ved
Gard Strøm


| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Matrikkel 1838

for

HOLDENS PRÆSTEGJELD

Matrikkelsystemet er Norges offisielle eiendomsregister.

Her kan vi se hvilke gårdsbruk som eksisterte i Holla i 1838 og gårdenes landskyld (gårdens skattemessige verdi). Vi ser også eier, eventuelt bruker, av gårdene.
Enkelte husmannsplasser er ikke nevnt, p.g.a. at de ikke var skyldsatt ennå.

Landskylda i Holla, på denne tiden, ble som regel regnet i Tønner korn, og settinger (12 settinger = 1 Tønne).
Betegnelsen huder er også nevnt her. 1 hud (1 garvet oksehud) = 12 kalveskind.
Smør var også et gammelt betalingsmiddel, vanligvis regnet i gamle måleenheter som laup eller bismerpund.

Transkribert av G.S. 2-4 september 2016.
Etter skannet kopi på Digitalarkivet.

Denne siden ble oppdatert 29.07.2023


Andre matrikler i Holla:
| 1667 | 1723 | 1819 | 1838 | 1855 | 1886 | 1905 | 1950 | 1974 |

Nyt Matr.no. Matrikul-Nummers Navn Løbenummer Løbenummers Navn Opsidder Gamle Skyld
Tønder     -     Sættinger
Nye Skyld
Daler - Ort - Skilling
Holdens Hovedsogn.          
1 Skordal lille 1 Skordal lille Ole Evensen 1 2 - 1 - 13
2 Bakke-Suusaas 2 Storhaug Anders Stenersen 0 - 5 0 - 4 - 15
  Bakke-Suusaas 3 Baksaas Halvor Thorsen 2 5 - 3 - 13
  Bakke-Suusaas 4 Baksaas Halvor Stenersen og Moder 1 - 7 4 - 3 - 9
3 Suusaas {5,7}a Suusaas Halvor Halvorsen junior 2 - 2/3 3 - 4 - 11
  Suusaas {5,7}b Oterkjær Gunder Rasmussen 0 - 1 1/3 0 - 1 - 1
  Suusaas {5,7}c Rødningene Jens Halvorsen 1 - 7 2 - 4 - 17
  Suusaas {5,7}d Thores-Kaas Ole Evensen Skordal 1 - 7 2 - 4 - 17
  Suusaas 6a Krakefit Christian Reiersen 0 - 5 1/2 0 - 4 - 14
  Suusaas 6b Krakefit Vetle Christen og Anne Halvorsdatter 0 - 2 1/2 0 - 2 - 2
4 Fose (Fosse) 8 Kaasa Thor Velliksen 0 - 6 1 - 0 - 5
  Fose (Fosse) 9a Fose Thomas Halvorsen 1 - 3 1/2 3 - 0 - 3
  Fose (Fosse) 9b Korn-Kaasa Enken Gunnild Aadnesdatter 0 - 1 0 - 1 - 0
  Fose (Fosse) 9c Langjordet Christen Jensen 0 - 1 1/2 0 - 1 - 12
5 Eide øvre 10a Eide øvre Bertel Bomhoff 5 - 10 1/2 13 - 1 - 2
 

