ved
Gard Strøm


| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Matrikkel 1819
(Matrikkelsystemet er Norges offisielle eiendomsregister)

for

HOLDEN

Hovedmatrikkelkomisjonen for Holden Thinglaug - Holden Præstejeld.

Etter original på Digitalarkivet.

Her kan vi se hvilke gårdsbruk som eksisterte i Holla i 1819 og gårdenes landskyld (gårdens skattemessige verdi).
Vi ser også eier, eventuelt bruker, av gårdene.
OBS! Matrikkelsystemet kan være noe tungrodd med mange ledd, derfor kan det være en avdød bruker som er nevnt.
OBS! Løpenr. her er ikke identisk med løpenr. som ble brukt i Matrikkelen 1838!

Landskylda på denne tiden ble regnet i den gamle skyld i "Tønder" (1 Tønde korn = 12 Sættinger) eller "Huder" (1 oksehud = 12 kalveskind).

Transkribert av G.S. 15.-16. april 2018.

Denne siden ble oppdatert 10.11.2023


Andre matrikler i Holla:
| 1667 | 1723 | 1819 | 1838 | 1855 | 1886 | 1905 | 1950 | 1974 |

Løbe
No.
Matr. No. Grund-Eiendommenes
Navn
Nuhavende
Skyld
Besidderens Navn Anmærkninger
HOLDEN SOGN
1 25 Skaardal lille 1 Td Ole Evensen
2 15 Bakkesusaas 4 Td Anders Steenersen, 5 Sæt., som kaldes Storhaug Løs Landskyld til Holden Præsteboel
2 15 ditto Halvor Tordsen 2 Td. Ligesaa Landskyld. 1 korn Qvern
2 15 ditto Halvor Steenersen af Moder 1 Td 7 Sæt. Ligelædes Landskyld. Wandfald til Qvern
3 2 Susaas 6 Td Statsraad Niels Aall 1 Td. Løs Landskyld til Holden Kirke
3 2 ditto Ole Halvorsen Kringlefet 8 Sæt. ditto
3 2 ditto Halvor Halvorsen 4 Td 4 Sæt. ditto
4 22 Fosse 2 Td Tord Williksen 6 Sæt.
4 22 ditto Jon Thomassen 1 Td 6 Sæt.
5 3 Eie øvre med Daxrød 4 Td. 4 Sæt. Bertel Bomhoff. Hertil underbrug af L.no. 6, som
hermed sammenhængende 2 Hd. 2 Td.
Løs Landskyld til Holden Kirke og Præsteboel
6 4 Eie nedre 3 Td, 3 Hd. Holden værk. 1 Hd, 1 Td
Den øvrige skyld 2 Hd, 2 Td anført under L.no 5
Ligesaa Landskyld. - Nu af Holden Wærk.
7 16 Uhlefoss 5 Td Statsraad Niels Aall Angaaende Qvernbrug - 6 Opgaaende Saugblade - 1 Liden Qværn
8 17 Heisholt østre
Bestemt til Fogds Embedsgaard
3 Td
1 Hud
Niels Andersens Enke 1 Td 6 Sæt. 6 Skind Holden Præsteboel beneficered med bøxel
8 17 ditto Jon Andersen 9 Skd - 3 Sæt. For skoven 9 - 1 Qwern
8 17 ditto Gunder Johannesens Kirke(?!) 9 Skind - 3 Sæt. ditto m.m. 1 Qwern
9 18 Heisholt vestre 3 Td Johannes Johannessen 1 Td. Holden Præsteboel beneficered med bøxel - for Skoven 9
9 18 ditto Rasmus Johannessen 1 Td. ditto
9 18 ditto Johannes Christiansen 1 Td. ditto
10 24 Tvara med Espevolden 3 Td Madame Bredsdorff 1 Td. Holden Præsteboel beneficered og Enkesæde - Wandfald
10 24 ditto Anders Johannessens Enke 1 Td. Holden Præsteboel beneficered - Wandfald.
