søn, f. 1882 i Holden. Midlertidig Bosted: Fossum, Gjerpen.
Halvor Olsen, Søn, f. 1885 i Holden.
John Olsen, Søn, f. 1887 i Holden.
Gunhild Knudsdatter, Ugift, Tjenestepige, f. 1870 i Siljord.

Besøgende: Harald Halvorsen, Gift, Bogholder ved Ulefos Jernværk, f. 1858 i Lunde. Bosted: Espevolden, Holden.
Besøgende: Karoline Olsdatter, (datter), Gift, f. 1870 i Holden.
Besøgende: Datterdatter, Asborg Haraldsdatter, helt Forsørget af Bogholder ved Ulefos Jernværk, f. 1890 i Kristiania.

Husliste 50.

Fæhn øvre.
26/5.

Anders Anundsen, Hovedperson, Gift, Smed for egen Regning med lidt Jord, f. 1821 i Holden.
Kari Petersdatter, Hustru, f. 1836 i Holden.
Andreas Andersen, Søn, Ugift, Gaardsarbeider, f. 1861 i Holden.
Peter Andersen, Søn, Ugift, Tømmerhugst, f. 1866 i Holden.
Marthinius Andersen, Søn, Ugift, Tømmerhugst, f. 1870 i Holden.

Husliste 51.

Fæhn øvre.
26/6. Ødegaarden.

Lars Halvorsen, Hovedperson, Gift, Gaardbruger, Selveier, Træsliberiarbeider ved Træsliberi, f. 1848 i Holden.
Maren Henriksdatter, Hustru, f. 1849 i Holden.
Hans Larsen, Søn, Elev, f. 1874 i Holden.
Herman Larsen, Søn, f. 1877 i Holden.
Olaves Larsen, Søn, f. 1880 i Holden.
Anne Marie Larsdatter, Datter, f. 1883 i Holden.
Hilda Marie Larsdatter, Datter, f. 1885 i Holden.
Bernhard L. Larsen, Søn, f. 1888 i Holden.

Husliste 52.

Fæhn øvre.
26/8. Ødegaarden.

Karen Vilhelmsdatter, Hovedperson, Logerende, Enke, Kurvbinder, f. 1821 i Solum.
Alexander R. Malmberg, Gift, Logerende hørende til Familien, Blikkenslager, f. 1856 i Vang, Hedemarken (Vang i Hedmark. G.S.).
Karen M. Johannesdatter, Hustru, f. 1862 i Drangedal.

Husliste 53.

Fæhn øvre.
26/9. Bjørndalen.

Ole Sørensen, Hovedperson, Gift, Gaardbruger, Selveier, f. 1833 i Holden. Jarlsbergerne.
Anne Andersdatter, Hustru, f. 1827 i Holden.
Anders Olsen, Søn, Ugift, Jordbrugsarbeider hjemme, f. 1867 i Holden. Jarlsbergerne.
Johannes Olsen, Søn, Ugift, Jordbrugsarbeider hjemme, f. 1869 i Holden.
Marie Andersdatter, Ugift, Tjenestepige, Kreaturstel og Husstel, f. 1870 i Holden.

Husliste 54.

Fæhn øvre.
26/10. Skippervold.

Peder Andersen, Hovedperson, Enkemand, Gaardbruger, Selveier, f. 1843 i Holden.
Anders Pedersen, Søn, Ugift, Jordbrugsarbeider hjemme, f. 1868 i Holden.
Hans Pedersen, Søn, Ugift, hjemmeværende, f. 1874 i Holden.
Karen Pedersdatter, Datter, f. 1878 i Holden.
Anne Marie Pedersdatter, Datter, f. 1881 i Holden.
Bertha M. Pedersdatter, Datter, f. 1884 i Holden.
Anne Kristine Olsdatter, Ugift, Tjenestepige, Kreaturstel og Husstel, f. 1871 i Holden.

Husliste 55.

Namløs nordre.
27/1. Lillejordet.

Kristen Rollefsen, Hovedperson, Enkemand, Gaardbruger, Selveier, f. 1822 i Lunde.
Rollef Kristensen, Søn, Ugift, Jordbrugsarbeider hjemme, f. 1865 i Holden.
Ingeborg Kristensdatter, Datter, Ugift, Kreaturstel og Husstel hjemme, f. 1871 i Holden.
Mari Johnsdatter, Ugift, Tjenestepige, Kreaturstel og Husstel, f. 1835 i Lunde.

Besøgende: Hans Kristensen, Søn, Ugift, Elev ved den tekniske skole i Porsgrund, f. 1873 i Holden. Bosted: Porsgrund.

Husliste 56.

Namløs nordre.
27/3.

Ubeboet.

Husliste 57.

Namløs nordre.
27/4. Kaasa.

Johan Larsen, Hovedperson, Gift, Sagarbeider ved Sagbrug og bruger af Jord, Selveier(?), f. 1834 i Andebo Sogn (Andebu i Jarlsberg - Vestfold. G.S.).
Anne Olsdatter, Hustru, f. 1827 i Holden.
Oskar Sahlberg, Husfaders Svigersøn, Gift, Handlende - Skræppekarl, f. 1863 i Sverige.
Maren Johansdatter, Datter, Gift med Skræppekarl, f. 1869 i Holden.

Husliste 58.

Namløs nordre.
27/5.

Maren Anne Nilsdatter, Hovedperson, Enke, Gaardbrugerske, Selveier, f. 1837 i Holden.
Anne Marie Tjøstolsdatter, Datter, Ugift, Kreaturstel og Husstel hjemme, f. 1864 i Holden. Midlertidig fraværende i Lunde, Telemarken.
Anne Tjøstolsdatter, Datter, Ugift, Kreaturstel og Husstel hjemme, f. 1871 i Holden.
Johannes Tjøstolsen, Søn, f. 1876 i Holden.
Nils Tjøstolsen, Søn, f. 1881 i Holden.
Marianne Tjøstolsdatter, Datter, f. 1883 i Holden.

Husliste 59.

Namløs nedre.
28/1. Røgstuen.

Ubeboet.

Husliste 60.

Namløs nedre.
28/2. Røgstuen.

Jørgen Jakobsen, Hovedperson, Gift, Skrædder for egen Regning, f. 1859 i Andebo Sogn (Andebu i Vestfold. G.S.).
Karoline Johansdatter, Hustru, f. 1860 i Hedrum.
Julius Jørgensen, Søn, f. 1884 i Andebo Sogn.
Johanne M. Jørgensdatter, Datter, f. 1886 i Laurvik (Larvik).
Jakob Jørgensen, Søn, f. December 1890 i Holden.
Julius Olsen, Ugift, Skrædderlærling, f. 1872 i Hedrum.
Karen Jakobsdatter, Ugift, Tjenestepige, Husstel, f. 1865 i Andebo Sogn.

Husliste 61.

Namløs nedre.
28/3. Lusnæs.

Familie 1.
Gunnar Andersen, Hovedperson, Enkemand, Sagarbeider ved Sagbrug, Bruger af Jord, f. 1854 i Holden.
Augusta Josefine Gunnarsdatter, Datter, f. 1885 i Holden.
Jensine Gunnarsdatter, Datter, f. 1887 i Holden.
Gunhild M. Johnsdatter, Ugift, Tjenestepige, f. 1871 i Lunde. Tilhører Jarlsbergerne.

Familie 2.
Jens Andreas Pedersen, Hovedperson, Ugift, Sagarbeider ved Sagbrug, f. 1874 i Holden.

Husliste 62.

Namløs mellem.
29/1. Teigen.

Nils Andersen, Hovedperson, Gift, Kanalarbeider ved Kanalanlæg, f. 1859 i Holden.
Anne Marthine Thomasdatter, Hustru, f. 1864 i Holden.
Anne Kristine Nilsdatter, Datter, f. 1884 i Skien.
Kirsten Thomine Nilsdatter, Datter, f. 1887 i Skien.

Husliste 63.

Namløs mellem.
29/4. Namløs.

Nils Johannesen, Hovedperson, Enkemand, Gaardbruger, Selveier, f. 1824 i Holden.
Halvor Halvorsen, Svigersøn, Gift, Hustømmermand og Jordbrugsarbeider, f. 1856 i Saude (Sauherad).
Marie Kirstine Nilsdatter, Datter, Gift, f. 1855 i Holden.
Halvor Halvorsen, Dattersøn, f. 1883 i Holden.
Nils Halvorsen, Dattersøn, f. 1886 i Holden.
Johannes Halvorsen, Dattersøn, f. Marts 1889 i Holden.
Andreas Halvorsen, Dattersøn, f. Juni 1890 i Holden.
Berthine Nilsdatter, Ugift, Tjenestepige, Kreaturstel og Husstel, f. 1873 i Lunde.

Husliste 64.

Namløs mellem.
29/5. Namløs.

Peder Jørgensen, Hovedperson, Gift, Gaardbr., Selveier, f. 1852 i Holden.
Marthine Pedersdatter, Hustru, f. 1863 i Holden.
Jørgen Pedersen, Søn, f. 1885 i Holden.
Anne Pedersdatter, Datter, f. 1888 i Holden.
Anne Nilsdatter, Husfaderens Moder, Enke, Føderaad, f. 1827 i Holden.
Andrine Marie Nilsdatter, Ugift, Tjenestepige, Kreaturstel og Husstel, f. 1872 i Lunde.

Besøgende: Nils Jørgensen, Broder, Ugift, Tekniker ved Kongsberg Vaabenfabrik, f. 1866 i Holden. Bosted: Kongsberg.

Husliste 65.

Namløs mellem.
29/6. Namløshagen.

Anders Arnesen, Hovedperson, Gift, Hustømmermand, bruger af Jord, f. 1836 i Holden.
Anne Kirstine Kristensdatter, Hustru, f. 1829 i Holden.
Hans Karlsen, Sønnesøn, f. 1881 i Holden.

Husliste 66.

Namløs mellem.
29/7. Bosli.

Tron Kittilsen, Hovedperson, Gift, Gaardbr., Selveier, f. 1849 i Holden. Tilhører Jarlsbergerne.
Anne Kristine Tollefsdatter, Hustru, f. 1847 i Holden. Tilhører Jarlsbergerne.
Karen Kirstine Tronsdatter, Datter, f. 1878 i Holden. Tilhører Jarlsbergerne.
Marie Kirstine Tronsdatter, Datter, f. 1882 i Holden. Tilhører Jarlsbergerne.
Kirsti Tollefsdatter, enslig Logerende, Ugift, Strikning, Vævning og Søm, f. 1843 i Holden. Tilhører Jarlsbergerne.

Husliste 67.

Namløs mellem.
29/9. Rognkaas. "Landhandleri".

John Olsen, Hovedperson, Gift, Gaardbr., Selveier, Landhandler, f. 1833 i Holden.
Karen Thomasdatter, Hustru, f. 1839 i Holden.
Thomine Johnsdatter, Datter, Ugift, Syselsat ved Butik, f. 1874 i Holden.
Inga Johnsdatter, Datter, f. 1878 i Holden.
Karoline Johnsdatter, Datter, f. 1880 i Holden.

Husliste 68.

Namløs nordre.
27/3. Namløs.

Kirsti Anundsdatter, Hovedperson, Ugift, Bruger af lidt Jord, Paasætning af Kopper og Igler, f. 1827 i Holden.

Husliste 69.

Namløs mellem.
29/10. Namløs.

Ole Nilsen, Hovedperson, Gift, Gaardbr., Selveier, f. 1834 i Holden.
Maren Tollefsdatter, Hustru, f. 1833 i Holden.
Andreas Olsen, Søn, Jordbrugsarbeider hjemme, f. 1873 i Holden.
Karl Olsen, Søn, f. 1876 i Holden.
Anne Nilsdatter, Ugift, Tjenestepige, Kreaturstel og Husstel, f. 1863 i Holden.
Nils Karlsen, Fosterbarn, Forsørges af Fattigvæsenet, f. 1888 i Holden.

Husliste 70.

Namløs mellem.
29/3. Namløs (Teigen).

Esekiel Anderson, Hovedperson, Gift, Forsørget af Fattigvæsenet, f. 1841 i Sverige.
Anne Marie Eliasdatter, Hustru, Vævning og vask, f. 1844 i Sverige.
Amanda Esekielsdatter, Datter, Ugift, Arbeiderske, f. 1869 i Sverige.
Anna Esekielsdatter, Datter, Ugift, Arbeiderske, f. 1871 i Sverige. Bosted: Bamble.
Gustava Esekielsdatter, Datter, Forsørget af Fattigvæsenet, f. 1883 i Sverige.

Husliste 71.

Namløs mellem.
29/11. Hagen.

Torgrim Olsen, Hovedperson, Gift, Gaardbr., Selveier og Skomager for egen Regning, f. 1860 i Saude (Sauherad). Tilhører Jarlsbergerne.
Anne Olea Halvorsdatter, Hustru, f. 1860 i Solum. Tilhører Jarlsbergerne.
Andreas O. Torgrimsen, Søn, f. 1882 i Skien. Tilhører Jarlsbergerne.
Halvor Torgrimsen, Søn, f. 1884 i Saude (Sauherad). Tilhører Jarlsbergerne.
Ole Johannes Torgrimsen, Søn, f. 1887 i Holden. Tilhører Jarlsbergerne.
Inger Amalia Torgrimsdatter, Datter, f. August 1889 i Holden. Tilhører Jarlsbergerne.
Halvor Olsen, Husfaderens broder, Ugift, Logerende, Skomager for egen Regning, f. 1867 i Holden. Bosted: Graaten i Saude (Sauherad). Tilhører Jarlsbergerne.

Husliste 72.

Namløs søndre.
30/1. Namløs.

Anders Tronsen, Hovedperson, Gift, Gaardbruger, Selveier, f. 1835 i Holden. Sindsyg. Bosted: Egs Sindssygeasyl.
Inger Pedersdatter, Hustru, f. 1841 i Lunde.
Trond Andersen, Søn, Ugift, Jordbrugsarbeider hjemme, f. 1867 i Holden.
Aslaug M. Andersdatter, Datter, Ugift, Kreaturstel og Husstel hjemme, f. 1872 i Holden.
Peder Andersen, Søn, f. 1877 i Holden.
Jørgen Andersen, Søn, f. 1880 i Holden.
Tora Andersdatter, Datter, f. 1882 i Holden.

Husliste 73.

Namløs søndre.
30/2. Namløs.

Ole Tronsen, Hovedperson, Gift, Gaardbr., Selveier, f. 1841 i Holden.
Maren Pedersdatter, Hustru, f. 1855 i Holden.
Tron Olsen, Søn, f. 1876 i Holden.
Ingeborg Olsdatter, Datter, f. 1878 i Holden.
Peder Olsen, Søn, f. 1879 i Holden.
Anna Marie Olsdatter, Datter, f. 1883 i Holden.
Olaf Magnus Olsen, Søn, f. 1885 i Holden.
Karl Olsen, Søn, f. 1888 i Holden.
Ottar Andreas Olsen, Søn, f. Desember 1889 i Holden.

Husliste 74.

Namløs søndre.
30/2. Namløs (Bosli).

Isak Kristensen, Hovedperson, Gift, Jordbrugsarbeider og vedhugst med lidt Jord, f. 1821 i Gjerpen.
Berthe Karine Knudsdatter, Hustru, f. 1827 i Holden.

Husliste 75.

Namløs søndre.
30/3. Kaasene.

Hans Vetlesen, Hovedperson, Gift, Gaardbr., Selveier og Kanalarbeider, f. 1825 i Lunde.
Gunhild Kristensdatter, Hustru, i slekt med manden, f. 1827 i Lunde.
Kristen Hansen, Søn, Ugift, Kanalarbeider, f. 1865 i Holden.
Gunnar Hansen, Søn, Ugift, Ølkjører, f. 1869 i Holden.

Vetle Hansen, Hovedperson, Gift, Kanalarbeider, f. 1862 i Lunde.
Inger Marie Isaksdatter, Hustru, f. 1863 i Holden.
Isak Vetlesen, Søn, f. 1885 i Holden.
Hans Marthinius Vetlesen, Søn, f. 1887 i Holden.
Gunhild Marie Vetlesdatter, Datter, f. Mai 1890 i Holden.

Husliste 76.

Namløs søndre.
30/5. Fæbakke.

Ole Olsen, Hovedperson, Enkemand, Pension af Ulefos Jernværk og Jordbrug, f. 1805 i Holden.
Jens Olsen, Søn, Ugift, Former ved Ulefos Jernværk, f. 1858 i Holden.
Margrethe Hansdatter, Ugift, Tjenestepige, Kreaturstel og Husstel, f. 1842 i Holden.

Husliste 77.

Namløs søndre.
30/6. Fæbakkepladserne.

Maren Kirstine Jakobsdatter, Hovedperson, Enke, Gaardbrugerske, Selveier, f. 1840 i Solum.
Abraham Andersen, Svigersøn, Logerende hørende til Familien, Skomager for egen Regning, f. 1869 i Holden.
Kirsten Karoline Gunnarsdatter, Datter, Gift, f. 1868 i Solum. Midlertidig Ophold: Melum.
Gunda Karoline Abrahamsdatter, Datterdatter, f. Mai 1889 i Holden.

Husliste 78.

Fæbakke.

Ole Andersen, Hovedperson, Gift, Pension af Ulefos Jernværk og Jordbruger, f. 1822 i Holden.
Andrea Askersdatter, Hustru, f. 1821 i Holden.
Anne Kirstine Olsdatter, Datter, Ugift, Skræddersøm og Husstel, f. 1863 i Holden.
Olga Annette Olsdatter, Datterdatter, f. 1885 i Holden.

Husliste 79.

Namløs søndre.
46/9. Fæbakke.

Ole Larsen, Hovedperson, Gift, Arbeider ved Ulefos Jernværk og bruger af Jord, f. 1828 i Holden.
Berthe Brynjulfsdatter, Hustru, i slekt med manden, f. 1837 i Holden.
Brynjulf Olsen, Søn, Ugift, Træsliber ved Træsliberi, f. 1862 i Holden.
Anne Kirstine Olsdatter, Datter, Ugift, Kreaturstel og Husstel hjemme, f. 1864 i Holden.
Anne Marie Olsdatter, Datter, Ugift, Kreaturstel og Husstel hjemme, f. 1870 i Holden.

Husliste 80.

Fæbakke.

Vetle Olsen, Hovedperson, Gift, Jernværksarbeider og Bruger af Jord, f. 1860 i Lunde.
Margit Gulliksdatter, Hustru, f. 1854 i Lunde.

Husliste 81.

Namløshagen.

Familie 1.
Karl Andersen, Hovedperson, Gift, Minerer ved Kanalanlæg og bruger af Jord, f. 1857 i Holden.
Berthe Marie Jensdatter, Hustru, f. 1856 i Holden. Midlertidig Ophold: Grønsten i Holden.
Johan Karlsen, Søn, f. 1879 i Holden.
Albert Karlsen, Søn, f. 1883 i Holden.
Anne Kristine Karlsdatter, Datter, f. 1885 i Holden. Midlertidig Ophold: Grønsten i Holden.
Olaf Severin Karlsen, Søn, f. 1887 i Holden. Midlertidig Ophold: Grønsten i Holden.
Karl B. Karlsen, Søn, f. November 1889 i Holden. Midlertidig Ophold: Grønsten i Holden.

Familie 2.
Nils Olsen, Hovedperson, Enkemand, Pension af Ulefos Jernværk, f. 1811 i Holden.
Kirsten Arvesdatter, Ugift, Tjenestepige, Husstel, f. 1839 i Holden.

Husliste 82.

Namløs søndre.
30/5. Fæbakkepladserne.

John Pedersen, Hovedperson, Enkemand, Pension af Ulefos Jernværk og Jordbruger, f. 1817 i Holden.
Anne Kirstine Johnsdatter, Datter, Ugift, Kreaturstel og Husstel hjemme, f. 1854 i Holden.
Nora Evensdatter, Sønnedatter, f. 1879 i Holden.Tellekreds No. 5. Vestheien. Hjemmehørende Folkemængde: 64 Personer.

Teller: Johan Johanssen.Husliste 1.

Hegland.
15/1. Brøndalen.

Anders Pedersen, Hovedperson, Gift, Gaardbruger, Selveier og forpagter, Skogsarbeider, f. 1823 i Holden.
Kjersti Nilsdatter, Hustru, f. 1817 i Holden.
Ole Johnsen, Dattersøn, Ugift, Jordbrugsarbeide, Tømmerdrift, f. 1872 i Holden.

Nils Andersen, Søn, Gift, Jordbrugsarbeide, Tømmerdrift, f. 1859 i Holden.
Laura Pedersdatter, Hustru, f. 1863 i Holden.
Karen Kirstine Nilsdatter, Datter, f. 1886 i Holden.
Anders Nilsen, Søn, f. 1887 i Holden.
Kirsten Pauline Nilsdatter, Datter, f. 1888 i Holden.
Peder Nilsen, Søn, f. Sept. 1890 i Holden.

Husliste 2

Hegland.
15/2. Brøndalen.

Anders Olsen, Hovedperson, Gift, Jordbruger, Forpagter, f. 1820 i Holden.
Aaste Eivindsdatter, Hustru, f. 1826 i Lunde.
Kjersti Olsdatter, Sønnedatter, Ugift, Kreaturstel og Husarbeide hjemme, f. 1869 i Holden.
Karoline Karlsdatter, Fosterdatter, Ugift, Kreaturstel hjemme, f. 1871 i Tønsberg.

Husliste 3.

Hegland.
15/3. Holdensæteren.

Erik Kristiansen, Hovedperson, Gift, Gaardbruger, Forpagter, Tømmerdriver, f. 1858 i Lunde.
Karen Gundersdatter, Hustru, f. 1862 i Holden.
Ingeborg Marie Eriksdatter, Datter, f. 1882 i Holden.
Gustav Eriksen, Søn, f. 1884 i Holden.
Kristian Eriksen, Søn, f. 1886 i Holden.
Karen Annette Eriksdatter, Datter, f. 1888 i Holden.
Ingeborg Torvildsdatter, Moder, Enke, Har sit ophold i huset, uden føderaad, f. 1821 i Holden.

Husliste 4.

Hegland.
15/4. Hegna.

Tomas Hansen, Hovedperson, Ugift, Skovarbeider, jordbrug, selveier, f. 1836 i Holden.
Hans Olsen, enslig Logerende, Ugift, Skovarbeider, Jordbrugsarbeider, f. 1834 i Holden.

Husliste 5.

Tveit.
Under 14/2. Brænnebu.

Ole Hansen, Hovedperson, Ugift, Husmand med Jord, Gaardsarbeide hos andre, f. 1867 i Holden.
Andrea Pedersdatter, Moder, Husmandsenke, Husholderske, f. 1840 i Holden.
Karen Andrea Hansdatter, Søster, Ugift, Husgjerning og kreaturstel hjemme, f. 1867 i Holden.
Johannes Hansen, Broder, Ugift, sysler med gaardsarbeid, f. 1875 i Holden.

Husliste 6.

Tveit.
14/6. Røibæk.

Anders Ellefsen, Hovedperson, Jordbruger, forpagter og gaardsarbeid for andre, f. 1844 i Bø.
Ingeborg Evensdatter, Hustru, f. 1845 i Bø.
Kirsti Andersdatter, Datter, f. 1879 i Bø.
Helbjørg Andersdatter, Datter, f. 1882 i Bø.
Ingeborg Andersdatter, Datter, f. 1886 i Holden.
Eivind Andersen, Søn, f. Mai 1889 i Holden.

Husliste 7.

Tveit.
14/8. Øen.

John Jensen, Hovedperson, Gift, Jordbruger, forpagter og skogsarbeid for andre og snedker, f. 1853 i Holden.
Anne Johannesdatter, Hustru, f. 1844 i Holden.
Karen Jensine Johnsdatter, Datter, f. 1882 i Holden.
Anders Johnsen, Søn, f. 1884 i Holden.
Karl Johnsen, Søn, f. 1887 i Holden.
Johannes Martinius Johnsen, Søn, sysler med noget gaardsarbeide, f. 1877 i Holden.

Dortea Karine Knudsdatter, Hovedperson, Logerende, lever af sin formue, f. 1831 i Drangedal.

Husliste 8.

Teksle.
17/5. Teksle.

Martinius Larsen, Hovedperson, Gift, Husmand med jord, gaardsarbeid for andre, f. 1860 i Solum.
Marie Hansdatter, Hustru, f. 1863 i Holden.
Hans Martiniusen, Søn, f. Februar 1889 i Holden.

Husliste 9.

Teksle.
17/3. Teksle.

Peder Olsen, Hovedperson, Gift, Bruger af Jord, forpagter, skovarbeider for andre, f. 1826 i Holden.
Karen Gurine Larsdatter, Hustru, f. 1827 i Holden.
Gunhild Andersdatter, Ugift, Tjenestepige, kreaturstel og husgjerning, f. 1877 i Bø.

Besøgende: Johan August Olsen, Gift, arbeider ved Cellulosefabrik, f. 1858? i Sverige. Bosted: Skien.
Besøgende: Halvor ?, Gift, arbeider ved Cellulosefabrik, f. 1865?. Bosted: Skien.

Husliste 10.

Sanden.
Under 16/1. Teigen.

Aslak Andersen, Hovedperson, Gift, Husmand med jord og Skogsarbeider for andre, f. 1826 i Tørdal annex til Drangedal.
Maria Jakobsdatter, Hustru, f. 1842 i Lunde.
Anne Bertea Jakobsdatter, Datter, Ugift, Kreaturstel og husgjerning hjemme, f. 1872 i Holden.
Jakob Aslaksen, Søn, f. 1878 i Holden.
Otto Mikael Aslaksen, Søn, f. 1881 i Holden.
August Niotton Aslaksen, Søn, f. 1886 i Holden.
Karl Johan Martinius Aslaksen, Søn, Ugift, Skogsarbeider for andre, f. 1864 i Holden.

Husliste 11.

Sanden.
Under 16/1. Himingen.

Knut Andersen, Hovedperson, Gift, Husmand med Jord, Skogsarbeider for andre, f. 1830 i Tørdal annex til Drangedal.
Gro Amundsdatter, Hustru, f. 1838 i Omersdal annex til Sillejord (Seljord).
Marie Knudsdatter, Datter, Ugift, Husgjerning og kreaturstel hjemme, f. 1861 i Tørdal annex til Drangedal.
Gustav Andreasen, Dattersøn, f. 1882 i Holden.
Besøgende: Anders Olaves Knudsen, Søn, Ugift, Skogsarbeider for andre, f. 1865 i Holden. Bosted: Odden i Solum.

