ved
Gard Strøm


| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Jernverksfamilier i Holla

Verket 1762

Oppdatert 31.05.2024


Verksarbeidere
| Før 1700 | 1700 | 1720 | 1740 | 1762 | 1782 |
| 1801 | 1822 | 1835 | 1845 | 1865 | 1875 | 1891 |
| 1900 | 1910 | 1920 | 1948 |

Søketips: Hold nede [Control] og trykk [f].
Man kan også søke på dato i dette formatet: 10/11-1950.


Kilder: Generalmanntall (Ekstraskatt) 1762, kirkebøker, skifter og annet.


Holden Jernverck. Hr. Conferentezraad Severin Løvenskiold tilhørende.

Familie 1.
Verket 1762.

Her var oppført forvalter Hans AlstrupSe Forvaltere ved Holden Jernværk.


Familie 2.
Verket 1762.

Her var oppført Thomas Møller og hans andre kone Dorthe Thorsdatter. Se Familie 1 - Verket 1740.


Familie 3.
Verket 1762.

Verksarbeider
Mathis Torstensen fra Verket dpt. 27/9-1733 bg. 20/7-1793. "Mathiis Torstensen Verket, 63 Aar.", s.a. Torsten Bjørnsen. Se Familie 2 - Verket 1740.
g1g i Holla 30/10-1757 m. Anna Larsdatter f. ca. 1718 bg 23/9-1758. "Anna Larsdatter Wrk., 40 Aar 18 Dage."
g2g i Holla 9/9-1759 m. Alhed Knudsdatter (Alis Knudsd.) f. ca. 1733 bg. 11/4-1791. "Alis Knudsdatter Verket, 58 Aar."
1. Anna (tvilling) dpt. 17/9-1759 bg. 3/2-1760. "Anna Mathiisdatter Werket, 20 Uger."
2. Sissel (tvilling) dpt. 17/9-1759 bg. 27/4-1760. "Sissel Mathiisdatter, 1/2 Aar."
3. Gunhild Mathisdatter dpt. 17/10-1761.
4. Knud Mathisen dpt. 22/9-1765 g.m. Anne Andersdatter Eishaug. Får en sønn Knud i Lunde 27/9-1788 (bg. samme sted 5/10-1788).
5. Anna Mathisdatter dpt. 17/1-1768.
6. Nils (tvilling) dpt. 15/12-1771.
7. Maren (tvilling) dpt. 15/12-1771.

Alle barna er født i andre ekteskap.

F.f. 
Mathiis Torstensen og Alhed Knudsdatters Anna: Niels Olsen Finsrød, Niels Pedersen, Brønnil Pedersen, Jan Augustiniusen, Mads Christophersen,
F.f. Mathiis Torstensen og Alhed Knudsdatters Sissel: Mads Haagensen, Karen Helgesd. Wrk., Sara Bentsd., Dorthe Pedersd. Romnæs, Anna Maria Iversd. Wrk.
F.f. Mathiis Torstensen Wrk. og Ahlis Knudsdatters Gunnil: Jørgen Houpt, Halvor Halvorsen, Hans Torbiørnsen, Catrine Edberg, Malene Christophersd.
F.f. Mathiis Torstensen og Ahled Knudsdatters Knud: Michel Thomæsen, Peter Jonasen, Claus Jensen, Karen Tygesd., Inger Hansd.
F.f. Mathiis Torstensen Wrk. og Alhed Knudsdatters Anna: Niels Olsen Wrk., Bent Thomasen Wrk., Anders Halvorsen, Dorthe Møller, Anna Andersd. Wrk.
F.f. Mathiis Torstensen Wrk. og Ahled Knudsdatters Niels: Peter Jonasen, Christian Olsen, Halvor Olsen, Ammund Christophersen, Mathiis Svensen,
F.f. Mathiis Torstensen Wrk. og Ahled Knudsdatters Maren: Rasmus Johannesen, Maren Narvesd., Helvig Olsd., Maren Pedersd., Karen Olsd. Wrk.

Se hvem fadderne er og du vil se barnets nærmeste familie og ofte hvor de bodde.


Familie 4.
Verket 1762. Kobberløkken under Prestegården.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. I 2, folie 69. Digitalarkivet.
"Pladsen Kobberløkken fæstet fra Præst Holm til Ole Edberg, dat. 3 Mai 1759, mod  Aarlig Afgift 114 rdl."

Kobberslagermester, kleinsmed
Ole Larsen Edberg (Ole Edberg) trolig fra Sverige f. ca. 1714 bg. 22/7-1795. "
Ole Larsen Edberg Kleinsmed, ved Romenæs, 81 Aar."
g1g m. Anna Catharina Markusdatter f. ca. 1719 bg. 29/6-1779. "Catharina Edberg, ved Romnæs, 60 Aar."
g2g i Holla 20/9-1781 m. Maren Andersdatter fra Solberg i Valebø dpt. 24/5-1750, d.a. Anders Nilsen Solberg.
Forlovere: "Claus Romenæs og Peder Romenæs."
1. Helvig Margrethe Olsdatter f. ca. 1753 g.m. Brynild Olsen fra Skårdal. Bodde i V. Porsgrunn.
2. Anne Mathea Olsdatter dpt. 2/6-1756 i Holla g. i Gjerpen 4/1-1780 m. Anders Svendsen. Bodde på Osebakken i Gjerpen.
Barn i 2. Ekteskap:
3. Anna Catharina Edberg f. 22/5-1787 i Holla.

F.f. Ole Kaaberslagers datter Anne Matthea: Maria Bogebinders, Marthe Jansd., Ole Pedersen Bøchman, Jens Jensen, Thor Smed.
F.f. Ole Edbergs og Maren Andersdatters Anna Catharina: Peder Romenæs, Niels Larsen Sannæs, Jacob Lund, Kirsten Dorthea Dahl, Aase Clausd. Romenæs.

Ole Edberg er første gang nevnt i Holla kirkebok da hans datter Anne Mathea ble døpt i juni 1756. Han og hans
første kone er trolig innflyttere fra Sverige (navnet Edberg). De bodde tydligvis en tid i Skien før de kom hit.
Han ble relativt ofte brukt som fadder i barnedåper i Holla, som "Ole Edberg".


Familie 5.
Verket 1762.

Smedmester
Christen Hansen f. ca. 1725 bg. 26/3-1810. "Christen Hansen Smed, 78 Aar. Drik dræbte ham formodentlig 30 aar før tiden."
g. i Holla 23/10-1757 m. Karen Helgesdatter f. ca. 1735 (ikke døpt i Holla) bg. 29/6-1796. "Karen Helgesdatter Verket, 61 Aar."
1. Helge Christensen dpt. 4/5-1860 g. i Holla 15/1-1789 m. Margrethe Marie Nilsdatter Falch. Bodde i Ø. Porsgrunn.
2. Karen Maria dpt. 22/8-1762 bg. 14/4-1763. "Karen Maria Christensdatter Werket 34 Uger 3 Dage."
3. Karen Maria Christensdatter dpt. 17/6-1764 g.m. Peter Jonsen Berg. Se Familie 46 - Verket 1801.
4. Nils Christensen dpt. 22/2-1767 bg. 19/4-1792. "Niels Christensen Verket, død af en hidsig Sygdom, 25 Aar."
5. Halvor dpt. 2/7-1769 bg. 10/2-1770. "Halvor Christensen Wrk., 6 Mnd 5 Uger."
6. Amborg dpt. 8/9-1771 bg. 1772/73. Ikke funnet gravlagt i Holla.
7. Amborg Christensdatter dpt. 25/3-1773 bg. 8/2-1792. "Ambor Christensdatter Verket, 19 Aar."
8. Jacob Christensen dpt. 10/3-1776.
9. Christence Christensdatter dpt. 9/6-1778.

F.f. Christen Smeds og Karen Helgesdatters Helge: Ole Edberg, Niels Pedersen, Jan Augustiniusen, Karen Pedersd., Gunnil Bentsd.
F.f. Christen Smeds og Karen Helgesdatters Karen Maria: Monsieur Christen Riis, Monsieur Peter Bøgelund, Inger Olsd. Wrk., Anna Kaalle.
F.f. Christen Hansen Smeds og Karen Helgesdatters Karen Maria: Jon Steensen, Johannes Marsmester, Erich Skoleholder, Anna Kaasen, Karen Finsrød.
F.f. Christen Hansen Smeds og Karen Helgesdatters Niels: Claus Rommenes, Tron Mognsen, Hasle Nilsen, Sara Bentsd. Hougen, Anna Jonsd. Wrk.
F.f. Christen Hansen Smeds og Karen Helgesdatters Halvor: Monsieur Jacob Raaberg, Clemmet Nielsen, Steen Jonsen, Anna Rommenes, Christence Helgesd. Nib.
F.f. Christen Hansen Smeds og Karen Helgesdatters Ambor: Claus Rommenes, Benth Jonsen, Jacob Lund, Karen Nedre Sannes, Anna Clemmetsd.
F.f. Christen Hansen Smeds og Karen Helgesdatters Ambor: Mæster Jon Poulsen, Clemet Nielsen, Arve Andersen, Anna Vestre Romnæs, Kirsten Lund.
F.f. Mæster Christen Hansen Smeds og Karen Heljesdatters Jacob: Clemet Nielsen, Benth Jonsen, Ole Mognsen, Annichen Margrethe Nielsd., Lisbet Jonsd.
F.f. Mester Christen Hansen Smeds og Karen Helgesdatters Christence: Claus Rommenes, Benth Jonsen Saug, Christen Jæspersen Wrk., Mademoiselle Ellen Poulsd., Lisbet Jonsd.

Christen Hansen og Karen Helgesdatter er ganske sikkert innflytter til Holla. Ingen av dem er konfirmert i Holla.


Familie 6.
Verket 1762.

Skolelærer på verkets skole
Erik Eriksen Aaseth (fra Ringsaker, Hedmark?) f. ca.
g. i Holla 12/2-1765 m. Ingeborg Anthonidatter Scholberg f. ca.
Forlovere: "P. Lund og D. Altenburg."
1. Ezechiel Eriksen dpt. 21/9-1765.
2. Karen Eriksdatter dpt. 1/11-1767.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Erich Skoleholder og Ingeborg Anthonidatters Ezechiel: Fogden Rougtved, Forvalter D. Altenburg, Studios M. Severin Kræfting, Madame Maren Eleonora Schierven, Jomfr, Hedevig Jørgensen.
F.f. Skoleholder Erich Aaseth og Ingebor Antoniidatters Karen: Christen Smed, Jacob Raaberg, Arne Erichsen Stier, Inger Olsd. Wrk., Maren Pedersd. Kaasen.

Erik Eriksen var fadder i flere barnedåper i Holla. Den første i 1762. Ingen personer i disse barnedåpene kan sees
å ha noenfamiliesammenheng med han. Han er heller ikke konfirmert i Holla.
Paret ble trolovet i Holla 3/1-1765. Det ser ut til å ha flytta vekk fra Holla igjen før 1770. Han finnes ikke i FT 1801.


Familie 7.
Verket 1762.

Arbeider
Ole Pedersen fra Verket dpt. 29/9-1732, s.a. Peder Simensen. Se Familie 1 - Verket 1720.
g. i Holla 16/11-1755 m. Giertrud Jacobsdatter (Lerche) fra Gråten i Solum dpt. 16/1-1734, d.a. Jacob Eriksen Lerche og Karen Iversdatter.
Forlovere: "Anders Tronsen og Hans Pedersen Saugmester."
1. Peder Olsen dpt. 18/4-1756 g. i Solum 28/9-1780 m. Maren Larsdatter, d.a. Lars Eriksen og Mari Hansdatter Verven. Peder ble sagmester. Bodde ved klosteret ved Skien (i Solum).
2. Simon Olsen dpt. 20/8-1758 g. i Solum 18/10-1781 m. Gjertrud Hansd., d.a. Hans Abrahamsen Lerodden og Inger Larsdatter.
3. Lisbeth Olsdatter dpt. 29/3-1761 g. i Skien 27/11-1789 m. Hans Jacob Larsen Lerche. Bodde på Klosterhaugene i Solum.
4. Berthe Kirstine Olsdatter dpt. 9/10-1763 bg. 1/5-1795 i Solum. "Berthe Olsd. Hougene, 32 Aar." Hougene = Klosterhaugene.
5. Jacob Lerche Olsen dpt. 26/12-1766 i Solum.

