ved
Gard Strøm


| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Oppdatert 03.08.2021
 
Sjæle Antal i Amtet 1782

eller

Manntall for Holla 1782

(Foretatt for kartlegging av behov for korntilførsel til befolkningen)

NB. Husmannsplassene ligger ikke alltid under riktig gård her. Det er tydelig at dette ikke er så viktig i denne tellingen. G.S.


Søketips: Hold nede [Control] og trykk [f].

Om avskriften.
Disse avskriftene gjør jeg for min egen del, for å bli kjent med både steds- og personnavn i området, og for effektivt kunne skrive ei moderne Nett-Bygdebok for Holla. Jeg leser ikke korrektur på mine avskrifter, men retter underveis når jeg finner feil. Det er fritt fram for alle å benytte seg av mine avskrifter til hva man vil, men bruk for all del de skannede kirkebøkene på Digitalarkivet for kontroll. Jeg er heller ikke feilfri. G.S.

| Hjem |
| 1665 | 1762 | 1782 | 1801 | 1835 | 1865 | 1875 | 1891 | 1900 | 1910 | 1920 |


| Holden Hovedsogn | Helgen Annex | Romnes Annex med Valebø | Holden Jernverk | Ulefos Sagbruk |

HOLDEN HOVEDSOGN


Holden Præstegaard

Herr Garboe og Kone.
3 Drenge
4 Tienestepiger.

Hr. Holm.
JomfrueBudde.

Moen
Peder, Kone, 2 Børn (det siste er overstrøket).

Lommerud
Torbiørn, Kone, 3 Børn.

Gunnerud
Anders, Kone, 6 Børn.

Gladhuus
Søren, Kone, 2 Børn.

Pladsen
Anders Kaasen, Kone, 1 Barn.

Myhren
Sivert, Kone, 1 Barn, 1 gl. Fader og Broder.

Kaasa
Ole Pedersøn, Kone.
Biels, Kone, 1 Barn.

Berget
Gunder, Kone.

Løchen
Jan, Kone, 2 Børn.


Holden med Rødningen

Gaardfolk
Ole, Kone, 1 barn, 1 dreng, 2 tjenestepiger.

Houge.
Halvor Olsøn, Kone, 3 børn.


Suusaas - Susås

Gaardfolk
Thord Halvorsøn, Kone, 1 Barn, 3 Tienestefolk.

Rødningen
Thord Joensøn, Kone, 4 Børn, 1 gl. Moder.

Yttingen
Peder Eliasøn, Kone, 3 Børn, 1 gl. Moder.

Kragefet
Halvor Olsøn, Kone, 1 barn, 1 Tienestepige.

Otterkiær
Lars Sørensen, Kone, 3 Børn.

Ellef Tambour, Kone, 4 Børn.


Eje med Daxrød - Eie

Gaardfolk
Fredrik Bomhoff og Frue, 3 Børn, 6 Tienestefolk.

Ejestranden
Ole, Kone, 3 Børn.

Strigen
Peder Olsøn, Kone, 2 Børn.


Eje Nordre

Gaardfolk
Christopher Bomhoff, Kone, 4 Børn, 5 Tienestefolk.

Kaasen
Christen Jonsøn, Kone, 1 Barn.

Odden
Gunder, Kone, 4 Børn.

Nyehuus
Peder Halvorsen, Kone, 2 Børn.


Haatved - Håtveit

Gaardfolk
Steen Olsøn, Kone, 3 Tienestefolk.
Ole Steensøn, Kone, 3 Børn, 1 Tienestepige.

Juve
Even, Kone, 3 Børn.

Kaasa
Torgier, 1 gl. Tienestepige.

Hegna
Encken An....(?), Søn Niels, 1 Tienestepige.


Wiibetoe Nedre - Vipeto

Gaardfolk
Hans Anundsøn, Kone, 1  Tienestepige.
Sønnen Annund Hansøn, Kone, 1 Barn.
Friderik Olsøn, Kone, 4 Børn.

Juwe
Encken Berte
Thord, Kone, 1 Barn.


Wibetoe Øvre

Gaardfolk
Anders Steensøn, Kone, 5 Børn.
Torgier Nielsmundsøn, Kone, 1 Barn, 1 Tienestepige, 2 gl. Forældre.
Morten Olsøn, Kone, 1 Barn, 2  Tienestefolk.

