ved
Gard Strøm


| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Norges Matrikkel 1905

for

HOLLEN Herred

Gjerpen sorenskriveri, Bratsberg amt

Utgivet af

Finans- og Tolddepartementet.

(Matrikkelsystemet er Norges offisielle eiendomsregister)

Her kan vi se hvilke gårdsbruk som eksisterte i 1905 og gårdenes landskyld (gårdens skattemessige verdi). Vi ser også eier, eventuelt bruker av gårdene.
OBS! Navnene her er stavet slik de er stavet i matrikkelen.

Avskrift: G.S. i Brevik 2017.

Denne siden ble oppdatert 29.07.2023


Andre matrikler i Holla:
| 1667 | 1723 | 1819 | 1838 | 1855 | 1886 | 1905 | 1950 | 1974 |


Gnr Bnr Gaardens Navn Brugets Navn Eier eller Bruger Matrikkelskyld:
(Skyldmark, øre)
1 1

Skordal lille

Skordal lille Kammerherre D. Cappelen 2,71
1 2 Skordal lille Skordal lille ditto 1,70
2 1 Bakke-Susaas (Baksås) Storhaug Aslaug Andersen 1,45
2 2 Bakke-Susaas Storhaug Halvor Aslaksen 1,45
2 3 Bakke-Susaas Bakke-Susaas Thor Nilsen 3,06
2 4 Bakke-Susaas Mutterud Peder Halvorsen 5,81
2 5 Bakke-Susaas Bakke-Susaas Bernt Halvorsen 2,77
2 6 Bakke-Susaas Bakke-Susaas Bernt Halvorsen 13,58
2 7 Bakke-Susaas Bakke-Susaas Amund Hansen 0,03
3 1 Susaas Susaas Halvor Olsen 6,55
3 2 Susaas Oterkjær Anders Gundersen 0,65
3 3 Susaas Rydningen Gjermund Stenersen 2,99
3 4 Susaas Toreskaas Nils Halvorsen 5,16
3 5 Susaas Rydningen

Gjermund Stenersen

4,30
3 6 Susaas Toreskaas Ole Johannessen 0,19
3 7 Susaas Rydningen Hans Kristensen Kornkaasa 0,08
3 8 Susaas Oterkjær Anders Gundersen 0,56
3 9 Susaas