F.f. 
Ole Pedersen Saugen og Giertrud Jacobsdatters Peder: Rasmus Pedersen, Arve Andersen, Anders Halvorsen, Berte Tejen, Anna Jacobsd.
F.f. Ole Pedersen ved Saugen og Giertrud Jacobsdatters Simon: Thomas Kasted, Sivert Tejen, Brønnil Pedersen, Maren Kringelfet, Abigael Christensd.
F.f. Ole Pedersen Wrk. og Giertrud Jacobsdatters Lisbet: Thomas Kastet, Michel Thomasen, Jens Pedersen, Anna Jacobsd., Anna Tejen.
F.f. Ole Pedersen Wrk. og Giertrud Jacobsdatters Berthe Kirstine: Lars Dahl af Solum, Ledvor Tejen, Christian Ringsevje, Berthe Tejen, Gro Kiøstolsd.
F.f. 
Ole Pedersen og Giertrud Jacobsdatter Closterøens Jacob Lerche: Anne Jacobsd., Inger Larsd., Thorsten Jans.(Jons.?), Peder Olsen), Christen Closterøen.

Her er det kun faddere av "tjukke slekta". Ole Pedersen begynte å jobbe på sagbruket. Siden ca. 1760 var han på jernverket.
Denne familien flytta i ca. 1765 til Klosterøya ved Skien (i Solum), hvor Ole Pedersen trolig hadde jobb på sagene i Skien.


Familie 8.
Verket 1762.

Verksarbeider
Mikkel Thomassen (Michel Thomassen).
g.m. Kirsten Pedersdatter.

Disse kan ikke sees å ha fått barn i Holla.


Familie 9.
Verket 1762.

Verksarbeider, pramroer
Jens Pedersen fra Verket dpt. 19/1-1738 d. ca. 1787 (skifte), s.a. Peder Jensen. Se Familie 3 - Verket 1740.
g.m. Aaste Kittilsdatter fra Yttingen lille under Susås f. ca. 1733 bg. 12/10-1804. "Aaste Kittilsd. Wrk., 73 Aar.", d.a. Kittil Nilsen Yttingen.
1. Margrethe Jensdatter dpt. 5/7-1761 g.m. Christen Johansen. Se Familie 9 - Verket 1782.
2. Ingeborg dpt. 5/8-1764 bg. 20/1-1770. "Ingebor Jensd. Wrk., 6 Aar."
3. Peder dpt. 5/10-1766 bg. 20/1-1770. "Peder Jensen Wrk., 3 1/2 Aar."
4. Peder Jensen dpt. 5/12-1770. Se Familie 51 - Verket 1801.
5. Jens Jensen dpt. 7/5-1775. Se Familie 52 - Verket 1801.
6. Ingeborg Jensdatter f. 24/7-1780.

F.f. 
Jens Pedersen Wrk. og Aaste Kittilsdatters Margrethe: Jan Jonsen, Peder Nielsen, Peder Heisholt, Ingebor Tollefsd., Ingebor Hegnen.
F.f. Jens Pedersen Wrk. og Aaste Kittilsdatters Ingebor: Jon Tronsen, Arve Andersen, Rasmus Olsen, Ingebor Tollefsd., Maren Tygesd.
F.f. Jens Pedersen Wrk. og Aaste Kittilsdatters Peder: Jon Tronsen, Rasmus Johannesen, Niels Andersen, Asber Andersd., Anna Hovelsd.
F.f. Jens Pedersen W. og Aaste Kittilsdatters Jens: Jon Jonsen, Arve Andersen, Clemet Mognsen, Anna Christensd., Aslou Sommunsd.
F.f. Jens Pedersen Værket og Aaste Kittilsdatters Ingeborg: Jan Thomæsen, Rasmus Johannisen, Tollef Halvorsen Værket, Anna Clemmetsd., Margrethe Jensd. Wrk.


Familie 10.
Verket 1762.

Her var oppført Hans Mortensen med familie. Se Familie 24 - Verket 1782.

"Andre hos sig hværende": Margrethe Eriksdatter. Enke Gammel og meget Fattig.
bg. 15/5-1769 "Margrethe Erichsd., Wrk., 76 Aar, ved Rommenes." Se Kvernodden under Romnes.


Familie 11.
Verket 1762. Lommerud under Prestegården.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. I 2, folie 69. Digitalarkivet.
"Pladsen Lommerud fæstet fra Præst Sukov til Ole Jensen mod Aarlig afgift 8 rdl., dat. 31. Jan. 1756."


Verksarbeider
Ole Jensen Lommerud fra Sagene? f. ca. 1720.
g. i Holla 14/4-1750 m. Kirsten Svendsdatter fra Namløs nedre? dpt. 16/7-1724 bg. 1/8-1772. "Kirsten Svensd. Wrk., 48 Aar.", d.a. Svend Kolbjørnsen.
1. Jens Olsen dpt. 19/5-1750. Se Familie 13 - Verket 1782.
2. Svend Olsen Lommerud dpt. 13/1-1753. Se Familie 15 - Verket 1782.
3. Berthe Olsdatter dpt. 25/12-1754. Fadder i 1776.
4. Anna dpt. 12/9-1756 bg. 12/6-1763. "Anna Olsd. Wrk., 7 Aar."
5. Even dpt. 8/4-1759 bg. 28/10-1759. "Even Olsen Wrk., 7 Mnd. 3 Dage."
6. Karen dpt. 14/3-1761 bg. 26/10-1765. "Karen Olsd. Wrk., 4 Aar 6 Mnd."
7. Anna dpt. 18/5-1764 bg. 7/10-1764. "Anna Olsd. Wrk., 4 Mnd."

F.f. = Faddere for ...

F.f. Ole Jensen Lommerud og Kirsten Svendsdatters Jens: Halvor Evensen, Svenche Præstegaarden, Jonas Præstegaarden, Anna Store Hottved, Berte Svensd. Præstegaarden.
F.f. Ole Lommerud og Kirsten Svendsdatters Svend: Niels Pedersen Præstegaarden, Peder Monen, Anna Eg, Pernille Espevolden, Berte Svensd.
F.f. Ole Lommerud og Kirsten Svensdatters Berthe: Peder Monen, Halvor Tved, Anders Gunnerud, Anna Store Hottved, Kirsten Gladhuus.
F.f. Ole Lommerud og Kirsten Svensdatters Anna: Søren Gladhuus, Peder Monen, Anders Gunnerud, Inger Houg, Anna Eliad.
F.f. Ole Jensen Wrk. og Kirsten Svensdatters Even: Hans Mortensen, Brønnil Pedersen, Kirsten Torstensd., Anna Pedersd.
F.f. Ole Jensen Wrk. og Kirsten Svensdatters Karen: Johannes Rasmusen, Hans Mortensen, Jens Pedersen, Kirsten Torstensd., Anna Pedersd. Præstegaarden.
F.f. Ole Jensen Wrk. og Kirsten Svensdatters Anna: Christen Nyhuus, Christen Jæspersen Wrk., Christian Ringsevje, Ingebor Tollefsd. Wrk., Anne Pedersd.

Se hvem fadderne er og du vil se barnets nærmeste familie og ofte hvor de bodde.

Kirsten Svendsdatters søster Berthe Svendsdatter var i tjeneste på Prestegården i 1750 og i 1753.

Ole Jensen Lommerud har trolig flytta fra Holla før taksten over jernværket ble holdt i august 1778.


Familie 12.
Verket 1762. Sandbakken under Prestegården.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. I 2, folie 69. Digitalarkivet.
"Pladsen Sandbakken fæstet fra Præst Sukovs Enke til Hans Olsen mod Aarlig afgift 23 rdl., dat. 4. Jan. 1757."

Verksarbeider
Hans Olsen fra Verket dpt. 18/2-1731, s.a. Ole Enersen. Se Familie 4 - Verket 1740.
g. i Holla 29/12-1754 m. Kirsten Torstensdatter fra Verket dpt. 9/10-1735, d.a. Torsten Amundsen. Se Familie 5 - Verket 1740.
1. Ole Hansen dpt. 2/2-1756.
2. Karen Hansdatter dpt. 18/3-1758 g.m. Bent Pedersen. Se Familie 59 - Verket 1801.
3. Anna Hansdatter dpt. 26/11-1760. Bodde hjemme og var blind i 1801. Ugift.
4. Gjert dpt. 19/12-1762 bg. 31/12-1769. "Giert Hansen Wrk."
5. Cathrine Hansdatter dpt. 25/3-1765.
6. Kirsten Hansdatter dpt. 19/6-1768.
7. Ingeborg Hansdatter dpt. 5/5-1771 g. i Holla 19/10-1797 m. Christopher Olsen fra Verket. Bodde ved Hørte-verket?
8. Torsten Hansen dpt. 7/4-1776. Se Familie 40 - Verket 1801.
9. Gjert Hansen f. 13/5-1779. Se Familie 20 - Verket 1822.

F.f. Hans Olsen Wrk. og Kirsten Torstensdatters Ole: Kulleskriver Christen Rasmussen, Ole Smed, Niels Olsen, Jomfrue Bowmann, Ingebor Tollefsd. Wrk.
F.f. Hans Olsen Wrk. og Kirsten Torstensdatters Karen: Torsten Ammunsen, Hans Vibeto, Ammund Haagensen, Anna Ringsevje, Ingebor Tollefsd. Wrk.
F.f. Hans Olsen Wrk. og Kirsten Torstensdatters Anna: Ole Edberg, Niels Olsen, Halvor Halvorsen, Karen Helgesd., Karen Olsd.
F.f. Hans Olsen Wrk. og Kirsten Torstensdatters Giert: Niels Olsen, Hans Torbiørnsen, Christian Olsen, Dorthe Møller, Karen Olsd.
F.f. Hans Olsen Wrk. og Kirsten Torstensdatters Cathrine: Niels Olsen Wrk., Peder Nielsen Wrk., Christian Ringsevje, Ingebor Tollefsd. Wrk., Giertrud Jacobsd. Wrk.
F.f. Hans Olsen Wrk. og Kirsten Torstensdatters Kirsten: Christen Jæspersen, Christian Olsen, Jan Thomasen, Dorthe Møller, Karen Ringsevje.
F.f. Hans Olsen Wrk. og Kirsten Torstensdatters Ingebor: Anders øvre Wibeto, Benth Thomasen Wrk., Niels Thomasen, Anna Kirstine Rasmusd., Karen Olsd. Wrk.
F.f. Hans Olsen Wrk. og Kirsten Torstensdatters Torsten: Christian Olsen, Christopher Christophersen, Ole Jensen Wrk., Kirsten Ringsevjen, Sara Arvesd.
F.f. Hans Olsen paa Wrk. og Kirsten Torstensdatters Giert: Annund Skippervold, Jan Thomæsen Verket, Bent Pedersen Verket, Anna Kirstine Rasmusd., Karen Hansd.


Familie 13.
Verket 1762.

Her var oppført verksarbeider Nils Halvorsen og kone. Se Familie 19 - Verket 1740.

"Andre hos sig hværende: Karen Nielsdatter. Pensionist ved Vercket."


Familie 14.
Verket 1762.

Her var oppført enka etter Christopher Amundsen og 3 sønner. Se Familie 6 - Verket 1740.

"Andre hos sig hværende: Hans Torbiørnsøn."


Familie 15.
Verket 1762. Jons gjestgiveri, samt Møllerløkka under Prestegården.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. I 2, folie 69. Digitalarkivet.
"Pladsen Møllerløkken fæstet fra Præst Sukov til Jon Steensen, dat. 31. Jan. 1747, mod Aarlig afgift 11 Rdl."