Ingen Pladse


Tufte

Gaardfolk
Anders Pedersøn, Kone, 1 Barn.
Niels Hansøn, Kone, 1 Barn, 1 Dreng, Moder, Sødster og Broder.
Christopher Olsøn, Kone, 5 Børn.

Borgen
Olav Borgen, Kone, 2 Børn, 1 Tienestepige.

Rolighed
Ole Olsøn, Kone, 1 Fosterbarn.
Ole Olsøn og Kone, 2 Børn.


Søwe - Søve

Gaardfolk
Fogden Thornsøn, Kone, 2 Børn, 10 Tienestefolk.
Ole Sørensøn, Kone.

RingsEvie
Encken Lisbeth, sønn og Tienestepige.

Søvestrand
Jørgen, Kone, 2 Børn.
Encken Marte, Tienestepige.

Thorsnes
Anders, Kone, 3 Børn.


Tvejt - Tveit

Gaardfolk
Ole Andersøn, Kone, 3 Børn.
Anders, Kone, 2 Børn, 1 Tienestepige.
Gunder, Kone.
Niels Halvorsøn, Kone, 3 Børn, 3 Tienestefolk.
Brynild, Søn.
Ole, Kone, 1 Barn.

Steensrud
Hans Nielsøn, Kone, 3 Børn.

Briskemyhr
Ole Halvorsøn, Kone, 2 Børn.

Texlehvad
Michel Jonsøn, Kone, 1 Barn.
Anders Hansøn, Kone, 2 Børn.


Fæen Nedre - Fæhn - Fen

Gaardfolk
Jon Olsen, Moder, 2 Fosterbørn, 1 Tienestepige.
Peder Gundersøn, Kone, 2 Børn, 2 Tienestefolk.

Gruen
Jens Gruen, Kone, 3 Børn.
Anders, Kone, 1 Tienestepige.
Isach, Kone, 2 Børn.
Anne Tufte og Datter.

Hagen
Encken Kirstie, 6 Børn.


Fæen med Schippervold

Kittil, Kone, 6 Børn, 1 Tienestepige.
Tollef, Kone, 6 Børn, 3 Tienestefolk.

Schippervold
Anund, Kone, 2 Børn.

Biørndahlen
Niels, Kone, 4 Børn.


Namløs med Fæebachen - Febakke

Gaardfolk
Ole Andersøn, Kone, 6 Børn, 1 Tienestedreng.
Bernt, Kone, 2 Børn.
Aschiers Encke, 1 Tienestepige, 1 Dreng, 1 gl. Moder.

Fæebache
Jon, Kone, 3 Børn.
Anders, Moder.
Brynild Gullichsøn, Kone, 1 Barn.

Luusnes
Knud, Kone, 4 Børn.
Arne, Kone, 1 Barn.


Namløs med Tegn - Teigen

Gaardfolk
Niels Johannesøn, Kone, 3 Børn, 2 gl. Forældre, 2 Tienestefolk.
Niels Olsøn, Kone, 5 Børn, 1 Fosterbarn, 2 Tienestefolk.
Ledvor, Kone, 2 Børn.

Ingen Pladse.


Bachesuusaas - Baxaas - Baksås

Gaardfolk
Halvor Thordsøn (enkemann?), 2 Børn, 2 Tienestefolk.
Steen Halvorsøn, Kone, 1 Barn, 1 Dreng.

Storhoug
Halvor, Kone, 4 Børn.
Jens Rasmusøn, Kone, 2 Børn.

Nomme
Peder, Kone, 2 Børn.

Høgehoug
Jens Eliasøn, Kone, 1 Barn.

Yttingen
Encken Ingebor.


Hejsholt østre - Heisholt

Gaardfolk
Tollef, Kone, 3 Børn, 1 gl. Moder.
Anders, Kone, 2 Børn.
Jørgen, Kone, 1 Dreng (Tienestedreng).

Hegna
Rasmus, 1 Søn med Kone og 1 Barn, nock en Søn Tollef.
Hans Andersen, Kone.

Kringlefit - Kringleføt
Hans, Kone, 4 Børn, 1 Dreng, 1 gl. Moder.

