ved
Gard Strøm


| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Matrikkelen 1855

for

HOLLA

Udskrift af Cassebogen for Holden Thinglag


Matrikkelsystemet er Norges offisielle eiendomsregister.

Her kan vi se hvilke gårdsbruk som eksisterte i Holla i 1855 og gårdenes landskyld (gårdens skattemessige verdi). Vi ser også eier, eventuelt bruker, av gårdene.

Landskylda på denne tiden ble regnet i Skylddaler (Daler - Ort - Skilling).

Transkribert av G.S. august 2016.

Denne siden ble oppdatert 29.07.2023


Andre matrikler i Holla:
| 1667 | 1723 | 1819 | 1838 | 1855 | 1886 | 1905 | 1950 | 1974 |

Nyt Matr. No. Løbeno. Gaardenes Navne Opsiddernes Navne Opgiven Skyld
1 1a Skaardal lille Aslak Olsen 1 - 2 - 7
1 1b Skaardal lille Nils Clausen 0 - 3 - 20
2 2a Bakke-Suusaas (Baksaas) Stener Andersen 0 - 2 - 8
2 2b Bakke-Suusaas (Baksaas) Jørgen Andersen 0 - 2 - 7
2 3 Bakke-Suusaas (Baksaas) Halvor Thorsen 5 - 3 - 13
2 4 Bakke-Suusaas (Baksaas) Halvor Halvorsen 4 - 3 - 9
3 {5, 7}a Suusaas Halvor Halvorsen jr. 3 - 4 - 11
3 {5, 7}b Suusaas Gunder Rasmussen 0 - 1 - 1
3 {5, 7}c1 Suusaas Stener Gjermundsen 2 - 4 - 1
3 {5, 7}c2 Suusaas Aadne Thorsen 0 - 0 - 16
3 {5, 7}d Suusaas Halvor Clausen 2 - 4 - 7
3 6a Suusaas Ole Pedersen 0 - 4 - 14
3 6b Suusaas Ole Pedersen 0 - 1 - 1
3 6c Suusaas Anna Halvorsdatter 0 - 1 - 1
4 8 Fosse Thor Welliksen 1 - 0 - 5
4 9a1 Fosse Ole Kjøstolsen 1 - 2 - 13
4 9a2 Fosse Ole Kjøstolsen 1 - 2 - 13
4 9b Fosse Aadne Thorsen 0 - 1 - 0
4 9c Fosse Christen Jensen 0 - 1 - 12
5 10a Eie øvre Thomas Ellingsen 13 - 1 - 2
5 10b Dagsrud med Nyhuus Lensmand Rolsted 3 - 2 - 8
5 10c Dagsrud med Nyhus Lensmand Rolsted bruger Jens Rasmussen 2 - 0 - 7
6 11 Eie nedre S. D. Cappelen 6 - 0 - 0
7 12 Ulefos Kammerherre Hans Aall 16 - 4 - 12
8 13a1 Heisholt østre Halvor Chr. Haatvedt, bruges af Jørgen Gundersen og
Anders Jensen, hver for 1/2 part
3 - 2 - 10
8 13a2 Heisholt østre Lensmand Rolsted 0 - 1 - 18
8 13a3 Heisholt østre - Kringlefedt Hans Gundersen 0 - 2 - 12
8 13b Heisholt østre Ole Nilsen Namløses Enke 0 - 1 - 10
8 14b Heisholt østre Ole Nilsen Namløses Enke 0 - 0 - 21
8 15b Heisholt østre Ole Nilsen Namløses Enke 0 - 0 - 21
8 14a Heisholt østre John Anderssen 2 - 2 - 10
8 15a Heisholt østre Fuldmægtig O. H. Hansen 2 - 3 - 6
Nyt Matr. No. Løbeno. Gaardenes Navne Opsiddernes Navne Opgiven Skyld
9 16a Heisholt vestre Formermester Jørgen Johannessen 2 - 3 - 13
9 17a Heisholt vestre Johannes Johannessen 2 - 2 - 18
9 18a Heisholt vestre Christian Johannessen 2 - 3 - 13
9 16b Heisholt vestre - Deelsevje John Olsen 0 - 0 - 14
9 17b Heisholt vestre - Et Jordstykke John Olsen 0 - 0 - 13
9 18b Heisholt vestre - Et Jordstykke John Olsen 0 - 0 - 14
10 19 Tvara øvre Halvor Paulsen Kjeldahl 2 - 4 - 17
10 20 Tvara nedre Bruger Pastor Buch 2 - 4 - 17
10 21 Tvara - Espevolden Halvor Paulsen Kjeldahl 5 - 1 - 6
11 22 Præstegaarden Bruger Pastor Buch 20 - 3 - 19
12 23 Holden Jernværks Grund S. D. Cappelen 7 - 1 - 1
13 24 Holden S. D. Cappelen - bruger Nils Rasmussen og Hans Olsen 12 - 0 - 13
13 25 Holden S. D. Cappelen 6 - 3 - 11
14 26