Former, senere gjestgiver
Jon Steensen f. ca. 1711 bg. 28/1-1793. "Jon Steensen Wrk., 82 Aar.", s.a. Steen Jahnsen. Se Familie 4 - Verket 1720.
g. i Holla 29/9-1743 m. enke Inger Olsdatter fra Verket f. ca. 1711 bg. 12/3-1799. "Inger Olsd. Sannæs, 84 Aar.", d.a. hammersmed Ole Nilsen. Se Familie 6 - Verket 1720.
1. Steen Jonsen dpt. 9/5-1745. Se Familie 20 - Verket 1782.
2. Bent Jonsen dpt. 25/12-1746. Se Familie 24 - Saga 1782.
3. Anna Jonsdatter dpt. 17/11-1748 g.m. former Nils Christophersen. Se Familie 8 - Verket 1782.
4. Ole dpt. 1/8-1751 bg. 11/9-1751. "Ole Jonsen Wrk., 6 Uger."
5. Johanne Jonsdatter dpt. 23/7-1752 g. i Holla 22/10-1771 m. Jacob Hansen Reinholt fra Heddal. Bodde på Kastet i Heddal.
6. Jørgen dpt. 6/2-1754 bg. 9/3-1754. "Jørgen Jonsen Wrk., 3 Uger."
7. Lisbeth Maria Jonsdatter dpt. 8/2-1755 g.m. Nils Olsen Sannæs. Se Sannes nedre.

F.f. 
Joen Stensens og Inger Olsdatters Steen: Ole Smed, Mogens Olsen Verket, Hans Pedersen Saugmester, Inger, Steen Jansens, Maren Tronsd. Finsrud.
F.f. 
Jon Steensens og Inger Olsdatters Bent: Niels Olsen, Søren Knudsen, Madame Marie Bomhoff, Anne Tronsd., Maria Steensd.
F.f. Jon Steensen Formers og Inger Olsdatters Anna: Niels Olsen, Mogns Olsen, Halvor Ulefos, Madame Maria Bomhoff, Jytte Schibsnæs.
F.f. Jon Steensen Formers og Inger Olsdatters Ole: Anders Urgaard, Mogns Olsen, Ole Axelsen, Maren Tronsd., Karen Pedersd. Saug.
F.f. Jon Steensen Formers og Inger Olsdatters Johanne: Peder Lund, Clemmet Nielsen, Tolf Nielsen, Anna Tronsd., Ingebor Olsd. Saug.
F.f. Jon Steensen Formers og Inger Olsdatters Jørgen: Lars Hansen, Mogns Olsen, Tollef Pedersen, Maren Tronsd., Karen Pedersd. Saug.
F.f. Jon Steensen Formers og Inger Olsdatters Lisbet Maria: Jacob Rommenæs, Mogns Olsen, Ole Finsrud, Karen Pedersd. Saug, Anna Jacobsd. Saug.

Inger Olsdatter var tidligere g.m. Bent Thomasen på jernverket. Se Familie 7 - Verket 1720.

Jon Steensen er helt klart en etterkommer av Vallonerne som kom til Holla jernværk på 1600-tallet.

Skifte etter Jon Steensen her i 1798. Gjermundsen side 214.


Familie 16.
Verket 1762.

Her var oppført Verksarbeider "Niels Erichsen" med kone. Se Familie 8 - Verket 1740.


Familie 17.
Verket 1762.

Her var oppført verksarbeider (tidligere tambour) Hans Larsen og hans tredje kone Barbro Olsdatter. Se Familie 13 - Verket 1740.


Familie 18.
Verket 1762.

Verksarbeider, tømmermann
Peder Nilsen fra Steinsholt under Romnes dpt. 23/11-1732 bg. 1/6-1802. "Peder Nielsen Wrk., 71 Aar.", s.a. Nils Thomasen Stensholt.
g. i Holla 4/9-1757 m. Karen Paulsdatter f. ca. 1721 bg. 20/11-1806. "Karen Poulsd. Wrk., 82 Aar."
1. Nils Pedersen "den store" dpt. 15/5-1757 i Solum. Se Familie 34 - Verket 1782.
2. Bent Pedersen dpt. 28/10-1759 i Holla. Se Familie 59 - Verket 1801.
3. Gunder dpt. 26/1-1762 bg. 10/4-1763. "Gunder Pedersen Wrk., 1 Aar 9 Uger."
4. Poul dpt. 24/6-1764 bg. 1/9-1764. "Poul Pedersen Wrk., 9 Uger."
5. Thomas Pedersen dpt. 13/4-1766. Se Familie 15 - Verket 1801.
6. Haagen Pedersen dpt. 12/2-1769. Se Familie 68 - Verket 1801.

F.f. Peder Nielsøn fra Ulefos hvis Kone Karen Poulsd. giorde barsel i Graaden da Dagen udj efti gaaet, Niels: Christen Hansøn, Matthias Torstensøn Ulefos, Ole Wetlesøn Graaden, Dorthe Thorsd. Ulefos, Catharina Adolphsd. Graaden.
F.f. 
Peder Nielsen Wrk. og Karen Poulsdatters Benth: Thomas Kastet, Thomas Møller, Clemmet Nielsen, Karen Pedersd., Gunnil Bentsd.
F.f. Peder Nielsen Wrk. og Karen Poulsdatters Gunder: Ole Pedersen Wrk., Ole Steensholt, Clemmet Præstegaard, Dorthe Møller, Kirsten Kaasen.
F.f. Peder Nielsen Wrk. og Karen Poulsdatters Poul: Bertel Thomasen, Christen Jæspersen, Bent Thomasen, Dorthe Møller, Kirsten Kaasen.
F.f. Peder Nielsen Wrk. og Karen Poulsdatters Thomas: Arve Andersen, Bertel Thomasen, Haagen Christophersen, Dorthe Thorsd. Wrk., Kirsten Mognsd. Kaasen.
F.f. Peder Nielsen Wrk. og Karen Poulsdatters Haagen: Christen Jæspersen, Bertel Thomasen, Stephan Gulbrandsen, Dorthea Møller, Anna Jonsd. Wrk.

 


Familie 19.
Verket 1762.

Her var oppført Verksarbeider Peder Jensen og hans andre kone Maria Nilsdatter. Se Familie 3 - Verket 1740.


Familie 20.
Verket 1762.

Jernverksarbeider
Brynild Pedersen fra S. Namløs f. ca. 1711 bg. 4/10-1761. "Brønnil Pedersen Wrk., 50 Aar.", s.a. Peder Thomasen Namløs.
g. i Holla 17/10-1751 m. Boel Torstensdatter fra Verket dpt. 26/12-1731, d.a. Torsten Bjørnsen. Se Familie 2 - Verket 1740.
1. Marthe Brynildsdatter dpt. 13/1-1752.
2. Thore dpt. 29/6-1754 bg. 1/2-1755. "Thore Brønnilsd. Wrk., 7 Mnd. 8 Dage."
3. Peder Brynildsen dpt. 11/7-1756 bg. 28/1-1776. "Peder Brønnilsen Wrk., 19 Aar 10 Mnd."
4. Jahn Brynildsen dpt. 21/7-1759. Se Familie 33 - Verket 1801.

F.f. = Faddere for ...

F.f. 
Brønnil Pedersen Wrk. og Boel Torstensdatters Marthe: Jan Biørnsen, Gunder Søve, Anders Halvorsen, Anna Johannesd., Ingebor Tollefsd.
F.f.
 Brønnil Pedersen Wrk. og Boel Torstensdatters Thore: Jan Biørnsen, Anders Olsen, Lisbet Thomasd., Anna Evensd., Kirsten Torstensd.
F.f. Brønnil Pedersen Wrk. og Boel Torstensdatters Peder: Jaen Biørnsen Wrk., Mathiis Torstensen, Gunder Pedersen, Lisbet Thomæd., Malene Christophersd.
F.f. Brønnil Pedersen Wrk. og Boel Torstensdatters Jan: Gunder Ringsevje, Mathis Torstensen, Ole Pedersen Wrk., Elen Christensd. Wrk., Anna Evensd. Wrk.


Se hvem fadderne er og du vil se barnets nærmeste familie og ofte hvor de bodde.

1762: Enke Boel Torstensdatter. "Fattig faaer af Værcks Cassen."

Enka Boel Torstensdatter ble g2g i Holla 1767 med Johan Arvesen på Verket. Se Familie 33 - Verket 1762.


Familie 21.
Verket 1762.

Verksarbeider
Arve Andersen fra Sagbruket? f. ca. 1725 (konf. i Holla 1748) bg. 19/3-1797. "Arve Andersen Wrk., 72 Aar.", s.a. Anders (Henriksen?).
g. i Holla 21/11-1756 m. Anna Kirstine Rasmusdatter fra Sagene dpt. 6/5-1735 bg. 1/6-1812. "Enken Anne Kirstine Rasmusd. Wrk., 78 Aar.", d.a. 
Rasmus Pedersen Mundstrup (Dansk) og Marte Jensdatter.
1. Karen Arvesdatter dpt. 14/8-1757 g.m. Peder Abrahamsen. Se Familie 13 - Sagene 1782.
2. Sara Arvesdatter dpt. 29/4-1759 bg. i Solum 25/5-1797 g. i Holla 8/2-1782 m. Hans Andersen (Hans Andersen Halling). Bodde på Ø. Klyve i Solum.
3. Henrik Arvesen dpt. 24/10-1767. Se Familie 26 - Verket 1801.

F.f. 
Arve Andersen Wrk. og Anna Kirstine Rasmusdatters Karen: Anders Halvorsen, Mathiis Torstensen, Hans Torbiørnsen, Elen Christensd., Boel Torstensd.
F.f. Arve Andersen Wrk. og Anna Kirstine Rasmusdatters Sara: Ole Pedersen, Jan Jonsen, Hans Torbiørnsen, Elen Christensd., Inger Nielsd.
F.f. Arve Andersen Wrk. og Anna Kirstine Rasmusdatters Hendrich: Hasle Nielsen, Hans Torbiørnsen, Ole Torbiørnsen, Karen Helgesd., Guri Nielsd. Wrk.

Det er på det rene at denne Arve Andersen IKKE er den samme Arve Andersen, som ble født på N. Vale i Valebø og døpt i Holla den 29/9-1723. Denne verks-arbeideren er ikke funnet døpt i Holla, men han ble konfirmert i Holla i 1748. Da bodde han ved sagbruket. G.S.

 


Familie 22.
Verket 1762.

Her var oppført enke Ingebor Olsdatter. "Fattig faaer af Værcks Cassen." Enke etter Torbjørn Arvesen. Se Familie 9 - Verket 1740.
 


Familie 23.
Verket 1762.

Verksarbeider
Erik Brønnilsen.

Dette kan være den ugifte Erik Brynildsen fra N. Jøntvedt f. ca. 1711, som sønn av Brynild Eriksen Jøntvedt og Ingeborg Kittilsdatter.
Han døde ugift hjemme på N. Jøntvedt i mars 1764 og ble begravet 18/3-1764 ved Helgen kirke. "Erich Brønnilsen, 53 Aar."
 


Familie 24.
Verket 1762.

Her var oppført Jan Bjørnsens enke Berthe AndersdatterSe Familie 14 - Verket 1740.
"Andre hos sig hværende": Marthe Thorsdatter. "Fattig ligger nu ved Sengen. Faaer af Verckets Casse." 


Familie 25.
Verket 1762.

Verksarbeider
Søren Madsen (Søren Matsen) fra Sagene f. ca. 1694 bg. 11/6-1769. "Søren Madsen, 75 Aar.", s.a. Sagmester Mads Nielsen. Se Familie 1 - Sagene 1700.
g1g i Solum 12/7-1716 m. Anna Andersdatter f. ca. 1695 i Solum?
g2g i Holla 6/9-1748 m. Inger Arvesdatter fra Verket dpt. 1/5-1718, d.a. Arve Hansen. Se Familie 5 - Verket 1720.
1. Margrethe Sørensdatter dpt. i Solum 8/9-1715. Fadder for sin halvsøster Anna i 1749.
2. Anders Sørensen f. ca. 1717. Se Familie 26 - Verket 1762.
3. Berthe Sørensdatter dpt. 10/11-1720 i Holla.
4. Peder Sørensen dpt. 10/12-1724.
5. Berthe Sørensdatter dpt. 24/2-1726 g.m. Jan Jonsen. Se Familie 30 - Verket 1762.
Barn i 2. ekteskap:
6. Anna dpt. 16/3-1749 bg. 8/2-1750. "Anna Sørensd. Wrk., 42 Uger."
7. Henrik Sørensen dpt. 1/8-1751. Se Familie 25 - Verket 1782.
8. Sara dpt. 23/6-1754 bg. 15/3-1755. "Sara Sørensd. Wrk., 8 Mnd."
9. Sara dpt. 17/7-1757 bg. 1/11-1758. "Sara Sørensd. Wrk., 1 Aar 17 Uger."
10. Sara Sørensdatter dpt. 24/8-1760.