Almankaasa
Gunder Halvorsøn, Kone, 2 Børn.
Rasmus Hansøn, Kone.


Hejsholt vestre

Gaardfolk
Johannes (enkemann?), 2 Børn, 2 Tienestefolk.
Rasmus, Kone, 1 Barn.
Christian, Kone.

DeelEvien - Delevie
Hans, Kone, 5 Børn.


Namløs Nord

Gaardfolk
Tollef, Kone, 3 Børn, 2 Tienestefolk.
Anne Ringsevie.

Ingen Pladse.


Haatved lille - Håtveit

Gaardfolk
Christen, Kone, 4 Børn, 2 Tienestefolk.

Ingen Pladse.


Namløs Nord

Gaardfolk
Tron, Kone, 6 Børn.

Ingen Pladse.


Fosse

Gaardfolk
Wellik, Kone, 2 Børn, 2 Tienestefolk, 1 Broder.

Kaasa
Hans, Moder, 1 Tienestepige.


Wibetoe - Vipeto

Gaardfolk
Brugeren Morten findes annoteret No. 7 (Wibeto øvre).

Skydsskaffer Pladsen
Svend, Kone, 2 Børn.


Tvara med Espevolden

Gaardfolk
Anders, Kone, 2 Børn, 1 Dreng, 1 Brodersøn.
Encken Madame Carlhejm, 4 Børn, 4 Tienestefolk.
Peder, Kone, 4 Børn, 1 Dreng, 1 gl. Værmoder.

Hegemoen - Heggemoen
Torkild, Kone, 2 Børn.
Jon
Niels, Kone, 6 Børn.
Sønnen Peder.

Moen
Peder, Kone, 2 Børn.
Gunder, Kone.


Skaardall lille - Skårdal

Gaardfolk
Ole i Eiestrand bruger Gaarden.

Ingen Pladse.


Texle - Teksle

Gaardfolk
Bruges af Beboerne paa Tved og Tufte.

Lille Texle
Jon, Kone, 1 Barn, 1 Dreng, Moder og Søster.
Harrald (Harald).


Høydahlen

Gaardfolk
Gunder, Kone, 1 Barn, 1 Dreng.
Thord, Kone.

Ingen Pladse.


| Holden Hovedsogn | Helgen Annex | Romnes Annex med Valebø | Holden Jernverk | Ulefos Sagbruk |

HELGEN ANNEX


Helgen

Gaardfolk
Ole Jonsøn, Kone, 2 Børn, 2 Tienestefolk, Moder og Broder.
Morten, Kone, 1 Barn, 1 Dreng.
Christen, Kone, 5 Børn.
Jørgen, Kone, 1 barn, 2 Tienestefolk.

Hegna
Ole, Kone, 1 Søn, 1 Tienestepige.

Hagen
Jens, Kone, 1 Barn, 1 gl. Moder.

Stranden
Ole, Kone, 3 Børn.


Ytterbøe

Gaardfolk
Halvor, Kone, 4 Børn, 3 Tienestefolk, 1 gl. Fader.
Peder, Kone, 3 Børn, 2 Tienestefolk, 1 gl. Fader.
Thord, Kone, 2 Børn, 3 Tienestefolk, 1 Broder.

Nesodden
Hans, Kone, 3 Børn.

Kaasen
Christopher, Kone, 4 Børn.


Kolle

Gaardfolk
Ole, Kone, 1 Barn.
Niels, Kone, 2 Børn, 1 Dreng, Værmoder og Broder.
Steen, Kone, 2 Børn.
Tormoe, Kone, 4 Børn.

Huuseth - Huset
Jon, Kone, 3 Børn.
Ole, Kone, 3 Børn, Moder og Broder.

Hougene
Lars, Kone, 4 Børn.
Ole, Kone, 3 Børn.


Steenstad

Gaardfolk
Poul, Kone, 3 Børn.
Ole, Kone, 6 Børn, 1 gl. Moder.
Marius (enkemann?) og datter Ingebor.

Aalsbrygge - Olsbrygge
Tiøstol, Kone, 1 Tienestepige.


Bøe - Bø

Gaardfolk
Anders, Kone, 1 Barn, 1 Dreng.
Halvor, Kone, 1 Barn, 1 Dreng.
Jacob, Kone, 3 Børn, 1 Dreng.
Encken Ingebor, 1 Barn.

