ved
Gard Strøm


| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Sagbruksfamilier i Holla

Sagene 1845

Oppdatert 21.01.2024


Hjem | Innhold | 
| Ulefoss |
Før 1700 | 1700 | 1720 | 1740 | 1762 | 1782 |
1801 | 1822 | 1835 | 1845 | 1865 | 1875 | 1891 |
1900 | 1910 | 1920 | 1949 |

SøketipsHold nede [Control] og trykk [f].
Man kan også søke på dato i dette formatet: 10/11-1950.


Folketellinga 1845 mangler for Holla. Denne konstruerte bolken tar derfor med folk som blir gift i tiden 1840-1850.
Hvor det ved barnefødsler framgår at de hadde arbeide på sagene på Aall-siden av elva.
Kilder blir derfor kirkebøker, noen skifter og andre kilder.


Familie 1.
Sagene 1845.

Smed
Hans Petter Andersen fra Sagene f. 9/9-1814 d. 8/11-1883 på Ulefos som smed og enkemann, av "Leversygdom som følge af Drikfældighed.", s.a. Anders Hansen. Se Familie 21 - Sagene 1835.
g. i Holla 2/2-1840 m. Ingeborg Gundersdatter fra Haven under Ulefoss f. 1814? d. 4/5-1883 på Sagbruget, d.a. Gunder Haven.

Se denne familien som Familie 50 - Sagene 1865.
 


Familie 2.
Sagene 1845. Strømodden.

Sagbruksarbeider
Nils Andersen fra Strømodden f. 11/9-1814 d. 18/2-1849 på Strømodden, "Druknede ved at falde gjennem Isen paa Nordsøevandet", 34 år, s.a. Anders Pedersen Strømodden. Se Familie 16 - Sagene 1822.
g. i Holla 11/2-1842 m. Thone Saamundsdatter fra Deila under Romnes f. 10/6-1821 d. 20/12-1858 på sagbruket av skarlagensfeber, 38 år gml., d.a. Saamund Olsen Deila.
1. Andreas Nilsen f. 1/11-1844.
2. Ole f. 8/8-1848 d. 12/2-1849 på Strømodden, 1/2 år.

F.f. Niels Andersen Saugbruget og Tone Saamundsdatters Andreas: Gunnild Johannesd. Saugbr., Maria Saamundsd. Wale, Saamund Olsen Deelen, Johannes Johnsen Wale, Gullik Andersen Strømodden.
F.f. Niels Andersen Saugbruget og Thone Saamundsdatters Ole: Maria Saamundsd. Delen, Anne Saamundsd. Delen, Saamund Delen, Peder Eriksen Saugbr., Gullik Andersen Strømodden.


Enka Thone Saamundsdatter ble g2g med enkemann Peder Pedersen. Se Familie 13 - Sagene 1835.


Familie 3.
Sagene 1845.

Sagbruksarbeider
Ole Jacobsen fra Sagene f. 8/9-1816, s.a. Jacob Jensen. Se Familie 13 - Sagene 1822.
g. i Holla 20/2-1843 m. Anne Bjørnsdatter, trolig fra S. Hem i Sauherad f. ca. 1797, d.a. Bjørn Hansen Hem og Anne Hansdatter.
Forlovere: "Tron Pedersen og Niels Bentsen Saugbruget."

Anne Bjørnsdatter var i tjeneste på Ulefos gård før hun gifta seg. Hun var 47 år og tidligere ugift, da de gifta seg.
Dette nygifte ekteparet er registrert utflytta til Larvik vinteren1843.


Familie 4.
Sagene 1845.

Sagbruksarbeider
Hans Eriksen fra Sagene f. 7/4-1812 d. 23/1-1867 på Sagbruket, 54 år av tæring, s.a. Erik Hansen. Se Familie 15 - Sagene 1822.
g. i Holla 6/12-1844 m. Mari Olsdatter fra Prestgrav i Helgen f.11/3-1809 d. 7/2-1887 på Sagbruket av bronkitt, d.a. Ole Olsen Præstgrav.
Forlovere: "Jens Olsen Præstgrav og Nils Bentsen Saugbruget."
1. Inger Maria Hansdatter f. 28/2-1845 d. 15/1-1864 på sagbruket, 19 år av tæring.