Vrangefoss

Bandak-Nordsjøkanalen 0,42
3 10 Susaas Vrangefoss Bandak-Nordsjøkanalen 0,20
3 11 Susaas Kraakefet Hans Kristensen Kaasa 1,58
3 12 Susaas Rydningen Martin Olsen 0,60
4 1 Fosse Kaasa Hans Kristensen 2,32
4 2 Fosse Fosse Ole Nilsen 3,73
4 3 Fosse Kornkaasa Hans Kristensen 1,58
4 4 Fosse Langjordet ditto 0,47
4 5 Fosse Langjordet Saamund Nilsen 0,47
4 6 Fosse Fosse Ole Nilsen 4,48
4 7 Fosse Fossemyren Nils Halvorsen 0,22
4 8 Fosse Kaasa Bandak - Nordsjøkanalen 0,11
5 1 Eide øvre Eide øvre vestre Thor Nikolaisen 14,97
5 2 Eide øvre Eide øvre østre Halvor Nikolaisen 15,45
5 3 Eide øvre Kanalstykket Bandak - Nordsjøkanalen 0,28
5 4 Eide øvre Eide øvre Bandak - Nordsjøkanalen 0,20
6 1 Dagsrud og Nyhus Dagsrud og Nyhus Kommunen 8,48
6 2 Dagsrud og Nyhus Nyhus ditto 2,60
7 1 Eide nedre Hollen Jernværk Kammerherre D. Cappelen 7,28
Gnr Bnr Gaardens Navn Brugets Navn Eier eller Bruger Matrikkelskyld:
(Skyldmark, øre)
8 1 Heisholt østre Heisholt østre Chr. H. Kise 1,31
8 2 Heisholt østre Skog Halvor Torkelsen 0,85
8 3 Heisholt østre Skog Maren Anne Nilsdatter 0,85
8 4 Heisholt østre Heisholt østre Dordi Johannesdatter 6,93
8 5 Heisholt østre Kringlefet Doktor Oskar Backe 1,48
8 6 Heisholt østre Heisholt østre Marie Hansen 9,19
8 7 Heisholt østre Heisholt vestre ditto 1,43
8 8 Heisholt østre Kaasa Ole Andersen 0,16
8 9 Heisholt østre Heisholt østre Hagbart Lund 0,08
8 10 Heisholt østre Heisholt østre Landhandler C. Grothing 0,15
8 11 Heisholt østre Heisholt østre Doktor Oskar Backe 0,28
8 12 Heisholt østre Kringlefet Martin Pedersen 0,03
8 13 Heisholt østre Hygiea Doktor Oskar Backe 0,14
8 14 Heisholt østre Heisholt østre Halvor Johnsen 1,93
8 15 Heisholt østre Hegna Jens P. Sørensen 0,08
8 16 Heisholt østre Heisholt østre Peder Olsen 1,16
8 17 Heisholt østre Heisholt østre Ole Halvorsen 0,05
8 18 Heisholt østre Heisholt østre Andreas Tollevsen 0,05
8 19 Heisholt østre Heisholt østre Tollef Olsen 0,61
8 20 Heisholt østre Heisholt østre Rasmus N. Hansen 0,05
8 21 Heisholt østre Heisholt østre Anne Helene Fæhn 0,14
8 22 Heisholt østre Evjen Ole Halvorsen 0,03
8 23 Heisholt østre Hegna Rasmus N. Hansen 0,06
8 24 Heisholt østre Hegna Rasmus N. Hansen 0,02
8 25 Heisholt østre Heisholt østre Ole Pedersen 0,03
8 26 Heisholt østre Heisholt østre Chr. O. Kise 0,02
8 27 Heisholt østre Heisholt østre Kittil Svennungsen 0,01
8 28 Heisholt østre Hegna Rasmus Jonsen 0,62
8 29 Heisholt østre Heisholt østre Kittil Svennungsen 0,02
8 30 Heisholt østre Hegna Rasmus N. Hansen 0,02
8 31 Heisholt østre Hegna Hilda Hansen 0,03
8 32 Heisholt østre Hagen Andreas Johannesen Gravningen 0,05
8 33 Heisholt østre Aaland Andreas P. Lindalen 0,03
8 34 Heisholt østre Aaland Kristian Mikkelsen 0,03
8 35 Heisholt østre Landhjem Kittil Svennungsen 0,01
8 36 Heisholt østre Kringlefet Ulefoss og omegn arbeiderforening 0,03
8 37 Heisholt østre Hygiea Bandak - Nordsjøkanalen 0.02
8 38 Heisholt østre Heisholt østre Bandak - Nordsjøkanalen 0,03
8 39 Heisholt østre Kaasa Ole Andersen 0,08
8 40 Heisholt østre Lunden Kommunen 0,06
8 41 Heisholt østre Heisholt østre Rasmus N. Hansen 0,30
8 42 Heisholt østre Lauvaasen Vetle Olsen 0,05
8 43 Heisholt østre Heisholt østre Rasmus N. Hansen 0,30
8 44 Heisholt østre Kanalstykket Bandak - Nordsjøkanalen 0,01
8 45 Heisholt østre Kanalstykket Bandak - Nordsjøkanalen 0,02
8 46 Heisholt østre Kanalstykket Bandak - Nordsjøkanalen 0,02
8 47 Heisholt østre Kanalstykket Bandak - Nordsjøkanalen 0,03
8 48 Heisholt østre Kanalstykket Bandak - Nordsjøkanalen 0,01
8 49 Heisholt østre Kanalstykket Bandak - Nordsjøkanalen 0,10
8 51 Heisholt østre Elverhøi Doktor J. Krohn 0,08
8 52 Heisholt østre Aaheim Haakon Hansen 0,05
8 53 Heisholt østre Heisholt østre Hans Torstensen 0,01
8 54 Heisholt østre Haugen Ole Nilsen 0,03
8 55 Heisholt østre Hegna Jens P. Sørensen 0,01
8 56 Heisholt østre Ytterbø Hilda Ytterbø 0,01
8 57 Heisholt østre Fjeldstad Theodor Larsen 0,02
8 58 Heisholt østre Hegna Doktor J. Krohn 0,01
8 59 Heisholt østre Strand Jonas Malmstrøm 0,03
8 60 Heisholt østre Breidablik Candidat I. C. Dahlin 0,01
8 61 Heisholt østre Breidablik ditto 0,01
8 62 Heisholt østre Kise Chr. H. Kise 0,01
9 1 Heisholt vestre Heisholt vestre Erik Torstensen Hvalen 0,14
9 2 Heisholt vestre Heisholt vestre Erik Torstensen Hvalen 0,08
9 3 Heisholt vestre Heisholt vestre Erik Torstensen Hvalen 3,51
9 4 Heisholt vestre Sætermyren John Olsen Apaldnæs 0,22
9 5 Heisholt vestre Deilevje Rasmus Olsen Moen 1,10
9 6 Heisholt vestre Heisholt vestre Anne Helene Fæhn 0,63
9 7 Heisholt vestre Heisholt vestre Hans Johannessen 5,53
9 8 Heisholt vestre Brendtekaasen Rasmus Olsen 0,08
9 9 Heisholt vestre Langodden Rasmus Olsen 0,03
9 10 Heisholt vestre Heimdal Landhandler C. Grothing 0,10
9 11 Heisholt vestre Skog Kammerherre D. Cappelen 1,12
9 12 Heisholt vestre Stenkaasa og Deilsdalen med skog ditto 3,00
9 13 Heisholt vestre Heimdal Landhandler C. Grothing 0,10
9 14 Heisholt vestre Tømmerjordet Sten Stensen 0,39
Gnr Bnr Gaardens Navn Brugets Navn Eier eller Bruger Ny Skyld:
(Skyldmark)
10 1 Tvara Tvara øvre og Espehvalen Tor Halvorsen 14,12
10 2 Tvara Tvara nedre Sognepræsten 1,73
10 3 Tvara Tvara nedre Johan og Nils Jonssønner 2,51
10 4 Tvara Kanalstykket Bandak - Nordsjøkanalen 0,08
11 1 Hollen Præstegaard Præstegaarden Sognepræsten 25,95
11 2 Hollen Præstegaard Herregaarden Jens Jakobsen 0,56
11 3 Hollen Præstegaard Berget Jon Jonsen 0,64
11 4 Hollen Præstegaard Smedkaasa Kristine Simonsdatter Haatvet 0,95
11 5 Hollen Præstegaard Lommerud Halvor Halvorsen 0,82
11 6 Hollen Præstegaard Gunnerud Peder Jonsen 0,84
11 7 Hollen Præstegaard Haugbakken K. Johnsen Lindgren 0,07
11 8 Hollen Præstegaard Haugbakken O. Johnsen Lindgren 0,02
11 9 Hollen Præstegaard Helgeroa Jens Andreassen 0,80
11 10 Hollen Præstegaard Aasland Jørgen Hansen 0,03
11 11 Hollen Præstegaard Flatland K. Johnsen Lindgren 0,43
11 12 Hollen Præstegaard Myren J. Johnsen Lindgren 0,43
11 13 Hollen Præstegaard Bergset Ole P. Aasland 0,05
11 14 Hollen Præstegaard Rue Knud Olsen 0,02
11 15 Hollen Præstegaard Bjørnstad Jens Hansen 0,02
11 16 Hollen Præstegaard Rydningen F. A. Haakonsen 0,01
11 17 Hollen Præstegaard Eiklund Hans Evensen Sandbakken 0,03
11 18 Hollen Præstegaard Rostad Andreas Jensen 0,03
11 19 Hollen Præstegaard Ingulstad Jens Johannessen 0,01
11 20 Hollen Præstegaard Fredheim Even Svendsen 0,02
11 21 Hollen Præstegaard Frydenlund Karl Kittilsen og John Olsen 0,03
11 22 Hollen Præstegaard Høiset August Svendsen 0,01
11 23 Hollen Præstegaard Solheim Theodor Olsen 0,01
11 24 Hollen Præstegaard Roberg Jørgen Pettersen 0,03
11 25 Hollen Præstegaard Solbakken Ole Andersen 0,01
12 1 Hollen Jernværks Grund Hollen Jernværks Grund Kammerherre D. Cappelen 38,29
12 2 Hollen Jernværks Grund Ulefos sluser Bandak - Nordsjøkanalen 0,51
13 1 Hollen Hollen med Rydningen Kammerherre D. Cappelen 14,06
13 2 Hollen Hollen Kammerherre D. Cappelen 15,05
14 1