Klevsguttoe - Klevsgate
Thord, Kone, 1 Barn.

Dybedall
Hans, Kone, 1 Barn.


Kaalstad

Gaardfolk
Jens, Kone, 4 Børn, 1 Tienestepige.
Alf, Kone, 8 Børn.
Ole Nielsøn, Kone, 1 Barn.
Halvor, Kone, 3 Børn, 1 gl. Moder.

Schibsnæs
Niels, Kone, 2 Tienestefolk.

Halvorstaae
Christen, Kone, 2 Børn.
Sønnen Erich, Kone, 1 Barn.

Welkom
Ole, Kone, 3 Børn, 3 Tienestefolk.

Huuve
Isach, Kone, 2 Børn.
Ole, Kone, 1 Barn.


Omtved - Omtvedt

Gaardfolk
Peder, Enckemand
Jens, Kone, 1 Barn.

Niib - Nib
Anders, Kone, 1 Barn.


Kaalstad Lille

Gaardfolk
Hans, Kone, 2 Børn, 2 Brødre.

Grønnesteen
Ingen bruger.


Kløvedall - Klovdal

Gaardfolk
Kiøstol, Kone, 2 Tienestepiger, 1 Brodersøn.
Borgers Encke, 4 Børn.

Ingen Pladse.


Holten - Holtan

Gaardfolk
Stian, Kone, 3 Børn, 2 Tienestefolk.

Hagen
Ole, Kone, 2 Børn, 1 Dreng.
Knud, Kone, 3 Børn.


Langeland med Munchen

Gaardfolk
Jens Larsøn, Kone, 8 Børn.
Claus, Kone, 5 Børn.

Schaata
Ingen beboere.


Werstad

Gaardfolk
Peder, Kone, 2 Tienestefolk.
Lars, Kone, 1 Barn, 1 Tienestepige.
Anders, Kone.
Ole, Kone, 2 Børn.

Kaasa
Claus, Kone, 4 Børn.
1 gl. Encke Inger.
Anders, Kone, 1 Tienestepige.
Jon, Kone, 3 Børn.
Jon Jonsøn, Kone, 3 Børn.


Hvalen

Gaardfolk
Niels, Kone, 3 Børn, 2 Tienestefolk.
Thomas, Kone, 3 Børn, 2 Tienestepiger.

Pladsen
Brynild, Kone.


Jøntved N

Gaardfolk
Kittild, Kone, 1 Tienestepige, 1 Dreng.
Anders, Kone, 1 Barn, 1 Tienestepige, 1 Dreng.

Hougen
Anders, Kone, 1 Barn.


Jøntved Mell.

Gaardfolk
Jon, Kone, 7 Børn, 1 Tienestepige.

Kaasen
Hans, Kone, 2 Børn.


Giedeboen

Gaardfolk
Gunder, Kone, 1 Barn, 2 Tienestefolk.

Madsdalen
Morten, Kone, 5 Børn.

Eeg - Eik
Hans, Kone, 2 Børn.

Deelsdahlen - Dilsdalen
Encken Else, 4 Børn.


Hælgen V. - Helgen Vestre

Gaardfolk
Tollef (Enkemann?), 3 Børn.
Lars, Kone, 3 Børn.

Ingen Pladse.


Tindholt - Tinholt

Gaardfolk
Anderses Encke.
Lars, Kone, 1 Barn, 1 Dreng.

Løchen
David, Kone.
Frederik, Kone, 2 Børn.
Knud, Kone.
Jon, Kone, 1 Barn.


Schiørholt

Gaardfolk
Christen, Kone, 2 Børn, Fader og Moder.

Schvea
Brynild, Kone, 2 Børn, 1 Tienestepige.


Bierven - Bjærva

Gaardfolk
Christen, Kone, 1 Tienestepige, 1 Dreng.
Ole Bierven.
Harald, Kone.

Brøsdall
Encken Helje, 1 Tienestepige.
Anne Michelsd.


Steenstadvolden - Stenstadvalen

Gaardfolk
Jens, Kone, 1 Barn, Moder, Søster, 1 Dreng.