10 24 ditto Pastor Bremer 1 Td. Holden Præsteboel beneficered - af Enkesædet
11 Intet Holden Præstegaard 6 Td. Pastor Bremer Sæter, l.no. 16 udmark, 5 gamle Pladse under l.no. 12 Fæstet., Præstegaardens Havnemark - I Betegning Gaardens tilliggende 10 bøkslede Husmandspladse, en aarlig afgrød af 87 rd. 56 sk., som følger Præstegaarden og "oppested" for L.no. 12, af Holden Jernwærk sin, samt Grundleie af Tomterne til Wærkets Husebygninger og Maskine - og herstaaende Prox. Tal saa vidt andre, Holden Wærk med sine Maskin Jndretninger, ei beliggende paa Præstegaardens grund.
12 Intet Holden værks Eiendom med Pladse forhen tilhøret Præsteg., men i sin Tid fragaaed samme. Uden skyld. ........ Holden værk, sine Arbeidere bruger sammen aaremaal med. 5 af disse pladse som Havn i L.no. 11, Præstegaardens Mark. Under Prop. Kallets Omkræds er kommet i Betiening der afgaaed fæst forhen til L.no. 11, Holden Præstegaard.
13 1 Holden med Rødningen 7 Td. Baron von Løvenskiold 4 Td.
Forvalter Poppe bruger 3 Td.
Løbe
No.
Matr. No. Grund-Eiendommenes
Navn
Nuhavende
Skyld
Besidderens Navn Anmærkninger
14 10 Tvet 5 Td. Reier Tallachsen bruger 6 Sæt., som eies af Holden værk. Løs Landskyld til Holden Kirke.
14 10 ditto Anders Ousdall bruger 6 Sæt., som eies af Holden værk. ligesaa Landskyld
14 10 ditto Ole Andersen bruger 1 Td 9 Sæt. En ubetydelig Flomqværn af Landskyld som det Forrige.
14 10 ditto Holden værk bruger 1 Td. 4 1/2 Sæt. Under denne Ansættelse er kommet i Befæstning ..... til Værkets faste Eiendom, denne Jord som er gammelt Fæste Prop. Tal 94, dermed afgaaed i Forrigførte (Holden med Rødningen).
14 10 ditto Halvor Olsen bruger  7 1/2 Sæt. Løbeno. 15 Hermed udmarken.
14 10 ditto Hans Rasmussen bruger 1 1/2 Sæt.
14 10 ditto Anders Brynildsen bruger 1 1/2 Sæt.
15 10 En anpart af Tvetøen Ingen Skyld Tollev Olsen Husmand Halvor Olsens brugende, løbeno. 14.
16 27 Høydahlen 2 Skind Gunder Gundersen Holden Præsteboel beneficered med Bøxel og bruges til Præstegaarden som Sæter.
17 33 Sanden. Er Forhen matriculeret
under L.no. 38.
1 Td. Didr. von Cappelen senior.
Hans Halvorsen bruger.
Skouw, 1 Flom Qværn.
18 26 Texle 1 Hud Halvor Halvorsen bruger 6 Skind Eiendommen er allene thed af Skow.
18 26 ditto Steen Andersen bruger 3 Skind
18 26 ditto Holden værk bruger 3 Skind
19 5 Haatved Store 6 Td. Anders Olsen bruger 3 Td., som kaldes Melteig
19 5 ditto Steen Olsen bruger 3 Td. 1 Flom Qværn.
20 20 Haatved Lille 3 Td. Christen Kiøstolsen.
21 23 Wibetoe mellem 2 Huder Thomas Andersen bruger 2 Hdr., er i L.no. 22 sammenhengende hermed som Combineret 6 Sæt. "Plads af Store"(?) Wiftingen - 1 Flom Qværn.
22 7 Wibetoe øvre 3 Td. og 2 Skind Gunder Andersen bruger 1 Td. - 1 hud(!?)