Tveit

Pladsen Kammerherre D. Cappelen 2,33
14 2 Tveit Tveit ditto 16,04
14 3 Tveit Tveit ditto 5,82
14 4 Tveit Tveit ditto 5,82
14 5 Tveit Eikestaa ditto 0,19
14 6 Tveit Røibæk - Røibækkaasa ditto 1,34
14 7 Tveit Øen ditto 0,39
14 8 Tveit Øen ditto 0,33
14 9 Tveit Sundodden ditto 0,05
    Matrikkel no. 15 hører nu til Drangedal Herred, Bamble Fogderi.  
15 1 Hegland Brøndalen Kammerherre D. Cappelen 1,40
15 2 Hegland Brøndalen ditto 0,66
15 3 Hegland Hollasæteren ditto 3,18
15 4 Hegland Hegna ditto 0,64
15 5 Hegland Hegna Nils Andersen 0,64
15 6 Hegland Grønli Gunder Halvorsen 1,47
16 1 Sanden Sanden (Udtales Sanna)

Kammerherre D. Cappelen

75,47
17 1 Teksle Teksle ditto 0,79
17 2 Teksle Teksle ditto 0,79
17 3 Teksle Teksle Sanitetskaptein S. A. Tufte 1,09
17 4 Teksle Teksle Andreas Nilsen 1,09
17 5 Teksle Teksle Kammerherre D. Cappelen 2,17
Gnr Bnr Gaardens Navn Brugets Navn Eier eller Bruger Ny Skyld:
(Skyldmark)
18 1 Haatvet store Mjølteig - Melteig Anders Olsen 12,61
18 2 Haatvet store Haatvet store Aveh Kristensdatter 3,83
18 3 Haatvet store Haatvet store Even Jonsen 7,42
18 4 Haatvet store Haatvet store Ole A. Halvorsen 2,98
18 5 Haatvet store Sæterskog Andreas Stavdal 0,85
19 1 Haatvet lille Haatvet lille Karl Kr. Simonsen 8,01
19 2 Haatvet lille Haatvet lille Kristen Halvorsen 5,61
19 3 Haatvet lille Haatvet lille Mari Tollefsen Fæhn 0,24
19 4 Haatvet lille Sæterskog A. Anundsen Vipeto 1,86
20 1 Vipeto mellem Vipeto mellem (alm. skrevet Vibeto) Anders Andersen 4,85
20 2 Vipeto mellem Vipeto mellem Gullik Nilsen 2,46
20 3 Vipeto mellem Vipeto mellem Anders Olsen 2,21
20 4 Vipeto mellem Viftingen Tor Andersen Skjørholt 0,96
21 1 Vipeto øvre Vipeto øvre Kristen Andersen 4,08
21 2 Vipeto øvre Vipeto øvre Jørgen Jørgensen 5,37
21 3 Vipeto øvre Viftingen A. Pedersen Kolstad 1,01
21 4 Vipeto øvre Vipeto øvre Peder Nilsen 3,29
21 5 Vipeto øvre Sætermark Lensmand Ole Fæhn 1,12
22 1 Vipeto nedre Vipeto nedre Andreas Anundsen 8,10
22 2 Vipeto nedre Gjuvet - Juvet Ole Andersen 0,49
22 3 Vipeto nedre Vipeto nedre Hans Anundsen 8,78
23 1 Tufte Tufte Karl Svendsen 4,16
23 2 Tufte Tufte Kristen Kristensen 1,94
23 3 Tufte Tufte Kristen P. Tufte 1,36
23 4 Tufte Tufte Kristen Kristensen 0,31
23 5 Tufte Tufte Sanitetskaprein S. A. Tufte 4,46
23 6 Tufte Tufte Andreas Nilsen 4,24
23 7 Tufte Roligheden Olaus Larsen 0,57
23 8 Tufte Roligheden Hans Olsen 0,55
23 9 Tufte Bakken Kristian Kristensen 0,11
23 10 Tufte Dalen Vetle Olsen 0,04
23 11 Tufte Tufte Kristen Kristensen 0,21
23 12 Tufte Gruben Isak Isaksen 0,04
23 13 Tufte Noradal - Norendal Ole Sørensen 0,04
23 14 Tufte Framnes Hans Hansen 0,30
23 15 Tufte Tufte Olaus Hansen 0,03
23 16 Tufte Løvbugten Ole Aasoldsen 0,02
23 17 Tufte Haugen Edvard Knudsen 0,05
Gnr Bnr Gaardens Navn Brugets Navn Eier eller Bruger Ny Skyld:
(Skyldmark)
24 1 Søve Søve Amtskommunen 25,65
24 2 Søve Borgen Anders Andersen 2,90
24 3 Søve Borgen Peder Andersen 0,75
24 4 Søve Torsnes Tollef Tollefsen 0,73
24 5 Søve Granheim Gunder Nilsen 0,02
24 6 Søve Torsberg Kristen Hansen 0,01
24 7 Søve Nordheim Tollef Tollefsen 0,70
24 8 Søve Fritheim Hans Andersen Sandbakken 0,05
24 9 Søve Evje Halvor Andersen 0,02
25 1 Fen nedre (Fæhn, Fæn) Fen nedre Hans Halvorsen 4,85
25 2 Fen nedre (Fæhn, Fæn) Fen nedre Anders Pedersen Kolstad 4,00
25 3 Fen nedre (Fæhn, Fæn) Fen nedre (Klokkergaard) Kommunen 3,25
25 4 Fen nedre (Fæhn, Fæn) Fen nedre Anton Johansen 4,16
25 5 Fen nedre (Fæhn, Fæn) Smiutraaen