Eide øvre

10b Dagsrud og Nyhuus Forvalter Rolsted 1 - 6 1/2 3 - 2 - 8
  Eide øvre 10c Nyhuus Anders Johannessen 11 skind 2 - 0 - 7
  Eide nedre 11 Holdens Jernværk Diderik Cappelen 1 Hud, 1 Tønde 6 - 0 - 0
Romenæs Annex.          
7 Ulefos 12 Ulefos Statsraad Nils Aall 5 16 - 4 - 12
Holdens Hovedsogn.          
8 Heidsholt østre 13a Heidsholt østre Gunder Jørgensen 1 - 3 + 7 1/2 Skind 4 - 1 - 16
    13b Et Skougstykke Ole Nilsen Namløs 0 - 1 1/2 0 - 1 - 10
    14a Heidsholt østre John Andersen 0 - 9 + 2 1/4 Skind 2 - 2 - 10
    14b Et Skougstykke Ole Nilsen Namløs 0 - 3/4 0 - 0 - 21
    15a Heidsholt østre Gunder Johannessens Enke 0 - 9 + 2 1/4 Skind 2 - 3 - 6
    15b Et Skougstykke Ole Nilsen Namløs 0 - 3/4 0 - 0 - 21
9 Heidsholt vestre 16a Heidsholt vestre Johannes Johannessen 0 - 11 1/2 2 - 3 - 13
    16b Deelevje John Olsen 0 - 1/2 0 - 0 - 14
    17a Heidsholt vestre Johannes Rasmussen 0 - 11 1/2 2 - 2 - 18
    17b Et Jordstykke John Olsen 0 - 1/2 0 - 0 - 13
    18a Heidsholt vestre Johannes Christiansen 0 - 11 1/2 2 - 3 - 13
    18b Et Jordstykke John Olsen 0 - 1/2 0 - 0 - 14
10 Tvara 19 Tvara øvre Diderik Cappelen 1 Tønde 2 - 4 - 17
    20 Tvara nedre Sognepræst Beylegaard 1 2 - 4 - 17
    21 Espevolden Diderik Cappelen 1 5 - 1 - 6
11 Holdens Præstegaard 22 Holdens Præstegaard Sognepræsten 6 20 - 3 - 19
12 Holdens Jernværks Grund 23 Holdens Jernværks Grund Diderik Cappelen - 7 - 1 - 1
13 Holden 24 Holden og Rødningen Nils Jørgensen og Johannes Tollefsen 4 12 - 0 - 13
    25 Holden Nils Hansen 3 6 - 3 - 11
Nyt Matr.no. Matrikul-Nummers Navn Løbenummer Løbenummers Navn Opsidder Gamle Skyld
Tønder     -     Sættinger
Nye Skyld
Daler - Ort - Skilling
14 Thveit 26 Pladsen Reier Tallaksen 0 - 6 0 - 4 - 12
    27, 29 Thveit Gunder Olsen og Holdens Jernværk 1 - 10 1/2 7 - 4 - 6
    28 Thveit Frederik Olsen og Anders Olsens Enke 1 - 9 6 - 1 - 18
    30 Thveit Nils Olsen 0 - 7 1/2 2 - 0 - 12
    31 Røibæk-Kaasen Nils Stenersen Hæggland 0 - 1 1/2 0 - 2 - 22
    32 Øen Anders Brynildsen 0 - 1 1/2 0 - 1 - 18
    33 Sundodden Halvor Halvorsen Fæn - 0 - 0 - 7
Drangedals Hovedsogn

(Høydalen er overført til Drangedal. G.S.)

