ved
Gard Strøm


| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Jernverksfamilier i Holla

Verket 1782

Oppdatert 03.06.2024


Verksarbeidere
| Før 1700 | 1700 | 1720 | 1740 | 1762 | 1782 |
| 1801 | 1822 | 1835 | 1845 | 1865 | 1875 | 1891 |
| 1900 | 1910 | 1920 | 1948 |

Søketips: Hold nede [Control] og trykk [f].
Man kan også søke på dato i dette formatet: 10/11-1950.


Kilder: Sjelemanntall 1782, kirkebøker, skifter og annet.


Familie 1.
Verket 1782. Forvalterbygningen.

Her var oppført forvalter Michael Møldrup med familie. Se Forvaltere ved Holden Jernværk.


Familie 2.
Verket 1782.

Marsovnmester
Jon Paulsen f. ca. 1736 d. 21/9-1798. "
Marsovnsmæster Jon Poulsen, død den 21. Sept., begr. ved Holden, 62 Aar 39 Uger.", s.a. Paul Svendsen?
g. i Gjerpen 22/6-1766 m. Ellen Jensdatter Steer (Stiger) fra Fossum jernverk i Gjerpen dpt. 1/1-1744, d.a. Jens Christiansen Steer. Se Familie 3 - Fossum 1740.
1. Anna Jonsdatter.
2. Clara Christence Jonsdatter dpt. 26/2-1776.
3. Karen f. 16/4-1780 bg. 25/11-1780. "
Hr. Jon Poulsens datter Karen, ved Holden, 31 Uger 5 Dage."
4. Poul Christian Jonsen f. 30/8-1782.

F.f. Monsieur Jon Poulsens og Madame Ellen Jensdatters Clara Christense: Forvalter Rasmusen, Monsieur Raaberg, Mæster Niels Kaasen, Madame Rasmusen, Frøken Metthe Sophia Budde.
F.f. Senior Jon Poulsen og Madame Elen Jensdatter Sthærs Karen: Forvalter Møldrup, Forvalter Gartner, Monsieur Raaberg, Madame Møldrup, Jomfrue Budde.
F.f. Senior Jon Poulsens og Madame Elen Jensdatters Poul Christian: Hr. Forvalter Møldrup, Monsieur Lars Raaberg, Mester Tron Kaasen, Madame Møldrup, Jomfrue Budde.


Lars Raaberg (da ugift) bodde i samme hus i samme manntall. Se Familie 78 - Verket 1801.

En Masmester eller "Marsovnmester" var en av de viktigste ekspertene på jernverket og sto rett under forvalteren i et jernverks naturlige hierarki. Han har ganske sikkert kommet til Holla fra et annet jernverk. Det var ganske typisk i denne bransjen. De er nevnt i Holla kirkebok første gang i februar 1776. Siden våren var vanlig flyttetid, kan man derfor anta at de kom til Holla tidligst i 1775.
Hvor de kom fra er forløpig et åpent spørsmål. Ekstraskattmanntallet (1762/1764) i områder med jernverk kan være gode kilder å lete i.

Jon Paulsen skal ha vært "farbror", hvertfall onkel til Paul Petter Svendsen, som overtok jobben hans ved verket. Se Familie 4 - Verket 1801.

Må ikke forveksles med Jon Paulsen Helgen.


Familie 3a.
Verket 1782. "Hammerud" under Prestegården.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. I 2, folie 69. Digitalarkivet.
"Pladsen Hammerud fæstet fra Præst Holm til Bertel Thomesen, mod Aarlig afgift 188 rdl., dat. 5 Sept. 1761."


Verksarbeider, pramroer
Bertel Thomasen fra Sagene dpt. 15/6-1738, s.a. Thomas Henriksen.
g. i Holla 7/9-1761 m. Maren Andersdatter f. ca. 1731.
1. Thomas Bertelsen dpt. 15/2-1761. Se nedenfor.
2. Maren Bertelsdatter dpt. 1/1-1763 g.m. Anders Hansen. Se Familie 25 - Sagene 1822.
3. Anna Maria Bertelsdatter dpt. 24/8-1765 bg. 1/3-1799. "Anne Marie Bertelsd. Wrk., 33 Aar." Ugift.
4. Anders Bertelsen dpt. 20/9-1767. Se Familie 24 - Verket 1801.
5. Nils Bertelsen dpt. 19/8-1770 bg. 23/9-1787. "Niels Berthelsen Wrk., 17 Aar."
6. Anna Bertelsdatter dpt. 31/10-1773 g.m. Morten Hansen. Se Familie 87 - Verket 1801.
7. Mette Bertelsdatter dpt. 16/3-1777 g.m. enkemann Anders Hansen. Se Familie 25 - Sagene 1822.
8. Kirsten f. 15/10-1779 bg. 14/7-1789. "Kirsten Bertelsd., 1 Aar 38 Uger 6 Dage."

F.f. Bertel Thomasen Wrk. og Maren Andersdatters Thomas: Jon Tronsen, Jørgen Fæn, Benth Thomasen, Dorthe Møller, Ingebor Hansd.
F.f. Bertel Thomasens og Maren Andersdatters Maren: Gunder Ringsevje, Clemmet Nielsen, Hans Torbiørnsen, Marthe Tved, Ingebor Hansd. Saug.
F.f. Bertel Thomasen Wrk. og Maren Andersdatters Anna Maria: Ole Tved, Christen Jæspersen, Niels Hendrichsen, Lisbet Ringsevje, Karen Andersd. Søve.
F.f. Bertel Thomasen Wrk. og Maren Andersdatters Anders: Gunder Ringsevje, Christen Jæspersen, Rasmus Olsen, Marthe Andersd. Tved, Ingebor Hansd. Wrk.
F.f. Bertel Thomasen Wrk. og Maren Andersdatters Niels: Arve Andersen, Gunder Ringsevje, Jan Thomasen, Dorthe Møller, Ingebor Hansd. Wrk.
F.f. Bertel Thomasens og Maren Andersdatters Anna: Arve Andersen, Bent Thomasen, Jon Jansen, Dorthea Møller, Mette Thomasd.
F.f. Bertel Thomasen Wrk. og Maren Andersdatters Metthe: Ole Tved, Jon Andersen, Peder Monen, Marthe Tved, Maren Olsd. Tved.
F.f. Bertel Thomæsen Wrk. og Maren Andersdatters Kirsten: Jan Thomæsen, Bent Thomæsen, Niels Pedersen, Aslou Næberud, Maren Moenen.

Beboer i familien i 1782: Enke Marie Bertelsdatter.

Mulige søsken av Maren Andersdatter:
Karen Andersd. Søve, Ingeborg Hansd. Saugbr., Marthe Andersd. Tved, Jon Andersen og Arve Andersen?


Familie 3b.
Verket 1782.

Verksarbeider
Thomas Bertelsen herfra dpt. 15/2-1761 bg. 19/7-1796. "Thomas Bertelsen Wrk., han druknede i Strømmen ved Uhlefos, 35 Aar."
g. i Lunde 28/5-1787 m. Anne Olsdatter fra Hovland i Landsmarka, Lunde f. 1/10-1762, d.a. Ole Larsen Hovland g. i Lunde 2/7-1755 m. Barbro Thomasdatter.
Forlovere: "Tollev Pedersen Grinie og Gunder Peersen Moen."
1. Kari Pedersdatter f. 7/9-1786 i Lunde (dpt 17/9 i Lunde), d.a. Peder Tronsen Kaasen (ved Ulefos) og Anne Olsdatter Hovland.
2. Ole Thomassen f. 4/9-1788.
3. Bertel f. 2/2-1791 bg. 22/1-1792. "Berthel Thomæsen Wrk., 50 Uger 3 Dage."
4. Maren Thomasdatter f. 11/2-1793.
5. Barbara Maria Thomasdatter f. 25/8-1795 g. i Holla 16/3-1822 m. Svend Clausen fra Verket. Se Familie 53 - Verket 1801. Flytta i 1828 til Hørteverket i Bø.

F.f. Peder Tronsen Kaasen ved Ulefoss og Anne Olsd. Hovlands Uægte Kari: Tollev og Per Grini, Anne Grinie, Ingebor Grinie og Mari Grinie.
F.f. 
Thomas Berthelsen Wrk. og Anne Olsdatters Ole: Bent Thomæsen Verket, Hans Hansen den Store Wrk., Anders Berthelsen Wrk., Ingeborg Torvildsdatter Moen, Margrethe Olsdatter Hovland.
F.f. Thomas Berthelsen Wrk. og Anne Olsdatters Berthel: Hans Olsen Wrk., Bent Thomæsen Ældre, Hans Knudsen Wrk., Birte Evensd. Ringsevje, Maren Berthelsd. Wrk.
F.f. Thomas Berthelsen Wrk. og Anne Olsdatters Maren: Berthel Thomæsen Wrk., Anders Andersen Wrk., Thomas Bentsen Wrk., Birthe Evensd. Ringsevje, Anne Berthelsd. Wrk.
F.f. Thomas Bertelsen Wrk. og Anne Olsdatters Barbara Maria: Morten Hansen Wrk., Anders Bertelsen Wrk., Thomas Bentsen Wrk., Birthe Evensd. Ringsevje, Anne Maria Bertelsd. Wrk.

Enka Anne Olsdatter ble g2g i 1797 m. Torbjørn Olsen. Se Familie 69 - Verket 1822.


Familie 4.
Verket 1782.

Verksarbeider
Jan Thomassen
 fra Verket dpt. 10/12-1747 bg. 19/6-1787. "Jan Thomæsen Wrk., 40 Aar.", s.a. møller Thomas Nilsen. Se Familie 1 - Verket 1740.
g. i Holla 3/12-1772 m. Aslaug Saamundsdatter fra "Nome under Baksås" f. 23/9-1746 bg. 18/5-1805. "Asloug Saamundsd. Wrk., 56 Aar.", d.a. Saamund Andersen.
1. Anna Margrethe dpt. 31/5-1778 bg. 2/10-1780. "Anna Magrethe Jansd., Wrk., 2 Aar 21 Uger."
2. Anna Margrethe f. 1/8-1781 bg. 16/3-1785. "Anna Margrethe Jansd. Wrk., 3 Aar 32 Uger 2 Dage.

F.f. Jan Thomasen Wrk. og Aslou Sommunsdatters Anna Margrethe: Ole Christophersen, Jan Jansen, Niels Pedersen, Aslou Næberud, Ingebor Sommunsd.
F.f. Jan Thomæsen Wrk. og Aslou Sommundsdatters Anna Margrethe: Jon Jansen, Christen Johansen, Tollef Johannisen, Aslou Næberud, Ingeborg Sommundsd.

Enka Aslaug Saamundsdatter ble g2g med Nils Jensen. Se Familie 62 - Verket 1801.


Familie 5.
Verket 1782.

Her var oppført Mathis Torstensen med familie. Se Familie 3 - Verket 1762.


Familie 6.
Verket 1782.

Her var oppført Christen Hansen med familie. Se Familie 5 - Verket 1762.


Familie 7.
Verket 1782.

Her var oppført Arve Andersen med familie. Se Familie 21 - Verket 1762.


Familie 8.
Verket 1782.

Former
Nils Christophersen dpt. 8/12-1748 bg. 28/2-1798 ved Romnes. "Niels Christophersen Wrk., 49 Aar.", s.a. Christopher Madsen. Se Familie 34 - Verket 1762.
g. i Holla 12/8-1774 m. Anna Jonsdatter fra Verket dpt. 17/11-1748 d. 26/11-1827 på Verket, d.a. Jon Steensen. Se Familie 15 - Verket 1762.
1. Anna Nilsdatter dpt. 25/12-1774 g.m. Saamund Gjermundsen. Se Familie 8 - Verket 1801.
2. Inger Nilsdatter dpt. 5/5-1776.
3. Jon Nilsen dpt. 18/1-1778.
4. Ellen Maria f. 5/2-1780.
5. Ellen Maria Nilsdatter f. 26/7-1781.
6. Karen Nilsdatter f. 18/11-1783.
7. Christopher Nilsen f. 25/11-1785. Se Familie 60 - Verket 1822.
8. Steen Nilsen f. 26/1-1790.

F.f. Niels Formers og Anna Jonsdatters Anna: Jon Steensen, Bent Jonsen, Ole Mognsen, Maren Kaasen, Inger Clemmetsd. Saugbruget.
F.f. Niels Formers ved Wrk. og Anna Jonsdatters Inger: Jon Steensen, Steen Jonsen, Lars Lorensen, Sara Houen, Inger Hansd. ved Wrk.
F.f. Niels Formers og Anna Jonsdatters Jon: Clemmet Nielsen, Steen Jonsen, Ole Mognsen, Sara Houen, Lisbet Jonsd.