Anne Helene Fæhn

0,16
25 6 Fen nedre (Fæhn, Fæn) Øvervaldsaasen Kammerherre D. Cappelen 1,21
25 7 Fen nedre (Fæhn, Fæn) Øvervaldsaasen Kammerherre D. Cappelen 2,24
26 1 Fen øvre (Fæhn, Fæn) Fen øvre Anne Helene Fæhn 5,81
26 2 Fen øvre (Fæhn, Fæn) Ødegaarden Arve Olsen 0,38
26 3 Fen øvre (Fæhn, Fæn) Langkaas Ole Olsen 1,11
26 4 Fen øvre (Fæhn, Fæn) Fen øvre Hans Henrik Olsen 0,09
26 5 Fen øvre (Fæhn, Fæn) Fen øvre Lensmand Ole Fæhn 5,74
26 6 Fen øvre (Fæhn, Fæn) Ødegaarden Lars Halvorsen 0,43
26 7 Fen øvre (Fæhn, Fæn) Ødegaarden Lars Halvorsen 0,43
26 8 Fen øvre (Fæhn, Fæn) Ødegaarden Lars Thomasen 0,98
26 9 Fen øvre (Fæhn, Fæn) Bjørndalen Anders Olsen 1,36
26 10 Fen øvre (Fæhn, Fæn) Skippervold Peder Andersen 1,06
26 11 Fen øvre (Fæhn, Fæn) Fenshagen Kammerherre D. Cappelen 0,24
26 12 Fen øvre (Fæhn, Fæn) Fen øvre Tollef Olsen 2,87
26 13 Fen øvre (Fæhn, Fæn) Fen øvre Marthinius A, Fæhn 0,40
27 1 Namløs nordre Lillejordet, Kaasa, Teigen

Rollef Kristensen

2,54
27 2 Namløs nordre Myrhalsen Kammerherre D. Cappelen 0,35
27 3 Namløs nordre Namløs N. med Einarhaugen Halvor Torkelsen 4,37
27 4 Namløs nordre Kaasa Oskar Solberg 0,36
27 5 Namløs nordre Namløs N. med Einarhaugen Maren Anna Nilsdatter 4,85
28 1 Namløs nedre Røkstuen Mari Tollefsen Fæhn 2,60
28 2 Namløs nedre Røkstuen Peder Jørgensen 2,79
28 3 Namløs nedre Lusnes Kammerherre D. Cappelen 0,13
28 4 Namløs nedre Røkstuen ditto 0,06
Gnr Bnr Gaardens Navn Brugets Navn Eier eller Bruger Matrikelskyld:
(Skyldmark)
29 1 Namløs Midgaard Teigen Johannes Olsen 2,62
29 2 Namløs Midgaard Teigen Kammerherre D. Cappelen 0,32
29 3 Namløs Midgaard Teigen Anders Johannesen 0,03
29 4 Namløs Midgaard Einarhaugen Halvor Halvorsen 4,00
29 5 Namløs Midgaard Namløs Midgaard Peder Jørgensen 4,37
29 6 Namløs Midgaard Hagen Kammerherre D. Cappelen 0,44
29 7 Namløs Midgaard Namløs Midgaard med Bosli Tron Kittilsen 1,31
29 8 Namløs Midgaard Einarhaugen og Spirødkaasa Vetle Hansen 0,41
29 9 Namløs Midgaard Rognkaas Tomine, Inga Marie, Karoline Johnsdøttre 0,41
29 10 Namløs Midgaard Namløs Midgaard Ole Nilsen 4,13
29 11 Namløs Midgaard Hagen Johan Jørgensen 0,46
29 12 Namløs Midgaard Rognkaas Peder Jørgensen 0,43
29 13 Namløs Midgaard Einarhaugen Joh.s Olsen Teigen 0,13
30 1 Namløs S. med Febakke Namløs søndre Tron Andersen 6,61
30 2 Namløs S. med Febakke Namløs søndre Tron Olsen 7,06
30 3 Namløs S. med Febakke Kaasene Vetle Hansen 0,35
30 4 Namløs S. med Febakke Fensmyren Kammerherre D. Cappelen 1,04
30 5 Namløs S. med Febakke Febakkepladsene ditto 1,13
30 6 Namløs S. med Febakke Febakkepladsene Ole Rasmussen 0,57
30 7 Namløs S. med Febakke Febakkepladsene ditto 0,57
30 8 Namløs S. med Febakke Bosli Tron Kittilsen 0,23
31 1 Vale Glaholt Kammerherre L. Løvenskiold 1 mark 23 øre
31 2 ditto Vale Tron Johnsen Vale 11 mark 62 øre
31 3 ditto Glaholt Kammerherre L. Løvenskiold 1 mark 02 øre
31 4 ditto Glaholt ditto 0 mark 85 øre
31 5 ditto Vale Kittil Mathiassen 11 mark 17 øre
31 6 ditto Vale Ole Andersen 7 mark 03 øre
31 7 ditto Vale Lars Andersen 7 mark 35 øre
31 8 ditto Skog Kammerherre L. Løvenskiold 60 mark 76 øre
31 9 ditto Skog Tron Johnsen Vale 1 mark 47 øre
31 10 ditto Vale Kittil Mathiassen 1 mark 45 øre
31 11 ditto Stuverud med Heia Kammerherre L. Løvenskiold 3 mark 51 øre
31 12 ditto Usterud ditto 1 mark 89 øre
31 13 ditto Valøen ditto 0 mark 85 øre
31 14 ditto Glaholt ditto 0 mark 79 øre
31 15 ditto Usterud og Hogskog ditto 2 mark 85 øre
Gnr Bnr Gaardens Navn Brugets Navn Eier eller Bruger Ny Skyld:
(Skyldmark)
32 1 Graver Graver Gunder Knudsen 10 mark 34 øre
32 2 ditto Graver ditto 4 mark 37 øre
32 3 ditto Graver ditto 5 mark 47 øre
32 4 ditto Bjørndokken ditto 0 mark 19 øre
33 1 Borstad Borstad Nils Gregersen Ryentvedt 3 mark 78 øre
34 1 Lunde nedre Lunde nedre John Jørgensen 3 mark 97 øre
34 2 ditto Skov Kammerherre L. Løvenskiold 16 mark 77 øre
34 3 ditto Lunde nedre K. Halvorsen Kolstad 4 mark 22 øre
34 4 ditto Skov Kammerherre L. Løvenskiold 9 mark 55 øre
34 5 ditto Kjendalen ytre ditto 0 mark 63 øre
34 6 ditto Kjendalen øvre ditto 1 mark 01 øre
34 7 ditto Skog ditto 0 mark 17 øre
34 8 ditto Skog ditto 0 mark 18 øre
34 9 ditto Skog ditto 0 mark 13 øre
34 10 ditto Skog ditto 0 mark 16 øre
35 1 Lunde øvre Lunde øvre Kristen Jensen 3 mark 26 øre
35 2 Lunde øvre