F.f. Et uægte barn fra Biørntvedteje, udlagt til fader Søfren Matzsøn, moderen Anne Andersdatter, barnets nafn Margrete: Søfren Torsøn, Mons Lucasøn, Astri Ifversd., Giertrud Olsd., Gunnild Jonsd.
F.f. 
Søren Matsens og Anne Andersdatters Berte: Gunne Fæhn, Søren Knudsen, Sibilla Jansd., Berte Olsd., Anne Jensd.
F.f. Søren Matsens og Anne Andersdatters Peder: Arve Hansen, Søren Knudsen, Bernt Nielsen, Sibille Jansd., Karen Halvorsd.
F.f. Søren Matsens og Anne Andersdatters Birte: Søren Knudsen, Anun Torstensen, Christopher Matsen, Katrine Sverrig, Maren Matsd.
F.f. Søren Matsen Wrk. og Inger Arvesdatters Anna: Torbiørn Arvesen, Jan Jonsen, Brønnil Pedersen, Margrethe Sørensd., Elen Christensd.
F.f. Søren Matsens og Inger Arvesdatters Henrich: Johan Arvesen, Arve Andersen, Jens Olsen, Maren Matsd., Maren Rasmusd.
F.f. Søren Matsens og Inger Arvesdatters Sara: Jan Biørnsen, Niels Erichsen, Anders Halvorsen, Elen Thorstensd., Maren Christophersd.
F.f. Søren Madsen Wrk. og Inger Arvesdatters Sara: Christopher Madsen, Anders Sørensen, Elen Christensd., Anna Larsd. Wrk.
F.f. Søren Madsens og Inger Arvesdatters Sara: Arve Andersen, Hans Torbiørnsen, Sven Nielsen, Elen Christophersd., Malene Christophersd.


Søren Madsens søsken i Holla:
Maren Madsdatter g1g m. Haagen Anundsen, g2g m. Ole Axelsen. Se Familie 16 - Verket 1740.
Christopher Madsen (Sverget). Se Familie 34 - Verket 1762.

Inger Arvesdatter hadde en sønn før ekteskap. Det var Svend Nilsen dpt. 22/3-1744. Se Familie 16 - Verket 1782.


Familie 26.
Verket 1762.

Verksarbeider
Anders Sørensen fra Verket f. ca. 1717 bg. 6/5-1764. "Anders Sørensen Wrk., 48 Aar.", s.a. Søren Madsen. Se Familie 25 - Verket 1762.
g1g i Holla 1/11-1739 m. Gunhild Mortensdatter f. ca. 1717 bg. 22/3-1758. "Gunnil Mortensd., 41 Aar 3 Mnd."
g2g i Holla 30/9-1758 m. Gjertrud Nilsdatter fra Saga dpt. 15/3-1730 bg. 7/3-1812. "Enken Gjertrud Nielsd., 83 Aar 2 Dage.", d.a. Nils Clemmetsen. Se Familie 7 - Sagene 1720.
1. Morten dpt. 13/12-1739. Trolig død før 1741.
2. Morten dpt. 21/5-1741 bg. 23/5-1750. "Morten Andersen Wrk., 9 Aar."
3. Ingeborg dpt. 8/3-1744 bg. 19/4-1758. "Ingebor Andersd., 13 Aar 1 Mnd. 26 Dage."
4. Peder dpt. 30/1-1745 bg. 4/1-1749. "Peder Andersen Wrk., 3 Aar 10 Mnd."
5. Anna Andersdatter dpt. 5/5-1748.
6. Pernille Andersdatter dpt. 2/2-1751 bg. 11/11-1808. "Pernille Andersd. Torsnæs, 58 Aar."
7. Søren dpt. 10/2-1753 bg. 22/3-1755. "Søren Andersen Wrk., 2 Aar."
8. Berthe dpt. 11/12-1756 bg. 11/6-1757. "Berte Andersd. Wrk., 26 Uger."
Barn i 2. ekteskap:
9. Inger Andersdatter dpt. 29/4-1759 g.m. Nils Andersen. Se Familie 32 - Sagene 1801.
10. Gunhild Andersdatter dpt. 2/2-1762.

F.f. Anders Sørensens og Gunnil Mortensdatters Morten: Christopher Matsen, Henrich Arvesen, Anna Jensd., Kirsten Andersd., Inger Arvesd.
F.f. Anders Sørensens og Gunnil Mortensdatters Morten: Søren Matsen, Ole Halvorsen, Anna Jensd., Margrete Sørensd., Margrete Amundsd.
F.f. Anders Sørensens og Gunnil Mortensdatters Ingebor: Torbiørn Arvesen, Johan Arvesen, Maren Tronsd., Margrete Sørensd., Berte Sørensd.
F.f. Anders Sørensen Wrk. og Gunnil Mortensdatters Peder: Søren Matsen, Niels Clausen, Ingebor Olsd., Ingebor Knudsd., Berte Sørensd.
F.f. Anders Sørensen Wrk. og Gunnil Mortensdatters Anna: Christopher Matsen, Torbiørn Arvesen, Brønnil Pedersen, Inger Olsd. Wrk., Berte Sørensd.
F.f. Anders Sørensen Wrk. og Gunnil Mortensdatters Pernille: Christopher Matsen, Anders Olsen Wrk., Anders Halvorsen Wrk., Taran Tronsd. Kaasen, Ingebor Findsrud.
F.f. Anders Sørensen Wrk. og Gunnil Mortensdatters Søren: Jan Jonsen, Halvor Halvorsen Wrk., Rasmus Pedersen, Margrethe Sørensd., Boel Torstensd. Wrk.
F.f. Anders Sørensen Wrk. og Gunnill Mortensdatters Berthe: Søren Matsen, Jan Jonsen, Hans Torbiørnsen, Elen Christensd., Ingebor Pedersd. Saug.
F.f. Anders Sørensen Wrk. og Giertrud Nielsdatters Inger: Clemmet Nielsen, Gunder Nielsen, Ole Nielsen, Madame Dorothea Maria Holm, Karen Pedersd. Saug.
F.f. Anders Sørensen Wrk. og Giertrud Nielsdatters Gunnild: Gunder Nielsen, Tolf Nielsen, Ole Nielsen, Karen Pedersd. Saug, Giertrud Hansdatter Wrk.


Familie 27.
Verket 1762.

Her var oppført enke Berthe Olsdatter. "Fattig faaer af Vercks Cassen." Hun var enke etter verksarbeider Nils Clausen. Se Familie 10 - Verket 1740.
"Andre hos sig hværende": Johanne Mortensdatter.


Familie 28.
Verket 1762. Ringsevja und. Prestegården.

Verksarbeider, husmann med jord
Nils Olsen Ringsevje dpt. 1/2-1728 bg. 5/10-1804. "Niels Olsen Ringsevje, 80 Aar.", s.a. Ole Enersen. Se Familie 4 - Verket 1740.
g.m. Kirsten Larsdatter fra Holtan(3) i Helgen dpt. 28/1-1725 bg. 13/10-1804. "Kirsten Larsd. Ringsevje, 78 Aar.", d.a. Lars Jensen Holtene.
1. Anna Nilsdatter dpt. 31/3-1754.
2. Kirsten Nilsdatter dpt. 8/2-1756.
3. Lars Nilsen Ringsevjen dpt. 23/3-1758. Se Familie 56 - Verket 1822.
4. Gunvor Nilsdatter dpt. 22/3-1761.
5. Maren dpt. 14/8-1763 bg. 8/6-1766. "Maren Nielsd. Wrk., 3 Aar ringere 9 Uger."
6. Maren dpt. 10/8-1766 bg. 23/8-1766. "Maren Nielsd. Wrk., 14 Dage."

F.f. Niels Olsen Wrk. og Kirsten Larsdatters Anna: Niels Olsen, Mogns Olsen, Jens Holten, Maren Lunds, Live Helgen, Johanne Rasmusd.
F.f. Niels Olsen Wrk. og Kirsten Larsdatters Kirsten: Jens Holten, Hans Olsen, Jens Olsen, Madame Bowman, Karen Annunsd. Wrk.
F.f. Niels Olsen Wrk. og Kirsten Larsdatters Lars: Jens Olsen, Ole Helgen, Anders Olsen Ringsevje, Ingebor Tollefsdatter Wrk., Berthe Olsd. Ringsevje.
F.f. Niels Olsen Wrk. og Kirsten Larsdatters Gunnor: Sergeant Jens Holten, Ole Helgen, Halvor Halvorsen, Catrine Edberg, Kirsten Torstensd. Wrk.
F.f. Niels Olsen Wrk. og Kirsten Larsdatters Maren: Michel Thomasen, Hans Torbiørnsen, Anders Olsen Ringsevjen, Anna Ringsevjen, Karen Ringsevjen.
F.f. Niels Olsen Wrk. og Kirsten Larsdatters Maren: Tron Kaasen, Peder Jonasen, Anders Ringsevjen, Anna Ringsevjen, Guri Præstegaarden.


Familie 29.
Verket 1762.

Kirkesanger, klokker, skolelærer
Peder Torstensen Lund (Peder Lund) fra? f. ca. 1709 bg. 23/3-1786. "Forrige Klokker Peder Torstensen Lund, 76 Aar 49 Uger 6 Dage.", s.a. Torsten Lund.
g. i Holla 2/11-1740 m. Maren Nilsdatter f. ca. 1715 bg. 26/3-1789. "Maren Nielsd. Lund, 74 Aar."
1. Søren Tønder dpt. 22/10-1741 bg. 4/11-1741. "Søren Tønder, 14 Dage."
2. Nils Stabel dpt. 26/9-1742 bg. 19/5-1744. "Niels Stabel Lund, 1 Aar 8 Mnd."
3. Kirsten dpt. 25/3-1745 bg. 20/1-1749. "Kirsten Lund, 3 Aar 10 Mnd."
4. Jacob Ording Pedersen Lund dpt. 26/10-1747. Se Familie 31 - Verket 1782.
5. Nils dpt. 7/5-1750 bg. 16/6-1750. "Niels Pedersen Lund, 6 Uger."
6. Dorthe Maria (tvilling) dpt. 1/6-1751 bg. 22/2-1752. "Dorthe Maria Pedersd. Lund, 9 Mnd."
7. Kirsten (tvilling) dpt. 1/6-1751 bg. 22/2-1752. "Kirsten Pedersd. Lund, 9 Mnd."
8. Kirsten Dorthea Pedersdatter Lund dpt. 6/3-1754 g.m. klokker Peder Larsen Dahl. Se Familie 32 - Verket 1782.
9. Ludvig Andreas dpt. 10/11-1756 bg. 28/2-1757. "Ludvig Andreas Lund, 4 Mnd."

F.f. 
Peder Lunds og Maren Nielsdatters Søren Tønder: Steen Jaensen, Ole Axelsen, Isach Hyll, Maren Stabel, Annichen Nielsd.
F.f. Peder Lunds og Maren Nielsdatters Niels: Henrich Bomhoff, Lars Hansen, Jon Steensen, Mademoiselle Margrete Bomhoff, Mademoiselle Keutel.
F.f. Klocker Peder Lunds og Maren Nielsdatters Kirsten: Sognepræsten Ludvig Suchow, Hr. Sorenskriver Bang, Hr. Peter Kierulf, Madame Suchou, Madame Paus.
F.f. Peder Lunds og Maren Nielsdatters Jacob Ording: Hr. fogden Borg, Monsieur 
Fredrich Colbiørnsen, Monsieur Diderich Altenborg, Madame Anna Cathrine Borg, Annichen Nielsd.
F.f. Klocker Peder Lunds og Maren Nielsdatters Niels: Monsieur Lars Hverfven, Søren Gotzen, Lars Hansen Saugmæster, Madame Annichen Dorthea Suckow, Anna Margrethe Weyer.
F.f. 
Klocker Peder Lunds og Maren Nielsdatters 2de børn Dorthe Maria: Engelberth Bomhoff, Hans Jacob Bomhoff, Diderik Altenburg, Claus Hendrichsen, Hans Thomas Weyer,
F.f. Klocker Peder Lunds og Maren Nielsdatters 2de børn Kirsten: Wincent Altenburg, Anna Margrethe Weyer, Bergithe Weyer, Annichen Margrethe Nielsd., Annichen Sørensd.
F.f. Peder Lunds og Maren Nielsdatters Kirsten Dorothea: Axel Severin Bruun, Lars Hansen, Hans Pedersen, Annichen Nielsd., Johanne Rasmusd.
F.f. Peder Lunds og Maren Nielsdatters Ludvig Andreas: Lensmand Johannes Heisholt, Ole Enersen, Christen Smed, Madame Bowman, Annichen Margrethe Nielsd. Saug.


