ved
Gard Strøm


| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Matrikkel 1723

for

HOLDENS PRÆSTEGJELD

Matrikkelsystemet er Norges offisielle eiendomsregister.

Her kan vi se hvilke gårdsbruk som eksisterte i Holla i 1723 og gårdenes landskyld (gårdens skattemessige verdi). Vi ser også eier, eventuelt bruker, av gårdene.
Noen husmannsplasser er ikke nevnt, p.g.a. at de ikke var skyldsatt ennå.

Landskylda i Holla, på denne tiden, ble som regel regnet i Tønner korn, og settinger (12 settinger = 1 Tønne).
Betegnelsen huder er også nevnt her. 1 hud (1 garvet oksehud) = 12 kalveskind.
Smør var også et gammelt betalingsmiddel, vanligvis regnet i gamle måleenheter som laup eller bismerpund.

Transkribert av G.S. 1. september 2016.
Etter skannet kopi på Digitalarkivet.

Denne siden ble ppdatert 25.07.2019


| 1664 | 1723 | 1819 | 1838 | 1855 | 1886 | 1905 | 1950 |

Nummer Gaarde Nafne Opsidderis Nafne Taxt efter gammel Matricul
1 Holden med Rødningen Halvor Olsøn
Christen Anderssøn
Peder Colbiørnssøn
Tønder 7
2 Susaas Tollef Jenssøn
Berte Colbiørnsdatter
Tønder 6
3 Eie med Doxrud Ingebret Bomhoff Tønder 4
Mæhler 2
4 Eie Nedre Thor Rasmussøn
Jon Jonssøn
Tønder 3
Huder  3
5 Haatvet Anders Steenssøn Tønder 6
6 Wibetoe Nedre Ole Olsøn Tønder 5
7 Wibetoe øfre Even Targiersøn Tønder 3
Huder 2
8 Tufte Isach Berntsøn
Stie Berntsøn
Tønder 6
9 Søfve Harrald Svennungsøn Tønder 10
Hud 1
10 Tvet Gunder Olsøn
Ole Ledvorsøn
Tønder 5
11 Fæn Nederste med øfre Waldsaase Gunne Søfrensøn Huuder 6
Mæhler 2
12 Fæn med Skippervold Anund Aasnesøn Tønder 4
Sættinger 4
13 Nambløs Søndre med Feebacken Tormoe Rasmussøn
Even Tommessøn
Tønder 4
14 Nambløs Midgaarden med Teigen Niels Olsøn
Christen Toresøn
Tønder 7
15 Bachesusaas Jørgen Jørgensøn Tønder 4
16 Ulefoss Anders Isachsøn Tønder 5
17 Heisholt østre Tollef Rasmussøn Tønder 3
Huder 1
18 Heisholt Westre Gulleck Pedersøn Tønder 3
19 Nambløs Nordre Svend Colbiørnsøn Tønder 1 1/3
Huuder 1
20 Haatvet Lille Peder Olsøn Tønder 3
21 Nambløs Nordre Midgaarden Aadne Evensøn Tønder 3
22 Fosse Ole Anderssøn Tønder 2
Nummer Gaarde Nafne Opsidderis Nafne Taxt efter gammel Matricul
23 Wibetoe Lille Anders Olsøn Huuder 2
24 Schaardal Lille Ole Søfrensøn Tønder 1
25 Tvara Alf Biørnsøn
Daniel Eliassøn
Tønder 3
26 Texle   Huud 1
27 Fiire Qværner under Ulefoss Gaard No. 16 Svaret Aarligen Afgift 8 Rdl.
28 Helgen østre Povel Jonsøn Tønder 4
Mæhler 2
29 Ytterbøe Peder og Povel Olessønner Huuder 6
Mæhler 2