F.f. Hans Eriksen Saugbruget og Mari Olsdatters Inger Maria: Anne Olsd. Saugbr., Anne Eriksd. Saugbr., Ole Johannesen Wrk., Hans Olsen Saugbr., Johannes Johannesen Wrk.

Mari Olsdatter hadde ei datter fra et tidligere forhold: Karen Andersdatter f. 4/1-1838.
Hun ble gift med sagarbeider Ole Gunnulfsen. Se Familie 8 - Sagene 1891.


Familie 5.
Sagene 1845.

Sagbruksarbeider
Ole Gundersen (Jynge) fra Sagene f. 2/11-1819 d. 3/1-1904 på Kverndokka av alderdom, s.a. Gunder Clemmetsen (Jynge). Se Familie 37 - Sagene 1822.
g1g i Holla 27/12-1844 m. Inger Nilsdatter fra Sagene f. 20/5-1820 på Huset i Helgen d. etter 1891, d.a. Nils Abrahamsen. Se Familie 22 - Sagene 1835.
Forlovere: "Tron Pedersen og Nils Rasmussen Saugbruget."
g2g i Holla 6/2-1852 m. Ingeborg Jensdatter fra Stua under Tufte? f. 15/12-1826 d. 3/10-1914 på Dagsrud som enke, av alderdom, d.a. Jens Hansen Stua.
Forlovere: "Tron Pedersen og Peder Jensen Saugbruget."
1. Nils f. 11/5-1845.
2. Nils Olsen f. 18/6-1846.
3. Gunder Olsen f. 21/1-1849.
Barn i 2. ekteskap:

Se Kverndokka under Romnes.

F.f. Ole Gundersen Saugbruget og Inger Nielsdatters Niels: Marthe Olsd. Saugbr., Andrea Gundersd. Saugbr., Gunder Clemmetsen Saugbr., Christen Nielsen Nyehuus, Johannes Pedersen Eishoug.
F.f. Ole Gundersen Saugbruget og Inger Nielsdatters Niels: Marthe Magrethe Olsd. Saugbr., Karen Tollefsd. Qværnodden, Gunder Clemmetsen Saugbr., Peder Tronsen Saugbr., Peder Tolfsen Qværnodden.
F.f. Huusmand Ole Gundersen Qværnodden og Inger Nilsdatters Gunder: Andrea Gundersd. Aasen, Ingebor Gundersd. af Porsgrund, Peder Gundersen Romnæs, Anders Nilsen Nyehuus, Johannes Pedersen Aasen.

Inger Nilsdatter var i tjeneste på Nyhus under Romnes før hun gifta seg. Hennes bror Christen Nilsen Nyhus bodde der.

Ole Gundersen kjøpte i 1855 plassen Kverndokka under Romnes.


Familie 6.
Sagene 1845.

Her var oppført sagbruksarbeider, seinere landhandler John Olsen med familie. Se Familie 5 - Sagene 1865.

 


Familie 7.
Sagene 1845.

Møller
Tarald Jensen fra Solum? f. ca. 1821 d. i USA, s.a. møller Jens Taraldsen.
g. i Holla 2/6-1846 m. Ingeborg Jensdatter fra Sagene f. 8/12-1820 d. 5/10-1905 på Sagene av alderdom, d.a. Jens Hansen. Se Familie 14 - Sagene 1822.
Forlovere: "John Olsen og Peder Eriksen Saug."
1. Karen Taraldsdatter f. 29/10-1847 g.m. sagmester Even Andersen. Se Familie 33 - Sagene 1891.
2. Jens Taraldsen f. 15/12-1849.
3. Bertine Taraldsdatter f. 9/1-1861.

F.f. Møller Tarald Jensen og Ingeborg Jensdatter Uhlefos Sagbrugs Karen: Jens Taraldsen, Hans Jensen, Thomas Jensen, Anne Eriksd., Kari Thomasd., alle fra Saugbruget.
F.f. Tarald Jensen Saugbruget og Ingebor Jensdatters Jens: Kari Thomasd. Saug., Anne Eriksd. Espevolden, Jens Taraldsen, Hans Jensen og Thomas Jensen, alle af Saugbruget.
F.f.
Tarald Jensen Saugbruget og Ingeborg Jensdatters Bertine: Karine Olsd. Saugbr., Ingeborg Andersd. ditto, Jens Hansen ditto, Thomas Jensen og John Kristensen Saugbruget.