"Andre hos sig hværende: Monsieur Peder Bøgelund."

Som fadder i Holla kirkebok, er Peder Lund første gang nevnt i desember 1732.


Familie 30.
Verket 1762.

Verksarbeider
Jan Jonsen fra Sagene dpt. 7/3-1723 bg. 18/4-1762. "Jan Jonsen Wrk., 39 Aar 3 Uger 6 Dage.", s.a. Jon Olsen. Se Familie 7 - Sagene 1720.
g. i Holla 8/11-1745 m. Berthe Sørensdatter fra Verket dpt. 24/2-1726 bg. 2/5-1788. "Birthe Sørensd. Wrk., 62 Aar.", d.a. Søren Madsen. Se Familie 25 - Verket 1762.
Forlovere: "
Anders Tved og Steen Hotvet."
1. Christen Jansen dpt. 10/12-1747. Led av "fallesyke" i følge Generalmanntallet for 1762.
2. Jon Jansen dpt. 23/2-1749. Se Familie 33 - Verket 1782.
3. Ole dpt. 26/9-1751 bg. 20/2-1752. "Ole Jansen Wrk., 20 Uger."
4. Anna dpt. 10/6-1753 bg. 15/10-1758. "Anne Jansd., Wrk., 5 Mnd. 15 Dage."
5. Ingeborg dpt. 26/10-1755 bg. 24/12-1755. "Ingebor Jansd., Wrk., 8 Uger."

F.f. = Faddere for ...

F.f. 
Jan Jonsen og Berte Sørensdatter Wærkets Christen: Johannes Jonsen, Hans Bentsen, Annichen (Nielsd.) Saug, Dorthe Jonsd. Saug, Berte Jonsd. Saug.
F.f. Jan Jonsens og Bergitte(!) Sørensdatters Jon: Niels Henrichsen Saug, Johannes Jonsen Saug, Anders Halvorsen Wrk., Anna Johannisd. Wrk., Berthe Jonsd. Saug.
F.f. Jan Jonsen Wrk. og Berte Sørensdatters Ole: Hans Jæspersen, Johannes Jonsen, Hans Bentsen, Maren Lund, Maren Rasmusd.
F.f. Jan Jonsen Wrk. og Berte Sørensdatters Anna: Torbiørn Arvesen, Halvor Halvorsen, Johannes Rasmusen, Anna Rasmusd., Boel Torstensd.
F.f. Jan Jonsen Wrk. og Berte Sørensdatters Ingebor: Lars Hansen, Hans Jæspersen, Anders Halvorsen, Ingebor Tollefsd., Marte Olsd. Saug.

Se hvem fadderne er og du vil se barnets nærmeste familie og ofte hvor de bodde.

Her var oppført enke Berthe Sørensdatter. Encken i fattig omstændighed og Sønnen ("Christen Jansøn") haver fang (fang = fallesyke = epilepsi).


Familie 31.
Verket 1762.

Verksarbeider
Anders Halvorsen f. ca. 1723 bg. 18/3-1763. "Anders Halvorsen Wrk., 40 Aar."
g. i Holla 26/9-1756 m. Marthe Olsdatter fra Sagene dpt. 30/10-1729 bg. 15/10-1800. "Marthe Olsd. Wrk., 71 Aar.", d.a. Ole Torjusen. Se Familie 5 - Sagene 1740.
Forlovere: "Peder Lund og Hans Pedersen Saugmester."
1. Dorthe Maria Andersdatter dpt. 25/9-1757 g.m. Ole Andersen Killingkoven. Se Killingkoven under Solberg i Valebø.
2. Karen dpt. 13/10-1759 bg. 27/4-1760. "Karen Andersd. Wrk., 1/2 Aar."
3. Karen dpt. 3/5-1761 bg. 24/5-1767. "Karen Andersd. Wrk., 6 Aar."

F.f. Anders Halvorsen Wrk. og Marthe Olsdatters Dorthe Maria: Jørgen Houpt, Rasmus Olsen, Torgus Olsen, Annichen Nielsd. Saugbr., Annichen Haagensd.
F.f. Anders Halvorsen Wrk. og Marthe Olsdatters Karen: Ole Torgusen, Rasmus Olsen, Torgus Olsen, Anna Torgusd., Anna Kirstine Rasmusd.
F.f. Anders Halvorsens og Marthe Olsdatters Karen: Halvor Halvorsen, Rasmus Olsen, Torgus Olsen, Maren Kringelfet, Ingebor Hansd.


Andre hos sig hværende (1762): Enke Helge Jensdatter. "Pensionist ved Vercket."

Det ser ut som om Anders Halvorsen var innflytter til Holla.

Enka Marthe Olsdatter ble g2g med Anders Pedersen på Verket. Se Familie 48 - Verket 1782.


Familie 32.
Verket 1762. Admiral-løkka.

Marsmester
Johannes Rasmussen fra Verket dpt. 18/2-1731 bg. 14/4-1812. "Johannes Rasmussen Wrk., 81 Aar 1 Mnd. 29 Dage.", s.a. Rasmus Jensen. Se Familie 10 - Verket 1720.
g. i Holla 1/11-1754 m. Ingeborg Tollefsdatter fra Baksås dpt. 8/3-1733, d.a. Tollef Jensen Baxaas.
Forlovere: "
P. Lund og Hans Pedersen Saugmester."
1. Rasmus Johannesen dpt. 12/3-1755. Se Familie 23 - Verket 1801.
2. Tollef Johannesen dpt. 28/11-1756. Se Familie 29 - Verket 1801.
3. Anna Johannesdatter dpt. 18/2-1759 g.m. marsmester Lars Lorentsen. Se Familie 39 - Verket 1782.
4. Anna Maria Johannesdatter dpt. 11/1-1761 g.m. Bent Pedersen. Se Familie 59 - Verket 1801.
5. Maren Johannesdatter dpt. 22/5-1763 g.m. Christen Halvorsen. Se Familie 30 - Sagene 1801.
6. Hans Johannesen dpt. 25/8-1765. Se Familie 56 - Verket 1801.
7. Jens Johannesen dpt. 4/10-1767. Se Familie 48 - Verket 1801.
8. Johannes Johannesen dpt. 18/3-1770. Se Familie 57 - Verket 1801.
9. Peder Johannesen dpt. 26/7-1772 bg. 2/2-1807. "Peder Johannesen Wrk., 34 Aar." Bodde hjemme. Ugift.
10. Anna Lisbet dpt. 30/4-1775 bg. 16/10-1780. "Anna Lisbet Johannisd. Wrk., 5 Aar 26 Uger."

F.f. Johannes Rasmusens og Ingebor Tollefsdatters Rasmus: Niels Olsen, Anders Tronsen, Jens Ringsevje, Kirsten Rasmusd., Anna Store Hvale.
F.f. Johannes Rasmussen Wrk. og Ingebor Tollefsdatters Tollef: Ole Hvale, Jon Tronsen, Hans Pedersen Saugmester, Maren Finsrød, Johanne Rasmusd. Hottved.
F.f. Johannes Rasmusen Wrk. og Ingebor Tollefsdatters Anna: Rasmus Jensen, Hans Olsen, Ole Nielsen, Kirsten Rasmusd., Marthe Fæhn.
F.f. Johannes Rasmussens og Ingebor Tollefsdatters Anna Maria: Hans Pedersen, Jon Tronsen, Christen Smed, Maren Finsrød, Karen Tygesd.
F.f. Johannes Marsmæsters og Ingebor Tollefsdatters Maren: Forvalter Hans Alstrup, Monsieur Christen Riis, Monsieur Peter Bøgelund, Maren Lund, Johanne M. Namløs.
F.f. Marsmester Johannes Rasmusens og Ingebor Tollefsdatters Hans: Niels Olsen, Lars Saugmester, Johannes Graver, Annichen Margrethe Nielsd., Johanne Rasmusd. Namløs.
F.f. Marsmester Johannes Rasmusens og Ingebor Tollefsdatters Jens: Mæster Niels Olsen, Monsieur Jacob Raaberg, Jon Tronsen, Anna Store Hvale, Karen Olsd. Lien.
F.f. Marsmester Johannes Rasmusens og Ingebor Tollefsdatters Johannes: Ole Hvale, Jon Tronsen, Jacob Lund, Maren Lund, Johanne M. Namløs.
F.f. Marsmester Johannes Rasmusens og Ingebor Tollefsdatters Peder: Monsieur Jacob Raaberg, Mester Niels Olsen, Hans Knudsen, Maren Lund, Kirsten Lund.
F.f. Johannes Rasmusens og Ingebor Tollefsdatters Anna Lisbet: Christen Jespersen, Tron Jonsen, Jon Vale, Kirsten Rasmusd., Karen Gundersd.
 

Johannes Rasmussen festet Admiral-løkka av prestegården fra 1759.


Familie 33.
Verket 1762.

Verksarbeider
Johan Arvesen fra Verket dpt. 12/9-1723, s.a. Arve Hansen. Se Familie 5 - Verket 1720.
g1g i Holla 1/11-1745 m. Ellen Christensdatter fra Lysnes under Namløs nedre dpt. 23/4-1726 bg. 11/9-1766. "Ellen Christensd. Wrk., 40 Aar, 5 Mnd."
g2g i Holla 27/12-1767 m. enke Boel Torstensdatter fra Verket dpt. 26/12-1731 bg. 26/2-1801. "Boel Torstensd. Wrk., 69 Aar.", d.a. Torsten Bjørnsen. Se Familie 2 - Verket 1740.
1. Sara Johansdatter dpt. 1/11-1746 g.m. Peder Larsen. Se Familie 46 - Verket 1782.
2. Anna Johansdatter dpt. 27/5-1749 g.m. Jens Olsen fra Verket. Se Familie 13 - Verket 1782.
3. Gunnil dpt. 5/9-1751 bg. 9/10-1751. "Gunnil Johannesd. Wrk., 5 Uger."
4. Arve Johansen dpt. 19/11-1752. Se Familie 75 - Verket 1801.
5. Torbiørn dpt. 20/2-1757 bg. 5/3-1757. "Torbiørn Johansen Wrk., 14 Dage."
6. Torbiørn dpt. 30/7-1758 bg. 13/8-1758. "Torbiørn Johannesen(!) Wrk., 3 Uger."
7. Christen Johansen dpt. 20/10-1759. Se Familie 9 - Verket 1782.
8. Torbiørn dpt. 25/12-1761 bg. 4/1-1762. "Torbiørn Johansen Wrk., 10 Dage."
9. Berthe Johansdatter dpt. 14/10-1764 bg. 13/3-1789. "Birthe Johansd. Helgen, 24 Aar." Tjenestepike på Helgen gård.
Barn i 2. ekteskap:
10. Brynild Johansen dpt. 17/9-1768. Se Familie 50 - Verket 1801.
11. Jens Johansen dpt. 19/5-1771. Se Familie 25 - Verket 1801.

