ved
Gard Strøm


| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Sagbruksfamilier i Holla

Sagene 1720

Oppdatert 21.01.2024


Hjem | Innhold | 
| Ulefoss |
Før 1700 | 1700 | 1720 | 1740 | 1762 | 1782 |
1801 | 1822 | 1835 | 1845 | 1865 | 1875 | 1891 |
1900 | 1910 | 1920 | 1949 |

SøketipsHold nede [Control] og trykk [f].
Man kan også søke på dato i dette formatet: 10/11-1950.


Kilder: Skattelister, tingbøker, panteregister.


Familie 1.
Sagene 1720.

Sagmester
Nils Clemmetsen Jynge fra Sagene f. ca. 1683 d. 8/4, bg. 15/4-1738. "Niels Clemmetsøn, 54 Aar 6 Mnd 10 Dage.", s.a. sagmester Clemmet Mogensen Jynge. Se Familie 1 - Sagene før 1700.
g.m. Inger Gundersdatter fra V. Romnæs f. ca. 1695 bg. 5/9-1750. "Inger Gundersd. Saugbruget, 55 Aar 5 mnd.", d.a. lensmann Gunder Tolfsen Rommenæs.
1. Inger Nilsdatter Jynge f. ca. 1715 g.m. Jens Gulbrandsen. Se Familie 6 - Sagene 1740.
2. Christen Nilsen Jynge dpt. 22/5-1718.
3. Gunder dpt. 12/1-1721.
4. Clemmet Nilsen Jynge dpt. 30/8-1722. Se Familie 28 - Sagene 1762.
5. Gunder Nilsen Jynge dpt. 19/11-1724. Se Familie 27 - Sagene 1762.
6. Tolf Nilsen Jynge dpt. 14/7-1726. Se Familie 32 - Sagene 1762.
7. Gjertrud Nilsdatter Jynge dpt. 15/3-1730 g.m. enkem. Anders Sørensen. Se Familie 26 - Verket 1762.
8. Ole Nilsen Jynge dpt. 26/12-1732. Se Familie 23 - Sagene 1762.
9. Margrethe Nilsdatter Jynge dpt. 17/5-1737 g. i Holla 30/10-1757 m. Mads Andersen fra Hørtehammeren.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Niels Clemetsen og Inger Gundersdatters Christen: Hans Christensen, Peder Isachsen, Giertrud Rommenæs, Sara Clemetsd. og Karen Rommenæs.
F.f.
Niels Clemetsen og Inger Gundersdatters Gunder: Gunder Tolfsen, Anders Isachsen, Halvor Hvaløen, Maren Isachsd., Berte Gundersd.
F.f. Niels Clemetsen og Inger Gundersdatters 
Clemet: Clemet Eriksen, Peder Isaachsen, Peder Johannisen, Maria Bomhof, Karen Gundersd.
F.f. Niels Clemetsen og Inger Gundersdatters 
Gunder: Gunder Tolfsen, Peder Johannisen, Jacob Gundersen, Sara Clemetsd., Dorthe Gundersd.
F.f. Niels Clemetsen og Inger Gundersdatters 
Tolf: Gunder Tolfsen, Peder Johannisen, Jacob Gundersen, Giertrud Rommenæs, Birte Gundersd.
F.f. Niels Clemetsen og Inger Gundersdatters 
Giertrud: Clemet Erichsen, Jacob Gundersen, Giertrud Olsd., Maren Tronsd., Marte Pedersd.
F.f. Niels Clemetsen og Inger Gundersdatters 
Ole: Ole Nielsen Hammersmid, Jacob Gundersen, Mogns Olsen, Margrete Ulefos, Birte Rommenæs.
F.f. Niels Clemetsen og Inger Gundersdatters 
Margrete: Jacob Gundersen, Niels Thomasen, Isach Andersen, Karen Valøen, Ingebor Olsd.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Skifteprotokoll 1736 - 1740, side 98b. Digitalarkivet.
Poul Hansen Constitueret Sorenskriver udj Nedre Tellemarchen, samt Tind og Hierdahls Præstegield udj Bradsberg Ampt, Giør Witterlig at
Anno 1738 dend 25te April var forsamled med Lensmanden Welagte Jacob Gundersen og de Tvende Laug Rettes Ole Tvedt og
Gullich Heisholt
, udj Sterfboe Huuset ved Ullefos for at Registrere og Vurdere, samt Derefter Skifte og deehle efter afdøde Niels Klemetsen,
som sidstleden 3de Paasche dags morgen dend 8de ved døden er afgangen. Hans igenlevende hustrue Inger Gundersdatter og 7 deris sammen-
aflede og efterskrevet u-myndige Børn:
1. Clemet Nielsen 16 Aar.
2. Gunder Nielsen 14 Aar.
3. Tolf Nielsen 11 Aar.
4. Ole Nielsen 6 Aar.
5. Inger Nielsdatter.
6. Gjertrud Nielsdatter.
7. Margrethe Nielsdatter.
Tilstæde paa de umyndige børns vegne var Niels Knudsen Bugge.
Laugværge for Enchen var Broderen Jacob Romenes.
Stervboe huuset som bestaar af een Stue med et Kamer og Kiøken, samt Naglefast indrendning af Senger, benker, Dører og Winduer, dernest et end
nye Stolpeboe, Lade og Love med hosstaaende 2de smaae forhuuse tillige med een nye Hæste Stald og Forhuus desligeste et Bryggerhuus med
bager ovn og et aparte vedeskiul, hvilked tilsammen med dend paa Pladsen anvendte og nu befindende hæfd til Jord og agerland blev anseet og
Vurderet for 50 rdl.
Hvor hos Enken forklarede at hendis Salige Mand havde denn Plads af første og Ødemark haver oprødet, der fore huus og derefter Sterfboe nu at
tilhøre ermelte Rødningsplads, og derom til Beviis udj Skifteretten Producerede, een af Sal. Tønsberg, som grund eyer dend 5te Sept. 1675, hendis
Sal. afdøde mands fader Clemmet Mogensen Jønge paa denne Plads hannem given og ved melte Rødnings brev og beviis at hand hafft tilladelse
denne Pladtz, efter da skeede Indheignelse at oprøde og sig til beboelse nyttig giøre mod Aarlig afgift 1 rdl.
Utdrag av skanna kopi på Digitalarkivet, avskrevet av GS, Brevik 17/11-2018.

