ved
Gard Strøm


| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Sagbruksfamilier i Holla

Sagene 1891

Oppdatert 08.02.2024


Hjem | Innhold | 
| Ulefoss |
Før 1700 | 1700 | 1720 | 1740 | 1762 | 1782 |
1801 | 1822 | 1835 | 1845 | 1865 | 1875 | 1891 |
1900 | 1910 | 1920 | 1949 |

SøketipsHold nede [Control] og trykk [f].
Man kan også søke på dato i dette formatet: 10/11-1950.


Kilder: Folketellinga 1891 (tatt opp 1/1-1891), supplert med kirkebøker, skifter og annet.

Denne folketellinga er i utgangspunktet litt komplisert å finne ut av, men
Ulefos Sagbrug var i 1891
tellingskrets 8 med huslister 1-39, fordelt på x antall Personsedler i hvert hus.

Merk deg at de fleste som tidligere skrev sitt navn med Ch, i denne tellinga ofte blir skrevet med K.

Alle som bodde ved Sagbruket hørte til Romnes sogn. Hvilken kirke man benyttet kunne likevel variere. Alt av sagbrukets
eiendommer er underliggende gård nr 42 "Ulefoss" - bnr 1.

Sagbruksprivilegiet av 1716 ble opphevet i 1860. Det resulterte i at Cappelen på "jernverkssia" også etablerte sagbruk.
Til å begynne med på dispensjon (før opphevelsen av privilegiet).
Sagbruksarbeidere på Verket blir oppført under Verket, mens sagbruksarbeiderne på "sagsia" fortsatt blir oppført her.

I tillegg ble det etablert tresliperi begge steder. Disse benyttet slipesteiner til å slipe tømmerstokkene til tremasse, som igjen
kunne fraktes til papirfabrikker. Tremassen ble også kalt "trestoff" eller bare "stoff". De såkalte "stoffarbeidere" på Ulefoss
hadde derfor intet med tekstiler å gjøre.


Familie 1.
Sagene 1891.

Almueskolelærer, bankkasserer
Kittel Halvorsen fra Bø i Telemark f. ca. 1849, s.a. Halvor Halvorsen Skogen.
g. i Holla 24/5-1876 m. Elise Johnsdatter fra "butikken på bruenden" på Sagene f. 14/1-1850, d.a. landhandler John Olsen. Se Familie 21 - Sagene 1875.
Forlovere: "
John Olsen og Ingebret Nilsen."

Se hele familien med alle barn i Familie 66 - Sagene 1900.


Familie 2.
Sagene 1891. Strømodden.

Sagbruksarbeider, husmann med have
John Eriksen fra en plass under Klevar i Sauherad f. 11/8-1835 i Dalen under Hem d. 6/2-1910 på Strømodden av astma, s.a. Erik Sigurdsen og Christi Larsdatter.
g. i Sauherad kirke 10/12-1861 m. Kari Pedersdatter fra Moen under Saude prestegård i Sauherad f. 11/10-1837 d. 9/9-1916 på Strømodden* av bronkitt, d.a. Peder Torgersen Moen og Tone Nirisdatter.
Forlovere: "Kittil Christophersen Klever og Christopher Kittilsen Klever."
1. Kristi Johnsdatter f. 14/11-1861 i Sauherad.
2. Peder Johnsen f. 23/5-1864 i Sauherad. Se Familie 24 - Sagene 1920.
3. Tone Johnsdatter f. 4/2-1867 på Hammerstad under Romnes, g. i Holla 18/9-1892 m. skomaker Simon Halvorsen. Se hus på Kastet under Romnes.
4. Edvard Johnsen f. 2/4-1870 på Sagene. Kanalarbeider i 1891. Se Familie 29 - Sagene 1920.
5. Theodor Johnsen f. 18/7-1873 på Strømodden. Kanalarbeider i 1891.
6. Marie Johnsdatter f. 5/11-1879 på Strømodden.

Denne familien kom fra Sauherad i ca. 1866. John Eriksen var i tjeneste som gift mann hos agronom Halvor Olsen Romnes
under folketellinga 1865 (31. des.). Det var kanskje dette oppholdet, som fikk han til å ta med seg familien sin og flytte til Holla
året etter.

F.f. Uk. John Eriksen Moen under Saude præstegaard og pige Kari Pedersdatters Kristi: Ingeborg Kjøstelsd. Fladhus, Bergit Sigurdsd. og Torger Pedersen Moen, Ole Olsen Sauermoen, Lars Eriksen Hvannæs.
F.f.  Husmand John Eriksen Mastekaasa under Klevar og Kari Pedersdatters Peder:
 Kirsti Eriksd. Kaasene, Anne Pedersd. Moen, Kirsti Sigurdsd. Klever, Ingebrigt Knudsen Kaasa, Torsten Olsen Oien.
F.f. 
Arb. ved Ulefoss brug, John Eriksen Hammerstad og Kari Pedersdatters Thone: Mari Østensd. Hammerstad, Maren Herbrandsd. Romnæs, Andreas Gundersen Hammerstad, Peder Pedersen Stoa, Johan Nilsen Romnæs.
F.f. 
John Eriksen Sagbruget og Kari Pedersdatters Edvard: Asloug Evensd. Kaasa, Thomine Nilsd. Kastet, Peder Pedersen Sannerholt, Rasmus Olsen Kastodden, Anders Herlogsen Sannæs.
F.f. Jon Eriksen Strømodden og Kari Pedersdatters 
Theodor: Gunhild Halvorsd. Vala, Johanne Christensd. Strømodden, Christen Johannesen ditto, Peder Pedersen Sagb., Johan Pedersen Sagb.
F.f. Arb. John Eriksen Strømodden og Kari Pedersdatters 
Marie: Ingeborg Christensd. Vrk., Johanne Christensd. Strømodden, Peder Pedersen Sannerholt, Johannes Christensen Strømodden, Christen Pedersen Sagb.

Boende i familien i 1875 og 1891:
Ingeborg Olsdatter, Fosterdatter (broderbarn), Ugift, Husgjerning, f. 1876 i Saude (Sauherad).

*Enka Kari Eriksen døde på amtssykehuset i Solum.


Familie 3.
Sagene 1891. Strømodden.

Her var oppført Deksmand paa Dampskib Johannes Kristensen f. ca. 1858 med familie. Se Familie x - Sagene 1900.
Han kom fra Strømodden. Se familie 19 - Sagene 1865.

Besøgende: Elise Jensdatter, Ugift, Husgjerning og Kreaturstel, Forsørger; Gaardbruger, f. 1864 i Solum. Bosted: Solum.
Besøgende: Simon Kristensen, Søn, Enkemand, Bergarbeider ved Stenbrud ved Sarpsborg f. 1860 i Holden. Bosted: Sarpsborg.
Inger Sofie Simonsdatter, dennes datter f. 1887 i Holden.
Besøgende: Albind Bryntesen (Albin Bryntesen), Ugift, Bergarbeider ved Stenbrud ved Sarpsborg f. 1853 i Sverige. Bosted: Sarpsborg.


Familie 4.
Sagene 1891. Strømodden.

Maskinist paa Dampskib
Bent Guttormsen f. 1842 i Modum (i Buskerud).
g.m.
Anne Kirstine Thorsdatter f. 1847 i Melum sogn, Solum prestegjeld.
1.
Anne Bendikte Bentsdatter f. 1870 i Melum.
2. Thora Marie Bentsdatter f. 22/1-1874.
3. Marie Bentsdatter f. 1875.
4.
Gustav Bentsen f. 12/12-1876.
5.
Theodor Bentsen f. 10/4-1879.
6.
Kristen Bentsen f. 24/1-1882.
7.
Kristian Bentsen f. 1/10-1885.
8. Bent f. 24/12-1886.

9.
Else Bentsdatter f. 25/3-1888.

F.f. Maskinist Bent Guttormsen Sagb. og Anne Kirstine Thorsdatters Thora Marie: Susanne Nilsd. Sagb., Anne Karine Nilsd. ditto, Peder Jensen ditto, Bent Bentsen ditto den yngre, Halvor Thorsen Dal i Kilebygden.
F.f. Bent Guttormsen Strømodden og Anne Kirstine Thorsdatters 
Gustav: Barnets Moder, Sofie Simonsd. Sagb., Peder Jensen Sagb., Halvor Thorsen Daleheim, Bent Bentsen Sagb.
F.f. Maskinist Bent Guttormsen Sagb. og Anne Kirstine Thorsdatters 
Theodor: Aase Thorsd. Sagb., Anette Simonsd. ditto, Bent Gundersen ditto, Peder Jensen ditto, Barnets Fader.
F.f. Maskinist Bent Guttormsen Sagbruget og Anne Thorsdatters 
Christen: Barnets Moder, Thora Simonsd. Sagbr., Peder Jensen Sagbr., Christen Johannesen Sagbr., Johannes Christensen ditto.
F.f. Maskinist Bent Guttormsen Sagene og Anne Kirstine Thorsdatters 
Christian: Barnets Moder, Andrea Augustinusd. Løveid, Halvor Thorsen Løveid, Johannes Christensen Sagbr., Barnets Fader.
F.f. Maskinist Bent Guttormsen Strømodden og Anne Thorsdatters 
Bent: (Ingen faddere). Hjemmedøbt 15/1-1887 af Halvor Jensen Kastet. Død før Bekræftelse i Kirken.
F.f. Maskinist Bent Guttormsen Sagbr. og Anne Kirstine Thorsdatters 
Elise: Barnets Moder, Marie Kristensd. Strømodden, Kristen Johannesen ditto, Jens Brynjulfsen ditto og Peder Pedersen Sagbruget.


Familie 5.
Sagene 1891.

Her var oppgitt dampskipsfyrbøter Jens Brynjulfsen Strømodden (Jens Brynildsen) f. 29/11-1848, med familie. Se Familie 35 - Sagene 1875.

Losjerende:
Andreas Brynjulfsen, hans onkel, Ugift, Fattiglem, Forsørget af Fattigkassen, f. 1862 i Holden.
Besøgende: Gunhild Brynjulfsdatter, Gift, Forsørger; Sømand, f. 1857 i Holden. Bosted: Skien.


Familie 6.
Sagene 1891.

Lærer ved Privat Middelskole
Kristen Kristensen Stenstad fra Stenstad(4) f. 13/1-1842 i Holden, s.a. Christen Christensen Stenstad.
Tjenestepige Gunhild Rollefsdatter f. 1857 i Holden.

Ugifte losjerende:
Expeditør ved Dampskib, Thor A. Andersen f. 1852 i Solum.
Stalkarl ved Ulefos Bandak Kanalen, Aslak Nilsen f. 1867 i Holden.


Familie 7.
Sagene 1891. Husmand med jord.