F.f. Johan Arvesens og Elen Christensdatters Sara: Christopher Madsen, Elef Hendrichsen, Niels Olsen, Madame Lund, Maria Arvesd.
F.f. Johan Arvesens og Elen Christensdatters Anna: Torbiørn Arvesen, Halvor Halvorsen Former, Anders Halvorsen Former, Gunnil Mortensd, Maria Arvesd.
F.f. Johan Arvesen Wrk. og Elen Christensdatters Gunnil: Torbiørn Arvesen, Anders Halvorsen, Lorents Christensen, Anna Ringsevjen, Metthe Olsd.
F.f. Johan Arvesens og Elen Christensdatters Arve: Anders Olsen, Halvor Halvorsen, Lorentz Christensen, Inger Arvesd., Berte Andersd.
F.f. Johan Arvesen Wrk. og Elen Christensdatters Torbiørn: Arve Andersen, Hans Torbiørnsen, Inger Arvesd., Malena Christophersd.
F.f. Johan Arvesen Wrk. og Elen Christensdatters Torbiørn: Jaen Biørnsen, Christopher Madsen, Jan Augustinusen, Maren Lund, Anna Kirstine Rasmusd. Wrk.
F.f. Johan Arvesen Wrk. og Elen Christensdatters Christen: Knud Lucenes, Mads Christophersen, Sven Nielsen, Inger Arvesd., Anna Kirstine Rasmusd. Wrk.
F.f. Johan Arvesen Wrk. og Elen Christensdatters Torbiørn: Arve Andersen Wrk., Hans Torbiørnsen Wrk., Jan Augustinusen Wrk., Inger Arvesd., Annichen Hansd.
F.f. Johan Arvesen Wrk. og Elen Christensdatters Berthe: Arve Andersen, Sven Nielsen, Ole Torbiørnsen, Annichen Hansd., Sara Johansd.
F.f. Johan Arvesen Wrk. og Boel Torstensdatters Brønnil: Sven Nielsen, Ole Præstegaarden, Ole Torbiørnsen, Ingebor Tollefsd., Ingebor Johannesd. Saug.
F.f. Johan Arvesen Wrk. og Boel Torstensdatters Jens: Peder Bergenhoug, Ole Torbiørnsen, Arve Johansen, Maria Arvesd., Anna Johannesd.


Familie 34.
Verket 1762. "Sverget".

Verksarbeider
Christopher Madsen fra Sagene f. ca. 1717 bg. ved Romnes 10/3-1782. "Christopher Madsen Sverget, 65 Aar.", s.a. sagmester Mads Nielsen. Se Familie 1 - Sagene 1700.
g. i Holla 14/4-1732 m. Boel Olsdatter f. ca. 1708 bg. 19/6-1786. "Bodild Olsd. Sverget, 78 Aar."
1. Magdalene Christophersdatter (Malene Christophersdatter) dpt. 6/4-1733 g.m. Hans Christensen. Se Familie 47 - Verket 1782.
2. Inger Christophersdatter dpt. 24/6-1735 g1g m. Jacob Evensen. Se Familie 10 - Saga 1762. Inger g2g m. Isak Andersen. Se Juvet lille under Hjelset.
3. Mads Christophersen dpt. 16/2-1738. Se nedenfor. 
4. Ole Christophersen dpt. 25/9-1740.
5. Peder Christophersen dpt. 16/6-1743. Se Familie 27 - Verket 1782.
6. Anders Christophersen Sverget dpt. 30/4-1746. Se Familie 49 - Verket 1782.
7. Nils Christophersen dpt. 8/12-1748. Se Familie 8 - Verket 1782.
8. Cathrine Christophersdatter dpt. 10/10-1751 d. 15/3-1824. "Chatarina Christophersd., Fattiglem, Wrk., 74 Aar." Ugift.
9. Maren Christophersdatter dpt. 23/5-1754 g.m. Ole Pedersen. Se Familie 65 - Verket 1801.

F.f. Christopher Matsen og Boel Olsdatters Magdalene: Anders Enersen, Søren Matsen, Hendrik Arvesen, Tore Andersd., Sidsel Mathisd.
F.f. Christopher Matsen og Boel Olsdatters Inger: Søren Matsen, Torsten Amundsen, Mogns Olsen, Inger Catrine Herrestad, Anna Jensd.
F.f. Christopher Matsen og Boel Olsdatters Mats: Søren Matsen, Haagen Amunsen, Inger Herrestad, Berte Olsd., Maren Ledvorsd.
F.f. Christopher Matsen og Boel Olsdatters Ole: Søren Matsen, Torbiørn Arvesen, Anders Olsen, Maren Matsd., Maria Olsd.
F.f. Christopher Matsen og Boel Olsdatters Peder: Torbiørn Arvesen, Johan Arvesen, Ole Hougen, Maren Lunde, Berte Olsd.
F.f. Christopher Madsen og Bodil Olsdatters Anders: Tosten Amundsen, Jan Jonsen, Niels Olsen, Lisbeth Thomasd., Mari Madsd.
F.f. Christopher Matsen og Boel Olsdatters Niels: Ole Axelsen, Søfren Matsen, Johan Arvesen, Lisbet Thomasd., Gunnil Haagensd.
F.f. Christopher Matsen Wrk. og Boel Olsdatters Cathrine: Ole Axelsen, Jan Jonsen, Anders Halvorsen, Maren Tronsd., Maren Rasmusd.
F.f. Christopher Matsen og Boel Olsdatters Maren: Anders Olsen, Jaen Joensen, Johan Arvesen, Anna Kaasen og Sara Bentsd.


"Andre hos sig hværende: Anna Maria Olsdatter, encke i Fattig og slet Omstændighed." (dette er enke etter sønnen
Mads Christophersen. Se nedenfor.

Pikenavnet Boel er det samme som senere ble skrevet for Bodil/ Bodhild.

"Christopher Matsen" var første gang nevnt i Holla kirkebok, som fadder til Søren Madsens barn i februar 1726.

Søsken av Christopher Madsen:
Maren Madsdatter g1g m. Haagen Amundsen. Se Familie 17 - Verket 1740. Maren g2g m. Ole Axelsen. Se Familie 16 - Verket 1740.
Søren Madsen. Se Familie 25 - Verket 1762.


Familie 34b.
Verket 1762. Sverget.

Verksarbeider
Mads Christophersen herfra dpt. 16/2-1738 bg. 17/6-1762. "Mads Christophersen Wrk., 25 Aar.", s.a. Christopher Madsen (ovenfor).
g. i Holla 24/12-1760 m. Anna Maria Olsdatter
Forlovere: "P. Lund og Jon Steensen Former."
1. Ole dpt 9/8-1761 bg. 18/3-1763."
Ole Madsøn Wrk., 1 1/2 Aar."

Hvor enka ble av er usikkert. Hun er ikke funnet blandt døde i Holla. Heller ikke blandt gifte. Det finnes heller ingen
med dette navnet som er døpt i Holla. Ikke nevnt i FT 1801. Det er stor sannsynlighet for at hun flytta ut av sognet
etter at sønnen døde.

F.f. Mads Christophersen Wærket og Anna Maria Olsdatters Ole: Mathiis Torstensen, Ammund Haagensen, Ole Christophersen, Karen Helgesd., Malene Christophersd.


I tillegg kommer disse husmannsplassene.
De lå i tellinga 1762 under Holla Prestegård, men ble brukt av Holden Jernværk.


Familie 35.
Verket 1762.
"Bergenhoug". Senere kalt Kamperhaug.

Verksarbeider
Ole Pedersen fra Håtveit lille dpt. 15/4-1725 bg. 5/5-1801. "Ole Pedersen Kaasa, 81 Aar.", s.a. Peder Olsen Hotved.
g1g i Holla 14/6-1750 m. Maren Helgesdatter fra Klovdal(1) i Helgen dpt. 24/3-1720 bg. 11/2-1776. "Maren Helgesd. wæstre Kaasen, 56 Aar ringere 7 Uger 5 Dage.", d.a. Helge Halvorsen Klovedal.
g2g i Holla 9/6-1778 m. Gunhild Jonsdatter f. ca. 1745 bg. 18/1-1809. "Gunild Jonsd. Kaasen, 62 Aar."
1. Karen Olsdatter dpt. 25/12-1751 g.m. Nils Nilsen. Se Smedkåsa under Prestegården.
Barn i 2. Ekteskap:
2. Maren f. 28/4-1780 bg. 31/8-1781. "Maren Olsd. V. Kaasen, 1 Aar 17 Uger 3 Dage."
3. Anne Olsdatter f. 7/1-1792.

F.f. Ole Pedersen Tvara og Maren Helgesdatters Karen: Tyge Tvara, Halvor Halvorsen, Anders Gunnerud, Pernille Jacobsd., Maren Tygesd.
F.f. Ole Pedersen Væst-Kaasen og Gunnild Jonsdatters Maren: Gunder Berget, Jan Smed, Niels Kaasen, Anna Berget, Karen Olsd.
F.f. Ole Pedersen Kaasen og Gunnild Jonsdatters Anne: Gunder Bærget, Niels Nielsen Kaasen, Johannes Andersen Gunnerud, Asber Myren, Karen Jonsd. Kaasen

Hans mor, Karen Jørgensdatter, bodde her på sine gamle dager og døde her på
Bergenhaug (Kamperhaug) i 1766.


Familie 36.
Verket 1762. "Ringsevje".


Her var oppført Ole Enersen med familie. Se Familie 4 - Verket 1740.


Familie 37.
Verket 1762. Kaasa under Prestegården.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. I 2, folie 69. Digitalarkivet.
"Pladsen Kaasen fæstet fra Præst Sukov til Mons Olsen mod Aarlig afgift 66 rdl., dat. 23 Mai 1748."

Hammermester
Mogens Olsen (Mogns Olsen/ Mons Olsen) fra Verket f. ca. 1711 bg. 12/3-1784. "Mæster Mogens Olsen Kaasen, 72 Aar 34 Uger 4 Dage.", s.a. hammersmed Ole Nilsen. Se Familie 6 - Verket 1720.
g. 13/1-1737 m. Anna Tronsdatter fra Sagene f. ca. 1711 bg. 13/8-1782. "Anna Thronsd., Østre Kaasen, 71 Aar 25 Uger 2 Dage.", d.a. Tron Kjøstolsen. Se Familie 5 - Sagene 1720.
1. Clemmet dpt. 18/4-1737 bg. 19/5-1737. "Clemet Mognsen 17 Dage."
2. Kjøstol dpt. 2/7-1738 bg. 27/9-1738. "Kiøstel Mognsen, 15 Uger."
3. Tron Mogensen dpt. 28/2-1740. Se Familie 41 - Verket 1782.
4. Ingeborg Mogensdatter f. ca. 1743 (konf. i Holla 1758, boende på Kåsa) g.m. Jens Pedersen Omtvedt. Se Omtvedt(1) i Helgen.
5. Kirsten Mogensdatter 13/1-1746 bg. 2/12-1769. "Kirsten Mognsd., Kaasen, 23 Aar 10 Mnd. 14 Dage." Ugift. Bodde hjemme.
6. Ole Mogensen dpt. 15/12-1748. Se Familie 18 - Verket 1801.
7. Sara dpt. 5/12-1751 bg. 20/2-1752. "Sara Mognsd., 9 Uger."
8. Clemmet Mogensen dpt. 8/7-1753 g.m. Taran Halvorsdatter f. ca. 1754. Brukte i 1801 - 1/2 parten av plassen Ugge i Lunde.

F.f. Mogns Olsen og Anna Tronsdatters Clemmet: Ole Nielsen, Niels Olsen, Anders Tronsen, Kirsten Ledvordsd., Ingebor Olsd.
F.f. Mogns Olsen og Anna Tronsdatters Kiøstol: Ole Nielsen, Ole Axelsen, Jon Steensen, Maren Tronsd., Inger Olsd.
F.f. Mogns Olsøn og Anna Tronsdatters Tron: Hans Kaasen, Hans Hougen, Peder Tronsen, Inger Olsd., Ingebor Olsd.
F.f. Mons Olsen og Anne Tronsdatters Kirsten: Niels Olsen, Anders Tronsen, Jon Tronsen, Anne Johannisd., Inger Olsd.
F.f. Mogns Olsen og Anna Tronsdatters Ole: Jon Steensen, Anders Tronsen, Jon Tronsen, Maren Findsrud, Maren Hansd. Kringlefæt.
F.f. Mogns Olsen og Anna Tronsdatters Sara: Gunder Tronsen, Clemmet Nielsen, Knud Hansen, Inger Olsd. Wrk., Kirsten Rasmusd.
F.f. Mogns Olsen og Anna Tronsdatters Clemmet: Anders Tronsen, Gunder Tronsen, Jon Tronsen, Inger Olsd. Wrk., Ingebor Olsd. Saugbr.

Kilde: Holla I (Simon Ytterbøe). "Mogens ble blind på sine gamle dager. Anne reiste til Kjøbenhavn med ham for å søke lege."


Familie 38.
Verket 1762. "Kaasen/ Finsrød".