"Møller paa Saugbruget" Jens Taraldsen(54) er registrert innflytta til Ulefoss fra Solum våren 1837, sammen med sin sønn Tarald Jensen(16).
Faren ble da skrevet for "Jens Taraldsen Svendskjøn".
Tarald Jensen og kona var faddere for Peder Eriksens barn på Sagene i desember 1859 og de døpte sitt eget barn Bertine den 17/2-1861.
15. april 1862 er Tarald, sammen med en stor kontigent fra Holla, registrert utvandret til Nord-Amerika. NB ved Tarald: "Hans kone og 3 Børn
blew igien paa Saugbruget intil widere." 

I FT (folketellinga) 1865 bodde Taralds kone og barn sammen med hennes gamle foreldre. Ved Ingeborg Jensdatters innføring, var det skrevet:

"Hendes mand reist til Amerika, ej kommen tilbage."

Se også enka i Familie 36b - Sagene 1891.

Da Ingeborg døde i 1905, var det anført i kirkeboka: "Kone Ingeborg Jensdatter g.m. Amerikaner Tarald Jensen".


Familie 8.
Sagene 1845. Eishaug.

Sagbruksarbeider, husmann
Peder Christensen fra Langjordet under Fosse f. 11/5-1820 d. 24/5-1861 på Eishaug, 40 år av "Værkbrudenhed", s.a. Christen Jensen Langjordet.
g. i Holla 26/7-1846 m. Mari Gundersdatter (Maren Gundersd.) f. 1/10-1824 på Skjælla i Bø (Lunde) d. 12/6-1887 på Sagene av "Kræft", d.a. Mariken Olsdatter og Gunder Sigurdsen.
Forlovere: "Christen Hansen Sannæs og John Olsen Saugbruget."
1. Maren f. 26/8-1846 d. 23/1-1849 på Langjordet pr. Fosse i Eidsbygd, av "strubehoste".
2. Christen Pedersen f. 14/12-1848 på Langjordet d. 30/9-1924 på Sagene av "Hjertelammelse". Bodde på Sagene. Ugift. Se Familie 34 - Sagene 1891.
3. Maren Pedersdatter f. 27/1-1851.
4. Marie Pedersdatter f. 30/3-1854.
5. Peder Pedersen f. 29/4-1857.

F.f. Tjenestekarl Peder Christensen Saugbruget og Mari Gundersdatters Maren: Ingeborg Gundersd. Saugbr., Maria Andersd. Saugbr., John Jensen Haven, Lars Johannessen Saugbr., Halvor Christensen Langjordet.
F.f. Inderst Peder Christensen Langjordet og Mari Gundersdatters Christen: Gunild Saamundsd. Dalen, Karen Christensd. Langjordet, Nils Christensen Dalen, Halvor Christensen Langjordet, Aadne Thorsen Kaasen.
F.f. Huusmand Peder Christensen Dahlen under Suusaas og Mari Gundersdatters Maren: Inger Saamundsd. Skordal, Kari Christensd. Langjordet, Christen Jensen ditto, Halvor Christensen ditto, Kjøstol Thorsen Kaasen.
F.f. Husmand Peder Christensen Eishaug og Mari Gundersdatters Marie: Ingri Saamundsd. Eishaug, Karen Kristensd. Rønningen, Halvor Christensen Eishaug, Christen Jensen Langjordet, Hans Pedersen Haugen.
F.f. 
Peder Christensen Eishoug og Mari Gundersdatters Peder: Ingrid Saamundsd. Eishoug, Karen Christensd. Langjordet, Nils Christensen ditto, Lars Jahnsen ditto, Christen Jensen ditto.

Mari Gundersdatter ble konfirmert fra "Saugbruget" i oktober 1841 Holla. Hun hadde attest fra sogneprest F. Gjør,
som sa at hun ble døpt 11 okt. i Bøe og at hun ble født på "Skjælla i Bøe" den 1. okt. 1824. Ved hennes dåp i Bøe KB,
ble det opplyst: "Pige Marken Olsd. Schiella, angiver som Barnefader en ved Navn Tollev fra Næsherred".
Denne familien flytta litt rundt, som vi kan se av fadderlista. De bodde på Eishaug fra 1853.