Byggmester, arbeidsformand
Simen Torstensen (Simon Torstensen) fra Rustberget i Ø. Gausdal, Oppland f. 3/2-1828 d. 30/11-1911 på "Ulefos brug" av epilepsi og alderdom.
g. i Gausdal 28/1-1857 m. Sigrid Nilsdatter fra Follebu i Ø. Gausdal f. 17/3-1829 d. 13/5-1910 på Sagene i Holla av "en nyresygdom", d.a. Nils Hansen i Gausdal.

Se Familie 6 - Sagene 1865.

Skolelærer
John Gjermundsen Nape (John Nape) f. 22/5-1854 i Fyresdal d. 28/12-1888 "paa Værket" av "Tæring"., s.a. bonde Gjermund Olsen Nape.
g. i Holla 5/7-1883 m. Sofie Indiane Simensdatter herfra f. ca. 1859 i Stokke.
Forlovere: "
Skolelærer Nils Klemmetsen Sannerholt og Handelsbetj. Kristian Sten, Værket."
1. Gjermund f. 27/3-1884.

2. Sigrid Nape f. 27/8-1886.

3.
Anne Nape f. 27/8-1886.
4.
Simen Nape f. 20/6-1888.

F.f. Skolelærer John Gjermundsen Nape Vrk. og Indiane Sofie Simonsdatters Gjermund: Signe Nilsd. Ulefos, Thora Simonsd. Ulefos, Halvor Jensen Kastet, Simon Torstensen Ulefos, Barnets Fader.
F.f. Lærer John Gjermundsen Nape, Sagbruget og Sofie Simonsdatters 
Sigrid: Sigrid Nilsd. Sagbr., Thora Simonsd. ditto, Simon Torstensen ditto, Lærer Nils Klemmetsen og lærer Halvor Jensen Kastet.
F.f. Lærer John Gjermundsen Nape, Sagbruget og Sofie Simonsdatters 
Anne: Margit Nilsd. Sagbr., Marie Johnsd. Vrk., Anders Olsen Sagbr., Carl Meklenbrauck og Ole Hansen Vrk.
F.f. Lærer John Gjermundsen Nape og Sofie Indiane Simonsdatters 
Simon: Sigrid Nilsd. Sagbr., Elise Simonsd. Sagbr., Simon Thorstensen ditto, Ole Halvorsen Vrk. og Lærer Knud Johnsen Berge.

Andre:
Carl Torgersen, Ugift, Logerende hørende til Familien, Handelsbetjent hos Landhandler John Olsen, Ulefos, f. 1871 i Halsaa pr. Mandal.

Besøgende: Ole Gundersen (Simons svigersønn), Gift, Skovbetjent hos Sagbrugseier, f. 1861 i Holden. Bosted: Hvideseid (Kviteseid).
Besøgende: Thora Gundersen, født Simonsen, Gift, f. 1864 i Holden. Bosted: Hvideseid (Kviteseid).
Besøgende: Aasta Gundersen, Datterdatter, f. Juli 1890 i Hvideseid, Telemarken.


Familie 8.
Sagene 1891. Kuskebolig.

Kusk for N. Aall (1874/ 1876), bord- og plankearbeider (1891)
Ole Gunnulfsen fra Kåsa under Søve f. 10/6-1847 på Barlaughegna i Lunde, s.a. Gunnulf Pedersen og Kari Olsdatter.
g1g. i Holla 17/5-1869 m. Karen Andersdatter fra Sagene f. 4/1-1838, d.a. Mari Olsdatter og Anders Johannesen. Se Familie 4 - Sagene 1845.
Forlovere: "
Thomas Jensen og John Olsen."
g2g i Holla 9/12-1887 m. Maren Gurine Pedersdatter fra Kastekåsa(15) under Romnes f. 17/10-1859, d.a. Peder Pedersen.
Forlovere: "
Bent Pedersen Vrk. og Karl Pedersen Sagbruget."
1. Hans f. 8/8-1869.
2. Hanna Gurine Olsdatter f. 12/12-1871.
3. Gustav Olsen f. 29/11-1874. Se Gulsetv. 34 under Strømdal i Gjerpen.
Barn i 2. ekteskap:
4. Karl Johan Olsen f. 11/12-1887.
5. Klara Olsdatter f. 18/11-1889 i Holden.
6. Peder Olsen f. 13/12-1892

F.f. = Faddere for ...

F.f. Tjenestekarl Ole Gunnuldsen Uhlefos og Karen Andersdatters Hans: Inger Olsd. Sagbruget, Karen Gunnuldsd. Søve, Odin Olsen Sagb., Ole Olsen Brøsdal, Hans Pedersen Uhlefos.
F.f. Ole Gunnuldsen Sagb. og Karen Andersdatters 
Hanna Gurine: Aase Thorsd. Sagb., Maren Tollefsd. ditto, Gunnuld Pedersen Kaasa, Hans Pedersen Kaasa, Andreas Pedersen Sagb.
F.f. Kudsk Ole Gunnuldsen Uhlefos og Karen Andersdatters 
Gustav: Karen Gunnuldsd. Kaasene, Andrea Christensd. Sagb., Gunnuld Pedersen Kaasa, Hans Pedersen Sagb., Odin Olsen Sagb.
F.f. Arb. Ole Gunnulfsen Sagbruget og Maren Pedersdatters 
Karl Johan: Karen Pedersd. Sannerholt, Hanna Olsen Sagbr., Karl Pedersen Sannerholt, Edvard Pedersen ditto og Peder Gunnulfsen Søve.
F.f. 
Arb. Ole Gunnulfsen Sagbruget og Maren Pedersens Klara: Karen Pedersen Sannerholt, Anna Pedersen Sagbr., Karl Pedersen ditto, Julius Brynjulfsen Kaasene og Theodor Pedersen Sannerholt.
F.f. Sagarb. Ole Gunnulfsen Sagbr. og Maren Pedersdatters 
Peder: Lars Andersen Sannerholt, Edvard Pedersen do., Bent Pedersen Vrk., Marie Andersd. do., Moderen.


Karen Andersdatter. Konfirmert fra Sagene i Holla 1852.
4/1-1838. Helgen. Kari. Uægte. Pigen Mari Olsd. Præstgrav. Barnets Fader opgivet at være Anders Johannesen Lunde i Bøe Præstegjeld.
Fadd: Anne Olsd. Brøstdahl, Maria Johnsd. Wærstad, Anders Huuset, Ole Brøstdahl, Ole Jensen Præstgrav.

Mora, Mari Olsdatter ble senere g.m. sagarbeider Hans Eriksen. Se Familie 4 - Sagene 1845.

Losjerende i 1891:
Ugift skomaker Hans Nilsen f. ca. 1866 i Lunde. Døvstum fra 2 Aar gammel.


Familie 9.
Sagene 1891. Møllerbolig.

Møllemester ved kornmølle
Halvor Hansen fra Ramnes i Jarlsberg (Vestfold) f. 10/8-1848 d. 9/7-1908 på Sagene av "Bronkit og Hjerteslag", s.a. Hans Chr. Johansen.
g. i Holla 13/6-1869 m. Andrea Rasmusdatter fra Verket f. 25/5-1844 d. feb. 1940 på Vrangfoss, d.a. Rasmus Johannesen Kabbe. Se Familie 17 - Verket 1845.
Forlovere: "
John Olsen og C. Christensen."
1. Hanna Marie f. 8/9-1869.
2. Rasmus Ingvardt f. 5/8-1871.
3. Hans Ingvardt f. 16/2-1873.
4. Reinhard Halvorsen 23/3-1875 d. 30/4-1957. Gift i Holla 9/5-1896 m. Berthine Marie Jensdatter fra Strømodden. Bodde ved Vrangfoss. 1891: Sliberiarbeider ved Jernværk.

5. Ingeborg Marie Halvorsdatter f. 13/10-1877.
6. Anne Johanne Halvorsdatter f. 16/5-1881.
7. Hans Christian f. 4/10-1885.

8. Hanna Kristine Halvorsen f. 25/3-1888 g. i Holla 28/3-1909 m. handelsbetjent Torsten Nilsen Børte fra Lunde.

F.f. Møllersvend Halvor Hansen Sagbruget og Andrea Rasmusdatters Hanna Marie: Karen Hansd. Sagb., Karen Olsd. Præstegaarden, Rasmus Johannesen Vrk., Johan Mathiasen Sagb., Johannes Johannesen Vrk.
F.f. Møllersvend Halvor Hansen Sagb. og Andrea Rasmusdatters 
Rasmus Ingvardt. Fadd: Kirsten Halvorsd. Sagb., Anne Tallaksd. Vrk., Ole Olsen Vrk., Rasmus Johannesen Vrk., Lars Rasmussen Vrk.
F.f. Halvor Hansen Sagb. og Andrea Rasmusdatters 
Hans Ingvart: Anne Johanne Rasmusd. Vrk., Inger Rasmusd. Vrk., Hans Anundsen Sagb., Ole Hansen ditto, Johan Mathisen ditto. Hjemmedøbt af Skolelærer Halvorsen.
F.f.
Møller Halvor Hansen Sagb. og Andrea Rasmusdatters Reinhard: Maren Christensd. Sagb., Inger Rasmusd. Vrk., Ole Hansen Sagb., Hans M. Henriksen ditto, Ole Olsen Vrk.
F.f. Halvor Hansen Sagb. og Andrea Rasmusdatters 
Ingeborg Marie: Anne Johanne Jensd., Vrk., Marie Pedersd. Sagb., Ole Hansen Fiskestigen, Johan Mathiasen Sagb., Halvor Halvorsen ditto.
F.f. Møller Halvor Hansen Sagb.(32) og Andrea Rasmusdatters(36) 
Anne Johanne: Barnets Moder, Andrea Halvorsd. Vrk., Ole Hansen Sagb., Ole Olsen Vrk., Ole Rasmusen Vrk.
F.f. Møller Halvor Hansen Sagene og Andrea Rasmusdatters 
Hans Christian: Andrea Rasmusd. Sagbr., Andrine Rasmusd. Vrk., Kittil Svennungsen Vrk., Ole Rasmussen Vrk., Johan Mathiassen Sagbr., Carl Hansen ditto.
F.f. Møller Halvor Hansen Ulefos og Andrea Rasmusdatters 
Hanna Kristine: Barnets Moder, Anette Olsd. Vrk., Johan Mathiassen Ulefos, Søren Kristensen ditto, Simon Halvorsen ditto.

Mølleren Halvor Hansen er registrert innflytta til Holla fra Ramnes (i Vestfold) i 1869,
med presteattest av 14/4-1867 og fødselsattest med fødselsdato 10/8-1848.
Da de gifta seg i 1869 og 2 år fremover, var han oppført som "møllersvend".


Kilde: Telemark Arbeiderblad 25/5-1939, side 2.

Møllemesterens familie delte huset i 1891 med familien nedenfor.