22 7 ditto Steen Andersen bruger 9 Sæt. - 6 Skind
22 7 ditto Anders Hansen bruger 9 Sæt. 6 Skind. Den øvrige skyld 6 Sæt. hvor sammenføiet med L.no. 21 ovenfor.
23 6 Wibetoe nedre 5 Td. Hans Amundsen bruger 2 Td. 6 Sæt. Holden Præsteboel beneficeret 4 Td. i denne gaard med bøxel over 5 Td.
23 6 ditto Anders Torgiersen bruger 2 Td. 6 Sæt. Ligelædes Landskyld.
24 8 Tufte 6 Td. Hans Steensen bruger 1 Td. 5 Sæt. Wandfald til Qwærn.
24 8 ditto Peder Andersen bruger 1 Td. 1/4 Sæt. ditto
24 8 ditto Steen Andersen bruger 2 Td. 1 Flom Qværn.
24 8 ditto Ole Olsen Rolighed bruger 1 3/4 Sæt. Den øvrige skyld 1 Td. Kaldt Borgen bruges med L.no. 26.
25 8 Jordstykket Bakken Anders Jensen Forhen Skyldsat.
26 9 Søve 10 Td. 1 Hud Capitain Høijum med Tilhørende pl. underliggende Borgen under L.no. 24 1 Td., som hermed sammenhengene Løs Landskyld til Solems Kirke.
27 11 Fæhn nedre med Øhrevaldsaasen 4 Sæt.
6 Huder
Gunder Pedersen bruger 2 Hd. Fossum, Holden, Moss, Bolvig af Eidsvold Jernværk, herpaa denne og flere Fæhn Gaarde, adskillige Malm Gruber.
27 11 ditto Halvor Halvorsen 4 Hd. ditto
27 11 ditto Holden værk, som bruges af Ole og Isach Jenssønner, samt Isach Andersen. Benificeret Holden Kirke, som Holden værk eier.
Løbe
No.
Matr. No. Grund-Eiendommenes
Navn
Nuhavende
Skyld
Besidderens Navn Anmærkninger
28 12 Fæhn med Schippervold 4 Td. 4 Sæt.
1 Hud 6 Skind
Halvor Andersen bruger 2 Td. Sæt. 9 Skind Benificered til Holden Præsteboel, nu se anmærkningen under L.no. 27.
28 12 ditto Ole Johnsen bruger 2 Td. 2 Sæt. 9 Skind. ditto
28 12 Plads Biørndahlen .......... Ole Nielsen
28 12 Plads Schippervold .......... Hans Amundsen
29 21 Namløs nordre 3 Td. Jens Jensen bruger 9 Sæt.
29 21 ditto Isach og Ole Jenssønner bruger 1 Sæt.
29 21 ditto Holden værk 2 Sæt. Et Skowstykke.
29 21 ditto Tron Kiøstolsen bruger 2 Td.
30 19 Namløs nedre 1 Td. 4 Sæt.
1 Hud
Kiøstol Christensen Løs Landskyld til Holden af Hælgen Kirke.
31 14 Namløs Midgaard med Tejgn 7 Td. Hans Amundsen bruger 11 11/12 Sæt.
31 14 ditto Johannes og Ole Nielssønner bruger 3 Td.
31 14 ditto Isach Kittilsen bruger 1/12 Sæt.
31 14 ditto Ole Nielsen bruger 1 Td. 6 Sæt.
31 14 ditto Arve Nielsen bruger 1 Td. 5 11/12 Sæt.
31 14 ditto Ole Olsen Kullekoven bruger 1/12 Sæt.
32 13 Namløs med Fæbakke (søndre) 4 Td. Tollev Knudsen bruger 2 Td. som Holden værk eier. Løs Landskyld til Holden Præsteboel og Solem Kirke.
32 13 ditto Ole og Lars Olssønner bruger 2 Td.
32 13 4 Fæbakke Pladser Holden værk 1 Flom Qværn
HÆLGEN ANNEX
33 42 Jøntved nordre 3 Td. Hans Olsen bruger 1 Td. 6 Sæt. Rommenæs Kirke, som Holden Jernværk er tilhørende denne Gaard med Bøxel.
33 42 ditto Kittil Andersen bruger 1 Td. 6 Sæt. ditto