Familie 9.
Sagene 1845.

Sagbruksarbeider
Anders Andersen fra Sagene f. 9/3-1820 d. i USA, s.a. Anders Hansen. Se Familie 21 - Sagene 1835.
g. i Holla 10/12-1847 m. Maria Jørgensdatter fra Kolstad store(1) i Helgen f. 17/6-1811 d. i USA, d.a. Jørgen Jensen Kaalstad.
Forlovere: "Jens Johnsen og Hans Petter Andersen, begge fra Saugbruget."
1. Jørgen Andreas Andersen f. 3/1-1850. Til USA med sine foreldre i 1851.

F.f. Anders Andersen Saugbruget og Maria Jørgensdatters Jørgen Andreas: Karen Steensd. Tved, Asloug Tronsd. Saug., Christen Jørgensen Tved, Nils Jørgensen Holla, Jørgen Pedersen Namløs.

Denne familien på tre er registrert utvandra til N. Amerika i mai 1851. Kilde: Emigranter fra Holla av Nils Buverud.


Familie 10.
Sagene 1845.

Jordbruksarbeider
Gullik Pedersen fra Sagene f. 14/9-1815 d. 21/7-1878 på Verket, 63 år gl., s.a. Peder Abrahamsen. Se Familie 13 - Sagene 1782.
g. i Holla 27/12-1847 m. Inger Andersdatter fra Verket f. 26/11-1814 d. 13/5-1903 på Sagene av "Bronkit", 89 år gl., d.a. hammersmed Anders Tronsen. Se Familie 51 - Verket 1822.
Forlovere: "Nils Bentsen og John Olsen Saugbruget."
1. Inger Gurine f. 14/4-1849 d. 6/10-1865 på Sagene av "Kjertelsyge", 16 1/2 år gl.
2. Anne f. 9/11-1852 d. .21/3-1867 på Sagene av "Skarlagensfeber", 14 år gl.

Gullik Pedersen var i arbeide på Ulefoss-gården i flere år før han gifta seg.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Arbeidskarl Gullik Pedersen Uhlefossgaard og Inger Andersdatters Inger Gurine: Berthe Maria Evensd. Wrk., Kirsti Tronsd. Saugbr., Tron, Johannes og Rasmus Anderssønner Wærket.
F.f. Gullik Pedersen Saugbruget og Inger Andersdatters Anne: Berthe Evensd. Wrk., Johanne Tronsd. Wrk., Tron Andersen Wrk., Johannes Andersen Wrk., Peder Andersen Saugbruget.


Se hvem fadderne er og du vil se barnets nærmeste familie og ofte hvor de bodde.


Familie 11.
Sagene 1845.

Sagbruksarbeider
Nils Halvorsen fra Sagene f. 9/7-1819 d. 19/4-1870 på Sagene av "Lungebetændelse", 49 år gl., s.a. Halvor Christensen Strømodden. Se Familie 17 - Sagene 1822.
g1g i Holla 29/12-1847 m. Ellen Maria Pedersdatter fra Stoa under Eie øvre f. 8/7-1812 d. 3/7-1864 på Sagbruket av tæring, 53 år, d.a. skomaker Peder Andersen Stoen.
Forlovere: "Tollef Christensen og Nils Bentsen Saugbruget."
g2g i Holla 16/11-1866 m.
Kari Frantzdatter f. 18/12-1826 på Lundtvedt i Lunde, d.a. Frantz Gundersen og Mari Knudsdatter.
Forlovere: "
Bent Bentsen Saugbr. og Thomas Jensen Saugbr."
1. Halvor Nilsen f. 26/7-1848. Sagmester i 1875.

F.f. Nils Halvorsen Saugbruget og Elen Maria Pedersdatters Halvor: Aase Pedersd. Saugbr., Maren Anne Tollefsd. Saugbr., Johannes Jacobsen Saugbr., Peder Madsen Saugbr., Peder Andersen Saugbr.

Halvor ble født i første ekteskap. Kari Frantzdatter var i tjeneste på Dagsrud før hun ble gift. Se også Familie 8 - Sagene 1875.


Familie 12.
Sagene 1845.

