ved
Gard Strøm


| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Matricul

(Jordebog)

for

Holden Prestegield

1667

Her er ikke navnet på brukeren oppført, men sammenlign med ei skatteliste fra samme tid.

Kilde: Rentekammeret inntil 1814, Nedre og Øvre Telemark fogderi, folie 109b. Digitalarkivet.

Avskrevet av G.S., Langesund 2023.

Forkortelser her:
qrt. = qvartel (måleenhet)
sk. = skilling (Schilling)
Tne. = tønne
tnr = tønner

Oppdatert 04.08.2023


Andre matrikler i Holla:
| 1667 | 1723 | 1819 | 1838 | 1855 | 1886 | 1905 | 1950 | 1974 |


| Hovedsognet | Romnes | Helgen |


Hoffued Sogen

Fosse, Sschyldigen 2 tønder Korn.
Er Bonde Gods med bøxell.

Indted Fiskerj
Ingen Tienerlig Laste Schouff.
Ingen Leilighed till homble.
Er Noget Ringe Rødningsland som er Paalagt at optages.

Saaer 3 tønder Korn - Auffler 10 tønder Korn.
føder 1 hest, 4 Kør, 0 ung Nød (nød=ku), 0 Smaae Cræatur.

Taxerit for - 17 1/2 Lispund.
thiende for alle slags - 1 qrt. Tnr. Korn.
Leding for Smør och Meel - for Smør och Meell - 1 ort - 4 sk.


Sussaas med Kragefet och Kaasen, skylder 6 1/2 tønder Korn.
Bonden Eiier med bøxell, undtagen 4 Meller til Hollens Kierche.

Er Nogen dag Jche tilprofit wadderetten.
Nogen Schouf.
Paalagt homble.
Noget Ringe Rødnings Lannd.

Saaer 6 Tnr. - Auffler 20 Tnr. Korn.
føder 2 Heste, 8 Kør, 3 ung Nød (=naut=Ku), 8 Smaae Cræature.

Taxerit for - 2 1/2 Schipund.
thiende for alle Slags - 2 qrt. Tnr. Korn.
Leding for Smør och Meel - 3 ort - 8 sk.


Bachesussaas, Schylder 4 tnr Korn.
Bonden Eyer med bøxel undtagen 1 tne till Hollen Presteboel.

Lige som fischerj.
Er endnu Nogen Schouff.
Paalagt homble.
Inted tienelig Rødnings Lannd.

Saaer 5 Tnr. - Auffler 15 Tnr. Korn.
føder 1 Hest, 4 Kør, 2 ung Nøt (naut=ku), 6 Smaa Cræature.

Taxerit for - 1 1/2 Schippund.
thiende for all Slags - 1 1/2 qrt. Korn.
Leding for Smør och Meel - 2 ort.


Schaardall Lille Schylder 1 tne Korn.
Er Bonde Gods med bøxell.

Inted fischerj.
Ingen Schouff.
Jngen leilighed til homble.
Intet Rødnings land.

Saaer 1 Tnr. - Auffler 2 1/2 Tnr Korn.
føder 0 Hest, 2 Kør, 2 Unge Nød (naut=ku), 1 smaa Cræatur.

Taxerit for - 7 1/2 Lispund.
tiende for alle Slags - 1 1/2 qrt. Tnr.
Leding for Smør och Meel - 12 sk.


Eye Nedre, Schylder 3 1/2 Tnr. Korn 3 huder.
Gierpen Kirche eyer 2 huuder med bøxell, Scheen Kirche 1 1/2 tne, Holden Presteboell 1 tne, Gierpen Prowstj 1 Huud och Bunden 1 Tne.

Indted fischerj
Ingen anden Schouff end til Sammes Last.
Er homble.
Er Noget Rødnings Lannd som er paalagt at oprødde.

Saaer 8 tnr - Auffler 25 tnr Korn.
føder 2 Heste, 9 Kør, 4 Ung Nød, 10 Smaa Cræatur.

Taxerit for - 2 1/2 Schippund.
thiende for alle Slags 2 Tnr. - 2 qter.
Leding for Smør och Meel - 3 ort - 8 sk.


Eye Øffre med Daxrud, Schylder 4 tnr och 2 Meler Korn.
Er Bonde Gods med bøxel undtagen 2 Meler til Hollen Kierche. Er som Eyes med den førige gaard.

Intet fischerj.
Paalagt homble.
Er Noget Ringe Rødnings Lannd.

Saaer 6 Tnr. - Auffler 20 Tnr. Korn.
føder 2 Heste, 6 Kør, 3 Ung Nød, 8 Smaa Cræature.

Taxerit for - 2 Schippund.
thiende for all Slags - 2 qter.
Leding for Smør och Meel - 2 ort - 16 sk.


Heysholdt J Wester, Schylder 3 tnr Korn.
Ligger til Hollen presteboel med bøxell.

Inted fischerj
Er Nogen Schoug dog mesten forhouggen.
Paalagt homble.
Jndted widere Nøttig Rødningsland.

Saaer 6 Tnr. Auffler 24 Tnr. Korn.
føder 2 Heste 6 Kør, 4 Ung Nød, 10 Smaae Cræatur.

Taxerit for - 2 Schippund.
thiende for all Slags - 2 1/2 qtel.
Leding for Smør och Meel - 2 ort - 16 sk.