F.f. 
Niels Christophersen Formers og Anna Jonsdatters Ellen Maria: Jon Steensen, Christen Smed, Niels Olsen Kaasen, Johanne Abrahamsd., Lisbet Jonsd.
F.f. Niels Christophersen Formers og Anna Jonsdatters Elen Marie: Bent Jonsen, Ole Mognsen, Hans Peter Christensen, Sara Bentsd. ved Saug, Anna Tronsd. Østre Kaasen.
F.f. Niels Christophersen Formers og Anna Jonsdatters Karen: Christen Smed, Niels Olsen Kaasen, Bent Nielsen Saugbr., Johanne Abrahamsd. Wrk., Lisbet Jonsd.
F.f. Niels Christophersen Formers og Anna Jonsdatters Christopher: Christen Smed, Bent Jonsen, Peder Heggemoen, Sara Bentsd. Saug, Karen Christensd. Wrk.
F.f. Niels Christophersen Formers og Anne Jonsdatters Steen: Niels Olsen Sannæs, Bent Pedersen, Haagen Pedersen Wrk., Maren Pedersd. Kaasen, Margrethe Hansd. Wrk.
 


Familie 9.
Verket 1782.

Verksarbeider
Christen Johansen
 dpt. 20/10-1759 d. 16/11-1788. "Christen Johansen Wrk., 29 Aar.", s.a. Johan Arvesen. Se Familie 33 - Verket 1762.
g. i Holla 8/6-1781 m. Margrethe Jensdatter fra Verket dpt. 5/7-1761 d. 12/4-1827 på Verket, d.a. Jens Pedersen. Se Familie 9 - Verket 1762.
1. Johan Christensen f. 3/7-1781 bg. 19/11-1809. "Johan Christensen Wrk., 28 Aar." Ugift?
2. Jens f. 16/12-1783 bg. 2/2-1784. "Jens Christensen Wrk., 6 Uger 6 Dage."
3. Ellen Christensdatter f. 13/1-1785.
4. Jens f. 30/10-1787 bg. 29/2-1788. "Jens Christensen Wrk., 17 Uger 3 Dage."
5. Christen Christensen f. 24/12-1788. Se Lysnes under Namløs nedre.

F.f. 
Christen Johansen Wrk. og Magrethe Jensdatters Johan: Jan Thomæsen Wrk., Jens Olsen, Tollef Johannisen Wrk., Anna Clemetsd., Anna Tronsd. Østre Kaasen.
F.f. Christen Johansen Wrk. og Magrethe Jensdatters Jens: Tollef Johannissen Wrk., Jacob Lucenæs, Jan Biørnsen Wrk., Anna Kirstine Rasmusd. Wrk., Karen Christensd. Wrk.
F.f. Christen Johansens paa Wrk. og Margrethe Jensdatters Elen: Jens Olsen, Arve Johansen, Jan Brynnildsen, Sara Johansd., Karen Hansd.
F.f. Christen Johansen Verket og Margrethe Jensdatters Jens: Peder Bergenhoug, Anders Kittilsen Wrk., Jan Brynnildsen Wrk., Lisbet Thomasd. Wrk., Kirsten Andersd. Wrk.
F.f. Afgangne Christen Johansen Verket og Margrethe Jensdatters Christen: Ole Torbiørnsen Wrk., Jan Brynnildsen Wrk., Brynnild Johansen Wrk., Sara Johansd., Elen Pedersd. Kamperhoug.

Enka Aaste Kittilsdatter bodde hos familien i 1782.

Enka Margrethe Jensdatter ble g2g med Tollef Halvorsen. Se Familie 20 - Verket 1801.


Familie 10.
Verket 1782.

Verksarbeider
Christen Jespersen fra S. Settendal i ytre Flåbygd f. 23/3-1738, s.a. husmann Jesper Kittilsen Sættendal.
g1g i Holla 26/4-1761 m. Asber Andersdatter fra Godtid i Lunde dpt. 10/2-1737 bg. 28/4-1771. "Asber Andersd. Wrk., 34 Aar 2 Mnd. 17 Dage.", d.a. Anders Nilsen Godtid og Barbara Evensdatter.
Forlovere: "Anders Tronsen og Hans Pedersen Saugmester."
g2g i Holla 1/11-1771 m. Anna Clemmetsdatter fra Sagene dpt. 4/2-1753, d.a. Clemmet Nilsen. Se Familie 28 - Sagene 1762.
1. Ingeborg dpt. 2/7-1761 bg. 10/2-1765. "Ingebor Christensd. Wrk., 3 Aar."
2. Ingeborg dpt. 13/4-1766 bg. 27/7-1766. "Ingebor Christensd. Wrk., 14 Uger."
Barn i 2. ekteskap:
3. Ingeborg Christensdatter dpt. 29/3-1778.

F.f. = Faddere for ...

F.f. 
Soldat Christen Jæspersens og Asber Andersdatters Ingebor: Hans Jæspersen, Hans Torbiørnsen, Jan Augustiniusen, Dorthe Møller, Annichen Hansd.
F.f. Christen Jæspersens og Asber Andersdatters Ingebor: Hans Jæspersen, Even Jentved, Christian Ringsevje, Anna M. Jentved, Inger Nielsd. Wrk.
F.f. Christen Jæspersen Wrk. og Anna Clemmetsdatters Ingebor: Bent Jonsen, Peder Abrahamsen, Niels Clemmetsen, Karen Helgesd. Wrk., Ingebor Hansd. Saug.


Se hvem fadderne er og du vil se barnets nærmeste familie og ofte hvor de bodde.

Christen Jespersen var første gang nevnt i Holla kirkebok, som fadder for sin bror, Peder Jespersens barn.
Peder Jespersen var da ført som "Peder Jæspersen Settendal i Lundehæret". En annen bror var Hans Jespersen.

Christen Jespersen kan ha flytta ut av Holla etter februar 1779. Ingen av dem kan sees i folketellinga (februar) 1801 for Holla.


Familie 11.
Verket 1782.

Verksarbeider
Jens Nilsen "den store" fra Verket dpt. 22/1-1747 bg. 12/2-1796. "Jens Nielsen Wrk., 52 Aar.", s.a. Nils Eriksen. Se Familie 8 - Verket 1740.
g. 29/8-1767 m. Anna Jensdatter f. ca. 1741.
1. Anna Jensdatter dpt. 15/11-1767 g.m. Brynild Johansen. Se Familie 50 - Verket 1801.
2. Gunhild Jensdatter dpt. 12/8-1770.
3. Anna dpt. 11/7-1773 bg. 18/7-1773. "Anna Jensd. Wrk., 12 Dage."
4. Niels dpt. 4/12-1774 bg. 2/3-1777. "Niels Jensen Wrk., 2 1/2 Aar."
5. Marthe dpt. 21/9-1777 bg. 21/12-1777. "Marthe Jensd. Wrk., 3 Mnd."
6. Niels f. 25/7-1779 bg. 25/8-1779. "Niels Jensen Wrk., 1 Mnd. 3 Dage."
7. Marthe Jensdatter f. 4/1-1783 (konf. i Holla okt. 1800).
8. Jens f. 5/12-1785 bg. 25/10-1789. "Jens Jensen Wrk., 3 Aar 46 Uger 1 Dag."

F.f. 
Jens Nielsen Wrk. og Anna Jensdatters Anna: Sven Nielsen, Søren Pedersen, Niels Andersen, Karen Poulsd., Guri Nielsd. Wrk.
F.f. Jens Nielsen den Store paa Wrk. og Anna Jensdatters Gunnil: Sven Nielsen, Søren Pedersen, Jens Olsen, Annichen Hansd., Karen Ringsevje.
F.f. Jens Nielsen den Store paa Wrk. og Anna Jensdatters Anna: Benth Thomasen, Christopher Christophersen, Niels Andersen, Maren Narvesd., Anna Kirstine Rasmusd.
F.f. Jens Nielsen den Store paa Wrk. og Anna Jensdatters Niels: Niels Sverget, Jens Olsen, Sven Olsen, Annichen Hansd., Anna Margrete Thomasd.
F.f. Jens Nielsen den Stores og Anna Jensdatters Marthe: Benth Thomasen, Jens Olsen, Arve Johansen, Sophia Jansd., Sara Arvesd.
F.f. Jens Nielsen Store paa Wrk. og Anna Jensdatters Niels: Jon Jansen, Jens Lommerud, Niels Pedersen, Anna Clemmetsd., Sara Arvesd.
F.f. Jens Nielsen den Stores og Anne Jensdatters Marthe: Arve Johansen, Hans Evensen, Bent Pedersen, Birthe Andersd. Finsrød, Karen Christensd.
F.f. Jens Nielsen den Stores og Anna Jensdatters Jens: Ole Andersen Verket, Jan Brynnildsen, Henric Arvesen, Enken Inger Nielsd., Anna Jensd.


Familie 12.
Verket 1782.

Verksarbeider, pramroer
Bent Thomassen d.e. fra Verket dpt. 12/3-1741, s.a. Thomas Henriksen. Se Familie 21 - Verket 1740.
g. 7/4-1765 m. Ingeborg Hansdatter fra Verket? f. ca. 1741 (konf. i Holla april 1758) bg. 4/10-1809. "Ingeborg Hansd. Wrk., 67 Aar.", d.a. Hans NN.
1. Anna Maria dpt. 9/6-1765 bg. 31/8-1765. "Anna Maria Bentsd. Wrk., 3 Mnd."
2. Karen Bentsdatter dpt. 18/7-1767 g.m. Bent Thomasen "den lille". Se Familie 72 - Verket 1801.
3. Thomas Bentsen dpt. 8/10-1769. Se Familie 85 - Verket 1801.
4. Hans dpt. 10/5-1772 bg. 8/8-1772. "Hans Bentsen Wrk., 13 Uger."
5. Anna Maria Bentsdatter dpt. 28/11-1773 g.m. Lars Olsen Raaberg. Se Familie 78 - Verket 1801.
6. Sara dpt. 23/2-1777 bg. 16/11-1777. "Sara Bentsd. Wrk., 8 Mnd. 3 Uger."
7. Anna Lisbeth f. 11/6-1779 bg. 3/5-1782. "Anna Lisbet Bentsd. Wrk., 2 Aar 46 Uger 4 Dage.
8. Anne Lisbeth Bentsdatter f. 3/7-1786.

F.f. 
Benth Thomasen Wrk. og Ingebor Hansdatters Anna Maria: Johan Arvesen Wrk., Bertel Thomasen, Christen Isachsen, Annichen Hansd., Malene Hansd.
F.f. 
Benth Thomasen Wrk. og Ingebor Hansdatters Karen: Christen Isachsen, Niels Hendrichsen, Hans Torbiørnsen, Maren Andersd. Wrk., Inger Hansd. Bierven.
F.f. 
Bent Thomasen Wrk. og Ingebor Hansdatters Thomas: Niels Olsen, Hans Torbiørnsen, Ole Torbiørnsen, Maren Arvesd., Malene Hansd.
F.f. Benth Thomasen og Ingebor Hansdatters Hans: Hans Olsen, Hans Torbiørnsen, Jens Olsen, Dorthea Møller, Metthe Thomasd. Espevolden.
F.f. Benth Thomasen Wrk. og Ingebor Hansdatters Anna Maria: Bertel Thomasen, Peder Olsen, Ole Torbiørnsen, Annichen Hansd. Wrk., Inger Hansd. Wrk.
F.f. Benth Thomasen Wrk. og Ingebor Hansdatters Sara: Hans Torbiørnsen, Jens Olsen Wrk., Sven Olsen Wrk., Metthe Thomasd., Inger Hansd.
F.f. Bent Thomæsens Wrk. og Ingeborg Hansdatters Anne Lisbet: Hans Torbiørnsen, Jens Olsen, Niels Pedersen, Maren Andersd., Christine Hansd.
F.f. Bent Thomæsen Wrk. og Ingeborg Hansdatters Anne Lisbet: Hans Torbiørnsen Wrk., Jacob Lucenæs, Thomas Berthelsen Wrk., Maren Andersd., Anne Marie Berthelsd. Wrk.


Hennes søstre? Annikken Hansd., Malene Hansd., Inger Hansd., Christine Hansd.