Tvedt

Reier Tallaksen 0 - 4 - 12
14 {27,29}a Tvedt Gunder Olsen 6 - 4 - 18
14 {27,29}b Tvedt Niels Rasmussen 0 - 4 - 12
14 28a Tvedt Gjermund Eikarød af Bø 3 - 0 - 21
14 28b1 Tvedt Gunder Gundersen 3 - 11 - 3
14 28b2 Tvedt - Egestaa Ole Olsen Kolle 0 - 0 - 10
14 30 Tvedt Niels Olsen 2 - 0 - 12
14 31a Tvedt Claus Andersen 0 - 1 - 11
14 31b Tvedt Claus Andersen 0 - 1 - 11
14 32 Tvedt Anders Brynildsen 0 - 1 - 18
14 33 Tvedt - En anpart af Tvetøen(?) Jørgen Halvorsen Fæhn 0 - 0 - 7
15 (mangler) 34 (mangler) (Høydalen) (Overført til Drangedal før 1838) (2 - 0 - 10)
16 35 Sanden S. D. Cappelen - Bruger Hans Christensen og Halvor Hansen 29 - 4 - 15
17 36a Texle Tollef Halvorsen 0 - 3 - 7
17 36b Texle Tollef Halvorsen 0 - 1 - 15
17 37a Texle Ole Steensen jr. 0 - 2 - 1/2
17 37b Texle Ole Steensen jr. 0 - 2 - 1/2
17 38 Texle S. D. Cappelen 0 - 4 - 1
18 39 Haatvedt store - Melteig Ole Andersens Enke 8 - 2 - 16
18 40a Haatvedt store Steen Johannesen 5 - 4 - 3
18 40b Haatvedt store Niels Jørgensen 5 - 4 - 3
19 41a Haatvedt lille Christen Kjøstolsen 5 - 4 - 3
19 41b Haatvedt lille Halvor Christensen 5 - 4 - 3
Nyt Matr. No. Løbeno. Gaardenes Navne Opsiddernes Navne Opgiven Skyld
20 42a