Birchholt
Lars, Kone, 2 Børn, 1 gl. Moder.


Præstgrav - Prestgrav

Gaardfolk
Ole, Kone, 2 Børn.
Peder Brynildsøn (enkemann?), 1 Barn.

Ingen Pladse.


Wasdahlen

Gaardfolk
Anders, Kone, 4 Børn, 1 Tienestepige.

Ingen Pladse.


Jøntved

Gaardfolk
Tollefs Encke, 2 Børn.
Anders, Kone.

Schougkaasen
Anund, Kone, 1 Barn.


Soelberg - Solberg

Gaardfolk
Niels, Kone, 2 Børn, 1 gl. Fader, 3 Tienestefolk, 1 gl. Moder.

Killingkoven
Ingen Beboere.


Bøemarchsetter og er en Sætter Skov.


| Holden Hovedsogn | Helgen Annex | Romnes Annex med Valebø | Holden Jernverk | Ulefos Sagbruk |

ROMMENÆS ANNEX


Hvale - Wale - Vale

Gaardfolk
Ole, Kone, 1 Barn, 4 Tienestefolk.
Sønnen Jon, Kone.
Lægdslem Kirsten.
Halvor, Kone, 2 Børn, 4 Tienestefolk.

Høgsodde
Anders, Kone.
Tosten, Kone, 2 Børn.

Usterud
Anders, Kone.

Gladholt
Jon, Kone, 5 Børn.

Stuverud
Arve, Kone, 5 Børn.


Hvale lille - Wala - Vala

Gaardfolk
Tov, Kone, 1 Barn, 1 Dreng.
Gunder, Kone, 6 Børn, 1 Dreng.

Dahlen
Niels, Kone, 3 Børn, 1 gl. Moder.

Brudeschier
Lars, Kone, 1 Barn.


Lunde øvre

Gaardfolk
Anders Larsøn, Søster med 2 Børn.
Anders Olsøn, Kone, 2 Børn, 1 Dreng og 1 gl. Moder.
Greger, Kone, 5 Børn, 2 Tienestefolk.

Pladsen (under Brenne?)
Ole Larsøn, Kone, 2 Børn.


Lunde Nedre

Gaardfolk
Gunlich, Kone, 1 Barn, 2 Tienestefolk.
Anders, Kone, 1 Barn, 2 Tienestefolk.

Kinddahlen øvre og Nedre
Jens, Kone, 1 Barn, 1 Dreng, 1 Tienestepige.
Peder, Kone, 2 Børn, 1 gl. Værfader.

Stuen
Hans, Kone, 3 Børn.


Brende - Brenne

Ole Larsøn, Moder og Søster.
Amund, Kone, 4 Børn, 3 Tienestefolk.
Sivert, Kone, 1 barn, 2 Tienestefolk, 1 gl. Farbroder.
Torgrim, Kone, 4 Børn, 2 Tienestefolk.

Steensholt
Torgrim, Kone, 3 Børn, Søster.

Tiorsvigmoen - Kjosvikmoen
Anders, Kone, 3 Børn.

Tiorsvig - Kjosvik
Niels, Kone, 2 Børn.


Graver

Gaardfolk
Jens, Kone, 7 Børn, 3 Tienestefolk.

Lien
Johannes, Kone, 5 Børn.


Borstad

Gaardfolk
Anders, Kone, 2 Børn, 1 Tienestepige.
Ole, Kone, 3 Børn.

Ingen Pladse.


Opsall

Gaardfolk
Christen, Kone, 3 Børn.

Galten
Jørgen, Kone, 1 Tienestepige.


Rommenæs Østre og Væstre

Gaardfolk
Kammerraad Rougtved, Frue 2 Børn, 8 Tienestefolk.
Claus, Kone, 5 Børn, 1 Dreng.
Karen, 1 Datter, 2 Tienestefolk.
Peder, Kone, 2 Børn, 2 Tienestefolk.
Gunder, Kone, 3 Børn.
Isach, Kone, 1 Barn, 1 Dreng.

Steensholt
Michel, Kone, 2 Børn.

Nyehuus - Nyhus
Christen, Kone, 1 Barn, Broder Jon.
Ole, Kone, 2 Børn.

Kaasa
Ole Edberg, Kone, 2 Tienestefolk.

