ved
Gard Strøm


| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Sagbruksfamilier i Holla

Sagene 1822

Oppdatert 21.02.2024


Hjem | Innhold | 
| Ulefoss |
Før 1700 | 1700 | 1720 | 1740 | 1762 | 1782 |
1801 | 1822 | 1835 | 1845 | 1865 | 1875 | 1891 |
1900 | 1910 | 1920 | 1949 |

SøketipsHold nede [Control] og trykk [f].
Man kan også søke på dato i dette formatet: 10/11-1950.


Kilder: Skatteliste 1822, kirkebøker, skifter.


Familie 1a.
Sagene 1822. Eishaug.

Sagarbeider, husmann
Østen Olsen fra Sagene f. ca. 1773 d. 30/9-1816 på Eishaug.
g. i Holla 5/10-1806 m. Inger Steensdatter fra Verket f. 6/10-1781, d.a. Steen Jonsen. Se Familie 20 - Verket 1782.
Forlovere: "Forvalter Bredsdorff og Chr. Isachsen."
1. Steen Østensen f. 18/3-1807. Se Familie 26 - Sagene 1835.
2. Ole Østensen f. 22/12-1809.
3. Abraham Østensen f. 28/5-1812.
4. Andrea Birgithe Østensdatter f. 2/6-1815 g.m. Ole Pedersen. Se Krakefet under Susås.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Østen Olsen Ullefos og Inger Steensdatters Steen: Jon Stensen, Tolf Nielsen, Andreas Stensen, Rasmus Halvorsen, Johanne Abrahamsd., Maren Tronsd.
F.f. Østen Olsen og Inger Steensdatters Ole: Jon, Andreas, Abraham Steensen, Ashier Tollefsd., Christine Olsd.
F.f. Østen Olsen Eishoug og Inger Steensdatters Abraham: Kirsten Nielsd., Kari Nielsd. Uhlefos, Abraham Steensen Wrk., Ole Halvorsen Uhlefos og Tolf Knudsen Odden.
F.f. 
Huusmand Østen Olsen Eishoug og Inger Steensdatters Andrea Birgitha: Kirsten Nielsd. Wrk., Kari Nielsd. Ulvigen, Abraham Steensen Wrk., Halvor Christensen Wrk. og Halvor Jonsen Wrk.

Se hvem fadderne er og du vil se barnets nærmeste familie og ofte hvor de bodde.

Enka Inger Steensdatter ble g2g med Peder Olsen. Se nedenfor.


Familie 1b.
Sagene 1822. Eishaug.

Sagarbeider, husmann
Peder Olsen Eishaug fra Roligheten under Tufte f. 10/1-1793, s.a. Ole Olsen Rolighed.
g. i Holla 8/11-1817 m. enke Inger Steensdatter ("Eishoug") fra Verket f. 6/10-1781, d.a. Steen Jonsen. Se Familie 20 - Verket 1782.
Forlovere: "Steen Tufte, Jon Steensen, Wærket."
1. Ellen Maria Pedersdatter f. 23/4-1818 g.m. Nils Evensen Aasland. Bodde i Drangedal til de kom til Eiestrand i 1852. Se Eiestrand under Eie øvre.
2. Johannes Pedersen Eishaug f. 22/5-1821. Se Familie 17 - Sagene 1845.

F.f. Huusmand Peder Olsen Eishaug og Inger Steensdatters Ellen Maria: Anne Kaasen, Gro Hougen, Ole Halvorsen Wrk., Abraham Kaasen og Halvor Jonsen Wrk.
F.f. Huusmand Peder Olsen Eishoug og Inger Steensdatters Johannes: Anne Hansd. Roligheden, Kirsten Jansd. Hougen, Thyge Skippervold, Ole Roligheden ældre og Jon Olsen Roligheden.


Familie 2.
Sagene 1822. Hølen.

Sagarbeider, flåtemann, husmann
Ole Jonsen Hølen (Ole Johnsen Hølen) fra Sagene f. 1/6-1790 d. 11/9-1834 i Hølen, Druknede i Skardfos, Liget gjenfunden den 5. okt., 44 år, s.a. Jon Gundersen. Se Familie 15 - Sagene 1801.
g. i Holla 2/4-1812 m. Maren Pedersdatter fra Sagene f. 11/8-1791, d.a. Peder Gundersen. Se Familie 5 - Sagene 1801.
1. Inger f. 19/6-1812 d. 27/4-1817 på Sagbruket.
2. John Olsen f. 2/3-1815. Se Familie 5 - Sagene 1865.
3. Inger Olsdatter f. 22/8-1817 g.m. Anders Olsen Berg. Se Familie 14 - Sagene 1845.
4. Ingeborg Olsdatter f. 7/5-1820 g.m. Anders Tronsen. Se Familie 34 - Verket 1845.
5. Peder Olsen f. 25/12-1822.
6. Gunder f. 19/4-1825 d. 18/6-1828 på Sagbruket.
7. Anne Olsdatter f. 24/10-1827 g.m. skomaker Hans Olsen. Se Lannav. 144 und. Eie øvre.
8. Gunder Olsen f. 19/6-1830. Se Familie 8 - Sagene 1865.
9. Maren Olsdatter f. 10/11-1832 g.m. Johannes Johannessen Uhlevig. Se Ulevik(4) under Sannes nedre.

F.f. Ole Jonsen Hølen og Mari Pedersdatters Inger: Kari Jonsd. Hølen, Anne Pedersd. Saltevje, Gunder Pedersen Saugbr., Clemet Nielsen Saugbr., Tron Pedersen Saugbr.
F.f. 
Ole Jonsen Hølen og Maren Pedersdatters Jon: Inger Tronsd. Saugbr., Anne Jonsd. Saugbr., Clemmet Nielsen Saugbr., Kiøstol Pedersen Saugbr. og Tron Pedersen Saugbr.
F.f. 
Ole Jonsen Hølen og Maren Pedersdatters Inger: Anne Jonsd. Saugbr., Ingebor Pedersd. Saugbr., Gunder Pedersen Saugbr., Tron Pedersen Saugbr., og Johannes Strømodden.
F.f. Huusmand Ole Jonsen Hølen og Maren Pedersdatters Ingebor: Anne Olsbrygge, Ingebor Pedersd. Saugbr. Clemmet Nielsen Saugbr., Tron Pedersen Saugbr. og Johannes Strømodden.
F.f. Ole Jonsen Hølen og Maren Pedersdatters Peder: Anne Jonsd. Saugbr., Ingebor Hansd. Saltevje, Gunder Olsbrygge, Niels Bentsen Kaasen og Johannes Strømodden.
F.f. Ole Jonsen Hølen og Maren Pedersdatters Gunder: Ingebor Strømodden, Anne Jonsd. Saugbr., Gunder Olsbrygge, Clemmet Nielsen Saugbr., og Hans Bentsen Saugbr.
F.f. Ole Jonsen Hølen og Maren Pedersdatters Anne: Anne Olsbrygge, Aaste Christensd. Hølen, Niels Bentsen Kaasen, Tron Pedersen Saugbr. og Johannes Strømodden.
F.f. Ole Johnsen Hølen og Maren Pedersdatters Gunder: Ingeborg Pedersd. Strømodden, Ingeborg Tronsd. Saugbr., Tron Pedersen Saugbr., Hans Bentsen Saugbr., Kjøstol Olsbrygge.
F.f. Flaademand Ole Jonsen Hølen og Maren Pedersdatters Maren: Anne Jonsd. Saugbruget, Inger Clemmetsd. ditto, Clemmet Nielsen ditto, Tron Pedersen, Johannes Christensen Strømodden.

Enka Maren Pedersdatter (Mari Pedersdatter) ble g2g i 1837 med Halvor Halvorsen. Se Familie 8 - Sagene 1865.


Familie 3.
Sagene 1822. Hølen.

Sagarbeider, husmann
Ole Halvorsen fra Kråkefet under Susås f. 1/2-1782 d. 2/3-1837 i Gjerpen. ”Ole Halvorsen, Brækkejordet S., 59 aar.”, s.a. Halvor Olsen Kragefet.
g. i Holla 19/4-1808 m. Ingeborg Kittilsdatter fra Eiestrand(2) under Eie øvre f. 12/1-1789 d. 13/11-1838 i Gjerpen. ”Enke Ingeborg Kittilsd., Brækkejordet S., 52 aar.”, d.a. Kittil Halvorsen.
Forlovere: "Hr. Bomhoff, Hr. Bredesdorff."
1. Halvor Olsen f. 30/8-1808.
2. Maren Olsdatter f. 18/10-1811.
3. Anne Olsdatter f. 10/6-1813 g.m. Peder Eriksen. Se Familie 15 - Sagene 1835.
4. Ole Olsen f. 24/6-1815.
5. Kittil Olsen f. 14/9-1817.
6. Nils Olsen f. 27/12-1820.