Vibeto mellem

Anders Thomassen 3 - 2 - 14
20 42b Vibeto mellem Anders G. Vibeto 2 - 0 - 14
20 42c Vibeto mellem Anders Thomassen 1 - 2 - 1
21 43a Vibeto øvre Ole Olsen 3 - 4 - 2
21 {43a,44a}a Vibeto øvre Ole Steensen jr. 1 - 1 - 22
21 {43a,44a}b Vibeto øvre Ole Steensen jr. 1 - 4 - 5
21 45a1 Vibeto øvre Niels Olsen 1 - 1 - 12
21 45a2 Vibeto øvre Niels Olsen 1 - 1 - 12
21 45b Vibeto øvre Ole Johnsen Fæhn 0 - 2 - 7
22 46a Vibeto nedre Anund Hansen 4 - 4 - 11
22 46b Vibeto nedre Anund Hansen 0 - 4 - 14
22 46c Vibeto nedre - Juve Jørgen Larsen 0 - 1 - 13
22 47 Vibeto nedre Anund Hansen 6 - 0 - 14
23 48 Tufte Halvor Gundersen 2 - 3 - 3
23 49 Tufte Peder Andersen 2 - 3 - 3
23 50a Tufte Ole Steensen sen. 2 - 1 - 6
23 50b Tufte Ole Steensen jr. 2 - 1 - 6
23 51 Tufte Ole Olsen 0 - 2 - 15
23 52 Tufte - Jordstykket Bakken Thor Andersen 0 - 0 - 7
24 53a Søve Fru Høyum og T. K. Dahl 14 - 1 - 13
24 53b Søve Anders Andersen 0 - 2 - 5 1/2
24 53b2 Søve Anders Andersen Borgen 0 - 2 - 5 1/2
24 53c Søve - Borgen Anders Andersen Borgen 0 - 7 - 11
25 54a Fæhn nedre Peder Pedersen sen. 1 - 4 - 6
25 54b Fæhn nedre Peder Pedersen jr. 1 - 4 - 5
25 {55a,55b} Fæhn nedre Tollef Halvorsen 5 - 2 - 18
25 55c Fæhn nedre Jørgen Halvorsen 2 - 0 - 1/2
25 56a Fæhn nedre Isak Isaksen 0 - 3 - 1
25 56b Fæhn nedre Anders Olsen og Gunder Nielsen 0 - 3 - 1
26 57a1 Fæhn øvre Anders Halvorsen 4 - 1 - 7
26 57a2 Fæhn øvre Jens Halvorsen 0 - 4 - 6
26 57b Fæhn øvre Ole Olsen Roligheden med flere 0 - 3 - 7
26 {58a,58b,55a,55b}a Fæhn øvre Ole Johnsen 6 - 0 - 20
26 {58a,58b,55a,55b}b Fæhn øvre Anders Andersen Ødegaarden 0 - 2 - 15
26 59 Fæhn øvre - Bjørndalen Anders Halvorsen 0 - 4 - 1
26 60 Fæhn øvre - Skippervold Anders A. Borgen 0 - 4 - 1
Nyt Matr. No. Løbeno. Gaardenes Navne Opsiddernes Navne Opgiven Skyld
27 61 Namløs nordre John Anderssen 1 - 4 - 6
27 62a Namløs nordre Anders Olsen 0 - 0 - 10 1/2
27 63 Namløs nordre S. D. Cappelen 0 - 2 - 8
27 64a Namløs nordre Ole Nielsen 0 - 4 - 16
27 64b Namløs nordre Ole Nielsen 1 - 0 - 2
27 64a2 Namløs nordre Ole Nielsen 2 - 0 - 17
27 64c Namløs nordre Arve Hansen 0 - 0 - 21
28 65a Namløs nedre Halvor Christensen 2 - 2 - 6
28 65b Namløs nedre Christen Kjøstolsen 2 - 2 - 6
29 66 Namløs Midgaard - Teigen Anund Hansen 2 - 1 - 13
29 67a Namløs Midgaard Niels Johannesen 3 - 0 - 8
29 67b Namløs Midgaard Ole Nielsen 3 - 0 - 8
29 68 Namløs Midgaard Isak Kittilsen 0 - 0 - 7
29 69a Namløs Midgaard Ole Andersen 2 - 4 - 11
29 69b Namløs Midgaard Tollef Nielsen 0 - 2 - 21
29 {70,71,67a,67b}a Namløs Midgaard Arve Nielsen 3 - 3 - 8
29 {70,71,67a,67b}b Namløs Midgaard - Namløshagen Niels Olsen 0 - 2 - 15
30 72

Namløs (søndre) med Fæbakke

Tron Andersen 5 - 1 - 20
30 73a1 Namløs (søndre) med Fæbakke Tron Andersen 1 - 2 - 15
30 73a2 Namløs (søndre) med Fæbakke S . D Cappelen 0 - 3 - 18
30 73b Namløs (søndre) med Fæbakke Tron Andersen 2 - 1 - 9
30 74 Namløs (søndre) med Fæbakke S. D. Cappelen. Bruges af John Pedersen, Andreas Christensen,
Anders Brynildsen, afgaaet (død).
1 - 1 - 5
30