Anders Pedersen Lindalen fra Sagene f. 23/10-1864 d. 23/4-1902, s.a. møbelsnekker Peder Andersen Lindalen. Se Familie 29 - Sagene 1875.
g. i Holla 11/4-1891 m. Marthine Olsdatter fra Kverndokka under Romnes f. 13/3-1870 d. 18/3-1937, d.a. Ole Gundersen Kværndokken.

Se denne familien i Lannav. 124 under Ø. Heisholt.


Familie 10a.
Sagene 1891.

Sagarbeider
Anders Gustav Johansen fra Pederskås under Baksås f. 1860, s.a. Johan Andersen Pederskaas.
g. i Holla 9/12-1881 m. Johanne Severine Kristensdatter fra Sagene (Strømodden) f. 15/8-1854, d.a. Christen Johannesen Strømodden.
Forlovere: "
Tron Pedersen Værket og Peder Hansen ditto."
1. Johan Andersen f. 7/8-1882.
2. Kristine Andersdatter f. 4/7-1884.
3. Ingeborg Andersdatter f. 14/9-1886.
4. Gurine Andersdatter f. 2/9-1888.
5. Kristen Andersen f. 3/3-1891.
6. Johannes Hagbart Andersen f. 11/10-1894.


F.f. Arb. Anders Gustav Johansen Sagbr. og Johanne Severine Kristensdatters Johan:
Ingeborg Christensd. Vrk., Anne Christensd. Søve, Johan Andersen Sagene, Christen Johannesen Strømodden, Peder Bentsen Vrk.
F.f. Sagbrugsarb. Anders Gustav Johansen og Johanne Severine Christensdatters 
Kristine: Barnets Moder, Inger Kristiansd. Vrk., Christen Johannesen Sagene, Johan Andersen Pederskaas, Simon Christensen Sagene.
F.f. Arb. Anders Gustav Johansen Sagbruget og Johanne Severine Kristensdatters 
Ingeborg: Anne Kristensd. Vrk., Gunhild Evensd. Sagbr., Kristen Johannesen ditto, Johannes Kristensen ditto, Johan Andersen Baxaas.
F.f. Kanalarbeider Anders Gustav Johansen Sagbr. og Johanne Severine Kristensdatters 
Gurine: Barnets Moder, Marie Johnsd. Sandbakken, Simon Kristensen Strømodden, Peder Kristoffersen Vollan af Sverige.
F.f.
Sagarb. Anders Johansen Sagbr. og Johanne Severine Kristensdatters Kristen: Anne Kristensen Strømodden, Kristen Johannesen do., Johannes Kristensen do., Anne Johansen Eisbygden og Jakob Kristoffersen do.
F.f. Dagarb. Anders Gustav Johansen Lunden (Kringleflød) og Johanne Severine Kristensdatters 
Johannes Agbart. Fadd: Moderen, Bertine Jensd. Strømodden, Johannes Kristensen do., Peder Pedersen Sagbr., Gunder Johannesen Kringleflød.

"Arbeider med Maskinerne i Tresliberiet. Midlertidig Ophold Sandbakken i Holden."
 


Familie 10b.
Sagene 1891.

Her var oppført tresliperiarbeider Peder Johnsen med familie. Se Familie 43 - Sagene 1910.


Familie 11a.
Sagene 1891.

Her var oppført "snedker" Stian Anundsen f. 5/11-1838, med familie. Se Familie 25b - Sagene 1875.


Familie 11b.
Sagene 1891.

Sagmester
Thomas Thomassen fra Heggemoen(B) under Tvara f. 25/1-1855 d. 26/12-1919 på Ulefoss, som enkemann av "Kræft", 65 år gl., s.a. Thomas Thomassen.
g. i Holla 27/12-1877 m. Berthe Marie Johannesdatter fra Gravningen(1) under Sannes nedre f. 25/12-1844 d. før 31/12-1910, d.a. Johannes Olsen.
Forlovere: "
Andreas Johannesen Evjen og Ole Halvorsen Evjen."
1. Theodor Thomassen f. 31/7-1879. Se Familie 18 - Sagene 1910.
2. Johannes Thomassen f. 4/3-1883. Ugift i 1910. Fraværende ved sin fars begravelse den 3/1-1920.

F.f.  Arb. Thomas Thomassen Heisholtevjen og Berthe Maria Johannesdatters Theodor: Anne Maria Christensd. Heisholt, Maria Thomasd. Heisholt, Johannes Olsen Heisholtevjen, Andreas Johannesen ditto, Hans Thomassen Heisholt.
F.f. Sagbrugsarb. Thomas Thomassen Sagene og Bertha Maria Johannesdatters 
Johannes: Anne Pedersd. Sagbr., Maria Thomasd. Heisholtevjen, Hans Thomassen ditto, Andreas Johannesen ditto, Stian Anundsen Sagbruget.

Berthe Marie ble født på Gravningen, men hennes far flytta med sin familie til Heisholtevja under V. Heisholt like før 1870.


Familie 12a.
Sagene 1891. Husmansplass med have (litt jord).

Snekker ved Ulefos Sagbrug
Johannes Bentsen fra Sagene f.
28/9-1856, s.a. Bent Johannesen. Se Familie 12 - Sagene 1845.
g. i Holla 15/5-1885 m. Johanne Marie Nilsdatter fra Verket f. 15/12-1866, d.a. former Nils Gundersen. Se Familie 9b - Verket 1875.
Forlovere: "Anders Johannesen Vrk. og Jacob Petter Gundersen Vrk."
1. Gunnild Marie Johannesdatter f. 7/2-1887.
2.
Bent Johannesen f. 5/12-1888.
3. Maren f. 22/12-1891.
4. Nikoline Johannesdatter f. 22/4-1894.
5. Maren f. 18/7-1896.
6. Anna f. 7/8-1899.
7. Nils Johannesen f. 19/1-1902.

F.f. Tømmermand Johannes Bentsen Sagbruget og Marie Nilsdatters Gunhild Marie: Jørgine Nilsd. Sagbr., Johanne Bentsd. ditto, Gunder Olsen ditto, Nils Bentsen ditto og Barnets Fader.
F.f. Arb. Johannes Bentsen Sagbr. og Marie Nilsens 
Bent: Marie Andersen Vrk., Jørgine Nilsen Sagbr., Johannes Bentsen ditto, Nils Bentsen ditto, Kristen Johannesen Strømodden.
F.f. Arb. Johannes Bentsen Sagbr. og Marie Nilsens 
Maren: Anne Johannesd. Vrk., Marie Bentsen Sagbr., Ole Kristensen do., Gunder Olsen Øgaarden og Gunder Hansen Namløshagen.
F.f. Sagarb. Johannes Bentsen Sagbruget og Marie Nilsdatters 
Nikoline: Marie Bentsen Sagbr., Maren Aasmundsd, Vrk., Ole Kristensen Sagbr., Nils Bentsen do., Gunder Hansen Fæbakke.
F.f. Sagarb. Johannes Bentsen Sagbr. og Johanne Marie Nilsens 
Maren: Marie Bentsen, Johanne Bentsen, sliberiarb. Ole Kristensen, do. Nils Bentsen, sagarb. Nils Andersen.
F.f. Sagbrugsarb. Johannes Bentsen, Sagbruget og Johanne Marie Nilsens 
Anna: Marie Bentsd. Sagbr., pige Birthe Andersd. Skaardal, Vrk., arb. Kristen Johannesen Strømodden, arb. Ole Kristensen Sagbr., arb. Nils Andersen Skaardal, Vrk.
F.f. Arb. Johannes Bentsen, Sagbr. og Marie Nilsdatter Vrk.'s 
Nils. Fadd: Kone Maren Anne Gundersd. Vrk., pige Gunhild Johannesd., Sagbr., Arb. Ole Kristensen do., Arb. Nils Andersen do.
 


Familie 12b.
Sagene 1891. Husmansplass med have (litt jord).

Hustømmermand (tømrer)
Anders Olsen Skaardal fra Skordal lille f. 9/4-1835 d. 11/10-1913 på Sagene av "Hjertefeil", s.a. Ole Evensen Skordal.
g. i Holla 15/12-1871 m.
Margit Nilsdatter fra Follebu i Gausdal, Oppland f. 15/10-1832 d. 29/5-1915 på Sagene av "Hjertelammelse", d.a. Nils Hansen Follebu, Gausdal.
Forlovere: "
Ole Olsen Vrk. og Gullik Pedersen Sagbruget."
1. Anne Andersdatter f.
20/7-1873 g.m. sagarbeider Edvard Johnsen. Se Familie 29 - Sagene 1920.
2. Nils Andersen f. 4/8-1876. "Vealegger" i 1891.

F.f. Anders Olsen Sagb. og Margit Nilsdatters Anne: Sigrid Nilsd. Sagb., Gunhild Olsd. Uhlefos, Skibsbygmester Anders Olsen Sagb., Even Olsen Vrk., Simon Bentsen Sagb.
F.f. Anders Olsen Sagb. og Margit Johannesdatters(!) 
Nils: Sigri Johannesd.(!) Sagb., Sofie Simonsd. ditto, Bent Johannesen ditto, Anders Andersen ditto, Hans Andreasen Fiskestigen.

Margit Nilsdatter kom med sin søster Sigrid og hennes familie til Sagene i 1861. Se Familie 6 - Sagene 1865.

De bodde her også i 1910.


Familie 13.
Sagene 1891.

Her var oppført Kristian Odin Olsen med familie f. 11/5-1838. Se Familie 28 - Sagene 1875.

Losjerende her i 1891:
Marie Andersdatter, Ugift, Adskilligt Dagarbeide ved Sagbruget og Husgjerningsarbeide, f. 1841 i Holden.
Nils Kristensen hennes sønn. Ugift, Dagarbeider. Har delvis Fattigunderstøttelse f. 1876 i Holden.
Johan Jacob Andersen, Enkemand, Graastensmurer ved Kanalanlegget f. 1832 i Tanum, Sverige. Metodist.
Anne Karine Nilsdatter, Ugift, Sypige, f. 1846 i Holden.


Familie 14.
Sagene 1891. Lindalen.

Sagmester
Ole Pedersen Lindalen fra Lindalen under Ulefoss f. 24/12-1859, s.a. Peder Andersen Lindalen. Se Familie 29 - Sagene 1875.
g. i Holla 18/9-1885 m. Anne Marie Isaksdatter fra Gruvehaugen under Fen nedre f. 21/12-1865, d.a. Isak Isaksen Gruben.
Forlovere: "
Arb. John Halvorsen Sagbr. og arb. John Isaksen Gruben."
1. Martha Pauline Lindalen f. 30/5-1886.
2. Peder Lindalen f. 19/8-1888.
3. Isak Lindalen f. 20/3-1891.
4. Magnus Andreas Lindalen f. 8/9-1893.
5. Anne Marie Lindalen f. 25/6-1895.