 


Familie 2.
Sagene 1720.

Sagmester
Hans Gundersen fra V. Romnes f. ca. 1682 bg. 11/8-1756 på Kvernodden, "71 Aar 1 mnd 15 dage.", s.a. lensmann Gunder Tolfsen Rommenæs.
g. ca. 1716 m. Margrethe Eriksdatter Jynge fra Sagene f. ca. 1695 bg. 15/5-1769. "Margrethe Erichsd. Wrk., 76 Aar.", d.a. Erik Clemmetsen Jynge. Se Familie 3 - Sagene før 1700.
1. Lars Hansen dpt. 15/3-1719.
2. Anne Maria dpt. 1720 bg. 12/9-1723, 3 år gml.
3. Maria dpt. 18/7-1723.
4. Anne Maria dpt. 13/8-1724.
5. Anne Maria dpt. 4/3-1725.
6. Gjertrud dpt. 12/9-1728 bg. 25/1-1733. "Giertrud Hansd., lille Hvale, 4 Aar 10 mnd."
7. Gunder Hansen dpt. 30/7-1730.
8. Gjertrud Margrete Hansdatter dpt. 5/6-1735.

F.f. Hans Gundersen og Margrete Erichsdatters Lars: Anders Isacsen, Niels Clemetsen, Sven Brenne, Giertrud Rommenæs, Anna Brenne.
F.f. Hans Gundersen og Margrete Erichsdatters 
Maria. Faddere ikke ført (trolig død).
F.f. Hans Gundersen og Margrete Erichsdatters 
Anne Maria: Clemet Erichsen, Anders Isachsen, Jacob Gundersen, Giertrud Rommenæs, Inger Gundersd.
F.f. Hans Gundersen og Margrete Erichsdatters 
Anne Maria: Gunder Tolfsen, Clemet Erichsen, Jacob Gundersen, Giertrud Rommenæs, Birte Gundersd.
F.f. Hans Gundersen og Margarete Eriksdatters 
Giertrud: Gunder Tolfsen, Clemet Eriksen, Tov Torkilsen, Giertrud Rommenæs, Karen Hvaløen.
F.f. Hans Gundersen og Magrete Eriksdatters 
Gunder: Gunder Tolfsen, Clemet Eriksen, Jacob Gundersen, Karen Hvaløen, Birte Rommenæs.
F.f. Hans Gundersen Vale og Margrete Erichsdatters 
Giertrud Margrete: Niels Clemetsen, Jens Vale, Malene Erichsd. Rommenæs, Inger Nielsd., Kirsten Lille Vale.

Denne familien bodde også en tid på N. Vala i Valebø.
 


Familie 3.
Sagene 1720.

Sagmester
Clemmet Eriksen Jynge f. ca. 1697 bg. 22/7-1732. "Clemet Eriksen", 38 år gml., d.a. Erik Clemmetsen Jynge. Se Familie 3 - Sagene før 1700.
g1g m. Maren Isaksdatter Hyll fra Sagene bg. 1726, d.a. Isak Hyll. Se Familie 2 - Sagene før 1700.
g2g i Solum 24/4-1727 m. Mette Iversdatter "fra Solum" f. ca. 1704 bg. i Skien 10/10-1765. "Mette Iversd., 61 Aar, d.a. Iver NN.
1. Anne Marie Clemmetsdatter f. ca. 1714 bg. i Skien 17/6-1775. "Rasmus Beyers Moder, 64 aar." g1g i Skien 18/11-1734 m. Hans Rasmusen Beyer.
     Hun g2g i Skien 14/9-1741 m. Nils Rasmusen Kloberg.

2. Isak Clemmetsen f. ca. 1716. Ble tømmerfogd. Flytta til Osebakken i Gjerpen. Se Familie 25 - Ø. Borge 1782.
3. Karen Clemmetsdatter dpt. 26/12-1718 bg. i Skien 25/4-1742. "Sal. Clemet Ericksen fra Uhlefosses vankundige datter med store klocken, 24 Aar."
4. Erik dpt. 2/3-1721 d. før skifte etter mora i 1726.
5. Anne-Kathrine dpt. 6/4-1722 (tvilling).
6. Anne dpt. 6/4-1722 (tvilling) bg. 31/5-1722. "Anne Clemetsd., 10 Uger."
7. Maren Kirstine Clemmetsdatter Jynge dpt. 24/11-1726.