74a1

Namløs (søndre) med Fæbakke Tron Andersen 0 - 3 - 2 1/2
30 74a2 Namløs (søndre) med Fæbakke
4 Fæbakkepladse
Lensmand Rolsted 0 - 3 - 2 1/2
  Helgen Annex    
31 75a Jøntvedt nordre Niels Hansen & Jørgen Jørgensen 2 - 1 - 0
31 75b Jøntvedt nordre Niels Hansen & Jørgen Jørgensen 1 - 0 - 11
31 76a Jøntvedt nordre Niels Hansen & Jørgen Jørgensen 2 - 1 - 0
31 76b Jøntvedt nordre Niels Hansen & Jørgen Jørgensen 1 - 0 - 11
31 77 Jøntvedt nordre - Haugen Niels Hansen & Jørgen Jørgensen 0 - 2 - 1
Nyt Matr. No. Løbeno. Gaardenes Navne Opsiddernes Navne Opgiven Skyld
32 78a Jøntvedt mellem Even Halvorsen 4 - 0 - 1
32 78b1c Jøntvedt mellem Even Halvorsen 0 - 4 - 19
32 78b1a Jøntvedt mellem Knud Andersen 0 -  4 - 12
32 78b1b Jøntvedt mellem - Vaskaas Lensmand Poppe Bø 0 - 0 - 18
32 78b2a Jøntvedt mellem Halvor Halvorsen 1 - 1 - 12
32 78b2b Jøntvedt mellem Hans Carlsen Huset 0 - 3 - 12
33 79 Jøntvedt søndre Peder Christensen 2 - 3 - 7
33 80 Jøntvedt søndre Lensmand Poppe Bø 2 - 3 - 7
34 81a Kolle Tollef Pedersen Jøntvedt 2 - 0 - 13
34 81b2 Kolle Tollef Pedersen Jøntvedt 1 - 3 - 19
34 82 Kolle Ole Olsen 0 - 2 - 15
34 83 Kolle Lars Simonsen 3 - 0 - 14
34 81b1 Kolle Lars Simonsen 0 - 1 - 18
34 84 Kolle Andreas Jensen 0 - 1 - 11
34 85 Kolle Askjer Johnsen 0 - 2 - 1
34 86 Kolle Arve Hansen 0 - 2 - 8
34 87 Kolle S. D. Cappelen. Bruger 1/2 del: Brynild Christensen, 1/4-del: Ole Arvesen
1/4-del: Lars Pedersen.
0 - 0 - 21
34 88 Kolle Arne Hansen 0 - 1 - 4
34 89 Kolle Hans Nielsen 0 - 2 - 15
35 90a Hvalen Hans Asbjørnsen 1 - 1 - 23
35 90b Hvalen Jens Asbjørnsen 1 - 1 - 23
35 90c1 Hvalen Arve Hansen 0 - 3 - 17
35 90c2 Hvalen Ole Olsen Kolle 0 - 0 - 12
35 91a1 Hvalen Halvor Halvorsen 2 - 2 - 21
35 91a2a Hvalen Gunne Anundsen 0 - 3 - 20
35 91a2b Hvalen Halvor Stenersen Nordjordet 0 - 1 - 16
35 91b Hvalen - Kaasa Ole Gundersen 0 - 1 - 6
35 90c Hvalen Ole Gundersen 0 - 1 - 8
35 90d Hvalen - Hvalemoen Anders Thorsen 0 - 1 - 1
36 92a Kaalstad Jørgen Kjøstolsen 1 - 4 - 19
36 92b Kaalstad Peder Hansen Tønholtstulen 1 - 4 - 19
36 93 Kaalstad Jørgen Kjøstolsen 3 - 0 - 7
36 94 Kaalstad Jørgen Johnsen 4 - 0 - 12
36 95 Kaalstad - Velkom Claus Knudsen 0 - 2 - 15
36 96 Kaalstad John Hansen 0 - 4 - 1
Nyt Matr. No. Løbeno. Gaardenes Navne Opsiddernes Navne Opgiven Skyld
37 97a Kaalstad lille Ole Knudsen 0 - 3 - 11
37 97b Kaalstad lille Peder Augustinusen & Kari Jørgensdatter 0 - 3 - 11
37 97c Kaalstad lille Anund Gundersen 0 - 2 - 8
37 98 Kaalstad lille Peder Augustinusen & Kari Jørgensdatter 2 - 3 - 21
38 99 Omtvedt Peder Augustinusen & Kari Jørgensdatter 5 - 3 - 6
38 100 Omtvedt Simon Andersen 5 - 3 - 6
39 101a Bøe Jacob Kittilsen 1 - 3 - 16
39 102 Bøe Anders Thorsen 6 - 2 - 14
39 101b Bøe Anders Thorsen 1 - 3 - 16
40 103a Præstgrav Ole Jensen 1 - 1 - 12
40 103b Præstgrav Gunder Jensen 1 - 1 - 12
41 104 Helgen store - Nordstaae Anders Christensen 0 - 2 - 15
41 105 Helgen store - Hagen Niels Isaksen 0 - 4 - 1
41 106a Helgen store - Hegna Anund Hansen 0 - 3 - 8
41 106b Helgen store Niels Halvorsen 0 - 3 - 8
41 107c Helgen store Lensmand Poppe Bø 0 - 4 - 11
41 108 Helgen store Lensmand Poppe Bø, Bruger: Even Jøntvedt 2 - 1 - 13
41 {109a,109b}a Helgen store Ole Johnsen 3 - 1 - 8
41 109c1 Helgen store Enken Kari Christensdatter 0 - 0 - 8
41 {109a,109b}b Helgen store Abraham N. Bergen (Bergan i Melum) 1 - 0 - 0
41 109c2 Helgen store Abraham N. Bergen (Bergan i Melum) 0 - 0 - 20
42 110 Helgen vestre J. (Jan?) Eriksen Aafos 5 - 1 - 20
43