33 42 Plads Hougen Holden værk, som bruges af Isach Kittilsen
34 43 Jøntvedt Mellem 3 Td. Halvor Evensen
35 52 Jøntvedt søndre 2 Td. Niels Torgrimsen bruger 1 Td. Holden Præsteboel benificeret og Haves Løs Landskyld til Holden Kirke - 1/2 Flom Qværn.
35 52 ditto Peder Tollevsen bruger 1 Td. ditto
Løbe
No.
Matr. No. Grund-Eiendommenes
Navn
Nuhavende
Skyld
Besidderens Navn Anmærkninger
36 30 Kolle 4 Td. Forvalter Poppe, som bruges af Abraham Nielsen 1 Td. 10 1/2 Sæt. 1 Flom Qværn.
36 30 ditto Ole Olsen bruger 2 Sæt.
36 30 ditto Tyge Jensen bruger 1 Td. 5 1/2 Sæt. Wandfald.
36 30 ditto Ole Larsen bruger 1 Sætting
36 30 ditto Aschier Jonsen bruger 1 Sæt.
36 30 ditto Svend Halvorsen bruger 1 1/3 Sæt.
36 30 ditto Even Tormosen bruger 3/4 Sæt.
36 30 ditto Ole Olsen Kullekoven bruger 1/2 Sæt.
36 30 ditto Hans Nielsen Kaasen bruger 1 1/4 Sæt.
37 41 Hvalen 3 Td. 3 Sæt. Arve Nielsen bruger 1 Td. 7 1/2 Sæt.
37 41 ditto Thomas Nielsen bruger 1 Td. 7 1/2 Sæt.
38 33 Kaalstad med Schibsnæs 4 Td.
2 Huder
Jens Jørgensen bruger 8 1/10 Sæt. - 17 xxx/xxx Skind. Løs Landskyld til Schien Præsteboel og Solum Kirke.
38 33 ditto Jørgen Jensen bruger 8 Sæt. - 5 16/17 Skind. ditto
38 33 ditto Jon Jørgensen bruger 1 Td. 4 Sæt. - 5 16/17 Skind. ditto
38 33 ditto Torkild Nielsen bruger 1 6/15 Sæt. - 1 9/15 Skind. ditto
38 33 ditto Jørgen Pedersen bruger 2 1/2 Sæt. Af dennem et forhen u-skyldsat Jordstykke. Den øvrige Skyld 1 Td. anført under L.no. 17 formedelst sin Beliggenhed. ditto
39 36 Kaalstad lille 2 Huder 6 Skind John Hansen bruger 1 Hud
39 36 ditto Forvalter Poppe bruger 1 Hud 6 Skind
40 35 Omtved 1 Td 6 Sæt.
2 Huder
Peder Jensen bruger 9 Sæt. - 1 Hud Eier og Part i Stuverud Sætermark, som bruges herunder.
Løs Landskyld til Hælgen Kirke.
40 35 ditto Peder Jørgensen bruger 9 Sæt. - 1 Hud ditto
41 32 Bøe 1 Td. 6 Sæt.
3 Huder
Jacob Andersen bruger 6 Sæt - 1 Hud Hælgen Kirke løs Landskyld.
41 32 ditto Forvalter Poppe bruger 1 Td. - 2 Huder ditto
42 50 Præstgrav 10 Sæt. Ole Olsen bruger 10 Sættinger. Holden Præsteboel benificeret.
43 28 Hælgen store 4 Td. 4 Sæt. Christen Pedersen bruger 1 Sæt. Løs Landskyld til Holden Præsteboel.
43 28 ditto Tollev Halvorsen bruger 2 Sæt. ditto
43 28 ditto Simon Larsen bruger 4 1/2 Sæt. ditto
43 28 ditto Peder Tollevsen bruger 9 Sæt. ditto
43 28 ditto Gunder Larsen bruger 11 1/2 Sæt. ditto
43 28 ditto Jon Olsen bruger 2 Td. ditto
Løbe
No.
Matr. No. Grund-Eiendommenes
Navn
Nuhavende
Skyld
Besidderens Navn Anmærkninger
44 45 Hælgen vestre - Officer Bolig 2 Td. Oberstleutnant Grønvold Holden Præsteboel benificeret.
45 29 Ytterbøe 4 Sæt. - 6 Huder Ole Torsen bruger 2 Huder - 1 1/3 Sæt. Løs Landskyld til Holden Præsteboel.
45 29