F.f. Clemet Erichsen og Maren Isacsdatters Eric: Oberstlieutenant von Haltren, Claus Hyll, Gunder Tolfsen, Madame Groos, Inger Gundersd.
F.f. Clemet Erichsen og Maren Isaacsdatters 
Anne-Katrine. (og Anne): Lieutenant Bø, Engelbert Bomhof, Daniel Witt, Peder Sommer.
F.f. Clemet Erichsen og Maren Isaacsdatters (Anne-Katrine og) 
Anne: Anders Isachsen, Kirsten Tausan, Maria Bomhof, Dorthe Larsd.
F.f. Clemet Erichsen og Maren Isacsdatters 
Maren Kirstine: Peder Isacsen, Anders Ulefos, Jacob Gundersen, Kirsten Tausan, Birte Rommenæs.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Skifteprotokoll 1720-1727, folie 438a. Digitalarkivet.
Conrad Friderich Grøtter
, Allernaadigst beskicked Sorenskrifver udj Nedre Tellemarcken samt Tind og Hierdals (Hjartdal) Præstegielder udj Østfielderne Øfre Tellemarcken,
Giør vitterligt, at Anno 1726 dend 15. Octobr., med Lensmanden welagte Gunder Tolfsen Rommenes og de tvende Edsvorene Laugrettes mænd, Anders Haatvedt og
Ole Tvedt
, vare forsamlede ved Uhlefoss udj Mester Clemet Erichsøns iboende huus udj Holden Præstegield, for der efter foregaaende bemeldte at Registrere og
Wurdere samt Skifte og deele efter den ved døden afgangne Sal. Qvinde Maren Isachsdatter, imellem hendes igienlevende mand, Clemet Erichsøn og 5 deris sammen-
aflede i liveværende børn, 1 Søn og 4de Døttre med nafn;
1. Isach Clemetsøn ved 10 aars alder.
2. Anne Maria Clemetsd. 12 Aar.
3. Karen Clemetsd. 7 Aar.
4. Catharina Clemetsd. 5 Aar.
5. Maren Kirstine Clemetsd. henved 1/2 Aars alder.
Hvilcke Børn alle ere smaae og hiemme hos Faderen.
Paa Børnenes weigne var tilstæde deris 
Sal. Moders Broder Anders Isachsøn paa egne,
og sin
 
Broder Peder Isachsøns Weigne.
Faren ble formynder for alle sine umyndige barn.
Utdrag av skifte ble avskrevet av GS, Brevik 2018.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Skifteprotokoll 1727-1736, folie 299b. Digitalarkivet.
Giør Witterlig at ANNO 1732 dend 13de Septembr med Lensmanden welagte Gunder Tolfsen Rommenæs og de 2de Eedsvorne Laugrettes mænd,
Ole Ledvorsøn Twedt og Isak Berentsen Tufte, wære forsamled udj Sal. Clemmet Erichsens iboende huus og gaard udj Ullefoss som paa Wæstre side Elwen
sammesteds udj Holdens Præstgield er beliggende, for der effter foregaaende berammelse at Registere og Wurdere samt Skiffte og Deele effter den wed døden
afgangne Sal. Mand Clemmet Erichssen mellem hands igienlewende Ægtehustrue Mette Iversdatter og med første Qvinde Maren Isachsdatters sammenaufled
5 børn Een Søn og 4 døttre wed nafn:
1. Isach Clemmetsen, 16 Aar.
2. Anne Marie Clemmetsdatter, 18 Aar.
3. Karen Clemmetsdatter, 14 Aar.
4. Anne Kathrine Clemmetsdatter, 11 Aar.
5. Maren Kirstine Clemmetsdatter, 6 1/2 Aar.
Hendes (enkens) Lauverge udkaared Enchen sig Monsieur Petter Muusgaard som war nærværende og dertil gav sit ja og samtøcke,
Paa Børnenes weigne war nærwærende deres Morbrødre Monsieur Claus Hyll og Anders Isachsen Ullefos for at observere deres tarv, (...)
Utdrag av skifte ble avskrevet av GS, Langesund den 16.12.2023.
 


Familie 4.
Sagene 1720.

Sagmester
Peder Isaksen Hyll
fra Sagene f. ca. 1676 bg. 27/5-1741. "Peder Isaachsen, 65 Aar.", s.a. Isak Hyll. Se Familie 2 - Sagene før 1700.
g.m. Dorthe Larsdatter f. ca. 1667 bg. 30/4-1754. "Dorthe Larsd. Saugbr., 87 Aar."
1. Anne Pedersdatter Hyll f. ca. 1706 g.m. Ole Alfsen. Se Familie 12 - Sagene 1740.
2. Daniel Pedersen Hyll f. ca. 1710. Bodde i Vinger (Kongsvinger).
3. Nils Pedersen Hyll f. ca. 1713. Se Familie 11 - Sagene 1740.

Peder Isaksen Hyll hadde sin bror Anders Isaksen Hyll på Sagene. Se Familie 5 - Sagene 1720.
De hadde også enda en bror, Claus Isaksen Hyll i Skien. Han var blant "de kondisjonerte" i byen.
Han var selvsagt disse 3 barnas onkel Claus i Skien.