Familie 13.
Verket 1782. Sandbakken.

Verksarbeider, husmann med jord
Jens Olsen fra Lommerud under Prestegården (Verket) dpt. 19/5-1750, s.a. Ole Jensen Lommerud. Se Familie 11 - Verket 1762.
g. i Holla 9/8-1772 m. Anna Johansdatter fra Verket dpt. 27/5-1749, d.a. Johan Arvesen. Se Familie 33 - Verket 1762.
1. Ole Jensen Lommerud dpt. 24/10-1773. Se Familie 77 - Verket 1801.
2. Ellen Jensdatter dpt. 17/11-1776 g.m. Nils Jensen. Se Familie 62 - Verket 1801.
3. Kirsten f. 6/3-1779 bg. 22/3-1785. "Kirsten Jensd. Wrk., 6 Aar 2 Uger 2 Dage."
4. Sara f. 6/12-1781 bg. 5/4-1785. "Sara Jensd. Wrk., 3 Aar 17 Uger 3 Dage."
5. Johan Jensen Lommerud f. 16/2-1785. Se Familie 64 - Verket 1822.
6. Knud f. 19/12-1787 bg. 18/7-1789. "Knud Jensen Wrk., 1 Aar 30 Uger 1 Dag."

F.f. Jens Olsen Wrk. og Anna Johansdatters Ole: Jens Nielsen den Store, Niels Hougen, Sven Olsen, Kirsten Torstensd., Aslou Somunsd.
F.f. Jens Olsen Wrk. og Anna Johansdatters Ellen: Benth Thomasen, Sven Olsen, Niels Pedersen, Sara Bergenhoug, Berte Olsd.
F.f. Jens Olsens Wrk. og Anne Johannisdatters(!) Kirsten: Bent Thomæsen, Ole Torbiørnsen, Arve Johannisen, Anniche Hansd., Marthe Brynnildsd.
F.f. Jens Olsen Wrk. og Anna Johansdatters Sara: Svend Olsen Wrk., Peder Bergenhoug, Christen Johansen Wrk., Anneche Hansd., Aaste Clemetsd.
F.f. Jens Olsen Wrk. og Anna Johansdatters Johan: Arve Johansen, Christen Johansen, Henric Arvesen, Maren Hansd., Karen Bentsd.
F.f. Jens Olsen Wrk. og Anne Johansdatters Knud: Peder Kamperhoug, Brynnild Johansen Wrk., Thomas Bentsen Wrk., Maren Hansd. Wrk., Birthe Johansd. Jentved.

Jens Olsen ble født på plassen Lommerud under Holla Prestegård. Lommerud var da leid av Holden Jernværks eier.


Familie 14.
Verket 1782.

Her var oppført Hans Olsen med familie. Se Familie 12 - Verket 1762.


Familie 15.
Verket 1782. Lommerud und. Prestegården.

Verksarbeider
Svend Olsen Lommerud fra Lommerud under Prestegården dpt. 13/1-1753 bg. 20/7-1810. "Sven Olsen Lomerud, en ryggesløs, 61 Aar.", s.a. Ole Jensen Lommerud. Se Familie 11 - Verket 1762.
g. i Holla 27/7-1777 m. Maren Hansdatter (fra Lerodden i Solum?) f. ca. 1753, d.a. Hans Abrahamsen Lerodden?
1. Ole dpt. 5/10-1777 bg. 10/9-1778. "Ole Svensen Wrk., 1 Aar 14 Dage."
2. Kirsten f. 27/5-1779 bg. 5/12-1779. "Kirsten Svendsd., Wrk., 27 Uger 3 Dage."
3. Kirsten f. 13/9-1780. Trolig død før 1787.
4. Maren Svendsdatter f. 28/3-1782 g.m. enkemann Jens Brynildsen fra Verket. Se Familie 31 - Verket 1822.
5. Ole f. 11/1-1785 bg. 4/5-1790. "Ole Svendsen Wrk., 5 Aar 16 Uger 2 Dage."
6. Kirsten Svendsdatter f. 8/9-1787. Se nedenfor.
7. Ole Svendsen Lommerud f. 23/12-1790. Se Familie 2 - Verket 1835.

F.f. Sven Olsen Wrk. og Maren Hansdatters Ole: Jens Olsen, Niels Pedersen, Lars Ringsevjen, Annichen Hansd., Gunnild Hansd.
F.f. Svend Olsen Wrk. og Maren Hansdatters Kirsten: Jens Olsen Wrk., Ole Torbiørnsen Wrk., Niels Pedersen Wrk., Kirsten Ringsevje, Berthe Olsd. Yttrebøe.
F.f. Sven Olsen Wrk. og Maren Hansdatters Kirsten: Anders Christophersen, Niels Pedersen den Store, Christen Johannisen, Anna Johannisd., Margrethe Jensd.
F.f. Svend Olsen Wrk. og Maren Hansdatters Maren: Jens Olsen Wrk., Tollef Johannissen Wrk., Niels Pedersen Wrk., Maren Pedersd. Østre Kaasen, Ingeborg Saamundsd.
F.f. Svend Olsen Wrk. og Maren Hansdatters Drengebarn Ole: Ole Torbiørnsen, Bent Pedersen, Jacob Lucenæs, Anna Johansd., Anna Svendsd.
F.f. Svend Olsen Wrk. og Maren Hansdatters Kirsten: Peter Jonsen Wrk., Bent Pedersen Wrk., Jan Andersen Wrk., Anne Svendsd. Wrk., Gunnild Jensd. Wrk.
F.f. Svend Olsen Wrk. og Maren Hansdatters hiemmedøbte Ole: Jens Olsen Wrk., Hans Knudsen, Peder Jensen, Asloug Saamundsdatter, Kirsten Andersdatter Wrk.


Andre her i 1782: Inderst Helge Eriksdatter og enke Marthe Olsdatter. Samt: Anders Andersen og Margrethe Andersdatter.

Barn nr. 6, Kirsten Svendsdatter fikk et barn, Hans Hansen på Verket i 1814 med en matros Hans fra Larvik.
Se Hans Hansen her: Familie 24 - Verket 1865.

Fra Holla kirkebok:
Hans, Kirsten Svendsdatters uægte Barn, hvis Fader opgaves at være en Matros ved Navn Hans fra Laurvigen.
Faddere: Marie Olsdatter Verket, Ingebor Rasmusdatter Præstegaarden, Saamun Torbjørnsen Verket, Clemet Arvesen Verket, Henrich Clausen Verket.


Familie 16.
Verket 1782.

Her var oppført enka etter Svend Nilsen, Inger Nilsdatter og 2 barn. Se nedenfor.

Verksarbeider
Svend Nilsen fra Verket dpt. 22/3-1744 bg. 21/6-1772. "Sven Nielsen Wrk., 28 Aar.", s.a. Inger Arvesdatter og svenske Nils Svendsen. Se Familie 5 - Verket 1720.
g. i Holla 5/10-1765 m. Inger Nilsdatter fra Verket dpt. 16/2-1738 d. 17/1-1817. "Inger Nielsd. Verksarbeiders Enke, 87 Aar.", d.a. Nils Eriksen. Se Familie 8 - Verket 1740.
1. Anna Svendsdatter dpt. 13/7-1766 g.m. Ole Andersen. Se Familie 27 - Verket 1801.
2. Claus Svendsen dpt. 21/4-1769. Se Familie 53 - Verket 1801.
3. Inger Svendsdatter dpt. 29/3-1772 g.m. Auen Thorsen fra Juvet under Vibeto nedre dpt. 24/11-1768. Bodde på Hørteverket i Bø i 1820.

F.f. 
Sven Nielsen Wrk. og Inger Nielsdatters Anna: Arve Andersen, Jens Nielsen, Ole Torbiørnsen, Karen Heljesd., Guri Nielsd. Præstegaard.
F.f. Sven Nielsen Wrk. og Inger Nielsdatters Claus: Johan Arvesen, Haagen Christophersen, Peder Christophersen, Maria Arvesd., Inger Maria Tollefsd.
F.f. Sven Nielsens og Inger Nielsdatters Inger: Arve Andersen, Peder Nielsen, Hendrich Sørensen, Annichen Hansd., Anna Jensd.


Familie 17.
Verket 1782.

Jens Nilsen "den lille" fra Verket dpt. 29/9-1742 bg. 13/4-1790. "Jens Nielsen Lille, Wrk. 49 Aar.", s.a. Nils Clausen. Se Familie 10 - Verket 1740.
g. 28/9-1766 m. Gunhild Johannesdatter f. ca. 1743.
1. Nils Jensen dpt. 20/4-1767. Se Familie 62 - Verket 1801.
2. Johannes Jensen dpt. 7/5-1769.

F.f. 
Jens Nielsen Wrk. og Gunnil Johannesdatters Niels: Hans Mortensen Wrk., Ole Sandbachen, Peder Olsen, Karen Poulsd. Wrk., Cathrine Hansd. Romnæs.
F.f. Jens Nielsen Wrk. og Gunnil Johannesdatters Johannes: Ole Borstad, Jon Jansen, Hans Christensen, Karen Poulsd., Sissel Nielsd.


Inderste i familien i 1782: Enka Karen Eriksdatter.


Familie 18.
Verket 1782.

Verksabeider
Ole Christophersen 
dpt. 20/12-1744 bg. 8/2-1805. "Ole Christophersen Wrk., 60 Aar.", s.a. Christopher Amundsen. Se Familie 6 - Verket 1740.
g1g i Holla 19/11-1769 m. Inger Maria Tolfsdatter dpt. 8/12-1746, d.a. Tolf Hansen. Se Familie 41 - Verket 1762.
g2g i Holla 28/12-1840 m. Maria Jørgensdatter fra Haugen under Eie nedre f. 10/8-1816, d.a. Jørgen Thorsen Hougen.
1. Ingeborg Olsdatter dpt. 2/7-1770 g. 12/9-1800 i Gjerpen m. Fredrik Jacobsen. Se Familie 15 - Fossum 1801 i Gjerpen.
2. Christopher Olsen 23/8-1772 g. i Holla 19/10-1797 m. Ingeborg Hansdatter fra Verket. Flytta fra jernverket?
3. Anund Olsen dpt. 2/10-1774. Se Familie 60 - Verket 1801.
4. Hans Olsen dpt. 17/8-1777.
5. Dorothea f. 14/3-1780 bg. 30/7-1781. "Dorothea Olsd. Wrk., 1 Aar 19 Uger 5 Dage."
6. Dorthe Olsdatter f. 4/1-1783.
7. Tolf Olsen f. 12/12-1785 bg. 9/11-1811. "Tolf Olsen Wrk., 26 Aar."
8. Maria Olsdatter f. 10/10-1788 g.m. Bernt Halvorsen. Se Familie 46 - Verket 1822.
9. Anne Margrethe Olsdatter f. 23/5-1791 d. på Klostereie i Solum 25/5-1849 g. i Holla 19/7-1818 m. skipstømmermand Nils Olsen Veberg.

F.f. Ole Christophersen Wrk. og Inger Maria Tollefsdatters Ingebor: Jørgen Galten, Ammund Christophersen, Anders Næberud, Anna Maria Clausd., Anna Andersd. Præstegaard.
F.f. Ole Christophersen Wrk. og Inger Maria Tolfsdatters Christopher: Peter Smed, Ammund Christophersen, Jan Thomasen, Kirsten Torstensd., Aslou Næberud.
F.f. Ole Christophersen Wrk. og Inger Maria Tolfsdatters Ammund: Ole Torbiørnsen, Anders Næberud, Jon Jansen, Karen Helgesd. Wrk., Aslou Somunsd.
F.f. Ole Christophersen Wrk. og Inger Maria Tollefsdatters Hans
: Ole Edberg, Peder Nielsen, Christopher Christophersen, Aslou Næberud, Dorthe TollefsdGalten.
F.f. Ole Christophersen Wrk. og Inger Maria Tolfsdatters Dorothea: Hans Mortensen Værket, Rasmus Johannisen, Niels Pedersen, Aslou Erichsd. Næberud, Gunnild Hansd. Wrk.
F.f. Ole Christophersen Wrk. og Inger Maria Tolfsdatters Dorthe: Anders Næberud, Jan Thomæsen Wrk., Bent Thomæsen, Anna Ledvordsd. Wrk., Gunnild Hansd.
F.f. Ole Christophersen Wrk. og Inger Maria Tolfsdatters Tolf: Tolf Hansen, Bent Thomæsen den yngre, Hans Hansen, Lisbet Thomasd., Margrethe Hansd.
F.f. Ole Christophersen Wrk. og Inger Tolfsdatters Maria: Anders Næberud, Christian Olsen Wrk., Morten Hansen Wrk., Maren Pedersd. Wrk., Maren Christophersd. Præstegaarden.
F.f. Ole Christophersen Wrk. og Inger Marie Tolfsdatters Anne Margrethe: Hans Hansen Wrk., Jens Johansen Wrk., Christopher Olsen, Anne Johannisd. Wrk., Margrethe Hansd. Wrk.