Se flere barn i Gjerpen.

F.f. Ole Halvorsen Saugbr. og Ingeborg Kittilsdatters Halvor: H. Krogefet, Kittil Eyestrand, Niels Krogefet, Berthe Solvold, Anne Hansd.
F.f. 
Ole Halvorsen Stranden og Ingebor Kittilsdatters Maren: Kittil Ejestrand, Even Odden og Rasmus Krogefet, Birthe Pedersd. Soelvold og Kirsten Halvorsd. Krogefet.
F.f. Ole Halvorsen Uhlefos gaard og (Anne Andersdatters!) Anne: Madame Foss, Maren Andersd. Tufte, Gartner Holmstrøm, Christen Isachsen Saugbr., Peder Andersen Tufte og Jens Andersen Tufte.
F.f. 
Huusmand Ole Halvorsen Hølen og Ingebor Kittilsdatters Ole: Berthe Solvold, Kirsten Baxaas, Kittil Eiestranden, Jon Rødningen og Ole Kittilsen Eie.
F.f. Huusmand Ole Halvorsen Hølene og Ingebor Kittilsdatters Kittil: Anne Tvara, Anne Krogeføt, Halvor Krogeføt, Kittil Eiestranden og Tollev Pedersen Eie.
F.f. Huusmand Ole Halvorsen Hølen og Ingebor Kittilsdatters Niels: Anne Eiestranden, Anne Krogeføt, Halvor Krogeføt, Rasmus Tvara og Ole Eiestranden.

Denne familien er registrert utflytta fra Holla til Gjerpen i 1823. Se Sørbø(2) i Gjerpen.
De flytta senere til S. Brekkejordet på "Kleiva" i Gjerpen.


Familie 4.
Sagene 1822.

Her var oppført ungkarl og skipper Berthel BredsdorffSe Familie 4 - Sagene 1835.


Familie 5.
Sagene 1822. Forvalterbolig. Lille Ulefos.

Fuldmægtig/ forvalter ved sagbruket
Poul Knutzen f. ca. 1788 d. 25/2-1863 på Snipetorp i Skien. "Handelsborger Poul Knudsen, Snipetorp, 74 Aar gl., Alderdomssvaghed."
g1g m. Susanne Sina Condrup.
g2g m. Johanne Mariane Aalborg fra Osebakken.
1. Elisabeth Sophie Knutzen f. 17/9-1824.
2. Andrea Regine Knutzen f. 23/10-1825.
3. Knud Knutzen f. 11/3-1827.
4. Rasmus Knutzen f. 4/6-1829.
5. Frederikke Knutzen f. 21/2-1835.

F.f. Forvalter Poul Knutzen og Susanne Sina Kondrops Elisabeth Sophie: Frue Marie Zernichow, Jomfr. Susanne Blom, Jomfr. Cathrine Kondrop, Hr. B. Bomhoff, Hr. Collet, Hr. Knud Blom, A. Rolsted og J. P. Foss.
F.f. Forvalter Poul Knutzen og Susanne Sina Kondrops Andrea Regine: Frue Klem, Jomfr. Christine Heide, Jomfr. Paus, Forvalter Rolsted, Studiosus Poppe og Niels P. Dahl.
F.f. Forvalter Poul Knutzen og Susanne Sina Kondrups Knud: Barnetes Moder, Jomfrue Sophie Lunde, Hr. R. Kondrup, Studiosus A. Andersen og Skoleholder F. K. Dahl.
F.f. Forvalter P. Knutzen og Susane Kondrups Rasmus: Madame Jørgensen, Jomfrue Hanna Blom, Jomfrue Wismer, Statsraad N. Aall, Kammerjunker Aall, A. Rolsted.
F.f. Forvalter Poul Knutzen og Susanne Kondrups Frederikke: Frue Provstinde Monrad, Jomfrue N. Høyum, Lensmand Poppe, Kandidat Kobroe og Student Marcus Monrad. 

Se også Ulefoss - Forvaltere.


Familie 6.
Sagene 1822. Hølen.

Her var oppført "Saugmester" Bent Nilsen med familie. Se Familie 3 - Sagene 1801.
 


Familie 7.
Sagene 1822. Kaasa.

Sagmester, oppsynsmann, oldermann
Nils Bentsen fra Sagene f. 1/10-1790 d. 13/3-1873 på Sagbruket, 82 1/2 år, s.a. Bent Nilsen. 
Se Familie 3 - Sagene 1801.
g. i Holla 22/11-1817 m. Thone Anundsdatter fra Brenne i Valebø f. 12/10-1794 d. 13/5-1882 på Kastet under Romnes, d.a. Anund Andersen Brenne.
Forlovere: "Peder Brenne og Søren Brenne."
1. Anund f. 3/9-1818 d. 25/4-1819 på Kåsa.
2. Bent Nilsen f. 29/1-1820. Se Stenstad(2).
3. Aaste Karine Nilsdatter f. 19/3-1822 g.m. Hans Rasmussen. Se Familie 24 - Verket 1845.
4. Anund Nilsen f. 25/11-1823. Gikk ned med skuta "Haabet". Ugift.
5. Nils Nilsen Kaste f. 27/6-1826. Se Kaste under Romnes.
6. Anders Nilsen Romnæs f. 2/8-1828. Se Romnes(19).
7. Amborg Maria Nilsdatter f. 11/10-1831 g1g m. Jens Johnsen. Se Familie 20 - Sagene 1865.
8. Andrea Nilsdatter f. 27/9-1833 g.m. tømmermerker for Cappelen, Petter Andreas Rasmussen. Se Familie 63 - Verket 1875.
9. Peder Nilsen Hammerstad f. 18/7-1836. Se Hammerstad under Romnes.
10. Johannes Nilsen f. 29/9-1839. Hotelleier i Holla. Se Familie 30 - Sagene 1865Se også hans Hotell.

F.f. Saugmæster Niels Bentsen og Thone Anunsdatters Anun: Ingebor Wala, Kari Hølen, Bent Hølen, Johannes Hølen og Hans Hølen.
F.f. Saugmester Niels Bentsen Kaasen og Thone Anunsdatters Bent: Anne Andersd. Saug., Ingebor Pedersd. Saug., Ole Hølen, Johannes Bentsen Saug. og Hans Hølen.
F.f. Saugmester Niels Bentsen Kaasen og Thone Anundsdatters Aaste Karine: Asloug Brenne, Anne Halvorsd. Wala, Bent Hølen, Peder Brenne, Ole Halvorsen Saugen og Bent Bentsen Saugen.
F.f. Saugmester Niels Bentsen Kaasen og Thone Anundsdatters Anun: Asloug Brenne, Aaste Christensd. Nyhuus, Peder Brenne, Hans Bentsen Hølen og Bent Bentsen Saugen.
F.f. Saugmester Niels Bentsen Kaasen og Thone Anunsdatters Niels: Aaste Christensd. Hølen, Aaste Bentsd. Hølen, Bent Hølen, Tron Pedersen Saug., Jon Jensen Saug., og Bent Bentsen af Porsgrund.
F.f. Niels Bentsen Saug. og Tone Anundsdatters Anders: Aaste Hølen, Kirsten Anundsd. Opsahl, Tron Pedersen Saug., Clemmet Nielsen Saug., Johannes Bentsen Saug., Bent Bentsen Saug.
F.f. Saugarbeider Niels Bentsen Saugene og Tone Anundsdatters Ambor Maria: Mari Christensd. Saug., Aaste Bentsd. Uhlefosgaarden, Tollef Christensen, Tron Pedersen og Hans Bentsen Saugene.
F.f. Opsynsmand Niels Bentsen Saugbruget og Tone Anundsdatters Andrea: Anne Christensd. Øgaarden, Aaste Bentsd. Saug., Hans Bentsen og Ole Olsen Uhlefossgaarden, Bent Bentsen Saug.
F.f. Opsynsmand Niels Bentsen Kaasa og Thone Anundsdatters Peder: Anne Johnsd. Saugbruget, Anne Kjøstolsd. Uhlefosgaard, Hans Bentsen, Bent Bentsen og Ole Olsen Saugbr.
F.f. Opsynsmand Niels Bentsen Saugbruget og Thone Anundsdatters Johannes: Anne Christensd. Øgaarden, Aaste Karine Nielsd. Saug., Tron Pedersen, Bent Bentsen og Bent Nielsen, alle af Saugbruget.