Sagmester
Bent Johannesen fra Sagene f. 11/1-1823 d. 9/12-1876 på Sagene, 54 år gl., s.a. sagmester Johannes Bentsen. Se Familie 11 - Sagene 1822.
g. i Holla 3/1-1849 m. Maren Simonsdatter fra S. Brekkejordet i Gjerpen f. 2/2-1825 i Skien d. 22/9-1912 på Sagene av alderdom, d.a. skomaker Simon Gulliksen fra Gjerpen og Anne Nilsdatter fra Sagene.
Se Familie 33 - S. Brekke 1845.
Forlovere: "Thron Pedersen Færgestedet og Thron Larsen Namløs."
1. Anne Bentsdatter f. 5/10-1849.
2. Simon Bentsen f. 15/9-1851.
3. Johannes f. 23/7-1853 d. 1853.
4. Johanne Bentsdatter f. 23/10-1854.
5. Johannes Bentsen f. 28/9-1856. Se Familie 12a - Sagene 1891.
6. Elise Bentsdatter f. 18/10-1858.
7. Lisa Bentsdatter f. 19/6-1861.
8. Nils f. 7/10-1863.
9. Marie Bentsdatter f. 13/4-1867.
10. Nils Bentsen f. 10/2-1870 d. 27/6-1936. Flytta til Nedre Eiker (Solbergelva) i Buskerud før 1900. Døde der som stenhugger. Ugift.

F.f. Bent Johannesen Saugbruget og Maren Simonsdatters Anne: Inger Clemmetsd. Saugbr., Inger M. Simonsd. Saugbr., Clemmet Nilsen, Johannes Bentsen og Anders Nilsen, alle af Saugbruget.
F.f. Bent Johannesen Saugbruget og Maren Simonsdatters Simon: Mari Christensd. Saugbr., Aaste Karine Johannesd. Saugbr., Johannes Bentsen Saugbr., Nils Rasmusen Saugbr., Nils Johannesen Saugbruget.
F.f. Bent Johannessen Saugbruget og Maren Simonsdatters Johannes: (Ingen faddere. Død før kirkedåp). "Hjemmedøbt af Tron Pedersen, men død uden at komme i Kirke."
F.f. Bent Johannesen Saugbr. og Maren Simonsdatters Johanne: Gurine Simonsd. Strømodden, Karen Bentsd. Saugbr., Johannes Bentsen Saugbr., Nils Rasmussen Saugbr., Nils Johannesen Saugbr.
F.f.
Bent Johannesen Saugbr. og Maren Simonsdatters Johannes: Inger Maria Simonsd. Saugbr., Karen Nilsd. Saugbr., Christen Johannesen Strømodden, Johannes Olsen Vrk. og Christen Bentsen Saugbr.
F.f. Bent Johannesen Saugbr. og Maren Simonsdatters 
Elise: Aaste Karine Johannesd. Vrk., Berthe Maria Johannesd. Saugbr., Christen Johannesen Strømodden, Nils Johannesen og Johannes Berthelsen Saugbr.
F.f. Sagmester Bent Johannesen Bruget og Maren Simonsdatters 
Lisa: Gurine Simonsd. Strømodden, Anne Kristine Halvorsd. Romnæs, Johannes Bentsen Saugbr., Johannes Johannesen ditto, Johannes Olsen Vrk.
F.f. Bent Johannessen Saugbr. og Maren Simonsdatters 
Nils: Sigrid Nilsd. Saugbr., Maren Nilsd. Saugbr., Nils Hansen Hølen, Johannes Olsen Vrk., Johannes Johannessen Saugbr.
F.f. Saugmester Bent Johannesen Saugbr. og Maren Simonsdatters 
Marie: Sigrid Nilsd. Saugbr., Anne Bentsd. ditto, Simon Torstensen ditto, Christen Johannesen ditto, Gullik Pedersen ditto.
F.f. Bent Johannesen Sagb. og Maren Simonsdatters 
Nils: Gurine Simonsd. Strømodden, Johanne Bentsd. Sagb., Nils Hansen Hølen, Simon Bentsen Sagb., Christen Johannesen Strømodden.

Se Marens søster, Inger Marie Simonsdatter i Familie 16 her. Se også søstra Gurine Simonsdatter i Familie 18.

Bent Johannesens svigermor, Anne Nilsdatter, kom fra Sagene og var d.a. Nils Clemmetsen (Jynge). Se Familie 12 - Sagene 1801.