Grøningen rettere Berge
Helge, Kone, 1 gl. Moder.

Kastedkaasa
Thomas, Kone, 2 Børn.


Sannæs øvre

Gaardfolk
Torgrim, Kone, 2 Børn, 1 Tienestepige, 1 gl. Moder.
Niels, Kone, 3 Børn, Moder.

Schougen - Skogen
Christen, Kone, 3 Børn.


Sannæs Nedre

Gaardfolk
Ole, Kone, 6 Børn, 2 Tienestefolk.
Johannes, Kone, 3 Børn, 1 Tienestepige.

Gravningen
Johannes, Kone, 2 Børn.
Rasmus, Kone.


| Holden Hovedsogn | Helgen Annex | Romnes Annex med Valebø | Holden Jernverk | Ulefos Sagbruk |

Holden Jern Værk


Forwalter Møldrup, Kone Madame Karen Slott.
Hendrich Møldrup
Anne Møldrup
Jomfrue Anna Slott.
Lars Raaberg

Tienistefolch:
Tollef Halvorsøn, Anne Olsd., Karen Hansd., Anne Svendsd.

John Poulsøn, Ellen Jensd.
Anna Johnsd.
Christence Johnsd.

Tienistefolch:
Anders Andersøn, Gunnil Hansd.

Bertel Thomasøn, Maren Andersd.
Thomas Bertelsøn
Anders Bertelsøn
Niels Bertelsøn
Anne Maria Bertelsd.
Anna Bertelsd.
Metthe
Anne
Marie Bertelsd., Encke.

Jahn Thomasøn, Asloug Saamundsd.
Anne Margrethe
Dorthe Thordsd.
Bertel Thomasøn.

Matias Tostensøn, Alet Knudsd.
Anne Matiasd.

Christen Hansøn, Karen Helgesd.
Niels Christensøn
Ambor Christensd.
Jacob Christensøn
Christensce Christensd.
Hans Peter Christensøn
Helge Christensøn (Helge Christensd.?)
Karen Christensd.

Inderste Ole Jensøn.

Arve Andersen, Anne Kirstine Rasmusd.
Hendrich Arvesøn.

Former Niels Christophersøn, Anne Johnsd.
Anne Nielsd.
Inger Nielsd.
Ellen Maria.

Christen Johannesøn, Margrethe Jensd.
Johan
Aaste Kittilsd., Encke
Peder Jensøn
Jens Jensøn
Ingebor

Christen Jespersen, Anne Clemmetsd.
Ingebor
Tjenestepige Kirsten Andersd.

Jens Nielsøn den store, Anna Jensd.
Gunnil.

Bent Thomasøn, Ingebor Hansd.
Thomas Bentsøn
Karen Bentsd.
Anna Maria Bentsd.
Anne Bentsd.
Lisbet Bentsd.

Jens Olsøn, Anne Johannesd.
Ole
Ellen
Kirsten
Sara

Hans Olsøn, Kirsten Torstensd.
Torsten Hansøn
Giert Hansøn
Kirsten Hansd.
Anna Hansd.

Svend Olsøn, Maren Hansd.
Inderst, Helge Erichsd.
Encke Marthe Olsd.
Anders Andersøn
Margrethe Andersd.

Encke Inger Nielsd.
Claus Svendsøn
Inger Svendsd.

Jens Nielsøn den lille, Gunnil Johannesd.
Niels
Johannes
Inderst, Encke Karen Erichsd.
Anna Kirstine Pedersd.

Ole Christophersøn, Inger Maria Tollefsd.
Christopher
Amund
Hans
Ingebor
Inderst, Tolf Hansøn, Anne Maria Clausd. (Mand og kone).

Gæstgiver, Jon Steensøn, Inger Olsd.
Lisbeth Jonsd.
Tienestefolch: Christine Hansd., Sondre Knudsen.

Steen Jonsøn, Johanne Abrahamsd.
Inger Steensd.

Hans Torbiørnsøn, Annichen Hansd.
Torbiørn Hansøn
Hans Hansøn
Karen Hansd.
Lisbeth Hansd.

Ole Torbiørnsøn, Anne Andersd.
Torbiørn Olsøn
Maren Olsd.
Ingebor Olsd.
Inderst, Maria Olsd.
Inderst, Encke Ingebor Olsd.