Rundt 1832 ble Nils Bentsen oppsynsmann på sagbruket. Han døde som "oldermand".
Enka flytta til sønnen Nils Nilsen på Kaste under Romnes. Hun døde der i 1882.

Skifte på Kastet under Romnes etter Thone Anundsdatter i 1883 side 107.


Familie 8.
Sagene 1822.

Her var oppført "Saugmester" Ole Enersen med familie. Se Familie 14 - Sagene 1801.

 


Familie 9.
Sagene 1822.

Her var oppført "Saugmester" Rasmus Jensen med familie. Se Familie 18 - Sagene 1801.

 


Familie 10.
Sagene 1822. Fiskestigen.

Sagmester, spillemann
Hans Tronsen Fiskestigen fra Sagene f. 17/4-1786 d. 7/1-1858 i Fiskestigen av "brystsvaghet", 69 år gml., s.a. Tron Gundersen Fiskestigen. Se Familie 2 - Sagene 1782.
g1g i Holla 19/9-1817 m. Maren Andersdatter fra Torsnes under Søve f. 1/10-1791 d. 29/11-1824 i Fiskestigen, 31 år gml., d.a. Anders Andersen Torsnæs.
Forlovere: "Christen Isachsen Saugen og Hans Olsen Saugen."
g2g i Holla 12/12-1825 m. enke 
Anne Jonsdatter fra Ødegården under S. Fen f. 4/4-1796 d. 10/11-1873 i Fiskestigen, d.a. Jon Olsen Fæhn. Hun bodde i 1865 hos sin sønn Ole.
Forlovere: "Halvor Halvorsen Fæhn og Ole Jonsen Fæhn."
1. Tron Hansen f. 3/2-1818.
2. Andreas Hansen Fiskestigen f. 15/10-1821. Se Familie 40 - Sagene 1865.
3. Gunder f. 7/7-1824 d. 7/10-1824 i Fiskestigen, 3 mnd. gml.
Barn i 2. ekteskap:
4. Ole Hansen Fiskestigen f. 3/6-1826. 
Se Familie 17 - Sagene 1875.
5. Maren Anne Hansdatter f. 12/4-1833 g.m. Ole Andersen. Se Hammerstadkåsa i Deilsbakke under Romnes.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Saugmæster Hans Tronsen Fiskestien og Maren Andersdatters Tron: Berthe Tronsd. Wrk., Anne Andersd. Saugbr., Hans Olsen Saugbr., Anders Thorsnæs og Tron Nielsen Saugbruget.
F.f. Saugmester Hans Tronsen Fiskestien og Maren Andersdatters Andreas: Anne Andersd. Saugbr., Gunnil Tronsd. Saugbr., Bent Hølen, Hans Olsen Saugbr., Anders Thorsnæs, Tron Nielsen Saugbr. og Tollev Christensen Saugbr.
F.f. Saugmester Hans Tronsen Fiskestien og Maren Andersdatters Gunder: Mari Tronsd. Hølen, Gunnil Tronsd. Saugbr., Hans Olsen Saugbr., Halvor Christensen Saugbr., Tron Nielsen Saugbr. og Tollev Christensen Saugbr.
F.f. Saugmester Hans Tronsen Fiskestien og Anne Jonsdatters Ole: Berthe Tronsd. Wrk., Anne Halvorsd. Fæhn, Rasmus Jensen Saugbr., Gunder Hansen Wrk. og Jørgen Andreas Heisholt.
F.f. Saugmester Hans Tronsen Fiskestigen og Anne Jonsdatters Maren Anne: Anne Augustinusd. Toreskaas, Asloug Hansd. Saug., Andreas Halvorsen Suusaas, Svend Hansen Saug. Jens Rasmusen Saug.

Se hvem fadderne er og du vil se barnets nærmeste familie og ofte hvor de bodde.

Hans andre kone Anne Jonsdatter var tidligere gift med Ole Andersen Kaasa. Se Kåsa under Holla Prestegård.

Kilde: Varden 18/12-1979.

 


Kilde: Nome kommunes kartverk. På høyre side av elva, lå plassen Fiskestigen under gnr 42 - Ulefoss. Nesten rett overfor Hygiea i Lannavegen 99.
Leverandør: Kommunekart.com.


Familie 11.
Sagene 1822.

Sagmester
Johannes Bentsen fra Sagene f. 10/3-1793 d. 2/9-1764 på Sagbruket, 71 år av alderdom og sott, s.a. Bent Nilsen Hølen. Se Familie 3 - Sagene 1801.
g. i Holla 15/8-1818 m. Anne Larsdatter fra Ringsevja f. 25/1-1797 d. 2/6-1863 på Sagbruket, 64 år gml. av tæring, d.a. Lars Nilsen Ringsevjen. Se Familie 56 - Verket 1822.
Forlovere: "Ole Enersen, Saug og Ole Hølen."
1. Bent f. 12/9-1818 d. 9/11-1821 på Sagbruket.
2. Aaste f. 4/7-1820 d. 17/4-1822 på Sagbruket.
3. Bent Johannesen f. 11/1-1823. Se Familie 12 - Sagene 1845.
4. Lars Johannesen f. 10/4-1825.
0. Dødfødt Drengebarn f. 20/5-1827.
5. Aaste Karine Johannesdatter f. 25/6-1828 g.m. Johannes Olsen fra Verket. Se Familie 89 - Verket 1865.
6. Nils Johannesen f. 28/2-1831. Se Familie 16 - Sagene 1845.
7. Hans Johannesen f. 27/12-1833.
8. Berthe Maria Johannesdatter f. 1/9-1836.
9. Johannes Johannesen f. 12/4-1842.

F.f. Saugmæster Johannes Bentsen og Anne Larsdatters Bent: Berthe Ringsevje, Kari Hølen, Bent Hølen, Niels Kaasen, Niels Ringsevje og Even Ringsevje.
F.f. Saugmester Johannes Bentsen og Anne Larsdatters Aaste: Thone Kaasen, Kirsten Ringsevje, Ole Halvorsen Saugbr., Niels Ringsevje og Hans B. Hølen.
F.f. Saugmester Johannes Bentsen og Anne Larsdatters Bent: Anne Andersd. Saugbr., Inger Christiansd. Heisholt, Niels Bentsen Kaasen, John Jensen Saugbr., Even Larsen Ringsevje og Bent Bentsen Saugene.
F.f. Saugmester Johannes Bentsen og Anne Larsdatters Lars: Inger Ringsevje, Aaste Christensd. Nyhuus, Niels Bentsen Kaasen, Ole Nielsen Saugbr., og Hans Bentsen Hølen.
F.f. Saugmester Johannes Bentsen og Anne Larsdatters dødfødte Drengebarn. Moderen mærkede Liv hos Barnet Dagen før Fødselen.
F.f. Johannes Bentsen Saugbr. og Anne Larsdatters Aaste Karine: Tone Anundsd. Saugbr., Gunnild Larsd. Ringsevjen, Svend Hansen Saugbr., Hans Bentsen Saugbr., Bent Bentsen Saugbr.
F.f. Johannes Bentsen Saugbr. og Anne Larsdatters Niels: Aaste Christensd. Hølen, Gunnild Larsd. Ringsevje, Niels Bentsen Saug., Bent Bentsen Saug., Ole Larsen Kamperhoug.
F.f. Saugmester Johannes Bentsen og Anne Larsdatters Hans: Maren Christensd. Saug., Aaste Bentsd. Uhlefosgaarden, Bent Bentsen Saug., Hans Bentsen Saug., Andreas Rejersen.
F.f. Johannes Bentsen Saugbruget og Anne Larsdatters Berthe Maria: Maria Isaksd. Ringsevjen, Gunnild Larsd. ditto, Hans Bentsen, Bent Bentsen og Bent Nielsen Saugbruget.
F.f. Johannes Bentsen Saugbr. og Anne Larsdatters Johannes: Kari Nielsd. Saug., Aaste Nielsd. Saug., Niels Bentsen, Bent Bentsen, Peder Pedersen, alle af Saugbruget.