F.f. Arb. Ole Pedersen Lindalen Sagbr. og Anne Marie Isaksdatter Grubens Martha Pauline: Ingeborg Andersd. Gruben, Karen Nilsd., John Halvorsen Lindalen, Andreas Pedersen ditto, John Isaksen Gruben.
F.f. Sagmester Ole Pedersen Sagbr. og Anne Marie Isaksdatters 
Peder: Anne Pedersd. Evjen, Hanna Kristensd. Sagbr., Vetle Hansen Namløshagen, Andreas Pedersen Sagbr., og Anders Pedersen Sagbruget.
F.f. Sagarb. Ole Pedersen Lindalen, Sagbr. og Anne Maria Isaksdatters 
Isak: Martine Olsd. Sagbr., Andrine Rasmusd. Vrk., John Isaksen Vrk., John Halvorsen Evjen og Isak Isaksen Gruben.
F.f. Sagarb. Ole Pedersen Lindalen Sagbr. og Anne Marie Isaksdatters 
Magnus Andreas: Karen Nilsd. Sagbr., Marie Halvorsd. do., Anders Pedersen Lindalen, Elvelandet, Andreas Nilsen Sagbr., Halvor Hansen do.
F.f. Sagbrugsarb. Ole Pedersen Lindalen, Sagbr. og Anna Marie Isaksdatters 
Anne Marie: Kone Ingerid Isaksd., pige Anna Andersd., Tømmermand Jon Halvorsen Ulefos, Sagarb. Anders Pedersen do., Sliberiarb. Anders Nilsen do.

Hans gamle mor, enke Marthe Olsdatter f. 26/8-1824 på Sagene, bodde her hos sin sønn og hans familie i januar 1891.


Familie 15.
Sagene 1891. "Butikken på bruenden".


Butikken "på bruenden". Detalj fra større foto i Holla historielags arkiv.

Handelsbestyrer af Forbundsforening, Assortert Forretning
Jacob Nilsen fra Fossum i Gjerpen f. 22/6-1857, s.a. maskinist Nils Mortensen og Gunhild Pedersdatter.
g1g i Brevik 8/5-1883 m. Anne Marie Johnsen f. ca. 1859 i Brevik d. 27/8-1886 i V. Porsgrunn av "barselfeber", d.a. smed John Kittilsen.
Forlovere: "Brudens Fader og Peder Pedersen fra Porsgrund."
g2g i Porsgrunn 14/3-1890 m. Caroline Marie Skanke fra Porsgrunn f. ca. 1851, d.a. skibsfører Knud J. Schanke.
Forlovere: "Skibsreder W. Wright og Morten Nielsen, Porsgrund."
1. Alma Helfrida Thales Nilsen f. 11/3-1884 i V. Porsgrunn.
2. Gotfred Kiærmann Nilsen f. 18/2-1885 i V. Porsgrunn.
3. Anne Marie Nilsen f. 22/8-1886 i V. Porsgrunn.
Barn i 2. ekteskap:
4. Caroline Marie Nilsen f. 4/8-1890 i V. Porsgrunn.

F.f. Kjøbmand Jakob Nielsen og Hust. Anne Marie f. Johnsens Alma Helfrida Thales: Mad. Karen Marie Kittilsen, Ingeborg Nielsen, John Kittilsen, Peter Johnsen, Faderen.
F.f. Kjøbmand Jakob Nielsen og Hust. Anne Marie f. Kittilsens Gotfred Kiærmann: Kone Gunhild Pedersd., Ingeborg Nilsen, Nils Mortensen, Hans Nilsen.
F.f. Kjøbmand Jakob Nielsen og Hust. Anne Marie f. Kittilsens Anne Marie: Andrine Nilsen, Ingeborg Nilsen, Peder Reiersen, Morten Nilsen.
F.f. Handelsmand Jacob Nilsen og Hustr. Caroline f. Schankes Caroline Marie: Skibsreder Wilhelm Wright, Former Nils Mortensen, Handelsmand Jakob Nilsen, Fru Ida Olsen, Frøken Karen Wright.

Tjenestepige Josefine Marie Johnsen f. ca. 1874 i Porsgrunn.

Kilde, i tillegg til FT 1891, kirkebok for V. Porsgrunn (1878-1895), for Brevik (1882-1900).
Ved hans andre vielse, var det nevnt at han ble konfirmert i Skien kirke.

Det ser ut som om handelsmannen Jacob Nilsen, som drev butikk på "Vessia" i Porsgrunn, ble tilkalt
av Aall for å overta denne butikken på Sagene, etter at den forrige driveren ble syk og døde i 1891.


Familie 16.
Sagene 1891. Hølen. Møllemesterbolig.

Her var oppført "Møllemester ved Ulefos Kornmølle" Hans Anundsen f. 14/6-1833, og hustru. Se Familie 25a - Sagene 1875.

Losjerende, Erik Sigurdsen, hørende til Familien. Graastensmurer ved Kanalanleget f. 1863 i Sauherad.

Andre losjerende samme år:
Gunder Aasmundsen, Gift, Jernstøberiarbeider ved Jernværk, f. 1860 i Holden.
Anne Marie Hansdatter, Hustru, f. 1862 i Solum.
Hans Abraham Gundersen, Søn, f. 1888 i Holden.
Mari Larsdatter, Enke, Forskjelligt Dagarbeide ved Ulefos Gaard, f. 1828 i Lunde.
Kirsti Anundsdatter, Ugift, hørende til Familien, Strikning, Bærplukning til Høsten, f. 1831 i Bø.


Familie 17.
Sagene 1891.

Dagarbeider ved sagbruget og høvleriet, husleier O. Johnsen f. ca. 1846 i Kviteseid.

(Mrk. Det er ikke godt å vite hvem denne personen kan være. GS.)


Familie 18.
Sagene 1891.

Her var oppført Ingeborg Maria Gundersdatter, enka etter møller Peder Kjøstolsen. Se Familie 46 - Sagene 1865.

Og følgende:
Peder Eriksen, Enkemand, enslig Logerende, Fattigforsørgelse, f. 1813 i Holden. Midlertidig Ophold Skien.
Maria Johannesdatter, Ugift, enslig Logerende, Bestyrerske ved Meieri, f. 1827 i Holden.
Samt enkas 2 hjemmeværende barn:
Peder Pedersen, Ugift, Sagarbeider ved Sagbrug, f. 1863 i Holden.
Gurine Pedersdatter, Datter, Ugift, Husgjerningsarbeide, Vasking, strygning, strikning m.v., f. 1869 i Holden.


Familie 19a.
Sagene 1891. Hølen.

Her var oppført enka etter skogfogd Gunder Olsen Hølen, Aaste Gurine Bentsdatter f. 1833. Se Familie 7 - Sagene 1865.
Hun hadde tittel "husmandsenke med Jord" og tok inn losjerende.

På besøk var:
Hennes ene datter, Inger Marie Gundersdatter f. 1865. Hun var husholderske hos Kanaldirektør ved Kanalanlæg. Bosted Ulefos Jernværk.
Hennes andre datter, Hanna Petrea Gundersdatter f. 1871. Ugift, Bibliotekbestyrer i Holla f. 1871.
Hennes ene sønn Hans Gundersen f. 1876.

Losjerende:
Uk. Morten Ingebredtsen (Morten Ingebretsen) fra Brandvold, Hedmark f. 1873. Handelsbetjent ved Landhandleri.
Uk. Hans Torbjørnsen f. 1880 i Sauherad. Skoleelev ved privat Middelskole på Ulefos. Midlertidig opphold i Sauherad.


Familie 19b.
Sagene 1891. Hølen.

Hustømmermand (tømrer), senere byggmester
Johan Gundersen fra Hølen ved Sagene f. 29/6-1863, s.a. Gunder Olsen Hølen. Se Familie 8 - Sagene 1865.
g.m.
Kirsten Marie Nilsdatter fra Brevik f. 1868.

Hans søster Hanna Gundersen f. 1871 i Hollen bodde her i 1900.

Besøgende:
Nella Pedersdatter, Gift, Forsørget av Hustømmermand, f. 1859 i Holden. Bosted Hammerstad i Holden.
Lars Jensen, hendes Søn, f. Juni 1890 i Holden. Bosted Ytterbø.


Familie 20.
Sagene 1891. Gartnerbolig.

Privat gartner hos godseier, husmand med jord
Johan Frederik Pettersen fra "Tuna Kalmer len.", Sverige f. ca. 1860.
g.m. Klara Marie Paulange Andersen fra Hvaler i Østfold(?) f. ca. 1869.
1. Charles Frederik Pettersen f. aug. 1889 i Holla.


Familie 21.
Sagene 1891.

Sagbrugsformand, mekaniker
Johan Anthon Hansen f. ca. 1851 i Christiania. Midlertidig Ophold Christiania.
g.m. Jørgine Nilsen f. 1841 i Christiania.
1. Anna Mathilde Hansen f. 1877 i Christiania.

Losjerende:
Ingeborg Halvorsdatter, Ugift, Strikkerske, Logerende, f. 1864 i Saude (Sauherad).
Anna Thomassen, Ugift, Logerende, Skoleelev ved Middelskole, Forsørges af Hotelvert, f. 1875 i Hiterdal (Heddal. G.S.). Midlertidig Ophold Furuheim, Hitterdal.
Einar Thomassen, Ugift, Logerende, Skoleelev ved Middelskole, Forsørges af Hotelvert, f. 1880 i Hiterdal. Midlertidig Ophold Furuheim, Hitterdal.
Anlaug Mathiasdatter, Ugift, Logerende, Skoleelev ved Middelskole, Forsørges af Gaardbruger, f. 1876 i Hiterdal.


Familie 22.
Sagene 1891.

Her var oppført tresliberiarbeider Nils Bentsen (ugift) f. 10/2-1870, med sin mor, enke Maren Simonsdatter og sin søster Johanne.
Nils Bentsen
f. 10/2-1870 d. 27/6-1936. Flytta til Nedre Eiker (Solbergelva) i Buskerud før 1900. Døde der som stenhugger. Ugift.

Se deres opphav i Familie 12 - Sagene 1845.


Familie 23.
Sagene 1891. Kuskebolig.

Her var dette året oppført herskabskusk hos Godseier, Aron Fagerberg fra Sverige. Se Lannav. 126?

Aron Fagerberg ble seinere snekker og etablerte Ulefoss Trevarefabrikk på Lanna. 
Trevarefabrikken (8/107), Lannav. 128, brant ned den 10/2-1954.


Familie 24.
Sagene 1891.

Her var oppført dampskibsfører Bent Bentsen f. 9/2-1838 med familie. Se Familie 22 - Sagene 1875.


Familie 25.
Sagene 1891.

Her var oppført landhandler John Olsen f. 2/3-1815 d. 19/1-1891 på Sagene av "Hjerteslag", s.a. Ole Johnsen Hølen. Se Familie 2 - Sagene 1822.

Se Familie 21 - Sagene 1875.


Familie 26.
Sagene 1891. Hølen ved Eidshaug. Kanalarbeiderfamilie.