Kilde: Nedre Telemark Skifteprotokoll 1740 - 1745, folio 173b - 176b.
Sted: Ulefos Saugbrug - 1741.
Peder Isachsen død,
Enken Dorthe Larsdtr. og trende Børn:
1. Daniel Pedersen. Myndig.
2. Niels Pedersen. Myndig.
3. Anne Pedersdtr. g.m. Ole Alfsen.
Etter Arne Johan Gjermundsens Skifteregister.

I tillegg (kilde: Leif Biberg Kristensen).
Enka tok til verge sin salige manns bror Anders Isachsen.
I et brev dat. Kongsvinger 4/7-1741, frasier sønnen Daniel Pedersen seg
arv, "paa det Moderen ej skal lide Nød", signert "D. I. Hyll".

Se hele skifte her: Digitalarkivet


Familie 5.
Sagene 1720.

Sagmester
Anders Isaksen Hyll fra Sagene f. ca. 1686 bg. 22/12-1767. "Anders Isachsen Hyll udj Munchen, 81 Aar 4 Mnd. 3 Dage.", s.a. Isach Hyll.
Se Familie 2 - Sagene før 1700.
g1g m. Margrethe Gundersdatter fra V. Romnes f. ca. 1691 bg. 9/5-1734. "Margrethe Gundersd. Ulefos, 43 1/2 Aar 2 Dage.", d.a. lensmann Gunder Tolfsen Rommenæs.
g2g i Nes kirke, Sauherad 14/9-1736 m. Maria Christophersdatter Scheiner f. ca. 1703 bg. på Romnes 9/12-1773. "Maria Munchen, 70 Aar.", d.a. Christopher Scheiner.
Forlovere: "Jacob Romnæs og Niels Knudsen Bugge fra Holden Sogn."
1. Isak Andersen Hyll f. ca. 1717 g. i Holla 2/7-1747 m. Jytte Jacobsdatter fra Skifsnes under Kolstad store. Bodde på Fjærestrand i Solum.
2. Halvor dpt. 7/2-1719. Trolig død som liten.
3. Anna Andersdatter Hyll dpt. 9/2-1721 bg. 17/12-1744. "Anna Andersd. Hyll, 23 Aar 10 Mnd. 4 Dage."
4. Halvor Andersen Hyll dpt. 8/8-1725. Konf. i Holla 1743.
5. Gunder Andersen Hyll dpt. 20/6-1728. Konf. i Holla 1745.
6. Gjertrud Maria Andersdatter Hyll dpt. 11/2-1731. Konf. i Holla 1749.
Barn i 2. ekteskap:
7. Margrethe Andersdatter Hyll dpt. 1/9-1737 g. i Hjartdal 14/1-1758 m. Anders Nicolaisen Herbst. Bodde under Melfald i Melum sogn, Solum prestegjeld.
8. Mari Andersdatter Hyll dpt. 6/9-1739. Konf. i Holla 1756.
9. Claus Andersen Hyll dpt. 10/12-1741 g. i Solum 30/9-1764 m. Gunhild Iversdatter fra Bergan i Melum. Se Munken under Langeland i ytre Helgen.

F.f. Anders Isachsen og Margrete Gundersdatters Halvor: Jens Elkier, Lars Harbo, Clemet Eriksen, Madame Claus Hylls, Berte Gundersd.
F.f. Anders Isaachsen og Margrete Gundersdatters Anne: Clemet Erichsen, Niels Clemetsen, Hans Gundersen, Giertrud Rommenæs, Dorthe Larsd.
F.f. Anders Isacsen og Magrete Gundersdatters Halvor: Peder Isachsen, Clemet Eriksen, Jacob Gundersen, Maren Isachsd., Karen Hvaløen.
F.f. Anders Isachsen og Margrete Gundersdatters Gunder: Gunder Tolfsen, Peder Isachsen, Hans Gundersen, Giertrud Rommenæs, Birte Gundersd.
F.f. Anders Isaacsen og Margrete Gundersdatters Giertrud Maria: Engelbert Bomhof, Steen Jansen, Jacob Rommenæs, Maria Bomhofs, Pernille Rasmusd.
F.f. Anders Isachsen og Maria Scheiners Margrete: Steen Jaensen, Peder Johansen, Niels Pedersen, Madame Maren Bomhoff, Elisabeth Bomhoff.
F.f. Anders Isachsen og Maria Schiæners Maren: Bertel Bomhof, Jacob Gundersen, Niels Rasmusen fra Schien, Inger Cathrina Herrestad, Pernilla Herrestad.
F.f. Anders og Maria Ulefossis Claus Hyll: Steen Ouensen, Lars Hansen, Peder Tronsen, Malene Romenæs, Abigael Schiæner.

Anders Isaksen Hyll hadde sin bror Nils Isaksen Hyll på sagbruket. Se Familie 12 - Sagene 1720.
De hadde også trolig en bror, Claus Isaksen Hyll i Skien. Han var blant "de kondisjonerte" i byen.

Se også Munken under Langeland, som han kjøpte og flytta til i 1749.

Skifte på Munken i 1768.


Familie 6.
Sagene 1720.