Husliste 12.

Sanden.
16/1. Sanna.

John Peder Pedersen, Hovedperson, Gift, Jordbruger, forpagter, tømmerdrift for andre, f. 1840 i Holden.
Kari Gulliksdatter, Hustru, f. 1851 i Lunde.
Gunhild Marie Johnsdatter, Datter, Ugift, Husgjerning og Kreaturstel hjemme, f. 1873 i Holden.
Karen Johnsdatter, Datter, f. 1876 i Holden.
Gustav Johnsen, Søn, f. 1881 i Holden.
Hanna Johnsdatter, Datter, f. 1884 i Holden.
Petra Johnsdatter, Datter, f. 1886 i Holden.
Kristine Johnsdatter, Datter, f. 1888 i Holden.Tellekreds No. 6a. Valebø. Hjemmehørende Folkemængde: 270 Personer.

Teller: Halvor Kolstad.Husliste 1.
Vale.
(Under) 31/1. Gladholdt.

Halvor Halvorsen Glaholdt, Leilænding, Enkemand, f. 1839 i Saude.
Ingeborg Berthine Halvorsdatter, Ugift, hjemmeværende datter, f. 1875 i Holden.
Gunder Halvorsen, Ugift, Søn, mest Skogsdrift, f. 1873 i Holden.

Halvor Halvorsen, Hustømmermand, Inderst (og søn), f. 1866 i Holden.
Gunhild Thorgrimsdatter, Hustru, f. 1863 i Saude.
Halvor Halvorsen, Søn, f. 1887 i Holden.
Theodor Halvorsen, Søn, f. 1888 i Holden.
Inga Karine Halvorsdatter, Datter, f. mai 1890 i Holden.

Husliste 2.
Vale
.
31/12. Gladholdt.

Gunder Sigurdsen Glaholdt, Skovarbeider, Inderst, f. 1844 i Holden.
Dorthea Halvorsdatter, Hustru, f. 1839 i Gjerpen.
Søren Gundersen, Søn, Skovarbeider, f. 1873 i Gjerpen.
Halvor Gundersen, Søn, Skovarbeider, f. 1876 i Holden.
Maren Kirstine Gundersdatter, Datter, f. 1881 i Holden.

Husliste 3.
Vale
.
31/3. Gladholdt.

Guro Halvorsdatter, Ugift, Gaardbrugerske, Selveier, f. 1828 i Saude.

Husliste 4.
Vale
.
31/4. Gladholdt.

Rollef Thorstensen Glaholdt, Gaardbruger, Skovarbeider, Selveier, f. 1831 i Saude.
Mari Gjermundsdatter, Hustru, f. 1841 i Saude.
Halvor Rollefsen, Søn, Ugift, Sysselsat ved husligt Arbeid, f. 1873, Holden.
Kari Rollefsdatter, Datter, Ugift, Fjøsstel, f. 1866 i Holden.
Gunhild Rollefsdatter, Datter, f. 1877 i Holden.
Anne Rollefsdatter, Datter, f. 1879 i Holden.
Maren Rollefsdatter, Datter, f. 1882 i Holden.
Marie Rollefsdatter, Datter, f. 1886 i Holden.

Midlertidig tilstedeværende:
Thorsten Rollefsen, (Søn), Ugift, Træmassefabrikarbeider, f. 1868 i Holden. Sædvanligt Bosted: Fossum pr. Skien (i Gjerpen!).
Theodor Andersen, f. 1871 i Gjerpen, Ugift, Træmassefabrikarbeider, f. 1871 i Gjerpen. Sædvanligt Bosted: Fossum pr. Skien (i Gjerpen!).

Husliste 5.
Vale
.
31/14 (15!). Usterud.

Lars Johnsen Usterud, Leilænding, f. 1844 i Saude.
Anne Thorgrimsdatter, Hustru, f. 1847 i Gjerpen.
Anne Larsdatter, Datter, f. 1881 i Holden.
Inger Larsdatter, Datter, f. 1883 i Holden.
John Larsen, Søn, f. 1884 i Holden.
Thorgrim Larsen, Søn, f. 1886 i Holden.

Husliste 6.
Vale
.
31/12. Usterud.

Lars Evensen Usterud, Skovbetjent Privat, f. 1849 i Holden.
Marie Jørgensdatter, Hustru, f. 1845 i Holden.
Hans Larsen, Søn, f. 1883 i Holden.
Jørgen Larsen, Søn, f. 1885 i Holden.
Gunhild Kirstine Larsdatter, Datter, f. 1880 i Holden.

Kirsten Marie Thronsdatter, Ugift, Budeie, f. 1869 i Holden.

(Familien) Midlertidig Fraværende. Paa Jøntvedt i Holden. (Budeia passet gården. G.S.).

Husliste 7.
Vale
.
31/11. Stuverud.

Ole Johnsen Stuvrud, Leilænding, f. 1846 i Saude.
Margit Olsdatter, Hustru, f. 1841 i Saude. Søskendbørn.
Ole Olsen, Søn, Ugift, Sysselsat med Jordbrug og Skovdrift, f. 1871 i Saude.
Thorgrim Olsen, Søn, Husligt Arbeide, f. 1874 i Saude.
Ellef Olsen, Søn, Sysselsat med Skovdrift, f. 1877 i Holden.
Halvor Olsen, Søn, f. 1878 i Holden.
Gunhild Olsdatter, Datter, f. 1884 i Holden.

Husliste 8.
Vale
.
(Under) 31/5. Høgsodde.

Ubeboed.

Husliste 9.
Vale
.
(Under) 31/2. Høgsodde.

Nils Nilsen Hogsodde, Huusmand med Jord, Dagarbeider, f. 1820 i Holden. Jarlsberger.
Grete Torgrimsdatter, Hustru, f. 1831 i Holden. Jarlsberger.
Maren Johanne Nilsdatter, Datter, Husgjerning, f. 1870 i Holden. Jarlsberger.
Halvor Nilsen, Søn, Træskomager, f. 1872 i Holden. Jarlsberger.

Husliste 10.
Vale
.
31/6. Osdalen.

Thorsten Hansen Osdalen, Husmand med Jord, Skovarbeider, f. 1830 i Saude.
Børthe Marie Nilsdatter, Hustru, f. 1853 i Holden.
Nils Thorstensen, Søn, f. 1882 i Holden.
Anne Kirstine Thorstensdatter, Datter, f. 1885 i Holden.
Lars Thorstensen, Søn, f. 1886 i Holden.
Andreas Thorstensen, Søn, f. Oktober 1889 i Holden.

Husliste 11.
Graver
.
(Under) 32/1. Osdalen.

Jens Halvorsen Osdalen, Husmand med Jord, Skovarbeider, f. 1863 i Saude.
Karen Marie Thorstensdatter, Hustru, f. 1856 i Holden.
Halvor Jensen, Søn, f. Mai 1889 i Holden.
Anna Kirstine Jensdatter, Datter, f. 1884 i Holden.
Aaste Jensdatter, Datter, f. 1886 i Holden.

Husliste 12.
Vale
.
31/3. Valøen.

Kittil Halvorsen Valøen, Bruger og Tømmerhugger, f. 1844 i Saude. Jarlsberger.
Ingeborg Thorstensdatter, hustru, f. 1853 i Saude. Jarlsberger.
Ingeborg Kittilsdatter, Datter, f. 1878 i Saude. Jarlsberger.
Halvor Kittilsen, Søn, f. 1882 i Saude. Jarlsberger.
Kirsti Kittilsdatter, Datter, f. 1884 i Saude. Jarlsberger.
Thorsten Kittilsen, Søn, f. 1886 i Saude. Jarlsberger.
Ole Kittilsen, Søn, f. 1888 i Saude. Jarlsberger.

Husliste 13.
Vale
.
31/2. Valestrand.

Tellef Pedersen Valestrand, Forpagter og Skomager, f. 1814 i Holden.
Gunhild Marie Andersdatter, Hustru, f. 1851 i Holden.
Peder Tellefsen, Søn, f. 1882 i Holden.

Husliste 14.
Vale
.
31/2. Vale.

John Bentsen Vale, Gaardbruger, lidt Skovdrift og Selveier, f. 1826 i Holden.
Kiersti Nilsdatter Vale, Hustru, f. 1843 i Holden. Næstsøskendebørn (tremenninger).
Halvor Johnsen Vale, Søn, f. 1879 i Holden.
Nils Johnsen Vale, Søn, f. 1884 i Holden.
Bent Johnsen Vale, Søn, f. 1888 i Holden.
Aslaug Marie Johnsdatter Vale, Datter, f. 1881 i Holden.

Gjermund Rollefsen Vale, Gaardskarl, f. 1871 i Holden.
Karen Nilsdatter Vale, Budeie og Stuepige, f. 1872 i Holden.

Husliste 15.
Vale
.
31/6. Vale.

Halvor Jørgensen Vale, Gift, Leilænding, f. 1847 i Holden.
Ingeborg Jensdatter Vale, Hustru, f. 1848 i Holden.
Aslaug Halvorsdatter Vale , Datter, Husgjerning, f. 1875 i Holden.
Aaste Halvorsdatter Vale, Datter, f. 1877 i Holden.
Jørgen Halvorsen Vale, Søn, f. 1882 i Holden.
Jens Halvorsen Vale, Søn, f. 1882 i Holden.

Kirsten Jørgensdatter Vale, Ugift, Sypige, f. 1844 i Holden.

Halvor Thronsen, Ugift, Gaardsgut, f. 1871 i Holden.
Haaken Andersen, Enkemand, f. 1803 i Holden, Taget til forpleining. Forsørges af Fattigkassen.

Husliste 16.
Vale
.
31/5. Vale.

Kittil Mathisen Vale, Gaardeier, f. 1841 i Holden. Jarlsberger.
Anne Marie Johnsdatter Vale, Hustru, f. 1845 i Holden. Jarlsberger.
Anethe Kittilsdatter Vale, Datter, Husgjerning, f. 1875 i Holden. Jarlsberger.
John Kittilsen Vale, Søn, f. 1882 i Holden. Jarlsberger.
Mathias Kittilsen Vale, Søn, f. 1884 i Holden. Jarlsberger.
Marie Kittilsdatter Vale, Datter, f. 1885 i Holden. Jarlsberger.
Karen Andrea Kittilsdatter Vale, Datter, f. 1888 i Holden.  Jarlsberger.
Maren Kirstine Kittilsdatter Vale, Datter, f. Juli 1890 i Holden. Jarlsberger.
Marie Bentsdatter Vale, Enke, Husfaderens Svigermoder, f. 1817 i Holden. Jarlsberger.
Nils Bentsen, Gaardsgut, f. 1875 i Holden.

Husliste 17.
Vale
.
31/7. Vale.

Gunder Arvesen Vale, Gaardbruger, Skovdrift, Leilænding, f. 1815 i Holden.
Aaste Kirstine Jørgensdatter, Hustru, f. 1824 i Holden. Søskendebarn. Jarlsberger.
Anders Halvorsen, Fostersøn, f. 1880 i Holden. Midlertidig fraværende: Jælset, Holden Herred.

Anne Karine Torgrimsdatter, Ugift, Budeie, f. 1839 i Holden. Jarlsberger.
Margit Olsdatter, Ugift, Budeie og Stuepige, f. 1865 i Saude.
Hans Thronsen, Ugift, Gaardskarl, f. 1866 i Holden.
Anders Halvorsen, Ugift, Gaardskarl, f. 1873 i Saude.

Husliste 18.
Graver
.
32/1. Graver.

Knut Gundersen Graver, Gaardbruger, Gaardeier, f. 1817 i Saude.
Gunhild Pedersdatter Graver, Hustru, f. 1810 i Holden. Jarlsberger.

John Tronsen, Ugift, Gaardsgut, f. 1865 i Holden.

Besøgende:
Nils Gregersen, Dagarbeider, gift med Husfaderens Datter, f. 1843 i Nummedal. Nu hjemkommen fra Amerika.
Ingeborg Knutsdatter, Datter, Budeie, Gift, f. 1847 i Saude.
Helga Nilsdatter, Husfaderens datterdatter, Stuepige, f. 1875 i Holden.
Knut Nilsen, Husfaderens Dattersøn, f. 1877 i Holden.

Johanne Amundsdatter (Johanne Anundsdatter?), Ugift, f. 1844 i Holden, Sindsvag fra voksen alder. Forsørget af Fattigvæsenet.
"Besøgende til Forpleining af Fattigvæsenet."

Husliste 19.
Graver
.
32/3. Graver.

Ubeboet.

Husliste 20.
Graver
.
(Under) 32/1. Skottet.

Nils Gundersen Skottet, Forpagter og Skovarbeider, f. 1829 i Holden. Jarlsberger.
Anne Olsdatter, Hustru, f. 1825 i Holden. Jarlsberger.
Marie Olsdatter Skottet, Ugift, Spinder og Binder, f. 1830 i Holden. Jarlsberger. Forsørget af Fattigkassen.

Husliste 21.
Lunde øvre
.
Under 35/1. Milebund.

Ole Johannesen Milebaand, Husmand med Jord, Pladsbruger, f. 1850 i Holden. Delvis forsørget af Fattigkassen.
Margit Olsdatter, Hustru, f. 1846 i Saude.
Ole Olsen, Søn, f. 1876 i Holden.
Johan Olsen, Søn, f. 1882 i Holden.
Halvor Olsen, Søn, f. 1884 i Holden.
Olava Marie Olsdatter, Datter, f. 1886 i Holden.
Inger Marie Olsdatter, Datter, Budeie, f. 1872 i Holden. Midlertidig Tilstedeværende. Sædvanligt Bosted: Sannæs i Holden.
Maren Kirstine Olsdatter, Datter, Barnepige hos Amtsgartner, f. 1880 i Holden. Sedvanligt Bosted: Lund i Holden Herred.

Husliste 22.
Borstad
.
33/1.

Ubeboet.

Husliste 23.
Lunde nedre
.
34/1.

John Jørgensen Lunde, Gaardbruger, Gaardeier, f. 1842 i Holden.
Kristi Olsdatter, Hustru, f. 1846 i Saude.
Ole Johnsen Lunde, Søn, f. 1880 i Holden.
Marthe Elisabet Johnsdatter, Datter, f. 1882 i Holden.
Aslaug Kirsten Johnsdatter, Datter, f. 1883 i Holden.
John Johnsen, Søn, f. 1885 i Holden.
Anne Marie Johnsdatter, Datter, f. 1887 i Holden.
Halvor Johnsen, Søn, f. Januar 1890.

Besøgende:
Jørgen Johnsen, Søn, Ugift, Træsliber ved Tremassefabrik, f. 1867 i Holden. Sædvanligt Bosted: Vadrette i Gjerpen.
Jens Johnsen, Søn, Ugift, Træsliber ved Tremassefabrik, f. 1865 i Holden. Sædvanligt Bosted: Vadrette i Gjerpen. 

Peder Andersen, Gaardsgut, Ugift, f. 1872 i Saude.

Husliste 24.
Lunde nedre.
34/3.

Halvor Halvorsen Lunde, Skolelærer, Gaardeier, f. 1844 i Bøe, Thelemarken.
Karen Mathea Kristensdatter, Hustru, f. 1849 i Nordrehov, Buskerud.
Maren Halvorsdatter, Datter, Budeie, f. 1871 i Holden.
Karl Halvorsen, Søn, Skoleelev, Gaardsarbeide, f. 1874 i Holden. Sædvanligt Bosted; Nordbø, Bø i Thelemarken.
Halvor Halvorsen, Søn, f. 1877 i Holden.
Hanna Halvorsdatter, Datter, f. 1880 i Holden.
Jørgen Halvorsen, Søn, f. 1882 i Holden.
Olaf Halvorsen, Søn, f. 1884 i Holden.
Karoline Halvorsdatter, Datter, f. 1888 i Holden.

Johannes Olsen, Gaardskarl, Ugift, f. 1874 i Mælum (Solum).

Nils Nilsen, Ugift, f. 1842 i Holden. Taget til Forpleining af Fattigvæsenet. Sindsvag fra voksen alder. Forsørget af Fattigvæsenet.

Husliste 25.
Lunde nedre
.
34/5. Kjendalen (ytre).

[Merkn. Senere visstnok også kalt "Sigurdsdalen" (kilde Simon Ytterbøe, Holla I). Trolig etter nettopp denne Sigurd. G.S.]

Sigurd Gundersen Tjerndalen, Leilænding, Fattigunderstøttelse, f. 1820 i Saude.
Olau Andersdatter, Hustru, f. 1825 i Holden.
Ingeborg Marie Sigurdsdatter, Datter, Ugift, f. 1864 i Holden. Steller med sine gamle Forældre.

Karen Marie Andersdatter, Ugift, Logerende hører til Familien, f. 1815 i Holden. Sindsvag fra voksen alder. Taget til Forpleining af Fattigkassen. Forsørges af Fattigkassen.

Anders Sigurdsen Kjendalen, Ugift, Skovarbeider, f. 1860 i Holden.
Aase Thorgrimsdatter, Enke, Husholderske (for Anders Sigurdsen), f. 1863 i Saude.
Ole Andreas Olsen, Husholderskens barn, f. 1884 i Holden.

Husliste 26.
Lunde nedre
.
34/6. Kjendalen (øvre).

John Olsen Tjerndalen, Leilænding og Skovarbeider, f. 1851 i Saude.
Karen Andrea Korneliusdatter, Hustru, f. 1850 i Holden.
Ole Johnsen, Søn, f. 1876 i Saude.
John Johnsen, Søn, f. 1879 i Saude.
Ingeborg Johnsdatter, Datter, f. 1882 i Saude.

Husliste 27.
Lunde nedre
.
34/2. Ekstul.

Anders Timandsen Eikstul, Gift, Husmand med Jord, skovarbeider, f. 1866 i Sansvær.
Anne Ingebretsdatter, Hustru, f. 1865 i Gjerpen.
Theodor Andersen, Søn, f. Marts 1890 i Gjerpen.

Ditlev Timandsen, Broder af Husmanden, sysler med Hustellet, Ugift, f. 1875 i Sansvær.
Ole Ingebretsen Eekstul, Ugift, Privat Skovbetjent, f. 1862 i Gjerpen.

Husliste 28.
Lunde øvre
.
35/1.

Peder Johnsen Vale, Amtsgartner, f. 1865 i Holden.
Sina Evensdatter, Hustru, f. 1866 i Holden.
Aslaug Marie Pedersdatter, Datter, f. 1888 i Holden.
Besøgende: Maren Kirstine Olsdatter, Barnepige, f. 1880 i Holden. Sædvanligt Bosted: Milebaand i Valebø.

Besøgende, hører til Familien:
Hans Evensen Lunde, Lærer ved Folkeskolen, Ugift, f. 1864 i Holden. Sædvanligt Bosted: Fredrikshald (Halden).
Besøgende: Gurine Høversland(?), Folkeskolelærinde, Ugift, f. 1862 i Ørnled, Luster og Mandal (Amt).

Husliste 29.
Lunde øvre
.
35/5.

Ubeboed.

Husliste 30.
Lunde øvre
.
35/7. Spiredalen.

Halvor Olsen Spiredalen, Inderst, Skovarbeider, f. 1843 i Saude. Forsørges delvis af Fattigkassen.
Anne Thorine Johnsdatter, Hustru, f. 1855 i Saude. Ditto.
Anne Halvorsdatter, Datter, f. 1878 i Saude (Sauherad).
Ole Halvorsen, Søn, f. 1881 i Holden.
Hanna Halvorsdatter, Datter, f. 1887 i Holden.
Alma Kristine Halvorsdatter, Datter, f. November 1890.

Husliste 31.
Lunde øvre
.
(Under) 35/3. Hanskaas.

Hans Torjusen Hanskaas, Inderst og Skovarbeider, f. 1859 i Solum.
Helene Nilsdatter, Hustru, f. 18157 i Solum.
Nils Hansen, Søn, f. 1879. Midlertidig fraværende. Paa Odden i Solum.
Thomas Hansen, Søn, f. 1882 i Solum.
Olette Marie Hansdatter, Datter, f. 1887 i Solum.
Hanna Ellen Hansdatter, Datter, f. 1889 i Holden.

Husliste 32.
Lunde
.
35/2.

Ubeboed.

Husliste 33.
Lunde nedre
.
34/4. Dalekaas.

Ubeboed.

Husliste 34.
Brænne
.
36/4.

Søren Andreas Sivertsen, Gaardbruger, Selveier, Landhandler, f. 1845 i Holden.
Ingeborg Kirstine Gundersdatter, Hustru, f. 1848 i Holden.

Halvor Sivertsen, Gaardbruger, Selveier, Enkemand, f. 1850 i Holden.
Karen Jørgensdatter, Bagstekone, Enke, f. 1832 i Holden. Delvis Forsørget ved Legat.

Martine Elisabet Sivertsdatter, Ugift, Logerende hørende til Familien, f. 1846. Sindsvag fra voksen alder.
Guro Larsdatter, Ugift, Sypige, Logerende hørende til Familien, f. 1872.

Torsten Evensen, Gaardsgut, f. 1867 i Saude.

Johannes Svendsen, Jordarbeider, Dagarbeider, Ugift, Enslig Logerende, f. 1832 i Karlstad, Sverige. Intet fast Bosted.

Husliste 35.
Brænne
.
36/7.

Torsten Halvorsen Brenne, Inderst og Jordbrugsarbeider, f. 1835 i Saude.
Gunhild Kirstine Leivsdatter, Hustru, f. 1838 i Saude. Jarlsberger.
Gunhild Thorstensdatter, Hjemmeværende Datter, f. 1865 i Saude.
Hans Thorstensen, Søn, Kjørekarl, f. 1874 i Saude. Besøgende. Bosted: Eidanger.

Knut Pedersen, Logerende, Ugift, , f. 1871 ubekjendt. Omvandrende Boghandler. Bosted: Voldens Præstegjeld (Volda).

Nora Alise Olsdatter, Datter, f. 1888 i Holden. Forsørger: Politibetjent og Former.

Husliste 36.
Brænne
.
36/3.

Gunder Knudsen, Gaardbruger, f. 1844 i Saude.
Guro Olsdatter, Hustru, f. 1855 i Holden.
Knud Gundersen, Søn, f. 1888 i Holden.
Ole Gundersen, Søn, f. Juni 1890 i Holden.
Gunhild Gundersdatter, Datter, f. Juni 1890 i Holden.

Ingeborg Tellefsdatter, Tjenestepige, Ugift, Budeie, f. 1861 i Siljord.
Ingeborg Kittilsdatter, Tjenestepige, Ugift, Barnepige, f. 1875 i Saude.

Husliste 37.
Brænne
.
36/1

Kristen Jensen Brenne, Gaardbruger, Leilænding, f. 1843 i Holden.
Kirsti Ellefsdatter, Hustru, f. 1852 i Saude (Sauherad).
Kari Kristensdatter, Datter, Husgjerning og Fjøsstell, f. 1875 i Holden.
Edevart Kristensen (Edvard Kristensen), Søn, f. 1877, ditto.
Maren Thorine Kristensdatter, Datter, f. 1879, ditto..
Jens Kristensen, Søn, f. 1881, ditto.
John Kristensen, Søn, f. 1883, ditto.
Simen Kristensen, Søn, f. 1885, ditto.
Kristen Kristensen, Søn, f. 1887, ditto.
Ingeborg Kirstine Kristensdatter, Datter, f. 1888, ditto.
Marie Kristine Kristensdatter, Datter, f. Desember 1889, ditto.

Aaste Johnsdatter, Enke, Husfaderens Moder, Spinder, f. 1820, ditto. Forsørges af Legat og Sønnen.
Marthe Kristensdatter, Ugift, Taget til Forpleining af Fattigvæsenet, f. 1847, ditto. Forsørget af Fattigvæsenet. Sindssvag, medfødt.

Husliste 38.
Brænne
.
36/5. "Blaksmyr"?

Ubeboed.

Husliste 39.

Brænne.
36/2. Sjaavid.
Bjørn Johnsen Sjaavid, Inderst og Skovarbeider, f. 1853 i Saude (Sauherad).
Anne Anundsdatter, Hustru, f. 1863 i Bø Thelemarken.

John Johnsen Braakensrud, Ugift, Inderst, Kjørekarl i Skogsdrift, f. 1865 i Saude.
Ingebret Hansen Sjaavid, Ugift, Inderst, Tømmerhugger, f. 1856 i Saude.

Husliste 40.
Brænne
.
36/4. Brænneplads (Steinsholt).

Kornelius Olsen, Pladsbruger med Jord, f. 1809 i Holden.
Anne Karine Andersdatter, Hustru, f. 1813, ditto.

Gunder Halvorsen, Gift, medbruger af Plads, Skomager og Skovarbeider, f. 1838 i Saude (Sauherad).
Ingeborg Kirstine Korneliusdatter, Hustru, f. 1844 i Holden.
Karl Halvorsen (Karl Gundersen), Søn, Sysler med Husarbeider, f. 1875, ditto.
Kari Gundersdatter, Datter, f. 1877, ditto.
Halvor Gundersen, Søn, f. 1881, ditto.
Anne Karine Gundersdatter, Datter, f. 1888, ditto.

Anders Anundsen, Ugift, Taget til Forpleining af Fattigvæsenet, f. 1857 i Holden. Sindssvag fra fødselen. Forsørget af Fattigvæsenet.

Paul Sakariasen, Inderst, Skomager og Tømmerhugger, f. 1835 i Saude.
Anne Korneliusdatter, Hustru, f. 1836, ditto.

Husliste 41.
Brænne
.
36/6. Sauklev.

Thron Hansen, Husmand med Jord og Skovarbeider, f. 1835 i Saude (Sauherad).
Gunhild Johnsdatter, Hustru f. 1835, ditto.
Thorsten Thronsen, Søn, Skovarbeider, f. 1870 i Holden.
Ingeborg Thorine Thronsdatter, Datter, Husgjerning og Kreaturstell, f. 1863, ditto.
Karl Edvard Thronsen, Søn, Sindssvag medfødt, f. 1879, ditto.

Gustav Gustavsen, Besøgende Dattersøn, f. Januar 1890. Forsørges af Thron Hansen.

Husliste 42.
Brænne
.
36/9. Moene.