Familie 13.
Sagene 1845. Hølen var en boplass med litt jord under All-Ulefos brug.

Sagbruksarbeider
Bent Hansen
 fra Sagene f. 2/9-1826 d. 23/6-1861 på Kastet "ved Saugbruget.", s.a. Hans Bentsen Hølen. Se Familie 5 - Sagene 1835.
g. i Holla 30/5-1851 m. enke Gunhild Maria Andersdatter f. 24/7-1819 på Brua under Bergan i Melum (Solum pr.gj.) d. 6/11-1866 av tæring på Verket, 45 år gml., d.a. Anders Clausen Broen.
Forlovere: "Nils Bentsen Saugbruget og John Olsen ditto."
1. Andreas Wenzel Bentsen f. 24/9-1851.
2. Aaste Bentsdatter f. 2/4-1853.
3. Hans Bentsen f. 8/4-1855.
4. Anne Karine Bentsdatter f. 14/5-1857 g.m. Johannes Pedersen. Se Familie 142 - Verket 1900.
0. Dødfødt drengebarn f. 9/3-1860.

F.f. Saugmester Bent Hansen Hølen og Gunnild Marie Andersdatters Andreas Wenzel: Maria Steensd. Hølen, Ingebor Clausd. Bergen, Hans Bentsen Saugbr., Bent Bentsen Saugbr., Nils Hansen Saugbr.
F.f. Bent Hansen Wrk. og Gunnild Maria Andersdatters Aaste: Mari Christensd. Saugbr., Aaste Johannesd. Saugbr., Hans Bentsen Hølen, Anders Tronsen Wrk., Nils Hansen Hølen.
F.f. 
Sagmester Bent Hansen Hølen og Gunnild Maria Andersdatters Hans: Mari Pedersd. Hølen, Aaste Bentsd. Saugbr., Bent Bentsen Saugbr., Gunder Olsen Hølen, Nils Hansen Hølen.
F.f. Sagmester Bent Hansen Romnæs og Gunnild Maria Andersdatters 
Anne Karine: Anne Johannesd. Romnæs, Maren Tolfsd. Qværnodden, Peder Gundersen Romnæs, John Ingulsen Romnæs, Nils Hansen Hølen.

Gunhild Maria Andersdatter var nevnt som enke da disse ble gift.

Se også Kastet under Romnes, hvor Bent Hansen døde.

Enka Gunhild Maria Andersdatter ble g3g med enkemann Johannes Olsen. Se Familie 89 - Verket 1865.


Familie 14.
Sagene 1845. Hølen.

Sagbruksarbeider
Anders Olsen Berg
 fra "Eikeie" i Lier f. ca. 1823 i Larvik?, s.a. Ole Hansen "Eegeeie".
g. i Holla 27/12-1851 m. Inger Olsdatter fra Hølen under Ulefoss (Sagene) f. 22/8-1817, d.a. Ole Johnsen Hølen. Se Familie 2 - Sagene 1822.
Forlovere: "Fergemand Tron Pedersen og John Olsen Saugbruget."
1. Mari Anne Andersdatter Berg f. 11/2-1852 g.m. former Abraham Olsen. Se Familie 22b - Verket 1875.

F.f. Arbeidsmand Anders Olsen Berg, Saugbr. og Inger Olsdatters Mari Anne: Lisbeth Johnsd. Saugbr., Anne Olsd. Eie, Tron Pedersen Saugbr., Peder Jensen Saugbr., Anders Tronsen Wrk.

Denne familien på 3 er registrert utflytta fra Holla til Brevik den 26/4-1852. Dattra bodde i 1865 som fosterbarn
hos sin barnløse tante og onkel på jernverket. Se Familie 22 - Verket 1865.


Familie 15.
Sagene 1845.

Sagbruksarbeider
Halvor Halvorsen Hvala fra N. Vala i Valebø f. 14/7-1811 d. 26/1-1882 på Vala, s.a. Halvor Gundersen.
g. 27/12-1836 m. sitt søskenbarn Gunhild Maria Gundersdatter fra Sjørholt i Helgen f. 4/5-1809 d. 28/2-1890 på Vala, d.a. Gunder Gundersen Sjørholt.
Forlovere: "Gunder Gundersen Skjørholt og Søren Sivertsen Brænde."