ditto

Jørgen Torsen bruger 1 Hud - 2/3 Sæt. ditto
45 29 ditto Lensmand Halvor Williksen bruger 3 Huder - 2 Sæt. ditto
46 31 Steenstad 3 Td. - 1 Hud Oberstleutntnant Hoel bruger 2 Td. 10 Sæt. - 1 Hud.
46 31 ditto Gunder Kiøstolsen bruger 2 Sæt.
47 49 Steenstadhvalen 10 Sæt. Christen Jensen bruger 8 1/2 Sæt. Løs Landskyld til Holden Kirke.
47 49 ditto Hans Jacob Jensen bruger 1 1/2 Sæt. ditto
48 48 Bierven med en Ødeplads 2 Td. 3 Sæt. Svenke Olsen bruger 9 Sæt. Skov og Sommerhavn i Lofsdahlen.
48 48 ditto Hans Olsen bruger 1 Td. 6 Sæt. ditto
49 40 Wærstad 2 Huder
10 Sættinger
Halvor Andersen bruger 9 1/3 Skd. - 2 Sæt. Løs Landskyld til Hælgen Kirke - Wandfald.
49 40 ditto Jon Pedersen bruger 8 1/3 Skind - 2 Sæt. ditto
49 40 ditto Ole og Anders Olssønner bruger 5 1/3 Sk. - 6 Sæt. ditto
49 40 ditto Jacob Clausen bruger 1 Skind og et lidet uskyldsat Jordstykke af L.no. 48. ditto
50 40 Plads Hegna forhen uskyldsat Eiendom ............. Anders Halvorsen
51 34 Jelsæt med Huve 3 Td. 6 Sæt.
3 Skind
Ole Olsen Engrav eier, men bruges af
Jon Hansen og Hans Madsen
Havn og Skov i Qværndallen. Løs Landskyld til Hælgen Kirke.
52 37 Kløvedahl 3 Td. Anders Johnsen bruger 2 Td. 6 Sæt.
52 37 ditto Simon Simonsen bruger 6 Sæt.
53 Intet Tønnestøel (uskyldsat) .......... Hans Pedersen
53 ditto Ole Olsen
53 ditto Jens Jørgensen
54 46 Tindholt 2 Td. Jørgen Svendsen bruger 1 Td. 5 1/2 Sæt.
54 46 ditto Henrich Johannesens Enke bruger 1/2 Sæt.
54 46 ditto Arne Andersen bruger 6 Sæt.
55 38 Holten med 3 Huder - 2 Skind Jørgen Stiansen bruger 5 1/7 Skind Bøemark Sæter bestemt lagt under Holten gaard, som blev af Skov tilsamme skiønt den haver saa faaet Matricul No. for sig selv.
55 54