Christian Olsøn, Marthe Christensd.
Ole Christiansøn
Engelbreth Christiansøn
Ingebor Christiansd.

Hans Mortensøn, Giertrud Hansd.
Morten Hansøn
Margrethe Hansd.
Hans Hansøn

Hendrich Sørensøn, Maren Olsd.
Søren Hendrichsøn
Inderst, Encke, Maren Pedersd.

Ole Nielsøn, Maren Johnsd.
Niels Olsøn
John Olsøn
Berthe Olsd.
Marthe Olsd.

Peder Christophersøn, Maren Pedersd.
Christen Pedersøn
Halvor Pedersøn
Christopher Pedersøn
Encke, Malene Christophersd.

Rasmus Johannesøn, Anne Ledvorsd.

Ole Mogensøn, Berthe Andersd.

Peder Nielsøn, Karen Poulsd.
Bent Pedersøn
Thomas Pedersøn
Haagen Pedersøn

Forige Klocker Peder Lund, Maren Nielsd.
Klocker, Jacob Pedersøn Lund

Peder Dahl, Kirsten Dorthea Lund
Lars Pedersøn
Maren Johanne Pedersd.
Encke Berthe Olsd.
Christen Jansøn
Tienestefolch: Lisbeth Olsd., Tyge Borgersøn.

Jon Jansøn, Anne Margrethe
Ingebor Jonsd.
Jan Jonsøn
Inderst, Niels Pedersøn den lille.

Niels Pedersen den store, Ingebo Saamundsd.

Johan Arvesøn, Boel Tostensd.
Brynil Johansøn
Jens Johansøn
Jahn Brynilsøn.

Johannes Rasmusen, Ingebor Tollefsd.
Hans Johannesøn
Jens Johannesøn
Peder (Johannesøn?)

Tollef Johannesøn, Lisbeth Thomasd.
Anne Maria Johannesd.
Encke, Anne Johannesd.
(søstre av Tollef?)

Arve Johansøn Bielkebakken, Aaste Clemmetsd.
Ellen
Anders Christophersøn
Karen Christensd.
Hans
Encke, Boel Olsd.
Niels Christophersøn
Catharina Christophersd.

Lars Lorentsøn Sandbachen, Anne Johannesd.
Lorens Larsøn
Inderst, Encke Ingebor Erichsd.

Niels Olsen Finsrød (Enkemann?)
Niels Olsøn (Ole Nielsøn?)
Tienestefolch: Stenulf Olsøn, Anne Christensd.

Tron Mogensøn Kaasen, Maren Pedersd.
Peder Tronsøn
Mogens Tronsøn
Anne Tronsd.

Mogens Olsøn, Anne Tronsd.

Niels Olsøn Ringsevie, Kirsten Larsd.
Lars Nielsøn
Kirsten Nielsd.
Tienestepige, Ingebor Hansd.

Anders Halvorsøn Næberud, Asloug Erichsd.
Halvor Andersøn
Hans Andersøn
Anne Andersd.
Tienestepige, Ingebor.

Monsieur Raaberg, Anne Rasmusd.
Ole Andreas
Kirsten Elisabeth
Tienestefolch: Halvor Halvorsøn, Berthe Andersd.

Peder Bergerhoug, Sara Johannesd.
Lars Pedersøn
Ellen Pedersd.
Maren Pedersd.
Berthe Pedersd.


| Holden Hovedsogn | Helgen Annex | Romnes Annex med Valebø | Holden Jernverk | Ulefos Sagbruk |

Ulefos Saug Bruug


Uhlefos med Strømodden og Kaasen

Forwalter Lars Gartner, Madame Constance Bergreen
Niels Gartner
Kirsten Gartner
Jomfrue Ulricha Bergreen.
Tienestefolch: Ole Gundersøn, Ole Enersøn, Aasil Nielsd., Lisbeth Halvorsd., Jøran Gundersd.

Saugmæster, Tron Gundersøn, Anna Hansd.
Ingebor Tronsd.
Maren Tronsd.

Ener Svendsøn, Karen Olsd.
Anna Dorthe Enersd.

Niels Gullichsøn, Ingebor Nielsd.
Berthe Nielsd.