Her var oppført Nils Olsen Finsrød med familie. Se Familie 15 - Verket 1740.


Familie 39.
Verket 1762. "Kaasen".

Ole Nilsen fra Verket dpt. 16/9-1736 b. 2/6-1787. "Ole Nielsen Sannæs, 51 Aar.", s.a. hammermester Nils Olsen Finsrød. Se Familie 15 - Verket 1740.
g. i Holla 29/9-1759 m. Karen Tygesdatter fra Sannes nedre dpt. 17/9-1741 bg. 2/6-1787. "Ole Nielsen nedre Sannæs, 51 Aar.", d.a. Tyge Gunnesen Sandæs.

Ole Nilsen kjøpte i 1766 hennes farsgård Sannes nedre og flytta dit.


Familie 40.
Verket 1762. Ringsevja under Prestegården.

Oppgiver ved verket
Jens Olsen Ringsevjen
 fra Ringsevja dpt. 12/7-1733, s.a. verksarbeider Ole Enersen. Se Familie 4 - Verket 1740.
g1g i Holla 17/10-1756 m. Berthe Olsdatter fra Tufte(6) dpt. 29/11-1733 bg. 10/1-1761. "Berthe Olsd. Sandbacken, 27 Aar 1 Mnd. 9 Dage.", d.a. Ole Andersen Tufte.
g2g i Holla 31/10-1761 m. Anne Olsdatter "fra Bjørndalen under S. Fen" trolig f. i Lunde ca. 1740, d.a. Ole Nilsen Myhre under Børte i Lunde (usikkert).
1. Ole Jensen d.e. dpt. 7/11-1756. Se Familie 30 - Verket 1801.
2. Anders Jensen dpt. 15/4-1758. Se Teigen(1) under M. Namløs.
Barn i 2. ekteskap:
3. Kirsten dpt. 13/7-1762 bg. 21/5-1763. "Kirsten Jensd. Sandbacken, 5 Mnd."
4. Ole Jensen d.y. dpt. 7/4-1765.
5. Berthe Jensdatter dpt. 2/8-1772.

F.f. = Faddere for ...

F.f. 
Jens Olsen Ringsevjens og Berte Olsdatters Ole: Niels Olsen Wrk., Hans Olsen Wrk., Anders Borgen, Kirsten Tufte, Cathrine Isachsd. Tufte.
F.f. Jens Olsen Ringsevjes og Berthe Olsdatters Anders: Ole Edberg, Christopher Tofte, Anders Olsen, Kirsten Torstensd., Lisbet Ringsevjen.
F.f. Jens Olsen Sandbachens og Anna Olsdatters Kirsten: Christopher Tofte, Anders Tofte, Anders Ringsevje, Elian Tofte, Anna Maria Clausd.
F.f. Jens Olsens og Anna Olsdatters Ole: Halvor Tved, Anders Tofte, Anders Ringsevje, Marthe Tved, Karen Ringsevje.
F.f. Den forviiste Jens Olsen Ringsevjens og Anna Olsdatters Berthe: Hans Haven, Ledvor Tejen, Torger Wibto, Kirsten Haugen, Inger Biørndalen.

Se hvem fadderne er og du vil se barnets nærmeste familie og hvor de bodde.

Sognepresten skrev "Den forviiste Jens Olsen Ringsevjen" ved den siste barnedåpen. Dette henger nok sammen med rettssaken som ble ført mot ham i 1763. Se Hollaminner 1988, side 14 (Gerhard Hedlund).
Jens Olsen Ringsevjen ble tidligere utpekt som anfører i en konflikt med jernverkets ledelse. Se også Hollaminner 1986, "Iginga", side 62 - 63.

Etter rettssaken fikk Jens Olsen Ringsevja sparken på jernverket og ble forvist fra området. Hvor det ble av ham har ingen funnet ut av ennå.
Jeg har 2 alternativer funnet i folketellinga 1801 (feb.).

Kandidat 1.
Husmann med jord Jens Olsen f. ca. 1734 på "Skiebek-pladsen" i Idd prestegjeld, Østfold. Han var da gift for 3. gang med Lisbeth Trulsdatter (45).
De hadde 4 barn til sammen født i tidsrommet 1783 - 1798.

Kandidat 2.
Som foreldre til skomaker og husmann Torsten Jensen(24) g.m. Mette Christophersdatter(39) under gnr 78 "Julton" i Sørum prestegjeld, Akers-
hus, bor Jens Olsen f. ca. 1733, gift for 3. gang med Kirsti Torstensdatter f. ca. 1739.

Utfordringen blir å finne vielsene til disse to kandidatene for å bekrefte eller avkrefte om en av disse Jens Olsen er født i Holla.

Eller han kan være død før 1801.

 


Familie 41.
Verket 1762. "Bjelkebakken" und. Prestegården.


Verksarbeider
Tollef Hansen
 fra Kvernodden under Romnes f. ca. 1715 bg. 1/7-1789. "Tolv Hansen, Wrk., 71 Aar.", s.a. Hans Gundersen Qværnodden.
g. i Holla 8/6-1746 m. Anne Maria Clausdatter fra Galten under Opsal i Valebø dpt. 6/10-1726 bg. 31/1-1801. "Anne Maria Clausd., Enke fra Wrk., 74 Aar.", d.a. Claus Michelsen Bruun.
1. Inger Maria Tolfsdatter dpt. 8/12-1746 g.m. Ole Christophersen. Se Familie 18 - Verket 1782.
2. Erik Tolfsen dpt. 8/4-1750 bg. i V. Porsgrunn 6/4-1809. "Erich Tolfsen, 63 Aar." g. i Ø. Porsgrunn 1/5-1781 m. Maria Halvorsdatter.
3. Dorthe Tolfsdatter dpt. 13/6-1756 bg. 10/10-1802 i Solum. "Enke Dorthe Haagensd.(!) Skjæret ved Graaten, 49 Aar." g. i Holla 8/11-1777 m. Christopher Christophersen fra Verket.

F.f. Tollef Hansen og Anne Maria Galtens Inger Maria: Anders Hvale, Ole Jonsen Hvale, Søren Brenne, Ingeborg Hvale, Kari Clausd.
F.f. Tolf Hansen Qvennodde og Anna Maria Clausdatters Erich: Jacob Gundersen, Christopher Kasted, Tolf Nielsen, Kirsten Jørgensd., Anna Maria Hansd.

F.f. Tolf Kioswig og Anna Maria Clausdatters Dorthe: Lars Sannes, Christen Sannes, Niels Gregarsen østre Rommenes, Karen Dahlen, Berte Brudeskiær.


Familie 42.
Verket 1762. "Hestehagen" und. Prestegården.

Skredder
Jørgen Tobiasen f. ca. 1720.
g. i Holla 28/3-1758 m. enke Anne Maria Hansdatter fra Kvernodden under Romnes dpt. 4/3-1725, d.a. Hans Gundersen.
Forlovere: "Peder Lund og Lars Hansen Saugmæster."
1. Tobias Jørgensen dpt. 22/2-1767. Se Galten under Opsal i Valebø.

F.f. 
Jørgen Tobiasen og Anna Maria Hansdatters Tobias: Lars Hansen Saugmester, Gunder Nielsen, Hans Mortensen, Karen Pedersd. Saugbr., Giertrud Andersd. Søve.

Anne Maria Hansdatter var tidligere g.m. enkemann og smed Ole Axelsen ved Ulefoss jernverk. Se Familie 16 - Verket 1740.

Ingen flere kjente barn. Denne familien flytta til Galten i Valebø i 1768.


Familie 43.
Verket 1762. "Bjelkebakken" und. Prestegården.

Her var oppført Bertel Thomasen med familie. Se Familie 3a - Verket 1782.


Familie 44.
Verket 1762. "Hougen" und. Prestgården.

Her var i 1762 oppført Nils Hansen Haugen og kona Sara Bentsdatter. Se Familie 21 - Sagene 1782.

Enka Sara Bentsdatter ble g2g med sagmester Tollef Pedersen. Se Familie 12 - Verket 1740.


Familie 45.
Verket 1762. "Hougen" und. Prestgården.

Her var oppført verksarbeider Anders Olsen Kaasen med familie. Se Familie 22 - Verket 1740.


Familie 46.
Verket 1762. "Næberud" und. Prestegården.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. I 2, folie 69. Digitalarkivet.
"Pladsen Næberød fæstet fra Præst Sukov til Halvor Halvorsen mod Aarlig afgift 7 rdl., dat. 3. Febr. 1756."


Verksarbeider
Halvor Halvorsen Næperud f. ca. 1719 (konf. i Holla 1741) bg. 6/2-1779. "Halvor Andersen(!) Næberud, 60 Aar." (Skifte 1779)
g1g i Holla 27/12-1744 m. Anna Evensdatter f. ca. 1720 bg. 11/12-1763. "Anna Evensd. Næberud, 43 Aar.", d.a. Even NN.
g2g i Holla 5/10-1765 m. Berthe Andersdatter f. ca. 1706 bg. 23/9-1780. "Berthe Andersd. Næberud, 74 Aar 4 Uger 2 Dage."
1. Anders Halvorsen dpt. 25/12-1745. Se Familie 44 - Verket 1782.
2. Dorthe Halvorsdatter dpt. 2/6-1748 g.m. enkemann Lars Sørensen. Se Oterkjær under Susås.
3. Even Halvorsen dpt. 25/10-1750 bg. 24/6-1770. "Even Halvorsen Næberud, 19 1/2 Aar."
4. Henrik dpt. 16/12-1752 bg. 15/1-1755. "Henrich Halvorsen Wrk., 2 Aar."
5. Anna Halvorsdatter dpt. 15/6-1755.

F.f. Halvor Halvorsens og Anne Evensdatters Anders: Christopher Madsen, Torbiørn Arvesen, Ole Hougen, Lisbeth Thomasd., Ingebor Knudsd.
F.f. Halvor Halvorsen Wrk. og Anna Evensdatters Dorthe: Jaen Jonsen, Brønnil Pedersen, Anders Halvorsen, Ingebor Olsd., Elen Christensd. Wrk.
F.f. Halvor Halvorsen Wrk. og Anna Evensdatters Even: Christopher Amunsen, Torbiørn Arvesen, Karen Gundersd., Berte Sørensd.
F.f. Halvor Halvorsen Wrk. og Anna Evensdatters Henrik: Jon Jonsen, Anders Sørensen, Anders Halvorsen, Inger Arvesd., Boel Torstensd.
F.f. Halvor Halvorsen Wrk. og Anna Evensdatters Anna: Christopher Matsen, Niels Olsen, Arve Andersen, Elen Christensd., Boel Torstensd.

Det ble ingen barn i andre ekteskap da hans andre kone, Berthe Andersdatter, ved vielsen var rundt 59 år gammel.
Det kommer tydelig fram av skiftet nedenfor at Halvor Halvorsen hadde ryddet plassen Neperud alene og satt opp
de første bygninger her.