Sagarbeider
Peder Hansen.
g.m. Berthe Jonsdatter
1. Guri dpt. (trolig) 28/12-1729.
2. Guri Pedersdatter dpt. 6/1-1730.
3. Anne Pedersdatter dpt. 18/5-1732.
4. Maren Maren Pedersdatter dpt. 3/6-1736.
5. Søren Pedersen dpt. 15/2-1739.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Peder Hansen og Birte Jonsdatters Guri: Jon Eje, Gunder Skougsrød, Thomas Andersen, Maren Jonsd., Anne Pedersd.
F.f. Peder Hansen og Birte Jonsdatters Guri: Peder Johannesen, Thomas Andersen, Anders Ouensen, Inger Katrine Steen Jansen, Turi Larsd.
F.f. Peder Hansen Saugbruget og Birte Jonsdatters Anne: Hans Jonsen, Thomas Andersen, Niels Hendriksen, .......(uleselig) Saugbruget, Maren Tronsd. Saugbruget.
F.f. Peder Hansen og Berte Joensdatters Maren: Peder Johannesen, Thomas Henrichsen, Maren Joensd., Kirsten Svennungsd., Anna Tronsd.
F.f. Peder Hansen og Berte Jonsdatters Søren: Lars Hansen Saugbruget, Niels Henrichsen, Lars Hansen Saugbruget, Kirsten Svennumsd., Karen Larsd. Saugbruget.

 


Familie 7.
Sagene 1720.

Sagarbeider, "kipper"
Jon Olsen f. ca. 1679 bg. 18/5-1757. "Jon Olsen Kipper ved Saugbr., 78 Aar."
g.m. Ingeborg Torgersdatter f. ca. 1680.
1. Ole Jonsen Kaasen fra Sagene f. ca. 1707. Se Familie 17 - Sagene 1720.
2. Christen Jonsen f. ca. 1714. Se Familie 1 - Sagene 1740.
3. Johannes Jonsen f. ca. 1716. Se Familie 18 - Sagene 1762.
4. Dorthe Jonsdatter dpt. 3/7-1718 g.m. Nils Henriksen. Se Familie 2 - Sagene 1740.
5. Halvor Jonsen dpt. 21/4-1720.

6. Jan Jonsen dpt. 7/3-1723. Se Familie 30 - Verket 1762.
7. Berthe Jonsdatter dpt. 19/8-1725 g.m. Hans Jespersen. Se Familie 30 - Sagene 1762.

F.f. Jon Olsen og Ingebor Torgersdatters Dorthe: Knud Møller, Clemet Eriksen, Tollef Torvilsen, Margrethe Ulefos, Sibille Jansd.
F.f. Jon Olsen og Ingebor Torgersdatters Halvor: Anders Isaachsen, Peder Johannisen, Søren Knudsen, Maren Isachsd., Margrethe Johannisd.
F.f. Jon Olsen og Ingebor Haagensdatters(!) Jan: Anun Torstensen, Kiøstol Tronsen, Thomas Andersen, Inger Gundersd., Karen Olsd.
F.f. Jon Olsen og Ingebor Torgersdatters Birte: Clemet Eriksen, Anun Torstensen, Tollef Torvilsen, Sibille Jansd., Anne Pedersd.


Familie 8.
Sagene 1720.

Sagarbeider
Svend Enersen f. ca. 1695.
g. 15/12-1720 m. Anna Larsdatter f. ca. 1700 bg. 25/10-1766. "Anna Larsd. Saug., 66 Aar."
1. Ener dpt. 16/3-1721. Død tidlig.
2. Mathias Svendsen (tvilling) dpt. 10/5-1722.
3. Halvor Svendsen (tvilling) dpt. 10/5-1722.
4. Sara Svendsdatter dpt. 7/11-1723.
5. Johanne Svendsdatter dpt. 18/7-1728 g.m. Anders Larsen Kaasa. Se Kåsa under Holla Prestegård.
6. Ener Svendsen dpt. 11/3-1731. Se Familie 3 - Sagene 1782.
7. Svend Svendsen dpt. 21/12-1732.

F.f. Sven Enersen og Anne Larsdatters Ener: Peder Johannesen, Hendrik Hendriksen, Matz Anundsen, Kirsten Pedersd., Karen Olsd.
F.f. Sven Enersen og Anne Larsdatters Mathis og Halvor (faddere ikke ført. Derfor er begge trolig død tidlig. GS).
F.f. Sven Enersen og Anna Larsdatters Sara: Hans Jonsen, Svennung Svennungsen, Hans Larsen, Kirsten Pedersd., Karen Olsd.
F.f. Sven Enersen og Anne Larsdatters Johanne: Lars Tambour, Hans Larsen, Anne Andersd., Dorthe Danielsd., Kirsten Jonsd.
F.f. Sven Enersen og Anne Larsdatters Ener: Lars Tambour, Hans Larsen, Ole Torgusen, Anne Jonsd., Birte Jensd.
F.f. 
Sven Enersen og Anne Larsdatters Svend (bortslitt): Lars Hansen, Mats Jensen, Niels Hendriksen, Thale Larsd., Maren Jonsd., Anne Lunds.

 


Familie 9.
Sagene 1720.