 


Familie 12.
Sagene 1822. Bakkane(?)

Møller
Hans Olsen
fra Gulset i Gjerpen dpt. 26/10-1766 d. 9/6-1837 på Ulefoss, s.a. Ole Jansen. Se Familie 11 - Gulset 1762.
g1g i Gjerpen 28/7-1796 m. Aslaug Svendsdatter (tvilling) fra Sollien under Århus dpt. 13/2-1774 i Rollag, Buskerud d. 26/12-1806 på Ulefoss, "Asloug Svendsd., 32 aar gml.", d.a. Svend Gunnulfsen.
g2g i Holla 20/10-1808 m. Karen Knudsdatter fra Kvernodden under Romnes f. 24/9-1785 d. 7/5-1819 på Sagbruket, 33 år, d.a. Knud Pedersen Qvernodden.

Forlovere: "Husmand Peder Gundersen og C. Strømodden."

1. Kirsten Hansdatter dpt. 26/12-1796 d. før 1837 g. 27/9-1817 m. Anders Anundsen fra Osebakken.

2. Ole dpt. 15/1-1797.
3. Ole Hansen dpt. 25/11-1798. Møller. Se Familie 43 - Sagene 1822.

4. Inger Hansdatter dpt. 28/7-1799.
5. Svend Hansen dpt. 1/3-1801. Se Familie 3 - Sagene 1835.

6. Anders dpt. 18/11-1804 i Gjerpen.
7. Sondre Hansen f. 11/12-1805. Se Familie 23 - Sagene 1835.
Barn i 2. ekteskap:
8. Aslaug Hansdatter f. 21/10-1810 g.m. Johannes Jacobsen. Se Familie 20 - Sagene 1835.
9. Inger Kirstine Hansdatter f. 26/2-1813.
10. Maria Hansdatter f. 3/8-1815.
11. Nils Hansen f. 3/12-1817.

F.f. Hans Olessøns Kirsten under Gulset: Peder Stianssøns kone, Inger Olesdatter, Tollev Gunderssøn, Mons Olessøn, Rasmus Olessøn.
F.f. Hans Olessøns Ole under Strømdal: Gunder Strømdals kone, Asloug Jensdatter, Christen Einerssøn, Hans Axelssøn, Rasmus Olessøn.
F.f. Hans Olessøns Ole under Strømdal: Gunder Strømdals kone, Asloug Jensdatter, Christen Einerssøn, Hans Axelssøn, Rasmus Olessøn.
F.f. Hans Olessøns Inger under Strømdal: Aslach Kiises kone, Rasmus Olessøns kone, Peter Conradssøn, Erich Henricssøn, Christen Einerssøn.
F.f. Hans Olessøns Svend under Gulset: Karen Maria Gundersdatter, Anne Borgesdatter, Kittil Knudssøn, Tollev Gunderssøn, Erich Svendssøn.
F.f. Hans Olessøns Anders under Strømdal: Børge Nielssøns kone, Anne Kirstine Isaacsdatter, Ove Rasmussøn, Erich Matthiæsøn, Henric Evenssøn.

F.f. 
Hans Olsen Møller og Asloug Svensdatters Hans. (Skal være Sondre. iflg. skifte etter mora. G.S.): Christen Isaksen, Bent Hølen, Jacob Jensen Saugbr., Magrete Levorsd., Gunild Johannesd.
F.f. Hans Olsen og Karen Knudsdatters Asloug: Christen Isaksen, Knud og Tolf Odden, Anne Hansd., Berthe Tronsd.
F.f. Hans Olsen Saugbr. og Karen Knudsdatters Inger Kirstine: Anne Andersd. Uhlefos gaard, Kirsten Hansd. Saugbr., Christen Isachsen Saugbr., Peder Abrahamsen Saugbr. og Hans Tronsen Saugbr.
F.f. 
Hans Olsen Saugbr. og Karen Knudsdatters Maria: Inger Odden, Kirsten Hansd. Saugbr., Kiøstol Pedersen Saugbr., Hans Tronsen Saugbr. og Peder Knudsen Odden.
F.f. Hans Olsen Saugbr. og Karen Knudsdatters Niels: Kirsten Kaasen, Dorthe Odden, Knud Odden, Tolf Odden, Hans Fiskestien og Peder Odden.

Hans Olsen og Aslaug Svendsdatter bodde som husmannsfolk på Gulset i Gjerpen i 1801.
Mannens moder, enka Inger Rasmusdatter(78) bodde sammen med dem der.

 


Familie 13.
Sagene 1822.

Sagarbeider
Jacob Jensen fra Sagene f. 4/6-1780 d. 26/8-1841 på Sagbruket, 62 år, s.a. Jens Rasmussen. Se Familie 5 - Sagene 1782.
g1g i Holla 18/5-1805 m. Gunhild Johannesdatter fra Ullevika(4) øvre under Sannes dpt. 27/7-1777 d. 14/5-1834 på Sagene, 56 år gl., d.a. Johannes Johannesen Uhlevig.
Forlovere: "Bredsdorff, Christen Isacsen."
g2g i Holla 13/10-1837 m. Marthe Tollevsdatter fra Sagene f. 16/8-1788, d.a. Tollev Halvorsen. Se Familie 9a - Sagene 1801.
Forlovere: "Tron Pedersen, Nils Bentsen Saugbruget."
1. Jens Jacobsen f. 12/11-1806. Se Heggemoen(A) under Tvara.
2. Johannes Jacobsen f. 3/6-1809. Se Familie 20 - Sagene 1835.
3. Jon Jacobsen (John Jacobsen) f. 30/3-1813. Se Familie 17 - Sagene 1835.
4. Ole Jacobsen f. 8/9-1816. Se Familie 3 - Sagene 1845.
5. Nils Jacobsen f. 8/9-1820. Se Familie 19 - Sagene 1845.

F.f. Jacob Jensen Saugbr. og Gunild Johannesdatters Jens: Johannes Andersen Ullevig, Østen Olsen Saugbr., Ingeborg Gundersd., Elian Olsd.
F.f. Jacob Jensen og Gunild Johannesdatters Johannes: Niels Jensen, Jon Pedersen, Sigurd Jonsen, Karen Hølen, Inger Saugene.
F.f. Jacob Jensen Saugbr. og Gunnil Johannesdatters Jon: Gunnil Olsd. Herregaarden, Kari Johannesd. Ullevig, Kjøstol Pedersen Saugbr., Halvor Christensen Saugbr. og Johannes Johannesen Ullevig.
F.f. 
Jacob Jensen Saugbr. og Gunnil Johannesdatters Ole: Mari Ullevigen, Anne Rasmusd. Saugbr., Johannes Ullevigen, Anders Sannes, Johannes Hølen og Anders Amundsen Saugbr.
F.f. Jacob Jensen Saugbr. og Gunnil Johannesdatters Niels: Gunnil Herregaarden, Gunnil Tronsd. Saugbr., Johannes Bentsen Saugbr., Sigur Jonsen Saugbr. og Ole Olsen Herregaarden.

"Udgaar" (av skattelista 1822).


Familie 14.
Sagene 1822.

Saugdreng
Jens Hansen fra Sagene f. 8/6-1791 d. 5/8-1875 på Sagene, 84 år gl., s.a. Hans Eriksen. Se Familie 8 - Sagene 1782.
g. i Holla 28/12-1817 m. Karen Thomasdatter fra Verket f. 29/9-1794 d. 22/5-1872 på Verket, som kone, 78 år gl., d.a. Thomas Pedersen. Se Familie 15 - Verket 1801.
Forlovere: "Christen Isachsen, Saugen og Erich Hansen, Saugen."
1. Berthe Kirstine Jensdatter f. 12/10-1818.
2. Ingeborg Jensdatter f. 8/12-1820 g.m. Tarald Jensen. Se Familie 7 - Sagene 1845.
3. Hans Jensen f. 10/3-1823.
4. Thomas Jensen f. 27/2-1829. Se Familie 21 - Sagene 1865.
5. Kirsten Jensdatter f. 29/5-1832.