Ole Sivertsen, Gaardeier, Skovbetjent, f. 1854 i Holden.
Anne Kristensdatter, Hustru, f. 1858 i Saude (Sauherad).
Severin Kristian Olsen, Søn, f. 1884 i Holden.
Kristen Olsen, Søn, f. 1886, ditto.

Børthe Marie Gundersdatter, Faderens Moder, Enke, f. 1822, ditto. Forsørges af Sønnen.

Husliste 43.
Vala
.
37/1.

Mari Tellefsdatter Vala, Jordbrugerske, Selveier, Enke, f. 1844 i Saude (Sauherad).
Tellef Olsen, Søn, Gaardsarbeide, f. 1871 i Holden.
Ole Olsen, Søn, f. 1879, ditto.

Børthe Kirstine Mattisdatter, Ugift, Taget til Forpleining af Fattigkassen, f. 1846, ditto. Sindssvag fra første Barneaar. Forsørges af Fattigkassen.

Husliste 44.
Vala
.
37/5.

Hans Kristensen Vala, Gaardbruger og Selveier, f. 1833 i Saude.
Ingeborg Halvorsdatter Vala, Hustru, f. 1831, ditto.
Halvor Hansen, Søn, Gaardsarbeide, f. 1874, ditto.
Ingeborg Hansdatter, Datter, Husgjerning, f. 1871, ditto.

Mari Tjøstaalsdatter (Mari Kjøstolsdatter), Enke, Taget til Forpleining af Fattigvæsenet, f. 1804 i Holden. Sindssvag som voksen. Forsørges af Fattigvæsenet.
Gunder Halvorsen, f. 1880 i Holden. Taget til Forpleining af Fattigkassen. Forsørges af Fattigkassen.

Andreas Johannesen, Ugift, Logerende Skovarbeider, f. 1846 paa Thoten (Toten). Sædvanligt Bosted: Saude (Sauherad).

Husliste 45.
Vala
.
37/6.

Ubeboed.

Husliste 46.
Vala
.
37/8. Valadalen.

Anders Anundsen, Gaardbruger og Selveier, f. 1831 i Bøe Thelemarken.
Anne Johnsdatter, Hustru, f. 1829 i Saude Thelemarken.
Anne Andersdatter, Datter, Husgjerning, f. 1864 i Holden.

Husliste 47.
Vala
.
(Under) 37/6. Lofthuskaas.

Nils Andersen, Jordbrug, f. 1819 i Holden.
Anne Sørine Andersdatter, Hustru, f. 1845, ditto.
Anne Kirstine Enoksdatter, Steddatter, Husgjerning, f. 1870, ditto.
Marie Mathilde Enoksdatter, Steddatter, Skoleelev, f. 1875 i Drangedal.

Lars Hansen, Ugift, Taget til Forpleining af Fattigkassen, f. 1835 i Holden. Forsørges af Fattigkassen.

Husliste 48.
Vala
.
37/2. Orekaasa.

Halvor Kittilsen Orekaasa, Gaardbruger (Selveier?) og Hustømmermand, f. 1851 i Holden.
Johanne Marie Johannesdatter, Hustru, f. 1860, ditto.
Jørgen Halvorsen, Søn, f. 1876, ditto.
Marthine Halvorsdatter, Datter, f. 1884, ditto.
Marianne Halvorsdatter, Datter, f. 1888, ditto.

Husliste 49.
Opsal
.
38/1.

Ole Torjusen Opsal, Gaardbruger og Selveier, f. 1839 i Bø Thelemarken.
Ingeborg Torjusdatter, Hustru, f. 1833 i Saude Thelemarken.
Torjus Olsen, Søn, Jordarbeide, f. 1872 i Holden.
Mari Olsdatter, Datter, Husgjerning og Budeie, f. 1869, ditto.
Aashild Olsdatter, Datter, f. 1877.

Husliste 50.
Opsal
.
(Under) 38/1. Solheim.

Jørgen Olsen Solheim, Enkemand, Forpagter, Snekker for egen Regning, f. 1823 i Holden.
Ingeborg Nilsdatter, Enke, Husholderske, f. 1847 i Saude (Sauherad).

Husliste 51.
Opsal
.
(Under) 38/1. Dolvigkaasa.

Hans Larsen Kaasa, Inderst og Skovarbeider, f. 1823 i Hitterdal (Heddal). Delvis Forsørget af Fattigkassen.
Liv Evensdatter Kaasa, Hustru, f. 1859 i Bøe i Thelemarken.
Even Hansen, Søn, f. 1885 i Holden.
Isak Hansen, Søn, f. 1886, ditto.
Gurine Hansdatter, Datter, f. 1888 i Gjerpen.
Anne Hansdatter, Datter, f. September 1890 i Holden.

Husliste 52.
Opsal
.
38/3. Galten.

John Gundersen Galten, Gaardbruger, Selveier, f. 1830 i Saude (Sauherad).
Guro Evensdatter, Hustru, f. 1830, ditto.

Jens Jensen Galten, Skomager for egen regning, f. 1852 i Holden.
Mari Johnsdatter, Hustru, f. 1856, ditto.
Johan Jensen Galten, Søn, f. 1877, ditto.
Gurine Jensdatter Galten, Datter, f. 1879, ditto.
Jens Jensen Galten, Søn, f. 1884, ditto.
Anne Margrethe Jensdatter, Datter, f. Februar 1890, ditto.Tellekreds No. 6b. Valebø (Helgen). Hjemmehørende Folkemængde: 45 Personer.

Teller: Halvor Kolstad.Husliste 1.
Vasdalen
.
67/1.

Anund Gunnuldsen, Hovedperson, Jordbruger, Skomager selvstendig, Ugift, f. 1844 i Bøe i Thelemarken.
Ingerid Olsdatter, Husmoder, Enke, Hovedpersonenes Moder, f. 1830, ditto.
Inger Gurine Gunnuldsdatter, Ugift, Budeie, Søster af Hovedpersonen, f. 1872 i Holden.
Nils Andreas Andersen, Fostersøn, f. 1877 i Gjerpen.
Gunda Alvilde Andersdatter, Søsterdatter, f. Marts 1889 i Holden.

Husliste 2.
Gjedeboen
.
68/1. Gjedeboen.

Halvor Evensen Gjedeboen, Ugift, Leilænding og Gaardeier, f. 1860 i Holden.
Marie Evensdatter, Ugift, Søster, Husholderske, f. 1866, ditto.
Anne Evensdatter, Ugift, Søster, Budeie, f. 1850, ditto.
Karl Johan Magnussen, Gaardskarl, Ugift, f. 1861 i Dalsland, Sverige.
Ole Gundersen, Gaardskarl, (Ugift?), f. 1878 i Gjerpen.

Ole Gulliksen, Ugift, taget til Forpleining af Fattigkassen, f. 1814 i Holden. Forsørges af Fattigkassen.

Lars Bentsen Gjedeboen, Inderst og Skovarbeider, f. 1858 i Holden.
Helge Thorgrimsdatter, Hustru, f. 1859 i Saude Præstegjeld (Sauherad).
Bent Larsen, Søn, f. 1887 i Holden.
Ingerid Larsdatter, Datter, f. Februar 1890, ditto.

Husliste 3.
Gjedeboen
.
68/3. Deilsdalen.

Andreas Sigurdsen, Leilænding, f. 1857 i Holden.
Anlaug Larsdatter, Hustru, f. 1846 i Saude (Sauherad).
Severin Andreasen, Søn, f. 1881, ditto.
Anne Andreasdatter, Datter, f. 1885, ditto.

Husliste 4.
Gjedeboen
.
68/2. Ek.

Thorgrim Olsen Eik, Leilænding, f. 1847 i Saude (Sauherad).
Kari Olsdatter, Hustru, f. 1857, ditto.
Gunhild Thorgrimsdatter, Datter, f. 1883 i Gjerpen.
Ole Thorgrimsen, Søn, f. 1885 i Gjerpen.
Marie Thorgrimsdatter, Datter, f. 1887 i Holden.
Halvor Thorgrimsen, Søn, f. November 1889, ditto.

Ingeborg Olsdatter, Ugift, Sysler mest med Husstellet, f. 1868 i Solum.

Husliste 5.
Gjedeboen
.
(Under) 68/1. Mastdalen.

Bent Olsen Madsdalen, Husmand med Jord, Skovarbeider, f. 1837 i Holden.
Andrea Larsdatter, Hustru, f. 1843, ditto.
Ole Bentsen, Søn, Skovarbeider, f. 1871, ditto.
Bent Andreas Bentsen, Søn, f. 1878, ditto.

Husliste 6.
Solberg
.
69/1.

Ubeboed.

Husliste 7.
Solberg
.
69/3.

Svennung Thorgrimsen Solberg, Gaardbruger, Hustømmermand, f. 1854 i Saude (Sauherad).
Sørine Pedersdatter, Hustru, f. 1858, ditto.
Ingerid Svennungsdatter, Datter, f. 1877 i Holden.
Peder Svennungsen, Søn, f. 1879, ditto.
Sørine Svennungsdatter, Datter, f. 1881, ditto.
Thorgrim Svennungsen, Søn, f. 1884, ditto.
Anne Svennungsdatter, Datter, f. 1886, ditto.
Andreas Svennungsen, Søn, f. September 1889, ditto.

Husliste 8.
Solberg
.
69/3.

Thorgrim Thorkildsen Solberg, Gaardbruger, Selveier, f. 1824 i Saude (Sauherad).
Ingerid Svennungsdatter, Hustru, f. 1826 i Bøe Thelemarken.
Ole Thorgrimsen, Søn, Hustømmermand, f. 1864 i Saude.

Ingeborg Halvorsdatter, Ugift, Budeie, f. 1874, ditto.

Thorgrim Thorgrimsen Solberg, Inderst og Hustømmermand, f. 1867 i Saude.
Aslaug Gundersdatter, Hustru, f. 1868 i Holden.
Ingeborg Thorine Thorgrimsdatter, Datter, f. September 1889, ditto.

Husliste 9.
Solberg
.
69/2. Killingkoven.

Ubeboed.Tellekreds No. 7. Sannæsbygden. Hjemmehørende Folkemængde: 313 Personer.

Teller: Johannes Halvorsen.Husliste 1.

Sannæs nedre.
39/2. Gravningen.

Even Evensen, Hovedperson, Gift, Gaardbr., selveier, tildels Dagarbeider ved Jordbrug, f. 1843 i Stange Præstgjeld (i Hedmark. G.S.)
Mari Kittilsdatter, Hustru, f. 1842 i Bø.
Kittil Gundersen, Svigerfader, Gift, Føderaadsmand, f. 1816 i Bø.
Anne Halvorsdatter, Svigermoder, Føderaadskone, tremenning med sin mand, f. 1816 i Bø.

Husliste 2.

Sannæs nedre.
39/4. Ulleviken.

Halvor Thorkildsen, Hovedperson, Gift, Gaardbruger, Selveier, f. 1838 i Saude Telemarken (Sauherad).
Svanaug Tollefsdatter, Hustru, f. 1832 i Saude (Sauherad).
Thorkild Halvorsen, Søn, Ugift, Jordbrugsarbeide hjemme, f. 1864 i Holden.
Ingeborg Halvorsdatter, Datter, Ugift, Husgjerning og Fjøsstel, f. 1865 i Holden.
Besøgende: Tollef Halvorsen, Søn, Ugift, Elev ved Kongsbergs Skovskole, f. 1867 i Holden. Bosted: Kongsberg.
Kirsti Halvorsdatter, Datter, Ugift, Husgjerning og Fjøsstel, f. 1871 i Holden.
Mari Halvorsdatter, Datter, Ugift, Husgjerning og Fjøsstel, f. 1873 i Holden.
Anders Andersen, Ugift, Tjenestegut, Jordbrugsarbeide, f. 1871 i Holden.

Husliste 3.

Sannæs nedre.
39/5. Ulleviken.

Johan Kristiansen, Hovedperson, Enkemand, Gaardbruger, Selveier og Snedker, f. 1842 i Trygstad Herred (Trøgstad i Østfold. G.S.).
Aaste Olsdatter, Gift, Forsørger (mannen) forsørges af Fattigvæsenet, Husgjerning og Fjøsstel, f. 1837 i Lunde.

Husliste 4.

Sannæs nedre.
39/14. Sannæsmoen.

Lars Larsen, Hovedperson, Gift, Gaardbruger, selveier, tildels Kanalarbeider, f. 1849 i Saude (Sauherad).
Thorbjør Halvorsdatter, Hustru, f. 1861 i Saude.
Kirsti Larsdatter, Datter, f. 1879 i Saude.
Lars Larsen, Søn, f. 1884 i Saude.
Guri Larsdatter, Datter, f. 1888 i Holden.

Husliste 5.

Sannæs nedre.
39/9. Sannæsmoen.

Gunder Hansen, Hovedperson, Gift, Gaardbruger, Selveier, Postkjører, og holder to Heste i Postkjøring, f. 1817 i Holden.
Ingeborg Siversdatter, Hustru, f. 1853 i Holden.
Gustav Gundersen, Søn, f. 1886 i Holden.
Berta Mathilde Gundersdatter, Datter, f. 1888 i Holden.
Andres Reiersen, Ugift, Tjenestedreng, sysselsat ved Gaardsarbeide og Postkjøring, f. 1872 i Saude (Sauherad).
Ingrid Eilefsdatter, Ugift, Tjenestepige, sysselsat ved Husgjerning og Fjøsstel, f. 1874 i Saude.

Besøgende: Ole Arvesen, Ugift, Tjenestegut, kjører posten og forretter gaardsarbeid, f. 1865 i Hiterdal (Heddal). Bosted: Bergan i Solum.

Husliste 6.

Sannæs nedre.
39/6.

Mathias Olsen, Hovedperson, Gift, Gaardbruger, Selveier, f. 1840 i Saude (Sauherad).
Kari Kristoffersdatter, Hustru, f. 1847 i Saude.
Mari Mathiasdatter, Datter, f. 1877 i Saude.
Ole Mathiasen, Søn, f. 1879 i Saude.
Kari Mathiasdatter, Datter, f. 1881 i Bø.
Kristoffer Mathiasen, Søn, f. 1883 i Bø.
Halvor Mathiasen, Søn, f. 1885 i Saude.
Thorsten Mathiasen, Søn, f. 1887 i Holden.
Ingeborg Mathiasdatter, Datter, f. 1887 i Saude.

Husliste 7.

Sannæs nedre.
39/11.

Hans Hansen, Hovedperson, Gift, Gaardbr., Selveier, tildels Dagarbeider ved Jordbrug, f. 1844 i Saude (Sauherad).
Bergit Sigurdsdatter, Hustru, f. 1853 i Saude.
Bergit Hansdatter, Datter, f. 1878 i Holden.
Hans Hansen, Søn, f. 1881 i Holden.
Gunder Hansen, Søn, f. 1883 i Holden.
Ingeborg Hansdatter, Datter, f. 1886 i Holden.

Husliste 8.

Sannæs nedre.
39/7.

Johannes Jakobsen, Hovedperson, Enkemand, Gaardbr., Selveier og lidt Skrædder for egen Regning, f. 1832 i Lunde.
Asberg Johannesdatter, Datter, Ugift, Hjemmeværende datter, Husgjerning og Fjøsstel, f. 1874 i Lunde.
Jensine Johannesdatter, Datter, Ugift, Hjemmeværende datter, Husgjerning og Fjøsstel, f. 1876 i Lunde.
Besøgende: Anders Johannesen, Søn, Ugift, Dagarbeider ved Skiens Sellulosefabrik, f. 1871 i Lunde. Bosted: Vadrettet i Gjerpen.

Husliste 9.

Sannæs nedre.
39/15.

Hans Johannesen, Hovedperson, Gift, Gaardbr., Selveier og Fürer ved Armeen, f. 1854 i Holden.
Karoline Nilsdatter, Hustru, f. 1858 i Kristiansand.
Ingeborg Hansdatter, Datter, f. 1879 i Holden.
Margit Hansdatter, Datter, f. 1883 i Holden.
Johanne Hansdatter, Datter, f. 1887 i Holden.
Johannes Hansen, Søn, f. Marts 1890 i Holden.
Elisabeth Clausdatter, Ugift, Tjenestepige, Husgjerning og Fjøsstel, f. 1834 i Sverige.

Husliste 10.

Sannæs nedre.
39/17. Kalvodden.

Hans Kristensen, Hovedperson, Gift, Gaardbr., Selveier og Skomager for egen Regning, f. 1828 i Holden.
Maren Pedersdatter, Hustru, f. 1849 i Brunlanes.
Peder Hansen, Søn, f. 1878 i Holden.
Hanna Hansdatter, Datter, f. 1880 i Holden.
Joakim Hansen, Søn, f. 1882 i Holden.
Marie Hansdatter, Datter, f. 1885 i Holden.
Sofie Hansdatter, Datter, f. 1888 i Holden.
Besøgende: Anette Hansdatter, Datter, Ugift, Tjenestepige, Enepige for Hustømmermand ved Kanalanlæg, f. 1876 i Holden. Bosted: Ulefos i Holden.
Ingeborg Pedersdatter, Ugift, Logerende hører til Familien, helt Forsørget af Fattigkassen, f. 1844 i Holden.

Husliste 11.

Sannæs nedre.
39/18. Kalvodden.

Andreas Kristensen, Hovedperson, Ugift, Gaardbruger og Selveier, f. 1826 i Holden.

Hans Kristiansen, Hovedperson, Gift, Skomager for egen Regning og tildels Postskydser, f. 1850 i Lunde.
Inger Kristensdatter, Hustru, f. 1840 i Holden.
Hans Hansen, Søn, f. 1880 i Holden.
Sofie Hansdatter, Datter, f. 1883 i Holden.

Husliste 12.

Sannæs nedre.
39/16. Kaasa.

Gunder Halvorsen, Hovedperson, Gift, Inderst, Dagarbeider ved Jordbrug og Indlossing af Varer, delvis Understøttes af Fattigvæsenet, f. 1853 i Holden.
Karoline Sørensdatter, Hustru, f. 1864 i Solum.
Hans Gundersen, Søn, f. 1886 i Holden.
Marta Gundersdatter, Datter, f. 1887 i Holden.
Gustaf Gundersen, Søn, f. 1889 i Holden.

Husliste 13.

Sannæs øvre.
40/3.

Halvor Helliksen, Hovedperson, Gaardbr. og Selveier, f. 1845 i Holden.
Marie Halvorsdatter, Hustru, f. 1857 i Lunde.
Aaste Halvorsdatter, Datter, Ugift, Hjemmeværende Datter, Husgjerning og Fjøsstel, f. 1875 i Holden.
Kristine Halvorsdatter, Datter, Ugift, Hjemmeværende Datter, lidt Husgjerning, f. 1877 i Holden.
Marie Halvorsdatter, Datter, f. 1880 i Holden.
Gunhild Halvorsdatter, Datter, f. 1882 i Holden.
Hellik Halvorsen, Søn, f. 1886 i Holden.
Tea Halvorsdatter, Datter, f. December 1889 i Holden.
Halvor Johannesen, Ugift, Tjenestegut, Gaardsarbeide, f. 1874 i Holden.

Husliste 14.

Sannæs øvre.
40/5.

Ole Jørgensen, Hovedperson, Gift, Gaardbruger og Selveier, f. 1845 i Holden.
Aslaug Nilsdatter, Hustru, f. 1855 i Holden.
Gunhild Olsdatter, Datter, Husgjerning og Kreaturstel hjemme, f. 1875 i Holden.
Marie Olsdatter, Datter, f. 1877 i Holden.
Thora Olsdatter, Datter, f. 1880 i Holden.
Nora Olsdatter, Datter, f. 1884 i Holden.
Jørgen Olsen, Søn, f. 1886 i Holden.
John Halvorsen, Ugift, Tjenestedreng, Jordbrugsarbeide, f. 1875 i Bø.
Marie Olsdatter, Ugift, Tjenestepige, f. 1872 i Holden. Midlertidig fraværende i Valebø i Holden.
Jørgen Halvorsen, Husfaderens Fader, Enkemand, Føderaadsmand, f. 1808 i Saude (Sauherad). Blind i voksen alder.

Husliste 15.

Sannæs øvre.
40/12.

Johannes Halvorsen, Hovedperson, Enkemand, Gaardbruger, Selveier og Lærer ved Almueskolen, f. 1838 i Holden.
Johan Johannesen, Søn, Ugift, Almueskolelærer, f. 1869 i Holden.
Margit Johannesdatter, Datter, Ugift, Kreaturstel og Husgjerning hjemme, f. 1873 i Holden.
Magnus Johannesen, Søn, f. 1877 i Holden.
Marie Johannesdatter, Datter, f. 1880 i Holden.
Gunhild Johannesdatter, Datter, f. 1883 i Holden.
Helga Johannesdatter, Datter, f. 1885 i Holden.
Aaste Knudsdatter, Ugift, Husholderske, f. 1831 i Saude i Telemarken (Sauherad).

Husliste 16.

Sannæs øvre.
40/15.

Kittil Kittilsen, Hovedperson, Gift, Gaardbr., Selveier, og Graastensmurer for egen Regning, f. 1842 i Bø.
Anne Halvorsdatter, Hustru, f. 1864 i Saude (Sauherad).
Sigurd Halvorsen, Tjenestegut, Gjeter om sommeren, f. 1876 i Saude.

Husliste 17.

Sannæs øvre.
40/1. (Gravningen. G.S.)

Halvor Gjermundsen, Hovedperson, Gift, Gaardbruger, Selveier, f. 1837 i Saude (Sauherad).
Ingrid Halvorsdatter, Hustru, f. 1834 i Saude.
Halvor Halvorsen, Søn, Ugift, Jordbrugsarbeide hjemme, f. 1862 i Saude.
Kari Halvorsdatter, Datter, Ugift, Husgjerning og Kreaturstel hjemme, f. 1876 i Holden.
Hans Kristensen, Ugift, Logerende hørende til Familien, Notbinder og til dels Dagarbeider ved Gaardsbrug, f. 1845 i Ringebu (i Oppland. G.S.).
Liv Gjermundsdatter (søster?), Ugift, enslig Logerende, Lever af Renter af en liden Kapital og til dels arbeide for Fremmede, f. 1843 i Saude.

Besøgende: Kittil Halvorsen, Søn, Ugift, Smeddreng hos sin Broder (som er) Smedmester, f. 1872 i Holden. Bosted: Kongsberg.

Husliste 18.

Sannæs øvre.
40/8. Kaasene.

Anton Mathias Andersen, Hovedperson, Ugift, Gaardbruger og Selveier, f. 1868 i Skien.
John Ingulsen, Hovedpersonens Stedfader, Gift, Føderaadsmand, Maler, f. 1814 i Saude (Sauherad).
Martine Tomine Mathiasdatter, Hovedpersonens Moder, Gift (Hustru), Deltager i Husstel, f. 1847 i Solum.
Guri Tollefsdatter, Ugift, Tjenestepige, Fjøsstel og Husgjerning, f. 1865 i Saude.
Tron Hansen, Ugift, Har ham af Fattigvæsenet, helt Forsørget af Fattigvæsenet, f. 1817 i Holden. Sindsvag (i voksen alder).

Besøgende: John Hansen, Ugift, Dagarbeider i Rørlægning, f. 1864 i Saude (Sauherad). Bosted: Skien.

Husliste 19.

Sannæs øvre.
40/8. Fjelddalen.

Anders Herlefsen (Anders Herlofsen?), Hovedperson, Gift, Dagarbeider, Helt forsørget af Holdens Fattigvæsen, f. 1826 i Sverige.
Bergit Andersdatter, Hustru, f. 1836 i Bø.
Hans Andersen, Søn, Ugift, Gjeter, f. 1876 i Holden.
Jørgen Andersen, Søn, f. 1878 i Holden.
Gunhild Bertea Pedersdatter, Datter Datter, f. 1885 i Holden.

Besøgende:
Halvor Andersen, Søn, Ugift, Smed for egen Regning, f. 1861 i Holden. Bosted: Mæla i Gjerpen.
August Andersen, Søn, Ugift, Maler for egen Regning, f. 1873 i Holden. Bosted: Mæla i Gjerpen.

Husliste 20.

Romnæs.
41/1. Ødegaarden.

Familie 1.
Østen Knudsen, Hovedperson, Gift, Gaardbr., Selveier og Smed for egen Regning, f. 1827 i Holden.
Kiersti Olsdatter, Hustru, f. 1834 i Holden.
Peder Østensen, Søn, Ugift, sysselsat ved jordbrug hjemme, f. 1866 i Holden.
Ingeborg Kirstine Østensdatter, Datter, Ugift, Sysselsat ved Husgjerning og Kreaturstel (hjemme), f. 1873 i Holden.

Familie 2.
Ole Østensen, Hovedperson, Gift, Leilænding ved Jordbrug, f. 1852 i Holden.
Karen Halvorsdatter, Hustru, f. 1854 i Lunde.
Halvor Østinius Olsen, Søn, f. 1887 i Holden.
Inga Marie Petersdatter, helt Forsørget af Fattigvæsenet, f. 1881 i Holden.

Husliste 21.

Sannæs øvre.
40/4. Skougen.

Halvor Larsen, Hovedperson, Gift, Gaardsbrug, Selveier, Formand i Flødningsarbeide, f. 1855 i Saude i Telemarken (Sauherad).
Anne Vetlesdatter, Hustru, f. 1835 i Lunde.
Anders Halvorsen, Søn, Gjeter om sommeren, f. 1876 i Holden.
Lars Halvorsen, Søn, f. 1879 i Holden.

Husliste 22.

Sannæs øvre.
40/16. Skougen.

Svennung Vetlesen, Hovedperson, Gift, Gaardbr. og Selveier, f. 1830 i Lunde.
Ingeborg Halvorsdatter, Hustru, f. 1822 i Lunde.
Ingeborg Svennungsdatter, Datter, Ugift, Sysselsat ved Husgjerning og Kreaturstel (hjemme), f. 1860 i Lunde.

Besøgende: Halvor Svennungsen, Søn, Ugift, Hustømmermand ved Kanalanlæg, f. 1860 i Lunde. Bosted: Eidsaug i Holden.

Husliste 23.

Romnæs.
Under 41/1. Deilsbakke.

