ved
Gard Strøm


| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Sagbruksfamilier i Holla

Sagene 1762

Oppdatert 21.01.2024


Hjem | Innhold | 
| Ulefoss |
Før 1700 | 1700 | 1720 | 1740 | 1762 | 1782 |
1801 | 1822 | 1835 | 1845 | 1865 | 1875 | 1891 |
1900 | 1910 | 1920 | 1949 |

SøketipsHold nede [Control] og trykk [f].
Man kan også søke på dato i dette formatet: 10/11-1950.


Kilder: Generalmanntallet 1762, kirkebøker, skattelister, skifter, tingbøker, panteregister.


Ullefos Hr. Justizraad Ancher tilhørende.

Familie 1.
Sagene 1762. Forvalterbolig.

Madame Anna Elisabeth Bomhoff f. ca. 1725 bg. 5/11-1808. "Madame Anne Lisbeth Bomhoff, 80 Aar. 12 Aar sengeliggende."
Engelbret Bomhoff (Engelbret Christopher Bertelsen Bomhoff).

Tjenestefolk:
Harald Tollefsen, Hendrik Christensen, Anders Olsen, Torsten Poulsen, Inger Nilsdatter, Cathrine Hansdatter, Berte Olsdatter.


Andre i huset i 1762: Mademoiselle Berthe Bruun.
 


Familie 2.
Sagene 1762. Forvalterbolig.

Forvalter
Diderich Altenburg fra Skien dp. 26/11-1719 bg. ved Romnes 18/8-1766. "Forvalter Diderich Altenburg, 47 Aar ringere 3 Mnd. 7 Dage.", s.a. Joachim Altenburg (Jochum Altenburg).
g. i Holla 20/3-1760 m. Marichen Johansdatter Barth f. ca. 1737 bg. ved Romnes 15/6-1769. "Marrichen Bomhoff, 32 Aar."
1. Kirstine Catharine Altenburg dpt. 17/9-1760.
2. Joachim Altenburg dpt. 19/12-1761 bg. 22/11-1765. "Joachim Diderichsen Altenburg, 4 Aar."
3. Johan Andreas Altenburg dpt. 26/3-1763.
4. Diderich Altenburg dpt. 24/5-1764.
5. Hans Alstrup Altenburg dpt. 24/8-1765.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Seignior Didrich Altenburg og Marrichen Barthes Kirstine Catharine: Foged Rougtved, Forvalter Bomhoff, Monsieur Christen Riis, Madame Bomhoff, Jomfrue Karen Bowman.
F.f. Forvalter Altenburg og Marrichen Barths Joachim: Fogden Rougtved, Diderich v. Cappelen, Forvalter Hans Alstrup, Madame Rougtved, Frøken Metthe Sophia Budde.
F.f. Forvalter Didrich Altenburg og Marrichen Barths Johan Andreas: Fogden Andreas Rougtved, Forvalter Hans Alstrup, Monsieur 
Mads Sørensen, Madame Dorthe Maria Holm, Jomfrue Anna Maria Barth.
F.f. Forvalter Diderich Altenburg og Marrichen Barths Diderich: Hr. Peder Holm, Fendrich Engelbert Bomhoff, Forvalter Hans Alstrup, Madame Anna Elisabeth Bomhoff, Jomfrue Maria Mannal.
F.f. Forvalter Diderich Altenburg og Marrichen Barths Hans Alstrup: Major Axel v. Bruun, Alexander Carlheim, Forvalter Hans Alstrup, Madame Maren Eleonora Schierven, Jomfrue Margrete Elisabet Vølner.

Tienestefolk:
Rasmus Olsen, Peder Jonsen, Tollef Rasmusen, Christen Nilsen, Margit Helgesdatter, Lisbet Olsdatter og Marthe Andersdatter.
Andre i huset i 1762: Jomfru Anna Maria Barth.


Familie 3.
Sagene 1762. Middagshaven (senere bare kalt Haven).

Smed ved saga
Jon Tronsen fra Sagene dpt. 20/12-1722 bg. 1/8-1772. "Jon Tronsen Smed ved Saugbr., 50 Aar ringere 5 Mnd.", s.a. Tron Kjøstolsen. Se Familie 9 - Sagene 1720.
g. i Holla 28/12-1747 m. Kirsten Rasmusdatter fra Verket dpt. 18/1-1728 bg. 24/2-1811. "Kirsti Rasmusd., 85 Aar.", d.a. Rasmus Jensen. Se Familie 11 - Verket 1720.
Forlovere: "
P. Lund og Niels Olsøn Hammersmed."
1. Tron Jonsen dpt. 13/3-1748. Se Familie 6 - Sagene 1801.
2. Rasmus Jonsen dpt. 30/8-1750 bg. 28/6-1763. "Rasmus Jonsen ved Saugbr., 12 Aar."
3. Jens Jonsen dpt. 12/8-1752. Se Familie 7 - Sagene 1801.
4. Hans Jonsen dpt. 1/12-1754. Se Familie 25 - Sagene 1801.
5. Kirsten Jonsdatter dpt. 2/2-1757 g.m. Nils Gundersen. Se Familie 28 - Sagene 1801.
6. Anna Jonsdatter dpt. 22/2-1761. Trolig død tidlig.
7. Anna Lisbeth (tvilling) dpt. 31/3-1764 bg. 3/6-1764. "Anna Lisbeth Jonsd. ved Saugbr., 9 Uger."
8. Ingeborg Jonsdatter (tvilling) dpt. 31/3-1764 g. i V. Porsgrunn 18/3-1792 m. "vestlending" Tollef Halvorsen.
9. Anne Elisabeth Jonsdatter (tvilling) dpt. 23/8-1767 g. i Ø. Porsgrunn 16/8-1795 m. Hermand Larsen.
10. Maren Jonsdatter (tvilling) dpt. 23/8-1767.

F.f. Jon Tronsen og Kirsten Rasmusdatters Tron: Anders Tronsen, Anders lille Hotved, Wincentz Altenbourg, Anna Johannesd., Anna Tronsd. Kaasen.
F.f. Jon Tronsen Saugbruget og Kirsten Rasmusdatters Rasmus: Mogns Olsen, Gunder Fosse, Johannes Rasmusen, Maren Tronsd., Maren Rasmusd. Wærket.
F.f. Jon Tronsen Saugbruget og Kirsten Rasmusdatters Jens: Gunder Tronsen, Hans Bentsen, Johannes Rasmusen, Anna Tronsd., Johanne Rasmusd.
F.f. Jon Tronsen og Kirsten Rasmusdatters Hans: Mogns Olsen, Johannes Rasmusen, Ole Nielsen, Maren Kringelfet, Johanne Rasmusd.
F.f. Jon Tronsen og Kirsten Rasmusdatters Kirsten: Lars Hansen, Tron Hottved, Ole Finsrød, Kirsten Sannæs, Ingebor Tollefsd. Wærket.
F.f. Jon Tronsen og Kirsten Rasmusdatters Anna: Forvalter Alstrup, Monsieur Riis, Gunder Tronsen, Madame Altenburg, Annichen Margrethe Nielsd.
F.f. Jon Tronsen og Kirsten Rasmusdatters 2de børn Ingebor. (og Anna Lisbet): Gunder Tronsen, Johannes Marsmester, Rasmus Olsen, Maren Kringelfet, Ingebor Mognsd.
F.f. Jon Tronsen og Kirsten Rasmusdatters 2de børn (Ingebor og) Anna Lisbet: Tron Mognsen, Niels Olsen, Tron Namløs, Ingebor Tollefsd., Kirsten Andersd.
F.f. Jon Tronsøn Saugbruget og Kirsten Rasmusdatters 2de børn Anna Elisabet (og Maren): Johannes Rasmussøn, Hans Christensøn, Hans Gundersøn, Johanne Namløs, Kirsten Kringlefet.
F.f. Jon Tronsøn Saugbruget og Kirsten Rasmusdatters 2de børn (Anna Elisabet og) Maren: Ole Torgiusøn, Rasmus Olsøn, Peder Kringlefet, Maren Kaasen, Maria Halvorsd. fra Porsgrund.