Heysholdt Øster, Schylder 3 Tnr. Korn, 1 Huud.
Ligger til Hollen Presteboel med bøxell undtagen 1 Huud til Solluumb Kierche.

Inted fischerj
Er Sameyer Gaarden dend førige.
Hafuer homble.
Inted Nøttig Rødnings Lannd.

Saaer 8 Tnr. Auffler 27 1/2 tne Korn.
føder 2 Hester, 9 Kør, 4 Ung Nød, 12 Smaae Cræatur.

Taxerit for - 2 Schippund, 5 Lispund.
thiende for all Slags - 2 qtel, 3 qrt.
Leding for Smør och Meel - 3 ort.


Espeualen, Schylder 1 tne Korn.
Ligger til Hollen Presteboel med bøxell.

Indted fischerj.
Ingen R.... Laste Schouff.
Paalagt homble.
Undted Rødnings Lannd.

Saaer 2 tnr Auffler 5 tnr Korn.
føder 1 Hest, 3 Kør, 0 Unge Nød (naut=ku), 6 Smaa Cræatur.

Taxerit for - 12 1/2 lispund.
thiende for alle Slags - 1/2 4/q (quartel)
Leding for Smør och Meel - 20 skilling.


Gunildsrøed, Schylder 1 Tne. Korn.
Ligger til Hollen Presteboell med bøxell.

Inted fischerj.
Ingen Nøttig Schoug.
Paalagt homble.
Indted Rødnings Lannd.

Saaer 1 tne 1 quart - Aufler - 3 Tnr. Korn.
føder 0 Hest, 3 Kør, 0 Unge Nød, 6 Smaa Cræatur.

Taxerit for - 1/2 Schippund.
thiende for all Slags - 1 1/2 qvartel.
Leding for Smør och Meel - 16 shilling.


Thuare, Schylder 3 Tnr. Korn.
Ligger til Hollen Presteboel med bøxell och til Hollen Kierche 1 Tne.

Indted fischerj.
Ingen Schouff.
Paalagt homble.
Indted Rødnings Lannd.

Saaer Indted formedelst det bruges wnder (under) prestegaarden, allene til før (fòr).

Taxerit for 1 Schippund.
thiende Løs - 2 ort.
Leding for Smør och Meel - 1 ort - 8 shilling.


Tuedt, Schyllder - 3 Tnr. 2 huder.
Er Bonde gods med bøxel undtagen 1 Tne. til hollen Kierche.

Intedt fischerj.
Endnu Nogen Schouff.
Hafuer homble.
Indtedt Rødnings Lannd.

Saaer 5 Tnr. Korn Aufler 30 Tnr. Korn.
føder 2 hester, 7 Kør, 4 ung Nød, 10 Smaa Cræature.

Taxerit for - 2 1/2 Schippund.
thiende for all Slags - 3 Tnr.
Leding (av smør og mel. G.S.) - 3 ort - 8 sk.


Haatuedt Westre, Schylder 3 tnr Korn.
Er Buunde gods med bøxell.

Indtedt fischerj.
Schouf til Smaa Last.
Paalagt homble.
Indedt Rødnings Lannd.

Saaer 4 1/2 tner Aufler 17 1/2 tne Korn.
føder 2 hester, 4 Kør, 2 ung Nød, 6 smaa Cræatur.

Taxerit for - 1 1/2 Schippund.
thiende for all Slags - 1 tne, 3 qrt.
Leding for Smør och Meel - 2 ort.


Haatuedt Østre, Schylder 6 Tnr.
Er Buunde gods med bøxell.

Indtedt fischerj.
Endnu Nogen Schoug. 
Ingen Leylighed til homble.
Indted Rødnings Lannd.

Saaer 8 Tnr. Aufler 30 tndr Korn.
føder 2 hester, 8 kør, 4 ung Nød, 12 Smaa Cræatur.

Taxerit for - 2 1/2 Schippund, 5 Lispund.
thiende for alle Slags - 3 Tnr.
Leding for Smør och Meel - 3 ort - 16 sk.


Wibetaa Øffre, Skylder 3 tnr Korn, 2 huder.
Er ved Buunde gods med bøxell.

Indtedt fischerj.
Endnu Nogen Schoug.
Ingen Leilighed til homble.
Indted Rødnings Lannd.

Saaer 8 Tnr. Aufler 25 Tnr. Korn.
føder 2 hester, 7 Kør, 4 ung Nød, 12 Smaa Cræatur.

Taxerit for - 2 Schippund, 5 Lispund.
thiende (for alle Slags) - 3 Tnr.
Leding (for Smør och Meel) - 3 ort.


Wibetaa Midgaard, Schylder 2 huuder.
Er Nu Buunde Gods med bøxell.

Jndted fischerj.
Er Sambeyer med den førige gaard i Schoufuen.
Jngen Leilighed til humble.
Jndted Rødnings Land.

Saaer 3 tnr Aufler 10 Tnr. Korn.
føder 1 hest, 4 Kør, ung Nød, 6 Smaa Cræatur.

Taxerit for - 17 1/2 Lispund.
thiende for all Slags - 1 Tne.
Leding for Smør och Meel - 28 sk.


Wibetaa Nedre, Schylder 5 Tnr. Korn.
Ligger til Hollen Presteboel med bøxel undtagen 1 tne Bonde gods.