Eilef Thorgrimsen, Hovedperson, Gift, Jordbrug og Smed for egen Regning, f. 1849 i Gjerpen.
Anne Pedersdatter, Hustru, f. 1846 i Saude (Sauherad).
Ingeborg Eilefsdatter, Datter, Husgjerning (hjemme), f. 1876 i Saude.
Thorgrim Eilefsen, Søn, f. 1879 i Saude.
Peder Eilefsen, Søn, f. 1882 i Holden.
Anders Eilefsen, Søn, f. 1885 i Holden.
Svenung Eilefsen, Søn, f. 1887 i Holden.
Ole Eilefsen, Søn, f. September 1889 i Holden.

Husliste 24.

Romnæs.
Under 41/4. Deilsbakke.

Lars Larsen, Hovedperson, Gift, Inderst (leieboer med egen husholdning), Blikkenslager for egen Regning, f. 1846 i Skien.
Birte Oline Larsen, Hustru, f. 1841 i Skjold pr. Stavanger (Skjold ligger pr. Haugesund! G.S.).
Laurits Teodor Larsen, Søn, Ugift, Blikkenslagerlærling hos sin Fader, f. 1872 i Skjold.
Amalia Larsen, Datter, f. 1877 i Stavanger.
Karl Andreas Larsen, Søn, f. 1882 i Hjelmeland, Ryfylke.
Tomine Stiansdatter, Ugift, Logerende hørende til Familien, Sysselsat med Husgjerning, f. 1869 i Kragerø.

Husliste 25.

Romnæs.
41/24. Deilsbakke.

Johannes Hansen, Hovedperson, Enkemand, Husmand med Jord, med Understøttelse af Fattigvæsenet, f. 1820 i Holden.

Husliste 26.

Romnæs.
41/5.

Ole Nilsen, Hovedperson, Ugift, Gaardsbrug og Selveier, f. 1845 i Holden.
Karl Nilsen, Hovedpersonene Broder, Ugift, Gaardsbrug, Selveier sammen med Broderen, f. 1847 i Holden.
Johanne Marie Pedersdatter, Husfaderens Moder, Føderaadsenke, f. 1813 i Solum.
Anna Marie Andersdatter, Ugift, Tjenestepige, Kreaturstel og Husgjerning, f. 1873 i Holden.

Husliste 27.

Romnæs.
41/9.

Peder Gulliksen, Hovedperson, Gift, Gaardsbrug, Selveier og Godskjøring fra Ulefos til Strengen, f. 1846 i Holden.
Anne Tomine Gundersdatter, Hustru, f. 1851 i Holden.
Gullik Pedersen, Søn, Ugift, Sysselsat i Jordbrugsarbeid og Godskjøring, f. 1870 i Holden.
Anne Marie Pedersdatter, Datter, Ugift, Husgjerning og Kreaturstel (hjemme), f. 1873 i Holden.
Gunder Pedersen, Søn, f. 1884 i Holden.
Marie Petrea Pedersdatter, Datter, f. 1888 i Holden.

Besøgende:
Anna Malene Andreasdatter, Forsørger: Former ved Ulefos Jernværk, f. 1876 i Holden. Bosted: Ulefos Jernværk.
Johanne Andreasdatter, Forsørger: Former ved Ulefos Jernværk, f. 1883 i Holden. Bosted: Ulefos i Holden.

Husliste 28.

Romnæs.
Under 41/24. Nyhus.

Johannes Jørgensen, Hovedperson, Gift, Formand i Flødningsarbeide og Bruger af Jord, Forpagter, f. 1850 i Eidsberg (i Østfold. G.S.).
Anne Oline Jørgensdatter, Hustru, f. 1848 i Eidsberg.
Ole Johannesen, Søn, Ugift, Elev ved Privat Middelskole i Ulefos, f. 1876 i Eidsberg.
Maria Karoline Johannesdatter, Datter, f. 1880 i Gjerpen.
Kristian Johannesen, Ugift, Logerende hørende til Familien, Dagarbeider, Flødningsarbeider, f. 1866 i Eidsberg.

Husliste 29.

Romnæs.
41/24.

Ole Kristoffersen, Hovedperson, Ugift, Gaardbr., Forpagter af Jord, f. 1857 i Saude , Telemarken (Sauherad).
Brynjul Ingbretsen (Brynjulf Ingebretsen), Jordbrugsarbeide, Tjenestegut, f. 1824 i Trykstad (Trøgstad i Østfold. G.S.).
Gunhild Olsdatter, Ugift, Husbestyrinde, f. 1844 i Saude (Sauherad).
Edevart Hansen (Edvard Hansen), Tjenestegut, Gjeter om sommeren, f. 1877 i Holden.

Husliste 30.

Sannæs øvre.
40/7. Deila.

Gunnul Nirisen, Hovedperson, Gift, Gaardsbrug, Selveier, f. 1808 i Lunde.
Ingrid Thorkildsdatter, Hustru, f. 1830 i Lunde.
Anne Tomine Gunnuldsdatter, Datter, Ugift, Husgjerning og Kreaturstel (hjemme), f. 1870 i Holden.

Husliste 31.

Romnæs.
(Under?) 41/24. Stensholt.

Halvor Olsen, Hovedperson, Enkemand, Husmand med Jord, En Sengeliggende Olding, Forsørges af Holden Fattigvæsen, f. 1812 i Saude (Sauherad).
Ingrid Halvorsdatter, Datter, Ugift, Sysselsat med at pleie sin Fader og med Pladsbruget, f. 1877 i Holden.
Lisbet Marie Halvorsdatter, Datter, Ugift, Sysselsat med Pladsbruget, Husgjerning og Kreaturstel, f. 1868 i Holden.
Marie Nilsdatter, Datterdatter, Ugift, Sysselsat med Husgjerning, f. 1875 i Holden.

Husliste 32.

Romnæs.
41/24

Thorsten Kristoffersen, Hovedperson, Ugift, Jordbrugsforpagter, f. 1857 i Saude (Sauherad).
Bergit Kittilsdatter, Ugift, Forestaar Husholdningen, f. 1872 i Holden.
Anne Tollefsdatter, Ugift, Tjenestepige, Sysselsat med Kreaturstel, f. 1859 i Saude.
Halvor Halvorsen, Ugift, Tjenestegut, sysselsat med Gaardsarbeide, f. 1869 i Saude.

Husliste 33.

Romnæs.
41/19.

Anders Nilsen, Hovedperson, Gift, Gaardbr., Selveier og Tømmermerkning for andre, f. 1828 i Holden.
Maren Severine Halvorsdatter, Hustru, f. 1836 i Solum.
Bent Andersen, Søn, Ugift, Gaardmandssøn, Sysselsat ved Gaardsarbeide, f. 1872 i Holden.
Anund Andersen, Søn, Ugift, Gaardmandssøn, Sysselsat ved Gaardsarbeide, f. 1870 i Holden.
Gunhild Andersdatter, Datter, Ugift, Husgjerning og Kreaturstel (hjemme), f. 1865 i Holden.
Ingeborg Andersdatter, Datter, Ugift, Husgjerning og Kreaturstel (hjemme), f. 1874 i Holden.

Anders Andersen, Søn, f. 1877 i Holden.

Besøgende:
Halvor Andersen, Søn, Ugift, Landhandler for egen Regning, f. 1859 i Holden. Bosted: Fladdal (Flatdal i Seljord. G.S.).
Anne Andersdatter, Datter, Ugift, Bestyrinde for Broderen, Forsørger: Landhandler for egen Regning, f. 1867 i Holden. Bosted: Fladal (Flattdal).

Husliste 34.

Romnæs.
41/8.

Ole Tolvsen, Hovedperson, Gift, Gaardbruger, Selveier, f. 1836 i Holden.
Anne Maria Nilsdatter, Hustru, f. 1841 i Holden.
Karl Olsen, Søn, Ugift, Gaardsarbeide og tildels Dagarbeide ved Flødningsarbeide, f. 1868 i Holden.
Kirsten Marie Olsdatter, Datter, Ugift, Husgjerning og Kreaturstel (hjemme), f. 1871 i Holden.
Anne Marie Olsdatter, Datter, Ugift, Husgjerning og Kreaturstel (hjemme), f. 1874 i Holden. Midlertidig Fraværende, Opholdssted Gaarden Rønningen.
Ole Olsen, Søn, f. 1879 i Holden.
Hanna Karoline Olsdatter, Datter, f. 1884 i Holden.

Husliste 35.

Romnæs.
41/2.

Halvor Nilsen, Hovedperson, Gift, Gaardbruger og Selveier, f. 1869 i Holden. Midlertidig Opholssted Tufte i Holden.
Marie Kristine Kristensdatter, Hustru, f. 1869 i Holden. Midlertidig Opholssted Tufte i Holden.
Nils Halvorsen, Søn, f. November 1890 i Holden. Midlertidig Opholssted Tufte i Holden.

Nils Nilsen, Broder, Ugift, Gaardbruger og Selveier sammen med Broderen, f. 1874 i Holden.
Gunhild Halvorsdatter, Moder, Føderaadsenke, f. 1834 i Lunde.

Besøgende: Karen Nilsdatter, Ugift, Tjenestepige, f. 1873 i Holden. Bosted Vale i Holden.

Husliste 36.

Romnæs.
41/7.

Isak Nilsen, Hovedperson, Gift, Gaardbr. og selveier, f. 1834 i Holden.
Kirsti Tolvsdatter, Hustru, f. 1834 i Holden.
Isak Isaksen, Søn, Ugift, Gaardsarbeide og Dagarbeider ved Tømmerfløtning, f. 1866 i Holden.
Bergit Andersdatter, Ugift, Tjenestepige, Husgjerning og Kreaturstel, f. 1866 i Holden.
Kirsti Bentsdatter, Fosterdatter, f. 1884 i Gjerpen.

Besøgende: Hans Simonsen, Gift, Forpagter af Jord og Hustømmermand, f. 1853 i Gjerpen. Bosted: Haven (under Falkum) i Gjerpen.

Husliste 37.

Romnæs.
41/20. Kvernodden.

Peder Tolfsen, Hovedperson, Gift, Gaardbr., Selveier, f. 1821 i Holden.
Kari Andersdatter, Hustru, f. 1825 i Holden.
Nils Pedersen, Søn, Ugift, Dagarbeider ved Flødningsarbeide, f. 1870 i Holden.
Marie Pedersdatter, Datter, Ugift, Husgjerning og Kreaturstel (hjemme), f. 1866 i Holden.

Anders Pedersen, Hovedperson (Søn?), Gift, Dagarbeider ved Flødningsarbeide, f. 1853 i Holden.
Thora Andersdatter, Hustru, f. 1863 i Holden.
Peder Andersen, Søn, f. 1888 i Holden.

Husliste 38.

Romnæs.
Under 41/20.

Ole Syvertsen, Hovedperson, Gift, Fast Flødningsmand, f. 1852 i Eidsberg (i Østfold. G.S.).
Grete Martea Martinsdatter, Hustru, f. 1852 i Aas (i Akershus. G.S.).
Johan Olsen, Søn, f. 1879 i Krogstad (i Akershus. G.S.).
Johanne Sofie Olsdatter, Datter, f. 1881 i Haabøl (Hobøl i Østfold. G.S.).

Husliste 39.

Romnæs.
Under 41/21. Kvernodden.

Familie 1.
Alfred Andersen, Hovedperson, Gift, Dagarbeider ved Kanalanlæg, f. 1862 i Sverige. Intet Samfund (trossamfunn).
Marie Andersen, Hustru, f. 1864 i Holden. Intet Samfund.
Else Marie Andersen, Datter, f. 1884 i Kragerø. Intet Samfund.
Anna Andersen, Datter, f. 1887 i Kragerø. Intet Samfund.
Alette Marie Hansdatter, Ugift, Logerende Hørende til Familien, Lidt Husgjerning, f. 1822 i Bamble. Intet Samfund.
Marie Abrahamsdatter, Enke, Logerende Hørende til Familien, Syning (sying) for egen Regning, f. 1854 i Kragerø. Intet Samfund.
Anders Pedersen, Ugift, Logerende Hørende til Familien, Dagarbeider ved Kanalanlæg, f. 1854 i Sverige. Intet Samfund.

Familie 2.
Ole Larsen, Hovedperson, Gift, Dagarbeider ved Kanalanlæg, f. 1855 i Fredrikstad. Intet Samfund.
Lara Katrine Larsdatter, Hustru, f. 1862 i Kongsberg. Intet Samfund.
Ove Larsen, Søn, f. September 1889 i Holden. Intet Samfund.


Husliste 40.

Romnæs.
41/14. Kverndokken.

Ole Gundersen, Hovedperson, Gift, Gaardbr., Selveier og tildels Dagarbeider ved Kanalanlæg, f. 1819 i Holden.
Ingeborg Jensdatter, Hustru, f. 1825 i Holden.
Karl Olsen, Søn, Ugift, Dagarbeider ved Kanalanlæg, f. 1867 i Holden. Midlertidig Opholdssted: Lunde i Holden (i Valebø. G.S.).
Ole Olsen, Søn, Ugift, Dagarbeider ved Træsliberi, f. 1875 i Holden.
Karoline Karlsdatter, Ugift, Tjenestepige, Husgjerning og Kreaturstel, f. 1875 (i) vides ikke.

Husliste 41.

Romnæs.
41/8. Rugskottet.

Thorkild Syvertsen, Hovedperson, Gift, Fast Tømmerfløder og om Vinteren Kanalarbeider, f. 1851 i Skibtvet (Skiptvedt i Østfold. G.S.).
Johanne Marie Knutsdatter, Hustru, f. 1843 i "Eidserg" (Eidsberg i Østfold. G.S.).
Karl Thorkildsen, Søn, Ugift, Dagarbeider ved Tømmerflødning og om Vinteren ved Træsliberi, f. 1875 i Askim (i Østfold. G.S.).
Elise Karoline Thorkildsdatter, Datter, Lidt Husgjerning, f. 1877 i Tune (Østfold).
Anette Thorkildsdatter, Datter, f. 1879 i Varteig (Østfold).
Thora Josefine Thorkildsdatter, Datter, f. 1882 i Solum.
Thora Thorkildsdatter, Datter, f. 1884 i Holden.

Husliste 42.

Romnæs.
Under 41/11. Kastodden.

Rasmus Olsen, Hovedperson, Gift, Dagarbeider ved Sagbrug og Bruger af forpagtet Jord, f. 1834 i Holden.
Anne Thorsdatter, Hustru, f. 1833 i Holden.
Ole Rasmusen, Søn, Ugift, Dagarbeider ved Ulefos Sagbrug, f. 1859 i Holden.
Hans Rasmusen, Søn, Ugift, Dagarbeider ved Kanalanlæg, f. 1866 i Holden.
Thora Rasmusdatter, Datter, Ugift, Husgjerning og Kreaturstel (hjemme), f. 1875 i Holden.
Gustav Karlsen, Gift, Logerende Hørende til Familien, Formand ved Kanalarbeide, f. 1837 i Sverige. Midlertidig Ophold Bamble?

Kristen Nilsen, Hovedperson, Gift, Dagarbeider ved Sagbrug, f. 1865 i Lunde. Midlertidig Opholdssted Strømme i Lunde.
Ingrid Tomine Rasmusdatter, Hustru, f. 1869 i Holden. Midlertidig Opholdssted Strømme i Lunde.

Husliste 43.

Romnæs.
41/12. Kastet.

Nils Nilsen, Hovedperson, Gift, Gaardbr., Selveier, og postkjøring, f. 1826 i Holden.
Karen Marie Halvorsdatter, Hustru, f. 1832 i Holden.
Nikoline Nilsdatter, Datter, Ugift, Syssler med Kreaturstel og Husgjerning (hjemme), f. 1871 i Holden.
Tea Marie Nilsdatter, Datter, Ugift, Husgjerning og Kreaturstel (hjemme), f. 1874 i Holden.
Karen Nilsdatter, Datter, Ugift, Telefonistinde, f. 1869 i Holden. Midlertidig Opholdssted Sillejord.

Husliste 44.

Romnæs.
41/17. Strandkaasa. (Hotell).

Johannes Nilsen, Hovedperson, Gift, Hotelvært, gaardbr., selveier, f. 1839 i Holden.
Aslaug Marie Evensdatter, Hustru, f. 1844 i Holden.
Thora Marie Nilsdatter (Thora Marie Nilsen eller Johannesdatter!), Datter, Ugift, Husgjerning (hjemme), f. 1872 i Holden.
Even Johannesen, Søn, Ugift, Skydskjøring, f. 1875 i Holden.
Anna Karoline Johannesdatter, Datter, f. 1883 i Holden.
Tea Nilsdatter, Ugift, Tjenestepige, f. 1866 i Holden.
Hellik Torsen, Ugift, Tjenestegut og Skydskjøring, f. 1867 i Røldal.

Besøgende: Hans Karlsen, Gift, Tømmermærkning i andres Tjeneste, f. 1823 i Solum. Bosted: Siljan i Solum.
Simon Halvorsen, Ugift, enslig Logerende, Skomagerarbeide for egen Regning, f. 1858 i Holden.

Husliste 45.

Romnæs.
Under 41/15. (Kastekaassa).

Halvor Jensen, Hovedperson, Gift, Skolehold i Folkeskole (Almueskolen), Hjælpelærer, f. 1836 i Holden.
Karen Maria Nilsdatter, Hustru, f. 1843 i Solum.
Jens Halvorsen, Søn, Ugift, Logerende Hører til Familien, Ekspeditør ved Jernstøberi, f. 1870 i Holden.
Kristen Andreas Halvorsen, Søn, Ugift, Logerende, Kontorarbeide ved Ulefos Jernværk, f. 1873 i Holden.
Nora Karoline Halvorsdatter, Datter, f. 1881 i Holden.

Husliste 46.

Romnæs.
41/15. Kastekaasa.

Rollef Jørgensen, Hovedperson, Gift, Dagarbeider ved Sagbrug og bruger af Jord, Leilænding, f. 1823 i Saude (Sauherad).
Kari Torstensdatter, Hustru, f. 1834 i Saude.
Ingeborg Rollefsdatter, Datter, Ugift, Husgjerning og Kreaturstel (hjemme), f. 1871 i Holden.
Maren Rollefsdatter, Datter, Ugift, Husgjerning og Kreaturstel (hjemme), f. 1875 i Holden.

Husliste 47.

Romnæs.
Under 41/23. (Sannerholt).

Peder Pedersen, Hovedperson, Gift, Kjører for andre, bruger af Jord, Forpagter, f. 1825 i Saude (Sauherad).
Kari Bertelsdatter, Hustru, f. 1831 i Holden.
Peder Pedersen, Søn, Ugift, Dagarbeider ved Træsliberi, f. 1874 i Holden.
Edevart Pedersen (Edvard Pedersen), Søn, Ugift, Logerende, Stenbryder, Kanalarbeider, f. 1867 i Holden.
Teodor Pedersen, Søn, Ugift, Logerende, Stenbryder, Kanalarbeider, f. 1869 i Holden.

Husliste 48.

Romnæs.
Under 41/23. (Sannerholt).

Familie 1.
Gullik Halvorsen, Hovedperson, Gift, Snekeri og Hustømmermandsarbeide for andre, f. 1852 i Saude (Sauherad).
Tomine Nilsdatter, Hustru, f. 1851 i Holden.
Nils Gulliksen, Søn, f. 1879 i Holden.
Anne Marie Gulliksdatter, Datter, f. 1881 i Holden.
Karen Gulliksdatter, Datter, f. 1883 i Holden.
Hanna Gulliksdatter, Datter, f. 1884 i Holden.
Halvor Gulliksen, Søn, f. 1886 i Holden.
Marta Gulliksdatter, Datter, f. April 1889 i Holden.

Familie 2.
Lars Andersen, Hovedperson, Gift, Skomagermester for egen Regning, f. 1847 i Holden.
Karen Marie Pedersdatter, Hustru, f. 1864 i Holden.
Anna Gurine Larsdatter, Datter, f. 1886 i Holden.
Karette Larsdatter, Datter, f. 1887 i Holden.
Augusta Larsdatter, Datter, f. Marts 1889 i Holden.
Ole Jensen, Ugift, Logerende hørende til Familien, Skomagersvend, f. 1860 i Holden.
Kristen Gundersen, Ugift, Logerende hørende til Familien, Læregut, f. 1873 i Lunde.

Husliste 49.

Romnæs.
41/23. Sannerholt.

Niels Klemmetsen, Hovedperson, Gift, Almueskolelærer, Gaardbr. og Selveier, f. 1843 i Holden.
Anne Olsdatter, Hustru, f. 1847 i Holden.
Anne Kristine Nielsdatter, Datter, Ugift, Husligt arbeide, Kreaturstel (hjemme), f. 1869 i Holden.
Andreas Nielsen, Søn, Ugift, Landbrugsarbeider og Birøgt (hjemme), f. 1872 i Holden.
Ole Nielsen, Søn, f. 1877 i Holden.
Karl Nielsen, Søn, f. 1882 i Holden.
Kirsten Marie Nielsdatter, Datter, f. 1885 i Holden.
Ingeborg Nielsdatter, Datter, f. 1887 i Holden.

Husliste 50.

Romnæs.
41/22. Sannerholt.

Familie 1.
Ole Nilsen, Hovedperson, Gift, Gaardbr., Selveier, Kjøring for andre, f. 1854 i Lunde.
Aslaug Olsdatter, Hustru, f. 1848 i Lunde.
Marie Olsdatter, Datter, f. 1886 i Holden.
Nils Olsen, Søn, f. 1888 i Holden.
Marta Oline Olsdatter, Datter, f. Mai 1890 i Holden.
Marte Olsdatter, Husfaderens Moder, Enke, intet Føderaad og uden Formue, f. 1822 i Lunde.

Familie 2.
Nils Gundersen, Hovedperson, Ugift, Kanalarbeider, Stenbrydning, f. 1844 i Holden.

Husliste 51.

Romnæs.
41/6. Hammerstad.

Peder Nilsen, Hovedperson, Gift, Flaademandsarbeide og Gaardbr. (forpakter?), f. 1836 i Holden.
Karen Torine Bentsdatter, Hustru, beslegtet, f. 1835 i Holden.
Anna Marie Pedersdatter, Datter, Ugift, Husgjerning (hjemme), f. 1868 i Holden.
Tron Pedersen, Søn, Ugift, Handelsbetjent ved Kolonial og fedevareforretning (Landhandel), f. 1871 i Holden.
Kristen Pedersen, Søn, f. 1877 i Holden.

Jens Larsen, Hovedperson, Gift, Hustømmermand, f. 1852 i Holden.
Nella Pedersdatter, Hustru, f. 1859 i Holden. Midlertidig Ophold Hølen, Holden.
Lars Jensen, Søn, f. Juni 1890 i Holden. Midlertidig Ophold Hølen, Ulefos, Holden.

Husliste 52.

Romnæs.
Under 41/24. Deilsbakke.

Ole Andersen, Hovedperson, Gift, Pakhusmand og forpagter af Jord, f. 1829 i Holden.
Maren Anne Hansdatter, Hustru, f. 1835 i Holden.

Husliste 53.

Romnæs.
Under 41/3.

Halvor Gundersen, Hovedperson, Gift, Forsørges af Fattigvæsenet, f. 1822 i Holden.
Anne Saamundsdatter, Hustru, f. 1825 i Holden.

Husliste 54

Romnæs.
41/3.

Inger Marie Pedersdatter, Hovedperson, Enke, Gaardbrugerske, Selveier, f. 1850 i Holden.
Peder Johansen, Søn, Ugift, Gaardmandssøn, sysler med Gaardsarbeide og kjøring for andre, f. 1874 i Holden.
Nils Johansen, Søn, f. 1876 i Holden.
Johanne Marie Johansdatter, Datter, f. 1879 i Holden.
Karl Johansen, Søn, f. 1882 i Holden.
Tora Johansdatter, Datter, f. 1884 i Holden.Tellekreds No. 8. Ulefos Sagbrug. Hjemmehørende Folkemængde: 375 Personer.

Teller: Almueskolelærer Kittel Halvorsen.Husliste 1.

Ulefos Sagbrug.
42/1 (Gnr 42 bnr 1).

Nils Aall, Hovedperson, Gift, Godseier, Fabrikeier, f. 1831 i Stockholm.
Charlotte Christine Cicilie Aall, Hustru, Næstsøskendebørn, f. 1835 i Hammerfest.
Mariane Aall, Datter, Ugift, f. 1863 i Holden.
Cato Aall, Søn, Ugift, Student, f. 1871 i Holden. Bosted: Christiania.
Benedicte Elise Aall, Datter, Ugift, Elev, f. 1875 i Holden.
Ida von Westernhagen, Logerende i Familien, Ugift, Guvernande, f. 1867 i Køln, Tydskland. Evangelisk Luthersk.
Besøgende: Nicolai Hoff, Ugift, "Grenader"(?)- løintnant i Armeen, f. 1867 i Christiania.
Ingeborg Olsdatter, Ugift, Tjenestepige, f. 1861 i Lunde.
Sofie Ryen, Ugift, Husholderske, f. 1859 i Kongsberg.
Inger Hansdatter, Ugift, Tjenestepige, f. 1855 i Holden.
Marie Bentsdatter, Ugift, Tjenestepige, f. 1866 i Holden.
Ingeborg Nilsdatter, Ugift, Tjenestepige, f. 1866 i Gjerpen.
Gro Nirisdatter, Ugift, Tjenestepige, f. 1860 i Silgjord.
Ingeborg Nilsdatter, Ugift, Tjenestepige, f. 1870 i Silgjord.

Husliste 2.
Ulefos Sagbrug
42/1.

Kittel Halvorsen, Hovedperson, Gift, Almueskolelærer og Bankkasserer, f. 1849 i Bø.
Elise Halvorsen (f. Johnsdatter), Hustru, f. 1850 i Holden.
Ingeborg Halvorsen, Datter, f. 1876 i Holden.
Halvor Halvorsen, Søn, f. 1878 i Holden.
Elisabet Halvorsen, Datter, f. 1880 i Holden.
Johanne Halvorsen, Datter, f. 1882 i Holden.
Marie Halvorsen, Datter, f. 1887 i Holden.
John Halvorsen, Søn, f. 13. Mars 1890 i Holden.

Husliste 3.
Ulefos Sagbrug
42/1.

John Eriksen, Hovedperson, Gift, Husmand med Have, Dagarbeider, f. 1835 i Saude (Sauherad).
Kari Pedersdatter, Hustru, f. 1837 i Saude.
Tone Johnsdatter, Datter, Ugift, Husgjerning (hjemme), f. 1866 i Holden.
Edevardt Johnsen (Edvard Johnsen), Søn, Ugift, Kanalarbeider af forskjelig art ved Ulefos Bandak Kanalen, f. 1870 i Holden.
Teodor Johnsen, Søn, Ugift, Kanalarbeider af forskjelig art ved Ulefos Bandak Kanalen, f. 1873 i Holden.
Marie Johnsdatter, Datter, f. 1880 i Holden.
Ingeborg Olsdatter, Fosterdatter, Ugift, Husgjerning, f. 1876 i Saude (Sauherad).