{111,107}a1

Ytterbøe

Ole Thorsen 0 - 4 - 4
43 {111,107}a2 Ytterbøe Lars Jensen Stenstadstranden 0 - 3 - 13
43 {111,107}a3 Ytterbøe - Stenstad Lensmand Poppe Bøe. Brugere: Ole J. Præstgrav, Simon Huuset 0 - 4 - 9
43 {111,107}a4 Ytterbøe Abraham Nielsen Bergen (Bergan i Melum) 0 - 2 - 17
43 {111,107}b1 Ytterbøe og Helgen matr.no 41 Søren Chr. (?) Ønna 0 - 3 - 12
43 {111,107}b2 Ytterbøe Niels Halvorsen Leerodden 0 - 3 - 11
43 111c Ytterbøe Enken Karen Christensdatter 0 - 4 - 2
43 {112,113a}1 Ytterbøe Enken Karen Christensdatter 1 - 4 - 19
43 {112,113a}2 Ytterbøe Niels Christensen Vasdalen 1 - 2 - 14
43 113b1a Ytterbøe Peder Pedersen 1 - 4 - 8
43 113b1b Ytterbøe Jørgen Pedersen 1 - 4 - 7
43 113c1 Ytterbøe Hans Pedersen 0 - 2 - 19
43 113c2 Ytterbøe - Næset John Gundersen 0 - 3 - 11
43 113c Ytterbøe - Stenstadhvalkaas John Gundersen 0 - 1 - 20
43 113d Ytterbøe - Næset Jens Christensen 0 - 2 - 2
43 113b2 Ytterbøe Abraham N. Bergen (Bergan i Solum) 0 - 0 - 21
Nyt Matr. No. Løbeno. Gaardenes Navne Opsiddernes Navne Opgiven Skyld
44 114a Steenstad Arne Christensen jr. 3 - 3 - 21 1/2
44 114b Steenstad Bent Nielsen 2 - 0 - 6 1/2
44 114c Steenstad Christen Christensen 1 - 3 - 15
44 115 Steenstad - Olsbrygge Harald Gundersen 0 - 4 - 1
45 116 Steenstadhvalen Jens Christensen 2 - 3 - 0
45 117 Steenstadhvalen - Bjørkholt Hans Carlsen 0 - 2 - 15
46 118a Bjerven Halvor Andersen 0 - 2 - 5
46 118b Bjerven Abraham N. Bergen (Bergan i Solum) 2 - 1 - 2
46 119a1 Bjerven Peder Hansen Tinholtstuel 2 - 4 - 16
46 119a2 Bjerven Lars Larsen 0 - 1 - 20
46 119b Bjerven Lars Larsen Pladsen 1 - 1 - 14
46 119c Bjerven Anders Johnsen Klovedal 1 - 1 - 14
47 120 Værstad Halvor Andersen 3 - 0 - 14
47 121a Værstad Niels Johnsen 1 - 3 - 15
47 121b Værstad Hans Andreas Johnsen 1 - 0 - 12
47 122a Værstad - Huset Ole Andersen 1 - 3 - 2
47 122b Værstad Hans Carlsen 1 - 2 - 3
47 122c Værstad - Kaasene Hans Carlsen 0 - 0 - 8
47 122d Værstad - Kaasa Anders Halvorsen Hagen 0 - 0 - 15
47 123 Værstad Halvor Halvorsen 0 - 2 - 22
47 124 Værstad - Hegna Christen Hansen 0 - 0 -21
48 125a Jelseth Ole Johannesen 6 - 0 - 7
48 125b Jelseth Jens Halvorsen 6 - 0 - 6
49 {126, 131c} Kløvedahl (Klovdal) Anders Johnsen 6 - 4 - 7