Kjerringfjeld

Kammerherre L. Løvenskiold 1 mark 94 øre
35 3 Lunde øvre

Aarefjeldlierne

ditto 2 mark 27 øre
35 4 Lunde øvre Rullebakkene og Nordre Langaasen (skov m.m.) ditto 2 mark 46 øre
35 5 Lunde øvre Lunde øvre H. Jørgensen Solberg 1 mark 87 øre
35 6 Lunde øvre ditto Kammerherre L. Løvenskiold 1 mark 13 øre
35 7 Lunde øvre ditto ditto 2 mark 65 øre
35 8 Lunde øvre ditto ditto 3 mark 12 øre
35 9

Lunde øvre

ditto ditto 1 mark 21 øre
35 10 Lunde øvre ditto ditto 0 mark 57 øre
35 11 Lunde øvre ditto Gunhild Leifsdatter 2 mark 05 øre
35 12 Lunde øvre Skog Kammerherre L. Løvenskiold 0 mark 76 øre
35 13 Lunde øvre ditto nordre del Svennung Torjussen 0 mark 25 øre
35 14 Lunde øvre Skog Kammerherre L. Løvenskiold 0 mark 09 øre
35 15 Lunde øvre Skog søndre del Torkel Halvorsen 0 mark 25 øre
35 16 Lunde øvre Milebunden med Skog Lars E. Lunde 0 mark 94 øre
36 1 Brenne Brenne Kammerherre L. Løvenskiold 5 mark 63 øre
36 2 ditto ditto ditto 5 mark 26 øre
36 3 ditto ditto Peder Leifsen 13 mark 40 øre
36 4 ditto ditto Rollef Anundsen 2 mark 76 øre
36 5 ditto ditto

Kammerherre L. Løvenskiold

2 mark 46 øre
36 6 ditto Skog

Rollef Anundsen

1 mark 60 øre
36 7 ditto Brenne Jo.s Andersen Toa 3 mark 26 øre
36 8 ditto ditto Kammerherre L. Løvenskiold 2 mark 46 øre
36 9 ditto Moene Ole Sivertsen 0 mark 76 øre
36 10 ditto Svartfjeld (Skog) Kammerherre L. Løvenskiold 1 mark 10 øre
36 11 ditto Sæterskogen og Saukleivaasen Ole Sivertsen Moane 1 mark 52 øre
36 12 ditto Saukleiv Nils Jansen 0 mark 26 øre
Gnr Bnr Gaardens Navn Brugets Navn Eier eller Bruger Ny Skyld:
(Skyldmark)
37 1 Hvala Hvala Karl Borgersen 5 mark 45 øre
37 2 Hvala ditto Halvor Kittilsen 0 mark 22 øre
37 3 Hvala Brudeskjær John Gundersen 0 mark 11 øre
37 4 Hvala Hvala Halvor Kittilsen 0 mark 19 øre
37 6 Hvala Hvala lille Ole Halvorsen 5 mark 85 øre
37 7 Hvala Kaasene ditto 0 mark 56 øre
37 8 Hvala Hvala John Andersen 0 mark 71 øre
37 9

Hvala

Hvala N. A. H. Stokkan 0 mark 28 øre
37 10 Hvala Skogen og Havnekaasa ditto 0 mark 64 øre
37 11 Hvala Lofthuskaasa Karl Borgersen 0 mark 16 øre
37 12 Hvala Hvaladalen John Andersen 0 mark 42 øre
37 13 Hvala Hvalakaasene ditto 0 mark 77 øre
38 1 Opsal Opsal Torjus Olsen 4 mark 65 øre
38 2 ditto Jordstykke og Vandfald Kammerherre L. Løvenskiold 0 mark 13 øre
38 3 ditto Opsal John Gundersen 0 mark 07 øre
38 4 ditto Galten og Maureflaaten ditto 1 mark 14 øre
39 1 Sandnes nedre Gravningen Halvor Gjermundsen 0,33
39 2 Sandnes nedre Gravningen Even Evensen 0,98
39 3 Sandnes nedre Gravningen ditto 0,65
39 4 Sandnes nedre