Husliste 4.
Ulefos Sagbrug
42/1.

Johannes Kristensen, Hovedperson, Gift, Husmand, Deksmand ved Dampskib, f. 1860 i Holden.
Gunhild Jensdatter, Hustru, f. 1863 i Holden.
Karen Gurine Johannesdatter, Datter, f. December 1890 i Holden.
Besøgende: Elise Jensdatter, Ugift, Husgjerning og Kreaturstel, Forsørger; Gaardbruger, f. 1864 i Solum. Bosted: Solum.

Kristen Johannesen, Hovedperson, Enkemand, Flødningsmand, f. 1825 i Holden.
Petrea Kristensdatter, Datter, Ugift, Husgjerning, f. 1864 i Holden.
Besøgende: Simon Kristensen, Søn, Enkemand, Bergarbeider ved Stenbrud ved Sarpsborg f. 1860 i Holden. Bosted: Sarpsborg.
Inger Sofie Simonsdatter, Hovedpersonens Sønnedatter, f. 1887 i Holden.
Besøgende: Albind Bryntesen (Albin Bryntesen), Ugift, Bergarbeider ved Stenbrud ved Sarpsborg f. 1853 i Sverige. Bosted: Sarpsborg.

Husliste 5.
Ulefos Sagbrug
42/1.

Bent Gutormsen, Hovedperson, Gift, Husmand, Maskinist ved Dampskib, f. 1842 i Modum (i Buskerud).
Anne Kirstine Torsdatter, Hustru, f. 1847 i Solum.
Marie Bentsdatter, Datter, Ugift, Husgjerning (hjemme), f. 1875 i Holden.
Gustav Bentsen, Søn, Dagarbeider, f. 1877 i Holden.
Theodor Bentsen, Søn, f. 1879 i Holden.
Kristen Bentsen, Søn, f. 1882 i Holden.
Kristian Bentsen, Søn, f. 1885 i Holden.
Else Bentsdatter, Datter, f. 1887 i Holden.

Husliste 6.
Ulefos Sagbrug
42/1.

Jens Brynildsen, Hovedperson, Gift, Dampskibsfyrbøtter, f. 1848 i Holden.
Sigrid Gunnulfsdatter, Hustru, f. 1851 i Holden.
Bertine Marie Jensdatter, Datter, Ugift, Sypige, f. 1872 i Holden.
Gunder Jensen, Søn, til dels Dagarbeider, f. 1876 i Holden.
Andreas Brynildsen, Logerende hører til Familien, Ugift, Fattiglem, Forsørget af Fattigkassen, f. 1862 i Holden.
Besøgende: Gunhild Brynnulfsdatter (Gunhild Brynildsdatter), Gift, Forsørger; Sømand, f. 1857 i Holden. Bosted: Skien.

Husliste 7.
Ulefos Sagbrug
42/1.

Kristen Kristensen Stenstad, Hovedperson, Ugift, Lærer ved Privat Middelskole, f. 1842 i Holden.
Thor A. Andersen, Ugift, enslig Logerende, Expeditør ved Dampskib, f. 1852 i Solum.
Aslak Nilsen, Ugift, enslig Logerende, Stalkarl ved Ulefos Bandak Kanalen, f. 1867 i Holden.
Gunhild Rollefsdatter, Ugift, Tjenestepige, f. 1857 i Holden.

Husliste 8.
Ulefos Sagbrug
42/1.

Simon Torstensen, Hovedperson, Gift, Bygningsbygmester, Arbeidsformand, Husmand med Jord, f. 1828 i Gausdal Østre (i Oppland).
Sigrid Nilsdatter, Hustru, f. 1829 i Gausdal Østre.
Ingeborg Simonsdatter, Datter, Ugift, Husgjerning (hjemme), f. 1874 i Holden.
Sofie Nape, født Simonsdatter, Datter, Enke, Strikkerske, f. 1859 i Stokke, Jarlsberg (Stokke i Vestfold. G.S.).
Sigrid Nape, Datter, f. 1886 i Holden.
Anne Nape, Datter, f. 1886 i Holden.
Simon Nape, Søn, f. 1888 i Holden.
Carl Torgersen, Ugift, Logerende hørende til Familien, Handelsbetjent hos Landhandler John Olsen, Ulefos, f. 1871 i Halsaa pr. Mandal.
Besøgende: Ole Gundersen, Gift, Skovbetjent hos Sagbrugseier, f. 1861 i Holden. Bosted: Hvideseid (Kviteseid).
Besøgende: Thora Gundersen, født Simonsen, Gift, f. 1864 i Holden. Bosted: Hvideseid (Kviteseid).
Besøgende: Aasta Gundersen, Datterdatter, f. Juli 1890 i Hvideseid, Telemarken.

Husliste 9.
Ulefos Sagbrug
42/1.

Ole Gunnulfsen, Hovedperson, Gift, Husmand med Jord, Bord og Plankearbeider ved Sagbrug, f. 1847 i Lunde.
Maren Gurine Pedersdatter, Hustru, f. 1860 i Holden.
Gustav Olsen, Søn, Ugift, Dagarbeider, f. 1874 i Holden.
Karl Johan Olsen, Søn, f. 1887 i Holden.
Klara Olsdatter, Datter, f. November 1889 i Holden.
Hans Nilsen, Ugift, Logerende hørende til Familien, Skomager, f. 1866 i Lunde. Døvstum fra 2 Aar gammel.

Husliste 10.
Ulefos Sagbrug
42/1.

Halvor Hansen, Hovedperson, Gift, Møllemester ved Kornmølle, f. 1848 (paa) Ravnæs i Bamble.
Andrea Rasmusdatter, Hustru, f. 1844 i Holden.
Reinert Halvorsen, Søn, Ugift, Sliberiarbeider ved Jernværk, f. 1875 i Holden.
Ingeborg Marie Halvorsdatter, Datter, f. 1877 i Holden.
Anne Johanne Halvorsdatter, Datter, f. 1882 i Holden.
Hanna Kristine Halvorsdatter, Datter, f. 1888 i Holden.

Anders Pedersen, Inderst (leieboer med egen husholdning. G.S.), Gift, Arbeider ved Høvleriet, f. 1863 i Holden.
Martine Olsdatter, Hustru, f. 1870 i Holden.
Peder Andersen, Søn, f. September 1890 i Holden.

Husliste 11.
Ulefos Sagbrug
42/1.

Familie 1.
Anders Gustav Johansen, Hovedperson, Gift, Arbeider med Maskinerne i Tresliberiet, f. 1860 i Holden. Midlertidig Ophold Sandbakken i Holden.
Johanne Severine Kristensdatter, Hustru, f. 1854 i Holden.
Johan Andersen, Søn, f. 1882 i Holden. Midlertidig Ophold Sandbakken i Holden.
Kristine Andersdatter, Datter, f. 1884 i Holden.
Ingeborg Andersdatter, Datter, f. 1886 i Holden.
Gurine Andersdatter, Datter, f. 1888 i Holden.

Familie 2.
Peder Johnsen, Hovedperson, Gift, Arbeider ved Tresliberiet, f. 1863 i Saude (Sauherad).
Hellene Johannesdatter (Helene Johannesdatter), Hustru, f. 1863 i Holden.
Karoline Pedersdatter, Datter, f. 1888 i Holden.
Johannes Pedersen, Søn, f. November 1890 i Holden.

Husliste 12.
Ulefos Sagbrug
42/1.

Familie 1.
Stian Anundsen, Hovedperson, Enkemand, Husmand uden Kord, Hus Snekker ved Ulefos Sagbrug, f. 1839 i Holden.
Amanda Marie Stiansdatter, Datter, Ugift, Hjemmeværende Datter, f. 1869 i Brevig.
Marry Stiansdatter, Datter, f. 1883 i Holden.
Hanna Bendikte Stiansdatter (Hanna Benedikte Stiansdatter), Datter, f. 1886 i Holden.

Familie 2.
Tomas Tomasen (Thomas Thomassen), Hovedperson, Gift, Husmand uden Jord, Sagmester ved Ulefos Sagbrug, f. 1853 i Holden.
Berte Marie Johannesdatter, Hustru, f. 1845 i Holden.
Theodor Tomasen, Søn, f. 1879 i Holden.
Johannes Tomasen, Søn, f. 1883 i Holden.

Husliste 13.
Ulefos Sagbrug
42/1.

Familie 1.
Johannes Bentsen, Hovedperson, Gift, Husmand med Have, Hus Snekker ved Ulefos Sagbrug, f. 1856 i Holden.
Johanne Marie Nilsdatter, Hustru, f. 1866 i Holden.
Gunnild Marie Johannesdatter, Datter, f. 1887 i Holden.
Bent Johannesen, Søn, f. 1888 i Holden.

Familie 2.
Anders Olsen, Hovedperson, Gift, Hustømmermand ved Ulefos Sagbrug, f. 1835 i Holden.
Margit Nilsdatter, Hustru, f. 1832 i Gusdal Østre (Gausdal i Oppland. G.S.).
Nils Andersen, Søn, Ugift, Vealægger, f. 1876 i Holden.

Husliste 14.
Ulefos Sagbrug
42/1.

Kristian Odin Olsen, Hovedperson, Gift, Husmand uden Jord med Have, Sagmester ved Ulefos Sagbrug, f. 1838 i Holden.
Karen Nilsdatter, Hustru, f. 1855 i Sannikkedal (Sannidal. G.S.).
Nils Kristiansen, Søn, Dagarbeider, f. 1878 i Holden.
Anne Sofie Kristiansdatter, Datter, f. 1880 i Holden.
Ole Kristiansen, Søn, f. 1883 i Holden.
Karl Oskar Kristiansen, Søn, f. 1885 i Holden.
Anthon Kristiansen (Anton Kristiansen), Søn, f. 1887 i Holden.
Inga Jacobine Kristiansdatter, Datter, f. November 1890 i Holden.

Marie Andersdatter, Ugift, enslig Logerende, Adskilligt Dagarbeide ved Sagbruget og Husgjerningsarbeide, f. 1841 i Holden.
Nils Kristensen, Søn, Ugift, Dagarbeider, delvis Fattigunderstøttelse, f. 1876 i Holden.
Johan Jakob Andersen, Enkemand, enslig Logerende, Graastensmurer ved Kanalanlegget, f. 1832 i Tanum, Sverige. Metodist.
Anne Karine Nilsdatter, Ugift, enslig Logerende, Sypige, f. 1846 i Holden.

Husliste 15.
Ulefos Sagbrug
42/1.

Ole Pedersen, Hovedperson, Gift, Husmand med Jord, Sagmester ved Ulefos Sagbrug, f. 1859 i Holden.
Anne Marie Isaksdatter, Hustru, f. 1866 i Holden.
Martha Pauline Olsdatter, Datter, f. 1886 i Holden.
Peder Olsen, Søn, f. 1888 i Holden.
Marte Olsdatter, Enke, Logerende hører til Familien, Adskilligt Husarbeide, f. 1823 i Holden.

Husliste 16.
Ulefos Sagbrug
42/1.

Jacob Nilsen, Hovedperson, Gift, Handelsbestyrer af Forbundsforening, Assorteret Forretning, f. 1857 i Gjerpen.
Karoline Marie Nilsen, f. Skanke, Hustru, f. 1850 i Porsgrund.
Helfrida Thales Nilsen, Datter, f. 1884 i Porsgrund.
Godtfred Kjærmand Nilsen, Søn, f. 1885 i Porsgrund.
Anne Marie Nilsen, Datter, f. 1886 i Porsgrund.
Karoline Marie Nilsen, Datter, f. August 1890 i Porsgrund.
Josefine Marie Johnsen, Ugift, Tjenestepige, Forskjelligt husarbeide, f. 1874 i Porsgrund.

Husliste 17.
Ulefos Sagbrug
42/1.

Hans Anundsen, Hovedperson, Gift, Husmand med Jord, Møllermester ved Ulefos Kornmølle, f. 1833 i Holden.
Kirsten Halvorsdatter, Hustru, f. 1836 i Bøe.
Erik Sigurdsen, Ugift, Logerende hørende til Familien, Graastensmurer ved Kanalanleget, f. 1863 i Saude (Sauherad).

Gunder Aasmundsen, Gift, Logerende, Jernstøberiarbeider ved Jernværk, f. 1860 i Holden.
Anne Marie Hansdatter, Hustru, Logerende, f. 1862 i Solum.
Hans Abraham Gundersen, Søn, f. 1888 i Holden.
Mari Larsdatter, Enke, Logerende, Forskjelligt Dagarbeide ved Ulefos Gaard, f. 1828 i Lunde.
Kirsti Anundsdatter, Ugift, Logerende hørende til Familien, Strikning, Bærplukning til Høsten, f. 1831 i Bø.

Husliste 18.
Ulefos Sagbrug
42/1.

O. Johnsen, Hovedperson, Ugift, Husleier, Dagarbeide ved Sagbrug og Høvleriet, f. 1846 i Hvideseid (Kviteseid. G.S.).

Husliste 19.
Ulefos Sagbrug
42/1.

Peder Pedersen, Hovedperson, Ugift, Sagarbeider ved Sagbrug, f. 1863 i Holden.
Ingeborg Gundersdatter, Enke, Husholderske, f. 1826 i Holden.
Gurine Pedersdatter, Datter, Ugift, Husgjerningsarbeide, Vasking, strygning, strikning m.v., f. 1869 i Holden.
Peder Eriksen, Enkemand, enslig Logerende, Fattigforsørgelse, f. 1813 i Holden. Midlertidig Ophold Skien.
Maria Johannesdatter, Ugift, enslig Logerende, Bestyrerske ved Meieri, f. 1827 i Holden.

Husliste 20.
Ulefos Sagbrug
42/1.

Familie 1.
Aaste Gurine Bentsdatter, Hovedperson, Husmandsenke med Jord, Modtager Logerende, f. 1833 i Holden.
Besøgende: Inger Marie Gundersdatter, Datter, Ugift, Husholderske hos Kanaldirektør ved Kanalanlæg, f. 1865 i Holden. Bosted Ulefos Jernværk.
Hanna Petrea Gundersdatter, Datter, Ugift, Bibliothekbestyrer, f. 1871 i Holden.
Hans Gundersen, Søn, f. 1876 i Holden.
Morten Ingebredtsen (Morten Ingebretsen), Ugift, Logerende, Handelsbetjent ved Landhandleri, f. 1873 i Brandvold (i Hedmark. G.S.).
Hans Torbjørnsen, Ugift, Logerende, Skoleelev ved privat Middelskole Ulefos, f. 1880 i Saude (Sauherad). Midlertidig Ophold Saude.

Familie 2.
Johan Gundersen, Hovedperson, Gift, Hustømmermand, f. 1863 i Holden.
Kirsten Marie Nilsdatter, Hustru, f. 1868 i Brevig.

Besøgende:
Nella Pedersdatter, Gift, Forsørger Hustømmermand, f. 1859 i Holden. Bosted Hammerstad i Holden.
Lars Jensen, Søn, f. Juni 1890 i Holden. Bosted Ytterbø.

Husliste 21.
Ulefos Sagbrug
42/1.

Johan Frederik Pettersen, Hovedperson, Gift, Privat Gartner hos Godseier, Husmand med Jord, f. 1860 i Tuna Kalmerl., Sverige.
Klara Marie Paulange Andersen, Hustru, f. 1869 i Valøerne Vestre (Vestre Hvaler i Østfold? G.S.).
Charles Frederik Pettersen, Søn, f. August 1889 i Holden.

Husliste 22.
Ulefos Sagbrug
42/1.

Johan Anthon Hansen, Hovedperson, Gift, Husmand uden Jord, Mekaniker og Sagbrugets Formand, f. 1851 i Christiania. Midlertidig Ophold Christiania.
Jørgine Nilsen, Hustru, f. 1841 i Christiania.
Anna Mathilde Hansen, Datter, f. 1877 i Christiania.
Ingeborg Halvorsdatter, Ugift, Strikkerske, Logerende, f. 1864 i Saude (Sauherad).
Anna Thomassen, Ugift, Logerende, Skoleelev ved Middelskole, Forsørges af Hotelvert, f. 1875 i Hiterdal (Heddal. G.S.). Midlertidig Ophold Furuheim, Hitterdal.
Einar Thomassen, Ugift, Logerende, Skoleelev ved Middelskole, Forsørges af Hotelvert, f. 1880 i Hiterdal. Midlertidig Ophold Furuheim, Hitterdal.
Anlaug Mathiasdatter, Ugift, Logerende, Skoleelev ved Middelskole, Forsørges af Gaardbruger, f. 1876 i Hiterdal.

Husliste 23.
Ulefos Sagbrug
42/1.

Nils Bentsen, Hovedperson, Ugift, Sliberiarbeider ved Træsliberi, f. 1870 i Holden.
Maren Simonsdatter, Husmoder, Enke, f. 1825 i Skien. Midlertidig Ophold Skien.
Johanne Bentsdatter, Ugift, Sypige, f. 1855 i Holden.

Husliste 24.
Ulefos Sagbrug
42/1.

Aron Fagerberg Johansen, Hovedperson, Gift, Herskabskusk hos Godseier, f. 1863 i Kville, Sverige.
Anna Johannesen, Hustru, f. 1866 i Rogjersogn i Sverige.
Britha Johansen, Ugift, Tjenestepige, Husgjerning, f. 1875 i Kville sogn, Sverige.

Inger Johanne Andersdatter, Hovedperson, Enke, Forskjelligt Gaardsarbeid ved Jordbruget, f. 1813 i Holden.

Husliste 25.
Ulefos Sagbrug
42/1.

Bent Bentsen, Hovedperson, Gift, Husmand med Jord, Dampskibsfører, f. 1838 i Holden. Midlertidig Ophold Christiania.
Aase Thorsdatter, Hustru, f. 1834 i Holden.
Bent Bentsen, Søn, Ugift, Logerende, Smed ved Træsliberi og Høvleri, f. 1862 i Holden.
Theodor Bentsen, Søn, Ugift, Logerende, Handelsfuldmægtig ved Forbrugsforening, Kolonial og Manufaktur, f. 1867 i Holden.
Nils Martheus Bentsen, Søn, Ugift, Jordbrugsarbeider, f. 1874 i Holden.
Berthe Marie Bentsdatter, Datter, f. 1878 i Holden.
Hans Bentsen, Søn, f. 1879 i Holden.

Besøgende: Alma Josefine Hansen, Ugift, Butikjomfru, Forsørges af Kjøbmand, f. 1870 i Christiania. Bosted Kristiania.

Husliste 26.
Ulefos Sagbrug
42/1.

John Olsen, Hovedperson, Gift, Husmand med Jord, Landhandler i Colonial og Manufaktur, f. 1815 i Holden.
Elisabet Johnsdatter, Hustru, f. 1824 i Holden.
Nils Johnsen, Søn, Enkemand, Handelsfuldmægtig i Colonial og Manufaktur, f. 1854 i Holden.
Ingeborg Marie Johnsen, Datter, Ugift, Husjomfru, f. 1858 i Holden.
Sanna Eriksdatter, Ugift, Tjenestepige, f. 1872 i Vraadal.
Ole Ingebredtsen (Ole Ingebretsen), Ugift, Stalkarl og kjører varer, f. 1868 i Saude (Sauherad).
Gustav Halvorsen, Ugift, Logerende, Bagersvend, f. 1864 i Kongsberg.
Fritjof Jacobsen, Ugift, Logerende, Bagersvend, f. 1871 i Laurvig (Larvik).

Husliste 27.
Ulefos Sagbrug
42/1.

Frederik Kristian Lied, Hovedperson, Gift, Materialforvalter ved Nordsø Bandak Kanal - Anlægget, f. 1833 i Næsset (Møre og Romsdal. G.S.).
Marit Olsdatter Lied, Hustru, f. 1834 i Næsset.
Marie Frederikke Lied, Datter, Elev, f. 1875 i Molde.
Bolette Katrine Lied, Datter f. 1877 i Molde.
Trygve Lied, Søn, f. 1881 i Kristiansund.

Besøgende: Hilda Olsen Hjorth, Ugift, Lærerinde ved Privatskole, f. 1863 i Christiania. Bosted Christiania.

Husliste 28.
Ulefos Sagbrug
42/1.

Karl Andersen, Hovedperson, Gift, Smed ved Norsø Bandak Kanalanlægget, f. 1853 i Sverige.
Anne Sofie Olsdatter, Hustru, f. 1857 i Tanum i Sverige.
Karl Johan Karlsen, Søn, f. 1879 i Kville sogn, Sverige.
Anna Maria Karlsdatter, Datter, f. 1881 i Staværen - Fredriksværn.
Oskar Adolf Karlsen, Søn, f. 1883 i Bamble.
Mathilde Otilie Karlsdatter, Datter, f. 1885 i Bamble.
Albert Karinius Karlsen, Søn, f. 1888 i Holden.
Lovise Sofie Karlsdatter, Datter, f. September 1890 i Holden.

Husliste 29.
Ulefos Sagbrug
42/1.

Østen Stensen Eidshaug, Hovedperson, Gift, Husmand med Jord, Flødningsmand, f. 1829 i Holden.
Anne Katrine Hedvig Karlsdatter, Hustru, f. 1830 i Holden.
Halvor Østensen, Søn, Ugift, Flødningsmand, f. 1866 i Holden.
Inger Jensine Østensdatter, Datter, Ugift, Husgjerning (hjemme) f. 1873 i Holden.
Hedvig Joseffa Østensdatter, Datter, Ugift, Husarbeide, f. 1875 i Holden. Midlertidig Ophold Christiania.
Besøgende: Olaf Pedersen, Ugift, Jordbrugsarbeider, f. 1862 i Hvideseid (Kviteseid. G.S.). Bosted: Minnesota i Amerika.

Halvor Svenungsen, Ugift, Logerende, Hustømmermand ved Kanalanlæg, f. 1860 i Lunde. Midlertidig Ophold Skauen i Holden.
Frederick Iversen (Fredrik Iversen), Ugift, Logerende, Graastensmurer ved Kanalanlægget, f. 1851 i Sverige.
Karl Iversen, Ugift, Logerende, Stenarbeider ved Kanalanlæg, f. 1866 i Sverige.
Olavus Larsen, Ugift, Logerende, Stenarbeider ved Kanalanlæg, f. 1844 i Enebak (Enebakk i Akershus. G.S.). Midlertidig Ophold Laurvig.
Erik Gustav Edholm, Ugift, Logerende (midlertidig?), Stenarbeider ved Kanalanlæg, f. 1868 i Sverige. Fast bosted: Eidshaug i Holden.
Ole Gabriel Pettersen, Ugift, Logerende (midlertidig?), Veiarbeider ved Kanalanlæg, f. 1857 i Vefsen (Vefsn, Nordland. G.S.). Fast bosted: Eidshaug i Holden.
Hans Torkelsen (Hans Torkildsen), Ugift, Logerende (midlertidig?), Kanalarbeider, f. 1869 i Saude (Sauherad). Bosted: Storlid, Saude, Telemarken.
Hans Larsen, Ugift, Logerende, Stenarbeider ved Kanalanlæg, f. 1852 i Bohuslen, Sverige.
Hans Gundersen, Ugift, Logerende (midlertidig?), Stenarbeider ved Kanalanlæg, f. 1859 i Lunde. Bosted Rønningen i Lunde.
Karl Gjertsen, Gift, Logerende, Stenhugger ved Kanalanlæg, f. 1854 i Askim i Smaalenene (Askim i Østfold. G.S.).

Husliste 30.
Ulefos Sagbrug
42/1.

Martin Jørgensen, Hovedperson, Gift, Stenarbeider ved Kanalanlæg, f. 1865 i Raade i Smaalenene (Østfold. G.S.).
Grete Julie Svensdatter, Hustru, f. 1863 i Raade i Smaalenene.
Johan Marinius Martinsen, Søn, f. 1887 i Christiania.
Tollef Andersen, Ugift, Logerende, Graastensarbeider ved Kanalanlæg, f. 1843 i Sverige.
Oskar Fager, Ugift, Logerende, Graastensarbeider ved Kanalanlæg, f. 1868 i Sverige.

Husliste 31.
Ulefos Sagbrug
42/1.

Ole Hansen, Hovedperson, Enkemand, Dagarbeider ved Høvleriet, f. 1826 i Holden.
Hans Olsen, Søn, Ugift, Arbeider ved Træsliberiet, f. 1865 i Holden.
Johan Olsen, Søn, Ugift, Træsliberiarbeider, f. 1867 i Holden. Midlertidig Fraværende: Fjaagesund i Hvideseid (Kviteseid. G.S.).
Elling Olsen, Søn, Ugift, Filearbeider ved Sagbrug, f. 1870 i Holden.
Marie Olsdatter, Datter, Ugift, Husgjerning (hjemme), f. 1872 i Holden.
Andreas Olsen, Søn, Ugift, Indpakning af Sliberistof (Trestoff), f. 1875 i Holden.
Anne Martine Isaksdatter, Ugift, Tjenestepige, Kreaturstel og Husarbeide, f. 1875 i Holden.

Husliste 32.
Ulefos Sagbrug
42/1.

Isak Andersen, Hovedperson, Gift, Husmand med Jord, Sagbrugssmed, f. 1836 i Solum.
Marte Kirstine Jørgensdatter, Hustru, f. 1842 i Holden.
Jørgen Isaksen, Søn, Ugift, Sagbrugssmed, f. 1867 i Holden.
Anders Isaksen, Søn, Ugift, Smedreng, f. 1870 i Solum.
Ingeborg Kirstine Isaksdatter, Datter, Ugift, Husgjerning og Kreaturstel, f. 1873 i Holden.
Hanna Jacobine Isaksdatter, Datter, f. 1877 i Holden.
Johanne Marie Isaksdatter, Datter, f. 1881 i Holden.

Husliste 33.
Ulefos Sagbrug
42/1.