     
15 Høydalen 34 Høydalen Gunder Gundersen 0 - 2 2 - 0 - 10
Holdens Hovedsogn.          
16 Sanden 35 Sanden Hans Christiansen og Halvor Hansen 1 Tønde 29 - 4 - 15
17 Texle 36 Texle Halvor Halvorsen Fæn 0 - 6 0 - 4 - 22
    37 Texle Steen Andersen 0 - 3 0 - 4 - 1
    38 Texle Didrik Cappelen 0 - 3 0 - 4 - 1
18 Haathveit store 39 Melteig Ole Andersen 3 8 - 2 - 16
    40a Haathveit store Steen Johannessen 1 - 6 5 - 4 - 3
    40b Haathveit store Knud Nilsen 1 - 6 5 - 4 - 3
19 Haathveit lille 41a Haathveit lille Kjøstol Christensen 1 - 6 5 - 4 - 3
    41b Haathveit lille Halvor Christensen 1 - 6 5 - 4 - 3
20 Vibeto mellem 42a Vibeto mellem Anders Thomassen 1 Hud - 3 Skind 3 - 2 - 14
    42b Vibeto mellem Svennung Thomassen 0 Huder - 9 Skind 2 - 0 - 14
    42c Vibeto mellem Gunder Kjøstolsen 0 Tønder - 6 Sættinger 1 - 2 - 1
21 Vibeto øvre 43a Vibeto øvre Gunder Andersen 1 - 11 3 - 4 - 2
    43b Vibeto øvre Steen Andersen 0 - 1 0 - 0 - 20
    44 Vibeto øvre Steen Andersen 9 Sætt.og 6 Skind 3 - 0 - 7
    45a Vibeto øvre Anders Hansen 6 3/4 Sætt. og 6 Skind 2 - 3 - 0
    45b En Sætermark Ole Johnsen Fæn 0 - 2 1/4 0 - 2 - 7
22 Vibeto nedre 46a Vibeto nedre Hans Anundsen 2 Tønder 4 - 4 - 11
    46b Vibeto nedre Jørgen Andreas Nilsen 0 - 4 1/2 0 - 4 - 14
    46c Juve Jørgen Larsen 0 - 1 1/2 0 - 1 - 13
    47 Vibeto nedre Anders Torgersen 2 - 6 6 - 0 - 14
23 Tufte 48 Tufte Hans Steensen 1 - 5 2 - 3 - 3
    49 Tufte Peder Andersen 1 - 5 1/4 2 - 3 - 3
    50 Tufte Steen Andersen 2 Tønder 4 - 2 - 12
    51 Roligheden Ole Olsen 0 - 1 3/4 0 - 2 - 15
    52 Jordstykket Bakken Anders Thorsen - 0 - 0 - 7
Nyt Matr.no. Matrikul-Nummers Navn Løbenummer Løbenummers Navn Opsidder Gamle Skyld
Tønder     -     Sættinger
Nye Skyld
Daler - Ort - Skilling
24 Søve 53a Søve Enkefru E. Høyum 11 14 - 1 - 13
    53b Borgen Enken Inger Mortensdatter 0 - 6 0 - 4 - 11
    53c Borgen Anders Andersen 0 - 6 0 - 4 - 11
25 Fæn nedre 54 Fæn nedre Peder Gundersen 2 Huder 3 - 3 - 11
    55 Fæn nedre Halvor Halvorsen 4 Tndr. 8 - 0 - 2
    56a Øvervaldsaasen Isak Isaksen 0 - 2 Sætt. 0 - 3 - 1
    56b Øvervaldsaasen Anders Olsen og Gunder Nilsen 0 - 2 Sætt. 0 - 3 - 1
26 Fæn øvre 57a Fæn øvre Halvor Andersen 1 Td. - 10 Sætt. + 9 Skd. 5 - 0 - 13
    57b Et Jordstykke Ole Olsen Roligheden m.Fl. 0 - 4 Sætt. 0 - 3 - 7
    58a Fæn Ole Johnsen 1 Td. - 11 Sætt. + 9 Skd. 5 - 3 - 12
    58b Fæn Halvor Larsen Juve 0 - 3 Sætt. 0 - 2 - 16
    59 Pladsen Bjørndalen Anders Olsen - 0 - 4 - 1
    60 Skippervold Enken Marthe Andersdatter - 0 - 4 - 1
27 Namløs nordre 61 Lillejordet Jens Jensen 0 - 9 1 - 4 - 6
    62 Myrhalsen Isak Jensens Enke og Anders Olsen 0 - 1 0 - 0 - 21
    63 Et Skougstykke Holdens Jernværk 0 - 2 0 - 2 - 8
    64a Midtgaarden Tron Kjøstolsen 1 - 5 1/4 3 - 0 - 9
    64b Namløs Ole Nilsen 0 - 5 3/4 1 - 0 - 2
    64c Kaasa Arve Hansen 0 - 1 0 - 0 - 21
28 Namløs nedre 65a Røgstuen Halvor Christensen 0 - 8 + 6 Skind 2 - 2 - 6
    65b Røgstuen Christen Kjøstolsen 0 - 8 + 6 Skind 2 - 2 - 6
29 Namløs-Midtgaard 66 Teigen Anund Hansen 0 - 11 11/12 Sættinger 2 - 1 - 13