Materialforvalter ved Nordsø - Bandak Kanalanlægget
Frederik Kristian Lied f. 1833 i Næsset (Møre og Romsdal. G.S.).
g.m.
Marit Olsdatter f. 1834 i Næsset.
1.
Marie Frederikke Lied f. 1875 i Molde.
2.
Bolette Katrine Lied f. 1877 i Molde.
3.
Trygve Lied f. 1881 i Kristiansund.

Besøgende: Hilda Olsen Hjorth, Ugift, Lærerinde ved Privatskole, f. 1863 i Christiania. Bosted Christiania.


Familie 27.
Sagene 1891. Hølen ved Eidshaug. Kanalarbeiderfamilie.

Smed ved Norsø - Bandak Kanalanlægget
Karl Andersson Sundelin f. 1853 i Sverige.
g.m.
Anne Sofie Olsdotter f. 1857 i Tjose i Brunlanes.
1.
Karl Johan Karlsen f. 1879 i Kville sogn, Sverige.
2.
Anna Maria Karlsdatter f. 1881 i Stavern g.m. sjømann Marthin Nilsen Dahl fra Bamble.
3.
Oskar Adolf Sundelin f. 1883 i Bamble.
4.
Mathilde Otilie Karlsdatter f. 1885 i Bamble.
5.
Albert Karinius Sundelin f. 10/2-1888 i Holla.
6.
Lovise Sofie Karlsdatter f. 10/9-1890.
7. Viktor Emanuel Sundelin f. 11/10-1892.
8. Bertha (tvilling) f. 22/5-1895.
9. Dorthea Sundelin (tvilling) f. 22/5-1895.
10. Emma Therese Sundelin f. 23/10-1896.
11. Inga Elise Sundelin f. 30/11-1898.

F.f. Kanalarb. Karl Andersen Sundelin, Kringleføt og Anne Sofie Olsdatters Albert Karinius: Barnets Moder, Mari Johnsd. Heisholt, Viktor Tunkvist Brekke, Gustav  Jacobsen ditto og Isak Isaksen ditto.
F.f. Kanalarb. Karl Andersen Sundelin, Hølen og Anne Sofie Olsdatters 
Lovise Sofie: Grethe Svendsd. Eishaug, Inger Østensd. do., Martin Jørgensen do., Halvor Østensen do. og Ole Strøm Solvold.
F.f. Slusevogter Karl Anderson Sundelin, Hølen og Anne Sofie Olsdatters 
Viktor Emanuel: Bina Torkildsen Hølen, Josefa Østensen do., Østen Stensen do., Søren Reisersen Vrangfos, Faderen.
F.f. Slusevogter Karl Andersen Sundelien og Anne Sofie Olsdatters Tvillinger 
Bertha: Kone Gunda Nilsd., Vrangfos, Josefa Stensen, Hølen, Arb. Østen Stensen do., Søren Reiersen do., Peder Kristoffersen.
F.f. Slusevogter Karl Andersen Sundelien og Anne Sofie Olsdatters Tvillinger 
Dorthea: Moderen, pige Inger Stensen, Hølen, Lars Anstensen, Vrangfos, Karl Karlsen do., Faderen.
F.f. Slusevogter Karl Anderson Sundelin, Hølen og Anne Sofie Olsdatters 
Emma Therese: Inger Tobine Totkildsd. Hølen, Anne Marie Karlsd. do., arb. Østen Stensen do., Faderen, arb. Jarl Johan Karlsen do.
F.f. Slusevogter Karl Andersen Sundelin, Hølen og Anne Sofie Olsdatters 
Inga Elise: Anlaug Nilsd. Eie, Pige Marie Halvorsd. do., Slusemester Lars Anstensen Vrangfos, Oskar Adolf Karlsen, Eidsfos, Faderen.

Denne familien kom til Holla i 1887 fra Bamble. Da kom han som smed for å jobbe på sluseanlegget.
Allerede i 1892 hadde han fått arbeide som slusevokter ved Eidsfoss sluser.


Familie 28.
Sagene 1891. Hølen pr. Eidshaug.

Skomaker med jord, fløtningsmann, har losjerende
Østen Steensen fra Sagene f. 12/10-1829 d. 22/1-1910 på "Eisehoug", som gift flåtemann, s.a. Steen Østensen Eishoug/ Hølen. Se Familie 26 - Sagene 1835.
g. i Holla 6/1-1854 m. Anne Cathrine Hedevig Carlsdatter fra Kråkeføtt under Susås f. 14/2-1830 d. 19/12-1924, d.a. Carl Reiersen.
Forlovere: "Halvor Suusaas og Christen Nilsen Nyhuus."
1. Steen Østensen f. 18/2-1854.
2. Hans Carl Østensen f. 22/3-1856.
3. Jørgen Østinius Østensen f. 26/3-1858.
4. Ingeborg Østensdatter f. 3/10-1860 g.m. skredder Ole Martinius Striken. Se Odden.
5. Halvor f. 24/12-1862 d. 26/12-1866 på "Hølen pr. Eishoug under Ulefos", 4 år gml.
6. Kirsten Marie f. 30/12-1864.
7. Halvor Østensen f. 5/11-1866. Hjemme i 1891.
8. Kirstine Annette Østensdatter f. 23/12-1870.
9. Kirsten Marie Østensdatter f. 6/1-1871 g.m. Svenning Svenningsen. Se Sannesmoen under Sannes nedre.
10. Inger Jensine Østensdatter f. 27/10-1873. Hjemme i 1891.
11. Hedvig Josefa Østensdatter f. 12/5-1875. 1891: "Midlertidig Ophold Christiania."

F.f. Husmand Østen Steensen Hølen og Anne Catrine Hedevig Carlsdatters Steen: Aaste Steensd. Nyhus, Maria Johansd. Ulefos gaard, Christen Nilsen Nyhuus, Halvor Christensen Eishaug, Jens Carlsen Tufte.
F.f. 
Huusm. Østen Steensen Hølen og Anne Catrine Hedevig Carlsdatters Hans Carl: Ingebor Jørgensd. Hølen, Ingri Saamundsd. Eishoug, Carl Reiersen, Christen Nilsen Nyehuus og Jens Carlsen Hougen.
F.f. Østen Steensen Hølen og Hedevig Carlsdatters Jørgen Østinius: Ingeborg Jørgensd. Hølen, Kristine Hartvigsd. Espevalen, Carl Reysersen Otterkjær, Christen Nilsen Nyhuus, Jens Carlsen Otterkjær.
F.f. 
Østen Stensen Hølen og Anne Catrine Hedvig Carlsdatters Ingebor: Ingri Saamundsd. Eishoug, Inger Stensd. ditto, Carl Reiersen Krageføt, Jens Carlsen Heisholt, Christen Nilsen Nyhuus.
F.f. Husmand Østen Stensen Hølen og Anne Catrine Hedevig Carlsdatters 
Halvor: Kristiane Hartvigsd. Heisholt, Inger Stensd. Hølen, Kristen Nilsen Nyhus, Carl Reyersen Kragefødt, Jørgen Stensen Hølen.
F.f. Husm. Østen Stensen Hølen og Anne Catrine Hedevig Carlsdatters 
Kirsten Marie: Aaste Stensd. Nyhus, Inger Stensd. Nyhus, Carl Reyersen Krageføt, Jens Carlsen Vrk., Knud Jacobsen Romnæs.
F.f. Husm. Østen Steensen Hølen og Anne Catrine Hedevig Carlsdatters 
Halvor: Aaste Stensd. Nyhuus, Inger Steensd. Saugbr., Carl Reiersen Krageføt, Jens Carlsen Vrk., Jørgen Steensen Uhlefoss.
F.f. 
Østen Stensen Hølen og Anne Catrine Hedvig Carlsdatters Kirstine Annette: Christiane Hartvigsd. Vrk., Asberg Emanuelsd. Moen, Carl Reiersen Nomme, Jørgen Stensen Nyhuus, Sten Østensen Heisholt.
F.f. Husm. Østen Stensen Hølen og Anne Katrine Hedevig Karlsdatters 
Kirsten Marie: Kristine Hartvigsd., Asber Imanuelsd., Karl Reiersen, Jørgen Steensen, Steen Østensen.
F.f. 
Flaademand Østen Steensen Hølen og Anne Catrine Hedevig Carlsdatters Inger Jensine: Inger Steensd. Briskemyhr, Ingeborg Christensd. Nuhuus, Jens Reiersen Kaasa, Hans Østensen og Jørgen Østensen Hølen.
F.f. Huusm. Østen Stensen Hølen og Anne Catrine Hedevig Carlsdatters 
Hedevig Josefa: Inger Stensd. Hægna, Berthine Olsd. Krageføt, Christen Nilsen Nyhuus, Jørgen Stensen Hølen, Jørgen Østensen Hølen.

Besøkende i 1891: Olaf Pedersen, Ugift, Jordbrugsarbeider, f. 1862 i Hvideseid (Kviteseid. G.S.). Fast bosted: Minnesota i Amerika.

Losjerende i 1891:
Halvor Svenungsen, Ugift, Hustømmermand ved Kanalanlæg, f. 1860 i Lunde. Midlertidig Ophold Skauen i Holden.
Frederick Iversen (Fredrik Iversen), Ugift, Graastensmurer ved Kanalanlægget, f. 1851 i Sverige.
Karl Iversen, Ugift, Stenarbeider ved Kanalanlæg, f. 1866 i Sverige.
Olavus Larsen, Ugift, Stenarbeider ved Kanalanlæg, f. 1844 i Enebak (Enebakk i Akershus. G.S.). Midlertidig Ophold Laurvig.
Erik Gustav Edholm, Ugift, Stenarbeider ved Kanalanlæg, f. 1868 i Sverige. Fast bosted: Eidshaug i Holden.
Ole Gabriel Pettersen, Ugift, Veiarbeider ved Kanalanlæg, f. 1857 i Vefsen (Vefsn, Nordland. G.S.). Fast bosted: Eidshaug i Holden.
Hans Torkelsen (Hans Torkildsen), Ugift, Kanalarbeider, f. 1869 i Saude (Sauherad). Bosted: Storlid, Saude, Telemarken.
Hans Larsen, Ugift, Stenarbeider ved Kanalanlæg, f. 1852 i Bohuslen, Sverige.
Hans Gundersen, Ugift, Stenarbeider ved Kanalanlæg, f. 1859 i Lunde. Bosted Rønningen i Lunde.
Karl Gjertsen, Gift, Stenhugger ved Kanalanlæg, f. 1854 i Askim i Smaalenene (Askim i Østfold. G.S.).


Familie 29.
Sagene 1891. Eishaug.

Stenarbeider ved kanalanlæg
Martin Jørgensen fra Råde i Østfold (Smålenene) f. 1865.
g.m. Grete Julie Svensdatter fra Råde f. 1863.
1. Johan Marinius Martinsen, Søn, f. 1887 i Christiania.