F.f. Jens Hansen Saugbr. og Karen Thomasdatters Berthe Kirstine: Kari Nielsd. Saugbr., Mari Hansd. Søwe, Jan Jonsen Wrk., Ole Jonsen Wrk., Niels Thomasen Wrk. og Ole Clemmetsen Sannes.
F.f. Jens Hansen Saugbr. og Karen Thomasdatters Ingebor: Marthe Pedersd. Saugbr., Dorthe Thomasd. Wrk., Jan Jonsen Wrk., Erich Hansen Wrk. og Jon Jensen Wrk.
F.f. Jens Hansen Saugbr. og Karen Thomasdatters Hans: Berthe Hansd. Saugbr., Dorthe Thomasd. Wrk., Jan Jonsen Wrk., Erik Hansen Saugbr. og Ole Clemmetsen Saugbr.
F.f. Jens Hansen Saugbr. og Karen Thomasdatters Thomas: Anne Hansd. Wrk., Ingeborg Jahnsd. Wrk., Niels Thomasen Wrk., Peder Erichsen Saugbr., Niels Johnsen Saugene.
F.f. Saugarbeider Jens Hansen og Karen Thomasdatters Kirsten: Kirsten Gjertsd. Wrk., Ingeborg Jahnsd. Wrk., Jon Jensen Hagen, Jon Jahnsen Wrk., Hans Erichsen Saug.


Familie 15.
Sagene 1822.

Saugdreng
Erik Hansen fra Sagene f. 23/3-1780 d. 21/7-1855 på Sagbruket, 75 av alderdom, s.a. Hans Eriksen. Se Familie 8 - Sagene 1782.
g. i Holla 27/8-1803 m. Marthe Pedersdatter fra Nome under Baksås f. 13/10-1780 d. 14/12-1846 på Sagbruket, 66 år, d.a. Peder Thomasen Nome.
Forlovere: "
Ole Eye, Halvor Susaas."
1. Kirsten Eriksdatter f. 4/12-1803 (ikke innført som født, men som konfirmert i Holla, fra Verket). Vokste opp hos former Jens Jensen på Verket. Se Familie 52 - Verket 1801.
    Kirsten Eriksdatter ble g.m. former Hans Hansen Bærland. Se Familie 14 - Verket 1835.
2. Peder f. 20/12-1804.
3. Peder Eriksen f. 8/5-1808. Se Familie 15 - Sagene 1835.
4. Hans Eriksen f. 7/4-1812. Se Familie 4 - Sagene 1845.
5. Thomas Eriksen f. 28/9-1815.
6. Ingeborg Eriksdatter f. 30/9-1819.
7. Anne Eriksdatter f. 18/9-1823 g. i Holla 9/6-1854 m. Ole Andersen Kaasa (25), s.a. Anders Olsen Kaasa.

F.f. Erik Hansen Kaasene og Marthe Pedersdatters Peder: Gullic Schordahl, Ole Nyhuus, Halvor Eye, Kirsten Skordahl, Ragnild Kaasen.
F.f. Erik Hansen Saugbr. og Mari(!) Pedersdatters Peder: Torbiørn Hansen, Even Odden, Halvor Larsen Saugbr., Asloug Saamundsd., Ragnild Pedersd. Wrk.
F.f. Erich Hansen Saugbr. og Marthe Pedersdatters Hans: Aslaug Saamundsd. Wrk., Birthe Hansd. Saugbr., Saugmester Anders Hansen, Jens Jensen Wrk. og Jens Hansen Saugene.
F.f. 
Erich Hansen Saugbr. og Marthe Pedersdatters Thomas: Aaste Hougen, Ragnil Eie, Jørgen Hougen, Jens Jonsen Wrk. og Jens Hansen Saugbr.
F.f. Erich Hansen Saugbr. og Marthe Pedersdatters Ingebor: Kari Thomasd. Saugbr., Berthe Hansd. Saug, Jens Jensen Wrk., Jens Hansen Saugbr. og Ole Clemmetsen Saugbruget.
F.f. Erik Hansen Saugbr. og Marthe Pedersdatters Anne: Berthe Hansd. Saugbr., Kirsten Eriksd. Haatvedt, Jens Hansen Saugbr., Ole Clemmetsen Saug, og Peder Eriksen Heisholt.

Erik Hansen og Marthe Pedersdatter var begge i tjeneste på Eie øvre før de ble gift.


Familie 16.
Sagene 1822. Strømodden.

Saugdreng
Anders Pedersen Strømodden fra Sagene f. 24/3-1781 d. 22/9-1841 på Strømodden, 54, s.a. Peder Rasmussen Strømodden. Se Familie 29 - Sagene 1782.
g. i Holla 7/1-1804 m. Mette Bertelsdatter fra Verket dpt. 16/3-1777, d.a. Bertel Thomassen. Se Familie 3a - Verket 1782.
Forlovere: "
Ch. Hansen, C. Strømodden."
1. Berthel Andersen f. 29/4-1804. Se Familie 12 - Sagene 1835.
2. Peder Andersen f. 28/2-1805. Se Familie 11 - Sagene 1835.
3. Maria Andersdatter f. 29/12-1809.
4. Nils Andersen f. 11/9-1814. Se Familie 2 - Sagene 1845.
5. Gullik Andersen f. 7/3-1817.

F.f. Anders Pedersen Strømodden og Marthe(!) Bertelsdatters Bertel: Johannes Johannesen, Anders Bertelsen, Kiøstol Pedersen, Torbær Thomasd., Thore Hansd.
F.f. Anders Strømodden og Mette Bertelsdatters Peder: Anders Hansen, Anders Bertelsen, Kiøstol Pedersen, Guri Pedersd., Anne Hansd.
F.f. Anders Pedersen Strømodden og Mette Bertelsdatters Maria: Christen og Rasmus Strømodden, Kiøstol Pedersen, Berthe Pedersd., Maria Bertelsd.
F.f. Anders Pedersen Strømodden og Mette Berthelsdatters Niels: Mari Bertelsd. Saugbr., Mari Mortensd. Søwe, Anders Hansen Saugbr., Rasmus Pedersen Saugbr. og Anders Bertelsen Wrk.

F.f. Anders Pedersen Strømodden og Mette Bertelsdatters Gullich: Mari Bertelsd. Saugbr., Ingebor Pedersd. Saugbr., Peder Andersen Stoen og Johannes Bentsen Strømodden.


Familie 17.
Sagene 1822. Strømodden.

Sagarbeider
Halvor Christensen Strømodden fra Sagene f. 2/7-1779 d. 2/4-1841 på Sagbruket, 52 år, s.a. Christen Nilsen. Se Familie 6 - Saga 1782.
g1g i Holla 30/1-1813 m. enke Anne Nilsdatter fra Heggemoen(A) under Tvara dpt. 23/8-1778 d. 11/1-1832 på Strømodden, 52 år gml., d.a. Nils Pedersen Heggemoen.
g2g i Holla 16/10-1837 m. Gunhild Larsdatter fra Ringsevja f. 27/7-1799 d. 19/12-1841 som enke på Sagbruget, 42 år gml., d.a. Lars Nilsen Ringsevjen. Se Familie 56 - Verket 1822.
Forlovere: "Even Larsen Ringsevje, Johannes Christensen Strømodden."
1. Ingeborg Halvorsdatter f. 29/7-1816. Registrert utflytta til Solum i 1834 (18 år gml).
2. Nils Halvorsen f. 9/7-1819. Se Familie 11 - Saga 1845.

F.f. Halvor Christensen Saugbr. og Anne Nielsdatters Ingebor: Anne Moen, Anne Strømodden, Niels Huset, Johannes Strømodden og Tollev Strømodden.
F.f. Halvor Christensen Saugbr. og Anne Nielsdatters Niels: Ingebor Huset, Anne Biørnsd. .. P. (?), Niels Huset, Johannes og Tollev Strømodden.

Hans første kone var enke etter sagarbeider Jon PedersenSe Familie 4 - Sagene 1801.
 


Familie 18.
Sagene 1822. Strømodden.