Sagbruksarbeider
Tron Kjøstolsen f. ca. 1676 bg. 20/2-1742. "Tron Kiøstolsen, 66 Aar.", s.a. Kjøstol NN.
g.m. Kirsten Pedersdatter d.e. fra V. Heisholt f. ca. 1679 bg. 25/1-1777. "Kirsten Pedersd. Sannæs, 98 Aar.", d.a. Peder Jonsen Heisholt.
1. Kjøstol Tronsen f. ca. 1703. Se Håtveit lille(1).
2. Maren Tronsdatter f. ca. 1708 g.m. hammersmed Nils Olsen. Se Familie 15 - Verket 1740.
3. Anders Tronsen f. ca. 1708. Se Familie 4 - Sagene 1740.
4. Anne Tronsdatter f. ca. 1711 g.m. hammermester Mons Olsen. Se Familie 37 - Verket 1762.
5. Peder Tronsen f. ca. 1713 g. i Bø 30/6-1743 m. enke Maren Thomasdatter Hegland i Lunde. Se deres sønn Jon Pedersen. Se N. Jøntvedt(2).
6. Gunder Tronsen f. ca. 1716. Se Kringlefett under Ø. Heisholt.
7. Ole Tronsen dpt. 31/12-1719 bg. 27/4-1738. "Ole Tronsen, 19 Aar 3 Mnd. 15 Dage."
8. Jon Tronsen dpt. 20/12-1722. Se Familie 3 - Sagene 1762.

F.f. Tron Kiøstelsen og Kirsten Pedersdatters Ole: Peder Isachsen, Anders Isachsen, Clemet Erichsen, Maren Isachsd., Marte Rasmusd.
F.f. Tron Kiøstolsen og Kirsten Pedersdatters Jon: Secretarie Leopoldus, Engelbert Bomhof, Clemet Eriksen, Kirsten Tausan, Anne Pedersd.

Kilde: Nedre Telemark Skifteprotokoll 1740 - 1745, side 170b. Digitalarkivet.
Sted: Paa Saugsiden wed Ullefoss udj Holden Præstegield beliggende - 4de April 1742.
Død: Trond Kiøstolsen.
Arvinger: Den igienlevende Encheqvinde Kirstj Pedersdaatter og Børn:
1. Kiøstol Tronsen Død.
    a. Christen Kiøstolsen 4 Aar.
    b. Tron Kiøstolsen 7 Aar (2 Aar!).
2. Anders Tronsen, myndig.
3. Peder Tronsen. Myndig.
4. Gunder Tronsen. Myndig.
5. Jon Tronsen. 20 Aar.
6. Marie Tronsdaatter g.m. Niels Olsen Hammersmed.
7. Anne Tronsdaatter g.m. Mogens Olsen Hammermester.
Etter Arne Johan Gjermundsens Skifteregister.

Enka Kirsten Pedersdatter ble g2g med enkemann Svenke Arvesen. Se Sannes nedre.


Familie 10.
Sagene 1720.

Sagbruksarbeider
Torjus Eriksen f. ca. 1670 d. senest april 1723.
g.m. Anne Olsdatter f. ca. 1670.
1. Ole Torjussen f. ca. 1704. Se Familie 5 - Sagene 1740.
2. Anna Torjusdatter f. ca. 1716 g.m. smed Anders Tronsen. Se Familie 4 - Sagene 1740.

Kilde: Nedre Telemark Skifteprotokoll 1720 - 1727, folio 301b.
Sted: Ulefos - 1723,
Torgius Erichsen død.
Enken Anne Olsdtr. og Børn:
1. Ole Torgiusen.
2. Anne Torgiusdtr.
Begge Umyndige.
Verge for Enken: Lensmand Gunder Romnæs.
Verge for barna: Moderen.
Etter Arne Johan Gjermundsens Skifteregister.
 


Familie 11.
Sagene 1720.

Sagbruksarbeider
Peder Jensen f. ca. 1692 bg. 2/10-1756. "Peder Jensen Saugbr., 64 Aar."
g.m. Karen Bjørnsdatter f. ca. 1688 bg. 28/8-1756. "Karen Biørnsd. Saugbr., 68 Aar."
1. Anne dpt. 6/7-1721. Død tidlig.
2. Anne dpt. 13/8-1724. Død tidlig.
3. Ellen Pedersdatter dpt. 13/10-1726 g.m. Anund Madsen. Se Familie 19 - Sagene 1762.
4. Anne Pedersdatter dpt. 2/11-1727 g1g m. Knud Christophersen. Anne g2g m. Peder Olsen. Se Familie x - Sagene 1762.
5. Jens Pedersen dpt. 5/12-1728 bg. 18/7-1781. "Jens Pedersen Wrk., 43 Aar 22 Uger." Ugift.
6. Lars Pedersen dpt. 9/9-1731. Se Familie 6 - Sagene 1762.

F.f. Peder Jensen og Karen Biørnsdatters Anne: Gunne Fæhn, Jon Biørnsen, Kirsten Tufte, Berte Hansd., Berte Simonsd.
F.f. Peder Jensen og Karen Biørnsdatters Anne: Anun Fæhn, Hans Simensen, Kirsten Tufte, Karen Svennungsd., Kirsten Kittilsd.
F.f. Peder Jensen og Karen Biørnsdatters Elen: Isac Tufte, Ole Wibeto, Sti Tufte, Kirsten Tausan, Anne Pedersd.
F.f. Peder Jensen og Karen Biørnsdatters Anne: Ole Wibeto, Sti Tufte, Johannes Borgen, Sidsel Christensd., Karen Svennungsd.
F.f. Peder Jensen og Karen Biørnsdatters Jens: Even Wibeto, Kiøstel Rasmusen, Sven Fæhn, Katrine Mikelsd., Karen Anunsd.
F.f. Peder Jensen og Karen Biørnsdatters Lars: Kiøstol Rasmusen, Torger Sebiørnsen, Elias Danielsen, Kirsten Alfsd., Anniken Gladhuus.