Bøemarksæter

Peder Stiansen bruger 2 Huder - 6 41/56 skind ditto
55 54 ditto Gunder Anundsen bruger 1 1/8 skind. ditto
56 47 Schiørholt 1 Hud Gunder Gundersen "Fin matning"(?) paa Schiørholdt Qværnen. Løs Landskyld til Schiens Kirke.
57 39 Langeland med Munchen 4 Huder Niels Arnesen bruger 3 Huder Schien Præsteboel med Bøxel (af) 1 1/2 Hud.
57 39 hertil Plads Morgedal ........... ditto
57 39 ditto Jan Andersen bruger 1 Hud
Løbe
No.
Matr. No. Grund-Eiendommenes
Navn
Nuhavende
Skyld
Besidderens Navn Anmærkninger
58 51 Wasdahlen 6 Skind Christen Pedersen (bruger) 1 Flom Qværn paa L.no. 59. Løs Landskyld til Mællum kirke.
59 44 Giedeboen 2 Huder Fossum Værk, men Gunder Arvesen bruger. LøbeNo. 58 Flom Qværn paa denne gaards grund. 1 Flom Qværn.
59 44 Plads Eeg under denne gaard ............ ditto, men bruges af Jens Svenkesen
59 44 Plads Dilsdahlen under denne gaard ............ ditto, men bruges af Torbiørn Svenkesen
60 53 Soelberg 1 Hud Anders Nielsen (bruger) 1 Flom Qværn.