Dagarbeider
Rasmus Pedersen Strømodden fra Sagene dpt. 23/4-1775 d. 23/12-1849 på sagbruket, 73 år gml., s.a. Peder Rasmussen Strømodden. Se Familie 29 - Sagene 1782.
g1g i Solum 4/1-1799 m. Anne Maria Hansdatter fra Solum dpt.10/11-1771 d. 11/4-1820 på sagbruket, 52 år, d.a. Hans Davidsen Lillefiere og Maria Valentinsdatter.
Forlovere: "Forlovere Jens Klovholt og Jørgen Lange."
g2g i Holla 21/6-1825 m. enke Kirsten Hansdatter fra Kringlefet under Ø. Heisholt dpt. 15/12-1776 d. 10/5-1843 på Strømodden, 66 år, d.a. Hans Gundersen Kringlefet.
Forlovere: "Hans Olsen Saugene og Niels Bentsen."
1. Gullik dpt. 27/5-1799.
2. Maria Rasmusdatter f. 9/5-1802.
2. Peder f. 27/2-1804. Døde tidlig.
3. Maren Rasmusdatter f. 8/6-1805.
4. Aase Maria Rasmusdatter f. 13/10-1807.
5. Marthe Rasmusdatter f. 5/12-1810 g.m. Christen Jonsen. Se Familie 14 - Sagene 1835.
6. Peder f. 24/10-1813 d. 1813.

F.f. Rasmus Pedersen under Fiere og Anna Maria Hansdatters Gullik: Rønou Halvorsdatter, Kistine Madzdatter, Thor Fiere, Anders Gundersen, Rasmus Larsen Fiere.
F.f. 
Rasmus Pedersen Saugbruget og Anne Hansdatters Maria: Christen Isaksen, Anders Hansen, Anders Pedersen, Lisbeth Halvorsd., Kirsten Tronsd. Saugbr.
F.f. Rasmus Pedersen Saugbr. og Maria Hansdatters Peder: Rasmus Jensen, Anders Hansen, Sig. Jonsen (Sigurd Jonsen Saugbr.), Torber Thomasd., Barbra Monrad.
F.f. Rasmus Pedersen Saugbr. og Maren Hansdatters Maren: Anders Hansen, Anders Pedersen, Rasmus Halvorsen, Berthe Pedersd., Lisbeth Hansd.
F.f. Rasmus Pedersen og Anne Maria Hansdatters Aase Maria: Jon Heggemoen, Jon Bentsen, Niels H. Heggemoen, Berthe Pedersd., Ingeborg Tronsd.
F.f. Rasmus Pedersen og Anne Maria Hansdatters Marthe: Halvor Jonsen, Jon Pedersen, Jens Hansen, Mette Pedersd., Aase Gundersd.
F.f. Rasmus Pedersen Saugbr. og Anne Maria Hansdatters Peder. Hjemmedøbt, men død uden at komme i Kirken.


Kirsten Hansdatter var tidligere gift med Anders Andersen GunnerudSe Gunnerud under Prestegården.
 


Familie 19.
Sagene 1822.

Sagbruksarbeider, skogsarbeider, husmann
Sigurd Jonsen Texle fra Jonsås i Sauherad f. ca. 1810 d. 8/1-1864 på "Texle af Tæring", 57 år gml., s.a. Jon Olsen Jonsaas i Sauherad.
g. i Holla 27/6-1838 m. Liv Olsdatter fra Evjen under Baksås f. 24/11-1811, d.a. Ole Gjermundsen.
Forlovere: "
Halvor Thordsen Baxaas og Niels Jensen Trellekaasen."

Denne familien bodde på gnr 17 Teksle, men Sigurd Jonsen Texle bodde litt her før han gifta seg.

 


Familie 20.
Sagene 1822.

Her var oppført ungkar og dagarbeider Jens NilsenSe Familie 2 - Sagene 1835.
 


Familie 21.
Sagene 1822. Fiskestigen.

Dagarbeider
Tron Nilsen Fiskestigen fra Sagene f. 1/1-1794, s.a. Nils Gundersen. Se Familie 28 - Sagene 1801.
g. i Holla 19/9-1817 m. Anne Andersdatter fra Torsnes under Søve f. 23/10-1796 d. 1/6-1882, som "Fattig Enke" på Torsnes, d.a. Anders Andersen Torsnæs.
1. Anne f. 28/11-1817.
2. Nils Tronsen f. 11/9-1819.
3. Maria Tronsdatter f. 6/8-1822 g. i Holla 8/2-1844 m. Gjert Christiansen Moldhougen fra Solum, s.a. Christian Gjertsen Molhougen. Bodde i Porsgrunn.
4. Anders Tronsen f. 19/3-1825. Se Familie 34 - Verket 1845.
5. Kirsten Tronsdatter f. 30/9-1827 d. 11/11-1814 på "Fiskestien", 19 Aar, 7 mnd., 3 dage. Ugift.
6. Maren Tronsdatter f. 15/5-1830.
7. Inger Tronsdatter f. 6/6-1833 g.m. Andreas Evensen Ringsevjen. Se Familie 62b - Verket 1875.
8. Anne Tronsdatter f. 3/11-1835 g.m. Halvor Andersen. Se Familie 92 - Verket 1865.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Tron Nielsen Saugbr. og Anne Andersdatters Anne: Giertrud Hansd. Saugbr., Mari Fiskestien, Hans Fiskestien, Anders Thorsnæs, Niels Heinen og Ole Nielsen Saugbr.
F.f. Tron Nielsen Saugbr. og Anne Andersdatters Niels: Mari Fiskestien, Inger Fæhn, Anders Thorsnæs, Hans Fiskestien og Peder Hansen Saugbruget.
F.f. Tron Nielsen Saugbr. og Anne Andersdatters Maria: Kirsten Thorsnæs, Gunnil Thorsnæs, Anders Thorsnæs ældre, Anders Thorsnæs yngre og Ole Nielsen Saugbr.
F.f. Tron Nielsen Saugbr. og Anne Andersdatters Anders: Giertrud Hansd. Saugbr., Gunnil Andersd. Romnæs, Jon Nielsen Saugbr., Anders Thorsnæs og Frederich Tved.
F.f. Tron Nielsen Saug og Anne Andersdatters Kirsten: Inger Andersd. Tved, Inger Jonsd. Saug, Jon Nielsen Saugbr., Fredrich Olsen Tved og Jens Nielsen Saugbr.
F.f. Tron Nielsen Saugbr. og Anne Andersdatters Maren: Gunnild Andersd. Torsnæhs, Inger Clemmetsd. Saugbr., Hans Tronsen Saugbr., Tron Pedersen Saugbr., Ole Nielsen Saugbr.
F.f. Saugarbeider Tron Nielsen og Anne Andersdatters Inger: Anne Hansd. Sannerholt, Anne Tronsd. Saug., Niels Nielsen Hægnen, Jens Nielsen Saug., Ole Olsen Uhlefossgaarden.
F.f. Tron Nielsen Saugbr. og Anne Andersdatters Anne: Gjertrud Hansd. Saug., Anne Tronsd. Saug., Jon Nielsen Saug., Clemmet Nielsen Sannerholt, Niels Tronsen Saug.

Se hvem fadderne er og du vil se barnets nærmeste familie og ofte hvor de bodde.
 


Kilde: Nome kommunes kartverk. På høyre side av elva, lå plassen Fiskestigen under gnr 42 - Ulefoss. Nesten rett overfor Hygiea i Lannavegen 99.
Leverandør: Kommunekart.com.

 


Familie 22.
Sagene 1822.

Her var oppført dagarbeider Clemmet Gundersen Jynge med familie. Se Familie 27 - Sagene 1801.

 


Familie 23.
Sagene 1822.

Skipper
Jon Bentsen (John Bentsen) fra Sagene dpt. 5/10-1777 d. 8/8-1840. "Funden druknet i Nordsøe, 63 aar"., s.a. Bent Jonsen. Se Familie 24 - Sagene 1782.
g. i Holla 31/1-1806 m. Lisbeth Hansdatter "fra Sagene" f. ca. 1780 d. 26/11-1860, på Sagene, 80 år gml.
Forlovere: "
Ole Enersen, Halv. Krogf. (Halvdan Krageføtt)."
1. Anniken Johnsdatter f. 20/2-1806 g.m. Nils Clemmetsen (Jynge). Se Familie 10 - Sagene 1835.
2. Inger Johnsdatter f. 17/3-1808.
3. Karen Jonsdatter fra Sagene f. 21/2-1810 (fødselsdatoen er fra konfirmasjonslista 1827) g.m. Tallak Larsen. Se Familie 36 - Verket 1835.
4. Nils Johnsen f. 16/4-1811.
5. Bent Johnsen f. 1/7-1813.
6. Andreas Johnsen f. 22/12-1815. Se Familie 72 - Verket 1865.
7. Gunhild Johnsdatter f. 16/11-1817.
8. Clemmet Johnsen f. 21/2-1821.