Jndted fischerj.
Er Samb Eyer med dj 2de (tvende=2) førige gaarde i Schoufuen.
Jingen leilighed til homble.
Jndted Rødnings land.

Saaer 8 Tnr. Auffler 25 Tnr. Korn.
føder 2 hester, 8 Kør, 4 ung Nød, 9 Smaa Cræatur.

Taxerit for - 2 1/2 Schippund.
thiende for all Slags - 3 Tnr. Korn.
Leding for Smør och Meel - 3 ort - 8 sk.


Nambløes Søndre med Fæ bache, Schyllder 4 Tnr. Korn.
Holle Kirche Eyer 2 tnr med bøxell. 7 mehler til Hollen Presteboel och 5 Mehler til Scheens Kierche.

Jndted fischerj.
Ingen thjenelig laste Schouff.
Hafuer Homble.
Jndted Nøttig Rødnings lannd.

Saaer 8 Tnr. Auffler 26 Tnr. Korn.
føder 2 hester, 10 Kør, 4 ung Nød, 12 Smaa Cræatur.

Taxerit for - 2 1/2 Schippund.
thiende for alle Slags - 3 Tnr.
Leding for Smøer och Meel - 3 ort - 8 sk.


Nambløs Store med Teigen ødeplads, Schylder 7 Tnr. Korn.
Er Welbemidlede Præben (von) Ahnens, dog (til) Hans Jfuersen Forpantet.

Jndted fischerj.
Ingen thienlig Laste Schouff.
Paalagt Homble.
Jnthed Rødnings Lannd.

Saaer 10 Tnr. Aufler 40 Tnr. Korn.
føder 4 hester, 12 Kør, 6 ung Nød, 20 Smaa Cræatur.

Taxerit for - 3 1/2 Schippund.
thiende for all Slags - 4 Tnr.
Leding for Smør och Meel - 1 Rdl. - 16 sk.


Nambløes Nordre med Texlesetter, Schylder 3 Tnr. Korn, 1 huud.
Er Buunde gods med bøxell.

Jndted fischerj.
Nogen Schouff J Texle.
Paalagt Homble.
Jndted Rødnings Lannd.

Saaer 4 Tnr. Aufler 15 Tnr. Korn.
føder 2 hester, 4 Kør, 2 Ung Nød, 6 Smaa Cræatur.

Taxerit for - 1 1/2 Schippund.
thiende for all Slags - 1 1/2 Tne.
Leding for Smør och Meel - 2 ort.


Nambløes Nordre, Schylder 8 Mehler Korn, 1 huud.
Er buunde gods me bøxel, undtagen 4 Mehler til Hollen Kierche och 4 Mehler til Helgens Kiercke.

Jndted fischerj.
Jngen thienlig Laste Schouff.
Er homble.
Indted Rødnings Land.

Saaer 4 Tnr. Aufler - 15 Tnr. Korn.
føder 1 hest, 4 Kør, 2 ung Nød, 6 Smaa Cræatur.

Taxerit for - 1 1/2 Schippund.
thiende for all Slags - 1 1/2 Tne.
Leding for Smør och Meel - 2 ort.


Fæn Østre med Schipper wold, Schylder 4 Tnr., 2 Mehler Korn 1 1/2 huud.
Ligger til Hollen presteboel med bøxell och Nu bonde gods 1 1/2 huud.

Jndted fischerj
Jngen Schouff til.
Jngen leilighed til homble.
Jndted Rødnings Lannd.

Saaer 8 Tnr. Aufler - 27 1/2 Tne. Korn.
føder 3 hester, 8 Kør, 4 ung Nød, 12 Smaa Cræatur.

Taxerit for 2 1/2 Schippund.
thienden for alle Slags - 4 Tnr.
Leding for Smør och Meell - 3 ort - 8 sk.


Fæn Nedre med Øreuoldaasen, Schylder 6 huuder, 2 Mehler Korn.
Ligger til Gierpen Prodstj med bøxel undtagen til Hollen Kierche 2 Mehler.

Jndted fischerj.
Jngen Skouff.
Jngen Leilighed til homble.
Jndted Rødnings Land.

Saaer 8 Tnr. - Aufler 27 1/2 Tne. Korn.
føder 3 hester 8 Kør, 4 ung Nød, 12 Smaa Cræatur.

Taxerit for - 2 1/2 Schippund.
thiende for all Slags - 3 Tnr.
Leding for Smør och Meel - 3 ort - 8 sk.


Søffue, Schylder 10 Tnr. Korn 1 huud.
Er Buunde gods Med bøxell.

Jndted fischerj.
Jngen Skouff.
Paalagt homble.
Noget Rødnings Land som bleff paalagt at optagge.

Saaer 13 Tnr. - Aufler 40 Tnr. Korn.
føder 4 hester, 14 Kør, 6 unge Nød, 16 Smaa Cræatur.

Taxerit for 4 Schippund.
thiende for all Slags - 4 1/2 Tnr.
Leding for Smør och Meel - 1 rdl. - 1 ort - 8 sk.


Toffte, Schylder 6 Tnr. Korn.
Er Welbemidlede Præben von Ahnens, dog (til) Hans Iffwersen forpanted.

Jndted fischerj.
Er Jngen Schouff.
Paalagt homble.
Jntet Rødnings Land.