    67a Enerhaugen Johannes Nilsen 1 - 6 3 - 1 - 7
    67b Enerhaugen Ole Nilsen 1 - 6 3 - 1 - 7
    68 Boslid Isak Kittilsen 0 - 1/12 Sætting 0 - 0 - 7
    69a Namløs Ole Andersen 1 Tnd + 3 Skind 2 - 4 - 11
    69b Hagen og Kaasene Isak Olsen 0 - 3 0 - 2 - 21
    70, 71 Namløs Arve Nilsen 1 - 6 3 - 4 - 1
30 Namløs med Fæbakke 72 Namløs Tron Andersen 2 - 0 5 - 1 - 20
    73a Namløs Ole Olsen 1 - 0 2 - 1 - 9
    73b Namløs Thor Pedersen 1 - 0 2 - 1 - 9
    74 4 Fæbakke-Pladse Holdens Jernværk - 2 - 2 - 10
Nyt Matr.no. Matrikul-Nummers Navn Løbenummer Løbenummers Navn Opsidder Gamle Skyld
Tønder     -     Sættinger
Nye Skyld
Daler - Ort - Skilling
  Helgens Annex        
31 Hjønthveit nordre (Jøntvedt) 75a Hjønthveit nordre Hans Olsen 1 - 0 2 - 1 - 0
    75b Hjønthveit nordre Christen Arvesen 0 - 6 1 - 0 - 11
    76a Hjønthveit nordre Isak Olsen 1 - 0 2 - 1 - 0
    76b Hjønthveit nordre Klokkeren i Holden 0 - 6 1 - 0 - 11
    77 Pladsen Haugen Gunder Andersen - 0 - 2 - 1
32 Hjønthveit mellem 78 Hjønthveit mellem Halvor Evensen 3 - 0 8 - 0 - 2
33 Hjønthveit søndre 79 Hjønthveit søndre Nils Torgrimsen 1 Huud - 0 2 - 3 - 7
    80 Hjønthveit søndre Peder Tollefsen 1 Huud - 0 2 - 3 - 7
34 Kølle (Kolle) 81a Kølle Tollef Pedersen  Hjønthveit 0 Tnd - 11 1/4 Sæt. 2 - 0 - 13
    81b Kølle Nils Hansen Holden 0 Tnd - 11 1/4 Sæt. 2 - 0 - 13
    82 Et Jordstykke Ole Olsen Namløs 0 - 2 0 - 2 - 15
    83 Kølle Lars Simonsen 1 - 5 1/6 3 - 0 - 14
    84 Haugene Enken Anne Thomasdatter 0 - 1 0 - 1 - 11
    85 Kaasa Aschjer Johnsen 0 - 1 0 - 2 - 1
    86 Kaasa Ole Olsen Køllehaven 0 - 1 1/3 0 - 2 - 8
    87 Kaasa Lensmand Poppe og D. Cappelen 0 - 3/4 0 - 0 - 21
    88 Køllehaven Ole Olsen 0 - 1/2 0 - 1 - 4
    89 Kaasa Hans Nilsen 0 - 1 3/4 0 - 2 - 15
35 Hvalen 90a Hvalen John Arvesen 0 - 6 5/8 1 - 1 - 23
    90b Hvalen Jens Jensen 0 - 6 5/8 1 - 1 - 23
    90c Hvalen Ole Olsen Kaasa 0 - 4 0 - 4 - 5
    90d Hvalemoen Lensmand U. Poppe 0 - 1 0 - 1 - 1
    90e Kaasa Gunder Olsen 0 - 1 1/4 0 - 1 - 8
    91a Hvalen Hans Thomassen 1 - 6 1/4 3 - 3 - 9
    91b Kaasa Gunder Olsen 0 - 1 1/4 0 - 1 - 6
36 Kolstad 92a Kolstad Jens Jørgensen 0 - 4 1/20 + 5 73/85 Sk. 1 - 4 - 19
    92b Kolstad Jens Christensen 0 - 4 1/20 + 5 73/85 Sk. 1 - 4 - 19
    93 Kolstad Jørgen Jensen 0 - 8 + 5 16/17 Skind 3 - 0 - 17
    94 Kolstad Jørgen Johnsen 1 - 4 + 5 10/17 Skind 4 - 0 - 12
    95 Velkom Torkild Nilsen 0 - 6/15 + 1 7/85 Sk. 0 - 2 - 15
    96 Skibsnæs (Skifsnes) Peder Jensen 0 - 2 1/2 0 - 4 - 1
37 Kolstad lille 97a Grønsteen Johannes Hansen 0 Hud - 4 1/2 Skind 0 - 3 - 11
    97b Grønsteen John Hansen 0 Hud - 4 1/2 Skind 0 - 3 - 11
    97c Grønsteen Anund Gundersen 0 Hud - 3 Skind 0 - 2 - 18
    98 Kolstad lille Peder Omthveit 1 Hud - 6 Skind 2 - 3 - 21
Nyt Matr.no. Matrikul-Nummers Navn Løbenummer Løbenummers Navn Opsidder Gamle Skyld
Tønder     -     Sættinger
Nye Skyld
Daler - Ort - Skilling
38 Omthveit (Omtvedt - Åmtvedt) 99 Omthveit Peder Jensen 1 tnd. - 9 Sæt. 5 - 3 - 6
    100 Omthveit Simon Andersen 1 tnd. - 9 Sæt. 5 - 3 - 6
39 101a Kittil Jacobsen 0 - 3 + 6 Skind 1 - 3 - 16
    101b