F.f. Jon Bentsen Saugbr. og Lisbeths Anniken: Bent Jonsen, Torbiørn og Arve Hansen, Asloug Pedersd., Karen Hansd.
F.f. 
Jon Bentsen og Lisbeth Hansdatters Inger: Bent Jensen Saugbr., Arve Hansen Wrk., Hans Torbiønsen, Anne Maria Hansd., Anniken Torbiønsd.
F.f. 
Jon Bentsen Saugbr. og Lisbeth Hansdatters Niels: Hans Hansen Lille, Hans Torbiørnsen, Clemet Nielsen, Ingrid Bentsd., Sara Bentsd.
F.f. 
Jon Bentsen Saugbr. og Lisbeth Hansdatters Bent: Barnets Moder, Lisbeth Bentsd. Schilbrei, Clemmet Nielsen Saugbr., Tolf Knudsen Odden og Tron Pedersen Saugbr.
F.f. Jon Bentsen Saugbr. og Lisbeth Hansdatters Andreas: Astri Pedersd. Wrk., Ingebor Jansd. Saugbr., Kiøstol Pedersen Saugbr., Johannes B. Hølen og Saamun Torbiørnsen Werket.
F.f. Jon Bentsen Saugbr. og Lisbeth Hansdatters Gunnil: Mari Nielsd. Saugbr., Gunnil Nielsd. Saugbr., Clemmet Nielsen Saugbr., Kiøstol Pedersen Saugbr., og Halvor Jonsen Wrk.
F.f. Jon Bentsen Saugbr. og Lisbeth Hansddatters Clemmet: Mari Nielsd. Saug, Kari Bentsd. Saugbr., Ole Halvorsen Saugbr., Tron Nielsen Saugbr. og Ole Nielsen Saugbr.
 


Familie 24.
Sagene 1822.

Dagarbeider
Clemmet Pedersen (Jynge) fra Sagene f. 6/5-1787, s.a. Peder Abrahamsen. Se Familie 13 - Sagene 1782.
g. i Holla 22/8-1810 m. Johanne Mortensdatter f. ca. 1778 d. 24/8-1833 på Sagbruket, 55 år, d.a. Morten NN.
1. Maren Kirstine Clemmetsdatter (Jynge) f. 11/3-1813.
2. Peder Clemmetsen (Jynge) f. 13/9-1815.
3. Karen Clemmetsdatter (Jynge) f. 17/12-1817.
4. Maria (tvilling) f. 12/11-1820 d. 2/3-1822 på Sagbruket, 1 år.
5. Abraham Clemmetsen (Jynge) (tvilling) f. 12/11-1820. Flytta til Tjølling i 1848.
6. Morten Clemmetsen (Jynge) f. 25/5-1823. Flytta til Larvik i 1848. Gift i Larvik 13/7-1849 m. Anne Olea Andersdatter f. ca. 1826.

F.f. Clemet Pedersen Saugbr. og Johanne Mortensdatters Maren Kirstine: Torber Thomasd. Saugbr., Helvig Mortensd. Namløs, Rasmus Pedersen Saugbr., Jørgen Henrichsen Wrk. og Arve Mortensen Hølen.
F.f. 
Clemmet Pedersen Saugbr. og Johanne Mortensdatters Peder: Anne Høxodde, Marthe Tollefsd. Saug, Halvor Johnsen Saug, Rasmus Pedersen Saug og Jens Hansen Saugbr.
F.f. Clemmet Pedersen Saugbr. og Johanne Mortensdatters Karen: Anne Hansd. Saugbr., Berthe Hansd. Saugbr., Halvor Christensen Saugbr., Ole Clemmetsen Saugbr. og Ole Hansen Saugbruget.
F.f. Clemmet Pedersen Saug og Johanne Mortensdatters Maria: Mari Nielsd. Saugbr., Sara Henrichsd. Wrk., Halvor Christensen Saugbr., Sigur Jonsen Saugbr.
F.f. Clemmet Pedersen Saugbr. og Johanne Mortensdatters Abraham: Anne Jonsd. Saugbr., Ingebor Jensd. Saugbr., Peder Kittilsen Mælaas, Anders Hansen Saugbruget.
F.f. 
Clemmet Pedersen Saugbr. og Johanne Mortensdatters Morten: Torber Thomasd. Saugbr., Aavet Pedersd. V. Romnæhs, Jon Jensen Saugbr., Johannes Johnsen Uhlefosgaarden, og Sven Hansen Saugen.

"Gaar ud" (av skattelista 1822).

En vielse i Larvik kirke i 1849:
Ungkarl, arbeider Morten Clemmetsen fra Holden, 26 aar, s.a. Clemmet Pedersen.
g. i Larvik 13/7-1849 m. pige Anne Olea Andersdatter, 23 Aar, d.a. Anders Jacobsen.


Familie 25.
Sagene 1822.

Sagmester
Anders Hansen
 fra Sagene dpt. 1/11-1767 d. 19/2-1816 på Sagbruket, 56 år, s.a. Hans Andersen Wærstad. Se Familie 20 - Sagene 1762.
g1g i Holla 24/9-1792 m. Ingeborg Halvorsdatter fra Hollaseter under Holla dpt. 21/10-1770 bg. 6/2-1798, døde i barselseng på Sagbruket, 28 år , d.a. Halvor Olsen Holdensæter.
Forlovere: "Saugmæster Tron Gundersen og Møller Knud Pedersen."
g2g i Holla 24/1-1799 m. Berthe Pedersdatter fra Sagene dpt. 11/5-1770, d.a. Peder Jonsen. Se Familie 12 - Sagene 1782.
Forlovere: "Peder Fæhn og Saugmester Bent Hølen."
g3g i Holla 3/6-1811 m. Maren Bertelsdatter fra Verket dpt. 1/1-1763 d. 16/4-1823 på Sagbruket., d.a. Bertel Thomassen. Se Familie 3a - Verket 1782.
1. Anne Andersdatter f. 1/7-1793.
2. Hans f. 2/5-1796 bg. 14/7-1796. "Hans Andersen Saugbr., han blev funden død i Sengen, 10 Uger 3 Dage."
3. Ingeborg f. 5/2-1798 bg. 16/4-1798. "Ingeborg Andersd. Saugbr., 10 Uger."
Barn i 2. ekteskap:
4. Peder Andersen f. 26/5-1799 d. 5/10-1817. "Peder Andersen, Saugmesters Søn, 18 Aar 4 Mnd. 23 Dage."
5. Hans Andersen f. 24/5-1802 d. 24/4-1825. "Hans Andersen Blind Fattiglem, Saugbr., 23 Aar 1 Mnd."
6. Anders Andersen f. 28/6-1805. Skomaker. Se Briskemyr under Tveit.
7. Marthe Andersdatter f. 3/1-1810. Konf. i Holla 1829.

F.f. Anders Hansens Saugbruget og Ingeborg Halvorsdatters Anne: Ole Holdensæter, Thomas Thoresen Dyrtid, Ole Enersen Saugbr., Anne Hansd. Fiskestien, Astri Halvorsd. Præstegaarden.
F.f. Anders Hansen Saugbruget og Ingeborg Halvorsdatters Hans: Hans Andersen Saugbr., Ole Enersen, Ole Holdenætret, Anne Hansd. Dyrtid, Margrethe Ledvorsd. Saugbr.
F.f. Anders Hansen Saugbruget og Ingeborg Halvorsdatters Ingeborg: Ole Holdensæter, Ole Enersen Saugbr., Rasmus Pedersen Strømodden, Astri Halvordsd. Wrk., Anne Hansd. Dyrtid.
F.f. Anders Hansen Saugbruget og Birte Pedersdatters Peder: Ole Enersen Saugbr., Hans Hansen Smed, Jon Pedersen Saugbr., Aaste Johannisd. Hølen, Abel Pedersd. Eje.
F.f. 
Anders Hansen og Birthe Pedersdatters Hans: Ole Enersen Saugbr., Jon Rønningen, Jon Pedersen Saugbr., Anne Hansd. Dyrtiid, Kirsten Tronsd.
F.f. Anders Hansen Saugbr. og Birthe Pedersdatters Anders: Jon Hansen Fiskestigen, Ole Kragefet, Anne Hansd., Karen Knudsd.
F.f. Anders Hansen Saugbr. og Berthe Pedersdatters Marthe: Jon Pedersen, Rasmus og Anders Strømodden, Anne Nielsd., Johanne Hansd.