To ugifte gråstensarbeidere som losjerte her i 1891:
Tollef Andersen f. 1843 i Sverige.
Oskar Fager f. 1868 i Sverige.

Denne familien hadde flytta ut av Holla innen folketellinga 1900.


Familie 30.
Sagene 1891. Fiskestigen.

Her var oppført høvleriarbeider og enkemann Ole Hansen Fiskestigen med 5 barn. Se Familie 17 - Sagene 1875.

Tjenestepike i 1891: Anne Martine Isaksdatter f. 1875 i Holla. Kreaturstell og husarbeide.


Familie 31.
Sagene 1891. Plass med jord.

Smed ved sagbrug og tresliperi, husmann med jord
Isak Andersen fra Kirkesletta (under Gjærum?) i Solum f. 16/4-1836*, s.a. Anders Johnsen Kirkesletta.
g. i Holla 25/9-1863 m. Marthe Kirstine Jørgensdatter fra Tinholt f. 16/3-1842*, d.a. Jørgen Jørgensen Tinholt.
Forlovere: "
Lars Andersen Klovedal og Isak Pedersen Siljan af Solum."
1. Ingeborg Kirstine f. 9/7-1864 (dpt. i Helgen).
2. Jørgen Isaksen f. 4/1-1867. Sagbrugssmed i 1891.
3. Anders Isaksen f. 22/5-1870. Smedreng i 1891.
4. Ingeborg Kirstine Isaksdatter f. 13/6-1873 g.m. Hans Olsen Fiskestigen (Hans Olsen Solvold). Se Vesthagvegen 9 under Søve.
5. Anne Marthine Isaksdatter f. 16/4-1875 (KB: 6/4) g.m. Knut Olsen Traaen. Se Vesthagv. 22 under Søve.
6. Hanna Jacobine Isaksdatter f. 1/9-1877.
7. Jacob f. 30/11-1880 d. 6/1-1881 på Sagene.
8. Johanne Marie Isaksdatter f. 18/12-1881 g.m. Theodor Thomassen. Se Familie 18 - Sagene 1910.
9. Jacob Isaksen f. 14/1-1885.

F.f. Smed Isak Andersen Skjørholt og Marte Kirstine Jørgensdatters Ingeborg Kirstine: Anne Jensd. Gjærum, Kirsti Pedersd. Gjærum, Anne Jørgensd. Tinholt, Anders Jensen Gjærum, John Andersen ditto, Jørgen Jørgensen Tinholt.
F.f. Isak Andersen Skjørholt og Marte Kirstine Jørgensdatters 
Jørgen: Kirsti Pedersd. Gjærum, Berthe Marie Jørgensd. Tinholt, Jacob Andersen og John Andersen Gjærum, Jørgen Jørgensen Tinholt.
F.f. Smed Isak Andersen Haavet og Marthe Kirstine Jørgensdatters 
Anders: Ingeborg Halvorsd. Tinholt, Berthe Maria Jørgensd. ditto, John Andersen Gjærum, Jacob Andersen Gjærum, Anders Johnsen ditto.
F.f. Isak Andersen Haavet og Marthe Kirstine Jørgensdatters 
Ingeborg Kirstine: Ingeborg Halvorsd. Tinholt, Berthe Maria Jørgensd. ditto, Jørgen Jørgensen ditto, Simon Andersen Klovedal, Simon Simonsen ditto.
F.f. Isak Andersen Haavet og Marthe Kirstine Jørgensdatters 
Anne Marthine: Ingeborg Kirstine Halvorsd. Tinholt, Ingeborg Johnsd. Gjærum, Jørgen Jørgensen Tinholt, John Gundersen Holtenhagen, Anders Johnsen Gjærum.
F.f. Smed Isak Andersen Sagbruget og Marthe Kirstine Jørgensdatters 
Hanna Jacobine: Ingeborg Halvorsd. Tinholt, Andrea Nilsd. Vrk., Peder Andersen Skippervold, John Gundersen Hollenhagen, Johannes Bentsen Sagb.
F.f. Smed Isak Andersen Sagbr. og Marthe Jørgensdatters 
Jacob: (Ingen faddere). Hjemmedøbt af Gjordemoderen, død 6te Januar. Død uden at komme i Kirke.
F.f.
Smed Isak Andersen Sagbr. og Marthe Kirstine Jørgensdatters Johanne Marie: Barnets Moder, Maren Bentsd. Sagbr., Peder Andersen Skippervold, Stian Anundsen Sagbr., Kristen Kjøstolsen Sagbr.
F.f. Smed Isak Andersen Sagbr. og Marthe Kirstine Jørgensdatters 
Jacob: Anne Jørgensd. Skippervold, Gurine Pedersd. Sagbr., Anders Andersen Borgen, Jørgen Isaksen Sagbr., Bent Bentsen yngre Sagene.
 


Familie 32.
Sagene 1891.

Her var oppført filemester og enkemann Johan MathiassenSe Familie 14 - Sagene 1875.


Familie 33.
Sagene 1891.

Sagmester
Even Andersen fra Sagene f. 29/1-1841 d. 17/8-1922 på Sagene av "Hjertelammelse", s.a. Anders Larsen. Se Familie 24 - Sagene 1835.
g. i Holla 7/9-1870 m. Karen Taraldsdatter fra Sagene f. 29/10-1847 d. 7/4-1914 på Sagene av "Hjertelammelse", d.a. Tarald Jensen. Se Familie 7 - Sagene 1845.
Forlovere: "
Knud Torstensen Kaasene og Peder Nilsen Hammerstad."
1. Anders Evensen f. 13/8-1876. Se Familie 14 - Sagene 1920.
2. Laurine Jensine Evensdatter f. 3/5-1881.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Even Andersen Sagb. og Karen Taraldsdatters Anders: Margith Andersd. Kaasene, Anne Pedersd. Sagb., Peder Andersen ditto, Christen Nilsen Langjordet, Jens Taraldsen Sagb.
F.f. Sagmester Even Andersen Sagb. og Karen Taraldsdatters 
Laura Jensine: Marthe Olsd. Lindalen, Gunnild Hansd. ditto, Knud Torstensen Kaasene, John Halvorsen Lindalen, Ole Pedersen Lindalen.

De hadde ei ku i 1875.


Familie 34.
Sagene 1891.

Bord- og plankearbeider ved sagbrug, Christen Pedersen (Kristen Pedersen) f. 14/12-1848 på Langjordet under Fosse d. 30/9-1924 på Sagene av "Hjertelammelse". Ugift.

Han var s.a. Peder Christensen. Se Familie 8 - Sagene 1845.


Familie 35.
Sagene 1891. Husmannsplass med jord (trolig Stoa).

Her var oppført "Bord- og plankearbeider", samt "træstofarbeider" (sliperiarb.) Hans Hansen fra Melum i Solum f. ca. 1836 med familie.

Se Familie 31 - Sagene 1875.


Familie 36a.
Sagene 1891. Arbeiderbrakka..

Her var oppført "ladningsarbeide af Bord, Plank og Træstof ved Sagbrug" Jens Olsen f. 1854, med familie. Se Familie xx - Sagene 1900.

Losjerende 1891:
Karen Marie Nilsdatter f. ca. 1841 i Holla. Tildels Husholderske ved Hotel og andet Dagarbeide.


Familie 36b.
Sagene 1891.

Her var oppført den forlatte kona til møller Tarald Jensen, Ingeborg Jensdatter. Hun levde nå av å ta inn innlosjerende. Se Familie 7 - Sagene 1845.

Christian Mikkelsen, Ugift, Logerende, Sliberiarbeider ved Træsliberi, f. 1867 i Hvideseid (Kviteseid). Midlertidig Fraværende: Hvideseid.
Mikkel Ellingsen, Ugift, Logerende, Indpakker af Sliberistof ved Træsliberi, f. 1874 i Hvideseid. Midlertidig Fraværende: Hvideseid.


Familie 37.
Sagene 1891. Arbeiderbolig (Brakka).

Sliperiarbeider, husmann med have
Karl Hansen fra Sagene f. 16/12-1867, s.a. arbeider Hans Johnsen. Se Familie 24 - Sagene 1865.
g. i Holla 28/12-1888 m. Gurine Thomasdatter fra Verket f. 17/1-1869, d.a. Thomas Larsen. Se Familie 37 - Verket 1845.
Forlovere: "
Johan Nilsen Vrk. og Andreas Kristoffersen Vrk."
1. Marie Kaspara f. 1/9-1889.
2. Hans Thoresius Karlsen f. 9/12-1890.
3. Kristian Magnus Karlsen f. 28/1-1892.
4. Georg Johan Karlsen f. 24/2-1896.
5. Gustav Adolf Karlsen f. 6/5-1898.
6. Konstanse Elisabeth Karlsen f. 30/11-1900 i Haugene, Omdalsstrand i Solum.
7. Betzy Kaspara Karlsen f. 9/7-1906 på Sprerrebakken.

F.f. Arb. Karl Hansen Sagbruget og Gurine Thomasdatters Marie Kaspara: (Ingen faddere). Hjemmedøbt af Skolelærer K. Halvorsen. Død før Bekræftelse i Kirken.
F.f.
Arb. Karl Hansen Sagbr. og Gurine Thomasdatters Hans Thoresius: Hansine Nilsen Sagbr., Peder Pedersen do., Kirsten Hansen Vrk., Johan Nilsen do. og Andreas Thomassen Værket.
F.f. Sagarb. Karl Hansen Sagbr. og Gurine Thomasdatters 
Kristian Magnus: Thor Halvorsen Sagbr., Lars Olsen do., Andreas Thomassen Vrk., Anne Thomasd. Vrk., Andrea Rasmusd. Sagbruget.
F.f. Dagarb. Karl Hansen, Sagbr. og Gurine Thomasdatters 
Georg Johan: Johannes Andersen, Sagbr., Thor Halvorsen, do., Andreas Thomassen Vrk., Anne Thomassen Vrk., kone Andrea Rasmussen Sagbr.
F.f. Sliberiarb. Karl Hansen Sagbr. og Gurine Thomassens 
Gustav Adolf: Josefine Pedersen, Marie Aasmundsd. Vrk., Arb. Andreas Thomassen Vrk., Sliberiarb. Johannes Andersen  Sagbr.

Denne familien flytta til Skotfoss-området før folketellinga 1900 ble holdt.


Familie 38.
Sagene 1891. Arbeiderbolig (Brakka).