Ulleviken

Halvor Torkelsen 6,93
39 5 Sandnes nedre Ulleviken ditto 2,19
39 6 Sandnes nedre Sandnes nedre M. Olsen Præstholt 5,06
39 7 Sandnes nedre Sandnes nedre Johannes Jakobsen 1,99
39 8 Sandnes nedre Moen

Halvor Torkelsen

0,23
39 9 Sandnes nedre Moen Sveinung Sveinungsen Skruen 2,16
39 10 Sandnes nedre Strandkaasa Halvor Torkelsen 0,14
39 11 Sandnes nedre Sandnes nedre Hans Hansen 0,85
39 12 Sandnes nedre Sandnes nedre Halvor Gjermundsen 0,28
39 13 Sandnes nedre Skog H. Larsen Skogen 0,28
39 14 Sandnes nedre Moen med Strandkaasa Lars Larsen Pladsen 0,90
39 15 Sandnes nedre Sandnes nedre Johannes Herbrandsen 4,60
39 16 Sandnes nedre Kaasa Ellef Knudsen 0,76
39 17 Sandnes nedre Kalvodde Kristen Hansen 2,05
39 18 Sandnes nedre Kalvodde Ellef Knudsen 1,21
Gnr Bnr Gaardens Navn Brugets Navn Eier eller Bruger Ny Skyld:
(Skyldmark)
40 1 Sandnes øvre Sandnes øvre Halvor Gjermundsen 1,40
40 2 Sandnes øvre Storedal Ole Østensen 0,79
40 3 Sandnes øvre Sandnes øvre Halvor Helliksen 7,09
40 4 Sandnes øvre Skogen Halvor Larsen 0,72
40 5 Sandnes øvre Sandnes øvre m/Braanaasen Ole Jørgensen 3,15
40 6 Sandnes øvre Sandnes øvre Ole Jørgensen 3,15
40 7 Sandnes øvre Deila Gunnul Nirisen 0,13
40 8 Sandnes øvre Kaasene Lars Larsen 2,24
40 9 Sandnes øvre Sandnes øvre Halvor Halvorsen 0,13
40 10 Sandnes øvre Sandnes øvre ditto 0,05
40 11 Sandnes øvre Sandnes øvre Lars Larsen 0,19
40 12 Sandnes øvre Sandnes øvre Johannes Halvorsen 2,77
40 13 Sandnes øvre Skog Kittil Kittilsen 0,40
40 14 Sandnes øvre Grindekaasa H. Larsen Skogen 0,79
40 15 Sandnes øvre Sandnes øvre Kittil Kittilsen 1,54
40 16 Sandnes øvre Skogen Halvor Svennungsen 1,83
41 1 Romenes Ødegaarden Ole Østensen 5,78
41 2 Romenes Romenes vestre Marie Nilsen 0,99
41 3 Romenes Romenes vestre og østre Peder J. Nilsen 3,29
41 4 Romenes Romenes vestre og østre Andreas og Hans Kristenssønner 0,09
41 5 Romenes Romenes vestre og østre, søndre del

Karl Nilsen og Kristen Svennungsen

1,64
41 6 Romenes Hammerstad Peder Nilsen 0,41
41 7 Romenes Romenes vestre Karl Isaksen 5,86
41 8 Romenes Romenes vestre Karl Olsen 5,89
41 9 Romenes Romenes vestre Peder Gulliksen 0,11
41 10 Romenes Romenes vestre ditto 1,45
41 12 Romenes Kastet Halvor Nilsen 2,45
41 13 Romenes Sanderholt Nils Klemmetsen 0,53
41 14 Romenes Kverndokken Jens Olsen 0,36
41 15 Romenes Kastekaasa Kristen Svennungsen 0,41
41 16 Romenes Kastekaasa Gullik Halvorsen 0,08
41 17 Romenes Strandkaasa Johannes Nilsen 0,44
41 18 Romenes Hammerstadkaasa Peder Nilsen 0,99
41 19 Romenes Romenes vestre Anders Nilsen 3,28
41 20 Romenes Kvernodden og Smedodden Anders Pedersen 1,89
41 21 Romenes Kvernodden og Smedodden Ole Tolvsen 1,38
41 22 Romenes Sanderholt Ole Nilsen Barlaug 1,99
41 23 Romenes Sanderholt Nils Klemmetsen 0,82
41 24 Romenes Romenes østre, nedre Torsten Kristoffersen 14,68
41 25 Romenes Romenes østre, øvre Ole Kristoffersen 14,68
41 26 Romenes Romenes vestre, vestre Marie Nilsen 0,98
41 27 Romenes Romenes Lars Andersen 0,04
41 28 Romenes Kastet Simon Halvorsen 0,01
41 29 Romenes Kastodden Hans Rasmussen 0,03
41 30 Romenes Romenes vestre og østre, nordre del Karl Nilsen 1,64
41 31 Romenes Kvernodden Ole Tolfsen 0,49
41 32 Romenes Solvang Reinart Halvorsen 0,03
41 33 Romenes Helstrand Gunnar Hansen 0,02
Gnr Bnr Gaardens Navn Brugets Navn Eier eller Bruger Ny Skyld:
(Skyldmark)
42 1 Ulefoss Ulefoss Kammerherre Cato Aall 42,55
43 1 Hjøntvet nordre Hjøntvet nordre Peder Andersen 6,08
43 2 Hjøntvet nordre Hjøntvet nordre Hans Nilsen 6,05
44 1 Hjøntvet mellem Hjøntvet mellem Halvor Evensen 8,79
44 2 Hjøntvet mellem Haugjordet Jens Gundersen 1,84
44 3 Hjøntvet mellem Hjøntvet mellem Ole Larsen Kolle 2,21
44 4 Hjøntvet mellem Vaskaas Jørgen Kjøstolfsen 0,54
45 1 Hjøntvet søndre