Se N. Vala i Valebø.
 


Familie 16.
Sagene 1845.

Denne familien bodde her på 1850-tallet.

Sagmester
Nils Johannesen fra Sagene f. 28/2-1831 d. 9/6-1860 på sagbruket av "Blodstyrtning", 29 år gml., s.a. Johannes Bentsen. Se Familie 11 - Sagene 1822.
g. i Holla 26/1-1855 m. Inger Maria Simonsdatter fra S. Brekkejordet i Gjerpen f. 27/5-1821 i Skien d. 24/6-1899 på Sagene av alderdom, d.a. skomaker Simon Gulliksen fra Gjerpen og Anne Nilsdatter fra Sagene. Se Familie 33 - S. Brekke 1845.
Forlovere: "
Nils Bentsen Saugbruget og Nils Rasmussen Saugbruget."
1. 
Hansine Nilsdatter f. 11/6-1855 g.m. Hans Andreassen. Se Familie 38 - Sagene 1891.
2. Anne Nilsdatter f. 8/8-1857 g.m. former Hans Torstensen. Se Familie 124 - Verket 1900.
3. Johanne Nilsdatter f. 24/2-1859.

F.f. Nils Johannesen Saugbr. og Inger Maria Simonsdatters Hansine: Maren Simonsd. Saugbr., Anne Christine Halvorsd. ditto, Christen Johannesen Strømodden, Johannes Olsen Vrk., Christen Bentsen Saugbr.
F.f. Nils Johannessen Saugbr. og Inger Maria Simonsdatters 
Anne: Gurine Simonsd. Strømodden, Maria Johansd. Saugbr., Johannes Bentsen Saugbr., Bent Johannessen Saugbr., Nils Hansen Saugbr.
F.f. Nils Johannesen Saugbr. og Inger Maria Simonsdatters 
Johanne: Maren Simonsd. Saugbr., Berthe Johannesd. Saugbr., Christen Johannesen Strømodden, Johannes Olsen Vrk., Johannes Johannesen Saugbruget.

Enka, Inger Maria Simonsdatter ble g2g med enkemann Andreas Hansen. Se Familie 39 - Sagene 1865.

Se hennes søster Maren Simonsdatter i Familie 12 her. Se også søstra Gurine Simonsdatter i Familie 18.

Nils Johannesens svigermor, Anne Nilsdatter, kom fra Sagene og var d.a. Nils Clemmetsen (Jynge). Se Familie 12 - Sagene 1801.


Familie 17.
Sagene 1845. Eishaug.

Arbeider
Johannes Pedersen Eishaug fra Sagene f. 22/5-1821 d. i USA, s.a. Peder Olsen Eishoug. Se Familie 1b - Sagene 1822.
g. i Holla 20/11-1845 m. Andrea Gundersdatter fra Sagene f. 30/10-1825 d. i USA, d.a. Gunder Clemmetsen (Jynge). Se Familie 37 - Sagene 1822.
1. Gunder Johannesen f. 23/8-1846 i Lunde.
2. Inger Johanne Johannesdatter f. 26/11-1848 i Lunde.
3. Kirsten Maria Johannesdatter f. 22/6-1851 i Holla.

F.f. Huusmand Johannes Pedersen Eishoug og Andrea Gundersdatters Kirsten Maria: Ellen Maria Pedersd. Eishoug, Ingebor Gundersd. Qværndokken, Peder Olsen Eishoug, Ole Gundersen Qværndokken, Christen Nilsen Nyehuus.

Denne familien på 5 personer emigrerte til Quebeck i Canada den 9. mai 1853. De reiste sammen med hans søsters familie.
Det vanlige var at de deretter ble fraktet med båt fra Canada over "Leikene" til reisemål i Nord Amerika. Men mange ble også
boende i Canada. Siden Quebeck var, og er, et fransktalende område, er det usikkert om de slo seg ned der.


Familie 18.
Sagene 1845. Strømodden.