Saaer 7 Tnr. - Aufler 27 Tnr. Korn.
føder 2 hester, 8 Kør, 4 ung Nød, 12 Smaa Cræatur.

Taxerit for - 2 1/2 Schippund, 5 Lisspund.
thiende for all Slags - 3 Tnr.
Leding for Smør och Meel - 3 ort - 16 sk.


Holden med Rødningen, Schylder 7 Tnr. Korn.
Er welbemidlede Præben von Ahnens gods med bøxell och (til) Hans Ifuersen forpantedt.

Jndted fischerj.
Schouffen er Noget udhuggen, formedels Nogen Smaaschoug Jjen.
homble will Jndted woxse der.
Jndted Rødnings Land.

Saaer 10 Tnr. - Auffler 30 Tnr. Korn.
føder 3 hester, 12 Kør, 6 ung Nød, 10 Smaa Cræatur.

Taxerit for - 3 Schippund.
thiende for alle Slags - 3 Tnr.
Leding for Smør och Meel - 1 Dr. (Rdl.).


Hollens Prestegaard, wides Jche huad dend Schylder.
Er Prestens Resident, af der for Schat frj.

Taxerit for 3 1/2 Schippund.


(Underskrevet med påholden penn, og segltrykk fra følgende Holla-bønder. G.S.)
Gunder Wibetaa.
Effuind Nambløes.
Gl. (gamle) Anders Fæhen.
Søren Haatuedt.
Steen Haatuedt.
Ung Anders Fæhen.


Rommenes Annex


Ulfos gaard, med underliggende Ulfos øde, Schyllder 5 Tnr. Korn.
Er Buunde gods med bøxell.

Jndted fischerj.
Endnu Nogen Schouff.
Jngen Leilighed til homble.
Noget Ringe Rødnings Lannd.

Saaer 6 Tnr. - Auffler 23 Tnr. Korn.
føder 3 hester, 7 Kør, 3 ung Nød, 9 Smaa Cræatur.

Taxerit for - 2 1/2 Schippund.
thiende for alle Slags - 2 tnr 2 qter.
Leding for Smør och Meell - 3 ort - 8 sk.


Rommenes Westre med Sannerholdt, Schyllder 3 Løber Smør, 1 huud och 1 Mele Korn.
Er Bunde gods med bøxel undtagen 1 hud til Hollen Presteboel och 1 Mele til Rommenes Kierche.

Jndted fischerj.
Nogen Sannes Schouff.
Paalagt homble.
Noget Rødnings Land som blef paalaft at optage.

Saaer 11 Tnr. - Auffler 30 Tnr. Korn.
føder 2 hester, 10 Kør, 6 ung Nøed, 10 Smaa Cræatur.

Taxerit for - 2 1/2 Schippund, 5 lispund.
thiende for all Slags - 3 Tnr.
Leding for Smør och Meel - 3 ort - 16 sk.


Rommenes Østre med Sannerholdt, Schyllder 3 Løber Smør och 1 Mele Korn.
Er Buunde gods med bøxel undtagen 1 Mele til Rommenes Kirche.

Jndted fischerj.
Skouf til Smaa Last.
Paalagt homble.
Indted Rødnings Land.

Saaer 10 Tnr. Auffler - 27 1/2 Tne. Korn.
føder hester, 9 Kør, 4 ung Nød, 10 Smaa Cræatur.

Taxerit for - 2 1/2 Schippund.
thiende 4 Tnr. 3 qrt.
Leding for Smør och Meel - 3 ort - 8 sk.


Holdt Øde, Schyllder 2 Tnr. Korn.
Ligger til Hollen Presteboel med bøxell.

Jndted fischerj.
Jngen Schouff.
Paalagt homble.
Indted Rødnings Land.

Saaer 5 qrt. Korn - Auffler 2 1/2 tne Korn.
føder 0 hest, 2 Kør, 1 ung Nød, 4 Smaa Cræatur.

Taxerit for - 7 1/2 Lispund.
thiende for all Slags - 1 qrt.
Leding for Smør och Meel - 12 sk.


Sandnes øffre, Schylder 4 Tnr. Korn.
Er Bunde gods med bøxell.

Jndted fischerj.
Er Endnu Nogen Smaa Schouff.
homble will Jndted woxe.
Noget Ringe Rødnings Lannd.
(dette gjelder begge Sandnes-gårdene)

Saaer 6 Tnr. - Auffler - 25 Tnr. Korn.
føder 2 hester, 6 Kør, 4 ung Nød (=naut=kuer, helst kviger), 12 Smaa Cræatur.

Taxerit for - 2 Schippund.
thiende for alle Slags - 2 1/2 Tne.
Leding for Smør och Meell - 2 ort - 16 sk.


Sandnes Nedre med Ulle wigen, Schyllder 4 Tnr. Korn.
(Er Bunde gods med bøxell. Samme eier?).

Jndted fischerj.
Er Endnu Nogen Smaa Schouff.
homble will Jndted woxe.
Noget Ringe Rødnings Lannd.
(dette gjelder begge Sandnes-gårdene)

Saarer 10 Tnr. Auffler - 30 Tnr. Korn.
føder 2 heste, 10 Kør, 6 ung Nød, 15 Smaa Cræatur.

Taxerit for - 2 Schippund, 7 1/2 Lispund.
thiende for all Slags - 3 Tnr.
Leding for Smør och Meel - 3 ort - 4 sk.