Inderster i 1782: Tolf Hansøn og Anne Maria Clausdatter (den første konas foreldre).


Familie 19.
Verket 1782.

Her var oppgitt tidligere former, nå gjestgiver Jon Steensen med familie. Se Familie 15 - Verket 1762.
 


Familie 20.
Verket 1782.

Belgmaker
Steen Jonsen fra Verket dpt. 9/5-1745 bg. 19/1-1790. "Belgmager Steen Jonsen, 45 Aar.", s.a. Jon Steensen. Se Familie 15 - Verket 1762.
g. i Holla 29/12-1770 m. Johanne Abrahamsdatter dpt. i Brevik 27/9-1748 d. 21/1-1816. "Johanne Abrahamsd., Verksarbeiders Kone, 69 Aar, d.a. Abraham Ingvaldsen.
1. Inger dpt. 28/7-1771.
2. Jon Steensen dpt. 17/10-1773. Se Familie 58 - Verket 1801.
3. Abraham dpt. 6/3-1776 bg. 9/6-1776. "Abraham Steensen Wrk., 13 Uger."
4. Andreas f. 30/7-1779 bg. 24/9-1780. "Andreas Steensen Wrk., 1 Aar 8 Uger."
5. Inger Steensdatter f. 6/10-1781 g1g m. Østen Olsen. Se Familie 1a - Sagene 1822.
6. Andreas Steensen f. 13/7-1785 g. i Ø. Porsgrunn 15/11-1809 m. Asgerd Tollefsdatter. Var snekker og bodde i Ø. Porsgrunn.
7. Abraham Steensen f. 1/8-1789. Se Familie 39 - Verket 1822.

F.f. = Faddere for ...

F.f. 
Steen Jonsen Wrk. og Johanne Abrahamsdatters Inger: Niels Heggemoen, Benth Jonsen, Ole Mognsen, Sara Hougen, Johanne Jonsd.
F.f. Steen Jonsens og Johanne Abrahamsdatters Jon: Jon Steensen, Claus Romenes, Tron Mognsen, Madame Ellen Jensd. Kiær, Lisbeth Jonsd.
F.f. Steen Jonsens og Johanne Abrahamsdatters Abraham: Daniel Jonsen, Benth Jonsen, Niels Gundersen, Sara Hougen, Lisbet Jonsd. Wrk.
F.f. Steen Jonsen Værket og Johanne Abrahamsdatters Andreas: Christen Smed, Saugmester Daniel Jonsen, Bent Jonsen, Maren Pedersd. Kaasen, Sara Arvesd.
F.f. Belgmager Steen Jonsens og Johanne Abrahamsdatters Inger: Bent Jonsen, Niels Former, Lars Raaberg, Sara Berthelsd., Berthe Andersd. Østre Kaasen.
F.f. Belgmager Steen Jonsens og Johanne Abrahamsdatters Andreas: Senor Jon Poulsen, Monsieur Brandt, Mester Tron Mognsen, Madame Bredsdorf, Madame Barth.
F.f. Steen Jonsen Verket og Johanne Abrahamsdatters Abraham: Senior Jacob Raaberg, Monsieur Bredsdorf, Poul Peter Svendsen, Madame Bredsdorf, Jomfrue Anne Poulsen.

Se hvem fadderne er og du vil se barnets nærmeste familie og ofte hvor de bodde.

Kilde: Holla kirkebok.
Steen Jonsen døde ved et ulykkestilfelle i januar 1790. Sitat fra kirkeboka: "Belgmager Steen Jonsen, som d. 17. Januar faldt ned af et Precipice (stup) og blev strax maalløs, han døde d. 19. Januar og begravet ved Romenæs, 45 Aar."

Steen Jonsen var etterkommer av en eldgammel jernverksslekt som opprinnelig stammer fra Vallonia (Belgia). 

Enka Johanne Abrahamsdatter ble g2g med Haagen Pedersen. Se Familie 68 - Verket 1801.


Familie 21.
Verket 1782.

Verksarbeider
Hans Torbjørnsen
 fra Verket dpt. 9/8-1739 bg. 19/10-1802. "Hans Torbiørnsen Wrk., 66 Aar.", s.a. Torbjørn Arvesen. Se Familie 9 - Verket 1740.
g. i Holla 1/11-1764 m. Anniken Hansdatter f. ca. 1739 d. 30/3-1819. "Anniken Hansd., Verksarbeiders Enke, 82 Aar.", d.a. Hans NN.
1. Torbjørn Hansen dpt. 10/3-1765. Se Familie 34 - Verket 1801.
2. Hans dpt. 12/10-1766 bg. 26/4-1767. "Hans Hansen Wrk., 6 Mnd. 2 Uger."
3. Hans Hansen "den lille" dpt. 20/3-1768. Se Familie 73 - Verket 1801.
4. Kirsten Hansdatter dpt. 25/3-1770 g.m. Peder Thomassen. Se Familie 30 - Verket 1822.
5. Sara dpt. 4/10-1772 bg. 17/10-1772. "Sara Hansd. Wrk., 3 Uger."
6. Karen Hansdatter dpt. 6/2-1774.
7. Lisbeth Hansdatter dpt. 20/7-1777 g.m. Jon Bentsen. Se Familie xx - Sagene 18??.
8. Anders Hansen f. 20/4-1780.
9. Maria Hansdatter f. 26/8-1782.
10. Arve Hansen f. 22/7-1785. Fadder i 1808.

F.f. 
Hans Torbiørnsen Wrk. og Annichen Hansdatters Torbiørn: Arve Andersen, Benth Thomasen, Ole Torbiørnsen, Maren Lund, Inger Hansd.
F.f. Hans Torbiørnsen Wrk. og Annichen Hansdatters Hans: Bent Thomasen, Jan Smed, Ole Christophersen Wrk., Maria Arvesd., Malene Hansd.
F.f. Hans Torbiørnsen Wrk. og Annichen Hansdatters Hans
: Arve Andersen Wrk., Benth Thomasen, Ole Torbiørnsen, Maria Arvesd., Anna JohannesdWrk.
F.f. Hans Torbiørnsen Wrk. og Annichen Hansdatters Kirsten: Arve Andersen, Johan Arvesen, Ole Torbiørnsen, Inger Nielsd., Inger Hansd. Wrk.
F.f. Hans Torbiørnsen Wrk. og Annichen Hansdatters Sara: Benth Thomasen, Ole Torbiørnsen, Hans Knudsen, Maria Arvesd., Inger Hansd. Wrk.
F.f. Hans Torbiørnsen Wrk. og Annichen Hansdatters Karen: Benth Thomasen, Jan Thomasen, Niels Andersen, Anna Andersd., Kirsten Torbiørnsd.
F.f. Hans Torbiørnsen Wrk. og Annichen Hansdatters Lisbeth: Arve Andersen, Ole Torbiørnsen, Arve Johannesen, Karen Arvesd. Saugbr., Christina Hansd. Wrk.
F.f. Hans Torbiørnsen Wrk. og Annichen Hansdatters Anders: Bent Thomæsen, Jens Olsen, Narve Matthiesen, Maren Hansd., Christine Hansd.
F.f. Hans Torbiørnsen Wrk. og Anniche Hansdatters Maria: Steen Jonsen, Bent Thomæsen, Jacob Lucenæs, Maren Andersd., Maren Olsd. Wrk.
F.f. Hans Torbiørnsen Wrk. og Annichen Hansdatters Arve: Ole Torbiørnsen, Henric Sørensen, Hans Hansen den ældre, Maren Hansd., Karen Bentsd.

Mulige søsken av Anniken Hansdatter:
Maren Hansdatter
Inger Hansdatter
Christine Hansdatter
Hans Hansen d.e.


Familie 22.
Verket 1782.

Verksarbeider, senere hammersvend ved Hørteverket
Ole Torbjørnsen fra Verket dpt. 2/10-1746, s.a. Torbjørn Arvesen. 
Se Familie 9 - Verket 1740.
g. i Holla 23/3-1771 m. Anna Andersdatter f. ca. 1732.
Forlovere: "P. Lund og Jon Steensen."
1. Maren dpt. 6/11-1771 bg. 14/5-1774. "Maren Olsd. Wrk., 2 1/2 Aar."
2. Torbjørn Olsen dpt. 19/9-1773. Se Familie 69 - Verket 1822.
3. Anders Olsen dpt. 20/8-1775.
4. Maren Olsdatter dpt. 7/9-1777.
5. Ingeborg Olsdatter f. 10/6-1781.

F.f. 
Ole Torbiørnsens og Anna Andersdatters Maren: Ole Christophersen, Arve Andersen, Gunder Præstegaarden, Annichen Hansd., Maren Andersd.
F.f. Ole Torbiørnsen Wrk. og Anna Andersdatters Torbiørn: Hans Torbiørnsen, Benth Thomasen, Poul Teglbrænder, Karen Poulsd., Maren Andersd. Præstegaarden.
F.f. Ole Torbiørnsen Wrk. og Anna Andersdatters Anders: Peder Poulsen, Benth Thomasen, Hendrich Sørensen, Karen Poulsd., Ragnil Andersd.
F.f. Ole Torbiørnsen Wrk. og Anna Andersdatters Maren: Hans Torbiørnsen Wrk., Jens Olsen Wrk., Sven Olsen W, Karen Poulsd., Ingebor Sommunsd.
F.f. Ole Torbiørnsen Wrk. og Anna Andersdatters Ingeborg: Svend Olsen Verket, Henrich Sørensen, Bent Pedersen, Inger Maria Tolfsd., Aaste Clemetsd.


Inderst her i 1782: Enke Ingeborg Olsdatter.

Denne familien flytta til Hørteverket i Bø, som også var en del av "Holden Jernværk".
De flytta før februar 1801. Trolig allerede i 1782.

Søsken av Anna Andersdatter?
Arve Andersen.
Maren Andersdatter.
Ragnild Andersdatter.


Familie 23.
Verket 1782. Ringsevjen.

Verksarbeider
Christian Olsen Ringsevjen
 fra Verket dpt. 3/3-1745, s.a. Ole Enersen. Se Familie 4 - Verket 1740.
g. i Holla 30/10-1769 m. Marthe Christensdatter fra Marodden under Haukelien i Melum dpt. 20/8-1747, d.a. Christen Larsen og Ingeborg Pedersdatter.
1. Ingeborg Christiansdatter dpt. 11/11-1770 g.m. former Jens Johannesen. Se Familie 48 - Verket 1801.
2. Ole dpt. 15/8-1773 bg. 12/5-1774. "Ole Christiansen Wrk., 8 Mnd."
3. Ole Christiansen dpt. 15/8-1773. Se Familie xx - Verket 1801.
4. Christen dpt. 30/11-1777 bg. 15/9-1780. "Christen Christiansen, 2 Aar 39 Uger."
5. Engelbret Christiansen f. 7/9-1780.
6. Anna Christiansdatter f. 13/2-1784.
7. Lisbeth Maria Christiansdatter f. 17/10-1786.

F.f. 
Christian Olsen Wrk. og Marthe Christensdatters Ingebor: Christopher Tofte (Tufte), Hans Olsen, Anders Olsen, Asber Andersd., Karen Olsd. Wrk.
F.f. 
Christian Olsen Wrk. og Marthe Christensdatters Ole: Steen Jonsen, Ole Holden, Christen Isachsen, Anna Christensd.
F.f. 
Christian Olsen Wrk. og Marthe Christensdatters Ole: Anders Næberud, Jon Jansen, Niels Christophersen, Karen Olsd., Anna Ringsevje.
F.f. 
Christian Olsen Wrk. og Marthe Christensdatters Christen: Christen Isachsen, Ole Jensen, Lars Ringsevje, Anna Christensd., Kirsten Ringsevje.
F.f. Christian Olsen Wrk. og Marthe Christensdatters Engelbret: Jens Olsen Værket, Ole Jensen, Niels Christophersen, Inger Maria Tolfsd., Maren Christophersd.
F.f. Christian Olsen Ringsevjes og Marthe Christensdatters Anna: Hans Hansen Wrk., Jan Brynnildsen, Torbiørn Hansen, Anna Christensd. Saugbruget.
F.f. Christian Olsen Ringsevjes og Marthe Christensdatters Lisbet Maria: Hans Olsen Wrk., Christen Isachsen Saugbruget, Ole Christophersen Wrk., Aaste Giertsd. Wrk., Margrethe Hansd. Wrk.