Sagarbeider, flaademand
Christen Johannesen Strømodden fra Strømodden på Sagene f. 14/4-1825 d. 10/3-1902 på Strømodden av "influensa", s.a. Johannes Christensen. Se Familie 29 - Sagene 1822.
g. i Holla 27/12-1853 m. Gurine Simonsdatter fra Gjerpen f. 25/3-1826 d. 14/3-1887 på Strømodden, av "Mavebetændelse", 61 år gl., d.a. skomaker Simon Gulliksen fra Gjerpen og Anne Nilsdatter fra Sagene. Se Familie 33 - S. Brekke 1845.
Forlovere: "
Thron Pedersen Saugbruget og John Olsen Saugbruget."
1. Johanne Severine Christensdatter f. 15/8-1854.
2. Ingeborg Christensdatter f. 30/9-1856.
3. Johannes Christensen f. 5/10-1858.
4. Simon Christensen f. 2/8-1860.
5. Anne Christensdatter f. 10/8-1862.
6. Petrea Christensdatter f. 7/10-1864.
7. Marie Christensdatter f. 4/3-1867.

F.f. Christen Johannesen Strømodden og Gurine Simonsdatters Johanne Severine: Marie Simonsd. Ulefosgaard, Ingebor Johannesd. Steenstad, Thron Pedersen Saugbr., Nils Rasmusen Saugbr., Bent Johannesen Saugbr.
F.f. Christen Johannessen Strømodden og Gurine Simonsdatters 
Ingebor: Maren Simonsd. Saugbr., Anne Johannesd. Strømodden, Bent Nilsen Steenstad, Peder Jensen Saugbr., Nils Johannesen Saugbr., Johannes Johannesen ditto.
F.f. Flaademand Christen Johannessen Strømodden og Gurine Simonsdatters 
Johannes: Ingebor Tronsd. Saugbr., Berthe Johannesd. Saugbr., Bent Johannesen Saugbr., Nils Johannesen ditto, Johannes Johannesen Strømodden.
F.f. Christen Johannesen Strømodden og Gurine Simonsdatters 
Simon: Maren Simonsd. Saugbr., Anne Johannesd. Vrk., Gunder Olsen Hølen, Bent Johannesen Saugbr., Bent Bentsen yngre Saugbruget.
F.f.  Flaademand Kristen Johannesen Strømodden og Gurine Simonsdatters
 
Anne: Anne Johannesd. Vrk., Berte Johannesd. Saugbr., Halvor Olsen Vrk., Bent Johannesen Saugbr., Johannes Johannesen Strømodden.
F.f. Flaademand Kristen Johannessen Strømodden og Gurine Simonsdatters 
Petrea: Maren Simonsd. Saugbr., Berte Johannesd. ditto, Peder Jensen ditto, Halvor Olsen Vrk., Johannes Johannesen Vrk.
F.f. Christen Johannessen Strømodden og Gurine Simensdatters 
Marie: Maren Simonsd. Saugbr., Berthe Johannesd., ditto, Halvor Olsen Kaasene, Andreas Hansen Saugb., Halvor Olsen Brøsdal.

Gurine Simonsdatters 2 søstre var også gift til Sagene. Se Familie 12 og Familie 16 her.

Christen Johannesens svigermor, Anne Nilsdatter, kom fra Sagene og var d.a. Nils Clemmetsen (Jynge). Se Familie 12 - Sagene 1801.


Familie 19.
Sagene 1845.

Sagarbeider
Nils Jacobsen fra Sagene f. 8/9-1820, s.a. Jacob Jensen. Se Familie 13 - Sagene 1822.
g. i Holla 1/6-1854 m. Aaste Wetlesdatter fra Sannes f. ca. 1830, d.a. Wetle Torstensen Sannæs.
1. Jacob Nilsen f. 22/10-1854.
2. Gunhild Vetline Nilsdatter f. 16/9-1856.

F.f. Nils Jacobsen Saugbr. og Aaste Wetlesdatters Jacob: Gunnild Johannesd. Saugbr., Maria Nilsd. Saugbr., Gunuld Nirisen Sannæs, Berthel Andersen Saugbr., Christen Jensen Saugbr.
F.f. Nils Jacobsen Saugbruget og Aaste Vetlesdatters 
Gunnild Vetline: Magrethe Hansd. Hæggemoen, Ingebor Jensd. Saugbr., Gunnild Nirisen Sannæs, Jacob Jensen Hæggemoen, Anders Nilsen Saugbr.

 


 Til toppen: Trykk på [Home]

webmaster@gamleholla.no