49 127a Kløvedahl (Klovdal) Anders Johnsen 1 - 0 - 19
49 127b Kløvedahl (Klovdal) Halvor Andersen (Værstad) 0 - 0 - 14
49 127c Kløvedahl (Klovdal) Simon Olsen 0 - 0 - 14
50 128 Tønnestøel Peder Hansen 1 - 3 - 9
50 129 Tønnestøel Ole Olsen 0 - 4 - 1
50 130a Tønnestøel Jørgen Kjøstolsen 0 - 1 - 18
50 130b Tønnestøel Lensmand Poppe Bø 0 - 1 - 18
51 131a Tinholdt Ole Johannesen 0 - 0 - 14
51 131b Tinholdt Jørgen Jørgensen 1 - 0 - 12
51 131c1 Tinholdt Jørgen Jørgensen 0 - 3 - 5
51 131d Tinholdt Jørgen Stiansens Enke 0 - 1 - 4
51 132 Tinholdt Simon Andersen 0 - 0 - 21
51 131c2 Tinholdt Simon Andersen 0 - 1 - 3
51 133 Tinholdt Mathias Arnesen. Bruger: Johannes Hansen 1 - 0 - 5
52 134a Holten (Holtan) Stian Jørgensen 1 - 0 - 18
52 134b, 135a Holten - Bømarksæter Otto Bärnholt 0 - 2 - 0
52 135b Holten Peder Stiansen 5 - 1 - 14
52 136 Holten - Strandjordet Abraham N. Bergen (Bergan i Melum) 0 - 0 - 7
Nyt Matr. No. Løbeno. Gaardenes Navne Opsiddernes Navne Opgiven Skyld
53 137 Skjørholdt Gunder Gundersen 3 - 2 - 15
54 138a Langeland Niels Carlsen 3 - 0 - 6
54 138b Langeland Peder Stiansen 2 - 2 - 5
54 138c Langeland - Morgedal Otto Bärnholt 1 - 4 - 4
54 139 Langeland - Munken Hans Haukenæsoddens Enke 0 - 4 - 15
55 140 Vasdalen Arne Christensen 2 - 0 - 10
56 141 Gjedeboen O. og H. Løvenskiold. Bruger: Gunder Jørgensen 14 - 4 - 16
56 142 Gjedeboen - Eeg O. og H. Løvenskiold. Bruger: Aavet Hansdatter 3 - 18 - 0
56 143 Gjedeboen - Dilsdalen O. og H. Løvenskiold. Bruger: Halvor Jensen 1 - 11 - 0
57 144a Solberg Anders Nielsen 6 - 0 - 0
57 144b Solberg John Steensen 0 - 2 - 0
    Rommenæs Annex    
58 145 Hvale - Glaholdt O. og H. Løvenskiold. Bruger: Peder Johnsen 1 - 0 - 12
58 146a Hvale John Bentsen 8 - 1 - 6
58 147 Hvale John Andersen 8 - 1 - 6
58 146b Hvale - Glaholdt John Andersen 0 - 2 - 7
58 148 Hvale O. og H. Løvenskiold. Bruger: Peder Jørgensen 7 - 2 - 19
58 149 Hvale O. og H. Løvenskiold. Bruger: Arve Gundersen 7 - 2 - 19
58 150 Hvale O. og H. Løvenskiold 21 - 3 - 3
58 151 Hvale - Stuverud med Heipladsen O. og H. Løvenskiold. Bruger: Hans Haraldsen 3 - 1 - 18
58 152 Hvale - Usterud O. og H. Løvenskiold. Bruger: Ole Halvorsen 1 - 4 - 13