Skifte 1773.


Familie 4.
Sagene 1762.

Her var oppført smed Anders Tronsen med familie. Se Familie 4 - Sagene 1740.
 


Familie 5.
Sagene 1762.

Her var oppført sagbruksarbeider Jens Gulbrandsen med familie. Se Familie 6 - Sagene 1740.
 


Familie 6.
Sagene 1762.

Sagbruksarbeider
Lars Pedersen fra Sagene dpt. 9/9-1731 bg. 18/4-1773. "Lars Pedersen Saugbr., 42 Aar.", s.a. Peder Jensen. Se Familie 11 - Sagene 1720.
g. i Holla 28/9-1759 m. enke Anna Hansdatter fra Odden under Eie øvre dpt. 28/4-1720 bg. 17/12-1775. "Anna Hansd. Saugbr., 55 Aar 6 Mnd.", d.a. Hans Anundsen Odden.
1. Peder dpt. 20/7-1760 bg. 7/9-1760. "Peder Larsen, 6 Uger."

F.f. Lars Pedersen Saugbruget og Anna Hansdatters Peder: Anders Hansen Heisholt, Rasmus Olsen Saugbruget, Jens Ejestrand, Maren Kringelfet, Karen Tollefsd. Heisholt.

Anna Hansdatter hadde tidligere vært gift med møller Erik Rasmussen på Sagene. Se Familie 7 - Sagene 1740.


Familie 7.
Sagene 1762.

Her var oppført sagbruksarbeider Lars Monsen med familie. Se Familie 8 - Sagene 1740.


Familie 8.
Sagene 1762.

Her var oppført møller Rasmus Rasmussen med familie. Se Familie 9 - Sagene 1740.


Familie 9.
Sagene 1762.

Sagmester
Daniel Jonsen fra Sagene dpt. 15/5-1735 død i Sannidal etter 1831, s.a. Jon Larsen. Se Familie 13 - Sagene 1720.
g1g i Holla 26/6-1759 m. Sara Eliasdatter fra Berget under Prestegården dpt. 18/8-1726 bg. 14/8-1774. "Sara Eliæd., Saugbr., 48 Aar 10 Dage.", d.a. Elias Danielsen.
Forlovere: "
Forvalter Diderich Altenburg og Anders Tronsøn."
g2g i Holla 18/11-1774 m. Marthe Pedersdatter f. ca. 1755 d. etter 1831.
Forlovere: "Forvalter Bertel Arveschoug og Engelbert Bomhof."
1. Jon dpt. 30/5-1762 bg. 10/10-1762. "Jon Danielsen, 19 Uger."
2. Kirsten dpt. 7/2-1764 bg. 11/3-1764. "Kirsten Danielsd. ved Saugbr., 5 Uger."
Barn i 2. ekteskap:
3. Sara Danielsdatter dpt. 5/7-1775.
4. Maren Margrethe Danielsdatter dpt. 23/9-1777.
5. Abel Danielsdatter f. 30/7-1780 på Helle ved Kragerø.
6. Inger Margrethe Danielsdatter f. 27/9-1783.

F.f. Daniel Jonsen og Sara Eliasdatters Jon: Anders Tronsen, Jon Tronsen, Peder Jonsen, Madame Marrichen Altenburg, Annichen Margrethe Nielsd.
F.f. Daniel Jonsen Saugbruget og Sara Eliædatters Kirsten: Jon Tronsen, Ole Torgusen, Peder Jonsen, Maren Kringelfet, Marthe Andersd. Saugbruget.
F.f. Saugmester Daniel Jonsen og Marthe Pedersdatters Sara: Forvalter 
Arveschoug, Monsieur Christopher Bomhoff, Monsieur Engelbert Bomhoff, Madame Carlheim, Jomfrue Lisbet Arveschoug.
F.f. Saugmester Daniel Jonsen og Marthe Pedersdatters Maren Margrethe: Niels Houen, Steen Jonsen Wrk., Hans Jonsen Saugbruget, Inger Houen, Inger Gundersd. Saugbruget.
F.f. 
Daniel Jonsen Helle og Marthe Pedersdatters pb. Abel: Ole Tiøstolfsen, Nils Christensen, Jacob Baarsen, Karen Nilsdatter og Karen Larsdatter.
F.f. Daniel Helle og Martha Pedersdatters Inger Margrethe
Nils Giertsen, Jens Fridrichsen, Torvild Jensen, Barbara Nilsdatter og Anne Fridrichsdatter

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Skifteprotokoll 1775 - 1784, side 172a.
Sted: Saugerne ved Ulefos i Holden Præstegield - 1774.
Død: Sara Eliædatter d. 8. August 1774. Arvinger:
Enkemanden, saugmæster Daniel Jonsen og afdødes sødsken.
1. Daniel Eliæsen. Myndig. Paa Lillefiære i Solum.
2. Anders Eliæsen. Myndig og gift.
3. Ole Eliæsen. Myndig.
4. Anne Eliæsdatter g.m. Daniel Madsen.
Gielden overstiger Boets Formue og inted er bleven til at Deele for Arvingerne.
Etter Arne Johan Gjermundsens Skifteregister.

Daniel Jonsen og hans andre kone flytta med barna til Sannidal rundt 1780. De bodde på Strand under Helle i
Sannidal under folketellinga februar 1801, hvor han er nevnt som sagmester.
Det er ikke funnet noe skifte eller begravelsesinnføring etter Daniel Jonsen eller Marthe Pedersdatter i Sannidal.
Jeg har saumfart kirkebøkene for Kragerø og Sannidal fram til 1832.

Kilde: Bygdebok for Sannidal og Skåtøy, bind I (1949).
På Sannidalssiden av Helle var det ei priviligiert sag, som i 1789 hadde rett til å skjære 10.000 bord.


Familie 10.
Sagene 1762.