Opsall, Schylder 1 1/2 tne Korn.
Ligger til Hollen Presteboel undtagen 1 Meelle till Rommenes Kierche.

Jndted fischerj.
Jngen Schouff.
Jngen leylighed til Homble.
Jndedt Rødnings Land.

Saaer 3 Tnr.- Aufler 10 Tnr. Korn.
føder 1 hest, 3 kør, 2 ung Nød, 6 Smaa Cræatur.

Taxerit for 15 Lispund.
thiende for all Slags - 1 Tne.
Leding for Smør och Meel - 1 ort.


Hualle, Schyllder 4 1/2 tne Korn.
Er Bunde gods med bøxell.

Jndted fischerj.
Haffuer Jngen Schouff.
Haffuer homble.
Indted Rødnings Land.

Saaer 7 Tnr. - Auffler 20 Tnr. Korn.
føder 2 hester, 6 Kør, 4 ung Nød, 9 Smaa Cræatur.

Taxerit for 2 Schippund.
thiende for all Slags - 2 Tnr.
Leding for Smør och Meel - 2 ort - 16 sk.


Brende, Schyllder 3 tnr 3 1/2 huuder.
Er Bunde gods undtagen til Gierpen Proustj 1 1/2 huud, Gierpen Kirche 1 huud och Hollen Presteboel 1 Huud.

Jndted fischerj.
Er Nogen Schouff til.
haffuer Humble.
Jndted Rødnings Lannd.

Saaer 8 Tnr. - Auffler 25 Tnr. Korn.
føder 2 hester, 8 Kør, 4 ung Nød, 10 Smaa Cræatur.

Taxerit for  - 2 1/2 Schippund 5 lispund.
thiende for alle Slags - 2 3/4 Tnr.
Leding for Smør och Meel - 3 ort - 16 sk.


Lunde Øffre, Schylder 5 1/2 tnr Korn, 4 huuder.
Er bunde gods med bøxell, undtagen til Hollen Kierche 1/2 tne, Hollen Presteboel  1 tne och Kongl. majestet 4 Kalffschind.

Jndted fischerj.
Haffuer Nogen Schouff.
Paalagt homble.
Jndted Rødnings Lannd.

Saaer 8 Tnr. - Auffler 25 Tnr. Korn.
føder 2 hester, 8 Kør, 5 ung Nød, 15 Smaa Cræatur.

Taxerit for - 2 1/2 Schippund.
thiende for all Slags - 2 1/2 Tne.
Leding for Smør och Meel - 3 ort - 8 sk.


Lunde Nedre, Schyllder 4 1/2 Tne. Korn.
Ligger til hollen Presteboel 2 Tnr. med bøxell. Rommenes Kirche 1 Tne. och Bunden 1 1/2 Tne.

Jndted fischerj.
Haffuer Nogen Schouff.
Paalagt homble.
Jndted Rødnings Lannd.

Saaer 8 Tnr. - Aufler 25 Tnr. Korn
Føder 2 hester, 8 Kør, 5 ung Nød, 20 Smaa Cræatur.

Taxerit for - 2 1/2 Schippund.
thiende for alle Slags - 2 1/2 Tnr.
Leding for Smør och Meel - 3 ort - 8 sk.


Graffuer, Schylder 4 Tnr. Korn.
Er Bunde gods Med bøxell.

Jndted fischerj.
Skouff til Smaae Last.
Paalagt homble.
Jndted Rødnings Lannd.

Saaer 5 Tnr. - Auffler 17 1/2 tnr Korn.
føder 2 hester, 5 Kør, 3 ung Nød, 9 smaae Cræatur.

Taxerit for - 1 1/2 Schippund, 5 Lisspund.
thiende for all Slags - 1 Tne., 3 qter Korn.
Leding for Smør och Meel - 2 ort - 8 sk.


Walle med Walløen, Glatholt, Østerud och Stuerud, Schylder 12 Tnr. Korn.
Er Bunde gods med bøxell.

Jndted fischerj.
Haffuer temmelig Schouff.
Jngen Leilighed til homble.
Nofet lidet Rødnings Land. Er paalagt at optage.

Saaer 12 Tnr. - Auffler 40 Tnr. Korn.
føder 4 hester, 12 Kør, 6 ung Nød. 20 Smaa Cræatur.

Taxerit for - 4 Schippund.
thiende for alle Slags - 4 1/2 Tne.
Leding for Smør och Meel - 1 rdl. - 1 ort - 8 sk.


Borsta, Schylder 1 1/2 Tnr. Korn.
Er Bunde gods Med bøxxell.

Jndted fischerj.
Ingen Schouff.
Jingen Leilighed til homble.
Jndted Rødnings Land.

Saaer 1 1/2 Tne. - Aufler 5 Tnr. Korn.
føder 1 hest, 2 Kør, 0 ung Nød, 0 Smaa Cræatur.

Taxerit for - 1/2 Schippund.
thiende for all Slags - 1/2 Tne.
Leding for Smør och Meel - 16 sk.


(Denne delen er trykket med sine segl og undertegnet, med påholden penn av følgende bønder. G.S.)

Peder Brende.
Gunder Sandnes.
Gullich Sandnes.
Gunder Wibetaa.
Steen Haatuedt.
Niels Walle.


Helgen Annex.


Kolle, Schylder 4 Tnr. Korn.
Er Bunde gods Med bøxell.