Hjøntvet søndre

ditto 8,61
46 1 Kolle Kolle Anton og Tollef Larssønner 4,85
46 2 Kolle Kolle Karl Johnsen 3,81
46 3 Kolle Kolle Lars Larsen 0,98
46 4 Kolle Kolle Abraham Larsen 4,41
46 5 Kolle Haugene B. Olsen Fæbakke 0,52
46 6 Kolle Haugene ditto 0,02
46 7 Kolle Kaasa Erik Hansen 0,69
46 8 Kolle Kaasa ditto 0,98
46 9 Kolle Kaasa Kammerherre D. Cappelen 0,76
46 10 Kolle Kollekoven Erik Hansen 0,16
46 11 Kolle Kaasa John Johnsen 1,04
47 1 Hvala (Hvalen) Hvala (alm. skrevet Hvalen) Anton Hansen 2,30
47 2 Hvala (Hvalen) Hvala Karl Pedersen 2,68
47 3 Hvala (Hvalen) Flatgrav med Moen P. Hansen Kolstad 1,51
47 4 Hvala (Hvalen) Grønvold Magnus Andersen 1,43
47 5 Hvala (Hvalen) Hegna og Flatgrav Halvor Stenersen 0,76
47 6 Hvala (Hvalen) Hvala Ole Halvorsen 3,94
48 1 Kolstad (store) Kolstad Tollef Halvorsen 3,40
48 2 Kolstad (store) Kolstad Peder Hansen 3,26
48 3 Kolstad (store) Kolstad A. Johnsen Eiklund 4,85
48 4 Kolstad (store) Kolstad Kittil Halvorsen 3,78
48 5 Kolstad (store) Kolstad John Johnsen 0,16
48 6 Kolstad (store) Halvorstaa Otto K. Aslaksen 0,17
48 7 Kolstad (store) Kolstad

John Arvesen Kaasa

1,72
48 8 Kolstad (store) Velkom Peder Nilsen 1,23
48 9 Kolstad (store) Skibsnes Halvor Stenersen 1,58
Gnr Bnr Gaardens Navn Brugets Navn Eier eller Bruger Ny Skyld:
(Skyldmark)
49 1 Kolstad lille Grønstein Knud og Hans Svennungssønner 0,98
49 2 Kolstad lille Grønstein Anders Hansen 0,87
50 1