 


Familie 24.
Verket 1782.

Verksarbeider
Hans Mortensen fra Eik under Geitebua i Ø. Helgen dpt. 2/2-1724 bg. 11/6-1801. "Hans Morthensen Wrk., 72 Aar.", s.a. Morten Hansen Eeg.
g. i Holla 6/11-1757 m. Gjertrud Margrethe Hansdatter fra N. Vala i Valebø dpt. 5/6-1735, d.a. Hans Gundersen Wahle.
1. Gunhild Hansdatter dpt. 2/7-1758 g.m. Tollef Halvorsen. Se nedenfor.
2. Hans dpt. 10/5-1761 bg. 26/12-1761. "Hans Hansen Wrk., 36 Uger."
3. Hans Hansen "den store" dpt. 6/3-1763. Se Familie 31 - Verket 1801.
4. Margrethe Hansdatter dpt. 2/11-1766 g.m. Hans Johannesen. Se Familie 56 - Verket 1801.
5. Morten Hansen dpt. 20/4-1771. Se Familie 87 - Verket 1801. Han er da død.

F.f. 
Hans Mortensens og Giertrud Hansdatters Gunnill: Ole Edberg, Anders Sørensen, Hans Torbiørnsen, Maren Lund, Giertrud Nielsd.
F.f. Hans Mortensens og Giertrud Hansdatters Hans: Jørgen Houpt, Claus Romnes, Jan Augustinisen, Catrine Edberg, Aase Ouensd.
F.f. Hans Mortensens og Giertrud Hansdatters Hans: Jørgen Houpt, Tolf Hansen, Johan Arvesen, Karen Helgesd., Ingebor Hansd.
F.f. Hans Mortensen Wrk. og Giertrud Hansdatters Margrethe: Jørgen Houpt, Torsten Ammunsen, Haagen Christophersen, Anna Kirstine Rasmusd, Sara Johannesd.
F.f. Hans Mortensen Wrk. og Giertrud Hansdatters Morten: Arve Andersen, Søren Pedersen, Halvor Olsen, Ingebor Rasmusd. Wrk, Anna Andersd.


Arbeider, leieboer hos hennes foreldre
Tollef Halvorsen fra Yttingen under Susås dpt. 29/9-1746 d. 8/9-1827 på Fantenberg under Bjørntvedt i Solum, s.a. Halvor Pedersen Yttingen.
g. i Holla 4/7-1783 m. Gunhild Hansdatter herfra dpt. 2/7-1758, d.a. Hans Mortensen.
1. Ingeborg Tollefsdatter f. 20/6-1784 g. i Solum 29/11-1811 m. Halvor Olsen Duestien. Bodde på Bjørndalen under S. Bjørntvedt i Solum.
2. Halvor Tollefsen f. 7/8-1787 i Holla g. i Solum 11/3-1820 m. Anne Jonsdatter fra Klosterhaugene i Solum (ved Skien).
3. Live Margrethe Tollefsdatter dpt. i Solum 8/5-1791 g. i Skien 29/10-1818 m. Abraham Danielsen Venstøp.
4. Hans Tollefsen dpt. i Solum 10/4-1796 g. i Solum 9/4-1822 m. Anne Margrethe Nilsdatter fra Rugla i Solum.

Denne familien flytta til Solum en gang i tidsrommet våren 1788 - våren 1791. De bosatte seg visstnok på Fantenberg under Bjørntvedt.


Familie 25.
Verket 1782.

Verksarbeider
Henrik Sørensen
 fra Verket dpt. 1/8-1751 bg. 7/5-1793. "Henric Sørensen Wærket, 45 Aar.", s.a. Søren Madsen. Se Familie 25 - Verket 1762.
g1g i Holla 26/11-1775 m. Maren Olsdatter f. ca. 1739 bg. 15/1-1787. "Maren Olsd. Wrk., 48 Aar."
g2g i Holla 21/6-1787 m. enke Maren Jensdatter fra Sagene dpt. 1/12-1748 d. 8/4-1801. "
Mari Jensd. Saug., død den 8. April, 53 Aar.", d.a. Jens Gulbrandsen. Se Familie 6 - Sagene 1740.
1. Søren Henriksen dpt. 24/5-1777. Se Familie 44 - Verket 1801.
2. Inger f. 5/3-1780 bg. 9/6-1781. "Inger Henrichsd. Wrk., 1 Aar 13 Uger 4 Dage."
3. Ingeborg f. 13/4-1782 bg. 4/5-1782. "Ingeborg Henrichsd. Wrk., 3 Uger."
4. Maren f. 15/5-1783 bg. 17/7-1783. "Maren Henrichsd. Wrk., 9 Uger."
5. Svend f. 15/11-1784 bg. 25/11-1784. "Svend Henrichsen Wrk., 1 Uge 3 Dage."
6. Anders f. 17/6-1786 bg. 20/9-1786. "Anders Henrichsen Wrk., 13 Uger 3 Dage."
Barn i 2. ekteskap:
7. Gunder f. 12/4-1788 bg. 13/6-1788. "Gunder Henrichsen Wrk., 8 Uger 6 Dage."
8. Gunder f. 3/8-1789 bg. 24/8-1791. "Gunder Henrichsen Wrk., 2 Aar 3 Uger."
9. Maren f. 3/12-1791 bg. 20/12-1791."Maren Henrichsd. Wrk., 2 Uger 3 Dage."

F.f. Hendrich Sørensen Wrk. og Maren Olsdatters Søren: Johan Arvesen, Ole Torbiørnsen, Arve Johannesen, Maren Nyhuus, Sara Arvesd.
F.f. Henrich Sørensen Wrk. og Maren Olsdatters Inger: Hans Torbiørnsen, Niels Christophersen, Arve Johannisen, Karen Pedersd., Sara Sørensd.
F.f. Henrich Sørensen Wrk. og Maren Olsdatters Ingeborg: Arve Johansen Verket, Jan Brynnildsen, Niels Olsen, Marthe Christensd. Wrk., Karen Christensd. Nyhuus.
F.f. Henric Sørensen Wrk. og Maren Olsdatters Maren: Jon Jansen Wrk., Jens Olsen Wrk., Hans Evensen Former, Maren Nyhuus, Gunnild Hansd. Wrk.
F.f. Henric Sørensen Wrk. og Maren Olsdatters Svend: Jon Jansen, Arve Johansen, Hans Hansen, Annichen Hansd., Anna Svendsd.
F.f. Henric Sørensen Wrk. og Maren Olsdatters Anders: Ole Nyhuus, Niels Pedersen Lille, Torbiørn Hansen Wrk., Maren Nyhuus, Maren Olsd. Wrk.
F.f. Henric Sørensen Wrk. og Maren Jensdatters Gunder: Jens Rasmussen Saugbr., Isaac Andersen Gruen, Haagen Pedersen Wrk., Birthe Andersd. Wrk., Margrethe Olsd. Tved.
F.f. Henric Sørensen Wrk. og Maren Jensdatters Gunder: Rasmus Pedersen Saug, Jens Rasmussen Saug, Claus Svendsen Wrk., Maren Pedersd. Wrk., Maren Christophersd. Wrk.
F.f. Henric Sørensen Wrk. og Maren Jensdatters Maren: Isaac Andersen Gruen, Peder Christophersen Wrk., Rasmus Jensen Saug, Birthe Andersd. Wrk., Inger Jensd. Galten.


Her var det høy spedbarnsdødlighet i begge ekteskap. Av 9 barn i to ekteskap var det kun den førstefødte sønnen
Søren Henriksen som fikk leve.

Enka Maren Jensdatter var tidligere gift med Gunder Olsen TvedSe V. Tveit. Hun flytta tilbake til sagbruket etter at
hun ble enke og døde der i 1801. Hun bodde der hos sin stesønn, Søren Henriksen.

Inderst (leieboer med egen husholdning) her i 1782: Enka Maren Pedersdatter.


Familie 26.
Verket 1782. Sandbakken.

Verksarbeider
Ole Nilsen
 fra Verket dpt. 13/10-1737 bg. 30/3-1809. "Ole Nielsen Wrk., 76 Aar.", s.a. Nils Clausen. Se Familie 10 - Verket 1740.
g. i Holla 14/8-1763 m. Maren Jonsdatter fra Gruvehaugen under Fen nedre dpt. 1/5-1735, d.a. Jon Bjørnsen Gruvehougen.
Forlovere: "Niels Olsen Hammermester og P. Lund."
1. Nils Olsen dpt. 11/11-1764.
2. Berthe Olsdatter dpt. 5/7-1767 g.m. Christen Hansen. Se Familie 32 - Verket 1801.
3. Marthe Olsdatter dpt. 20/5-1770.
4. Jon Olsen dpt. 16/1-1774.
5. Inger Olsdatter dpt. 26/7-1778.

F.f. 
Ole Nielsen Sandbachens og Maren Jonsdatters Niels: Johan Arvesen, Hans Torbiørnsen, Claus Jensen, Karen Tygesd. Finsrød, Kirsten Mognsd. Kaasen.
F.f. Ole Sandbachens og Maren Jonsdatters Berthe: Johannes Marsmester, Jens Gruen, Peder Christophersen Wrk., Ingeborg Tollefsd., Sissel Nielsd. Store Hvale.
F.f. Ole Nielsen Wrk. og Maren Jonsdatters Marthe: Hans Torbiørnsen, Anders Christophersen, Niels Andersen, Maren Pedersd. Kaasen, Sissel Espevolden.
F.f. Ole Nielsen Wrk. og Maren Jonsdatters Jon: Jens Gruen, Christen Jansen, Niels Christophersen, Marthe Christensd., Inger Hansd. Wrk.
F.f. Ole Nielsen Wrk. og Maren Jonsdatters Inger: Isach Gruen, Arve Johansen, Niels Christophersen, Maren Kaasen, Karen Andersd. Gruen.


Familie 27.
Verket 1782.

Verksarbeider
Peder Christophersen
 fra Verket dpt. 16/6-1743 bg. 26/10-1808. "Peder Christophersen Wrk., 64 Aar.", s.a. Christopher Madsen Sverget. Se Familie 34 - Verket 1762.
g. i Holla 29/6-1770 m. Maren Margrethe Pedersdatter Hiort fra Klostereie i Solum dpt. 17/2-1749 d. 9/10-1824 på Verket, d.a. Peder Nilsen Hiort og Karen Hansdatter.
1. Mads dpt. 7/12-1772 bg. 8/5-1774. "Mads Pedersen Wrk., 1 Aar 3 Mnd."
2. Mads f. 15/9-1781 (Hjemmedøpt 23/9) bg. 23/9-1781. "Mads Pedersen Wrk., 1 Uge 1 Dag."

F.f. = Faddere for ...

F.f. Peder Christophersen Wærket og Maren Pedersdatters Mads: Peder Joransen, Anders Christophersen, Niels Andersen, Maren Narvesd., Cathrine Christophersd.
F.f. Peder Christophersen paa Wrk. hiemmedøbte 
Mads., som døde før det kom til Kirken.

Inderst her i 1782: Enke, Malene Christophersdatter. Hans eldre søster.


Familie 28.
Verket 1782.

Her var oppført marsovnmester Rasmus Johannesen med familie. Se Familie 23 - Verket 1801.


Familie 29.
Verket 1782.

Her var oppført Ole Monsen med familie. Se Familie 18 - Verket 1801.


Familie 30.
Verket 1782.

Her var oppført Peder Nilsen med familie. Se Familie 18 - Verket 1762.


Familie 31.
Verket 1782.

Her var oppført "forige Klocker Peder Lund" med familie. Se Familie 29 - Verket 1762.

Klokker
Jacob Ording Pedersen Lund (Jacob Pedersen Lund) fra Verket dpt. 26/10-1747, s.a. klokker Peder Lund. Se Familie 29 - Verket 1762.
Ugift i 1782.


Familie 32.
Verket 1782. Skolebygningen.