Jndted fischerj.
Jngen Nøttigh Schouff.
haffuer homble.
Noget Ringe Rødnings Land.

Saaer 7 Tnr. - Auffler 25 Tnr. Korn.
føder 2 hester, 9 Kør, 4 ung Nød, 12 Smaa Cræaturer.

Taxerit for - 2 Schippund.
thiende for alle Slags - 2 1/2 Tne.
Leding for Smør och Meel - 2 ort - 16 sk.


Jøntuedt Nordre, Schylder 3 Tnr. Korn.
Ligger til Rommenes Kierche.

Jndted fischerj.
Jngen Nøttigh Schouff.
Hafuer Legt homble.
Jndted Rødnings Land.

Saaer 5 Tnr. Korn - Aufler 20 Tnr. Korn.
føder 2 hester, 6 Kør, 4 ung Nød, 10 Smaae Cræatur.

Taxerit for - 1 1/2 Schippund.
thiende for all Slags - 2 Tnr.
Leding for Smør och Meel - 2 ort.


Jøntuedt Mellem, Schylder 3 Tnr. Korn.
Er Bunde gods Med bøxell.

Jndted fischerj.
Nogen dog Ringe Schouff.
Jngen Leilighed til homble.
Jndted Rødnings Land.

Saaer 6 Tnr. Korn, Auffler 20 Tnr. Korn.
føder 2 hester, 6 Kør, 4 ung Nød, 10 Smaae Cræatur.

Taxerit for 1 1/2 Schippund, 2 1/2 Lispund.
thiende for all Slags - 2 Tnr.
Leding for Smør och Meel - 2 ort - 4 sk.


Jøntuedt Lille, Schylder 2 Tnr. Korn.
Ligger til hollen presteboel med bøxell.

Jndted fischerj.
Samb Eyer med dend forrige gaard.
Jingen Leilighed til homble.
Indted Rødnings Land.

Saaer 3 Tnr. Aufler 10 Tnr. Korn.
føder 1 hest, 3 Kør, 2 ung Nød, 6 Smaae Cræatur.

Taxerit for - 17 1/2 Lispund.
thiende for all Slags - 1 Tne.
Leding for Smør och Meel - 1 ort - 4 sk.


Omtuedt, Schylder 1 1/2 tnr Korn, 2 huuder.
Er Bunde gods 2 huuder med bøxel och helgen kirche 1 1/2 Tne.

Jndted fischerj.
Er themmelig Schouff till.
haffuer homble.
Jndted Rødnings Land.

Saaer 6 1/2 Tnr. - Aufler 25 Tnr. Korn.
føder 2 hester, 6 Kør, 4 ung Nød, 10 Smaa Cræatur.

Taxerit for - 2 Schippund, 5 lispund.
thiende for alle Slags - 2 tnr 1 qtr.
Leding for Smør och Meell - 2 ort . 8 sk.


Kolsta Store med Skibbnes, Schylder 4 Tnr. Korn och 2 huuder.
Er Bund gods 4 Tnr. med bøxell, Scheen Presteboel 1 huud och Solumb Kierche 1 huud.

Jndted fischerj.
haffuer themmelig Schouff.
Paalagt homble.
Indted Rødnings Land.

Saaer 9 Tnr. - Aufler 30 Tnr. Korn.
føder 2 heste, 10 Kør, 6 ung Nøed, 9 Smaae Cræatur.

Taxerit for - 2 1/2 Schippund, 5 lispund.
thiende for all Slags - 3 Tnr.
Leding for Smør och Meel - 3 ort - 26 sk.


Kolsta Lille, Schylder 2 1/2 huuder.
Er Bunde gods med bøxel.

Jndted fischerj.
Jingen Skouff.
homble wil iche Woxse.
Indted Rødnings Land.

Saaer 4 1/2 Tnr. - Aufler 12 1/2 Tnr. Korn.
føder 1 hest, 3 Kør, 2 ungNød, 6 Smaae Cræatur.

Taxerit fot - 1 Schippund.
thiende for all Slags - 1 Tnr. 1 qrt.
Leding for Smør och Meel - 1 ort - 8 sk.


Wallen, Schylder 3 Tnr. 2 Meler Korn.
Ligger til hollen Presteboel, undtagen 1 Tne. 2 Meler bonde godz.

Jndted fischerj.
Jngen Skouff.
haffuer homble dog uden Nofs(?).
Indted Rødnings Land.

Saaer 5 Tnr. - Aufler 15 Tnr. Korn.
føder 2 hester, 5 Kør, 3 ung Nød, 6 Smaae Cræatur.

Taxerit for - 1 1/2 Skippund, 2 1/2 lispund.
thiende for all Slags - 2 1/2 Tnr.
Leding for Smør och Meel - 3 ort - 4 sk.


Bøe, Schylder 3 huuder 1 1/2 Tnr. Korn.
Dj 3 huuder ligger til Gierpen proustj med bøxel och helgen kirche 1 1/2 Tne.

Jndted fischerj.
Jngen Lasteschouff.
haffuer homble.
Lidt Rødnings Land.

Saaer 7 Tnr. - Aufler 25 Tnr. Korn.
føder 2 hester, 6 Kør, 4 ung Nød, 10 Smaa Cræatur.