Sagbruksarbeider
Jacob Evensen f. ca. 1706 bg. 10/10-1762. "Jacob Evensen ved Saugbr., 56 Aar.", s.a. Even NN.
g1g i Holla 7/10-1748 m. Maren Christensdatter f. ca. 1714 bg. 19/5-1754. "Mari Christensd. Saugbr., 40 Aar.", d.a. Christen NN.
Forlovere: "
Ole Nielsøn Namløs og Johannes Nielsøn Namløs."
g2g i Holla 21/9-1760 m. Inger Christophersdatter fra Sverget under Verket dpt. 24/6-1735 bg. 9/8-1787. "Inger Christophersd. Huve, 51 Aar.", d.a. Christopher Madsen. Se Familie 34 - Verket 1762.
Forlovere: "
Anders Tronsøn og Hans Pedersøn Saugmæster."
1. Margrethe dpt. 20/4-1749 bg. 5/6-1749. "Margrete Jacobsd. Namløs, 7 Uger."
2. Margrethe dpt. 24/1-1751 bg. 24/11-1754. "Margrethe Jacobsd., 4 Aar."
Barn i 2. ekteskap:
3. Even dpt. 28/9-1760 bg. 21/10-1764. "Even Jacobsen paa Wrk., 4 Aar."

F.f. Jacob Evensen S. Namløs og Maren Christensdatters Margrethe: Østen Halvorsen Huuset, Christen Erichsen Halvorstaae, Maren Fæbache, Maren Siversd. Namløs.
F.f. Jacob Evensen og Maren Christensdatters Margrethe: Anders Pedersen Gientved nordre, Colbiørn Evensen, Guro Kolle, Anna Hougen, Maren Siversd. Namløs.
F.f. Jacob Evensen og Inger Christophersdatters Even: Hans Tambour, Peder Olsen, Anna Maria Hansd., Ouve Ovensd., Lisbet Olsd.

Under Generalmanntallet for Holla 1762, var enka Inger Christophersdatter oppført her som "Gandske Fattig".

Enka Inger Christophersdatter ble g2g med Isak Andersen. Se Huvet vestre under Vipeto.


Familie 11.
Sagene 1762.

Her var oppført sagbruksarbeider Nils Henriksen med familie. Se Familie 2 - Sagene 1740.
 


Familie 12.
Sagene 1762.

Sagbruksarbeider
Lars Madsen fra Sagene dpt. 2/10-1729, s.a. Mads Anundsen. Se Familie12 - Sagene 1720.
g. i Holla 29/9-1753 m. Dorthe Olsdatter f. ca. 1729 bg. 21/9-1765. "Dorthe Olsd. Saugbr., 36 Aar."
Forlovere: "Anders Tronsen og Hans Haralsen."
1. Nils Larsen dpt. 1/6-1754.
2. Inger dpt. 17/10-1756 bg. 2/5-1759. "Inger Larsd. Saugbr., 2 Aar 6 Mnd."
3. Tale dpt. 16/12-1758 bg. 4/2-1759. "Thale Larsd. ved Saugbr., 7 Uger."
4. Mads dpt. 26/7-1761 bg. 15/8-1761. "Mads Larsen ved Saugbr., 14 Dage."
5. Guri Larsdatter dpt. 7/10-1764 g.m. skolelærer Jens Poulsen. Se Familie 39a - Sagene 1822.

F.f. Lars Matsen Saugbruget og Dorthe Olsdatters Niels: Hans Hougen, Jon Tronsen, Annund Matsen, Karen Pedersd., Marthe Olsd. Saugbruget.
F.f. Lars Matsen Saugbruget og Dorthe Olsdatters Inger: Daniel Matsen, Niels Houg, Annund Matsen Saugbruget, Anna Torgusd. Saugbruget, Inger Nielsd. Saugbruget.
F.f. Lars Madsen Saugbruget og Dorthe Olsdatters Thale: Ener Svensen, Daniel Jonsen, Gunder Tronsen, Inger Hougen, Aase Ouensd.
F.f. Lars Madsen ved Saugbruget og Dorthe Olsdatters Mads: Jon Tronsen, Annund Madsen, Torgus Olsen, Inger Hougen, Maria Arvesd.
F.f. Lars Madsen og Dorthe Olsdatters Guri: Hans Hougen, Daniel Madsen, Christen Nielsen, Maria Arvesd., Anna Hansd.


Lars Madsen må enten være død eller flytta ut av sognet innen folketellinga 1801.
 


Familie 13.
Sagene 1762.

Møller
Daniel Madsen fra Sagene dpt. 25/9-1729 bg. 13/4-1782. "Daniel Madsen ved Saugbr., 54 Aar.", s.a. Mads Jensen. Se Familie 18 - Sagene 1720.
g1g i Holla 22/6-1755 m. Ingeborg Pedersdatter fra Verket dpt. 26/9-1734 bg. 7/5-1760. "Ingebor Pedersd. Saugbr., 26 Aar.", d.a. Peder Jensen. Se Familie 3 - Verket 1740.
g2g i Holla 4/1-1761 m. Anna Eliasdatter fra Berget under Prestegården dpt. 19/12-1723 bg. 28/3-1789. "Anne Eliasd. Saugbr., 67 Aar.", d.a. Elias Danielsen Berget.
Forlovere: "
Anders Tronsøn og Hans Pedersøn Saugmæster."
1. Dorthe dpt. 5/10-1755 bg. 24/12-1755. "Dorthe Danielsd., 11 Uger."
2. Mads Danielsen dpt. 25/9-1757.
3. Margrethe dpt. 25/12-1759 bg. 3/2-1760. "Margrete Danielsd. ved Saugbr., 14 Dage."
Barn i 2. ekteskap:
4. Elias dpt. 20/9-1761 bg. 2/1-1762. "Elias Danielsen Saugbr., 14 Uger."
5. Tyge Danielsen dpt. 3/5-1767 d. 21/2-1823. "Thyge Danielsen Fattiglem Saugbr., 55 Aar 2 Mnd."

F.f. Daniel Matsen og Ingebor Pedersdatters Dorthe: Anders Sørensen, Anders Halvorsen, Jens Thorsen, Annichen Nielsd., Dorthe Olsd.
F.f. Daniel Madsen Saugbruget og Ingebor Pedersdatters Mads: Jan Jonsen, Rasmus Pedersen, Lars Pedersen, Inger Hougen, Anna Rasmusd. Saugbruget.
F.f. Daniel Madsen og Ingebor Pedersdatters Margrethe: Ole Torgusen, Mads Odden, Anders Pedersen, Inger Arvesd., Anna Rasmusd.
F.f. Daniel Madsen og Anna Eliædatters Elias: Lars Madsen, Peder Jonsen, Daniel Jonsen, Kirsten Rasmusd., Maren Olsd.
F.f. Daniel Madsen Møller og Anna Eliasdatters Tyge: Ole Torgusen, Jon Tronsen, Rasmus Olsen, Maren Lund, Kirsten Andersd. Saugbruget.
 


Familie 14.
Sagene 1762.

Her var oppført Ole Torjussen, hans tredje kone Anniken Haagensdatter og hans datter Anna Olsdatter ("halt"). Se Familie 5 - Sagene 1740.
 