Lensmand Poppe 0 - 3 + 6 Skind 1 - 3 - 16
    102 Lensmand Poppe 1 tnd + 2 Huuder 6 - 2 - 14
40 Præstgrav 103 Præstgrav Jens Olsen 0 tnd - 10 Sæt. 2 - 3 - 0
41 Helgen store 104 Nordstaa Arne Christensen 0 - 1 0 - 2 - 15
    105 Hagen Tollef Halvorsens Enke 0 - 2 0 - 4 - 1
    106a Hegna Tollef Halvorsens Enke 0 - 2 1/4 0 - 3 - 8
    106b Hegna Arne Christensen 0 - 2 1/4 0 - 3 - 8
    108 Helgen store Chefsgaard 0 - 11 1/2 2 - 1 - 13
    109 Helgen store John Olsen og Ole Johnsen 2 - 0 4 - 2 - 12
42 Helgen vestre 110 Helgen vestre Capitain Jansen 2 - 0 5 - 1 - 20
43 Ytterbø 111, 107 Ytterbø Ole Thorsen 2 Hud. 1 3/4 Skd + 9skn 6 - 0 - 7
    112 Ytterbø Jørgen Thorsen 1 Tnd - 2/3 Sæt. 2 - 1 - 20
    113a Ytterbø Jørgen Thorsen 0 - 6 1 - 0 - 13
    113b Ytterbø Peder Halvorsen senior 1 - 9 3 - 4 - 12
    113c Næset Peder Hansen 0 - 6 3/4 1 - 1 - 6
    113d Næset Jens Christensen 0 - 2 1/4 0 - 2 - 2
    113e Steenstadhval-Kaas Kjøstol Gundersen 0 - 2 0 - 1 - 20
44 Steenstad 114 Steenstad Christen Pedersen 2 Tnd - 10 Sæt. + 1 hud? 7 - 2 - 19
    115 Olsbrygge Gunder Kjøstolsen 0 - 2 0 - 4 - 1
45 Steenstad-Hvalen 116 Steenstad-Hvalen Christen A. Jensen 0 - 8 1/2 2 - 3 - 0
    117 Bjørkholt Hans Jacob Jensen 0 - 1 1/2 0 - 2 - 15
46 Bjerven 118a Lovsdalen Halvor Andersen 0 - 1 1/2 0 - 2 - 5
    118b Bjerven Anders Gundersen 0 - 7 1/2 2 - 1 - 2
    119a Bjerven Christopher Steensen 0 - 10 3 - 1 - 12
    119b Bjerven Lars Larsen Pladsen 0 - 4 1 - 1 - 14
    119c Lovsdalen Anders Johnsen Kløvedal 0 - 4 1 - 1 - 14
Nyt Matr.no. Matrikul-Nummers Navn Løbenummer Løbenummers Navn Opsidder Gamle Skyld
Tønder     -     Sættinger
Nye Skyld
Daler - Ort - Skilling
47 Værstad 120 Værstad Halvor Andersen 0 - 2 + 9 1/3 Skind 3 - 0 - 14
    121 Værstad John Pedersen 0 - 2 + 8 1/3 Skind 2 - 4 - 3
    122a Huuset Anders Olsen 0 - 3 + 2 2/3 Skind 1 - 3 - 2
    122b Huuset Ole Olsen 0 - 5 1/8 Sæt. 1 - 2 - 3
    122c Kaasene Hans Chr. Christiansen 0 - 3/14 Skind 0 - 0 - 8
    122d Kaasa Anders Halvorsen 0 - 5/12 Sæt. 0 - 0 - 15
    123 Kaasa med jordstykke fra Bjerven Jacob Clausen 0 - 1 Skind 0 - 2 - 22
    124 Pladsen Hegna Christen Hansen - 0 - 0 - 21
48 Hjælsæt (Hjelset) 125 Hjælsæt Kittil Kittilsen 3 tnd. -3 Sæt. + 3 Skind 12 - 0 - 13
49 Kløvedal 126, 131e Kløvedal Anders Johnsen 2 - 6 + 3 Sæt. 6 - 4 - 7
    127a Kløvedal lille Anders Johnsen 0 - 5 1 - 0 - 19
    127b Kaasene Halvor Andersen 0 - 1/2 0 - 0 - 14
    127c Hove Simon Olsen 0 - 1/2 0 - 0 - 14
50 Tønnestøl 128 Tønnestøl Hans Pedersen - 1 - 3 - 9