KiIde: Sønnafjelske bergamt, Skifteprotokoll 1776-1807, folie 8b. Digitalarkivet.
Skifte efter en arbeider ved Holden Jern Werch, nemlig Halvor Halvorssen, boende paa Pladsen Næberu.
Lucas Riegels, Kongelig Mayestets Bestalter, Cammer assessor Berg amt Skriwer ved Sølvercket Kongsberg og
Berg Jurisdictionen. Sønden fiælds Som Schigt Mæster wed ermeldte Sølwerck.
Giør vitterligt at Anno 1779 den 10de November indfandt sig paa medbemelte Hr. Assessor Riegels og de øwrige Commiterede i det
Sønden Fieldske Berg amt, i deres weigne forwalteren, wed Holden Jern werck Michal Møldrup effter ihende hawende Constitution, tillige
med de Twende Wurderings Mænd, Marsmesteren, Joen Paulsen og Arne Anderssen paa Arwe tomt Pladsen Næberu kaldet, beliggende paa
Holden Jernwerchs grund hos den wed døden afgangne Halvor Halvorssen, for der effter lowlig at Registrere og Wurdere Hans Eyende
Effecter, til paafølgende Skiffte og delling imellem hans Effterladte. Encken Berthe Andersdater paa den ene og Børnene:
1. Anders Halvorssen. 32 aar.
2. Dorthe Halvorsdatter gift med Lars Sørensen Otterkiær.
3. Anna Halvorsdatter, som enu ugift,
paa den andre side. Wed Skifftet war ellers owerwerende Encken Berte Andersdatter, med sin Laugwærge Tron Mogenssen Kaasen, og
Lars Sørenssen Otterkiær paa sin Kones Weigne, saavel som Sønnen Anders Halvorssen, der i følge lowen blew anordnet til Formynder
for sin Yngste og umyndige søster Anne Halvorsdatter.
De tilstede werende arwinger Angaw da og fremwiste følgende -
En paa Pladsen staaende gammel fire lafftet Stuue bygning, hontecket med en swale kaawe, samt derudj Trende (3) smaa Winduer og en
skaarsteen, men ingen Kakelovn der sig kunde ansettes for meere en 10 Rdl.
Det øwrige Løsøre blew Taxerit for 22 Rdl - 25 sk.
Summa boets Indleg: 32 Rdl - 24 sk.
Derimod blew de samtlige Tilstædewærende Arwinger Tilspurgt om de wiste noget widere at angiwe eller fremwiise, der kunde wedkomme eller
bliwer dette Sterwboe beregnet til Indtægt. Hwor til de samptlige swarede Nej. Men derimod formente de at dette stærvboe maatte godtgiøres for
den Pladses oprødning som den Afdøde enne og Allene hawde oprydet og derpaa Anwendt endel Bekostninger. Hwor forre der og i henseende
Til dens Rødnings og besidelses Rett blew Ansat og Taxeret for Tredewe Rigsdaller (30 Rdl.).
Men da Skiffteforwalteren der for nærwærende Tiid er Anbetroedt, Holden Jern Werch med alt sit Tilhørrende under administration, fremlagde og
forwiiste Arwingerne salig og Høi lowlig.

Paa een imellem Holdens Sogne Præsts og Holden Jernwerck Høye Eyere oprettede Contragt og formening under dato 1. Juny 1764 hwor wed
alle de bøxelseedeler som forhen er udstæd og udgiwet Af de forrige Sogne Præster Til Holden Præstegield paa de Pladser og Lyker (løkker)
som saaledes wed aller Høyst bemelte allernaadigste Confirmation er Afhendet fra Holden Præstegaard og owerdraget Til Holden Jern Wærck
gandske Mortificceres og ophæwes saa at det icke skald wære Werket eller dets Høye Eyer Til Nogen den Minste hinder i den fornøden frie
Disposition ower samme Pladser og Lyker Hwor i blandt denne Arwetompt plads Næberud kaldet er indbegreben.
Saa kand den paastaaende Rødnings og besidelses Rett Ey her finde sted den samme ansees lige kund bøxel Sæddeler Lige som Skiffte
Retten gandske og aldelles forbigaar samme. Wiidere Tor Trøste sig Til at beregne owenmelde Tredewe Rixdaller dette sterboe Til Jndtægt.
Saa blew og de samtlige Tilstædewærende Arwinger Anmodet at angiwe Hwad gield som maatte Haffe paa dette boe, Hworpaa de samtidig
swarede at de icke wiiste at den Salige Afdøde war det allerminste bortschyldig, Hvor fore de samtlige wilde wære og bliwe Skiffte Retten answarlig
i Tilfælde noget effter dette Skifftets Slutning Skulde bliwe oplyst som kunde beregnes dette Stærboe enten Til Jndtægt eller Udgifft

Enken med sin Laugwærge, fremstod for Skiffte Retten og begierede at hun for lods maatte nyde og udtage Til Sin egen Liigfærd for den Summa
Tre Rigsdaller lige med hendes Sallige Mands deromtrent beløb sig Til samme Summa, Hvilket Skiffte Retten ey i følge lowen kunde Nægte
hende, Men blew bewilget. Hvorfore og bemelte Udføres med - 10 Rdl.
Dernæst bliwer dette Skifftets bekostninger at beregne Som er - 1 Arck Stemplet Papir - 24 sk.
Skiffte og Skriwer Salarium - 3 Rdl - 32 sk.
De Tvende Wurderings Mænd - 64 sk.
Summa boets Udgift - 14 Rdl - 24 sk.
Altsaa bliwer igien Til Skiffte og delling den Summa - 18 Rdl. Som saaledes Skifftet og dellet i mellem Enken og børnene som følger:
1. Enken Berte Andersdatter Hendes Tilkommende Howed Lod som er den halwe part - 9 Rdl.
2. Sønnen Anders Halvorssen, en Broder lod - 4 Rdl - 48 sk.
3. Datteren Dorthe Halvorsdatter, søster lod - 2 Rdl - 24 sk.
4. Anne Halvorsdatter, søster lod - 2 Rdl - 24 sk.
Der udgiør Tilsammen her - 18 Rdl.
Hwor effter blew giort Udlæg saaleedes som effterfølgende:
1. Enken Berte Andersdatter, hendes tilkommende howed lod som er - 9 Rdl.
    Udlagt i Løsøre - 9 Rdl.
2. Enken Berte Andersdatter Til sin Liffærd - 10 Rdl.
    Den paa Pladsen staaende firre Lafftet Stue bygning med en Svalle Kaawe samt der udj Trende (3) smaae Winduer og en Skorsten,
    men ingen Kakelown - 10 Rdl.
3. Sønnen Anders Halvorssen sin Broder lod som er - 4 Rdl - 48 sk.
    Udlagt i Løsøre 4 Rdl - 48 sk.
4. Datteren Dorte Halvorsdatter - sin Søster lod som er - 2 Rdl - 24 sk.
    Udlagt Løsøre - 2 Rdl - 24 sk.
5. Datteren Anne Halvorsdatter sin Søster lod som er - 2 Rdl - 22 sk.
    Udlagt i Løsøre - 2 Rdl - 24 sk.
6. Dette Skifftets bekostning er - 4 Rdl - 24 sk.
    Udlagt i Løsøre - 4 Rdl - 24 sk.
Som i alt udgiør den foranstaaende, Summa - 32 Rdl - 24 sk.

End Widere begierede Enken med sin Laugwærge Tron Mogensen, saa wel som sønnen Anders Halvorssen der for Nærværende
Moder bruger Af Arwe Tompte Pladsen at da Sønnen Anders Halvorssen for efftertiiden Wilde Til sig Tage og forsørge sin Moder
Berte Andersdatter  Hendes Lewe Tiid. Som hand og Her inden Til forpligtet sig hand den eene og Aleene Maatte Nyde det Lidet
Hun Weed sin død kunde affterlade sig eller den tiid wære eyende Til et slags wederlag der for uden at nogen Af de Andre Hendes
Arwinger om der paa den Tiid Skulde wære nogen kand hawe Rett Til at fordre det aller minste.
Skiffte Rætten som Andsaa denne Andsøgning og begiering forbilligt Kunde ey andet end Bewilge samme, men derhos Tilholte
Sønnen Anders Halvorssen at Han i alle til fælde Her inden Retten allerede Hawde Declareret, Thi i mangel i Her af og i Tilfælde Af
Klage fra Enkens side, maae hand selv Tilskriwe sig ald den uleylighed som der opseyder.
Og effter som nu intet widere wed dette Skiffte, Nu Til formynder for sin Søster Anne Halvorsdatter er Anordnet blew Tilholdet at wære, og
bliwe Andswarlig for Hwad Hun i saa maade wed dette skiffte er Tilholden udj Arw saalenge Hun er allene bliwer andsæet for u-myndig -
saa bliwer samme herwed slutet under Min Haand og Signett og de som lige Tilstædewærende.
Hendenes underskrifft.
Datum ut Supra.
Moldrup (L.S.)
Hele dette skiftet ble avskrevet av G.S., Langesund 26/8-2022.
 


Familie 47.
Verket 1762. Konstruert.

Verksarbeider
Søren Pedersen fra Verket dpt. 13/6-1746 bg. 11/4-1773. "Søren Pedersen Wrk., 27 Aar.", s.a. Peder Jensen. Se Familie 3 - Verket 1740.
g. i Holla 15/8-1767 m. Ingeborg Eriksdatter fra Sagene dpt. 27/4-1727, d.a. Erik Rasmussen. Se Familie 7 - Sagene 1740.
Forlovere: "P. Lund og C. Rasmussen."

1. Anders dpt. 31/1-1768 bg. 8/8-1772. "Anders Sørensen Wrk., 4 1/2 Aar."
2. Peder dpt. 29/4-1770 bg. 23/5-1774. "Peder Sørensen Wrk., 4 Aar."

F.f. = Faddere for ...

F.f. Søren Pedersen Wærket og Ingebor Erichsdatters Anders: Rasmus Hegnen (Hegna), Anders Pedersen, Christen Jansen, Maren Lund, Aslou Hegnen.
F.f. Søren Pedersen og Ingebor Erichsdatters 
Peder: Hans Mortensen, Jens Nielsen, Jon Jansen, Dorthe Møller, Inger Hansd.


Familie 48.
Verket 1762. Konstruert.

Hammersmeddreng
Lorents Pedersen Sølverud
 fra Nes, Sauherad f. ca. 1735 d. 23/5-1777 på Hørteverket i Bø. "Lorents Langkaas, 44 Aar." (Gravlagt ved Gåra).
g. i Holla 27/12-1756 m. enke Berthe Larsdatter fra Myhra under Prestegården dpt. 28/10-1736, d.a. Lars Helgesen Myhren.
Forlovere: "Anders Olsen Tved og Brønnill Gundersen Tvedsplads."
1. Liv Lorentsdatter f. ca. 1757.
2. Thomas Lorentsen f. 12/9-1759. Bodde på Langkås i Bø.
3. Peder Lorentsen f. 12/7-1762.
4. Maren Lorentsdatter (Mari Lorentsdatter) f. 28/6-1764.
5. Margrethe (tvilling) f. 30/1-1767 døde som spebarn.
6. Aaste (tvilling) f. 30/1-1767 døde som spebarn.
7. Aaste Lorentsdatter f. 27/10-1768.
8. Margrethe Lorentsdatter f. 5/5-1771 i Bø.
9. Lars f. 25/12-1773 d. 19/7-1775. "
Lorentz Langkaas Søn, 2 Aar minus 19 Uger."
10. Anniken Lorentsdatter f. 19/6-1776 (døpt 23/6 i Bø kirke).

F.f. Lorens Langkaas Søn Thommes: Haagen Pedersøn, Christopher Olsøn, Clemmed Pedersøn, Mari Solverud, Catrine Solverud.
F.f. Lorens Langkaas Søn Peder: Peder Solverud, Gunder og Ole Askielt, Gunil Holtebæck og Catrine Solverud
.
F.f. 
Lorens Langkaas Daatter Mari: Gunder Solverud, Giert Olssen, Christopher Holtebæck, Mari Hansd og Mari Solverud.
F.f. 
Lorens Langkaas Daatter Magrethe: Haagen Persen, Ole Sørensen, Christopher Holtebæck, Andres Bonge, Giert Olssen og Ole AskieltTvilling
F.f. 
Lorens Langkaas Daatter Aaste: Mari Solverud, Magrete Sørensd, Torbiør Askielt og Anne Vestgaarden. Tvilling
F.f. 
Lorens Langkaas Daatter Aaste: Christopher Holtebæck, Ole Askielt, Hans Aasen, Mari Kaasa og Magrete Berensd.
F.f. 
Lorens Langkaas Daatter Magrete: Knud Hanssen, Clemed Persen, Haagen Andressen, Mari Solverud og Lisbet Berensd.
F.f. 
Lorens Langkaas Søn Lars: Christen Monssen, Lars Heljesen, Mari Solverud, Siri Hægna og Kirsti Jørgedal.
F.f. 
Lorents Langkaas datter Anniken: Gunder Solverud, Halvor Sørensen, Rasmus Knudsen, Mari Solverud og Torbiør Askielt.

Alle disse barna er født på Hørteverket (Hammerverket) i Bø og dermed døpt i Bø kirke.
Barn nr. 1 Liv, kan være døpt i Sauherad (på den andre siden av Bø-elva ved Hørteverket).

Berthe Larsdatter var tidligere gift med Thomas ThomassenSe Kastet under Romnes.

Kilder: Kirkebok for Bø med Lunde og skifte etter Lorents Pedersen på Verket i 1777.
 


Til toppen: Trykk på [Home]

webmaster@gamleholla.no