Familie 15.
Sagene 1762.

Sagbruksarbeider
Svend Svendsen f. ca. 1727. Konfirmert i Holla 1758. Han bodde ugift, som fattiglem (74) i 1801 hos Hans Eriksen.
Hans søster? Marthe Svensdatter.
Andre i huset i 1762: Maren Olsdatter (deres mor?).
 


Familie 16.
Sagene 1762.

Her var oppført Ener Svendsen med familie. Se Familie 3 - Sagene 1782.
 


Familie 17.
Sagene 1762.

Her var oppført Mads Jensen og kone: "Gandske Fattige." Se Familie 18 - Sagene 1720.
 


Familie 18.
Sagene 1762.

Sagbruksarbeider
Johannes Jonsen fra Sagene f. ca. 1716 bg. 9/12-1775. "Johannes Jonsen Saugbr., 59 Aar 5 Mnd. 7 Dage.", s.a. Jon Olsen. Se Familie 7 - Sagene 1720.
g. i Holla 19/7-1744 m. Maria Arvesdatter fra Verket dpt. 22/12-1720 bg. 31/3-1780. "Maria Arvesd. Saug-Siden, 61 Aar.", d.a. Arve Hansen. Se Familie 5 - Verket 1720.
1. Sara Johannesdatter dpt. 15/11-1744.
2. Jon dpt. 19/12-1745 død innen 1749.
3. Ingeborg Johannesdatter dpt. 13/8-1747.
4. Jon Johannesen dpt. 5/10-1749. Se Familie 21 - Sagene 1801.
5. Hans Johannesen dpt. 27/5-1753. Konfirmert i Holla 1775.
6. Ole dpt. 26/9-1756 bg. 11/12-1756. "Ole Johannesen Saugbr., 11 Uger."

F.f. Johannes Jonsen og Maria Arvesdatters Sara: Torbiørn Arvesen, Johan Arvesen, Jan Jonsen, Ingebor Olsd., Dorthe Jonsd.
F.f. Johannes Jonsen og Mari Arvesdatters Jon: Torbiørn Arvesen, Johan Arvesen, Hans Bentsen, Ingebor Olsd., Dorthe Jonsd.
F.f. Johannes Jonsen Saugbruget og Maria Arvesdatters Ingebor: Isach Ulefos, Torbiørn Arvesen, Hans Bentsen, Annichen Margrethe Nielsd., Berte Jonsd. Saugbruget.
F.f. Johannes Jonsen Saugbruget og Maria Arvesdatters Jon: Torbiørn Arvesen, Johan Arvesen, Halvor Bentsen, Marte Pedersd., Berte Jonsd. Saugbruget.
F.f. Johannes Jonsen og Maria Arvesdatters Hans: Torbiørn Arvesen, Johan Arvesen, Hans Jæspersen, Annichen Nielsd., Dorthe Olsd.
F.f. Johannes Jonsen Saugbruget og Maria Arvesdatters Ole: Jan Jonsen, Johan Arvesen, Arve Andersen, Inger Arvesd., Anne Kirstine Rasmusd.

Andre i huset i 1762: Enke Anna Pedersdatter. Fattiglem.


Familie 19.
Sagene 1762.

Sagbruksarbeider, enkemann
Anund Madsen fra Sagene dpt. 5/7-1733 bg. 26/3-1783. "Annund Madsen Saugbr., 50 Aar.", s.a. Mads Anundsen. Se Familie 12 - Sagene 1720.
g1g i Holla 29/9-1754 m. Pernille Jacobsdatter f. ca. 1721 bg. 11/3-1755. "Pernille Jacobsd. Saugbr., 34 Aar 2 Mnd 5 Dage."
g2g i Holla 29/8-1756 m. Ellen Pedersdatter fra Sagene dpt. 13/10-1726 bg. 19/2-1757. "Elen Pedersd. Saugbr., 30 Aar.", d.a. Peder Jensen. Se Familie 11 - Sagene 1720.
g3g i Holla 24/6-1758 m. Tone Maria Olsdatter f. ca. 1730 bg. 20/6-1762. "Thone Maria Olsd. Saugbr., 32 Aar."
g4g i Holla 22/9-1765 m. Anne Hansdatter d.y. fra Odden under Eie øvre dpt. 23/8-1733 bg. 13/5-1789. "Anne Hansd. Saugbr., 50 Aar.", d.a. Hans Anundsen Odden.
Barn i 3. ekteskap:
1. Ole Anundsen dpt. 24/3-1759.
2. Mads dpt. 31/3-1762 bg. 12/4-1762. "Mads Annundsen Saugbr., 1 Uge."
Barn i 4. ekteskap:
3. Pernille Anundsdatter dpt. 25/5-1767 g.m. Isak Larsen. Se Kåsa under Helgen lille.
4. Tale Anundsdatter dpt. 12/6-1774 g.m. Jon Johannesen. Se Familie 21 - Sagene 1801.
5. Mads dpt. 12/4-1778 bg. 9/8-1780. "Mads Annundsen Saugbr., 2 Aar."

F.f. Annund Madsen Saugbruget og Thone Maria Olsdatters Ole: Lars Madsen, Rasmus Olsen, Torgus Olsen,Maren Kringelfet, Anna Hansd. Melteij.
F.f. Annund Madsen Saugbruget og Thone Marie Olsdatters Mads: Daniel Jonsen, Lars Madsen, Hans Kringelfet, Maria Arvesd. Saugbruget, Maren Olsd.
F.f. Annund Madsen Saugbruget og Anna Hansdatters Pernille: Daniel Madsen, Tollef Rasmussen, Peder Rasmussen, Maria Arvesd., Anna Hansd.
F.f. Annund Madsen ved Saugbruget og Anna Hansdatters Thale: Anders østre Heisholt, Torgus Olsen, Hans Erichsen, Anna Hansd., Maren Jensd. Heisholt vestre.
F.f. Annund Madsen Saugbruget og Anna Hansdatters Mads: Lars Olsen, Hans Jonsen, Niels Larsen Houen, Karen Olsd., Kirsten Thomasd.


Kilde: Nedre Telemark Skifteprotokoll 1753 - 1757, folio 369a - 369b.
Sted: Ulefos Saugbrug - 1757.
Elen Pedersdtr. død.
Arvinger; enkemanden Annund Madsen og afdødes sødsken.
Jens Pedersen. Myndig.
Lars Pedersen. Myndig.
Anna Pedersdtr. Enke.
Etter Arne Johan Gjermundsens Skifteregister.
 


Familie 20.
Sagene 1762.

Sagbruksarbeider
Hans Andersen Wærstad fra Værstad(1) i Helgen dpt. 26/5-1737 død etter 1801, s.a. Anders Clausen Wærstad.
g. i Holla 13/9-1760 m. Anna Rasmusdatter fra Sagene dpt. 2/12-1736 bg. 20/8-1794. "
Anne Rasmusd. Saug., ved Romenæs, 60 Aar.", d.a. Rasmus Nilsen Strømodden. Se Familie 10 - Sagene 1740.
Forlovere: "Anders Tronsen og Hans Pedersen Saugmester."
1. Rasmus Hansen dpt. 25/12-1765 bg. 25/8-1780. "Rasmus Hansen Saugbr., 15 Aar."
2. Anders Hansen dpt. 1/11-1767. Se Familie 25 - Sagene 1822.
3. Anna Hansdatter dpt. 5/8-1770 g.m. Thomas Thoresen. Bodde på Dyrtid under Funnemark i Lunde.
4. Maren Hansdatter dpt. 17/10-1773. Ikke konfirmert i Holla.
5. Christen dpt. 14/7-1776 bg. 2/8-1776. "Christen Hansen Saugbr., 3 Uger."
6. Berthe f. 23/4-1779 bg. 29/8-1780. "Birthe Hansd. Saugbr., 1 Aar 10 Uger 1 Dag."

F.f. = Faddere for ...

F.f. Hans Andersen Saugbruget og Anna Rasmusdatters Rasmus: Rasmus Olsen, Niels Strømodden, Hans Gundersen, Anna Jacobsd., Marte Andersd. Saugbruget.
F.f. Hans Andersen og Anna Rasmusdatters Anders: Hans Christensen, Ole Nielsen, Niels Strømodde, Annichen Margrethe Nielsd., Maria Halvorsd.
F.f. Hans Andersen Saugbruget og Anna Rasmusdatters Anna: Lars Hansen, Niels Strømodde, Torgus Olsen, Kirsten Rasmusd., Maren Rasmusd.
F.f. Hans Andersen Saugbruget og Anna Rasmusdatters Maren: Niels Strømodde, Peder Strømodde, Niels Andersen Wrk., Marthe Pedersd. Saugbruget, Maren Rasmusd.
F.f. Hans Andersen Saugbruget og Anna Rasmusdatters Christen: Lars Olsen, Halvor Olsen, Jon Johannesen, Annichen Margrethe Nielsd. Saugbruget, Karen Arvesd.
F.f. Hans Andersen ved Saugbruget og Anna Rasmusdatters Berthe: Peder Abrahamsen, Christen Isaacsen, Niels Olsen ved Saugbruget, Anne Christensd. Karen Rasmusd.

Under folketellinga 1801, bodde enkemannen Hans Andersen hos sin sønn Anders Hansen. Se Familie 25 - Sagene 1822.


Familie 21.
Sagene 1762.

Sagbruksarbeider
Kolbjørn Evensen fra N. Namløs(3) dpt. 28/2-1723 bg. 12/2-1787. "Kolbiørn Evensen under Helgen, 63 Aar.", s.a. Even Thomassen Namløs.
g. i Holla 12/2-1758 m. enke Kirsten Paulsdatter fra Holla dpt. 1/8-1725 bg. 23/3-1801. "Kirsten Poulsd. Helgen, 76 Aar.", d.a. Paul Svennungsen Nyhuus.
1. Jacob (tvilling) dpt. 1/11-1758. Død før 1760.
2. Anna (tvilling) dpt. 1/11-1758 bg. 1/1-1759. "Anna Colbiørnsd. Stuen, 9 Uger."
3. Jacob Kolbjørnsen (tvilling) dpt. 25/3-1760. Konfirmert i Holla i 1780.
4. Anna Kolbjørnsdatter (tvilling) dpt. 25/3-1760.
5. Mari Kolbjørnsdatter dpt. 23/1-1763 d. 21/1-1839 under Dolva i Melum, Solum. Ugift. 

F.f. Colbiørn Evensen Stuen og Kirsten Poulsdatters 2de børn Jacob (og Anna): Niels Dalen, Torgrim Huuset, Anna lille Hvale.
F.f. Colbiørn Evensen Stuen og Kirsten Poulsdatters 2de børn (Jacob og) Anna: Johannes Graver, Sivert Brenne, Maren Michelsd. Søve, Maren Olsd. Graver.
F.f. Colbiørn Stuen og Kirsten Poulsdatters 2de børn Jacob (og Anna): Ole Brenne, Johannes Stuen, Anna Store Hvale, Karen Store Hvale.
F.f. Colbiørn Stuen og Kirsten Poulsdatters 2de børn (Jacob og) Anna: Johannes Graver, Anna Halvorsd. Store Hvale, Inger Halvorsd. Brenne.
F.f. Colbiørn Stuen og Kirsten Poulsdatters Karen: Gunder Lille Hvale, Ole Helgesen Brenne, Peder Larsen Præstegaard, Cathrine øvre Lunde, Synnev Larsd. Graver. 

Kilde: Generalskattmanntallet 1762 (Nils Johan Stoas avskrift): "Fattige. De flyttet til Stuen under Brenne fra Ulefos sagbruk i januar 1763. Flyttet fra Stuen under Brenne videre til Kaasa under Værstad i juni 1763."

 


Familie 22.
Sagene 1762.

Her var oppført Ole Alfsen med frue og to voksne barn. Se Familie 12 - Sagene 1740.
 


Familie 23.
Sagene 1762. Hølen.

Sagbruksarbeider
Ole Nilsen (Jynge) fra Sagene dpt. 26/12-1732 bg. 31/12-1800. "Ole Nielsen Hølen, 62 Aar.", s.a. Nils Clemmetsen (Jynge). Se Familie 7 - Sagene 1720.
g. i Holla 25/8-1754 m. Anna Jacobsdatter f. ca. 1722 (trolig ikke fra Holla) bg. 20/7-1794. "Anne Jacobsd. Hølen, 72 Aar."
1. Inger Olsdatter dpt. 2/11-1755 g.m. flåtemann Jon Gundersen. Se Familie 15 - Sagene 1801.

F.f. Ole Nielsen Saugbruget og Anna Jacobsdatters Inger: Clemmet Nielsen, Gunder Nielsen, Jens Gulbrandsen, Inger Olsd. Wrk., Margrethe Nielsd. Ullefos.

Dreng: Erik Hansen.


Familie 24.
Sagene 1762.

Her var oppført skomaker Nils Pedersen dpt. 25/12-1731 med familie. Se Heggemoen(A) under Tvara.


Familie 25.
Sagene 1762.

Her var oppført sagmester Lars Hansen og hustru. Se Familie 13 - Sagene 1740.
 


Familie 26.
Sagene 1762. Rudkaasa.

Sagbruksarbeider
Halvor Svendsen fra Brenne(3) i Valebø f. ca. 1716 bg. ved Romnes 29/10-1782. "Halvor Svendsen Saugbr., 66 Aar 4 Uger 1 Dag.", s.a. Svend Olsen Brenne (Rull).
g. i Holla 18/4-1748 m. enke Ingeborg Olsdatter fra Verket f. ca. 1716 bg. 25/10-1787. "Ingeborg Olsd. Saugbr., 71 Aar.", d.a. hammersmed Ole Nilsen. Se Familie 6 - Verket 1720.
Forlovere: "
Anders Isacsøn og Jacob Gundersøn Rommenæs."
1. Anna Halvorsdatter dpt. 13/10-1748 g.m. Torgrim Olsen. Lunde øvre - Søgård Lunde.
2. Christen dpt. 26/9-1751 bg. 18/12-1751. "Christen Halvorsen Saugbr., 12 Uger."
3. Lisbeth Halvorsdatter dpt. 15/11-1752 g.m. Jens Jonsen. Se Familie 7 - Sagene 1801.
4. Tollef Halvorsen dpt. 17/4-1757. Se Familie 9a - Sagene 1801 (da var han død).
5. Christen Halvorsen dpt. 19/10-1760. Se Familie 30 - Sagene 1801.

F.f. Halvor Svendsen og Ingebor Olsd. Saugs Anna: Niels Olsen, Mogns Olsen, Tollef Pedersen, Marthe Pedersd. Berget, Berthe Jonsd. Saugbruget.
F.f. Halvor Svendsen Saugbruget og Ingebor Olsdatters Christen: Niels Olsen, Hans Pedersen, Lars Hansen, Anna Tronsd., Karen Pedersd.
F.f. Halvor Svendsen Saugbruget og Ingebor Olsdatters Lisbet: Peder Lund, Gunder Nielsen, Tollef Pedersen, Inger Olsd., Ingebor Tollefsd. Finsrud.
F.f. Halvor Svensen Saugbruget og Ingebor Olsdatters Tollef: Hans Pedersen Saugmester, Ole Nielsen Kaasen, Tron Mognsen, Inger Olsd. Wrk., Karen Pedersd. Saugbruget.
F.f. Halvor Svensen og Ingebor Olsdatters Christen: Ole Nielsen, Niels Hansen, Tron Mognsen, Maren Kaasen, Ingebor Hansd.


Ingeborg Olsdatter var tidligere gift med Christen Jonsen på Sagbruket. Se Familie 1 - Sagene 1740.

Beboer her i 1762: Jon Christensen, Halvor Svendsens stesønn.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Skifteprotokoll 1775 - 1784, side 676a - 677b.
Sted: Rudkaasen under Uhlefos i Holden præstegield - 1783.
Halvor Svendsen, død. Arvinger: Enken Ingebor Olsd. og Børn:
1, Tollef Halvorsen. Myndig. Tiener hos Jacob Aall i Ø. Porsgrund.
2. Christen Halvorsen 23 Aar. Formynder, Ole Nielsen Sannæs.
3. Anna Halvorsd. g.m. Torgrim Olsen paa Pladsen Lie under Lunde i Valebø.
4. Lisbeth Halvorsd. ubift. Tiener hos Forwalter Gartner ved Ulefos Sagbrug. Formynder, Tron Monsen Kaasa.
Etter Arne Johan Gjermundsens Skifteregister.
 


Familie 27.
Sagene 1762.

Sagbruksarbeider
Gunder Nilsen (Jynge) fra Sagene dpt. 19/11-1724 bg. 24/7-1799. "Gunder Nielsen Saugbr., 75 Aar.", s.a. Nils Clemmetsen (Jynge). Se Familie 1 - Sagene 1720.
g. i Holla 22/1-1748 m. Kirsten Jørgensdatter f. ca. 1719 (ikke døpt i Holla) bg. 2/8-1796. "Kirsten Jørgensd. Saugbr., 77 Aar 31 Uger."
Forlovere: "
P. Lund og Ole Olsøn Præstegaarden."
1. Nils Gundersen (Jynge) dpt. 18/11-1753. Se Familie 28 - Sagene 1801.
2. Maren Gundersdatter (Jynge) dpt. 25/12-1755 g.m. Tron Jonsen. Se Familie 6 - Sagene 1801.
3. Jørgen Gundersen (Jynge) dpt. 17/9-1758. Ikke konfirmert i Holla.
4. Inger Gundersdatter (Jynge) dpt. 10/8-1760 g1g m. Kjøstol Gundersen. Se Olsbrygge under Stenstad.
5. Clemmet Gundersen (Jynge) dpt. 17/7-1763. Se Familie 27 - Sagene 1801.

F.f. Gunder Nielsen og Kirsten Jørgensdatters Niels: Lars Hansen, Hans Pedersen, Clemmet Nielsen, Præstinde Suckow, Anna Rasmusd. Wærket.
F.f. Gunder Nielsen og Kirsten Jørgensdatters Maren: Clemmet Nielsen, Halvor Svensen, Thomas Møller, Anna Jacobsd., Margrethe Nielsd.
F.f. Gunder Nielsen og Kirsten Jørgensdatters Jørgen: Clemmet Nielsen, Ole Nielsen, Jens Gulbransen, Dorthea Møller, Gunnil Bentsd.
F.f. Gunder Nielsen Saugbruget og Kirsten Jørgensdatters Inger: Anders Tronsen, Jens Gulbransen, Niels Pedersen, Karen Pedersd., Anna Jacobsd.
F.f. Gunder Nielsen Saugbruget og Kirsten Jørgensdatters Clemmet: Clemmet Nielsen, Tolf Nielsen, Ole Nielsen, Dorthe Møller, Giertrud Andersd. Søve.


Dreng: Anders Christophersen.


Familie 28.
Sagene 1762.

Sagbruksarbeider
Clemmet Nilsen (Jynge) fra Sagene dpt. 30/8-1722 bg. 21/3-1787. "Clemmet Nielsen Saugerne, 67 Aar.", s.a. Nils Clemmetsen (Jynge). Se Familie 1 - Sagene 1720.
g. i Solum 30/9-1745 m. Karen Pedersdatter fra Melum i Solum dpt. 22/9-1720 bg. 2/1-1792. "Karen Pedersd. Saugbr., 74 Aar.", d.a. Peder Thorsen Mælum og Anne Andersdatter.
1. Nils dpt. 3/4-1746 bg. 4/1-1749. "Niels Clemmetsen Saugbr., 2 Aar."
2. Peder dpt. 31/3-1748 bg. 28/10-1751. "Peder Clemmetsen, 3 1/2 Aar."
3. Nils dpt. 13/9-1750 bg. 12/1-1755. "Niels Clemmetsen Saugbr., 4 Aar 4 Mnd."
4. Anna Clemmetsdatter (Jynge) dpt. 4/2-1753 g.m. enkemann Christen Jespersen. Se Familie 10 - Verket 1782.
5. Inger Clemmetsdatter (Jynge) dpt. 23/11-1755 g.m. Bent Jonsen. Se Familie 24 - Sagene 1782.
6. Nils Clemmetsen (Jynge) dpt. 10/9-1758. Se Familie 12 - Sagene 1801.
7. Gunhild Clemmetsdatter (Jynge) dpt. 11/5-1761 g.m. Christian Fredrik Johannesen. Se V. Heisholt(1).
8. Peder Clemmetsen (Jynge) dpt. 12/8-1764 bg. 26/9-1788. "Peder Clemmetsen Saugbr., omkom ynkelig i Vrangefos, 24 Aar."

F.f. Clemet Nielsen og Kari Pedersdatters Niels: Jon Steensen, Jens Gulbrandsen, Gunner Nielsen, Marie Ulefos, Ovet Pedersd.
F.f. Clemmet Nielsen Saugbruget og Karen Pedersdatters Peder: Jacob Romenæs, Isach Andersen Hyl, Tolf Nielsen, Anna Tronsd., Marthe Pedersd.
F.f. Clemmet Nielsen og Karen Pedersdatters Niels: Niels Olsen, Mogns Olsen, Jens Gulbransen, Inger Olsd. Wrk., Kirsten Jørgensd.
F.f. Clemmet Nielsen og Karen Pedersdatters Anna: Jacob Romenæs, Jon Steensen, Ole Nilsen, Karen Mælum, Ingebor Olsd.
F.f. Clemmet Nielsen og Karen Pedersdatters Inger: Niels Olsen, Gunder Nielsen, Ole Nielsen, Inger Olsd. Wrk., Margrete Nielsd. Ullefos.
F.f. Clemmet Nielsen Saugbruget og Karen Pedersdatters Niels: Ole Stær, Gunder Nielsen, Olse Nielsen, Inger Olsd., Giertrud Nielsd.
F.f. Clemmet Nielsen og Karen Pedersdatters Gunnil: Mogns Kaasen, Claus Romnæs, Tolf Nielsen, Karen Helgesd., Giertrud Nielsd.
F.f. Clemmet Nielsen ved Saugbruget og Karen Pedersdatters Peder: Gunder Nielsen, Tolf Nielsen, Ole Nielsen, Anna Rommenes, Kirsten Mognsd. Kaasen.


Dreng i huset i 1762: Sivert Larsen.


Familie 29.
Sagene 1762.

Sagbruksarbeider, soldat
Rasmus Pedersen fra Verket dpt. 17/3-1726 bg. 26/3-1790. "Rasmus Pedersen Saugbr., død af en Sotte-Sygdom, 67 Aar.", s.a. Peder Simensen. Se Familie 1 - Verket 1720.
g1g i Holla 28/12-1752 m. Gro Kjøstolsdatter fra Lommerud under Prestegården f. ca. 1727 bg. 19/5-1776. "Gro Kiøstolsd. Saugbr., 47 Aar.", d.a. Kjøstol Rasmussen Lommerud.
g2g i Holla 1/9-1786 m. Anne Jensdatter f. ca. 1737.
1. Kirsten dpt. 25/3-1753 bg. 22/2-1755. "Kirsten Rasmusd. Saugbr., 1 Aar 11 Mnd."
2. Kirsten Rasmusdatter dpt. 29/9-1755 g.m. Jon Hansen. Se Nesodden under Ytterbø i Helgen.
3. Peder Rasmussen dpt. 9/10-1757 bg. i Ø. Porsgrunn 3/6-1804, 49 år gml. g. i Ø. Porsgrunn 24/9-1780 m. Inger Amundsdatter.
4. Berthe Rasmusdatter dpt. 2/3-1760. Konfirmert i Holla 1782.
5. Lisbet dpt. 15/5-1763 bg. 21/10-1764. "Lisbet Rasmusd. ved Saugbr., 1 Aar."
6. Lisbeth Rasmusdatter dpt. 8/9-1765. Levde under skifte etter faren i februar 1791.
7. Kjøstol Rasmussen dpt. 28/8-1768 bg. 10/9-1775. "Kiøstoll Rasmusen ved Saugbr., 9 Aar."
Barn i 2. ekteskap:
8. Gro Rasmusdatter f. 2/10-1786. Konfirmert i Holla 1803.

F.f. Soldat Rasmus Pedersen og Gro Kiøstolsdatters Kirsten: Thomas Thomasen, Sivert Tejen, Ole Pedersen, Lisbet Thomasd., Marte Jonsd. Søve.
F.f. Rasmus Pedersen Saugbruget og Gro Kiøstolsdatters Kirsten: Sivert Tejen, Jon Tronsen, Niels Pedersen, Anna Søve, Johanne Rasmusd.
F.f. Rasmus Pedersen Saugbruget og Gro Kiøstolsdatters Peder: Jan Jonsen, Christen Olsen, Jon Kiøstolsen, Berthe Tejen, Anna Tejen.
F.f. Rasmus Pedersen og Gro Rasmusdatters(!) Berthe: Johannes Rasmusen, Christen Qvernodden, Ledvor Dalen, Giertrud Jacobsd., Marthe Thorsd.
F.f. Rasmus Pedersen ved Saugbruget og Gro Kiøstolsdatters Lisbet: Ledvor Tejen, Sven Hansen, Niels Strømodden, Giertrud Jacobsd. Wrk., Guro Kiøstolsd.
F.f. Rasmus Pedersen Saugbruget og Gro Kiøstolsdatters Lisbeth: Niels Bergmester, Hans Jæspersen, Niels Strømodden, Anna Høllen, Lisbeth Olsd.
F.f. Rasmus Pedersen og Groe Kiøstolsdatters Kiøstol: Sivert Tejen, Tolf Nielsen, Niels Strømodden, Karen Pedersd. Saugbruget, Anna Christophersd. Kasted.
F.f. Rasmus Pedersen Saugbruget og Anne Jensdatters Groe: Niels Gullichsen Saugbruget, Jens Rasmussen Saugbruget, Rollef Andersen Saugbruget, Kirsten Jonsd. Saugbruget, Birthe Rasmusd. Saugbruget.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri Skifteprotokoll 1787 - 1792, folio 783a - 783b.
Sted: Uhlefos Saugbrug - 1791.
Rasmus Pedersen, død.
g1g med Groe Kiøstelsdtr., død.
g2g med Anna Jensdtr.
Børn fra 1. ekteskap:
1. Peder Rasmussen. Myndig. Bor i Porsgrund.
2. Kirstie Rasmusdtr. 32 Aar. Ugift og tiener hos Claus Tollefsen i Skien.
3. Børthe Rasmusdtr. 27 Aar. Ugift og tiener paa pladsen Moen i Næsherred (Sauherad).
4. Lisbeth Rasmusdtr. 24 Aar. Ugift og tiener paa Moeholt i Bamble (i Siljan?).
Børn i 2. ekteskap:
5. Groe Rasmusdtr. 4 Aar.
Etter Arne Johan Gjermundsens Skifteregister.

 


Familie 30.
Sagene 1762.

Sagbruksarbeider
Hans Jespersen fra Settendal i Lunde f. ca. 1723 bg. 4/4-1782. "
Hans Jespersen Saug., ved Romenæs, 58 Aar 3 Uger.", s.a. husmann Jesper Kittilsen Settendal og Ingeborg.
g. i Holla 29/9-1750 m. Berthe Jonsdatter fra Sagene dpt. 19/8-1725 bg. 3/12-1797. "
Birte Jonsd. Saug., ved Romenæs, 73 Aar.", d.a. Jon Olsen. Se Familie 7 - Sagene 1720.
Forlovere: "Anders Isachsen Hyl og Anders Tronsen Sauggene."
1. Ingeborg Hansdatter dpt. 16/6-1754 g.m. Peder Gundersen. Se Familie 27 - Sagene 1782.
2. Anna Hansdatter dpt. 18/3-1759 g.m. sagmester Tron Gundersen Fiskestigen. Se Familie 2 - Sagene 1782.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Hans Jæspersen og Berte Jonsdatters Ingebor: Jon Tronsen, Hans Pedersen, Niels Pedersen, Annichen Nielsd., Kirsten Rasmusd.
F.f. Hans Jæspersen Saugbruget og Berthe Jonsdatters Anna: Lars Hansen, Jon Tronsen, Niels Pedersen, Karen Pedersd., Sara Eliasd.

Dreng: Niels Gullichsøn.

Hans Jespersen hadde minst 2 brødre:
Peder Jespersen på Settendal i Lunde i 1759 og
Christen Jespersen dpt. i Lunde 30/3-1738.


Familie 31.
Sagene 1762. Strømodden.

Her var oppført Rasmus Nilsen Strømodden med familie. Se Familie 10 - Sagene 1740.
 


Familie 32.
Sagene 1762. Kaasa.

Sagmester
Tolf Nilsen (Jynge) fra Sagene dpt. 14/7-1726 bg. 18/11-1797. "Tolv Nielsen Kaasen, han falt ud af en Pram og omkom, 73 Aar.", s.a. Nils Clemmetsen (Jynge). Se Familie 1 - Sagene 1720.
g. i Holla 26/9-1761 m. Dorthe Olsdatter fra Kåsa ved Saga dpt. 13/12-1739, d.a. Ole Jonsen Kaasa. Se Familie 17 - Sagene 1720.
1. Nils Tolfsen (Jynge) dpt. 31/3-1762.
2. Kirsten Tolfsdatter dpt. 25/9-1763 g.m. Knud Pedersen. Se Kvernodden øvre under Romnes.
3. Ole (tvilling) dpt. 13/10-1765 bg. 6/1-1766. "Ole Tolfsen Kaasen, 11 Uger."
4. Jan Tolfsen (Jynge) (tvilling) dpt. 13/10-1765. Se Familie 9 - Sagene 1801.

F.f. Tolf Nielsen Kaasen og Dorthe Olsdatters Niels: Gunder Nielsen, Ole Nielsen, Hans Christensen, Karen Pedersd. Saugbruget, Ingebor Hansd.
F.f. Tolf Nielsen Kaasen og Dorthe Olsdatters Kirsten: Clemmet Nielsen, Ole Nielsen, Hans Christensen, Kirsten Jørgensd., Giertrud Nielsd.
F.f. Tolf Nielsen og Dorthe Olsdatters 2de børn Ole (og Jon): Clemmet Nielsen, Ole Nielsen, Jon Christensen, Kirsten Jørgensd.
F.f. Tolf Nielsen og Dorthe Olsdatters 2de børn (Ole og) Jon: Gunder Nielsen, Hans Jæspersen, Niels Rasmussen, Thore Jensd.

Kilde: Nedre Telemark skifteprotokoll 1797 - 1800, folio 717a - 718a.
Sted: En plads under Uhlefos - 1799.
Tollef Nielsen, død. Arvinger Enken Dorthe Olsdtr. og deres Børn:
1. Nils Tollefsen. Myndig.
2. Jens(!) Jan Tollefsen. Myndig.
3. Kirstie Tollefsdtr. g.m. Knud Pedersen.
Etter Arne Johan Gjermundsens Skifteregister.
 


Familie 33.
Sagene 1762. Konstruert etter kirkebøker og skifte.

Sagdreng
Anders Saamundsen fra "Nome under Baksås" dpt. 9/7-1741 bg. 6/10-1776. "Anders Sommundsen Saugdreng, 34 Aar.", s.a. Saamund Andersen.
g. i Holla 6/9-1771 m. Karen Olsdatter fra Sagene dpt. 27/5-1753 d. 19/11-1821 på Sagbruket, d.a. Ole Torjussen. Se Familie 5 - Sagene 1740.
1. Anniken dpt. 23/2-1772 bg. 9/5-1773. "Annichen Andersd. Saugbr., 1 Aar 3 Mnd."
2. Anniken Andersdatter dpt. 4/4-1776 g.m. Tollef Nilsen. Se Heggemoen(A) under Tvara.

F.f. Anders Sommunsen og Karen Olsdatters Annichen: Daniel Jonsen, Jens Rasmusen, Torgus Olsen, Ingebor Tofte, Aslou Søve.
F.f. Anders Sommunsen ved Saugbruget og Karen Olsdatters Annichen: Gunder Odden, Jan Thomasen Wrk., Tollef Halvorsen Saugbruget, Marthe Pedersd., Guri Espevolden.

Kilde: Nedre Telemark skifteprotokoll 1775 - 1784, folio 461b - 462a.
Sted: Uhlefos Saugbrug - 1780.
Anders Saamundsen, død.
Arvinger: Enken Karen Olsdtr. og datteren
1. Annichen Andersdtr. 1 Aar. *Formynder farbroder Gunder Saamundsen.
Etter Arne Johan Gjermundsens Skifteregister.

 


Familie 34.
Sagene 1762. Konstruert etter kirkebøker og skifte.

Sagbruksarbeider
Lars Olsen fra Sagene dpt. 8/8-1745, s.a. Ole Alfsen. Se Familie 12 - Sagene 1740.
g. i Holla 30/9-1768 m. Sara Christensdatter fra Sagene dpt. 1/1-1744, d.a. Christen Jonsen. Se Familie 1 - Sagene 1740.
1. Ole Larsen dpt. 12/3-1769.
2. Nils Larsen dpt. 29/9-1771.
3. Christen dpt. 19/2-1775 bg. 22/2-1777. "Christen Larsen Saugbr., 2 Aar 8 Dage."
4. Christen Larsen dpt. 19/10-1777.
5. Anne dpt. 29/9-1780 i Bamble bg. 10/11-1781. "Anne Larsd., arbejder ved Here, 1 Aar 6 Uger."

F.f. Lars Olsen Saugbruget og Sara Christensdatters Ole: Niels Olsen, Hans Christensen Saugbruget, Jon Christensen, Maren Pedersd. Kaasen, Anna Halvorsd. L. Hvale.
F.f. Lars Olsen Saugbruget og Sara Christensdatters Niels: Ener Svensen, Hans Christensen, Tollef Rasmusen, Maren Kaasen, Lisbet Halvorsd. Saugbruget.
F.f. Lars Olsen ved Saugbruget og Sara Christensdatters Christen: Hans Christensen, Ener Svensen, Jon Christensen, Marte Pedersd., Lisbet Olsd.
F.f. Lars Olsen Saugbruget og Sara Christensdatters Christen: Jon Gundersen, Hans Christensen, Tollef Halvorsen, Inger Olsd., Lisbet Halvorsd.


Denne familien flytta mellom 1778 - 1780 til Herre i Bamble, hvor det var flere sagbruk.

 


Til toppen: Trykk på [Home]

webmaster@gamleholla.no