Sliperiarbeider
Hans Andreassen fra Fiskestigen under Sagbruket f. 4/11-1856 d. 17/11-1892 på Sagene av Tuberkulose, s.a. Andreas Hansen Fiskestigen. Se Familie 40 - Sagene 1865.
g. i Holla 27/12-1882 m. Hansine Nilsdatter fra Sagbruket f. 11/6-1855 d. etter 1928, d.a. Nils Johannesen. Se Familie 16 - Sagene 1845.
Forlovere: "Tron Pedersen Værket og Kristen Johannesen Strømodden."
1. Andreas Hansen f. 23/10-1883.
2. Nils Hansen f. 12/2-1885. Arbeidet på sagbruket i 1900.
3. Karl Johan Hansen f. 16/2-1887.
4. Kirsten Marie Hansdatter f. 30/9-1888.
5. Aagot Mathilde Hansdatter f. 19/8-1890.
6. Anna Hansine Andreassen f. 18/4-1892 g. i Holla 27/1-1917 m. tømmermann Hans Kristian Saamundsen Langjordet, s.a. Saamund Nilsen Langjordet under Fosse. Emigrerte til Amerika.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Træsliber Hans Andreassen Sagbruget og Hansine Nilsdatters Andreas: Anne Nilsd. Vrk., Petrea Christensd. Sagbr., Hans Torstensen Vrk., Barnets Fader, Nils Andreassen Sagbruget.
F.f. Træsliber Hans Andreassen Sagbr. og Hansine Nilsdatters 
Nils: Anne Nilsd. Vrk., Thora Halvorsd. Vrk., Hans Torstensen Vrk., Nils Andersen Sagbr., Hans Olsen Sagbr.
F.f. Arbeider Hans Andreassen Sagbruget og Hansine Nilsdatters 
Karl Johan: Anne Nilsd. Vrk, Ingeborg Halvorsd. Vrk., Hans Thorstensen Vrk., Nils Andreassen Sagbr. og Hans Olsen ditto.
F.f. Træsliber Hans Andreassen Sagbruget og Hansine Nilsdatters 
Kirsten Marie: Ingeborg Halvorsd. Sagbr., Hanna Olsd. Fiskestigen, Hans Thorstensen Vrk., Nils Andreassen Sagbr., og Hans Olsen Sagbruget.
F.f. Arb. Hans Andreassen Sagbr. og Hansine Nilsdatters 
Aagot Mathilde: Ingeborg Halvorsd. Sagbr., Marie Olsd. Fiskestigen, Elling Olsen do., Hans Thorstensen Vrk. og Nils Andreassen Sagbruget.
F.f. Sliberiarb. Hans Andreassen Sagbr. og Hansine Nilsdatters 
Anna Hansine: Ingeborg Halvorsen Sagbr., Ingeborg Isaksen do., Søren Kristensen Sagbr., Peder Pedersen do. og Hans Olsen Sagbruget.

Losjerende i 1891: Enka Inger Marie Simonsdatter f. 1822 i Skien. "Har fattigunderstøttelse".


Familie 39.
Sagene 1891. Arbeiderbolig (Brakka).

Her var oppført "Høveltandsliber" ved høvleri
Andreas P. Lindalen fra Lindalen ved Sagene f. 10/10-1866 d. 13/10-1928, s.a. Peder Andersen Lindalen. Se Familie 29 - Sagene 1975.
g. i Holla 3/9-1886 m. Karen Nilsdatter f. 16/9-1864 d. 24/7-1947, d.a. Nils Nilsen Hægna og Inger Kirstine Johnsdatter.

Se denne familien i Lannav. 124 under Ø. Heisholt.


Familie 40.
Sagene 1891. Arbeiderbolig (Brakka).

Bord- og plankearbeider ved Sagbrug
Karl Hansen f. 5/7-1861 på Gudmundsbekk under Tinholtstul d. 13/1-1894 på Sagene av "Tæring", s.a. arbeider Hans Hansen Torgersrud i Heia und. Tveitan og Anne Elisabeth Andersdatter Steinhaug i Lunde.

g. i Holla 15/10-1886 m. Else Maria Thomasdatter fra Heggemoen(B) under Tvara f. 19/12-1861, d.a. husmann Thomas Thomassen og Mari Hansdatter.
Forlovere: "
Hans Hansen Ulefos og Hans Thorstensen Ulefos."
1. Hans Karlsen f. 20/7-1887. Sagbruksarbeider.
2.
Marianne Karlsdatter f. 3/5-1890.

Han ble konfirmert i Bø krk. 1875. Hun i Holla. Hun var i tjeneste på Espevalen før de ble gift.

F.f. Arb. Karl Hansen Sagbruget og Marie Thomasdatters Hans: Gunhild Hansd. Sagbr., Inga Olsd. af Porsgrund, Hans Hansen Sagbr., Thomas Thomassen ditto, Hans Thomassen ditto.
F.f. Arb. Karl Hansen Sagbr. og Maria Thomasdatters 
Mariane: Gunhild Hansd. Haugen, Hanna Hansd. do., Thomas Thomassen Sagbr., Hans Thomassen do. og Thomas Thomassen do.

Losjerende 1891:
Thomas Thomasen, Hustruens Fader, Enkemand, Dagarbeider, f. 1823 i Lunde.

Hans Thomassen, Ugift, Sliberiarbeider ved Træsliberi, f. 24/6-1851 på Bjerva i Lunde (hennes bror).


Familie 41.
Sagene 1891. Arbeiderbolig (Brakka).

Her var oppført den forholdsvfis nygifte vedrensker ved sliperiet Karl Pedersen (Stoa) med familie. Se Familie 37 - Sagene 1910.


Familie 42.
Sagene 1891. Arbeiderbolig (Brakka).

Verksarbeider, sagarbeider
Nils Johannesen Kabbe fra Verket f. 7/11-1862 d. 28/8-1925 på Sagbruket av kreft, s.a. Johannes Olsen Kabbe. Se Familie 30 - Verket 1891.
g. i Holla 6/11-1886 m. Marie Kristensdatter fra Nyhus under Eie øvre f. 28/12-1860 d. 16/12-1930, d.a. Christen Nilsen Nyhus.
Forlovere: "
Isak Andersen Ulefos og Johannes Pedersen Vrk."
1. Aasta Kabbe f. 23/11-1888 d. 17/5-1934 g. i Holla 18/9-1915 m. Johan Isaksen fra Fossum f. 19/1-1892. Se Fossum 1920. Gravlagt på Gjerpen i Skien.
2. Kristen N. Kabbe f. 30/11-1891. Gravlagt på Kronborg gamle.
3. Johannes f. 15/7-1894 d. 1/2-1916.
4. Agnes Kabbe f. 10/4-1897 d. 29/10-1969, g.m. Johan(?) Heisholt.
5. Olaf Nikolai Kabbe f. 1899 ved Barkevik i Brunlanes.
6. Ingolf Kabbe f. 9/9-1904 d. 20/3-1987 g.m. Marie f. 29/7-1909 d. 14/3-2007.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Arb. Nils Johannesen Kabbe og Marie Kristensdatters Aaste: Inger Stensd. Heisholt, Ingeborg Kristensd. Sagbruget, Johannes Olsen Kabbe, Østen Stensen Eiselv og Nils Kristensen Sagbruget.
F.f. Arb. Nils Johannesen Sagbr. og Marie Kristensdatters 
Kristen: Anne Eriksd. Vrk., Ole Johannesen do., Anne Johannesen Sagbr., Nils Kristensen do. og Hans Nilsen Perskaas.
F.f. Sagarb. Nils Johannesen Kabbe, Sagbruget og Marie Kristensdatters 
Johannes: Anne Eriksd. Vrk., Inger Østensd. Eidshaug, Ole Johannesen Kabbe Vrk., Ole Thorsen Striken, Hans Nilsen Heisholtevje.
F.f. Sagarb. Nils Johannesen Kabbe, Sagbr. og Marie Kristensens 
Agnes: Inger Jakobsen, Kristine Kristensen, formand Johannes Olsen Kabbe, Vrk., former Ole Johannesen Kabbe, Vrk., snedker Theodor Olsen Berg (Mælum).
F.f. Sagarb. Nils Johannesen Kabbe, Sagene og Marie Kristensdatters 
Ingolf: Anne Eriksen Sagbr., Aaste Nilsen do., Ole Johannesen Kabbe Vrk. og Johannes Pedersen Vrk.

Denne familien flytta mot slutten av 1880-tallet til Barkevik i Brunlanes hvor Nils fikk jobb
.
Hjemlengselen ble nok for stor, og de flytta hjem igjen i 1902.

Andre i huset i 1891:
Nils Christensen, Husmoderens Broder, Ugift, Træsliberiarbeider, f. 1871 i Holla.
Kristine Kristensdatter, Hustruens Halvsøster, delvis Fattigunderstøttelse, f. 1882 i Holla.


Familie 43.
Sagene 1891. Arbeiderbolig (Brakka).

Her var oppført den nygifte høvleriarbeider Peder Tronsen fra Verket f. 25/7-1866 med frue fra Sagene. Se Familie 24 - Sagene 1900.


Familie 44.
Sagene 1891. Arbeiderbolig (Brakka).

Knut Olsen, Hovedperson, Enkemand, Bygningsmaler for egen Regning, f. 1854 i Siljord.
Anna Bergitte Knutsdatter, Datter, f. 1875 i Holden. Midlertidig Fraværende: Hegland i Lunde.
Nicoline Olette Knutsdatter, Datter, f. 1882 i Holden. Midlertidig Fraværende: Hegland i Lunde.

Ingeborg Olsdatter, Husfaderens Søster, Enke, Husholderske, f. 1852 i Siljord. Midlertidig Ophold Lunde.
Hanna Elise Nilsdatter, Datter, Husfaderens Søsterdatter, f. 1880 i Lunde. Midlertidig Ophold Lunde.


Familie 45.
Sagene 1891. Arbeiderbolig (Brakka).

Anders Nilsen, Hovedperson, Gift, Sliberiarbeider ved Træsliberi, f. 1858 i Holden.
Anne Karine Nilsdatter, Hustru, f. 1863 i Holden.
Nils Andersen, Søn, f. 1886 i Holden.
Gustav Andersen, Søn, f. 1888 i Holden.
Karen Nikoline Andersdatter, Datter, f. Juli 1890 i Holden.


Familie 46.
Sagene 1891. Arbeiderbolig (Brakka).

Anders Olsen, Hovedperson, Gift, Træsliberiarbeider, f. 1864 i Holden.
Johanne Kristensdatter, Hustru, f. 1861 i Lunde.
Hanna Terese Andersdatter, Datter, f. 1887 i Holden.
Anne Kristine Andersdatter, Datter, f. Juli 1889 i Holden.


Familie 47.
Sagene 1891. Arbeiderbolig (Brakka).

Halvor Nilsen, Hovedperson, Ugift, Høvleriarbeider, f. 1848 i Holden.
Kari Fransdatter, Enke, Hørende til Familien, Husgjerning og Kreaturstel(!), f. 1828 i Lunde.


Familie 48.
Sagene 1891. Arbeiderbolig (Brakka).

Kristen Kjøstolsen, Hovedperson, Enkemand, Sagbrugsarbeider, f. 1833 i Holden.
Kjøstol Kristensen, Søn, Ugift, Sagbrugsarbeider, f. 1859 i Holden.
Ole Kjøstolsen, Søn, Ugift, Træsliberiarbeider, f. 1865 i Holden.
Hanna Kristensdatter, Datter, Ugift, Husgjerningsarbeide, f. 1870 i Holden.
Hans Christensen, Søn, Ugift, Forskjelligslags Dagarbeide, f. 1873 i Holden.