Kirkesanger, klokker, skolelærer
Peder Larsen Dahl
 fra Klostereiet i Solum (ved Gjemsø) dpt. 24/9-1747 i Solum bg. i Holla 17/9-1810. "Klokker Peder Dahl, 64 Aar.", s.a. Lars Pedersen Dahl og Maren Pedersdatter.
g1g i Holla 15/8-1775 m. Kirsten Dorthea Pedersdatter Lund fra Lykken under Prestegården dpt. 6/3-1754 bg. 10/4-1789. "Kirsten Dorthea Pedersd. Dahl, ved Holden, 35 Aar 5 Uger 6 Dage.", d.a. klokker Peder Lund. Se Familie 29 - Verket 1762.
Forlovere: "
Hammermæster Niels Olsøn og Mæster Christen ...søn."
g2g i Holla 5/11-1789 m. jomfrue Sophia Margaretha Knutzen fra Vang, Hedmark dpt. 16/12-1764 d. i Holla 29/5-1820, d.a. Ingeborg Weberg og løyntnant Knutzen.
Forlovere: 
"Hr. Kammerherre Rougtved og Hr. Forvalter Bredsdorff."

1. Lars Peter Pedersen Dahl (Lars P. Dahl) dpt. 26/4-1776.
2. Maren Johanne dpt. 16/9-1777 bg. 23/7-1779. "Maren Johanne Pedersd. Dahl, 1 Aar 18 Mnd."
3. Maren Johanne f. 6/1-1780 bg. 6/12-1782. "Maren Johanne Dahl, 2 Aar 47 Uger 4 Dage."
4. Niels Pedersen Dahl f. 21/12-1782. Se Familie 84 - Verket 1822.
5. Maren Johanne Pedersdatter Dahl f. 2/4-1785 bg. 18/4-1810. "Maren Johanne Dahl, 25 Aar."
6. Dorthe Marie f. 16/10-1787 bg. 14/1-1788. "Dorthe Marie Dahl, ved Holden,12 Uger 6 Dage."
Barn i 2. ekteskap:
7. Kirsten Dorthea Pedersdatter Dahl f. 21/6-1791 bg. 9/4-1810. "Kirsten Dahl, 19 Aar."
8. Christian Fredrik Pedersen Dahl (Christian Fredrik Dahl) f. 18/11-1792.
9. Christopher Weeberg Pedersen Dahl (Christopher Weberg Dahl) f. 14/7-1794.
10. Hans Christopher Pedersen Dahl (Hans P. Dahl) f. 27/6-1796.
11. Ingeborg Christine f. 25/2-1798 bg. 3/4-1798. "Ingeborg Christine Dahl, ved Holden, 5 Uger 2 Dage."
12. Ingeborg Christine Pedersdatter Dahl f. 3/1-1800 g.m. Hans Hansen. Se Familie 17 - Verket 1835.
13. Johanne Sophie Pedersdatter Dahl f. 7/9-1801.
14. Peder Severin Dahl (Petter Severin Dahl) f. 6/3-1804.
15. Laurine Petronelle Maria Dahl f. 28/11-1805 bg. 29/8-1806. "
Laurine Petronelle Maria Dahl, 7 Mnd."

F.f. = Faddere for ...

F.f. 
Peder Dahls og Kirsten Dorothea Lunds Lars Peter: Hr. Kammerraad Rougtved, Monsieur Hans Saxil, Monsieur Engelbert Bomhoff, Madame Thomasen, Jomfrue Johanne Maria Berggrav fra Kongsberg.
F.f. Klocker Peder Dahls og Kirsten Dorthea Lunds Maren Johanne: Monsieur Jon Poulsen, Monsieur Christen Hansen Smed, Ole Hansen Bierven, Annichen Margrethe Nielsd., Lisbet Jonsd. Wrk.
F.f. Klokker Peder Dahls og Kirsten Dorothea Lunds Maren Johanne
: Hr. Foged Thornsohn, Hr. Forvalter Møldrup, Monsieur Adslew, Frue Rougtved, Jomfrue Catharina Blom.
F.f. Klokker Peder Dahls og Kirsten Dorothea Lunds Niels: Mester Jon Poulsen, Mester Thron Mognsen, Ole Nedre Sannes, Jacob Lund, min kone, Jomfrue Andrea Maria Rougtved.
F.f. Klokker Peder Dahls Maren Johanne: Monsieur Vinde, Monsieur Brandt, Monsieur Holst, Madame Bredsdorf, Jomfrue Knutzen.
F.f. Klokker Peder Dahls og Kirsten Dorthea Pedersdatter Lunds Dorthe Marie
Monsieur Christian Branth, Johan Altenborg, Hans Friis, Frue Bomhof, Jomfrue Anne Poulsen.
F.f. Klokker Peder Dahls og Madame Sophie Margaretha Knutzens Kirsten Dorothea: Hr. Kammer-Raad Rougtved, Hr. Foged Thornsohn, Monsieur Bredsdorf, min Kone, Jomfrue Kirsten Birthea Gundersen.
F.f. Klokker Peder Dahls Christian Friderich
: Hr. KammerRaad Rougtved, Hr. Christopher Bomhof, Monsieur Bartholomæus Bredsdorf, Lars Peter Dahl, Madame Thornsohn, Jomfrue Clara Poulsen.
F.f. Klokker Peder Dahls Christopher Wedberg: Hr. Over-Magazin-Forvalter Faber, Hr. Fændrik Bomhof, Monsieur Berthel Bomhof, Madame Barbara Maria Bomhof, Jomfrue Johanne Dorthea Bredsdorf.
F.f. Klokker Peder Dahls og Madame Sophie Margaretha Knutzens Hans Christopher: Marsemæster Jon Poulsen, Hr. Bertel Bomhof, Studiosus Morten Bredsdorf, Frue Rougtved, Jomfrue Thornsohn.
F.f. Klokker Peder Dahls og Madame Sophia Margrethe Knutzens Ingeborg Christine
: Inspecteur Ulric Georg Eenhiørning, Monsieur Jesper Vatzel, Monsieur Knudzen, Hans Horn, Frue Bomhof, Jomfrue Maria Rougtved.
F.f. Klokker Peder Dahls og Madame Sophie Margrethe Knutzens Ingeborg Christine: Hr. Hammer fra København, Vatnel fra Schien, Bartholomæus Bredsdorf, Anders Ek?, Madame Svendsen, Jomfrue Kirsten Elisabeth Raaberg.
F.f. 
Peder Dahl og Sophie Magretes Sophia: Mester Svensen, Hans Hansen, Ole Raaberg, Jon Warme, Madame Krone, Jomfrue Svensen.
F.f. Klokker Dahl og Sophie Knudsens Peder Severin: Anders Dahl, Oberstiger Andersen, Hr. Fisker (Fischer?), Hr. Knudsen, N. Dahl, Madame Horn, Jomfrue M. J. Dahl.
F.f. Klokker P. Dahl og hustrue Magrethe Dahls Laurine Petronelle Maria: Hr. Fisker (Fischer?), Hr. Norgaard, Lænsmanden, Madame N. Dahl, Maren Ytterbø.

Se hvem fadderne er og du vil se barnets nærmeste familie og ofte hvor de bodde.

Beboer her i 1782: Enka Berthe Olsdatter.

Peder Dahl er første gang nevnt i Holla kirkebok, som fadder for Claus Romnes sitt barn i november 1771.


Familie 33.
Verket 1782.

Verksarbeider
Jon Jansen fra Verket dpt. 23/2-1749 d. 2/6-1824 på Verket, s.a. Jan Jonsen. Se Familie 30 - Verket 1762.
g. i Holla 6/8-1775 m. Anne Margrethe Thomasdatter fra Verket dpt. 21/9-1755 d. 18/2-1815 på Verket, d.a. møller Thomas Nilsen. Se Familie 1 - Verket 1740.
1. Jan Jonsen dpt. 5/5-1776. Se Familie 28 - Verket 1822.
2. Ingeborg dpt. 9/8-1778 bg. 16/10-1780. "Ingeborg Jonsd. Wrk., 2 Aar 10 Uger."
3. Ingeborg Jonsdatter f. 14/5-1781 bg. 6/11-1811. "Ingebor Jonsd. Wrk., 32 Aar. Ugift.
4. Thomas Jonsen f. 8/6-1784.
5. Berthe Jonsdatter f. 18/7-1788.
6. Ole Johnsen f. 6/6-1792. Se Familie 77 - Verket 1822.
7. Anne Dorthea f. 24/7-1795 bg. 23/6-1796. "Anne Dorthe Jonsd. Wrk., 47 Uger 5 Dage."

F.f. Jon Jansen Wrk. og Anna Margrethe Thomasdatters Jan: Ole Christophersen Wrk., Jan Thomasen, Christen Jansen, Karen Poulsd., Lisbeth Thomasd.
F.f. Jon Jansen Wrk. og Anna Margrethe Thomasdatters Ingebor: Steen Jonsen, Hans Mortensen, Benth Pedersen, Anna Clemmetsd., Lisbeth Thomasd.
F.f. Jon Jansen Wrk. og Anne Magrethe Thomasdatters Ingeborg: Peder Nielsen Wrk., Jan Thomæsen, Tollef Johannisen, Klokker Dahls kone, Lisbet Thomasd.
F.f. Jon Jansen Wrk. og Anna Margrethe Thomasdatters Thomas: Ole Mognsen, Ole Jensen, Bent Thomæsen den yngre, Johanne Abrahamsd. Wrk., Anne Maria Johannesd. Wrk.
F.f. Jon Jansen Wrk. og Anne Margrethe Thomasdatters Birthe: Kittil Møller, Ole Jensen Wrk., Bent Thomæsen Wrk., Lisbet Thomasd. Wrk., Margrethe Maria Andersd. Wrk.
F.f. Jon Jansen Wrk. og Anne Margrethe Thomasdatters Ole: Bent Pedersen Wrk., Haagen Pedersen Wrk., Thomas Pedersen Wrk., Aaste Giertsd. Wrk., Birthe Nielsd. Saugbruget.
F.f. Jon Jansen Wrk. og Anne Margrethe Thomasdatters Anne Dorthea: Tollev Johannissen Wrk., Ole Jensen Wrk., Johannes Johannissen Wrk., Karen Bentsd. Wrk., Ingeborg Hansd. Wrk.


Inderst her i 1782: Nils Pedersen "den lille". Se Familie 49 - Verket 1801.

Med dette navnet er Jon Jansen helt sikkert av Vallonsk (Belgisk) avstamning.


Familie 34.
Verket 1782.

Verksarbeider
Nils Pedersen
 "den store" dpt. i Solum 15/5-1757 (konf. i Holla 1777) bg. 8/1-1810. "Niels Pedersen Wrk., 54 Aar.", s.a. Peder Nilsen. Se Familie 18 - Verket 1762.
g1g i Holla 19/7-1782 m. Ingeborg Saamundsdatter fra "Nome under Baksås" f. 10/10-1757 i Ajer i Lunde bg. 30/9-1784. "Ingeborg Saamundsd. Wrk., 28 Aar.", d.a. Saamund Andersen.
g2g i Holla 7/10-1785 m. Anna Tronsdatter fra N. Namløs(3) dpt. 7/5-1762 bg. 25/5-1786. "Anne Tronsd. Wrk., 24 Aar 3 Uger.", d.a. Tron Kjøstolsen Namløs.
g3g i Holla 26/7-1787 m. Maren Olsdatter fra V. Tveit dpt. 7/8-1763, d.a. Ole Andersen Tvedt.
1. Karen f. 31/8-1783 bg. 11/5-1787. "Karen Nielsd. Wrk. NB. Dette Barn menes at være død af en giftig Rod (rot), 3 Aar 36 Uger."
Barn i 2. ekteskap:
2. Peder (tvilling) f. 17/5-1786 bg. 15/2-1787. "Peder Nielsen Wrk., 41 Uger 4 Dage."
3. Tron (tvilling) f. 17/5-1786 bg. 12/11-1786. "Tron Nielsen Wrk., 25 Uger 3 Dage."
Barn i 3. ekteskap:
4. Ingeborg Nilsdatter f. 24/2-1788.
5. Ole Nilsen f. 6/11-1789. Se Familie 61 - Verket 1822.
6. Peder Nilsen f. 6/11-1791.
7. Tron Nilsen f. 17/12-1793.
8. Marthe f. 7/12-1795 bg. 18/7-1797. "Marthe Nielsd. Wrk., 1 Aar 31 Uger 6 Dage."
9. Anne Nielsdatter f. 17/2-1799.
10. Thomas f. 6/4-1802 bg. 8/8-1802. "Thomas Nielsen Wrk., 8 Uger."
11. Thomas Nilsen f. 31/8-1803. Se Familie 29 - Verket 1835.
12. Gunder Nilsen f. 1/4-1805. Se Familie 39 - Verket 1835.