    129 Tønnestøl Ole Olsen - 0 - 4 - 1
    130 Tønnestøl Jens Jørgensen og Jens Christensen - 0 - 3 - 12
51 Tinholt 131a Skotet Kittil Knudsen 0 - 3/4 0  - 0 - 14
    131b Tinholt Jørgen Jørgensen 0 - 6 7/8 1 - 0 - 12
    131c Tinholt Abraham Bergen 0 - 5 3/8 0 - 4 - 8
    131d Tinholt Jørgen Stiansen Holten 0 - 1 1/2 0 - 1 - 4
    132 Løken Thyge Henriksen 0 - 1/2 0 - 0 - 21
    133 Tinholt lille Mathias Arnesen 0 - 6 1 - 0 - 5
52 Holten (Holtan) 134a Hagen Jørgen Stiansen 5 Skind 1 - 0 - 18
    134b, 135a Bømarksæter Kjøbmand Lars R. Bærnholdt 0 - 2 1/7 0 - 2 - 0
    135b Holten Peder Stiansen 2 Huuder - 6 41/56 5 - 1 - 14
    136 Strandjordet Gunder Anundsen 0 - 1/8 (skind?) 0 - 0 - 7
53 Sjørholt 137 Sjørholt Gunder Gundersen 1 Tønde - 0 Sættinger 3 - 2 - 15
54 Langeland 138a Langeland Carl Nielsen 1 - 3 3 - 0 - 6
    138b Langeland Peder Stiansen 1 - 0 2 - 2 - 5
    138c Morgedal Lars Bærnholdt 0 - 9 1 - 4 - 4
    139 Munken Steen Jansen 1 - 0 0 - 4 - 15
55 Vatsdalen (Vasdalen) 140 Vatsdalen Christen Pedersen 0 - 6 2 - 0 - 10
56 Gjedeboen 141 Gjedeboen Jørgen Gundersen 2 - 0 14 - 4 - 16
    142 Pladsen Eek Enken Aavet Hansdatter - 0 - 3 - 18
    143 Dilsdalen Halvor Jensen - 0 - 1 - 11
57 Solberg 144 Solberg Anders Nilsen 1 6 - 2 - 0
Nyt Matr.no. Matrikul-Nummers Navn Løbenummer Løbenummers Navn Opsidder Gamle Skyld
Tønder     -     Sættinger
Nye Skyld
Daler - Ort - Skilling
  Romenæs (Rumenæs) Annex        
58 Hvale 145 Glaholt Peder Johnsen 0 - 3 1 - 0 - 12
    146a Hvale Bent Johnsen 2 - 3 8 - 1 - 6
    146b Glaholt Ole Johnsen 0 - 1 1/2 0 - 2 - 7
    147 Hvale Ole Johnsen 2 - 1 1/2 8 - 1 - 6
    148 Hvale Peder Jørgensen 3 - 0 7 - 2 - 19
    149 Hvale Arve Gundersen 3 - 0 7 - 2 - 19
    150 Et Skougstykke Statsminister Løvenskiold 1 - 3 21 - 3 - 3
    151 Pladsene Stuverud med Heie Hans Haraldsen - 3 - 1 - 18
    152 Usterud Nils Hansen - 1 - 4 - 13
    153 Hvaløen Peder Halvorsen - 0 - 3 - 5
59 Graver 154a Graver Jens Augustinussen 3 - 4 1/2 9 - 1 - 11
  Graver 154b Graver Ole Augustinussen 0 - 6 1 - 1 - 22
60 Borstad 155 Bordstad Peder Augustinussen 0 - 1 1/2 0 - 1 - 17
    154c Bordstad Peder Augustinussen 1 - 6 2 - 3 - 0
61 Lunde nedre 156 Lunde nedre Halvor Andersen 2 - 3 6 - 3 - 11
    157 Lunde nedre Hans Johnsen 2 - 3 6 - 3 - 11
    158 Pladsen Yttre Kjerndalen Kittil Andersen - 0 - 3 - 12
    159 Pladsen øvre Kjerndalen Christen Andersen - 0 - 3 - 12
62 Lunde øvre 160 Lunde øvre Augustinus Torgrimsen 2 - 6 7/24 + 1/2 Sknd. 5 - 0 - 23