Johan Mathiasen, Hovedperson, Enkemand, Filemester ved Sagbrug, f. 1844 i Stokke (i Vestfold).
Anna Marie Johansdatter, Hustru, f. 1869 i Holden.
Hans Abraham Johansen, Søn, Ugift, Træsliberiarbeider, f. 1875 i Solum.
Hans Gustav Johansen, Søn, vedskjærer, f. 1877 i Holden.
Karl Matias Johansen, Søn, f. 1880 i Holden.
Jørgen Martinius Johansen, Søn, f. 1882 i Holden.
Martha Lovise Johansdatter, Datter, f. 1887 i Holden.
Asberg Marie Anundsdatter, Ugift, Logerende, Dagarbeide: Vaskning, Strygning og forskjelligt Husarbeid, f. 1837 i Holden.

Husliste 34.
Ulefos Sagbrug
42/1.

Even Andersen, Hovedperson, Gift, Husmand med Jord, Sagmester, f. 1841 i Holden.
Karen Taraldsdatter, Hustru, f. 1848 i Holden.
Anders Evensen, Søn, f. 1877 i Holden.

Christen Pedersen, Hovedperson, Ugift, Bord- og Plankearbeider ved Sagbrug, f. 1848 i Holden.

Husliste 35.
Ulefos Sagbrug
42/1.

Hans Hansen, Hovedperson, Gift, Husmand med Jord, Bord og Plankearbeider, samt Træstofarbeider, f. 1833 i Solum.
Gunhild Marie Halvorsdatter, Hustru, f. 1835 i Laurvig.
Halvor Hansen, Søn, Ugift, Høvleriarbeider, f. 1873 i Holden.
Andreas Hansen, Søn, Ugift, Vedlægning ved Sagbrug, f. 1875 i Holden.
Hans Gustav Johansen, Dattersøn, f. 1887 i Holden.
Ingeri Olsdatter, Ugift, Logerende, Dagarbeide og delvis Fattigunderstøttelse, f. 1845 i Lunde.

Husliste 36.
Ulefos Sagbrug
42/1.

Jens Olsen, Hovedperson, Gift, Husmand uden Jord, Ladningsarbeide af Bord, Plank og Træstof ved Sagbrug, f. 1854 i Holden.
Ingeborg Nilsdatter, Hustru, f. 1854 i Holden.
Nils Jensen, Søn, f. 1887 i Holden.
Inga Jensdatter, Datter, f. 1888 i Holden.
Karen Marie Nilsdatter, Ugift, Logerende, Tildels Husholderske ved Hotel og andet Dagarbeide, f. 1841 i Holden.

Ingeborg Jensdatter, Hovedperson, Husmandsenke med Have, Modtager Logerende, f. 1823 i Holden.
Christian Mikkelsen, Ugift, Logerende, Sliberiarbeider ved Træsliberi, f. 1867 i Hvideseid (Kviteseid). Midlertidig Fraværende: Hvideseid.
Mikkel Ellingsen, Ugift, Logerende, Indpakker af Sliberistof ved Træsliberi, f. 1874 i Hvideseid. Midlertidig Fraværende: Hvideseid.

Husliste 37 a, b, c, d, e.

Ulefos Sagbrug
42/1.
Husliste 37a. Arbeiderbolig A.

Familie 1.
Karl Hansen, Hovedperson, Gift, Husmand med Have, Sliberiarbeider ved Træsliberi, f. 1867 i Holden.
Gurine Tomasdatter, Hustru, f. 1869 i Holden.
Hans Toresius Karlsen, Søn, f. December 1890 i Holden.

Familie 2.
Hans Andreasen, Hovedperson, Gift, Sliberiarbeider, f. 1856 i Holden.
Hansine Nilsdatter, Hustru, f. 1855 i Holden.
Andreas Hansen, Søn, f. 1883 i Holden.
Nils Hansen, Søn, f. 1885 i Holden.
Karl Johan Hansen, Søn, f. 1887 i Holden.
Kirsten Marie Hansdatter, Datter, f. 1889 i Holden.
Aagodt Mathilde Hansdatter, f. August 1890 i Holden.
Inger Marie Simonsdatter, Enke, Logerende, Fattigunderstøttelse, f. 1822 i Skien.

Familie 3.
Andreas Pedersen, Hovedperson, Gift, Høveltandsliber til Høvleri, f. 1864 i Holden.
Karen Nilsdatter, Hustru, f. 1866 i Holden.
Martha Pauline Andreasdatter, Datter, f. 1888 i Holden.
Andreas Nilsen, Hustruens Broder, Ugift, Logerende, Stofpakker ved Træsliberiet, f. 1871 i Holden.

Familie 4.
Karl Hansen, Hovedperson, Gift, Bord og Plankearbeider ved Sagbrug, f. 1862 i Holden.
Else Marie Tomasdatter, Hustru, f. 1862 i Holden.
Hans Karlsen, Søn, f. 1888 i Holden.
Marianne Karlsdatter, Datter, f. Mai 1890 i Holden.
Tomas Tomasen, Hustruens Fader, Enkemand, Logerende, Dagarbeider, f. 1823 i Lunde.
Hans Tomassen, Ugift, Logerende, Sliberiarbeider ved Træsliberi, f. 1853 i Lunde.

Familie 5.
Karl Pedersen, Hovedperson, Gift, Vedrensker ved Træsliberiet, f. 1863 i Holden.
Gunnild Johnsdatter, Hustru, f. 1866 i Holden.
Peder Karlsen, Søn, f. 1886 i Holden.
Jonas Karlsen, Søn, f. Marts 1890 i Holden.

Ulefos Sagbrug 42/1.
Husliste 37b. Arbeiderbolig B.

Familie 1.
Nils Johannesen, Hovedperson, Gift, Sagarbeider ved Sagbrug, f. 1862 i Holden.
Marie Kristensdatter, Hustru, f. 1860 i Holden.
Aaste Nilsdatter, Datter, f. 1888 i Holden.
Nils Christensen, Husmoderens Broder, Ugift, Træsliberiarbeider, f. 1871 i Holden.
Kristine Kristensdatter, Hustruens Halvsøster, delvis Fattigunderstøttelse, f. 1882 i Holden.

Familie 2.
Peder Pedersen, Hovedperson, Gift, Høvleriarbeider, f. 1866 i Holden.
Marie Kristensdatter, Hustru, f. 1867 i Holden.

Familie 3.
Knut Olsen, Hovedperson, Enkemand, Bygningsmaler for egen Regning, f. 1854 i Siljord.
Anna Bergitte Knutsdatter, Datter, f. 1875 i Holden. Midlertidig Fraværende: Hegland i Lunde.
Nicoline Onette Knutsdatter, Datter, f. 1882 i Holden. Midlertidig Fraværende: Hegland i Lunde.
Ingeborg Olsdatter, Husfaderens Søster, Enke, Husholderske, f. 1852 i Siljord. Midlertidig Ophold Lunde.
Hanna Elise Nilsdatter, Datter, Husfaderens Søsterdatter, f. 1880 i Lunde. Midlertidig Ophold Lunde.

Familie 4.
Anders Nilsen, Hovedperson, Gift, Sliberiarbeider ved Træsliberi, f. 1858 i Holden.
Anne Karine Nilsdatter, Hustru, f. 1863 i Holden.
Nils Andersen, Søn, f. 1886 i Holden.
Gustav Andersen, Søn, f. 1888 i Holden.
Karen Nikoline Andersdatter, Datter, f. Juli 1890 i Holden.

Familie 5.
Anders Olsen, Hovedperson, Gift, Træsliberiarbeider, f. 1864 i Holden.
Johanne Kristensdatter, Hustru, f. 1861 i Lunde.
Hanna Terese Andersdatter, Datter, f. 1887 i Holden.
Anne Kristine Andersdatter, Datter, f. Juli 1889 i Holden.

Ulefos Sagbrug 42/1.
Husliste 37c. Arbeiderbolig C.

Familie 1.
Halvor Nilsen, Hovedperson, Ugift, Høvleriarbeider, f. 1848 i Holden.
Kari Fransdatter, Enke, Hørende til Familien, Husgjerning og Kreaturstel(!), f. 1828 i Lunde.

Familie 2.
Kristen Kjøstolsen, Hovedperson, Enkemand, Sagbrugsarbeider, f. 1833 i Holden.
Kjøstol Kristensen, Søn, Ugift, Sagbrugsarbeider, f. 1859 i Holden.
Ole Kjøstolsen, Søn, Ugift, Træsliberiarbeider, f. 1865 i Holden.
Hanna Kristensdatter, Datter, Ugift, Husgjerningsarbeide, f. 1870 i Holden.
Hans Christensen, Søn, Ugift, Forskjelligslags Dagarbeide, f. 1873 i Holden.

Familie 3.
Teodor Nilsen, Hovedperson, Gift, Papgladtmester ved Træsliberi, f. 1843 i Høland, Akershus.
Agnette Nilsdatter, Hustru, f. 1848 i Søndreland, Søndre (Oppland).
Nils Torvald Teodorsen, Søn, f. 1876 i Søndre Land.
Inga Pauline Teodorsdatter, Datter, f. 1881 i Hiterdal (Heddal. G.S.).
Anna Oliana Teodorsdatter, Datter, f. 1881 i Hiterdal.
Ole Torinius Teodorsen, Søn, f. 1884 i Hitterdal.
Johan Emanuel Teodorsen, Søn, f. 1887 i Hitterdal.

Familie 4.
Kjøstol Pedersen, Hovedperson, Gift, Træsliberiarbeider, f. 1857 i Holden.
Anne Marie Olsdatter, Hustru, f. 1859 i Holden.
Peder Kjøstolsen, Søn, f. 1885 i Holden.
Ole Kjøstolsen, Søn, f. 1886 i Holden.
Andreas Kjøstolsen, Søn, f. 1888 i Holden.

Familie 5.
Ole Olsen, Hovedperson, Gift, Hustømmermand, f. 1854 i Hitterdal (Heddal).
Hanna Marie Halvorsdatter, Hustru, f. 1857 i Holden.
Ole Olsen, Søn, f. 1883 i Holden.
Halvor Olsen, Søn, f. 1886 i Holden.
Hilda Marie Olsdatter, Datter, f. April 1890 i Holden.

Ulefos Sagbrug 42/1.
Husliste 37d. Arbeiderbolig D.

Familie 1.
Torsten Halvorsen, Hovedperson, Gift, Sagbrugsarbeider, f. 1860 i Saude (Sauherad). Midlertidig Ophold: Haugen i Saude.
Marte Hansdatter, Hustru, f. 1857 i Lunde.
Tone Danielsdatter, hendes Datter, f. 1885 i Lunde.
Hans Johnsen, Gift, Logerende hørende til Familien, delvis Forsørget af Fattigkassen, f. 1802 i Holden. Været blind i 6 Aar.
Guro Torstensdatter, Gift, Logerende hørende til Familien, f. 1825 i Saude.

Familie 2.
Hans Torstensen, Hovedperson, Gift, Træsliberiarbeider, f. 1858 i Holden.
Mari Anne Thorsdatter, Hustru, f. 1861 i Holden.
Torvald Hansen, Søn, f. 1885 i Holden.
Kirsti Hansdatter, Datter, f. 1888 i Holden.
Thor Hansen, Søn, f. Marts 1890 i Holden.
Tollef Gulliksen, Ugift, Logerende, Anbringer varer i Butikken ved et Landhandleri, f. 1872 i Bø.

Familie 3.
Hans Olsen, Hovedperson, Gift, Ladningsarbeider ved Sagbrug, f. 1852 i Holden.
Laura Marie Andersdatter, Hustru, f. 1850 i Solum.
Ole Andreas Hansen, Søn, f. 1880 i Holden.
Anne Marie Hansdatter, Datter, f. 1883 i Holden.
Thora Karoline Hansdatter, Datter, f. 1885 i Holden.
Anders Hansen, Søn, f. 1887 i Holden.
Thor Hansen, Søn, f. Mai 1890 i Holden.

Familie 4.
Søren Kristensen, Hovedperson, Gift, Træsliberiarbeider, f. 1854 i Lunde.
Anne Larsdatter, Hustru, f. 1865 i Lunde.
Kristen Sørensen, Søn, f. 1884 i Holden.
Lars Berthinus Sørensen, Søn, f. 1885 i Holden.
Tora Sørensdatter, Datter, f. 1887 i Holden.
Even Larsen, Ugift, Logerende, Elev ved privat Middelskole, Forsørger: Gaardbruger, f. 1874 i Holden. Midlertidig Ophold Helgen i Holden.
Ole Osen, Ugift, Logerende, Skoleelev ved privat Middelskole, Forsørger: Gaardbruger, f. 1875 i Hitterdal (Heddal). Midlertidig Ophold Tinnæs, Hitterdal.

Ulefos Sagbrug 42/1.
Husliste 37e. Arbeiderbolig E.

Familie 1.
Tomas Tronsen (Thomas Thronsen), Hovedperson, Gift, Husmand uden Jord, Tømrearbeider ved Sagbruget, f. 1845 i Holden.
Helga Asbjørnsdatter, Hustru, f. 1852 i Laurdal Telemarken (Lårdal. G.S.).
Thorvald Alverdus Tronsen, Søn, Ugift, Træsliberiarbeider, f. 1873 i Skien.
Ole Martinius Tronsen, Søn, Ugift, Træsliberstofpakker, f. 1878 i Holden.
Maren Tomine Tronsdatter, Datter, f. 1882 i Holden.

Familie 2.
Nils Andreasen, Hovedperson, Gift, Træsliberiarbeider, f. 1866 i Holden.
Ingeborg Halvorsdatter, Hustru, f. 1866 i Holden.

Familie 3.
Johannes Andersen, Hovedperson, Gift, Træsliberiarbeider, f. 1854 i Bø.
Anne Halvorsdatter, Hustru, f. 1851 i Holden.
Lovise Marie Johannesdatter, Datter, f. 1885 i Holden.
Anne Halvorsdatter, Ugift, Logerende, Skoleelev ved Privat Middelskole, Forsørger: Gaardbruger, f. 1874 i Hitterdal (Heddal). Midlertidig Ophold Saude (Sauherad.
Ingebor Svenungsdatter, Logerende, Skoleelev ved Privat Middelskole, Forsørger: Jordbruger, f. 1875 i Hitterdal. Midlertidig Ophold Hitterdal.

Familie 4.
John Sørensen, Hovedperson, Gift, Træsliberiarbeider, f. 1861 i Solum.
Anne Marie Christiansdatter, Hustru, f. 1860 i Holden.
Bernhard Severin Johnsen, Søn, f. 1888 i Holden.
Karen Johnsdatter, Datter, f. December 1889 i Holden.
Olaf Andersen, Ugift, Logerende, Graastensarbeider ved Kanalanlæg, f. 1860 i Vermland, Sverige.

Husliste 38.
Ulefos Sagbrug
42/1.

Familie 1.
Jørgen Johnsen, Hovedperson, Gift, Kasserer (kontorist) ved Ulefos brug, f. 1859 i Holden.
Fredrikke Johnsen, Hustru, f. 1863 i Drammen By.
Borghild Gurine Johnsen, Datter, f. 1888 i Holden.
Lina Hansen, Ugift, Tjenestepige, f. 1872 i Drammen By.

Familie 2.
Johan Bendictus Johnsen, Hovedperson, Gift, Bogholder, Legatkasserer, Sparebankeier, Accuranceagent, f. 1823 i Porsgrund.
Joakime Johnsen, Hustru, f. 1841 i Skien.
Besøgende: Anette Jakobine Johnsen, Datter, Ugift, Musiklærerinde, f. 1863 i Holden. Bosted: Skien.
(Besøgende:) Jakob Funnemark Johnsen, Søn, Ugift, Student, f. 1868 i Holden. Bosted: Christiania.
Hanna Gurine Johnsen, Datter, Ugift, Huslærerinde, f. 1871 i Holden.
Johanne Karette Johnsen, Datter, Ugift, Husgjerning, f. 1873 i Holden.
Thomas Johnsen, Søn, Ugift, Skoleelev ved Middelskole, f. 1875 i Holden.
Inga Mariane Bendikte Johnsen, Datter, Ugift, Husgjerning, f. 1875 i Holden.
Henriette Johnsen, Datter, f. 1877 i Holden.
Karoline Fredrikke Olsdatter, Ugift, Tjenestepige, Forskjellige Husarbeide, f. 1869 i Skaatø pr. Kragerø.
Sofie Stenersen, Ugift, Lærerinde, f. 1870 ubekjendt (fødested). Midlertidig Ophold Ljan, østre Aker.

Husliste 39.
Ulefos Sagbrug
42/1.

Christen Svenungsen, Hovedperson, Gift, Avlskarl, f. 1849 i Lunde.
Marie Nilsdatter, Hustru, f. 1849 i Holden.
Nils Samuel Christensen, Søn, f. 1882 i Holden.
Johan Christensen, Søn, f. 1887 i Holden.Tellekreds No. 9. Vala (i Helgen). Hjemmehørende Folkemængde: 181 Personer.

Teller: Ole H. Hvalen.
Husliste 1.
Jøntvedt nordre.
43/1.

Ubeboed.

Husliste 2.
Jøntvedt nordre
.
43/2.

Hans Nilsen, Hovedperson, Gift, Gaardbr., Gaardeier, Jordbrug og lidt Skogsdrift, f. 1840 i Holden.
Andrea Kristiansdatter, Hustru, f. 1850 i Lunde.
Nils Hansen, Søn, Ugift, Syssler med Jordbrugsarbeide, f. 1874 i Holden.
Karl Hansen, Søn, elev, f. 1875 i Holden.
Kristian Hansen, Søn, f. 1877 i Holden.
Karen Hansdatter, Datter, f. 1882 i Holden.
Ingeborg Hansdatter, Datter, f. 1884 i Holden.
Anne Marie Hansdatter, Datter, f. 1886 i Holden.
Hanna Annette Hansdatter, Datter, f. 1889 i Holden.

Husliste 3.
Jøntvedt midtre
.
44/1.

Søren Andersen Jøntvedt, Hovedperson, Gift, Arbeidsmand, Jordbrugsarbeide, Indsidder (Inderst - leieboer med egen husholdning. G.S.), f. 1840 i Holden.
Anne Hansdatter, Hustru, f. 1844 i Holden.
Anders Sørensen, Søn, f. 1878 i Solum.
Anna Marie Sørensdatter, Datter, f. 1884 i Holden.

Husliste 4.
Jøntvedt midtre
.
44/2. Haugjordet.

Jens Gundersen Haugjordet, Hovedperson, Gift, Gaardbr. og Selveier, Jordbrug og lidt Skovdrift, f. 1845 i Holden.
Marie Knutsdatter, Hustru, f. 1840 i Holden.
Berta Nilsdatter, Datter (hennes?), Ugift, Kreaturstel og jordbrugsarbeide hjemme, f. 1866 i Holden.
Kristian Jensen, Søn, f. 1881 i Holden.
Gustav Jensen, Søn, f. 1883 i Holden.

Husliste 5.
Jøntvedt midtre
.
44/3.

Ole Larsen Jøntvedt, Hovedperson, Gift, Gaardbr. og Selveier, Sadelmager, f. 1827 i Solum.
Maren Hansdatter, Hustru, f. 1833 i Aker. Midlertidig Fraværende: I Gjerpen.
Elise Olsdatter, Datter, Ugift, Kreaturstel og Husstel hjemme, f. 1870 i Holden.
Maren Sofie Olsdatter, Datter, Ugift, Kreaturstel og Husstel hjemme, f. 1875 i Holden.

Husliste 6.
Jøntvedt midtre
.
44/5 + 45/1 (Jøntvedt søndre).

Kjøstolv Jørgensen Jøntvedt, Hovedperson, Gift, Gaardbr., Selveier og Eier af Møllebrug, Møller, f. 1847 i Holden.
Ingeborg Hansdatter, Hustru, f. 1857 i Holden.
Jørgen Kjøstolvsen, Søn, f. 1876 i Holden.
Ingeborg Kjøstolvsdatter, Datter, f. 1878 i Holden.
Udøbt Drengebarn (Hans f. 9/12, døpt i Helgen kirke 18/1-1891. G.S.), f. December 1890 i Holden.
August Ingvaldsen, Ugift, Tjenestedreng, Jordbrugsarbeider, f. 1866 i Enebak (Enebakk i Akershus. G.S.)
Tomine Pedersdatter, Ugift, Tjenestepige, Kreaturstel og Husgjerning, f. 1870 i Holden.
Ingeborg Jensdatter, Hufaderens Moder, Enke, Føderaadskone, f. 1820 i Holden.
Anne Marie Jørgensdatter, Husfaderens Søster, Ugift, Sypige, Husgjerning, f. 1866 i Holden.

Besøgende:
Lars Evensen Usterud, privat Skovfogd og Bruger af Jord, f. 1849 i Holden. Bosted Holden. Afreist før Tælling, Oplysning om Fødselsaar usikkert.
Marie Jørgensdatter, Gift (med privat Skovfogd), f. 1845 i Holden. Bosted Holden.
Even Larsen (Søn), Ugift, f. 1874 i Holden. Bosted Holden.
Gunhild Larsdatter (Datter), f. 1880 i Holden. Bosted Holden.
Hans Larsen (Søn), f. 1883 i Holden. Bosted Holden.
Jørgen Larsen (Søn), f. 1885 i Holden. Bosted Holden.

(Denne familien er også oppført på Usterud under Vale i Valebø. G.S.)

Husliste 7.
Jøntvedt midtre
.
(under) 44/1. Vausdalskaasa (Vassdalskaasa?).

Kristen Kristensen Jøntvedt, Hovedperson, Gift, Jordbrugsarbeider, Indsidder (Inderst), f. 1851 i Holden. Jarlsberger.
Maren Hansdatter, Hustru, f. 1860 i Solum. Jarlsberger.
Hans Kristensen, Søn, f. 1880 i Holden. Jarlsberger.
Karl Kristensen, Søn, f. 1883 i Holden. Jarlsberger.
Berta Marie Kristensdatter, Datter, f. 1886 i Holden. Jarlsberger.
Jakob Kristensen, Søn, f. 1888 i Holden. Jarlsberger.
Morten Kristensen, Søn, f. Oktober 1890 i Holden. Jarlsberger.

Husliste 8.
Kolle.
46/1.

Lars Andersen Kolle, Hovedperson, Gift, Gaardbr., Selveier og Tømmerkjørsel, f. 1831 i Holden.
Anne Tollefsdatter, Hustru, f. 1835 i Holden.
Anton Larsen, Søn, Ugift, Jordbrugsarbeide (hjemme), f. 1866 i Holden.
Pauline Larsdatter, Datter, Ugift, Kreaturstel og Husgjerning (hjemme), f. 1872 i Solum.
Tollef Larsen, Søn, Ugift, Jordbrugsarbeide (hjemme), f. 1876 i Holden.
Peder Tollefsen, Ugift, Tilhørende Familien, Lever af sine Rentepenge, f. 1831 i Holden. Sindsvag, medfødt.

Husliste 9.
Kolle.
46/2.

Ubeoed.

Husliste 10.
Kolle.
46/3.

Ubeboed.

Husliste 11.
Kolle.
46/4.

Abraham Larsen Kolle, Hovedperson, Gift, Trelasthandler, Gaardbr., Gaardeier og Brugseier, f. 1833 i Holden.
Anne Marie Pedersdatter, Hustru, f. 1838 i Holden.
Ingeborg Kirstine Abrahamsdatter, Datter, Ugift, Kreaturstel og annen Husgjerning (hjemme), f. 1859 i Holden.
Lars Abrahamsen, Søn, Ugift, Jordbrugsarbeide (hjemme), f. 1869 i Holden.
Hans Abrahamsen, Søn, f. 1878 i Holden.
 
Husliste 12.
Kolle.
46/5 + 6. Haugene.

Andreas Andersen Haugene, Hovedperson, Gift, Gaardbr., Selveier og Arbeider - Minerer, f. 1855 i Holden.
Aslaug Marie Hansdatter, Hustru, f. 1849 i Holden.
Hans Andreasen, Søn, f. 1876 i Holden.
Anna Bertea Andreasdatter, Datter, f. 1878 i Holden.
Nils Andreasen, Søn, f. 1880 i Holden.
Mari Andreasdatter, Datter, f. 1882 i Holden.
Karl Andreasen, Søn, f. 1886 i Holden.
Annette Andreasdatter, Datter, f. 1888 i Holden.
Hanna Halvorsdatter, Ugift, Tjenestepige, Kreaturstel og Jordbrugsarbeide, f. 1871 i Solum.
Hans Andersen Øen, Enkemand, Logerende, hørende til Familien, Opholder sig hos sin Familie mod Betaling, f. 1806 i Holden. Blind (i voksen alder).

Husliste 13.
Kolle.
46/7. Kaasa.

Anne Halvorsdatter Kaasa,  Hovedperson, Ugift, Jordbrugerske, Selveier, f. 1845 i Holden. Jarlsbergerske.
Mari Halvorsdatter, Ugift, Logerende hørende til Familien, Pensjonist, f. 1819 i Holden.

Husliste 14.
Kolle.
46/8 + 10. Kaasa.

Erik Hansen Kaasa, Hovedperson, Gift, Gaardbruger, Selveier, Bergværksarb., Minerer, f. 1841 i Lunde. Jarlsbergerske Frimenighed.
Kirsti Johnsdatter, Hustru, f. 1839 i Lunde. Jarlsberger.
Thorine Augonsdatter, Ugift, Tjenestepige, Kreaturstel, Jordbrugsarbeide og Husgjerning, f. 1872 i Lunde. Jarlsberger.

Husliste 15.
Kolle.
46/9. Kaasa.

Ubeboet.

Husliste 16.
Kolle.
46/11 + 48/5 (Kaalstad store). Kaasa.

Johan Johnsen Kaasa, Hovedperson, Gift, Gaardbruger, Selveier og Tømmerkjører, f. 1842 i Lunde. Jarlsberger.
Gunhild Johnsdatter, Hustru, f. 1841 i Lunde. Jarlsberger.
Karl Johnsen, Søn, f. 1876 i Holden. Jarlsberger.
Karen Johnsdatter, Datter, f. 1878 i Holden. Jarlsberger.
Peder Johnsen, Søn, f. 1880 i Holden. Jarlsberger.

Husliste 17.
Hvalen (Vala).
47/1.

Anton Hansen Hvalen, Hovedperson, Gift, Gaardbr., Selveier, f. 1841 i Laurvig (Larvik).
Berte Marie Johnsdatter, Hustru, f. 1851 i Holden.
Hanna Jørgensdatter, Ugift, Forsørges mod betaling af Fattigvæsenet, f. 1877 i Holden.