Familie 12.
Sagene 1720.

Sagarbeider
Mads Anundsen fra Hegna under Ø. Heisholt f. ca. 1692 bg. 29/12-1762. "Mads Annundsen ved Saugerne, 70 Aar.", s.a. Anund Aadnesen Hægnen.
g. i Holla 29/9-1724 m. Tale Larsdatter fra Nome under Baksås f. ca. 1697 (bg. 1/2-1758. "Thale Hansd.(!) Saugbr., 61 Aar." trolig feil), d.a. Lars Sørensen Nome.
1. Inger Madsdatter dpt. 22/5-1725.
2. Lars Madsen dpt. 2/10-1729. Se Familie 12 - Sagene 1762.
3. Anund Madsen dpt. 5/7-1733. Se Familie 19 - Sagene 1762.

F.f. Mats Anunsen og Tale Larsdatters Inger: Anders Isachsen, Clemet Eriksen, Lars Mognsen, Magrete Ulefos, Anne Pedersd.
F.f. Mats Anunsen og Tale Larsdatters Lars: Tollef Heisholt, Tord Eje, Søren Larsen, Mette Thomasd., Lisbet Carlsd.
F.f. Mats Anunsen og Thale Larsdatters Anun: Thomas Andersen, Ole Torgusen, Jon Larsen, Birte Hougen, Rønnov Eriksd.

Det var ei Tale Hansdatter som ble g. i Holla 9/2-1722 m. Mathis Jacobsen. Vi kan ikke se at denne Mathias Jacobsen
har fått barn i Holla. Det var ei Thale Fæhn som var fadder i 1736. Thale Hansdatter var fadder i 1739 og i 1744.


Familie 13.
Sagene 1720.

Sagmester
Jon Larsen f. ca. 1702 bg. 22/11-1738. "Jon Larsen, 36 Aar."
g. i Holla 29/9-1734 m. Abel Danielsdatter f. ca. 1710 d. etter januar 1752.
1. Daniel Jonsen dpt. 15/5-1735. Se Familie 9 - Sagene 1762.
2. Peder Jonsen dpt. 27/4-1738. Se Familie 12 - Sagene 1782.

F.f. Joen Larsen og Alet(!) Danielsdatters Daniel: Ole Torgusen, Hans Tambour, Anna Pedersd., Thale Larsd., Inger Nielsd.
F.f. Jon Larsen og Abel Danielsdatters Peder: Mats Jensen, Niels Henrichsen, Kirsten Rasmusd., Kirsten Svennumsd.

Enka Abel Danielsdatter ble g2g med Hans Anundsen Odden. Se Odden plass under Eie øvre.

Flere barn?
Ole Jonsen g1g 1720 m. Guri Nilsdatter g2g 1734 m. enke Kirsten Svennungsdatter Kaste fra Fosse.
Hans Jonsen?
Berthe Jonsdatter g.m. Peder Hansen. Se Familie 2 - Sagene 1720.

Noen tvil om konas navn Abel?
Jeg er temmelig sikker på at hennes navn skal være Abel. Hun blir stadig oppkalt i seinere generasjoner.
Abel kan være en kortversjon av Abelone, eller Abigael.


Familie 14.
Sagene 1720.

Sagarbeider
Hans Johansen f. ca. 1690 d. ca. 1723 (skifte).
g.m. Karen Olsdatter f. ca. 1690.
1. Lars Hansen f. ca. 1717. Se Familie 13 - Sagene 1740.

Kilde I: Nedre Telemark Skifteprotokoll 1720 - 1727, folio 301a - 301b.
Sted: Uhlefos Saugbrug - 1723.
Hans Johansen, død.
Enken Kari Olsdtr. og sønnen
1. Lars Hansen 8 Aar.
Etter Arne Johan Gjermundsens Skifteregister.

Kilde II: Tillegg av Leif Biberg Kristensen:
Verge for enka; lensmannen Gunder Rommenæs.
Formynder for Lars, hans farbror "dend Dannemand", Per Johansen Saugmester.


Familie 15.
Sagene 1720. Haugen under Eie nedre.

Sagarbeider
Hans Nilsen Hougen
 f. ca. 1688 bg. 20/10-1737. "Hans Nielsen Hougen, 49 Aar 9 Mnd."
g.m. Berthe Gunnesdatter fra N. Fen f. ca. 1684 bg. 16/5-1744. "Berte Gunnesd., 60 Aar 7 Dage.", d.a. Gunne Sørensen Fæhn.
1. Inger Hansdatter dpt. 4/9-1718 g.m. Hans Haraldsen. Se Familie 16 - Sagene 1740.

F.f. Hans Hougen og Berte Gundersdatters Inger. Fadd: Hans Christensen, Lars Harbo, Niels Arvesen, Kirsten Tausan, Kirsten Pedersd.
 


Familie 16.
Sagene 1720.