F.f. 
Niels Pedersen Wrk. og Ingeborg Saamundsdatters Karen: Forvalter Møldrup, Monsieur Christian Brandt, Niels Tofte, Madame Møldrup, Jomfrue Budde.
F.f. Niels Pedersen Wrk. og Anne Tronsdatters Tvillinger Peder: Berthel Thomæsen Wrk., Kiøstol Namløs, Bent Thomæsen, Johanne Abrahamsd., Lisbet Maria Jonsd..
F.f. Niels Pedersen Wrk. og Anne Tronsdatters Tvillinger Tron: Bent Pedersen, Ole Rasmussen, Thomas Pedersen, Anne Maria Johannisd., Gunnild Tronsd.
F.f. Niels Pedersen den Stores og Maren Olsdatters Ingeborg: Anders Tved, Thomas Pedersen Wrk., Bent Thomæsen Wrk., Maren Olsd. Borgen, Anne Marie Johannisd. Wrk.
F.f. Niels Pedersen Wrk. og Maren Olsdatters Ole: Anders Tved, Jan Brynnildsen Wrk., Haagen Pedersen Wrk., Maren Olsd. Borgen, Margrethe Olsd. Tved.
F.f. Niels Pedersen den Stores paa Wrk. og Maren Olsdatters Peder: Ole Andersen Tved, Jan Brynnildsen Wrk., Thomas Pedersen Wrk., Johanne Abrahamsd. Wrk., Birthe Nielsd. Saugbruget.
F.f. Niels Pedersen Wrk. og Maren Olsdatters Tron: Ole Andersen Tved, Thomas Pedersen Wrk., Haagen Pedersen Wrk., Sidsel Andersd. Wrk., Kirsten Olsd. Tved.
F.f. Niels Pedersen Wrk. og Maren Olsdatters Marthe: Ole Tved, Haagen Pedersen Wrk., Anders Bertelsen Wrk., Birthe Nielsd. Wrk., Kirsten Olsd. Præstegaarden.
F.f. Niels Pedersen Wrk. og Maren Olsdatters Anne: Thomas Pedersen Wrk., Haagen Pedersen Wrk., Torsten Hansen Wrk., Karen Hansd. Wrk., Kirsten Olsd. Præstegaarden.
F.f. 
Niels Pedersen, Maren Olsdatters Thomas: Christen Kaasen, Anders Tronsen, Ole Halvorsen, Berthe Nielsd., Berthe Halvorsd.
F.f. 
Niels Pedersen og Maren Olsdatters Thomas: Bent Pedersen, Karen Bentsd. (ingen flere faddere nevnt).
F.f. Niels Pedersen 
Wrk. og Maren Olsdatters Gunder: Torsten Hansen, Poul Olsen Tvedt, Sergeant Bentzen, Johanne Abrahamsd., Kari Bentsd.

Lunde sogn i Telemark var inntil 1964 en del av Bø prestegjeld. Lunde ble 1/1-1964 slått sammen med Holla kommune,
som deretter ble til Nome kommune.


Familie 35.
Verket 1782.

Her var oppført Johan Arvesen med familie. Se Familie 33 - Verket 1762.


Familie 36.
Verket 1782.

Her var oppført Johannes Rasmussen med familie. Se Familie 32 - Verket 1762.


Familie 37.
Verket 1782.

Her var oppført Tollef Johannesen med familie. Se Familie 29 - Verket 1801.


Familie 38.
Verket 1782. "Bielkebakken".

Her var oppført Arve Johansen Bielkebakken med familie. Se Familie 75 - Verket 1801.


Familie 39.
Verket 1782. Sandbakken.

Marsovnmester
Lars Lorentsen
 fra Hammeren i Lier, Buskerud f. ca. 1742 d. 4/1-1817 på Fossum, trolig s.a. Lorents Christophersen i Lier.
g. i Holla 8/6-1777 m. Anna Johannesdatter fra Verket dpt. 18/2-1759 d. 4/12-1816 på Fossum, d.a. marsmester Johannes Rasmussen. Se Familie 32 - Verket 1762.
Forlovere: "P. Lund og Peder Dahl."
1. Lorents dpt. 30/8-1778 bg. 17/10-1780. "Lorens Larsen Sandbacken, 2 Aar 4 Uger."
2. Lorents Larsen f. 6/4-1781. Se Familie 6 - Fossum 1801 i Gjerpen.
3. Johannes Larsen f. 17/12-1784 d. 5/2-1816 på Vold g. i Solum 27/12-1811 m. Marthe Dorthea Tollefsdatter fra Vold i Solum. Bodde på Vold i Solum.
4. Christopher Larsen f. 27/7-1788. Ugift. Se Familie 6 - Fossum 1835.
5. Ingeborg Larsdatter f. 16/11-1791 i Holla.

F.f. = Faddere for ...

F.f. 
Lars Lorensens og Anna Johannesdatters Lorens: Monsieur Niels Olsen Kaasen, Rasmus Johannesen Wrk., Tollef Johannesen Wrk., Maren Gundersd. Saugbr., Dorthe Tolfsd. Wrk.
F.f. Lars Lorensen Sandbachens og Anna Johannisdatters Lorens: Rasmus Johannissen Wrk., Tollef Johannissen Wrk., Niels Olsen Kaasen, Aslou Næberud, Anne Marie Johannisd.
F.f. Lars Lorensen Sandbachens og Anna Johannisdatters Johannes: Johannes Rasmussen Wrk., Rasmus Johannissen, Tollef Johannissen, Maren Johannisd., Anna Maria Johannisd.
F.f. Lars Lorensen Wrk. og Anne Johannisdatters Christopher: Johannes Rasmussen Wrk., Rasmus Johannissen Wrk., Jens Johannissen Wrk., Lisbet Thomasd. Wrk., Maren Johannisd. Strømodden.
F.f. Lars Lorensens Wrk. og Anne Johannisdatters Ingeborg: Christen Strømodden, Johannes Johannissen Wrk., Peder Johannissen Wrk., Lisbet Thomasd. Wrk., Anne Ledvordsd. Wrk.

Se hvem fadderne er og du vil se barnets nærmeste familie og ofte hvor de bodde.

Inderste her i 1782: Enka Ingeborg Eriksdatter.

Denne familien flytta til Fossum i Gjerpen etter november 1791, men før februar 1801. Se Familie 7 - Fossum 1801 i Gjerpen.


Familie 40.
Verket 1782. Finsrød.

Her var oppført Nils Olsen FinsrødSe Familie 15 - Verket 1740.


Familie 41.
Verket 1782. Østre Kaasen.

Hammermester
Tron Monsen Kaasen
 fra Verket dpt. 28/2-1740 bg. 19/10-1799. "Tron Mognsen Kaasen, 59 Aar.", s.a. Mons Olsen. Se Familie 37 - Verket 1762.
g. i Holla 8/6-1766 m. Maren Pedersdatter fra Omtvedt(1) i Helgen dpt. 5/2-1747 bg. 5/11-1802. "Maren Pedersd. Berget, 55 Aar.", d.a. Peder Jensen Omtvedt.
1. Anna Tronsdatter dpt. 12/10-1766 g.m. Anders Olsen Melteig. Se Melteig under Håtveit store.
2. Peder dpt. 27/5-1769 bg. 20/1-1770. "Peder Tronsen Kaasen, 1/2 Aar."
3. Peder Tronsen dpt. 26/12-1770. Se Familie 80 - Verket 1801.
4. Mons Tronsen dpt. 19/9-1773. Se Familie 64 - Verket 1801.
5. Niels dpt. 20/3-1776 bg 1/3-1777. "Niels Tronsen Kaasen, 1 Aar ringere 20 Dage."
6. Karen dpt. 15/2-1778 bg. 15/7-1781. "Karen Thronsd. østre Kaasen, 3 Aar 22 Uger."
7. Kirsten f. 25/2-1781 bg. 8/4-1781. "Kirsten Tronsd. østre Kaasen, 6 Uger."
8. Niels f. 28/8-1783 bg. 28/5-1793. "Niels Tronsen Kaasen, 9 Aar 39 Uger. Dette Barn var uden Forstand og ussel."
9. Karen Tronsdatter f. 26/11-1785 g.m. Johannes Andersen Tvara. Se Tvara.

F.f. 
Tron Mognsøns og Maren Pedersdatters Anna: Niels Olsøn Hammer Mæster, Hans Christensøn, Peder Rommenæs, Inger Olsd. Wrk., Kirsten Mognsd.
F.f. Tron Mognsen Kaasens og Maren Pedersdatters Peder: Jon Tronsen, Halvor Svensen, Steen Jonsen, Karen Sannes, Ingebor Mognsd.
F.f. Tron Mognsens og Maren Pedersdatters Peder: Ole Finsrød, Ole Mognsen, Benth Jonsen, Anna Jørgensd. Fæn, Ingebor Mognsd.
F.f. Tron Mognsens og Maren Pedersdatters Mogns: Peder Vestre Rommenæs, Steen Jonsen, Ole Mognsen, Inger Olsd. Wrk., Anna Søndre Fæn.
F.f. Tron Mognsen Kaasens og Maren Pedersdatters Niels: Ole nedre Sannes, Anders Næberud, Ole Mognsen Kaasen, Anna Jonsd. Wrk., Anna Pedersd. Omtved.
F.f. Tron Mognsen Kaasens og Maren Pedersdatters Karen: Anders Næberud, Steen Jonsen, Knud Omtved, Anna Fæn, Anna Omtved.
F.f. Mæster Thron Mogensens og Maren Pedersdatters Kirsten: Ole Nedre Sannæs, Tollef Søndre Fæhn, Knud Omtved, Anna Meltey, Kirsten Tolfsd. Kaasen.
F.f. Hammermæster Thron Mognsens og Maren Pedersdatters Niels: Senior Jon Poulsen, Jon Steensen, Jacob Lund, Madame Elen Poulsens, Madame Dahl.
F.f. Mester Tron Mognsen Kaasens og Maren Pedersdatters Karen: Hr. Forvalter Bredsdorff, Mester Jon Poulsen, Monsieur Hvalsøe, Madame Raaberg, Madame Dahl.


Enka Maren Pedersdatter ble g2g med enkemann Gunder Johannessen. Se Berget under Prestegården.


Familie 42.
Verket 1782.

Her var oppført hammermester Mons Olsen med frue. Se Familie 37 - Verket 1762. Se også deres sønn Tron Monsen ovenfor.


Familie 43.
Verket 1782. Ringsevje.

Her var oppført Nils Olsen Ringsevje med familie. Se Familie 8 - Verket 1762.


Familie 44.
Verket 1782. "Næberud."

Verksarbeider, spigersmed
Anders Halvorsen Næberud
 dpt. 25/12-1745 bg. 29/9-1800. "Anders Halvorsen Næberud, 55 Aar.", s.a. Halvor Halvorsen Næberud. Se Familie 46 - Verket 1762.
g. 2/8-1772 m. Aslaug Eriksdatter fra Sagene dpt. 12/8-1753 bg. 3/1-1800. "Aslou Ericsd. Næberud, 46 Aar.", d.a. møller Erik Rasmussen. Se Familie 7 - Sagene 1740.
1. Anna dpt. 8/8-1773 bg. 21/8-1774. "Anna Andersd. Næberud, 1 Aar."
2. Halvor Andersen Næberud dpt. 9/7-1775. Se Familie 18 - Verket 1822.
3. Hans Andersen Næberud dpt. 3/1-1779. Se Familie 36 - Verket 1822
4. Anna Andersdatter f. 17/10-1781 g.m. Tyge Johannesen Gravningen. Se Gravningen under Sannes nedre.
5. Berthe Andersdatter f. 14/2-1784 g.m. Ole Johannesen Gravningen. Se Gravningen under Sannes nedre.
6. Anne f. 29/4-1787 bg. 22/3-1790. "Anne Andersdatter Næberud, død af Børnekopper, 3 Aar 46 Uger 3 Dage."
7. Karen Andersdatter f. 26/12-1790 g.m. Johannes Mathiasen. Se Familie 74 - Verket 1822.
8. Henrik Andersen f. 25/2-1793. Se Familie 79 - Verket 1801.