Jens Rasmusøn, Thone Jensd.
Rasmus Jensøn
Niels Jensøn
Jacob Jensøn.

Christen Nielsøn, Anna Hansd.
Lars Christensøn
Hans Christensøn
Christopher Christensøn.

Christen Isachsøn, Anna Christensd.
Encke Anna Eliasd.
Tyge Danielsøn.

Hans Erichsøn, Kirsten Thomasd.
Lorenz Hansøn
Erich Hansøn.

Hans Christensøn, Karen Olsd.
Anders Hansøn
Christen Hansøn
Ingebor Hansd.
Sara Hansd.
Annichen Andersd.
Encke, Anna Torgusd.

Hans Andersøn, Anna Rasmusd.
Anders Hansøn
Anna Hansd.

Hans Jonsøn, Margith Jonsd.
Ole Hansøn.
Inderst, Svend Svendsøn
Inderst, Encke Barbro Svendsd.
Niels Andersøn
Jon Johannesøn
Guro Larsd.
Inderst, Jens Torsøn, Maren Madsd.

Peder Jonsøn, Marthe Andersd.
Anders Pedersøn
Lisbeth Pedersd.
Kirsten Pedersd.

Peder Abrahamsøn, Karen Arvesd.
Abraham Pedersøn
Arve Pedersøn
Anna Kirstina Pedersd.
Tienestedreng Ellef Steensøn.

Annund Madsøn, Anna Hansd.
Pernille Anundsd.
Thale Anundsd.

Niels Hendrichsøn, Dorthe Jonsd.
Encke Inger Christophersd.

Encke, Madame Anna Lisbeth Bomhoff
Berthe Gundersd.

Peder Olsøn, Maria Nielsd.
Anna Pedersd.
Ole Pedersøn
Ole Torgusøn
Annichen Haagensd.

Rasmus Pedersøn, Enckemand
Berthe Rasmusd.
Inderst, Encke, Anne Jensd.
Encke, Kirsten Rasmusd. (enke etter Jon Tronsen Saug).
Jens Jonsøn
Maren Jonsd.
Lisbeth Jonsd.

Tron Jonsøn, Maren Gundersd.

Ole Nielsøn, Anna Jacobsd.
Jon Gundersøn
Inger Olsd.
Gunder Olsøn
Niels Olsøn
Anna Olsd.

Saugmæster, Niels Hansøn, Sara Bentzd.
Bent Nielsøn
Hans Nielsøn
Inger Bentsd.
Encke Inger Hansd.

Saugmæster, Lars Hansøn, Annichen Nielsd.
Niels Olsøn
Tienestepige Maren Johannesd.

Halvor Svendsøn, Ingebor Olsd.
Christen Halvorsøn.
Tienestekarl Kittil Jonsøn.
Aaste Torgrimsd. (Tj.p?).

Bent Jonsøn, Inger Clemmetsd.
Karen Bentsd.
Jon Bentsøn
Inger Bentsd.
Encke, Giertrud Nielsd.
Inger Andersd.
Tienestekarl Torhier Olsøn.

Gunder Nielsøn, Kirsten Jørgensd.
Clemmet
Tienestekarl, Ole Jensøn.

Niels Gundersøn, Kirsten Jonsd.
Kirsten Nielsd.

Clemmet Nielsøn, Karen Pedersd.
Niels Clemmetsøn
Peder Clemmetsøn
Tienestepige: Gunnil Andersd.

Peder Gundersøn, Ingebor Hansd.
Berthe Pedersd.
Hans Pedersøn
Encke Berthe Jonsd.
Tienestekarl Ole Rasmusøn.

Niels Rasmusøn Strømodden, Ingebor Rasmusd.
Kirsten Nielsd.
Tienestekarl: Halvor Jonsøn.

Peder Rasmusøn, Aasil Gullichsd.
Rasmus Pedersøn
Anders Pedersøn.

Tolf Nielsøn Kaasen, Dorthe Olsd.
Jan Tolfsøn
Kirsten Tolfsd.
Encke, Anna Jonsd.
Peder
Hans Evensøn.


| Holden Hovedsogn | Helgen Annex | Romnes Annex med Valebø | Holden Jernverk | Ulefos Sagbruk |


Webmaster