ROMMENÆS ANNEX

61 55 Hvale med Ødepladser 12 Td. Peder Johnsen bruger 3 Sæt. Eies af Statsraad Løvenskiold.
61 55 ditto John Olsen bruger 2 Td. 4 1/2 Sæt. Fuld Havn og Huseved, i Løvenskiolds skov til denne gaard, til Husfor-
nødenhed. 1/2 Flom Qværn.
61 55 ditto John Olsen og Ole Johnsen bruger 2 Td 1 1/2 Sæt. Ligesaa og 1/2 Flom Qværn.
61 55 ditto Peder Jørgensen bruger 3 Td. Ligeledes.
61 55 ditto Arve Gundersen bruger 3 Td. Ligesaa.
61 55 ditto Statsraad Løvenskiold bruger 1 Td 3 Sæt.
Samt Skowen tilhørende Eiendommen, som Peder og Arve bruger.
Skylder 1 1/2 Td.
61 55 Plads Stuverud med Heje pladsen .......... Hans Haraldsen Foruden havn af Skow i Hvale gaards mark. Stuverud og Usterud haver
Flom Qværn paa Gaardens Grund.
61 55 Plads Usterud .......... Niels Hansen ditto (ligeledes)
61 55 Hvaløen .......... Halvor Petersøn ditto (ligeledes)
62 63 Graver 4 Td. Augustinus Jensen Havnegang i LøbNo. 65 - Saug og Qværn.
63 64 Borstad 1 Td. 6 Sæt. Augustinus Jensen Havn i Lundes Mark, L.No. 64 og 65 - 1 Flom Qværn.
64 58 Lunde nedre 4 Td. 6 Sæt. Halvor Andersen bruger 2 td. 3 Sæt.,
som eies af Statsraad Løvenskiold
2 Flom Qværne. Løs Landskyld til Rommenæs Kirke.
64 58 ditto Kittil Andersen bruger 2 td 3 Sæt.,
som Statsraad Løvenskiold eier
ditto
64 58 Plads Yttre Kiendahlen Halvor Pedersen Havn af skov i Lunde gaards udmark.
64 58 Plads øvre Kiendahlen Christen Andersen ditto
65 57 Lunde øvre 5 Td. 6 Sæt.
4 1/4 Skind
Torgrim Gullichsen bruger 2 Td. 6 7/29 Sæt. - 1/2 Skind LøbeNo. 62 og 63 har Havnret. Løs Landskyld til Holden Præsteboel
og Kirke.
65 57 ditto Anund Olsen bruger 1 Td. 4 1/8 Sæt. - 1 Skind 1 Qværn Sammen med Søren. Løs Landskyld til Holden Præsteboel
og Kirke.
65 57 ditto Søren Sivertsen bruger 1 Td. 4 1/8 Sæt. - 1 Skind ditto
65 57 ditto Fossum Værk bruger 1 1/2 Sæt. Et Skovstykke.
65 57 ditto Arne Jonsen (Jensen?) bruger 1 29/21 Sæt. - 1 1/2 Skind ditto
66 59 Brænde 3 Td.
3 Huder 6 Skind
Ole Andersen bruger 9 Sæt. - 10 1/2 Skind Løs Landskyld til Holden Kirke - Wandfald.
66 59 ditto Peder Amundsen bruger 9 Sæt. - 10 1/2 Skind ditto - 1 Flom Qværn.
66 59 ditto Søren Sivertsen bruger 9 Sæt. - 10 1/2 Skind ditto - Wandfald.
66 59 ditto Jon Sivertsen bruger 9 Sæt. - 10 1/2 Skind ditto - ditto
67 56 Hvale Lille 4 Td. 6 Sæt. Halvor Gundersen bruger 2 Td. 3 Sæt.
67 56 ditto Gunder Christensen bruger 1 Td. 1 1/2 Sæt.
67 56 ditto Ole Tovsen Galten bruger 1 Td. 1 1/2 Sæt.
68 65 Opsahl 1 Td. 6 Sæt. Niels Christensen 1 Flom Qværn. Benificered Holden Præsteboel, Løs Landskyld til
Rommenæs Kirke.
68 65 Plads Galten Ole Tovsen
69 62 Sannæs nedre med Uhlevig 4 Td. Holden Værk eier, som
Johannes Aasoldsen bruger 9 Sæt.
LøbNo. 71 haver havn i Skowen.
69 62 ditto Johannes Johannesen bruger 1 Td.
69 62 ditto Tyge Olsen bruger 1 Td. 6 Sæt.
69 62 ditto Niels Olsen bruger 9 Sæt.
70 61 Sannæs øvre 4 Td. Torkild Jonsen bruger 2 Td.,
som eies af Christen Landsværk.
1 Flom Qværn.
70 61 ditto Niels Kittilsen bruger 1 Td. Wandfald.
70 61 ditto Aslach Evensen bruger 1 Td.
71 60 Rommenæs østre og vestre - 6 Løb. Smør 1 Td. 4 Sæt.
1 Hud
Isach Pedersen bruger 1 Td., som kaldes Ødegaarden. Beneficeret Holden Præsteboel med Bøxel. Har sommerhavn i L.no 69 og 70.
71 60 ditto Isach Clausen bruger 1 1/2 Løb. Smr - 1 Sæt. - 6 Skind Plads Smedsodden haver Skov til Husfornødenhed heri.
Løs Landskyld til Holden Præsteboel og Rommenæs Kirke.
71 60 ditto Gunder Pedersen bruger 3/4 Løb. Smr - 1/2 Sæt. - 3 Skind Ligelædes Landskyld - 1/2 Flom Qværn.
71 60 ditto Peder Halvorsen bruger 3/4 Løb. Smr - 1/2 Sæt. - 3 Skind ditto - ditto
71 60 ditto Anon Wille bruger 3 Løb. Smr - 2 Sæt. Ligelædes Landskyld.
72 60 Eiendomsplads Smedodden forhen ikke
Skyldsat
Knud Pedersen Havn LøbeNo. 71.

Holden Tinglaug den 13de August 1819.
Wessel - Duurs - Poppe (alle signert).
Jon Torgersen Kaalstad (med holden pen), Simon Larsen Hælgen (mhp), E. Herjum, Rasmus Johannesen Heisholt (mhp), Isach Clausen Rommenæs,
Chresten Andreas Jensen Stenstadhvollen, Ole Andersen Tvet (mhp), Steen Andersen Tufte, Peder Jensen Omtved, Gunder Pedersen Fæhn,
Peder Stiansen Hltan, Halvor Halvorsen Susaas, Niels Torgrimsen Jøntved, Johannes Johannesen Uhlevigen, Jon Olsen Wale, Søren Sivertsen Brenne.


Webmaster