Familie 49.
Sagene 1891. Arbeiderbolig (Brakka).

Teodor Nilsen, Hovedperson, Gift, Papgladtmester ved Træsliberi, f. 1843 i Høland, Akershus.
Agnette Nilsdatter, Hustru, f. 1848 i Søndreland, Søndre (Oppland).
Nils Torvald Teodorsen, Søn, f. 1876 i Søndre Land.
Inga Pauline Teodorsdatter, Datter, f. 1881 i Hiterdal (Heddal. G.S.).
Anna Oliana Teodorsdatter, Datter, f. 1881 i Hiterdal.
Ole Torinius Teodorsen, Søn, f. 1884 i Hitterdal.
Johan Emanuel Teodorsen, Søn, f. 1887 i Hitterdal.


Familie 50.
Sagene 1891. Arbeiderbolig (Brakka).

Kjøstol Pedersen, Hovedperson, Gift, Træsliberiarbeider, f. 1857 i Holden.
Anne Marie Olsdatter, Hustru, f. 1859 i Holden.
Peder Kjøstolsen, Søn, f. 1885 i Holden.
Ole Kjøstolsen, Søn, f. 1886 i Holden.
Andreas Kjøstolsen, Søn, f. 1888 i Holden.


Familie 51.
Sagene 1891. Arbeiderbolig (Brakka).

Ole Olsen, Hovedperson, Gift, Hustømmermand, f. 1854 i Hitterdal (Heddal).
Hanna Marie Halvorsdatter, Hustru, f. 1857 i Holden.
Ole Olsen, Søn, f. 1883 i Holden.
Halvor Olsen, Søn, f. 1886 i Holden.
Hilda Marie Olsdatter, Datter, f. April 1890 i Holden.


Familie 52.
Sagene 1891. Arbeiderbolig (Brakka).

Torsten Halvorsen, Hovedperson, Gift, Sagbrugsarbeider, f. 1860 i Saude (Sauherad). Midlertidig Ophold: Haugen i Saude.
Marte Hansdatter, Hustru, f. 1857 i Lunde.
Tone Danielsdatter, hendes Datter, f. 1885 i Lunde.
Hans Johnsen, Gift, Logerende hørende til Familien, delvis Forsørget af Fattigkassen, f. 1802 i Holden. Været blind i 6 Aar.
Guro Torstensdatter, Gift, Logerende hørende til Familien, f. 1825 i Saude.


Familie 53.
Sagene 1891. Arbeiderbolig (Brakka).

Her var oppført sliperiarbeider Hans Torstensen med familie. Se Familie

Sliperiarb.
Hans Torstensen f. 1858 i Holden.
g.m. Mari Anne Thorsdatter f. 1861 i Holden.
Thorvald Hansen f. 4/9-1884 i Holden.
Kirsti Hansdatter, Datter, f. 1888 i Holden.
Thor Hansen, Søn, f. Marts 1890 i Holden.
Tollef Gulliksen, Ugift, Logerende, Anbringer varer i Butikken ved et Landhandleri, f. 1872 i Bø.


Familie 54.
Sagene 1891. Arbeiderbolig (Brakka).

Hans Olsen, Hovedperson, Gift, Ladningsarbeider ved Sagbrug, f. 1852 i Holden.
Laura Marie Andersdatter, Hustru, f. 1850 i Solum.
Ole Andreas Hansen, Søn, f. 1880 i Holden.
Anne Marie Hansdatter, Datter, f. 1883 i Holden.
Thora Karoline Hansdatter, Datter, f. 1885 i Holden.
Anders Hansen, Søn, f. 1887 i Holden.
Thor Hansen, Søn, f. Mai 1890 i Holden.


Familie 55.
Sagene 1891. Arbeiderbolig (Brakka).

Søren Kristensen, Hovedperson, Gift, Træsliberiarbeider, f. 1854 i Lunde.
Anne Larsdatter, Hustru, f. 1865 i Lunde.
Kristen Sørensen, Søn, f. 1884 i Holden.
Lars Berthinus Sørensen, Søn, f. 1885 i Holden.
Tora Sørensdatter, Datter, f. 1887 i Holden.


Even Larsen, Ugift, Logerende, Elev ved privat Middelskole, Forsørger: Gaardbruger, f. 1874 i Holden. Midlertidig Ophold Helgen i Holden.
Ole Osen, Ugift, Logerende, Skoleelev ved privat Middelskole, Forsørger: Gaardbruger, f. 1875 i Hitterdal (Heddal). Midlertidig Ophold Tinnæs, Hitterdal.


Familie 56.
Sagene 1891. Arbeiderbolig (Brakka).

Tømrer på sagbruket, husmann
Thomas Tronsen fra Namløs f. 2/2-1845, s.a. Tron Kjøstolsen Namløs.
g. (ikke Holla, Lårdal, eller Skien) m. Helge Asbjørnsdatter fra Lårdal f. 1852.
1. Thorvald Alverdus Tronsen f. 1873 i Skien? Træsliberiarbeider i 1891.
2. Ole Martinius Tronsen f. 26/5-1878. Træsliberstofpakker i 1891.
3. Maren Thomine Tronsen f. 1882.

Denne familien bodde på Stoa i 1878.


Familie 57.
Sagene 1891. Arbeiderbolig (Brakka).

Her var oppført Tresliperiarbeider Nils Andreassen f. 2/9-1866 og kona. Se Familie 17 - Sagene 1910.


Familie 58.
Sagene 1891. Arbeiderbolig (Brakka).

Her var oppført sliperiarbeider Johannes Andersen med familie f. 16/11-1854. Se Familie 23 - Sagene 1910.


Familie 59.
Sagene 1891. Arbeiderbolig (Brakka).

Træsliberiarbeider
John Sørensen fra Siljanhagen under Siljan i Melum f. 13/9-1861, s.a. husmann Søren Tolfsen og Berthe Gurine Jensdatter.
g. i Holla 3/2-1888 m. Anne Marie Christiansdatter fra Tufte(4) "Stua" f. 26/10-1860, d.a. skomaker Christian Christensen Stua.
Forlovere: "Ole Sørensen Søve og Peder Kristensen Tufte."
1. Bernhard Severin Sørensen f. 11/7-1888.
2. Karen Sørensen f. 11/12-1889.
3. Anna Sørensen f. 13/12-1891 g.m. beslagsmed Ole Karlsen Haugen. Se Tverrgata 2 i Vesthagen under Søve.

F.f. Sagarbeider John Sørensen Sagbruget og Hanna(!) Marie Kristiansdatters Bernhard Severin: Kristian Kristensen Stua, Ole Kristiansen Stuen, Jens Sørensen Saugbr., Ingeborg Olsd. Vrk., Anne Gundersd. Vrk.
F.f. Sagarb. John Sørensen Sagbr. og Anne Marie Kristiansdatters Karen: Kristian Kristensen Stua, Ole Kristiansen Stuen, Jens Sørensen Ulefos, Anne Kristiansd. Stua, Anne Marie Kristiansen Sagbr.
F.f. Sagarb. John Sørensen Sagbr. og Anne Marie Kristiansdatters Anna: Berthe Sørensd. Elvelandet, Hanna Kristiansd. Stuen, Jørgen Johnsen Elvelandet, Anders Sørensen Ringsevje, Ole Kristiansen Stuen.

Losjerende i 1891:
Olaf Andersen fra Värmland i Sverige f. ca. 1860.
"Ugift graastensarbeider ved Kanalanlæg."


Familie 60a.
Sagene 1891. Ved hovedgården.

Jørgen Johnsen, Hovedperson, Gift, Kasserer (kontorist) ved Ulefos brug, f. 1859 i Holden.
Fredrikke Johnsen, Hustru, f. 1863 i Drammen By.
Borghild Gurine Johnsen, Datter, f. 1888 i Holden.
Lina Hansen, Ugift, Tjenestepige, f. 1872 i Drammen By.


Familie 60b.
Sagene 1891. Ved hovedgården.

Bogholder, Legatkasserer, Sparebankeier, Accuranceagent
Johan Benedictus Johnsen fra Ø. Porsgrunn f. 11/8-1823, s.a. Skipskaptein Jørgen Johnsen og Johanne Berthea Wig af Ø. Porsgrund.
g1g i Skien kr. 14/12-1858 m. Hanna Gurine Offenberg f. 8/2-1833 på Gråten i Solum d. ca. 1864, d.a. Jacob Henriksen Offenberg og Anne Jørgensdatter.
Forlovere: "P. Offenberg og Th. Offenberg."
g2g i Holla 28/11-1867 m. madame Joachime Thorsen f. 19/3-1841 i Skien, d.a. søfarende Thor Olsen og Karen Johnsdatter af Skien.
Forlovere: "
Brugseier Nils Aall og Kapellan Thygesen."

Se Familie 41 - Sagene 1875.

Besøgende i 1891: Anette Jakobine Johnsen, Datter, Ugift, Musiklærerinde, f. 1863 i Holden. Bosted: Skien.
Jakob Funnemark Johnsen, Søn, Ugift, Student, f. 1868 i Holden. Bosted: Christiania.

Andre til huset:

Hanna Gurine Johnsen, Datter, Ugift, Huslærerinde, f. 1871 i Holden.

Johanne Karette Johnsen, Datter, Ugift, Husgjerning, f. 1873 i Holden.
Thomas Johnsen, Søn, Ugift, Skoleelev ved Middelskole, f. 1875 i Holden.
Inga Mariane Bendikte Johnsen, Datter, Ugift, Husgjerning, f. 1875 i Holden.
Henriette Johnsen, Datter, f. 1877 i Holden.
Karoline Fredrikke Olsdatter, Ugift, Tjenestepige, Forskjellige Husarbeide, f. 1869 i Skaatø pr. Kragerø.
Sofie Stenersen, Ugift, Lærerinde, f. 1870 ubekjendt (fødested). Midlertidig Ophold Ljan, østre Aker.


Familie 61.
Sagene 1891. Ved hovedgården.

Avlskar på Ulefoss gård
Christen Svennungsen fra Lunde i Tel. f. 1849 i Lunde.
g.m. Marie Nilsdatter f. 1849 i Holden.
1. Nils Samuel Christensen f. 4/5-1882.
2.
3. Johan Christensen, Søn, f. 1887.

F.f. Gaardskarl Christen Svennungsen Ulefos og Marie Nilsdatters Nils Samuel: Johanne Pedersd. Romnæs, Ingeborg Nilsd. Romnæs, Ole Jørgensen Sannerholt, Johan Nilsen Romnæs, Carl Nilsen Romnæs.
 


Til toppen: Trykk [Home]

webmaster@gamleholla.no