Husliste 18.
Hvalen (Vala).
47/2.

Karl Pedersen Hvalen, Hovedperson, Gift, Gaardbr., Selveier og Slagter, f. 1848 i Holden.
Kirstine Paulius Jensdatter, Hustru, f. 1830 i Eker (Eiker i Buskerud. G.S.).
Peder Karlsen, Søn, Ugift, Jordbrugsarbeide (hjemme), f. 1872 i Holden.
John Olsen, Ugift, Forsørges mod Betaling af Fattigvæsenet, f. 1833 i Holden. Sindsvag (fra voksen alder).

Husliste 19.
Hvalen (Vala).
47/3. Flatgrav med Moen.

Ubeboed.

Husliste 20.
Kolstad store.
48/2.

Peder Hansen Kolstad, Hovedperson, Gift, Gaardbr., Selveier, f. 1815 i Holden.
Ingeborg Andersdatter, Hustru, f. 1821 i Holden.
Anders Pedersen, Søn, Ugift, Jordbrug og Skovdrift, f. 1852 i Holden.
Anne Marie Pedersdatter, Datter, Ugift, Husgjerning (hjemme), f. 1854 i Holden.
Maren Pedersdatter, Datter, Ugift, Kreaturstel, Jordbrugsarbeide, Husgjerning (hjemmeværende Datter), f. 1856 i Holden.
Johannes Pedersen, Søn, Ugift, Jordbrugsarbeid (hjemme), f. 1862 i Holden.

Husliste 21.
Hvalen (Vala).
47/4. Grønvold.

Ole Gundersen Grønvold, Hovedperson, Gift, Gaardbruger, Selveier, Stævnevidne, f. 1818 i Holden.
Andrea Reiersdatter, Hustru, f. 1828 i Solum.
Olaf Peder Grønvold, Sønnesøn, f. 1879 i Kristiania.

Husliste 22.
Hvalen (Vala).
47/5. Hegna og Flatgrav.

Ubeboed.

Husliste 23.
Kolstad store.
48/9. Skibsnes.

Halvor Stenersen Skibsnes, Hovedperson, Enkemand, Gaardbr., Selveier, lidt Skovdrift, f. 1823 i Saude i Thelemarken (Sauherad).
Mathias Halvorsen, Søn, Ugift, Gaardsarbeider (hjemme), f. 1855 i Holden.
Stener Halvorsen, Søn, Ugift, Gaardsarbeid (hjemme) og Tømmerkjørsel, f. 1858 i Holden.
Anne Stenersdatter, Husfaderens Søster, Ugift, Husgjerning og Kreaturstel, f. 1819 i Saude (Sauherad).

Husliste 24.
Kolstad store.
Under 48/1 og 48/2. Halvorstaa.

Jens Thygesen Halvorstaa, Hovedperson, Gift, Lidt Jordbrug og i Flødningen, f. 1827 i Holden. Midlertidig Fraværende: Holden (Ulefos).
Anne Gundersdatter, Hustru, f. 1828 i Holden. Midlertidig Fraværende: Holden (Ulefos).
Gunder Jensen, Søn, Ugift, Tømmermand ved Kanalanlæget Ulefos - Bandak, f. 1863 i Holden. Midlertidig Fraværende: Holden (Ulefos).
Kristen Jensen, Søn, Ugift, Arbeider ved Kanalanlæget Ulefos - Bandak, f. 1871 i Holden. Midlertidig Fraværende: Holden (Ulefos).
Margrete Jensdatter, Datter, Ugift, Kreaturstel og forskjellig Husgjerning (hjemme), f. 1865 i Holden.

Husliste 25.
Kolstad store.
Under 48/7.

John Arvesen Kolstad, Hovedperson, Gift, Gaardbr., Selveier, Tømmermand ved Kanalanlæg, f. 1849 i Holden.
Maren Kristensdatter, Hustru, f. 1852 i Norderhov i Ringerige.
Karoline Johnsdatter, Datter, f. 1877 i Holden.
Hanna Johnsdatter, Datter, f. 1879 i Holden.
Kristen Johnsen, Søn, f. 1882 i Holden.
Alfred Johnsen, Søn, f. 1887 i Holden.

Husliste 26.
Kolstad store.
Under 48/4. 

Karl Andersen Kolstad, Hovedperson, Gift, Indsidder (inderst - leieboer med egen husholdning), Arbeider og kjører, f. 1828 i Sverige.
Kirsten Marie Anundsdatter, Hustru, f. 1841 i Holden.
Karen Marie Karlsdatter, Datter, Ugift, Malmrenser ved Appatigruberne i Bamble, f. 1874 i Holden. Bosted Bamble.
Anne Kristine Karlsdatter, Datter, Ugift, Malmrenser ved Appatigruberne i Bamble, f. 1870 i Holden. Bosted Bamble.
Ingeborg Kirstine Karlsdatter, Datter, f. 1876 i Holden.
Olaves Karlsen, Søn, f. 1881 i Holden.

Husliste 27.
Kolstad store.
Under 48/1.

Jonas Johnsen Kolstad, Hovedperson, Gift, Gaardbr., Selveier, lidt Skovdrift, f. 1853 i Holden.
Kunhild Marie Kristensdatter, Hustru, f. 1855 i Holden.
Jens Jonasen, Søn, f. April 1889 i Holden.
Alma Constanse Jonasdatter, Datter, f. April 1889 i Holden.
Hjalmar Jonasen, Søn, f. Mai 1890 i Holden.
Anne Mari Kristensdatter, Ugift, Tjenestepige, Sysselsat med Kreaturstel og forskjellig Husgjerning, f. 1846 i Holden.

Husliste 28.
Kolstad store.
Under 48/6. Halvorstaa

Andreas Olsen Halvorstaa, Hovedperson, Gift, Gaardbruger, Selveier, Vogter ved Skotfos Træsliberianlæg, f. 1855 i Holden. Midlertidig Ophold: Solum.
Ingeborg Andersdatter, Hustru, f. 1856 i Holden.
Olava Andreasdatter, Datter, f. 1877 i Holden.
Anders Andreasen, Søn, f. 1879 i Holden.
Martinius Andreasen, Søn, f. 1883 i Holden.
Herman Andreasen, Søn, f. 1886 i Holden.
Kaia Augusta Andreasdatter, f. August 1889 i Holden.
Karen Olsdatter, Hovedpersonens Moder, Ugift, delvis Forsørget af Fattigvæsenet, f. 1826 i Holden.

Husliste 29.
Kolstad store.
Under 48/8. Velkom.

Nils Gundersen Velkom, Hovedperson, Gift, Gaardbr., Selveier, minerer ved Kanalanlæg, f. 1840 i Holden.
Kirsti Pedersdatter, Hustru, f. 1840 i Lunde.
Gunder Nilsen, Søn, Ugift, Stenarbeider ved Kanalanlæg, f. 1872 i Holden.
Peder Nilsen, Søn, Ugift, Jordbrugsarbeide (hjemme), f. 1875 i Holden.

Besøgende:
Hans Gulliksen, Gift, Arbeider ved Ulefos Jenværk, f. 1863 i Holden. Bosted: Ulefos (Holden).
Aslaug Marie Nilsdatter, (datter), Gift, Søskendebarn, f. 1863 i Holden. Bosted: Ulefos (Holden).
Gustav Hansen, (deres Søn), f. 1887 i Holden. Bosted: Ulefos (Holden).
Marie Hansdatter, (deres Datter), f. Juli 1889 i Holden. Bosted: Ulefos (Holden).

Husliste 30.
Kolstad lille.
49/2. Grønsten.

Anders Hansen Grønsten, Hovedperson, Gift, Gaardbr., Selveier, Fløtningsarbeider, f. 1863 i Holden.
Nella Marie Johnsdatter, Hustru, f. 1862 i Solum.
Hans Andersen, Søn, f. 1885 i Holden.
John Andersen, Søn, f. 1888 i Holden.
Aagot Kirstine Johnsdatter, Datter, f. December 1890 i Holden.

Husliste 31.
Kolstad lille.
49/1. Grønsten.

Hans Andersen Grønsten, Hovedperson, Gift, Gaardbruger, selveier, Fløtningsarbeide, f. 1833 i Holden.
Anne Kristine Pedersdatter, Hustru, f. 1832 i Holden.
Anne Berthea Jensdatter, Steddatter, Ugift, lidt Husgjerning, f. 1853 i Holden.
Ida Margrete Hansdatter, Datter, Ugift, Sypige og vævning, f. 1866 i Holden.
Kirsten Marie Hansdatter, Datter, Ugift, Kreaturstel og Husgjerning, f. 1869 i Holden.
Hanna Kristine Hansdatter, Datter, f. 1876 i Holden.

Besøgende:
Berte Marie Jensdatter, Gift (med Minerer ved Kanalen), f. 1856 i Holden. Bosted: Holden.
Anna Kristine Karlsdatter, (dennes Datter), f. 1885 i Holden. Bosted: Holden.
Olaf Søverin Karlsen, (dennes Søn), f. 1887 i Holden. Bosted: Holden.
Karl Bertinius Karlsen, (dennes Søn), f. November 1889 i Holden. Bosted: Holden.

Husliste 32.
Kolstad lille.
Under 49/1. Grønsten. Hus.

Karen Arnesdatter Grønsten, Hovedperson, Ugift, Huseirske, Spinding, Lever forøvrigt af sine Rentepenge samt Legepenge, f. 1816 i Holden.

Husliste 33.
Omtvedt.
50/2.

Augustinus Pedersen Omtvedt, Hovedperson, Gift, Gaardbr., Selveier, f. 1832 i Holden.
Anne Kirstine Simonsdatter, Hustru, f. 1843 i Holden.
Ingeborg Kirstine Augustinusdatter, Datter, Ugift, Skræddersøm, Husgjerning, f. 1863 i Holden.
Kirsten Bertea Augustinusdatter, Datter, Ugift, Kreaturstel og husgjerning (hjemmeværende datter), f. 1870 i Holden.
Simon Augustinusen, Søn, Ugift, Gaardsarbeider (hjemmeværende Søn), f. 1873 i Holden.
Anne Karoline Augustinusdatter, Datter, f. 1876 i Holden.
John Augustinusen, Søn, f. 1878 i Holden.
August Augustinusen, Søn, f. 1881 i Holden.
Anders Augustinusen, Søn, f. 1885 i Holden.

Husliste 34.
Omtvedt.
50/1.

Jens Pedersen Omtvedt, Hovedperson, Gift, Gaardbr., Selveier, skovdrift, f. 1841 i Holden.
Helle Marie Paulsdatter, Hustru, f. 1845 i Eker (Eiker i Buskerud. G.S.).
Peder Jensen, Søn, Ugift, Sysselsat ved Jordbrug og Skovdrift (hjemmeværende Søn), f. 1869 i Holden.
Ingeborg Kirstine Jensdatter, Datter, Ugift, Sysselsat med Kreaturstel og Husgjerning (hjemmeværende Datter), f. 1875 i Holden.
Kirstine Marie Jensdatter, Datter, f. 1877 i Holden.
Hilda Jensine Jensdatter, Datter, f. 1882 i Holden.
Karl Jensen, Søn, f. 1886 i Holden.

Husliste 35.
Omtvedt.
50/3.

Peder Simonsen Omtvedt, Hovedperson, Gift, Gaardbr., Selveier, Jordbrug - Skovdrift, f. 1838 i Holden.
Kirsti Tollefsdatter, Hustru, f. 1848 i Holden.
Kirsti Berthea Pedersdatter, Datter, Ugift, Kreaturstel og Husgjerning (hjemmeværende Datter), f. 1874 i Holden.
Sofie Pedersdatter, Datter, f. 1877 i Holden.
Tomine Marie Pedersdatter, Datter, f. 1879 i Holden.
Berte Marie Pedersdatter, Datter, f. 1884 i Holden.
Anna Augusta Pedersdatter, Datter, f. Juli 1889 i Holden.
Johannes Johnsen, Ugift, Tjenestekarl, Jordbrug og Tømmerkjøring, f. 1874 i Holden.
Lars Karlsen, Optaget til Forsørgelse, f. 1878 i Holden.

Husliste 36.
Store-Bø (Bø store).
51/2 + 3.

Knud Jensen, Hovedperson, Gift, Lensmandsbestilling, Gaardbr. og Selveier, f. 1831 i Vennesland pr. Kristiansand (Vennesla, Vest Agder. G.S.).
Maren Berthea Jensen, Hustru, f. 1836 i Solum.
Jens Rudolf Jensen, Søn, Ugift, Kand. Jur. Nettop underkastet sig Embedsexamen, f. 1861 i Skien.
Herborg Olava Tomine Jensen, Datter, Ugift, Lærerinde, For tiden sysselsat i Hjemmet, f. 1865 i Skien.
Olaf Fredrik Jensen, Søn, Ugift, Sysselsat som Kontorist ved Lensmandsbestillingen, f. 1868 i Skien.
Anne Margrete Helfred Jensen, Datter, Ugift, Sysselsat i Hjemmet, f. 1870 i Holden.
Ragna Martine Jensen, Datter, Ugift, Sysselsatte i Hjemmet, f. 1874 i Holden.
Ingeborg Sigurdsdatter, Tjenestepige, Ugift, Sysselsat som Kvegrøgterske og Budeie, f. 1858 i Saude (Sauherad).
Karen Kirstine Svensdatter, Tjenestepige, Ugift, Sysselsat som Kokkepige, f. 1871 i Gjerpen.
Pauline Jensdatter, Ugift, Tjenestepige, Husjomfru, f. 1871 i Holden.
Gustav Bernhard Nilsen, Ugift, Tjenestedreng, f. 1875 i Lunde.
Anna Sofie Tronsdatter, Optaget i Huset til Forsørgelse, f. 1878 i Holden.

Besøgende: Sten Tufte, Forsørger: Overlege, f. 1879 i Kristiania. Bosted: Skien.

Husliste 37.
Store-Bø (Bø store).
Under 51/2 + 3. Klevsgade.

Andreas Larsen Klevsgade, Hovedperson, Gift, Husmand uden Jord, Jordbrugsarbeide, f. 1831 i Bø i Thelemarken.
Margit Evensdatter, Hustru, f. 1827 i Bø.
Marie Andreasdatter, Datter, Ugift, Tjenestepige hjemme, f. 1877 i Holden. Midlertidig Ophold: Solum.

Husliste 38.
Kolstad.
48/3.

Ubeboed.

Husliste 39.
.
51/1.

Hans Gundersen Bø, Hovedperson, Gift, Jordbruger, Arbeider, f. 1820 i Holden.
Inger Asjersdatter, Hustru, f. 1834 i Holden.

Husliste 40.
Hvalen (Vala).
47/6.

Ole Halvorsen Hvalen, Hovedperson, Gift, Gaardbruger, Selveier og Skolelærer, f. 1853 i Holden.
Karen Kirstine Larsdatter, Hustru, f. 1856 i Holden.
Hanna Marie Olsdatter, Datter, f. 1879 i Holden.
Halvor Olsen, Søn, f. 1887? i Holden.
Anna Olsdatter, Datter, f. 1883 i Holden.
Maren Lovise Olsdatter, Datter, f. 1885 i Holden.
Lars Olsen, Søn, f. Oktober 1890 i Holden.

Halvor Halvorsen Hvalen, Hovedperson, Enkemand, Føderaadsmand, f. 1818 i Bø i Thelemarken.Tellekreds No. 10. Roa (i Helgen). Hjemmehørende Folkemængde: 278 Personer.

Teller: Peder Helgen.
Husliste 1.
Præstgrav.
52/1 + 53/3. Bilde: 4366.

Birgitte Marie Kristensen, Hovedperson, Enke, Understøttet af sine Børn i Amerika, f. 1811 i Farsund.
Severine Sofie Nilsdatter, Datter, Ugift, Beskjeftiget ved Husgjerning og Kreaturstel, f. 1846? i Holden.

Husliste 2.
Præstgrav.
52/2.

John Hansen, Hovedperson, Ugift, Gaardbr., Selveier, f. 1865 i Holden.
Anne Karine Kristensdatter, Hovedpersonens Moder, Enke, Eier Formue, f. 1835 i Holden.
Mari Hansdatter, Hovedpersonens Søster, Ugift, Sysselsat ved Jordbrugs og Gaardsarbeide, f. 1863 i Holden.

Anders Andersen, Hovedperson, Ugift, Snedker for egen Regning, og Gaardbruger, f. 1859 i Holden.
Besøgende: John Andersen, Ugift, Snedker for egen Regning, f. 1857 i Holden. Bosted: Norstaa.

Husliste 3.
Helgen Store.
53/1. Nordstaa.

Ubeboed.

Husliste 4.
Helgen Store.
53/2. Hagen.

Familie 1.
Isak Isaksen, Hovedperson, Gift, Gaardbr., Selveier, f. 1843 i Holden.
Marthe Sigurdsdatter, Hustru, f. 1857 i Næs Telemarken (Nes i Sauherad. G.S.).
Gunhild Olsdatter, Datter, f. 1885 i Næs.
Anton Isaksen, Søn, f. Oktober 1890 i Holden.

Familie 2.
Kirsten Mari Olsdatter, Hovedperson, Enke, Intet erhverv, Forsørget af Fattigvæsenet, f. 1845 i Solum.
Hans Otto Andersen, Søn, Forsørget af Fattigvæsenet, f. 1882 i Holden.
Anton Andersen, Søn, Forsørget af Fattigvæsenet, f. 1888 i Holden.
Besøgende: Anders Petter Andersen, Ugift, Skrædderlærling, Forsørger: Skrædder, f. 1873 i Holden. Bosted: Ulefos.

Husliste 5.
Ytterbø.
55/4 + 53/4 (Helgen Store).

Johannes Olsen, Hovedperson, Ugift, Gaardbr., Selveier, Tømmermand, f. 1835 i Saude (Sauherad).
Gunhild Johnsdatter, Ugift, Tjenestepige, Jordbrugsarbeide og Kreaturstel, f. 1838 i Lunde.
Halvor Johnsen, Ugift, Logerende, Snedker for egen Regning, f. 1858 i Lunde.

Husliste 6.
Ytterbø.
55/6.

Lars Jensen, Hovedperson, Gift, Gaardbruger og Skrædder, f. 1814 i Holden.
Aaste Hansdatter, Hustru, f. 1827 i Holden.
Ole Larsen, Søn, Ugift, Skomager for egen Regning og Gaardbruger, f. 1857 i Holden.
Severin Larsen, Søn, Ugift, Skomager for egen Regning, f. 1862 i Holden.
Nils Andersen, Ugift, Tjenestegut, f. 1879 i Holden.

Husliste 7.
Ytterbø.
55/1.

Ubeboed.

Husliste 8.
Ytterbø.
55/3 + 56/5 (Stenstad).

Hans Simonsen, Hovedperson, Gift, Gaardbruger, Selveier, f. 1835 i Melum.
Maria Stiansdatter, Hustru, f. 1845 i Holden.
Maren Kirstine Hansdatter, Datter, Ugift, Husgjerning og Kreaturstel, f. 1868 i Holden.
Berte Marie Hansdatter, Datter, Ugift, Husgjerning og Kreaturstel, f. 1872 i Holden.
Simon Hansen, Søn, Ugift, Jordbrugsarbeider, f. 1875 i Holden.
Stian Hansen, Søn, f. 1877 i Holden.
Anders Hansen, Søn, f. 1879 i Holden.
Hanna Marie Hansdatter, Datter, f. 1882 i Holden.
Anne Marie Hansdatter, Datter, f. 1884 i Holden.
Kirsten Tomine Hansdatter, Datter, f. 1886 i Holden.
Peder Hansen, Søn, f. 1888 i Holden.

Peder Stiansen, Ugift, Logerende hørende til Familien, Jordbrugsarbeider, f. 1842 i Holden.

Husliste 9.
Ytterbø.
55/17 + 55/12 + 55/5.

Peder Pedersen, Hovedperson, Gift, Gaardbr., Selveier, f. 1835 i Holden.
Anne Susanne Pedersen, Hustru, f. 1842 i Solum.
Anne Hansdatter, Ugift, Logerende hørende til Familien, Husgjerningen, f. 1870 i Holden.
Kirsti Hansen, Logerende hørende til Familien, f. 1876 i Holden.
Lovise Kristensdatter, Tjenestepige, Forsørges af Fattigvæsenet, f. 1877 i Holden.

Husliste 10.
Stenstadvalen.
57/1.

Anders Jensen, Hovedperson, Gift, Gaardbr., Selveier, f. 1832 i Holden.
Kari Thorsdatter, Hustru, søskendebørn, f. 1838 i Holden.
Berte Marie Andersdatter, Datter, Ugift, Husgjerning og Kreaturstel, Hjemmeværende datter, f. 1868 i Holden.
Anne Andersdatter, Datter, Ugift, Husgjerning og Kreaturstel, Hjemmeværende datter, f. 1871 i Holden.
Jens Andersen, Søn, Ugift, Jordbrugsarbeide, Hjemmeværende Søn, f. 1873 i Holden.
Thor Andersen, Søn, f. 1876 i Holden.

Husliste 11.
Ytterbø.
55/10. Næset.

Rollef Anundsen, Hovedperson, Gift, Gaardbr., Selveier, f. 1856 i Saude (Sauherad).
Ingeborg Elise Sivertsdatter, Hustru, f. 1855 i Holden.
Sivert Andreas Rollefsen, Søn, f. 1884 i Saude.
Anton Rollefsen, Søn, f. 1886 i Holden.
Halvor Rollefsen, Søn, f. 1887 i Holden.
Helge Aanesdatter, Ugift, Tjenestepige, Jordbrugsarbeide og Kreaturstel, f. 1845 i Aamotsdal (i Seljord).

Husliste 12.
Ytterbø.
55/11 + 55/14. Næsodden.

Anders Andersen, Hovedperson, Enkemand, Gaardbr., Selveier, f. 1826 i Holden.
Kirsten Marie Andersdatter, Datter, Ugift, Husgjerning, Kreaturstel, f. 1856 i Holden.
Halvor Andersen, Søn, Ugift, Flaademand, f. 1865 i Holden. Opholdssted Skien.

Husliste 13.
Ytterbø.
55/13. Næset.

Lars Olsen, Hovedperson, Gift, Gaardbruger og Fyrbøder ved Jernværk, f. 1862 i Holden.
Helene Arnesdatter, Hustru, Søskendebørn, f. 1862 i Holden.
Anne Marie Larsdatter, Datter, f. 1887 i Holden.

Husliste 14.
Ytterbø.
55/15 + 55/19. Næset.

Ole Jørgensen, Hovedperson, Gift, Gaardbr. og Flaademand, f. 1830 i Holden.
Marie Larsdatter, Hustru, f. 1833 i Holden.
Hans Olsen, Søn, Ugift, Matros, f. 1865 i Holden. Midlertidig Opholdssted Skien.
Kristen Olsen, Søn, Ugift, Flaademand, f. 1870 i Holden. Midlertidig Opholdssted Skien.
Anne Helene Olsdatter, Datter, Ugift, Husgjerning, Kreaturstel, f. 1874 i Holden.
Jens Petter Haraldsen, Logerende hørende til Familien, f. 1880 i Holden.

Jørgen Olsen, Hovedperson, Gift, Styrmand, f. 1859 i Holden.
Anette Marie Andersen, Hustru, f. 1858 i Eker (Eiker i Buskerud).
Karoline Jørgensdatter, Datter, f. 1887 i Saude (Sauherad).
Anne Marie Jørgensdatter, Datter, f. Desember 1890 i Holden.

Husliste 15.
Stenstad.
56/2.

Johannes Bentsen, Hovedperson, Gift, Gaardbr., Selveier, f. 1851 i Holden.
Berte Marie Jensdatter, Hustru, f. 1850 i Holden.
Bent Johannesen, Søn, Ugift, Jordbrugsarbeide og Flaademand, f. 1872 i Holden.
Ingeborg Tomine Johannesdatter, Datter, Ugift, Husgjerning, f. 1874 i Holden.
Nils Johannesen, Søn, f. 1876 i Holden.
Anne Johannesdatter, Datter, f. 1877 i Holden.
Jens Johannesen, Søn, f. 1880 i Holden.
Johanna Johannesdatter, Datter, f. 1881 i Holden.
Kristen Johannesen, Søn, f. 1883 i Holden.
Ingvar Johannesen, Søn, f. 1885 i Holden.
Johannes Johannesen, Søn, f. 1886  i Holden.
Karl Johannesen, Søn, f. Februar 1889 i Holden.
Ingeborg Johannesdatter, Husfaderens moder, Eier formue, Enke, f. 1823.

Husliste 16.
Bjærva.
58/2 + 55/2 (Ytterbø) + 55/16 (Ytterbø).

Isak Abrahamsen, Hovedperson, Gift, Gaardbruger, Selveier, f. 1837 i Solum.
Maren Sofie Pedersdatter, Hustru, f. 1840 i Solum.
Kirsti Isaksdatter, Datter, Ugift, Husgjerning (hjemme), f. 1866 i Holden.
Kirsten Olia Isaksdatter, Datter, Ugift, Husgjerning (hjemme), f. 1871 i Holden.
Petra Isaksdatter, Datter, Ugift, Husgjerning (hjemme), f. 1874 i Holden.
Anne Marie Isaksdatter, Datter, Ugift, Husgjerning (hjemme), f. 1875 i Holden.
Hanna Susanne Severine Isaksdatter, Datter, f. 1877 i Holden.

Husliste 17.
Helgen Store.
53/5 + 55/7 (Ytterbø).

Simon Simonsen, Hovedperson, Gift, Gaardbr., Selveier, f. 1826 i Solum.
Aslaug Pedersdatter, Hustru, f. 1828 i Holden.
Peder Simonsen, Søn, Ugift, Jordbrugsarbeider (hjemme), f. 1864 i Holden.
Kirsten Marie Hansdatter, Ugift, Tjenestepige, Jordbrugsarbeide og Kreaturstel, f. 1868 i Solum.

Besøgende:
Aslaug Kirstine Gundersdatter, Forsørger: Formand ved dampsag, f. 1887 i Holden. Bosted: Bøhle (Bøle) i Gjerpen.
Hilda Gundersdatter, Forsørger: Formand ved dampsag, f. 1881 i Holden. Bosted: Bøhle (Bøle) i Gjerpen.

Husliste 18.
Stenstad.
56/6. Olsbrygge.