30 Kolle Bertel Steensøn
Torbiørn Larssøn
Tønder 4
31 Steenstad Eli Jensdatter Tønder 3
Huuder 1
32 Bøe Jon Tostensøn
Bent Matzsøn
Tønder 1 1/2
Huuder 3
33 Kaalstad med Skibsness og Sanden Arne Gullechsøn
Jon Pedersøn
Tønder 4
Huuder 2
34 Jelset med Huve Niels Nielsøn Tønder 3 1/2
Skind 3 (12 kalveskinn = 1 hud. G.S.)
35 Omtvet Søfren Søfrensøn
Bertel Søfrensøn
Huuder 2
Tønder 1 1/2
36 Kaalstad Lille Even Nirjsøn (Even Nirisen) Huuder 2 1/2
37 Kløvedal Ole Halvorsøn Tønder 3
38 Holten Lars Jenssøn Huuder 3
39 Langeland med Muncken Christen Rasmussøn
Jacob Gundersøn
Huuder 4
40 Wærstad Christen Thommessøn Huuder 2
Mæhler 5
41 Hvalen Hans Brynelsøn Tønder 3 1/4
42 Jøntvet Nordre Brynel Eriksøn Tønder 3
43 Jøntvet Mellem Ole Ledvorsøn Tønder 3
44 Giedeboen Anders og Peder Jenssønner Huuder 2
Nummer Gaarde Nafne Opsidderis Nafne Taxt efter gammel Matricul
45 Helgen Westre Elias Asmundsøn
Niels Tostensøn
Tønder 2
46 Tinholt Lars Andersøn Tønder 2
47 Schiørholt Ole Knudsøn Hud 1
48 Bierven med en Rødningsplads Hans Gustavussøn (Hans Gustavsen)
Ener Olsøn
Tønder 2 1/4
49 Steenstad Hvalen Jens Andersøn Mæhler 5
50 Præstgraf Ole Andersøn Mæhler 5
51 Wasdalen Rasmus Hansøn Huuder 1/2
52 Jøntvet Lille Hans Rasmussøn Tønder 2
53 Soelberg Niels Arvesøn Hud 1
54 Hvale med nogle smaa Ødepladser Anders Gundersøn
Jon Arvesøn
Tønder 12
55 Hvale Lille Hans Gundersøn
Tov Torchelsøn
Tønder 4 1/2
56 Lunde (øvre. G.S.) Lidvor Gundersøn Tønder 5 1/2
Kalfskind 4
57 Lunde Nedre Rolv Andersøn
Anders Rolvsøn
Tønder 4 1/2
58 Brende Syver og Svend Olessønner Tønder 3
Huuder 3 1/2
59 Rommeness østre. Lensmandsgaard. Gunder Tolvsøn Smør 3 Løber (Laup)
Mæhler 1
60 Rommeness Westre med Sanderholt eller Kastet
Fogdens Frigaard.
Even Syversøn Smør 3 Løber
Mæhler 1
Huuder 1
61 Holted eller Ødegaarden, Tilforn under Skattelaug med
Rommeness Gaardene.
Guroe Nielsdatter Tønde 1
62 Sandness Øfre Niels Gullechsøn Tønder 4
63 Sandness Nedre Svenche Arvesøn Tønder 3
64 Ulevig. Tilforn under Skattelaug med Nedre Sandness. Johannes Johannessøn Tønder 1
65 Graver Jens Johannessøn Tønder 4
66 Bordstad Andreas Levorsøn Tønder 1 1/2
67 Opsal Niels Christensøn Tønder 1 1/2
68 Bøemarksæter Lars Holten Skind 2
69 Høedalen - Ledning 16 sk.
70 Hillesogn (?) (Ser ut til å ha noe med utregningen å gjøre. G.S.)    
71 Morgedal   Ledning 16 sk.
72 Præstegaarden Holden Beboes af Sognepræsten J. Niels Stabel Tønder 8
Nummer Gaarde Nafne Opsidderis Nafne Taxt efter gammel Matricul

Webmaster