Aamtvet

Aamtvet med Kolstad lille Peder Jensen 6,81 - Alm. skrevet Omtvedt
50 2 Aamtvet Aamtvet med Kolstad lille Steinar B. Aarhus 4,79
50 3 Aamtvet Aamtvet Peder Simonsen 8,13
50 4 Aamtvet Skog Steinar B. Aarhus 0,01
50 5 Aamtvet Stuverudsæteren Peder Jensen 0,01
50 6 Aamtvet Stuverudskogen Lensmand T. M. Kleppen 2,02
51 1 Anders, Gunder, Ole Gunderssønner 2,66
51 2 Lensmand Jensens dødsbo 5,70
51 3 Lensmand Jensens dødsbo 5,70
52 1 Prestgrav Prestgrav Peder S. Helgen 2,81
52 2 Prestgrav Prestgrav John Hansen 2,81
53 1 Helgen store Nordstaa Anders Andersen 0,82
53 2 Helgen store Hagen Isak Isaksen 1,38
53 3 Helgen store Hegna Peder S. Helgen 1,36
53 4 Helgen store Hegna Johannes Olsen 1,36
53 5 Helgen store Helgen store Peder S. Helgen 2,76
53 6 Helgen store Helgen store Ole Halvorsen 4,73
53 7 Helgen store Roa Isak Abrahamsen 0,61
53 8 Helgen store Roa ditto 1,80
53 9 Helgen store Sverdstein August Kristensen Stenstad 0,25
53 10 Helgen store Skog Marie Stiansdatter 0,16
53 11 Helgen store Roa (Skolejord) Kommunen 0,03
53 12 Helgen store Strandhagen A. Andersen Nordstaa 0,05
53 13 Helgen store Skog H. Jensen Hjelset 0,28
53 14 Helgen store Roa skoles legeplads Kommunen 0,02
53 15 Helgen store Grinden Jakob Jakobsen 0,03
54 1 Helgen vestre Helgen vestre G. Stenersen Tveiten 8,61
55 1 Ytterbø Ytterbø Ole Larsen 1,32
55 3 Ytterbø Ytterbø Marie Stiansdatter 5,67
55 4 Ytterbø Ytterbø Johannes Olsen 2,90
55 5 Ytterbø Sørhagen Peder Pedersen 0,95
55 6 Ytterbø Ytterbø Jens Larsen 1,17
55 7 Ytterbø Ytterbø Peder S. Helgen 1,70
55 8 Ytterbø Jakobskaas O. Torgrimsen Solberg 0,63
55 9 Ytterbø Stigen ditto 0,19
55 10 Ytterbø Neset H. Hansen Fostvedt 4,92
55 11 Ytterbø Nesodden Halvor Andersen 0,91
55 12 Ytterbø Ytterbø Peder Pedersen 3,64
55 13 Ytterbø Neset Hans Pedersen 0,88
55 14 Ytterbø Neset H. Andersen Nesodden 0,58
55 15 Ytterbø Stenstadhvalkaasa og Neset Jørgen Olsen 2,21
55 17 Ytterbø Ytterbø Peder Pedersen 3,48
55 19 Ytterbø Neset Jørgen Olsen 0,39
Gnr Bnr Gaardens Navn Brugets Navn Eier eller Bruger Ny Skyld:
(Skyldmark)
56 1 Stenstad Stenstad Peder Arnesen 7,57
56 2 Stenstad Stenstad Gunder G. Li 1,89
56 4 Stenstad Stenstad Karl Kristensen 3,07
56 5 Stenstad Stenstad Maria Stiansdatter Ytterbø 0,55
56 6 Stenstad Olsbrygge Gunder Haraldsen 1,53
56 7 Stenstad Stenstad Gunder G. Li 1,89
57 1 Stenstadhvalen Stenstadhvalen Kari Thorsdatter 6,18
57 2 Stenstadhvalen Bjørkholt Halvor Jensen 1,07
58 1 Bjerven Lofsdalen (Løvsdalen) Peder Simonsen 0,79
58 2 Bjerven Bjerven Joh.s Olsen Teigen 2,44
58 3 Bjerven Bjerven Hans Pedersen 5,30
58 4 Bjerven Bjerven Peder Hansen 2,34
58 5 Bjerven Rydningen Anders Gundersen Sjørholt 0,10
58 6 Bjerven Lofsdalen (Løvsdalen) Marie Stiansdatter Ytterbø 1,51
58 7 Bjerven Rydningen Kirkesanger A. Th. Holen 0,39
58 8 Bjerven Skog Peder Hansen 0,78
58 9 Bjerven Bjervahagen Karl og Halvor Gunderssønner 2,43
58 10 Bjerven Bjervahavn Peder Hansen 1,21
59 1 Værstad Værstad Isak Halvorsen 7,42
59 2 Værstad Værstad Halvor Halvorsen 3,91
59 3 Værstad Værstad John Hansen 2,65
59 4 Værstad Huset Anders Huset 4,13
59 5 Værstad Huset Halvor A. Hanæs 2,22
59 6 Værstad Kaasa Henrik Olsen 0,35
59 7 Værstad Skog Peder Simonsen 1,70
59 8 Værstad Kaasa Henrik Olsen 0,03
59 9 Værstad Huset Karl Hansen m.fl. (arvinger) 0,38
59 10 Værstad Kaasa Isak Halvorsen 1,20
59 11 Værstad Hegna Kristen Kristensen 0,19
60 1 Hjelset Hjelset øvre Ole Olsen 8,45
60 2 Hjelset Hjelset nedre Halvor Jensen 8,73
61 1 Klovedal Klovedal Anders Simonsen 9,46
61 2 Klovedal Klovedal lille Lensm. T. M. Kleppen 1,10
61 3 Klovedal Hovet ditto 0,38
61 4 Klovedal Klovedal Peder Simonsen 0,91
61 5 Klovedal Graaten Anders Andersen 0,18
Gnr Bnr Gaardens Navn Brugets Navn Eier eller Bruger Ny Skyld:
(Skyldmark)
62 1 Tønnestølen (Tinstul) Tønnestølen (Tinstul) J. S. Engebretsen m.fl. 4,73
62 2 Tønnestølen (Tinstul) Gudmundsbæk Lensm. T. M. Kleppen 0,85
62 3 Tønnestølen (Tinstul) Gudmundsbæk ditto 0,98
62 4 Tønnestølen (Tinstul) Tønnestølen (Tinstul) ditto 0,13
62 5 Tønnestølen (Tinstul) Tønnestølen (Tinstul) A. Larsen Kolle 1,07
62 6 Tønnestølen (Tinstul) Tønnestølen (Tinstul) Lensm. T. M. Kleppen 0,54
62 7 Tønnestølen (Tinstul) Tønnestølen (Tinstul) ditto 0,54
63 1 Tønholt (Tinholt) Tønholt (Tinholt) Peder Simonsen 1,81
63 2 Tønholt (Tinholt) Tønholt (Tinholt) T. Ellingsen Visdal 3,81
63 3 Tønholt (Tinholt) Skog H. Halvorsen Holtan 0,35
63 4 Tønholt (Tinholt) Tønholt (Tinholt) T. Ellingsen Visdal 0,49
63 5 Tønholt (Tinholt) Tønholt (Tinholt) Anders Simonsen 1,64
63 6 Tønholt (Tinholt) Tønholt (Tinholt) A. Anundsens Enke 0,95
64 1 Holtan (Holten) Hagen Jørgen Stiansen 1,84
64 2 Holtan (Holten) Bømarksæter Kammerherre D. Cappelen 8,51 (rett ifølge 1950. G.S.)
64 3 Holtan (Holten) Holtan Peder Halvorsen 7,63
64 4 Holtan (Holten) Strandjordet Halvor Olsen 0,06
65 1 Sjørholt (Skjørholt) Sjørholt Tor Andersen 3,28
65 2 Sjørholt (Skjørholt) Sjørholt ditto 1,83
65 3 Sjørholt (Skjørholt) Sjørholt ditto 1,70
66 1 Langeland Langeland Anders Olsen 5,30
66 2 Langeland Langeland A. Halvorsen Skauen 4,00
66 3 Langeland Morgedal Kammerherre D. Cappelen 2,92
66 4 Langeland Munken ORsagfører G. M. Larsen 1,26
67 1 Vasdalen Vasdalen Anund Gunnesen 4 mark 73 øre
68 1 Gjeitebuen (Gjedeboen) Gjeitebuen Kammerherre L. Løvenskiold 47 mark 72 øre
68 2 ditto Eik ditto 1 mark 36 øre
68 3 ditto Dilsdalen ditto 0 mark 58 øre
69 1 Solberg Solberg Kammerherre L. Løvenskiold 4 mark 41 øre
69 2 ditto Killingkoven ditto 0 mark 58 øre
69 3 ditto Solberg ditto 2 mark 37 øre
69 4 ditto Solberg ditto 1,18
Gnr Bnr Gaardens Navn Brugets Navn Eier eller Bruger Ny Skyld:
(Skyldmark)

Webmaster