F.f. 
Anders Næberuds og Aslou Erichsdatters Anna: Jan Smed, Tron Kaasen, Hans Erichsen, Kirsten Torstensd. Wrk., Dorthe Halvorsd. Saugbruget.
F.f. 
Anders Næberuds og Aslou Erichsdatters Halvor: Jan Smed, Ole Christophersen, Jan Thomasen, Maren Kaasen, Anna Margrethe Thomasd.
F.f. Anders Næberuds og Aslou Erichsdatters Hans: Gunder Berget, Jan Thomasen Wrk., Rasmus Johannesen, Karen Pedersd. Kaasen, Berthe Andersd. Kaasen.
F.f. Anders Næberuds og Aslou Erichsdatters Anna: Rasmus Johannissen Wrk., Ole Christophersen, Lars Ringsevje, Anna Sandbachen, Anna Tronsd. Østre Kaasen.
F.f. Anders Halvorsen Næberuds og Aslou Ericsdatters Birthe: Ole Christophersen Wrk., Rasmus Johannisen, Lars Ringsevje, Anna Sandbachen, Birthe Andersd. Hougen.
F.f. Anders Næberuds og Aslou Erichsdatters Anne: Steen Jonsen Wrk., Lars Ringsevje, Bent Thomæsen junior, Maren Pedersd. Kaasen, Inger Andersd. Hougen.
F.f. Anders Halvorsen Næberuds og Aslou Erichsdatters Karen: Ole Edberg, Tron Kaasen, Bent Thomæsen junior, Birthe Evensd. Ringsevje, Anne Saamundsd. Wrk.
F.f. Anders Halvorsen Næberuds og Aslou Erichsdatters Henric: Ole Chrstophersen Wrk., Lars Ringsevje, Peder Tronsen Kaasen, Maren Andersd. Grøningen, Karen Jensd. Kaasen.


Familie 45.
Verket 1782.

Her var oppført familien Jacob Olsen Raaberg med familie. Se Familie 2 - Verket 1801.


Familie 46.
Verket 1782. Bergenhaug (Kamperhaug).

Pramroer
Peder Larsen Bergenhoug fra Myra under Prestegården dpt. 19/2-1741, s.a. Lars Helgesen Myren.
g. i Holla 1767 m. Sara Johansdatter fra Verket dpt. 1/11-1746, d.a. Johan Arvesen. Se Familie 33 - Verket 1762.
Forlovere: "Halvor Olsen Tved og Ole Andersen Tved."
1. Lars Pedersen dpt. 6/2-1768. Se Familie 13 - Verket 1801.
2. Ellen Pedersdatter dpt. 17/9-1769 g.m. Sivert Gregersen. Se Familie 34 - Verket 1822.
3. Johan dpt. 25/12-1770 bg. 10/2-1771. "Johan Pedersen Bergenhoug, 6 Uger."
4. Ole dpt. 19/7-1772 bg. 11/10-1772. "Ole Pedersen Bergenhoug, 12 Uger."
5. Maren Pedersdatter dpt. 31/10-1773 g.m. Peder Pedersen. Se Kåsa under Sannes nedre.
6. Berthe Pedersdatter dpt. 25/2-1776 g.m. enkemann Christen Hansen. Se Familie 32 - Verket 1801.
7. Johan dpt. 6/2-1779 bg. 17/6-1781. "Johan Pedersen Kamperhougen, 2 Aar 19 Uger 4 Dage."

F.f. Peder Larsen Myren og Sara Johansdatters Lars: Niels Hougen, Jan Smed, Sivert Myren, Maren Lund, Marianna Schiøn.
F.f. Peder Larsen Myren og Sara Johansdatters Ellen: Johan Arvesen, Ole Pedersen Kaasen, Gunder Michelsen Præstegaard, Ingebor Gunnerud.
F.f. Peder Bergenhoug og Sara Johansdatters Johan: Arve Andersen, Hans Torbiørnsen, Sivert Myren, Maren Lund, Kirsten Lund.
F.f. Peder Bergenhoug og Sara Johansdatters Ole: Jens Lommerud, Søren Pedersen, Hans Præstegaard, Boel Thorstensd., Marthe Præstegaarden.
F.f. Peder Bergenhoug og Sara Johansdatters Maren: Jens Lomerud, Sivert Myren, Gunder Michelsen, Kirsten Ringsevje, Marthe Præstegaarden.
F.f. Peder Bergenhoug og Sara Johansdatters Berthe: Jon Jansen, Jens Lommerud, Anders Myren, Lisbet Ringsevje, Kirsten Myren.
F.f. Peder Bergenhoug og Sara Johansdatters Johan: Peder Nielsen, Rasmus Johansen, Lars Ringsevje, Kirsten Ringsevje, Maren Christophersd.


Familie 47.
Verket 1782. Sandbakken.

Verksarbeider
Hans Christensen fra N. Holla dpt. 26/11-1740 bg. ved Romnes 5/3-1777. "Hans Christensen Sandbacken, 37 Aar.", s.a. Christen Andersen Holden.
g. i Holla 19/4-1763 m. Malene Christophersdatter fra Verket dpt. 6/4-1733, d.a. Christopher Madsen. Se Familie 34 - Verket 1762.
1. Christen dpt. 20/3-1763 bg. 9/7-1763. "Christen Hansen Wrk., 15 Uger 4 Dage."
2. Karen dpt. 7/4-1765 bg. 1/2-1770. "Karen Hansd. Wrk., 6 Aar."
3. Christopher (tvilling) dpt. 15/5-1768 bg. 9/2-1771. "Christopher Hansen Sandbacken, 3 Aar."
4. Christen Hansen (tvilling) dpt. 15/5-1768. Se Familie 32 - Verket 1801.
5. Halvor Hansen dpt. 7/4-1771. Se Familie 66 - Verket 1801.
6. Christopher dpt. 2/4-1775 bg. 31/8-1782. "Christopher Hansen Wrk., 7 Aar 22 Uger."

F.f. 
Hans Christensen Werket og Malene Christophersdatters Christen: Johan Arvesen, Hans Torbiørnsen, Ole Søve, Elen Christensd. Werket, Inger Christophersd.
F.f. Hans Christensen Wærket og Malene Christophersdatters Karen: Anders Store Hotved, Rasmus Rødningen, Ole Halvorsen Store Hotved, Maren Rødningen, Sara Johannesd. Wærket.
F.f. Hans Christensen Wærket og Malene Hansdatters 2de børn Christopher (og Christen): Rasmus Rødningen, Niels Bergmand, Maren Lund, Ingebor Tollefsd.
F.f. Hans Christensen Wærket og Malene Hansdatters 2de børn (Christopher og) Christen: Torgus Olsen, Peder Christophersen, Karen Christensd., Inger Andersd. Præstegaarden.
F.f. Hans Christensen Sandbachen og Malene Christophersdatters Halvor: Anders Christensen fra Schien, Rasmus Rødningen, Anders Christophersen, Maren Sandbachen, Karen Christensd. Tejen.
F.f. Hans Sandbachen og Malene Christophersdatters Christopher: Rasmus Rødningen, Christen Jansen, Hendrich Sørensen, Sara Bergenhoug, Karen Christensd.

 


Familie 48.
Verket 1782. (Konstruert etter kirkebøker).

Verksarbeider
Anders Pedersen fra Verket dpt. 22/5-1740 bg. 28/6-1772. "Anders Pedersen Wrk., 32 Aar., s.a. Peder Jensen. Se Familie 3 - Verket 1740.
g. 10/11-1764 m. enke Marthe Olsdatter f. ca. 1729 bg. 15/10-1800. "Marthe Olsd. Wrk., 71 Aar."
1. Margrethe Maria Andersdatter dpt. 24/6-1765 (konf. i Holla okt. 1784).
2. Kirsten Andersdatter dpt. 2/2-1767 (konf. i Holla april 1785).
3. Anders Andersen dpt. 10/12-1769. Se Familie 69 - Verket 1801.

F.f. Anders Pedersen Wærket og Marthe Olsdatters Margrethe Maria: Rasmus Olsen, Christian Olsen, Søren Pedersen, Dorthe Møller, Kirsten Andersd. Saugbr.
F.f. Anders Pedersen Wærket og Marthe Olsdatters Kirsten: Ole Torgusen, Rasmus Olsen, Søren Pedersen, Kirsten Rasmusd., Maren Olsd. Tved.
F.f. Anders Pedersen Wærket og Marthe Olsdatters Anders: Søren Pedersen Wrk., Torgus Olsen, Jon Jansen, Asber Andersd., Karen Præstegaarden.


Denne familien faller mellom tellinga 1762 og 1782. Derfor tar vi den med her. Se også plassen Bergkåsa under Tvara.

Marthe Olsdatter var tidligere enke etter Anders Halvorsen ved Verket. Se Familie 31 - Verket 1762.


Familie 49.
Verket 1782. Sverget.

Verksarbeider, formersvend
Anders Christophersen Sverget fra Verket dpt. 30/4-1746 d. 23/5-1817 på Sverget, s.a. Christopher Madsen Sverget. Se Familie 34 - Verket 1762.
g. i Holla 8/11-1777 m. Karen Christensdatter fra N. Holla dpt. 22/2-1747 d. 13/9-1831 på Sverget, d.a. Christen Andersen Holden.
1. Hans Andersen Sverget dpt. 9/8-1778. Se Familie 76 - Verket 1801.
2. Karen f. 25/4-1782 bg. 26/4-1782. "Karen Andersd. Wrk., 1 Dag."
3. Christopher Andersen Sverget f. 24/12-1783. Se Familie 52 - Verket 1822.

F.f. Anders Christophersen Wærket og Karen Christensdatters Hans: Rasmus Rødningen, Arve Johansen Wrk., Niels Christophersen Wrk., Marthe Christensd., Maren Christophersd. Wærket.
F.f. Anders Christophersen Wrk. og Karen Christensdatters Karen(Ingen faddere). Død før kirkedåp død 26/4.
F.f. 
Anders Christophersen Wrk. og Karen Hansdatters Christopher: Rasmus Rødningen, Henric Sørensen, Niels Sverget, Birthe Kaasen, Kirsten Ringsevje.


Familie 50.
Verket 1782. (Konstruert etter kirkebøker).

Møller
Kittil Steensen f. ca. 1757 bg. 22/10-1790. "Kittil Steensen Møller, som den 22. Oct. omkom ynkelig i Fossen ved Dam-bakken, hans Legeme er ikke funden, 33 Aar."
g. i Holla 21/10-1785 m. Gunhild Clausdatter fra Verket dpt. 20/3-1768 d. 5/12-1819 i V. Porsgrunn, d.a. Claus Jensen. Se Familie 10b - 1740.
1. Claus Kittilsen f. 16/7-1787. Bodde på Bratsbergkleiva i Gjerpen. Se Familie 120a - Kleiva 1845.

F.f. = Faddere for ...

F.f. 
Kittil Steensens paa Wrk. og Gunnild Clausdatters Claus: Anders Torsnæs, Jon Jansen Wrk., Bent Thomæsen Wrk., Jomfrue Budde, Aase Halvorsd. Præstegaarden.

Se hvem fadderne er og du vil se barnets nærmeste familie og ofte hvor de bodde.

Enka Gunhild Clausdatter ble g2g i Holla 23/11-1791 m. skipstømmermann Anders Gulliksen fra Ø. Tyri i Lunde. De bodde under Ø. Klyve i Solum ("Vessia").


Familie 51.
Verket 1782. (Konstruert).

Ledig.


Familie 52.
Verket 1782. (Konstruert etter kirkebøker).

Verksarbeider
Haagen Christophersen fra Verket dpt. 15/7-1742 bg. 20/5-1771. "Haagen Christophersen Wrk., ved Romnæs, 29 Aar, s.a. Christopher Amundsen. Se Familie 6 - Verket 1740.
g. i Holla 8/6-1767 m. Berthe Andersdatter fra Stenstadvalen dpt. 27/5-1745 bg. 20/5-1791. "
Birthe Andersd. Jacobskaas, ved Helgen, 46 Aar.", d.a. Synnev Jensdatter.
1. Christopher dpt. 24/10-1767 bf. 3/7-1768. "Christopher Haagensen Wrk., ved Romnæs, 3 Mnd."
2. Kirsten Haagensdatter dpt. 7/5-1769 g.m. Christen Johnsen. Se Helgen store.

Enka 
Berthe Andersdatter ble g2g med Hans Thorsen Jacobskaas. Se Jacobskås under Helgen store.


Til toppen: Trykk på [Home]

webmaster@gamleholla.no