    161 Lunde øvre Ole Anundsen 1 - 4 1/8 + 1 Skind 2 - 3 - 21
    162 Lunde øvre Søren Sivertsen 1 - 4 1/8 - 1 Skind 2 - 3 - 21
    163 Et Skougstykke Fosums Jernværk 0 - 1  1/2 0 - 1 - 18
    164 Et Skougstykke Anund Moen m. Fl. 0 - 5/6 + 1 1/2 Skind 0 - 1 - 18
63 Brænne 165 Brænne Bent Johnsen Hvale 0 - 9 + 10 1/2 Skind 4 - 3 - 16
    166 Brænne Peder Anundsen 0 - 9 + 10 1/2 Skind 5 - 1 - 6
    167 Brænne Søren Sivertsen 0 - 9 + 10 1/2 Skind 5 - 0 - 2
    168a Brænne Søren Sivertsen 0 - 9 + 10 1/2 Skind 4 - 2 - 20
    168b Moene Ole Sivertsen 0 - 1 3/4 0 - 2 - 6
64 Hvale lille 169 Hvale lille Halvor Gundersen 2 - 3 5 - 0 - 16
    170 Hvale lille Nils Gundersen 1 - 1 1/2 2 - 3 - 0
    171 Hvale lille Ole Thovsen 1 - 1 1/2 2 - 3 - 0
Nyt Matr.no. Matrikul-Nummers Navn Løbenummer Løbenummers Navn Opsidder Gamle Skyld
Tønder     -     Sættinger
Nye Skyld
Daler - Ort - Skilling
65 Opsal 172a Opsal Christen Nilsens Enke 0 - 1 7/8 0 - 2 - 10
    172b Opsal Peter H. Hvaløen 0 - 1 7/8 0 - 2 - 10
    172c Opsal Ole Gundersen 0 - 3 3/4 0 - 4 - 20
    172d Opsal Arne Nilsen 0 - 7 1/2 1 - 4 - 15
    173, 172e Pladsen Galten med Maurefloten Jørgen Nilsen 0 - 3 0 - 3 - 20
66 Sandnæs nedre 174 Gravningen Ole Johannessens Enke og
Johannes Johannessen
0 - 9 1 - 4 - 6
    175 Ulevik Johannes Johannessen 1 - 0 5 - 0 - 2
    176 Sandnæs nedre ditto og Ole Thygesen 1 - 6 6 - 0 - 0
    177a Sandnæs nedre John Nilsen 0 - 5 1/9 3 - 0 - 4
    177b Sandnæs-Kaasen Christen Hansen 0 - 8/9 0 - 1 - 5
    177c Kalvodden Ole Nilsen 0 - 3 1 - 3 - 4
67 Sandnæs øvre 178 Sandnæs øvre Svennung Andersen 2 - 0 7 - 1 - 15
    179 Sandnæs øvre Halvor Helliksen 1 - 0 3 - 3 - 4
    180a Sandnæs øvre Jørgen Halvorsen 0 - 9 2 - 3 - 15
    180b Skougen Peder Isaksen 0 - 3 0 - 4 - 13
68 Romenæs (Rumenæs) 181 Ødegaarden Halvor Isaksen 1 - 0 4 - 0 - 12
    182a Romenæs vestre Nils Isaksen 3/4 Løb Smør, 1/2 Sæt.
+ 3 Skind
4 - 1 - 2
    182b Romenæs vestre Isak Isaksen 3/4 Løb Smør, 1/2 Sæt.
+ 3 Skind
4 - 1 - 2
    183 Romenæs vestre Gunder Pedersen 3/4 Løb Smør, 1/2 Sæt.
+ 3 Skind
5 - 3 - 6
    184a Romenæs vestre Peder Halvorsen 1 251/280 Bp Smør,
2 37/70 Skind
4 - 3 - 23
    184b Qværnodden Tolv Knudsen 99/280 Bp Smør,
33/70 Skind
0 - 4 - 7
    185 Romenæs østre Candidat H. Wessel 3 Løb Smør + 2 Sæt. 15 - 0 - 20
    186 Pladsen Smedodden Nils Tolvsen og Peder Knudsen - 0 - 2 - 15
Nyt Matr.no. Matrikul-Nummers Navn Løbenummer Løbenummers Navn Opsidder Gamle Skyld
Tønder     -     Sættinger
Nye Skyld
Daler - Ort - Skilling

Webmaster