Taxerit for 2 Schippund.
thiende for alle Slags - 2 1/2 Tnr.
Leding for Smør och Meel - 2 ort - 16 sk.


Præstgraff, Schyllder 5 Tnr. Korn.
Ligger til hollens Presteboel med bøxell.

Jndted fischerj.
Jngen Schouff.
hafuer homble.
Jndted Rødnings Land.

Saaer 3 Tnr. - Aufler 10 Tnr. Korn.
føder 1 hest, 4 Kør, 2 ung Nød, 6 Smaae Cræatur.

Taxerit for - 12 1/2 Lispund.
thiende for alle Slags - 1 tnr.
Leding for Smør och Meel - 20 sk.


Ytterbøe, Schylder 6 huuder 2 Meler Korn.
Er bunde gods med bøxell. Undtagen 2 Meler til hollen Prest.

Jndted fischerj.
Jngen Schouff till.
paalagt homble.
Jndted Rødnings Land.

Saaer 12 Tnr. - Aufler 40 Tnr. Korn.
føder 3 hester, 12 Kør, 4 ung Nød, 12 Smaa Cræatur.

Taxerit for 3 Schippund, 5 lispund.
thiende for alle Slags - 4 Tnr.
Leding for Smør och Meel - 1 dl. - 8 sk.


Steensta, Schyllder 3 Tnr. Korn, 1 huud.
Er bonde gods undtagen 2 1/2 tne til helgen kirche.

Jndted fischerj.
Jngen Lasteschouff.
haffuer homble.
Jndted Rødnings Land.

Saaer 8 Tnr. - Aufler 30 Tnr. Korn.
føder 2 hester 8 Kør, 4 ung Nød, 18 Smaa Cræaur.

Taxerit for - 2 Schippund 5 lispund.
thiende for alle Slags - 3 Tnr.
Leding for Smør och Meel - 3 ort.


Steensta huallen med Birchholdt, Schylder 5 Meller Korn.
Er Bunde gods undtagen 2 Meler til hollen kirche.

Jndted fischerj.
Jngen Lasteschouff.
haffuer homble.
Jndted Rødnings Land.

Saaer 5 Tnr. - Aufler 15 Tnr. Korn.
føder 1 hest, 5 kør, 2 ung Nød, 7 Smaa Cræatur.

Taxerit for - 1 Skippund.
thiende for alle Slags - 1 1/2 Tnr
Leding for Smør och Meell - 1 ort - 8 sk.


Hellien Østere, Schylder 4 Tnr. 2 Meeler Korn.
Er Bunde gods Med bøxell, Undtagen 2 Meler til Hollen Presteboell.

Jndted fischerj.
Ingen Anden Schouf end til Smaa Last.
hafuer homble.
Jndted Rødnings Land.

Saaer 7 Tnr. - Aufler 25 Tnr. Korn.
føder 2 hester, 7 Kør, 3 ung Nød, 8 Smaa Cræatur.

Taxerit for - 2 Schippund.
thiende for alle Slags - 2 1/2 Tnr.
Leding for Smør och Meel - 2 ort - 16 sk.


Hellien Westere, Schylder 2 Tnr. Korn.
Ligger til hollen Presteboel med bøxell.

Jndted fischerj.
Schouf til Smaa Last.
hafuer homble.
Jndted Rødnings Land.

Saaer 5 Tnr. Korn - Aufler 15 Tnr. Korn.
føder 2 hester, 4 Kør, 2 ung Nød, 10 Smaa Cræatur.

Taxerit for - 1 1/2 Schippund.
thiende for alle Slags - 1 1/2 Tnr.
Leding for Smør och Meel - 2 ort.


Bierffuen, Schylder 2 Tnr. 1 1/2 Meler Korn.
Er Bunde gods med bøxell.

Jndted fischerj.
Themmelig Schouff.
homble wil Indted woxste.
Jndted Rødnings Land.

Saaer 5 Tnr. - Aufler 15 Tnr. Korn.
føder 2 hester, 6 Kør, 2 ung Nød, 6 Smaa Cræatur.

Taxerit for - 1 1/2 Schippund.
thiende for alle Slags - 1 1/2 Tnr.
Leding for Smør och Meel - 2 ort.


Wersta, Schylder 2 huuder 5 Meler Korn, 3 skind.
Ligger til Gierpen Kirche undtagen 2 Meler til helgen Kirche och 3 skind til Prowsten.

Jndted fischerj.
Endnu Nogen Schouff.
homble wil Indted woxste.
Nogen Ringe Rødnings Lannd.

Saaer 6 Tnr. - Auffler 20 Tnr. Korn.
føder 2 hester, 5 Kør, 4 ung Nød, 9 Smaa Cræatur.

Taxerit for - 1 1/2 Schippund 2 1/2 lispund.
thiende for alle Slags - 2 Tnr.
Leding for Smør och Meell - 2 ort - 4 sk.


Jelsett med huffue, Schylder 3 1/2 Tnr. Korn, 3 Schind.
Er Bunde gods med bøxell. Undtagen 1/2 Tne. till helgen Kirche.

Jndted fischerj.
Nogen Ringe Schouff.
hafuer homble.
Jndted Rødnings Land.

Saaer 7 Tnr. Korn - Aufler 20 Tnr. Korn.
føder 2 hester, 8 Kør, 2 ung Nød, 8 Smaa Cræatur.