58 153 Hvale - Hvaløen O. og H. Løvenskiold. Bruger: Niels Halvorsen 0 - 3 - 5
59 154a1a Graver Ole Sigurdsen Hemb 6 - 3 - 20
59 154a1b Graver Ole Augustinusen 0 - 1 - 0
59 154a2 Graver Ole Jensen 2 - 1 - 15
59 154b Graver Ole Augustinusen 1 - 1 - 22
60 155a Borstad Jens Bentsen 2 - 3 - 0
60 155b Borstad Ole Augustinusen 0 - 1 - 17
61 156 Lunde nedre O. og H. Løvenskiold. Bruger: Kittil Kittilsen 6 - 3 - 11
61 157 Lunde nedre O. og H. Løvenskiold. Bruger: Hans Johnsen 6 - 3 - 11
61 158 Lunde nedre - Kjendalen O. og H. Løvenskiold. Bruger: Kittil Andersen 0 - 3 - 12
61 159 Lunde nedre - Kjendalen Christen Andersen 0 - 3 - 12
62/59 160a Lunde øvre Even Tostensen 4 - 2 - 6
62 160b Lunde øvre O. og H. Løvenskiold 0 - 3 - 17
62 161a Lunde øvre Jens Bentsen 2 - 1 - 21
62 161b Lunde øvre O. og H. Løvenskiold 0 - 2 - 0
62 162a Lunde øvre Lars Sørensen 2 - 2 - 1
62 162b Lunde øvre O. og H. Løvenskiold 0 - 1 - 20
62 163 Lunde øvre O. og H. Løvenskiold 0 - 1 - 18
62 164 Lunde øvre Rollef Anundsen 0 - 1 - 18
Nyt Matr. No. Løbeno. Gaardenes Navne Opsiddernes Navne Opgiven Skyld
63 165a Brænde Anders Olsen 3 - 1 - 5
63 165b Brænde Abraham N. Bergen (Bergen i Melum) 1 - 2 - 11
63 166 Brænde Eier: Gunhild Pedersdatter g.m. Knud G. Røntvedt i SaudeBruger Peder Anundsen 5 - 1 - 6
63 167 Brænde Sivert Sørensen 5 - 0 - 2
63 168a1 Brænde Jens Sørensens Enke (påført senere: "givt med Gunder Gulliksen Sandnæs.") 3 - 4 - 0
63 168a2a Brænde - Svartfjeldskov Marthe Elis Jensdatter ved Formynder Sivert Sørensen 0 - 0 - 20
63 168a2b Brænde - Svartfjeldskov Halvor Halvorsen solgt til Nils Gundersen Wala. 0 - 3 - 0
63 168b Brænde Ole Sivertsen 0 - 2 - 6
64 169a Hvale lille (Hvala) Halvor Halvorsen 2 - 2 - 22
64 169b Hvale lille (Hvala) Halvor Halvorsen 1 - 3 - 6
64 169c1 Hvale lille (Hvala) Anund Halvorsen 0 - 3 - 15
64 169c2 Hvale lille (Hvala) Niels Gundersen 0 - 0 - 21
64 170 Hvale lille (Hvala) Niels Gundersen 2 - 3 - 0
64 171 Hvale lille (Hvala) Niels Gundersen 2 - 3 - 0
65 172a Opsal Jørgen Nielsen Galten 0 - 2 - 10
65 172b Opsal Jørgen Nielsen Galten 0 - 2 - 10
65 172c Opsal Jørgen Nielsen Galten 0 - 4 - 20
65 172d Opsal Jørgen Nielsen Galten 1 - 4 - 15
65 173, 172e Opsal - Galten med Maurfloten Jørgen Nielsen Galten 0 - 3 - 20