 


Familie 26.
Sagene 1822. Hølen.

Dagarbeider
Ole Nilsen fra Sagene  f. 12/7-1796 d. 24/3-1848 på Sagene, 52 år gml., s.a. Nils Gundersen. Se Familie 28 - Sagene 1801.
g. i Holla 28/12-1821 m. Aaste Halvorsdatter fra Verket f. 26/9-1799 d. 3/4-1882 på Verket, d.a. Halvor Thomassen. Se Familie 35 - Verket 1801.
Forlovere: "Ole Halvorsen Saugen og Tron Pedersen Saugen."
1. Anne Olsdatter f. 27/6-1826.
2. Nils Olsen f. 3/10-1831. Se Familie 53 - Verket 1865.
3. Halvor Olsen f. 20/10-1834.
4. Kirsti Olsdatter f. 7/10-1837 g.m. Nils Evensen Ringsevjen. Se Familie 28 - Verket 1865.
5. Andreas Olsen f. 6/4-1841. Se nedenfor. 

F.f. Ole Nielsen Saugbr. og Aaste Halvorsdatters Anne: Kari Nielsd. Saugbr., Anne Halvorsd. af Schien, Halvor Thomasen Wrk., Niels Nielsen Heinen og Thomas Halvorsen Wærket.
F.f. Ole Nielsen Saugbruget og Aaste Halvorsdatters Niels: Gjertrud Hansd. Saugbr., Anne Hansd. Sannerholt, Halvor Thomasen Wrk., Halvor Halvorsen Wrk., Niels Jonsen Saugbr.
F.f. Saugarb. Ole Nielsen og Aaste Halvorsdatters Halvor: Anne Nielsd. Hægnen, Helene Olsd. Søwe, Halvor Thomasen Wrk., Thomas og Halvor Halvorsen Wrk.
F.f. Ole Nielsen Saugbruget og Aaste Halvorsdatters Kirsti: Helene Olsd. Wrk., Magrethe Johnsd. Saugbr., Halvor Thomasen og Thomas Halvorsen Wrk., Hans Johnsen Saugbruget.
F.f. Ole Nielsen Saugbruget og Aaste Halvorsdatters Andreas: Ellen M. Olsd. Wrk., Anne Eriksd. Saugbr., Peder Eriksen Saugbr., Halvor Halvorsen Wrk., Tron Bentsen Hølen.
 


Familie 26b.
Sagene 1822.

Sagmester
Andreas Olsen herfra f. 6/4-1841 d. i USA, s.a. Ole Nilsen Hølen (ovenfor).
g. i Holla 4/5-1866 m. Maren Pedersdatter Kaasa f. ca. 1840 d. i USA, d.a. Peder Andersen Kaasa.
Forlovere: "
Nils Evensen Vrk. og Peder Anders Kaasa."
1. Ole Peter Andreassen f. 1867.
2. Adolf Andreassen f. 1869.

Dette nygifte ekteparet er registrert utflytta til Larvik 24/5-1866. De kom tilbake til Sagene, før de
med 2 små barn, emigrerte til Stoughton, WI, USA den 2/9-1870 med "S/S Albion".
Biletten kostet 107 spd. - 47 skilling.


Familie 27.
Sagene 1822. Hølen.

Her var oppført ungkarl, dagarbeider Hans BentsenSe Familie 5 - Sagene 1835.
 


Familie 28.
Sagene 1822.

Dagarbeider
John Jensen (Jon Jensen) fra Sagene f. 14/12-1790 d. 18/5-1869 på Hagen, 79 år gml., s.a. Jens Jonsen. Se Familie 7 - Sagene 1801.
g. i Holla 13/8-1812 m. Karen Nilsdatter fra Sagene f. 9/11-1787 d. før 1865, d.a. Nils Gulliksen. Se Familie 4 - Sagene 1782.
1. Nils Johnsen f. 11/1-1813.
2. Jens Johnsen f. 16/3-1816. Se Familie 20 - Sagene 1865.
3. Lisbeth Johnsdatter f. 26/5-1824 g.m. John Olsen. Se Familie 5 - Sagene 1865.

F.f. Jon Jensen Saugbr. og Karen Nielsdatters Niels: Guri Pedersd. Saugbr., Anne Christensd. Uhlefos gaard, Gunder Pedersen Saugbr., Jan Jonsen Wrk. og Jon Nielsen Saugbr.
F.f. 
Jon Jensen Saugbr. og Karen Nielsdatters Jens: Berthe Nielsd. Wrk., Kari Thomasd. Saugbr., Christen Isachsen Saugbr., Gunder Pedersen Saugbr. og Tron Nielsen Saugbruget.
F.f. Jon Jensen Saug og Karen Nielsdatters Lisbeth: Kari Thomasd. Saugbr., Anne Bjørnsd. Saugbr., Jan Jonsen Wrk., Niels Bentsen Saugbr., Johannes Bentsen Saugbr., Johannes Johnsen Saugbr. og Zachariasen.


Familie 29.
Sagene 1822. Strømodden.

Flaademand
Johannes Christensen Strømodden fra Strømodden f. 2/1-1795 d. 19/3-1847 på Strømodden, 52, s.a. Christen Halvorsen Strømodden. Se Familie 30 - Sagene 1801.
g. i Holla (Romnes) 22/10-1820 m. Ingeborg Pedersdatter fra Sagene f. 12/8-1799 d. som enke 24/11-1866 i Sagbruksbrakka av alder og sott, 71, d.a. Peder Gundersen. Se Familie 5 - Sagene 1801.
Forlovere: "Ole Halvorsen Saugen og Clemmet Nielsen Saugen."
1. Maren Johannesdatter f. 16/1-1821. Registrert flytta til Skien høsten 1843, sammen med broren Peder.
2. Ingeborg Johannesdatter f. 26/1-1823 (reg flytta til Gjerpen våren 1840) g.m. Bent Nilsen. Se Stenstad(2).
3. Christen Johannesen (Kristen Johannesen) f. 14/4-1825. Reg. flytta til Skien høsten 1840. Se Familie 18 - Sagene 1845.
4. Peder Johannesen f. 26/1-1828. Registrert flytta til Skien høsten 1843, sammen med søstra Maren.
5. Gunder (hjemmedøpt) d. 10/7-1829 på Sagbruket, 2 timer.
6. Gunder Johannesen f. 6/3-1831 d. 3/4-1852 på Strømodden, 21 år gl. "Brystsvaghed i Længere Tid."
7. Anne Johannesdatter f. 26/1-1834 g.m. tømmermerker Halvor Olsen. Se Familie 102 - Verket 1865.
8. Berthe Johannesdatter f. 14/2-1837.
9. Johannes Johannesen f. 14/12-1839.

F.f. Johannes Christensen Strømodden og Ingebor Pedersdatters Maren: Mari Hølen, Gunnil Tronsd. Saugbr., Tron Pedersen Saugbr., Torvil Moen og Tollev Christensen Saugbr.
F.f. Huusmand Johannes Christensen Strømodden og Ingebor Pedersdatters Ingeborg: Anne Jonsd. Saugbr., Mari Strømodden, Niels Bentsen Kaasen, Ole Hølen og Torvil Moen.
F.f. Johannes Christensen Strømodden og Ingebor Pedersdatters Christen: Anne Jonsd. Saugbr., Mari Christensd. Saugbr., Tron Pedersen Saugbr., Ole Hølen og Tollev Christensen Saugbr.
F.f. Johannes Christensen Strømodden og Ingeborg Pedersdatters Peder: Anne Johnsd. Saugbr., Anne Christensd. Uhlefos gaard, Tron Pedersen Saugbr., Tollev Christensen Saugbr., Halvor Christensen Saugbr.
F.f. Flaadekarl Johannes Christensen Strømodden og Ingeborg Pedersdatters Gunder: Anne Jonsd. Saug., Ingeborg Tronsd. Saug, Tron Pedersen Saug., Tollef Christensen Saug og Tron Gundersen Saug.
F.f. Flaademand Johannes Christensen Strømodden og Ingeborg Pedersdatters Anne: Anne Jonsd. