ved
Gard Strøm


| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Sagbruksfamilier i Holla

Sagene 1740

Oppdatert 21.01.2024


Hjem | Innhold | 
| Ulefoss |
Før 1700 | 1700 | 1720 | 1740 | 1762 | 1782 |
1801 | 1822 | 1835 | 1845 | 1865 | 1875 | 1891 |
1900 | 1910 | 1920 | 1949 |

SøketipsHold nede [Control] og trykk [f].
Man kan også søke på dato i dette formatet: 10/11-1950.


Kilder: Kirkebøker, skattelister, skifter, tingbøker, panteregister.


Familie 1.
Sagene 1740.

Sagarbeider
Christen Jonsen fra Sagene f. ca. 1714 bg. 16/7-1746. "Christen Jonsen, 32 Aar, blev i Vrange-fos.", s.a. Jon Olsen. Se Familie 7 - Sagene 1720.
g. i Holla 1/11-1737 m. Ingeborg Olsdatter fra Verket f. ca. 1716, d.a. hammersmed Ole Nilsen. Se Familie 6 - Verket 1720.
1. Nils dpt. 9/11-1738. Død før skiftet etter faren i 1746.
2. Hans Christensen dpt. 1/11-1739. Se Familie 9 - Sagene 1782.
3. Ole dpt. 28/10-1742. Død før skiftet etter faren i 1746.
4. Sara Christensdatter dpt. 1/1-1744 g.m. Lars Olsen. Se Familie 34 - Sagene 1762. Flytta siden til Herre i Bamble.
5. Jon Christensen dpt. 8/5-1746 bg. 8/12-1782. "Jon Christensen ved Saugbr., 36 Aar."

F.f. = Faddere for ...

F.f. 
Christen Jonsen yngre og Ingebor Olsdatters Niels: Niels og Mogens Olsen, Jon Halvorsen, Maria Ulefos, Inger Olsd., Dorthe Jonsd.
F.f. Christen Jonsen yngre og Ingebor Olsdatters Hans: Mogns Olsen, Christen Jonsen ældre, Maria Ulefos, Inger Olsd.
F.f. Christen Jonsen og Ingebor Olsdatters Ole: Mogns Olsen, Hans Pedersen, Niels Henrichsen, Maren Tronsd., Inger Olsd.
F.f. Christen Jonsen og Ingebor Olsdatters Sara: Mogns Olsen, Lars Hansen, Thomas Nielsen, Maria Ulefos, Inger Olsd.
F.f. Christen Jonsen og Ingeborg Olsdatters Jon: Mons Olsen, Hans Pedersen, Hans Bentsen, Mari Tronsd., Inger Olsd.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Skifteprotokoll 1744 (1742) - 1747, side 2669b. Digitalarkivet.
Waldemar Wilhelm Bang giør Witterligt at Anno 1746 den 14 Octobr. tillige med Lensmanden Jacob Gundersen Rommenes og de 2de Eedsvorne Laugrettes og
Wurderings mænd, Isach og Hans Tufte været forsamlet ved Saugsiden af Uhlefos Jernværk i Holden Præstegield beliggende for der Sammesteds efter foregaaende
Berammelse og tillysning Lovlig at Registrere og Vurdere, Samt Skifte og deele efter den ved Døden afgagne Sal. Mand Christen Jonsen og det imellem den igienlevende
Enckeqvinde Ingebor Olsdatter og deres Sammenavlede Børn, 2de Sønner og en Datter ved Nafn;
1. Hans Christensen 7 aar.
2. Jon Christensen 1/2 aar.
3. Sara Christensdatter 3 aar.
Til Lougværge sagde Encken at formaaet sin Broder Niels Olsen Kaasen som var nærværende og samme vedtog, Var og tilstæde med Skifte Retten den afdødes Fader,
Joen Olsen
, Til formynder for Datteren bliver Morbroderen Niels Olsen, og for de 2de Sønner Bliver den andre Morbroder Mons Olsen anordnet at være formynder.
Hvorefter Boets Midler blev af Encken angivet udj efterfølgende at være bestaaende, undtagen Sølv, Kaaber og Messing, var icke heller fants noget udj Boet.
Tiin.
1 Stage 1 ort - 4 sk.
1 Hamred tallerchen - 20 sk.
1 ditto - 20 sk.
1 Uhamred ditto - 16 sk.
(Litt Steentøy)
Jernfang.
1 Stor heel Gryde 1 rdl. - 1 ort.
1 ditto 2 ort og 1 Tacke 3 ort: 1 rdl. 1 ort.
1 Bile 2 ort og 1 telgie øxe 1 ort: 3 ort.
1 huge øxe 16 sk. og 1 Run Stegepande 1 ort: 1 ort 16 sk.
1 StrygJern med 2 Bolter 3 ort.
Treefang.
1 Stort Croe Skab med laas 1 rdl. - 3 ort.
1 Stor Sort Kiste med beslag og enkelt laas 2 rdl - 1 ort.
1 Lidet Bord 12 sk.
2 Stole à 8 sk.: 16 sk.
2 Baljer à 8 sk.: 16 sk.
1 Saae 12 sk. og 1 øltønde 1 ort: 1 ort 12 sk.
1 Stort Knae Troug (Knatrau) 12 sk.
1 Tine  1 ort.
4 Melke Trouger à 2 sk.: 8 sk.
1 Vef med Redskab 3 ort.
3 Smaa Fader à 3 sk.: 6 sk.
1 Malet Skaal 12 sk.
2 ditto à 8 sk.: 16 sk.
1 Domk (dunk?) 12 sk.
("Gangklæder" tar jeg ikke med.)
Creaturer.
1 Koe, Frikol for 4 rdl.
Videre vidste Encken og Børnenes Bestefader icke at anmelde undtagen;
1 Flaatte Seigl med Strænger og Bras og ophæng for 14 rdl. - 2 ort - 12 sk.
1 Pram 1 rdl.
Sterboe Huuserne bestaaende af 1 Stue med Kachelovn udj et Kiøcken og Kaave ved, med et lidet Bryggerhuus og Bagerofn. Andsættes for 52 rdl.
Boets Formue: 100 rdl - 2 ort - 12 sk.
Derimot blev fordret (Boets gield).
1. Til Hr. Conference Raad Løvenschiold efter Contra Bogen, og Enckens tilstaaelse 26 rdl. - 21 sk.
     Nock for Sancke arbeid efter Contra bog 7 rdl - 20 sk. (tilsammen) 33 rdl. - 1 ort - 12 sk.
2. Hr. Cammer Raad Kierulfs Sterfboe efter Contra bog 19 rdl - 1 ort.
3. Til Monsieur Diderich von Cappelen etter Contra bog 4 rdl. 2 ort - 13 sk.
4. Til Monsieur Peder Olsen i Scheen 1 rdl. - 22 sk.
5. Ole Smed 2 rdl.
6. Klockeren M. Lund for Testamented 1 ort.
7. Skifteomkostningerne (Samt lensmannens, skriverens, vurderingsmenns penger.)
Boets Gield: 65 rdl. 18 sk.
(Husene gikk til Løvenskiold. Av restsummen på ca. 100 rdl. fikk enka 17 rdl. 2 ort 21 sk., sønnene fikk 7 rdl. 8 2/5 skilling hver, mens datteren fikk halvparten,
som var 3 rdl. 2 ort 4 1/5 skilling.
Avsluttet 31 Jan. 1747.)
Dette skiftet er ikke tatt med i 
Arne Johan Gjermundsens Skifteregister.
Dette utdrag av skiftet ble avskrevet av GS, Brevik 01.08.2018.

Enka Ingeborg Olsdatter ble g2g med Halvor Svendsen. Se Familie 26 - Sagene 1762.

 


Familie 2.
Sagene 1740.

Sagbruksarbeider
Nils Henriksen f. ca. 1712 bg. 2/3-1783. "Niels Henrichsen Saug, 71 Aar."
g. i Holla 26/12-1738 m. Dorthe Jonsdatter fra Sagene dpt. 3/7-1718 bg. 22/6-1796. "Dorthe Jonsd. Saug., 78 Aar.", d.a. Jon Olsen. Se Familie 7 - Sagene 1720.
1. Dorthe Nilsdatter dpt. 27/9-1739.
2. Karen Nilsdatter dpt. 4/6-1741 g.m. Jens Rasmusen. Se Hegna under Baksås.
3. Christen Nilsen dpt. 21/7-1743. Se Familie 6 - Sagene 1782. Se også Oterkjær under Susås.
4. Mette Nilsdatter dpt. 29/9-1746 bg. 23/5-1774. "Metthe Nielsd. Saug., 28 Aar 5 Mnd."
5. Ingeborg Nilsdatter dpt. 23/11-1749 g.m. Nils Gulliksen. Se Familie 4 - Sagene 1782.
6. Karen Nilsdatter dpt. 13/1-1753.
7. Anna Maria Nilsdatter dpt. 12/10-1755 bg. 31/5-1773. "Anna Maria Nielsd. Saug., 17 Aar.

F.f. Niels Henrichsen og Dorthea Jonsdatters Dorthe: Thomas Henrichsen, Christen Jonsen ældre, Johannes Jonsen, Inger Houg, Karen Henrichsd.
F.f. Niels Henrichsen og Dorthe Jonsdatters Karen: Thomas Henrichsen, Lars Hansen, Kirsten Svennumsd., Ingebor Olsd.
F.f. Niels Henrichsen og Dorthe Jonsdatters Christen: Hans Hougen, Hans Pedersen, Halvor Bentsen, Maria Ulefos, Anna Andersd.
F.f. Niels Hendrichsen og Dorthe Jonsdatters Mette: Hans Haugen, Torgier Tollufsen, Hans Bentsen, Maren Hansd., Birthe Jonsd.
F.f. Niels Henrichsen og Dorthe Jonsdatters Ingebor: Hans Hougen, Johannes Jonsen, Hans Bentsen, Annichen Nielsd., Anna Jacobsd.
F.f. Niels Henrichsen Saugbruget og Dorthe Jonsdatters Karen: Hans Pedersen, Hans Jespersen, Lars Matsen, Inger Hougen, Marthe Olsd.
F.f. Niels Henrichsen og Dorthe Jonsdatters Anna Maria: Ener Svensen Saugbruget, Niels Hougen, Jens Pedersen Saugbruget, Kirsten Rasmusd. Saugbruget, Johanne Rasmusd.

 


Familie 3.
Sagene 1740.

Sagbruksarbeider
Isak Pedersen
 fra S. Namløs f. ca. 1707 bg. 27/6-1751, "Isach Pedersen Saug., 44 Aar.", s.a. Peder Thomassen Namløs.
g. i Holla 29/12-1743 m. Karen Henriksdatter f. ca. 1719 bg. 11/9-1763. "Karen Henrichsd. ved Saugene, 44 Aar 11 Uger."
1. Christen Isaksen dpt. 20/6-1745. Se Familie 7 - Sagene 1782.
2. Peder dpt. 18/1-1748 bg. 16/11-1748. "Peder Isachsen Saugbr., 10 Mnd."
3. Bent dpt. 13/12-1749 bg. 18/12-1751. "Bent Isachsen Saugbr., 2 1/2 Aar."
Henrik Isaksen?

F.f. Isaac Pedersen og Karen Henrichsdatters Christen: Segnior Altenborg, Lars Hansen junior, Niels Henrichsen, Maria Ulefos, Anne Marie Bertelsd.
F.f. Isach Pedersen Saugbruget og Karen Henrichsdatters Peder: Gunder Tronsen, Brønnil Pedersen, Ole Bentsen, Annichen Margrethe Nielsd., Annichen Haagensd.
F.f. Isach Pedersen og Karen Henrichsdatters Bent: Hans Pedersen, Niels Henrichsen, Halvor Andersen, Anna Jonsd., Berte Jonsd.

Skifte i kopiboka?
 


Familie 4.
Sagene 1740.

Smed
Anders Tronsen fra Sagene f. ca. 1708 bg. 1/10-1763. "Anders Tronsen ved Saugerne, 55 Aar.", s.a. Tron Kjøstolsen. Se Familie 9 - Sagene 1720.
g. i Holla 26/12-1743 m. Anne Torjusdatter f. ca. 1716 bg. 1/9-1783. "Anna Torgusd., Saugbr., 67 Aar 26 Uger", d.a. Torjus Eriksen. Se Familie 10 - Sagene 1720.
1. Kirsti Andersdatter (Kirsten Andersdatter) dpt. 13/3-1746 g.m. Hans Christensen. Se Familie 9 - Sagene 1782.

F.f. Anders Tronsen og Anne Torgiersdatters Kirsti: Niels Olsen, Jon Tronsen, Tolluf Pedersen, Anne Tronsd., Kirsten Rasmusd.

Kilde: Nedre Telemark Skifteprotokoll 1761 - 1764, pagina 556a - 559a.
Ulefos Saugbrug - 1764.
Smed Anders Thronsen, død.
Arvinger: Enken Anne Torgiusdtr og en datter:
1. Kirsten Andersdtr. 18 Aar. Ugift.
Afdødes broder: Jon Tronsen.
Etter Arne Johan Gjermundsens Skifteregister.
 


Familie 5.
Sagene 1740.

Sagbruksarbeider
Ole Torjussen fra Sagene f. ca. 1704 bg. 27/11-1782. "Ole Torgussen Saugbr., 78 Aar.", d.a. Torjus Eriksen. Se Familie 10 - Sagene 1720.
g1g i Holla 2/7-1728 m. Karen Rasmusdatter fra Vasdalen i Ø. Helgen f. ca. 1701 bg. 13/3-1746. "Kari Rasmusd., 45 Aar.", d.a. Rasmus Hansen Vasdalen.
g2g i Holla 20/5-1748 m. Kirsten Enersdatter f. ca. 1714 bg. 3/8-1751. "Kirsten Enersd. Saugbr., 37 Aar 22 Dage.", d.a. Ener NN.
g3g i Holla 1752 m. Anniken Haagensdatter f. ca.  1719 bg. 10/8-1751. "Annecke Haagensd. Saugbr., 68 Aar.", d.a. Haagen NN.
1. Marte Olsdatter dpt. 30/10-1729.
2. Rasmus Olsen dpt. 2/12-1731 bg. 11/1-1768 på Saga. Ugift.
3. Torjus Olsen dpt. 6/1-1735.
4. Anna dpt. 7/10-1736 død innen 1. november 1739.
5. Anna Olsdatter dpt. 1/11-1739 bg. 24/6-1776. "Anna Olsd. Saugbr., 37 Aar." Ugift. Hun var halt i 1762.
6. Inger dpt. 12/5-1742 død innen 1746 (skifte).
7. Maren Olsdatter dpt. 5/7-1744 g.m. Jon Rasmussen. Se Huset under Kolle.
Barn i 2. ekteskap:
8. Peder dpt. dpt. 11/7-1751 bg. 10/8-1751. "Peder Olsen Saugbr., 6 Uger."
Barn i 3. ekteskap:
9. Karen Olsdatter dpt. 27/5-1753 g1g m. Anders Saamundsen. Se Familie 33 - Sagene 1762. Karen g2g m. Hans Christensen. Se Familie 9 - Sagene 1782.

F.f. Ole Torgusen og Karen Rasmusdatters Marte: Lars Hansen, Hans Jonsen, Eskil Vasdalen, Maren Jonsd., Birte Jonsd.
F.f. Ole Torgusen og Karen Rasmusdatters Rasmus: Hans Nielsen, Hans Jonsen, Even Torgusen, Birte Hougen, Karen Halvorsd.
F.f. Ole Torgusen og Karen Rasmusdatters Torgus: Even Torgusen, Hans Jonsen, Christen Jonsen ældre, Birte Hougen, Anne Torgusd.
F.f. Ole Torgusen og Karen Rasmusdatters Anna: Even Torgusen, Hans Joensen, Peder Tronsen, Berte Hougen, Anna Torgusd.
F.f. Ole Torgusen og Karen Rasmusdatters Anna: Even Torgusen, Gunder Tronsen, Anna Olsd., Maren Hansd.
F.f. Ole Torgusen og Karen Rasmusdatters Inger: Hans Jonsen, Hans Bentsen, Inger Haugen, Karen Henrichsd.
F.f. Ole Torgusen og Karen Rasmusdatters Maren: Gunder Tronsen, Isach Pedersen, Lars Christophersen, Maren Hansd., Annichen Haagensd.
F.f. Ole Torgusen Saugbruget og Kirsten Enersdatters Peder: Lars Hansen, Hans Hougen, Anna Torgusd., Kirsten Rasmusd., Dorthe Olsd. Saugbruget.
F.f. Ole Torgersen og Annichen Haagensdatters Karen: Gunder Tronsen, Anders Lorensen, Annund Matsen, Anna Torgusd., Kirsten Rasmusd.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Skifteprotokoll 1744 - 1747, side 2637b. Digitalarkivet.
Waldemar Wilhelm Bang giør Witterligt at Anno 1746 den 26de Martj, tillige med Lensmanden Jacob Gundersen Rommenes,
og 2de tiltagne udnæfnte Eedsvorne Lagrettes og Wurderings mænd Halvor og Anders Tvett, været forsamlet paa Saugsiden ved
Ullefoss i Holden
 Præstegield beliggende for der Lovligen at Registrere og Wurdere Samt Skifte og dele efter den ved døden afgangne
Salige qvinde, Kari Rasmusdatter
 i mellem den efter skrefne Enckemand Ole Torgiussen og 5 deres Sammenauflede Børn, 2 Sønner
og 3 døttre med Nafn:
1. Rasmus Olsen 12 aar.
2. Torgius Olsen 11 Aar.
3. Marte Olsdatter 17 Aar.
4. Anne Olsdatter 6 Aar.
5. Mari Olsdatter 1 1/2 Aar.
For hvilke u-myndige Børn, Faderen anordnes at være Formynder. Hvorefter Enckemanden foreviste og angav følgende:
Sølf, Kaaber, Messing fants icke.
(Jernfang, Gaardsredskap, Gangklæder, nevnes i skiftet, men ikke her. Her var heller ikke "Creaturer". G.S.)
Vider af Løsøre midler sagde Enckemanden udj Ligemaade icke at være Eiende, ej heller fants nogen indkrævende Gield til boets indtegt at
anmelde.
Stervboe Huuserne Som er nu Stue med Kackelovn udj, et lidet Kiøcken og Kaave med tilligende een gammel boe, deri alt blev andsat for 26 rdl.
Derimod blev anmeldet den paa boet fæstende Bortskylden Gield.
1. Til Anne Torgiusdatter, sagde Enckemanden at være Skyldig for sine Sterfboets Huuser Arffalden Lod som er - 5 rdl.
2. Til Høyædle og Welbyrdige Hr. Conference Raad Løvenschiold efter Contra bogen formeldt og Enckemandens vedstaaelse - 24 rdl. 3 ort - 17 sk.
(I tillegg kommer Skifteomkostningene. Det sier seg selv at boet var aldeles falitt. G.S.)

Dette skiftet er ikke tatt med i 
Arne Johan Gjermundsens Skifteregister.
Utdrag av skiftet. Avskrift GS, Brevik 22.07.2018.


Familie 6.
Sagene 1740.

Sagbruksarbeider
Jens Gulbrandsen fra Fosse dpt. 13/7-1721 bg. 12/1-1763. "Jens Gulbrandsen ved Saugbr., 42 Aar.", s.a. Gulbrand Jensen Fosse.
g. i Holla 6/6-1740 m. Inger Nilsdatter (Jynge) fra Sagene f. ca. 1715 bg. 5/4-1767. "Inger Nielsd., 54 Aar.", d.a. Nils Clemmetsen (Jynge). Se Familie 1 - Sagene 1720.
1. Inger Jensdatter dpt. 27/11-1740. Trolig død innen sept. 1753.
2. Tore Jensdatter dpt. 6/5-1742 g.m. Jens Rasmussen. Se Familie 5 - Sagene 1782.
3. Nils Jensen dpt. 9/8-1744 bg. 25/3-1753. "Niels Jensen Saugbr., 8 Aar."
4. Anne Jensdatter dpt. 30/10-1746.
5. Maren Jensdatter dpt. 1/12-1748 g1g m. Gunder Olsen Tvedt. Se V. Tveit. Maren g2g m. enkemann Henrik Sørensen. Se Familie 25 - Verket 1782.
6. Gulbrand Jensen dpt. 11/4-1751. Konf. i Holla 1771.
7. Inger Jensdatter dpt. 29/9-1753 g.m. Isak Andersen Gruen. Se Gruvehaugen under Fen nedre.
8. Margrethe dpt. 6/6-1756 bg. 9/2-1758. "Margrethe Jensd. Saugbr., 1 1/2 Aar."

F.f. Jens Gulbransen og Inger Nielsdatters Inger: Jacob Gundersen, Clemet Nielsen, Lars Hansen, Ingebor Olsd., Anna Kolstad.
F.f. Jens Gulbrandsen og Inger Nielsdatters Thore: Lars Mognsen, Isach Rye, Clemmet Nielsen, Anna Pedersd., Karen Henrichsd.
F.f. Jens Gulbransen og Inger Nielsd. Saugbrugets Niels: Isach Hyl, Clemmet Nielsen, Ingebor Olsd. Saugbruget, Anna Andersd. Hyl.
F.f. Jens Gulbrandsen og Inger Nielsdatters Anne: Hans Pedersen, Gunner Nielsen, Hans Bentsen, Karen Pedersd., Maren Pedersd.
F.f. Jens Gulbrandsen og Inger Nielsdatters Maren: Clemet Nielsen, Tolf Nielsen, Halvor Ulefos, Kirsten Jørgensd., Anna Jacobsd.
F.f. Jens Gulbransen og Inger Nielsdatters Gulbrand: Lars Hansen Saugmester, Gunder Tronsen, Anders Hansen, Karen Pedersd. Saugbruget, Anna Jacobsd.
F.f. Jens Gulbrandsen og Inger Nielsdatters Inger: Gunder Tronsen, Gunder Nielsen, Ole Nielsen, Karen Pedersd., Marthe Olsd. Saugbruget.
F.f. Jens Gulbrandsen Saugbruget og Inger Nielsdatters Margrethe: Gunder Nielsen, Ole Nielsen, Lars Pedersen, Maren Kringelfet, Margrethe Nielsd. Ullefos.


Familie 7.
Sagene 1740.

Møller
Erik Rasmussen fra Ø. Heisholt f. ca. 1687 bg. 3/1-1758. "Erich Rasmusen Møller, 77 Aar.", s.a. Rasmus Christensen Heisholt.
g1g før 1711 m. Maren Anundsdatter fra Hegna under Ø. Heisholt f. ca. 1688 bg. 11/5-1738. "Maren Anundsd., 50 Aar ringere 5 Mnd.", d.a. Anund Aadnesen Hægnen.
g2g i Holla 30/12-1749 m. Anna Hansdatter fra Odden under Eie øvre dpt. 28/4-1720 bg. 17/12-1775. "Anna Hansd. Saug, 55 Aar 6 Mnd.", d.a. Hans Anundsen Odden.
1. Rønnoug Eriksdatter f. ca. 1711. Fikk ei datter i 1751. Rønnaug er død før skiftet etter faren i 1758. Se nedenfor.
2. Ingeborg Eriksdatter d.e. f. ca. 1713 g.m. enkemann Jon Andersen. Se Såmundskås (Haugen) under Eie nedre.
3. Rasmus Eriksen dpt. 12/6-1718. Se Hegna under Ø. Heisholt.
4. Maren dpt. 9/2-1721 bg. 27/6-1723. "Maren Eriksd., 2 Aar."
5. Sivert Eriksen dpt. 26/9-1723. Død før skifte etter mora i 1739.
6. Maren Eriksdatter dpt. 29/7-1725 g.m. Vetle Evensen. Se Baksås nedre.
7. Ingeborg Eriksdatter d.y. dpt. 27/4-1727 g.m. Søren Pedersen. Se Familie 47 - Verket 1762.
Barn i 2. ekteskap:
8. Thomas dpt. 13/6-1745(!) bg. 22/3-1746. "Thomas Erichsen, 3/4 Aar."
9. Hans Eriksen dpt. 29/11-1750. Se Familie 8 - Sagene 1782.
10. Aslaug Eriksdatter dpt. 12/8-1753 g.m. Anders Halvorsen Næperud. Se Familie 44 - Verket 1782.
11. Erik dpt. 18/6-1758 bg. 20/8-1758. "Erich Erichsen Saugbr., 8 Uger."

F.f. Erik Rasmussen og Maren Anunsdatters Rasmus: Tord Eje, Peder Kringelfet, Søren Olsen, Karen Anunsd. og Inger Anunsd.
F.f. 
Erik Rasmusen og Maren Anunsdatters Maren: Ole Skordal, Tord Eje, Kiøstol Rasmusen, Helvig Jensd., Berte Ellefsd.
F.f. Erik Hegnen og Maren Anunsdatters Siver: Tron Kiøstolsen, Hans Jonsen, Mats Anunsen, Karen Anunsd., Ingebor Gundersd.
F.f. Erik Rasmusen og Maren Anunsdatters Maren: Tollef Heisholt, Jon Kringelfet, Johannes Gulliksen, Karen Heisholt, Birte Elefsd.
F.f. Erich Rasmusen og Maren Anunsdatters Ingebor: Tollef Rasmusen, Jon Eje, Jon Olsen, Karen Heisholt, Maren Tronsd.
F.f. Eric Rasmusen og Anne Hansdatters Uægte Thomas: Rasmus Ericsen Saugbruget, Rasmus Hansen Baxaas, Ingeborg Nyhuus, Kari Nielsd. Saugbruget, Mari Olsd. Store Yttingen.
F.f. Erich Møller og Anna Hansdatters Hans: Anders Tronsen, Anders Hansen, Annichen Nielsd., Ingebor Erichsd., Karen Henrichsd.
F.f. Erich Møller og Anna Hansdatters Aslou: Lars Hansen, Hans Pedersen, Anders Hansen, Ingebor Yttingen, Marte Hansd.
F.f. Afgangne (avdøde) Erich Møller og Anna Hansdatters Erich: Rasmus Hegnen, Rasmus Berget, Rasmus Olsen, Guro Heisholt, Lisbet Olsd. Saugbruget.


Denne familien bodde på Hegna under Heisholt østre i mange år. De er også oppført der.

Enka Anna Hansdatter ble g2g med sagbruksarbeider Lars Pedersen. Se Familie 6 - Sagene 1762.

Det ble holdt skifte etter Maren Anundsdatter på Heisholthegna i 1739.

Rønnaug Eriksdatter fikk et barn, Maren Andersdatter, som ble døpt i "Holden kiercke" 26/9-1751.
"
Et Uægte barn Maren. Moderen Rønnev Erichsd. Hegnen. Faderen Soldat Anders Pedersen Jentved nordre.
Faddere: Niels Hendrichsen, Hans Bentsen, Karen Mortensd., Ingebor Erichsd.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Skifteprotokoll, 1757 - 1764, side 224a. Digitalarkivet.
Thomas von Westen Engelhart
 Giør Vitterlig at Anno 1758 den 17de Marts er tillige med Lensmanden Johannes Gullichsøn Heisholt og
de tvende eedsvorne Laugrettes og Vurderingsmænd, Anders og Halvor Tvet (til) Registrering og Vurdering foretage efter afgangne Erich Rasmusøn,
Møller paa Saugsiden ved Ullefoss i Holden Præstegield, til paafølgende Skifte og Deling imellem hans Efterladte Enke Anna Hansdatter paa den
ene, og dend Sal. Mands i 2de ægteskaber avlede og levende Børn paa den anden side, nemelig med første afdøde Hustrue Marie Anundsdatter 1 Søn
og 3de Døttre, nemlig
1. Rasmus Erichsøn. Myndig og boende paa Pladsen Heigna under østre Heisholt.
2. Ingebor Erichsdatter dend ældre gift med Jon Andersøn, boende paa Pladsen Kaasen under Eje gaard.
3. Marie Erichsdatter gift med Wetle Bagsaas.
4. Ingebor Erichsdatter den yngre, ugift og Tiener hos Niels Olsøn Hammer Smed, og 25 aar gl.
Samt med forbemeldte hans efterlevende Enke 1 Søn og 1 Datter, ved navn:
5. Hans Erichsøn 8 aar.
6. Asloug Erichsdatter 5 aar gl.
Enken Anna Hansdatter der efter gav tilkiende, at hun endnu ved denne sin Sal. mand fant sig frougtsommelig, og til dend Eende begiærede nogen anstand i
Skiftets Slutning, indtil hun fik giort Barsel, hvilket hun da, saasnart skedte, vilde indberette Skifteforvalteren til fornøden efterretning ved Skiftet.
Hvorpaa blev af hende anviist følgende Boets ringe Effecter, der saaledes blev vurderede.
Jernfang.
1 Liden Gryde med halle (hank) - 1 rdl.
1 mindre ditto - 16 sk.
1 Stegepande - 8 sk.
Sten - Tøy.
1 Liden Tallerken 2 sk., 1 ditto 2 sk. - 4 sk.
Træefang.
1 Furue Bord og Krag - 2 ort.
1 Træe Stoel - 1 ort.
Stærboe Huset.
1 Tømred Stuehuus med Sval og 1 tilbygt mad Kaave i alt tækt med hohn - 8 rdl.
1 Vedskiul, opsadt af hohn - 3 rdl.
Videre sagde Enken icke at være eyende, uden hvad ringe Klæder hun havde i sin Seng til at hvile sig paa, der bestod af 1 Skindfeld, et gamelt udslidt Kield,
et "Borse Plag"(?), et Lagen og 1 liden hoved Pude, hvilke hun begiærede, uden vurdering at maatte beholde til Ermeldtes brug og nytte for sig og Børnene -
Som blev bevilget -
Som da og er dette Boes Formue: 10 rdl - 3 ort - 4 sk.
Boets schyldige Gield.
Til Sara Eliasdatter, sagde Enken at være Skyldig for rede laante penger - 1 rdl.
Videre gield, sagde hun ej at kunde erindre, ligesom ej heller nogen Creditorer for denne Siide indfant sig,
Hvorpaa Forretningen blev ophævet, og Skiftet paa grund af Enkens foranmeldte, stillet i beroe.

Da skiftet saaledes nogen Tiid haver henstaaet paa dend grund at Enken forhen ved Registreringen anmelte sig at være frugtsommelig, indløb fra
Lensmanden Johannes Heisholt brev hvor om paa Enkens verge, at hun havde givet Barsel end videre Sammes indhold.
Paalydende:
Velædle og Velbyrdige Hr. Sorenskriver Engelhardt.
- Herved vil ieg tilkiendegive at afgagne Erich Møllers Enke ved Ullefoss har giort Barsel med 1 Søn, som blev i dend hellige Daab kaldet Erich efter sin Fader.
Jeg forbliver Velædle og Velbyrdige
Hr. Sorenskrivers Ydmyge tiener.
Heisholt 22 Juli 1758 - J. Gullichsøn.
Hvilken anmelde da og herefter paa sit Sted skal værde i agt taget til vedbørlig arvs nydelse for Barnet.

Da nu ingen efter forbemelte indkaldelse ved Placater, indfant sig som Creditorer, saa blev Skifte Rettens Slutning, som den endnu paa Boet hæftende Gield;
Saalædes beregnet:
Skiftets Omkostninger - 3 rdl - 3 ort (Boets Gield).
Til deling 7 rdl - 4 sk.
Deraf tilkommer Enken Anna Hansdatter det halve: 3 - 2 - 2.
Sønnene 2 ort 19 3/5 sk. til hvær.
Døttrene 1 ort 9 4/5 sk. til hvær.
(Avsluttet 18. Sep. 1759.)

Dette skiftet er ikke tatt med i Arne Johan Gjermundsens Skifteregister.
Utdrag av skiftet. Avskrift GS, Brevik 05.08.2018.

 


Familie 8.
Sagene 1740.

Sagbruksarbeider
Lars Monsen f. ca. 1707 bg. 12/1-1763. "Lars Mognsen ved Rommenæs, 56 Aar.", s.a. Mons NN.
g. i Holla 6/2-1735 m. Karen Nilsdatter f. ca. 1706 bg. 13/3-1764. "Enche Karen Nielsd. ved Saug., 57 Aar.", d.a. Nils NN.
1. Ellen dpt. 20/3-1735 bg. 2/7-1735. "
Elen Larsd. Saug., 13 Uger."
2. Anna Maria dpt. 25/3-1737.
3. Anna Maria dpt. 11/8-1743.
4. Mons Larsen dpt. 16/10-1746.

Lars Monsen (Lars Mogensen) er første gang nevnt i Holla kirkebok som fadder i mai 1725.

F.f. Lars Mognsen og Karen Nielsdatters Elen: Peder Johannesen, Ole Tvara, Birte Hougen, Kirsten Svennungsd., Inger Nielsd. Saugbruget.
F.f. Lars Mognsen og Karen Nielsdatters Anna Maria: Peder Johannesen, Christen Joensen, Maren Joensd., Kirsten Rasmusd., Inger Nielsd.
F.f. Lars Mognsen og Karen Nielsdatters Anna Maria: Gunder Tronsen, Clemmet Nielsen, Inger Hougen, Inger Nielsd., Jytte Jacobsd.
F.f. Lars Mogensen og Kari Nielsdatters Mons: Lars Hansen, Jens Guldbrandsen, Johannes Pedersen, Kari Pedersd., Catrine Madsd.
 


Familie 9.
Sagene 1740.

Møller
Rasmus Rasmussen
 fra Ø. Heisholt f. ca. 1707 bg. 25/3-1763. "Rasmus Rasmusen Møller ved Saugbr., 56 Aar.", s.a. Rasmus Christensen Heisholt.
g1g i Holla 16/10-1735 m. Karen Kittilsdatter fra Yttingen lille under Susås f. ca. 1717 bg. 6/10-1748. "Karen Kittilsdatter Fosse, 40* Aar.", d.a. Kittil Nilsen.
g2g i Holla 7/9-1750 m. Marthe Jensdatter "fra Sagene"(?) f. ca. 1711 bg. i Romnes 20/4-1777. "Marthe Jensdatter Saugbr., 66 Aar.", d.a. Jens NN.
1. Gro Rasmusdatter dpt. 24/3-1736 g.m. Peder Eliassen. Se Yttingen (Lille) under Susås.
2. Ingeborg dpt. 19/1-1738. Død før skifte etter mora i 1748.
3. Anna  dpt. 4/12-1740. Død før skifte etter mora i 1748.
4. Tollef Rasmussen dpt. 6/1-1742.
5. Kittil dpt. 20/12-1744 bg. 27/9-1746. "Kittil Rasmusen Yttingen, 1 Aar 9 Mnd."
6. Anna Rasmusdatter dpt. 4/5-1747 g. i Solum 6/11-1767 m. Peder Andersen Wold. Bodde på Vold i Solum.
Barn i 2. ekteskap:
7. Jens Rasmussen dpt. 25/10-1750. Se Familie 5 - Sagene 1782.

F.f. Rasmus Schordal og Karen Kittilsdatters Groe: Ole Schordal, Thomas Schordal, Anna Baxaas, Targer Eje.
F.f. Rasmus Ejestrand og Karen Kittelsdatters Ingebor: Jon Eje, Rasmus Eje, Svennum Ytting, Anna Baxaas, Marte Eje.
F.f. Rasmus Ejestrand og Karen Kittilsdatters Anna: Tollef Heisholt, Rasmus Hegnen, Thomas Pedersen, Ingebor Ytting, Maren Thorsd.
F.f. Rasmus og Karen Ejestrands Tollef: Tollef Heisholt, Thomas Pedersen, Ingebor Schordal, Ingebor Ytting, Marte Jonsd.
F.f. Rasmus og Karen Schordals Kittil
: Thomas Baxaas, Michel Suusaas, Targer Lucenæs, Marte Eje.
F.f. Rasmus Rasmusen Fosse og Karen Kittilsdatters Anna: Ole Præstgaarden, Halvor Holden, Ingebor Jensd. Yttingen, Marte Baxaas, Marte Thorsd. Eje.
F.f. Rasmus Rasmusen Saugbruget og Marte Jensdatters Jens: Lars Hansen, Lars Matsen, Jens Gulbransen, Anna Ulefos, Maren Andersd.

Rasmus møller kom ikke til Sagbruket før i sitt andre ekteskap. Før den tid bodde han flere steder, som Skårdal lille,
Eiestrand, Skårdal igjen og til Fosse, hvor datteren Anne ble født i 1747 og Karen Kittilsdatter døde samme sted 1748.

*Karen Kittilsdatters alder må av presten være satt rundt 10 år for høyt. Hun er nok født i ca. 1718.
Se skifte etter henne på Fosse i 1748.

 


Familie 10.
Sagene 1740. Strømodden.

Sagbruksarbeider
Rasmus Nilsen fra Valadalen under Vala i Valebø f. ca. 1716 bg. 23/8-1763. "Rasmus Nielsen Strømodden, 47 Aar ringere 3 Mnd. 8 Dage.", s.a. Nils Svennungsen d.y.
g1g i Holla 26/5-1737 m. Anna Ledvorsdatter f. ca. 1708 bg. 9/1-1754. "Anna Ledvorsd. Strømodden, 46 Aar."
g2g i Holla 26/12-1754 m. Inger Tollefsdatter fra Ø. Heisholt dpt. 4/4-1723 bg. 11/6-1779. "Inger Tollefsd. Strømodden, 56 Aar 2 Mnd.", d.a. Tollef Rasmussen Heisholt.
Forlovere: "Anders Tronsen og Hans Pedersen Saugmester."
1. Anna Rasmusdatter dpt. 2/12-1736 g.m. Hans Andersen. Se Familie 20 - Sagene 1762.
2. Ledvor Rasmussen dpt. 6/1-1739.
3. Nils Rasmussen Strømodden dpt. 29/11-1739. Se Familie 28 - Sagene 1782.
4. Catrine Rasmusdatter dpt. 12/8-1742.
5. Maren dpt. 12/4-1744 bg. 22/8-1745. "Mari Rasmusd., 1 Aar."
6. Peder Rasmussen Strømodden dpt. 6/6-1746. Se Familie 29 - Sagene 1782.
7. Maren Rasmusdatter dpt. 27/12-1749 g.m. Halvor Olsen. Se Kråkeføtt under Susås.
Barn i 2. ekteskap:
8. Anna dpt. 30/11-1755 bg. 21/12-1755. "Anna Rasmusd. Strømodde, 6 Uger."
9. Karen Rasmusdatter dpt. 17/10-1756 g.m. Jon Halvorsen. Se Heggemoen under Tvara.
10. Tollef Rasmussen dpt. 24/6-1759 d. 13/8-1827 i Ø. Porsgrunn, g. i Ø. Porsgr. 19/1-1786 m. Lisbeth Olsdatter.
11. Ole Rasmussen dpt. 20/9-1761 bg. i Ø. Porsgr. 5/9-1808. "Ole Rasmussen, 47 Aar." Gift 2 ganger i Porsgrunn.

F.f. Rasmus Nielsen Strømodden og Anna Ledvorsdatters Anna: Thomas Thomasen, Lars Mognsen, Niels Henrichsen, Berte Romenæs, Kirsten Rasmusd. (Uægte).
F.f. Rasmus Nielsen og Anna Ledvorsdatters Ledvor: Peder Johannisen, Thomas Thomasen, Isach Andersen, Kirsten Svennumsd., Ingebor Olsd.
F.f. Rasmus og Anna Strømoddens Niels: Thomas Thomasen, Gullich Ledvorsen, Anna Dalen, Maren øvre Sannæs.
F.f. Rasmus og Anna Strømoddens Catrine: Thomas Thomasen, N. Dalen, Hans Bentsen, Maria Ulefos, Anna Andersd.
F.f. Rasmus og Anna Strømoddens Maren: Thomas Thomasen, Niels Dalen, Ingebor Olsd., Ingebor Ledvorsd.
F.f. Rasmus Nielsen Strømodden og Anna Ledvorsdatters Peder: Lars Sannæs, Thomas Thomasen, Niels Nielsen, Ingebor Olsd., Mari Pedersd.
F.f. Rasmus Strømodden og Inger Tollefsdatters Anna: Jon Tronsen, Sivert Tollefsen, Jens Pedersen, Anna Torgusd., Gro Tollefsd.
F.f. Rasmus Strømodden og Inger Tollefsdatters Karen: Gunder Heisholt, Jens Pedersen Saugbruget, Ole Pedersen Saugbruget, Inger Heisholt, Anna Rasmusd. Saugbruget.
F.f. Rasmus Strømodde og Inger Tollefsdatters Tollef: Thomas Kastet, Clemet Nielsen, Rasmus Olsen, Annichen Nielsd., Anna Rasmusd.
F.f. Rasmus Strømodden og Inger Tollefsdatters Ole: Ledvor Tejen, Hans Andersen, Hans Jæspersen, Kirsten Jørgensd., Karen Tollefsd. Heisholt.


Familie 11.
Sagene 1740.

Sagbruksarbeider
Nils Pedersen Hyll fra Sagbruket f. ca. 1713 bg. 16/9-1758. "Niels Pedersen Hyll, 45 Aar.", s.a. Peder Isaksen Hyll. Se Familie 12 - Sagene 1720.
g.m. Lisbeth Margretha Arntsdatter Posth f. ca. 1715 d. ca. 1748, d.a. Arnt Posth.
1. Peder Nilsen Hyll d. ca. 1738.
2. Inger Dorthea Nilsdatter f. ca. 1742 bg. i V. Porsgrunn 31/8-1770, 22 år gml., g. i V. Porsgrunn 19/10-1769 m. Hans Isaksen Klyve.

Kilde I: Nedre Telemark Skifteprotokoll 1757 - 1763, folio 232b - 233b.
Sted: Ulefos Saugbrug - 1758.
Enkemann Niels Pedersen Hyll, død.
Datter: Inger Dorthea Nielsdtr. Hyll, 16 Aar, som var tilstede med sin
morfader, Monsieur Arnt Posth.
Etter Arne Johan Gjermundsens Skifteregister.

Kilde II: Leif Biberg Kristensen.
Det ble framlagt skiftebrev etter mannens avdøde hustru, Lisbeth Margretha Post,
datert 7/11-1748, hvor det også er nevnt en sønn Peder Nielsen, død for ca. 10 år siden.


Familie 12.
Sagene 1740.

Sagbruksarbeider
Ole Alfsen fra Tvara øvre f. ca. 1705 bg. 11/5-1772. "Ole Alfsen Saugbr., 67 Aar.", s.a. Alf Bjørnsen.
g. i Holla 30/9-1731 m. Anna Pedersdatter Hyll fra Sagbruket f. ca. 1706 bg. 27/4-1777. "Anna Pedersd. Hyll ved Saugbr., 71 Aar.", d.a. Peder Isaksen Hyll. 
Se Familie 12 - Sagene 1720.
1. Karen Olsdatter dpt. 29/9-1732 g.m. Ener Svendsen. Se Familie 3 - Sagene 1782.
2. Lisbeth Olsdatter dpt. 29/9-1734 bg. 29/4-1806. "Lisbeth Olsd. Saugbr., 74 Aar."
3. Guri Olsdatter dpt. 4/8-1737.
4. Peder Olsen dpt. 2/7-1739. 1762: "Haver Fang" = fallesyke = epilepsi. Se Familie 17 - Sagene 1782.
5. Lars Olsen dpt. 8/8-1745. Se Familie 34 - Sagene 1762.
6. Gunder dpt. 16/2-1753 bg. 2/3-1753. "Gunder Olsen Saugbr., 14 Dage."

F.f. Ole Alfsen og Anne Pedersdatters Karen: Gunder Tolfsen, Monsieur Wang, Niels Pedersen Hull, Margrete Ulefos, Anne Johannesd., Birte Rommenæs.
F.f. Ole Tvara og Anna Pedersdatters Lisbet: Niels Bugge, Tyge Tvara, Inger Catrine Herstad, Thurie Larsd.
F.f. Ole Alfsen og Anne Pedersdatters Guri: Steen Svensen, Tyge Alfsen, Isach Andersen, Madame Stabel, Anna Svensd. Saugbruget.
F.f. Ole Alfsen og Anne Pedersdatters Peder: Tyge Alfsen, Christen Jonsen yngre, Maria Ulefos, Karen Henrichsd., Marte Tufte.
F.f. Ole Alfsen og Anne Pedersdatters Lars: Hans Pedersen Saugmester, Halvor Andersen Ulefos, Annechen, Hans Pedersens, Birthe Andersd., Kari Henrichsd.
F.f. Ole Alfsen Saugbruget og Anna Pedersdatters Gunder: Ole Torgusen, Lars Matsen, Anna Johannesd., Maren Tygesd. Tvara.


Familie 13.
Sagene 1740.

Sagmester
Lars Hansen fra Sagene f. ca. 1715 bg. 21/3-1789. "Saugmæster Lars Hansen, 74 Aar.", s.a. Hans Johansen. Se Familie 14 - Sagene 1720.
g. i Holla 31/1-1745 m. Anniken Margrethe Nilsdatter fra Kragerø? f. ca. 1715 bg. 3/11-1785. "Anneche Margrethe Nielsd. ved Saugbr., 70 Aar 51 Uger."
1. Dorthe Marie dpt. 19/3-1747 bg. 2/11-1749. "Dorthe Maria Larsd. Saugbr., 2 1/2 Aar."

F.f. Lars Hansen Saugmæsters og Annichen Nielsdatters Dorthe Marie: Niels Olsen, Mogens Olsen, Hans Bentsen, Madam Maren Bomhoff, Maren Lund.

Lars Hansen tok borgerbrev i Skien som sagmester 22/2-1741.


Familie 14.
Sagene 1740.

Sagmester, snekker
Hans Pedersen fra Verket dpt. 17/7-1718 bg. i Bamble 27/1-1773. "Hans Pedersen Ombosnes, 54 Aar.", s.a. Peder Johannesen. Se Familie 7 - Verket 1720.
g1g i Holla 6/10-1747 m. Marthe Pedersdatter fra Nås i Drangedal? f. ca. 1710 bg. 9/7-1763 på Sagbruket.
g2g i Bamble 7/1-1765 m. Margrethe Trondsdatter fra Rørholt i Bamble dpt. 29/11-1716 bg. i Bamble 20/9-1787. "Enken Magrethe Thronsd., Ombosnæs, 71 Aar."
1. Maren dpt. 6/9-1750 bg. 17/12-1754. "Maren Hansd. Saugbr., ved Romnes, 4 Aar."
2. Anna dpt. 27/2-1752 bg. 17/12-1754. "Anna Hansd. Saugbr., ved Romnes, 3 Aar.

F.f. Hans Pedersen og Marte Pedersdatters Maren: Lars Hansen, Peder Omtved, Tollef Pedersen, Karen Romenæs, Maren Rasmusd. Wærket.
F.f. Hans Pedersen Saugmester og Marthe Pedersdatters 
Anna: Lars Hansen, Johannes Rasmusen, Niels Pedersen, Anna Johannesd., Karen Pedersd. Saugbr.

I skifte etter sin far fikk Hans Pedersen en god attest. Se Familie 7 - Verket 1720.
Hans Pedersen er allerede i 1745 nevnt som sagmester.

Da Hans Pedersen ble enkemann i 1763, flytta han til Bamble, hvor han bosatte seg på Omborgsnes og gifta seg på nytt.
 


Familie 15.
Sagene 1740.

Sagarbeider
Christopher Olsen.
g. i Holla 28/12-1748 m. Gunhild Thomasdatter
Forlovere: "
Anders Paalsøn og Niels Olsøn."
1. Anna Christophersdatter dpt. 29/6-1749 g.m. Anders Johannesen Tvara. Se Tvara øvre.

F.f. Christopher Olsen Saugbruget og Gunnil Thomasdatters Anna: Anders Ulefos, Thomas Thomasen ældre, Thomas Thomasen yngre, Karen Romenæs, Lisbet Thomasd.


Familie 16.
Sagene 1740.

Sagmester
Hans Haraldsen Hougen fra Søve(1) f. ca. 1713 bg. 28/4-1781. "Hans Haraldsen Saugmæster, 68 Aar 25 Uger 4 Dage.", s.a. Harald Svennungsen Søwe.
g. i Holla 12/2-1736 m. Inger Hansdatter fra Sagene dpt. 4/9-1718 bg. 23/12-1786. "
Inger Hansd. ved Saug, ved Romenæs, 69 Aar.", d.a. Hans Nilsen Hougen. Se Familie 15 - Sagene 1720.
1. Maren Hansdatter dpt. 20/1-1743 g.m. Peder Johannesen. Se Tvara øvre.

F.f. 
Hans Hougen og Inger Hansdatters Maren: Niels Olsen, Lars Hansen, Hans Pedersen, Marte Haralsd.

Dette ekteparet ser ikke ut til å ha fått flere barn i Holla.


Til toppen: Trykk på [Home]

webmaster@gamleholla.no