66 174 Sannæs nedre - Gravningen Johannes Olsen 1 - 4 - 6
66 {175,176a1}1a Sannæs nedre - Uhlevig Niels Johannesen 2 - 0 - 8
66 {175,176a1}1b Sannæs nedre - Uhlevig Johannes Johannesen 1 - 0 - 4
66 {175,176a1}2 Sannæs nedre Niels Johannesen 2 - 0 - 8
66 {175,176a1}3 Sannæs nedre Enken Mari Thygesdatter 2 - 4 - 6
66 176a2 Sannæs nedre Gunder Hansen 0 - 2 - 2
66 176a3 Sannæs nedre Halvor Thygesen 0 - 2 - 2
66 176b Sannæs nedre Gunder Gulliksen 2 - 0 - 20
66 177a Sannæs nedre Johannes Herbrandsen 3 - 0 - 4
66 177b Sannæs nedre Christen Hansen 0 - 1 - 5
66 177c1 Sannæs nedre - Kalvodde Ole Nielsen 1 - 0 - 10
66 177c2 Sannæs nedre Andreas & Hans Christensønner 0 - 2 - 18
67 178a1a Sannæs øvre Halvor Helliksen 0 - 4 - 19
67 178a1b Sannæs øvre - Skaugen Ole Tronsen 0 - 1 - 15
67 178a1c Sannæs øvre - Braanaasen Jørgen Hansen 0 - 1 - 6
67 178a1d Sannæs øvre Johannes Halvorsen 1 - 0 - 2
67 178a2 Sannæs øvre Hellik Halvorsen 4 - 3 - 3/8
67 178b Sannæs øvre Halvor Isaksen 0 - 0 - 20 5/8
67 179a1 Sannæs øvre Halvor Helliksen 3 - 0 - 21 9/16
67 179a2 Sannæs øvre Gunder Hansen 0 - 1 - 10
67 179b Sannæs øvre Halvor Isaksen 0 - 0 - 20 7/16
67 180a Sannæs øvre Jørgen Hansen 2 - 3 - 15
67 180b Sannæs øvre - Skaugen Ole Thronsen 0 - 4 - 13
68 181 Rommenæs - Ødegaarden Halvor Isaksen 4 - 0 - 12
68 182a1a Rommenæs - vestre Niels Isaksen 2 - 0 - 7
68 182a1b Rommenæs Niels Isaksen 2 - 0 - 7
68 182a2 Rommenæs Niels Andersen 0 - 0 - 12
68 182b1 Rommenæs Niels Michael Nielsen 3 - 1 - 2
68 182c Rommenæs Niels Michael Nielsen 0 - 2 - 15
68 182b2 Rommenæs Peder Knudsen 0 - 2 - 8
68 183a Rommenæs Peder Gundersen 4 - 1 - 12
68 183b Rommenæs Niels Nielsen 1 - 0 - 0
68 183c Rommenæs Clemet Nielsen 0 - 1 - 18
68 184a Rommenæs Kittil Olsen Holte 4 - 3 - 23
68 184b Romnes vestre - Qværnodden Tolf Knudsen 0 - 4 - 7
68 185a Rommenæs - østre Christopher K. Kleven(?) 14 - 3 - 0
68 185b Rommenæs - østre Niels Michael Nielsen 0 - 2 - 20
68 186 Rommenæs - østre - Smedodden Peder Knudsen og Tolf Knudsen Qværnodden 0 - 2 - 15

Gratis og paa ustemplet papir meddelt Sognepræsten i Holden præstegjeld til Brug ved Folketællingen i Aaret 1855.
Nedre Thelemarkens Fogdecontoir den 21de November 1855.


Webmaster