Taxerit for - 2 Schippund.
thiende for alle Slags - 2 Tnr.
Leding for Smør och Meel - 2 ort - 16 sk.


Kløffuedall, Schylder 3 Tnr. Korn.
Er Bunde gods med bøxell.

Jndted fischerj.
Nogen Ringe Schoug.
Jngen leilighed til homble.
Jndted Rødnings Land.

Saaer 6 Tnr. - Aufler 17 1/2 Tnr. Korn.
føder 1 hest, 5 Kør, 2 ung Nød, 6 Smaa Cræatur.

Taxerit for - 1 Schippund 5 lispund.
thiende for alle Slags - 1 Tnr. 3 qtr. Tnr.
Leding for Smør och Meel - 1 ort - 16 sk.


Thinholdt, Schylder 2 Tnr. Korn.
Er Bunde gods med bøxell.

Jndted fischerj.
Jngen Schouff till.
homble wil Indted woxste der.
Jndted Rødnings Land.

Saaer 4 Tnr. - Aufler 12 1/2 Tnr. Korn.
føder 1 hest, 4 Kør, 2 ung Nød, 12 Smaa Cræatur.

Taxerit for - 1 Schippund.
thiende for alle Slags - 1 Tnr. 1 qrt. Tnr.
Leding for Smør och Meel - 1 ort - 8 sk.


Langeland med dend Øe, Munken och Maurichdall, Schyllder 4 huuder.
Er Bunde gods med 1/2 bøxell. och Scheen presteboel 2 huuder med 1/2 bøxell.

Jndted fischerj.
Nogen Schouff J Setterit (i Setra G.S.).
haffuer homble.
Jndted Rødnings Land.

Saaer 6 Tnr. - Aufler 20 Tnr. Korn.
føder 2 heste, 7 Kør, 4 ung Nød, 9 Smaa Cræatur.

Taxerit for - 2 Schippund.
thiende for alle Slags - 2 Tnr.
Leding for Smør och Meell - 2 ort - 16 sk.


Holdten, Schylder 3 huuder.
Er Nu buunde gods med bøxell.

Jndted fischerj.
haffuer Jngen Lasteschouff.
homble wil Jndted woxste.
Jndted Rødnings Land.

Saaer 4 1/2 Tnr. - Auffler 15 Tnr. Korn.
føder 2 heste, 4 Kør, 2 ung Nød, 6 Smaa Cræatur.

Taxerit for - 1 1/2 Schippund.
thiende for alle Slags - 1 1/2 Tnr.
Leding for Smør och Meel - 2 ort.


Schiørholdt, Schylder 1 hud.
Ligger til Skeen Kirche med bøxell.

Jndted fischerj.
Jngen Schouff.
Jngen leilighed till homble.
Jndted Rødnings Land.

Saaer 2 Tnr. - Aufler 7 1/2 Tnr. Korn.
føder 1 hest, 3 Kør, 1 ung Nød, 4 Smaa Cræatur.

Taxerit for - 12 1/2 lispund.
thiende for alle Slags - 3 qrt. Tnr.
Leding for Smør och Meel - 20 sk.


Giedeboen, Schyllder 2 Huuder.
Er Bunde gods Med bøxell.

Jndted fischerj.
Endnu Nogen Ringe Schouff.
Jngen leilighed till homble.
Jndted Rødnings Land.

Saaer 4 Tnr. - Auffler 15 Tnr. Korn.
føder 1 hest, 4 Kør, 4 ung Nød, 8 Smaa Cræatur.

Taxerit for - 1 Schippund, 5 lispund.
thiende for alle Slags - 1 1/2 Tnr.
Leding for Smør och Meel - 1 ort - 16 sk.


Soelberg, Schylder 1 hud.
Er Bonde gods Med bøxell.

Jndted fischerj.
Jngen Schouff.
Jngen leilighed till homble.
Jndted Rødnings Land.

Saaer 2 Tnr. - Auffler 5 Tnr. Korn.
føder 1 hest, 2 Kør, 1 ung Nød, 4 Smaa Cræatur.

Taxerit for - 1/2 Schippund.
thiende for alle Slags - 2 qrt. Tnr.
Leding for Smør och Meel - 16 sk.


Wassdallen, Schylder 1/2 huud.
Ligger til Mellum kirche Med bøxell.

Jndted fischerj.
Jngen Schouff.
Jngen leilighed till homble.
Jndted Rødnings Land.

Saaer 3 qrt - Auffler 2 Tnr. Korn.
føder 0 hest, 2 Kør, 0 ung Nød, 6 Smaa Cræatur.

Taxerit for - 5 lispund.
thiende for alle Slags - 1 qrt Tnr.
Leding for Smør och Meel - 8 sk.


De U-Bebiugte (ubebygde) Pladtzer Som Jche Kand Schatte widere end Odelschatt och derfor
lagt for dobbelt Ledingsschatt. Nemblig.

Sanden Setter, Schylder 1/2 Tnr. Korn.
Er Bunde gods.

Er Jtt Schouffstøche af Setter.

Taxerit for 5 lispund.
Leding - 16 sk.


(Undertegnet med segl og påholden penn. G.S.).

Brynild Jøntuedt.
Thormoe Bøe.
Olle Omtuedt.
Johannes Jelset.
Lars Wersta.
Gunder Steenstadhualen.


Til toppen: Trykk [Home]

webmaster@gamleholla.no