Sagarbeider, tambour
Ole Jonsen f. ca. 1694 bg. 28/3-1767. "
Ole Jonsøn Tambour, 73 Aar, ved Rommenes."
g. i Holla 17/11-1720 m. Guri Nilsdatter f. ca. 1684 bg. 1/11-1763. "
Guri Nielsd. ved Sauggene, 79 Aar, ved Rommenes."
1. Nils Olsen dpt. 22/10-1724.
2. Johanne Olsdatter dpt. 18/5-1732.

F.f. Tambour Ole Jonsen og Guri Nielsdatters Niels: Alf Tvara, Ole Torbiørnsen, Ole Alfsen, Birte Hougen, Anniken Gladhuus.
F.f. Ole Tambour og Guri Nielsdatters 
Johanne: Peder Sørensen Ringsevjen, Mogns Olsen Kaasen, Jon Steensen, Birte Hougen, Pernille Hansd. Kasen.
 


Familie 17.
Sagene 1720. Kaasa.

Sagarbeider
Ole Jonsen Kaasen
 fra Sagene f. ca. 1707 bg. 14/2-1775. "
Ole Jonsøn Kaasen, 68 Aar, ringere end 3 Mnd. og 14 Dage, ved Rommenes.", s.a. Jon Olsen. Se Familie 7 - Sagene 1720.
g. i Holla 7/2-1734 m. enke Kirsten Svennungsdatter fra Fosse f. ca. 1696 bg. 23/6-1762. "
Kirsten Svennumsd. Kaasen, 66 Aar, 6 Mnd., ved Rommenes.", d.a. Svennung Haraldsen Fosse.
1. Karen Olsdatter dpt. 25/7-1734.
2. Dorthe Olsdatter dpt. 13/12-1739 g.m. Tolf Nilsen Jynge. Se Familie 32 - Sagene 1762.

F.f. Ole Jonsen og Kirsten Svennungsdatters Karen: Hans Jonsen, Thomas Thomasen, Christen Jonsen ældre, Ingebor Torgusd., Anne Johannesd.
F.f. Ole Jonsen og Kirsten Svennumsdatters 
Dorthe: Thomas Thomasen, Christen Jonsen ældre, Inger Haug, Ingebor Olsd.

Kirsten Svennungsdatter var enke etter Peder Thoresen på Kaste under Romnes. Se Kaste under Romnes.


Familie 18.
Sagene 1720.

Sagarbeider
Mads Jensen f. ca. 1690 bg. 6/8-1780. "Mads Jensen Saugbr., 90 Aar., s.a. Jens NN.
g. i Holla 29/11-1719 m. Dorthe Danielsdatter f. ca. 1701 bg. 20/5-1770. "Dorthea Danielsd. Saugbr., 69 Aar.", d.a. Daniel NN.
1. Ole Madsen (tvilling) dpt. 20/4-1721. Konfirmert i Holla 1739.
2. Cathrine Madsdatter (tvilling) dpt. 20/4-1721 g.m. Gunder Hansen. Se Kvernodden under Romnes.
3. Karen Madsdatter dpt. 16/7-1724. Ikke konfirmert i Holla.
4. Daniel Madsen dpt. 25/9-1729. Se Familie 13 - Sagene 1762.
5. Clemmet Madsen (tvilling) dpt. 22/2-1733.
6. Maren Madsdatter (tvilling) dpt. 22/2-1733 g.m. Jens Thorsen. Se Striken under Eie øvre.
7. Jens dpt. 27/5-1736 bg. 18/9-1740. "Jens Matsen, 5 Aar 13 Uger."

F.f. Mats Jensen og Dorthe Danielsdatters Ole (og Katrine): Clemet Eriksen, Lars Hansen, Gulbrand Jensen, Margrethe Ulefos, Inger Gundersd.
F.f. Mats Jensen og Dorthe Danielsdatters (Ole og)  Katrine: Peder Johannesen, Rasmus Jensen, Mette Thomasd., Magrete Johannesd., Anne Mognsd.
F.f. Mats Jensen og Dorthe Danielsdatters Karen: Haagen Lorentsen, Thomas Andersen, Anne Jonsd., Anne Olsd., Anne Pedersd.
F.f. Mats Jensen og Dorte Danielsdatters Daniel: Anders Isachsen, Peder Johannesen, Lars Mognsen, Margrete Ulefos, Anne Jensd.
F.f. Mats Jensen Svenske og Dorthe Danielsdatters Clemet (og Maren): Even Torgusen Saugbruget, Lars Hansen Saugbruget, Birte Hougen, Maren Jonsd. Saugbruget, Anne Jonsd. Saugbruget.
F.f. Mats Jensen Svenske og Dorthe Danielsdatters (Clemet og) Maren: Thomas Hendriksen Saugbruget, Anders Tronsen Saugbruget, Anne Torgusd. Saugbruget, Karen Halvorsd. Saugbruget, Anne Tronsd. Saugbruget.
F.f. Mats Jensen og Dorthe Danielsdatters Jens: Thomas Andersen, Kiøstel Tronsen, Niels Henrichsen, Berte Hougen, Mette Thomasd.

Denne familien flytta til Odden under Eie øvre rundt 1754. Han blir deretter stadig kalt for Mads Odden, som fadder for sine barnebarn.

 


Til toppen: Trykk på [Home]

webmaster@gamleholla.no