Gro Larsdatter, Hovedperson, Ugift, Jordarbeiderske og Kreaturstel, f. 1846 i Tudal (i Hjartdal prestegjeld. G.S.).
Ole Kristian Knutsen, Søn, f. 1884 i Holden.

Husliste 19.
Stenstad.
56/4 + 56/3.

Peder August Kristensen, Hovedperson, Gift, Garver for egen Regning og Jordbruger, f. 1857 i Holden.
Anne Tomine Larsdatter, Hustru, Tremenninger, f. 1863 i Holden.
Kristen Pedersen, Søn, f. Juli 1890 i Holden.
Karl Tronsen, tjenestegut, f. 1876 i Holden.

Husliste 20.
Stenstad.
56/1.

Arne Kristensen, Hovedperson, Gift, Gaardbruger og Smed, f. 1827 i Holden.
Kirsten Pedersdatter, Hustru, f. 1822 i Gjerpen.
Peder Arnesen, Søn, Gift, Jordbrugsarbeide, Smed og Julmager, f. 1851 i Holden.
Mari Kirstine Simonsdatter, Hustru, f. 1853 i Holden.
Kirsti Torgrimsdatter, Ugift, Tjenestepige, Kreaturstel og Jordbrugsarbeide, f. 1860 i Saude (Sauherad).
Halvor Tomassen, Ugift, Tjenestedreng, Jordbrugsarbeide, f. 1874 i Saude.

Hans Pedersen, Ugift, enslig Logerende, Skomager for egen Regning, f. 1846 i Holden.

Besøgende: Ingeborg Svensdatter, Gift, Jordemoder, Forsørger: Snedker og Pensionist, f. 1832 i Hitterdal (Heddal. G.S.). Bosted: Tufte i Holden.
Besøgende: Mari Jørgensdatter, Ugift, Ingen fast Bopel, Kokke, Sygepleierske, f. 1821 i Holden.

Husliste 21.
Stenstadstranna.
Under 56/1.

Ubeboed.

Husliste 22.
Helgen Store.
53/9. Sverdstein.

Harald Evensen, Hovedperson, Gift, Gaardbruger, Hustømmermand og murer, f. 1828 i Lunde.
Anne Halvorsdatter, Hustru, Søskendebørn(?), f. 1832 i Lunde.
Margit Haraldsdatter, Datter, Ugift, Jordbrugsarbeiderske, f. 1857 i Lunde.

Husliste 23.
Ytterbø.
55/8 + 55/9. Jakobskaas.

Svening Evensen, Hovedperson, Gift, Hustømmermand og Gaardbruger, f. 1826 i Lunde.
Anne Johnsdatter, Hustru, f. 1819? i Lunde.

Knut Kristiansen, Hovedperson, Ugift, Jordbrugsarbeider, f. 1847 i Vang i Valdres (i Oppland). Fraværende?
Karen Hansdatter, Ugift, Logerende hørende til Familien, f. 1855 i Sollund (!Sogn og Fjordande? eller Solum?).
Karl Johan Knutsen, Søn, f. September 1890 i Holden.

Husliste 24.
Helgen Store.
Under 53/1. Skoven.

Petter Kristian Nilsen, Hovedperson, Gift, Maler for egen Regning med lidt Jord, f. 1822 i Eker (Eiker i Buskerud. G.S.).
Gunhild Bitsdatter, Hustru, f. 1842 i Sauland (i Hjartdal prestegjeld, Telemark. G.S.).
Johan Nilsen, Søn, f. 1880 i Holden.
Peder Andreas Nilsen, Søn, f. 1884 i Holden.
Gunda Martine Nilsdatter, Datter, f. 1888 i Holden.

Husliste 25.
Helgen Vestre.
Under 54/1. Skoven.

Hans Olsen, Hovedperson, Enkemand, Skomager for egen Regning, f. 1832 i Holden.
Kirsti Pedersdatter, Enke, Logerende hørende til Familien, Forsørget af Fattigvæsenet, f. 1838 i Holden.
Andreas Hansen, Søn, Forsørget af Fattigvæsenet, f. 1878 i Holden.

Husliste 26.
Helgen Vestre.
Under 54/1. Vasskaas.

Halvor Halvorsen, Hovedperson, Gift, Jordbrugsarbeider og Tømmerhugst, f. 1834 i Saude (Sauherad).
Anne Kristine Hansdatter, Hustru, f. 1839 i Holden.
Abraham Halvorsen, Søn, Ugift, Træsliberiarbeider, f. 1872 i Holden.
Karl Halvorsen, Søn, f. 1876 i Holden.
Edevard Halvorsen (Edvard Halvorsen), Søn, f. 1879 i Holden.
Martin Halvorsen, Søn, f. 1883 i Holden.

Husliste 27.
Helgen Store.
Under 53/6. Skoven.

Ingeborg Pedersdatter, Hovedperson, Enke, Lidt Jordbrugsarbeide, Forsørges delvis af Fattigvæsenet, f. 1824 i Holden.
Hans Larsen, Søn, Ugift, Lidt Jordbrugsarbeide og Tømmerhugst, f. 1852 i Holden.

Husliste 28.
Helgen Store.
Under 53/6. Grinden.

John Olsen, Hovedperson, Gift, Jordbrugsarbeide og andet dagarbeide, f. 1822 i Holden.
Karen Anne Olsdatter, Hustru, f. 1828 i Holden.
Jakob Jakobsen, Pleiesøn, Ugift, lidt Jordbrugsarbeide, f. 1875 i Holden.
Margrete Evensdatter, Ugift, Indlagt for Fattigvæsenets regning, f. 1816 i Holden. Sindssvag, medfødt.

Husliste 29.
Helgen Store.
53/6. Helgen.

Ubeboed.

Husliste 30.
Helgen Vestre.
54/1. Helgen.

Jørgen Jørgensen, Hovedperson, Gift, Gaardbruger, Selveier, f. 1826 i Lunde.
Anne Johannesdatter, Hustru, f. 1840 i Hitterdal (Heddal).
Johannes Halvorsen, Pleiesøn, Ugift, Lærling ved teknisk skole, f. 1871 i Holden. Bosted: Porsgrund.
Hanna Halvorsdatter, Pleiedatter, f. 1877 i Holden.

Anders Gundersen, Hovedperson, Gift, Jordbruger og Skovdrift, f. 1859 i Holden.
Mari Anne Halvorsdatter, Hustru, f. 1856 i Holden.
Inga Marie Andersdatter, Datter, f. 1882 i Holden.
Hanna Isine Andersdatter, Datter, f. 1884 i Holden.

Husliste 31.
Helgen Store.
53/8 + 53/7. Roa.

Simon Olsen, Hovedperson, Gift, Jordarbeider og Digeskjærer, f. 1831 i Sandsvær (Sandsvær i Buskerud. G.S.).
Karen Kittilsdatter, Hustru, f. 1854 i Kongsberg.
Marie Simonsdatter, Datter, f. 1887 i Laurvig (Larvik).
Sofie Simonsdatter, Datter, f. April 1890 i Sandsvær.

Husliste 32.
Helgen Store.
53/11. Roa.

Ubeboed.

Husliste 33.
Bjærva.
58/4.

Ole Torstensen, Hovedperson, Gift, Gaardbr., Selveier, f. 1820 i Saude (Sauherad).
Asberg Halvorsdatter, Hustru, Tremenninger, f. 1834 i Lunde.
Gunhild Nilsdatter, Pleiedatter, hørende til Familien, Ugift, Kreaturstel og Husgjerning, f. 1855 i Lunde.
Halvor Svennungsen, Pleiesøn, hørende til Familien, f. 1876 i Holden.
Thora Eline Svennungsdatter, Pleiedatter hørende til Familien, f. 1882 i Holden.

Besøgende: Mari Nilsdatter, Forsørger; Gaardbr, Selveier, f. 1882 i Lunde. Bosted: Lunde i Telemarken.

Husliste 34.
Bjærva.
58/3.

Hans Pedersen, Hovedperson, Gift, Gaardbr., Selveier og Skovdrift, f. 1835 i Holden.
Susanne Olsdatter, Hustru, f. 1835 i Holden.
Anne Marie Hansdatter, Datter, Ugift, Kreaturstel og Husgjerning, f. 1861 i Holden.
(Besøgende?): Ole Hansen, Søn, Ugift, Skole- og Sløidlærer Folkeskole, f. 1864 i Holden. Bosted Hamar.
Berte Marie Hansdatter, Datter, Ugift, Kreaturstel og Husgjerning, f. 1870 i Holden.
Nils Hansen, Søn, Ugift, Jordbrugsarbeider hjemme, f. 1875 i Holden.
Susanne Hansdatter, Datter, f. 1877 i Holden.

Husliste 35.
Tinholtstul.
62/1.

Peder Hansen, Hovedperson, Ugift, Gaardbruger og Skovdrift, f. 1860 i Holden.
Hanna Hansdatter, Hovedpersonens Søster, Ugift, Jordarbeide, Kreaturstel og Husgjerning, f. 1868 i Holden.
Hanna Halvorsdatter, Ugift, Tjenestepige, Jordarbeide, og Kreaturstel, f. 1874 i Holden.

Husliste 36.
Bjærva.
58/5. Rydningen.

Halvor Halvorsen, Hovedperson, Gift, Lidt Snækeri for egen Regning og Jordarbeide, delvis Forsørget af Fattigvæsenet, f. 1832 i Holden. Intet Samfund.
Anne Saamundsdatter, Hustru, f. 1846 i Seljord.
Marie Halvorsdatter, Datter, f. 1886 i Holden. Faderen intet Samfund.
Halvor Halvorsen, Søn, f. Mai 1889 i Holden.

Husliste 37.
Værstad.
59/2. Landhandleri.

Halvor Halvorsen, Hovedperson, Gift, Landhandler og Gaardbruger, f. 1858 i Holden.
Aslaug Kirstine Simonsdatter, Hustru, f. 1860 i Holden.
Haakon Halvorsen, Søn, f. 1885 i Holden.
Anne Isine Halvorsdatter, Datter, f. 1887 i Holden.
Aslaug Sofie Halvorsdatter, Datter, f. Desember 1889 i Holden.
Karen Kirstine Halvorsdatter, Ugift, Tjenestepige, Kreaturstel og husgjerning, f. 1874 i Holden.

Husliste 38.
Værstad.
59/1 + 10.

Isak Halvorsen, Hovedperson, Gift, Gaardbr., Selveier, Skovarbeider, f. 1850 i Holden.
Aslaug Andersdatter, Hustru, f. 1847 i Holden.
Halvor Isaksen, Søn, Ugift, Jordbrugsarbeider og forskjellig Kjøring, f. 1872 i Holden.
Anders Isaksen, Søn, Ugift, Jordbrugsarbeider og forskjellig Kjøring, f. 1873 i Holden.
Hanna Isine Isaksdatter, Datter, f. 1876 i Holden.
Isak Isaksen, Søn, f. 1880 i Holden.
Karen Gunhilde Isaksdatter, Datter, f. 1882 i Holden.
Aslaug Kirstine Isaksdatter, Datter, f. 1884 i Holden.
Olaf Isaksen, Søn, f. 1887 i Holden.

Husliste 39.
Værstad.
59/3.

Gunder Olaus Jensen, Hovedperson, Ugift, Skomager for egen Regning, f. 1864 i Holden.
Besøgende: Ole Jensen, Skomager for egen Regning, f. 1860? i Holden. Bosted: Sannerholt, Holden.
Tone Olsdatter, Gift, enslig Logerende, Spinding, binding og lidt andet Haandarbeide, delvis Forsørget af Fattigvæsenet, f. 1832 i Hitterdal (Heddal).
Manden hvar paa egen haand, uden at forsørge hende.

Husliste 40.
Værstad.
59/5. Huset.

Ole Olsen, Hovedperson, Gift, Gaardbr., Selveier og Tømmermand, f. 1836 i Saude (Sauherad).
Marie Andersdatter, Hustru, f. 1828 i Holden.
Marie Olsdatter, Ugift, Tjenestepige, Kreaturstel og Jordbrugsarbeide, f. 1873 i Holden.
Anne Johnsdatter, Tjenestepige, Kreaturstel og Jordbrugsarbeide, f. 1879 i Holden. Midlertidig paa Ulefos.

Besøgende:
Halvor Andersen, Gift, Cellulosefabrikarbeider, f. 1866 i Holden. Bosted Vadrette, Solum.
Anne Berthea Olsdatter, Gift, f. 1862 i Holden. Bosted Vadrette, Solum.

Husliste 41.
Værstad.
59/4. Huset.

Ubeboed.

Husliste 42.
Værstad.
Under 59/1. Værstadhagen.

Karl Eriksen, Hovedperson, Gift, Skov- og Jordarbeider, f. 1843 i Vermland, Sverige.
Gunhild Marie Larsdatter, Hustru, f. 1846 i Holden.
Ingeborg Karlsdatter, Datter, f. 1881 i Holden.
Ingeborg Larsdatter, Ugift, Logerende hørende til Familien, helt Forsørget af Fattigvæsenet, f. 1832? i Holden. Sindssvag, medfødt.

Besøgende:
Andreas Anundsen, Gift, Sagbrugsarbeider, f. 1864 i Holden. Bosted: Ulefos. Tilhører intet Samfund.
Marie Karlsdatter, Gift, f. 1871 i Holden. Bosted: Ulefos.
Anund Andreassen, f. Juli 1889 i Holden. Faderen intet Samfund. Bosted: Ulefos.

Husliste 43.
Værstad.
59/11. Hegna.

Ole Nilsen, Hovedperson, Enkemand, Gaardbr., Selveier og Smed, f. 1815 i Gjerpen.
Gunvor Olsdatter, Enke, enslig Logerende, helt Forsørget af Fattigvæsenet, f. 1826 i Hitterdal (Heddal).

Husliste 44.
Værstad.
Under 59/1. Værstadhagen.

Hans Brynjulfsen, Hovedperson, Gift, Skrædder og Kirketjener, f. 1842 i Holden.
Ingeborg Andrea Halvorsdatter, Hustru, f. 1845 i Gjerpen.
Hans Hansen, Søn, Ugift, Lidt Markarbeide, f. 1875 i Holden.
Karl Bertinius Hansen, Søn, f. 1877 i Holden.
Ole Hansen, Søn, f. 1879 i Holden.
Anna Martine Hansdatter, Datter, f. 1886 i Holden.
Karl Ellefsen, Pleiebarn, helt Forsørget af Fattigvæsenet, f. 1884 i Holden.

Husliste 45.
Værstad.
59/6 + 8. Hegnakaasa.

Hendrik Olsen (Henrik Olsen), Hovedperson, Ugift, Gaardbruger, Selveier og Træsliberiarbeider, f. 1851 i Holden.
Inger Hendriksdatter, Hovedpersonens moder, Enke, f. 1808 i Gjerpen.
Kirsti Olsdatter, Ugift, Inderst, Tjenestepige, Kreaturstel og Husstyr, f. 1867 i Seljord.
Hanna Kristine Halvorsdatter, Tjenestepigens Datter, f. 1888 i Holden.

Husliste 46.
Hjelset.
60/1. Gjelset.

Ole Johannesen, Hovedperson, Gift, Gaardbr., Selveier og Skovdrift, f. 1823 i Hitterdal (Heddal).
Ingrid Olsdatter, Hustru, f. 1822 i Hitterdal.
Ole Olsen, Søn, Ugift, Jordbrugsarbeider hjemme, f. 1856 i Hitterdal.

Anders Olsen, Søn, Gift, Gaardbruger, Skovdrift, f. 1859 i Hitterdal.
Karen Kirstine Pedersdatter, Gift, f. 1867 i Holden.
Inga Ragnette Andersdatter, f. 1884 i Holden.
Olaf Andersen, f. 1883 i Holden.
Kirsti Pauline Andersdatter, f. August 1890 i Holden.

Karen Stiansdatter, Ugift, Tjenestepige, Jordbrugsarbeide og Kreaturstel, f. 1861 i Holden.

Husliste 47.
Gjelset (Gjelset).
60/2 + 57/2 (Stenstadvalen).

Halvor Jensen, Hovedperson, Enkemand, Gaardbr., Selveier og Skovdrift, f. 1848 i Holden.
Ole Halvorsen, Søn, f. 1876 i Holden.
Johan Adolf Halvorsen, Søn, f. 1878 i Holden.
Besøgende: Anders Halvorsen (Søn?), forsørger: Gaardbruger, Leilænding, f. 1880 i Holden. Bosted: Valebø i Holden.
Ingeborg Kirstine Halvorsdatter, Datter, f. 1885 i Holden.

Jens Halvorsen, Hovedpersonens Fader, Gift, Jordbrugsarbeide og Husarbeide, f. 1819 i Holden.
Aslaug Marie Halvorsdatter, Hovedpersonens Moder, Gift, f. 1822 i Holden.
Karen Marie Jensdatter, Hovepersonens Søster, Ugift, Kreaturstel og husgjerning, f. 1853 i Holden.

Husliste 48.
Langeland.
66/1.

Ubeboed.

Husliste 49.
Langeland.
66/2.

Thor Pedersen, Hovedperson, Gift, Gaardbruger, Selveier og Tømmerkjøring, f. 1817 i Holden.
Berte Kirstine Evensdatter, Hustru, f. 1845 i Solum.
Aavet Tomine Thorsdatter, Datter, Ugift, Kreaturstel og husgjerning hjemme, f. 1868 i Holden.
Edvard Thorsen, Søn, Ugift, Lidt Markarbeide og Kjøring, f. 1875 i Holden.
Simon Thorsen, Søn, f. 1878 i Holden.
Stian Thorsen, Søn, f. 1882 i Holden.

Husliste 50.
Klovdal.
Under 61/1. Haavet.

Anders Andersen, Hovedperson, Gift, Jordarbeider og Skovarbeider med lidt Jord, f. 1858 i Holden.
Anne Kristiansdatter, Hustru, f. 1843 i Lunde.
Anna Kristine Andersdatter, Datter, f. 1884 i Holden.
Anders Pedersen, Hovedpersonens fader, Gift, helt forsørget af Fattigvæsenet, f. 1821? i Holden.
Mari Hansdatter, Hovedpersonens moder, Gift, helt forsørget af Fattigvæsenet, f. 1820 i Holden.

Husliste 51.
Tinholt.
Under 63/2. Haavet.

Lars Klausen, Hovedperson, Gift, Jord- og Skovarbeider, f. 1844 i Holden.
Karen Kirstine Larsdatter, Hustru, søskendebørn, f. 1844 i Holden.

Husliste 52.
Klovdal.
61/1 + 63/5 (Tinholt).

Simon Andersen, Hovedperson, Gift, Gaardbr., Selveier og Skovdrift, f. 1812 i Holden.
Kirsti Pedersdatter, Hustru, f. 1814 i Holden.
Kristen Olsen, Enkemand, Tjenestekarl, Jordbrugsarbeider og Kjøring, f. 1854 i Holden.
Marie Kirstine Jensdatter, Ugift, Tjenestepige, Jordbrugsarbeide, Kreaturstel, Husgjerning, f. 1875 i Holden. Midlertidig Fraværende: Lunde i Telemark.

Husliste 53.
Klovdal.
61/1 + 63/1 (Tinholt).

Anders Simonsen, Hovedperson, Enkemand, bruger af Jord, Tømmerkjøring, f. 1837 i Holden.
Kirsten Berthea Andersdatter, Datter, Ugift, Syerske og Husgjerning, f. 1865 i Holden. Midlertidig Opholdssted: Ulefos.
Bertha Marie Andersdatter, Datter, Ugift, Husgjerning og Kreaturstel hjemme, f. 1873 i Holden. Midlertidig Opholdssted: Lunde i Telemark.
Halvor Thorsen, Pleiesøn, hørende til Familien, f. 1881 i Holden.

Husliste 54.
Tinholt.
63/2 + 4.

Ubeboed.

Husliste 55.
Tinholt.
Under 63/2. Askegjordet (Askejordet).

Hans Gundersen, Hovedperson, Gift, Jord- og Skovarbeider, f. 1831 i Holden.
Anne Kirstine Jørgensdatter, Hustru, f. 1819 i Holden.

Husliste 56.
Tinholt.
63/6.

Anders Andersen, Hovedperson, Gift, Jordbruger, Skomager og Gaardsarbeider, f. 1850 i Saude (Sauherad).
Johanna Engelsen, Hustru, f. 1855 i Kristiansand.
Anders Andersen, Søn, f. 1877 i Holden.
Julius Severin Andersen, Søn, f. 1880 i Holden.
Hans Gustav Andersen, Søn, f. 1882 i Holden.
Dorthea Josefine Andersdatter, Datter, f. 1888 i Holden.
Einar Andersen, Søn, f. August 1889 i Holden.
Aksel Johan Andersen, Søn, f. Oktober 1890 i Holden.
Tone Rollefsdatter, Hovedpersonens moder, Enke, Kreaturstel og Husgjerning, f. 1819? i Saude i Telemarken (Sauherad).

Husliste 57.
Holtan.
64/1. Hagen.

Stian Jørgensen, Hovedperson, Gift, Gaardbr., Selveier, f. 1821 i Holden.
Anne Andersdatter, Hustru, f. 1824 i Holden.
Gunhild Marie Stiansdatter, Datter, Ugift, Husgjerning og Kreaturstel hjemme, f. 1851 i Holden.

Husliste 58.
Holtan.
Under 64/3. Kaasa.

Kittil Olsen, Hovedperson, Gift, Jordarbeider og Tømmerhugst, lidt Jord, f. 1832 i Bø i Telemarken.
Anne Gurine Andersdatter, Hustru, f. 1826 i Holden.
Anders Kittilsen, Søn, Ugift, Jordarbeider og Tømmerhugst, f. 1870 i Holden.
Halvor Halvorsen, Gift, Logerende hørende til Familien, delvis Forsørget af Fattigvæsenet, Lidt Markarbeide, f. 1834? i Holden.

Husliste 59.
Holtan.
Under 64/3. Holtanhagen.

Ubeboed.

Husliste 60.
Holtan.
64/3.

Halvor Halvorsen, Hovedperson, Gift, Gaardbr., Selveier, f. 1829 i Holden.
Anne Pedersdatter, Hustru, f. 1831 i Holden.
Ingeborg Halvorsdatter, Datter, Ugift, Kreaturstel og husgjerning hjemme, f. 1872 i Holden.

Peder Halvorsen, Hovedperson, Gift, Gaardbr., bruger af Jord, f. 1859 i Holden.
Anne Marie Olsdatter, Hustru, f. 11864 i Holden.
Anna Marie Pedersdatter, Datter, f. 1888 i Holden.
Karoline Hansdatter, Tjenestepige, f. 1879 i Holden.

Husliste 61.
Holtan.
64/4. Strandgjordet.

Halvor Olsen, Hovedperson, Gift, Selveier af lidt Jord, Gaardsarbeide og Kjøring, f. 1849 i Holden.
Karen Larsdatter, Hustru, f. 1839 i Holden. Blind, fremtraadt i voksen alder.
Ole Halvorsen, Hovedpersonens fader, Enkemand, Skovarbeider, f. 1826 i Holden.

Husliste 62.
Skjørholt.
65/1, 2 og 3.

Thor Andreas Andersen, Hovedperson, Gift, Gaardbr., Selveier og Skovdrift, f. 1841 i Holden.
Anne Isine Paulsdatter, Hustru, f. 1849 i Solum.
Anders Gundersen, Hovedpersonens fader, Enkemand, f. 1812 i Holden.
Gunder Gundersen, Ugift, Logerende hørende til Familien, delvis Forsørget af Fattigvæsenet, f. 1812. Blind fremtraadt i voksen alder.

Husliste 63.
Skjørholt.
Under 65/1. Skjærvig.

Ole Gundersen, Hovedperson, Gift, Jordarbeider, lidt Jord, delvis Forsørget af Fattigvæsenet, f. 1834 i Seljord.
Dorthe Aslaksdatter, Hustru, f. 1859 i Seljord.
Gunhild Olsdatter, Datter, f. 1883 i Seljord.
Aslak Olsen, Søn, f. 1884 i Holden.
Inger Dorthea Olsdatter, Datter, f. 1886 i Holden.
Marie Olsdatter, Datter, f. 1887 i Holden.
Johannes Olsen, Søn, f. Oktober 1889 i Holden.

Husliste 64.
Langeland.
66/4. Munken.

Anne Kirstine Gundersdatter, Hovedperson, Enke, Husbestyrinde for Gaardeier, Husgjerning og Fjærkræstel, f. 1859 i Holden.
Karen Marie Tovsdatter, Datter, f. 1880 i Solum.
Helge Tovsen, Søn, f. 1886 i Solum.

Husliste 65.
Tinholtstul.
62/2. Gudmundsbæk.

Ubeboed.


Jarlsbergerne - DELK.
Av August Brenne 2016.
Vekkelsen i bygda er tuftet på Hans Nielsen Hauges virke.
Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn
, forkortet DELK, er Norges eldste lutherske frikirkesamfunn, stiftet i Jarlsberg i Vestfold i 1872. Den gang var navnet Den evangelisk lutherske frikirkelige menighet i Jarlsberg grevskap med flere steder. Kirkesamfunnets nåværende navn ble vedtatt i 1951.
 1860-tallet
 oppstod det flere steder i Vestfold, til å begynne med i Ramnes og i nabobygdene Våle, Botne, Andebu, Stokke og Sandar, uenighet rundt både kirkelige og skolemessige spørsmål i forhold til statlige og kirkelige myndigheter. I mai 1866 meldte 76 foreldrepar, med bakgrunn i Hans Nielsen Hauges Venner, i Ramnes herred i Vestfold barna sine ut av den offentlige skolen og begynte å drive egne skoler. Innen kort tid ble det startet tilsvarende privat skoledrift i nabobygdene Våle, Botne, Andebu, Stokke og Sandar. Etter hvert kom det skoler i Oslo, Horten, Tønsberg, Porsgrunn, Skien, Ulefoss (Fen) og flere andre steder. Man ønsket i utgangspunktet ikke å gå til det drastiske skritt å stifte et nytt kirkesamfunn utenfor Den norske kirke, men i 1872 ble det likevel resultatet. 
Elling Eielsen, som hadde stiftet den første norske, evangelisk-lutherske frikirken i Nord-Amerika, støttet stiftelsen – som var blitt mulig gjennom den såkalte Dissenterloven av 1845.
DELK har i dag omkring 3500 medlemmer, fordelt på 14 menigheter. Den sentrale ledelse og administrasjon har hovedkontor i Tønsberg.


Webmaster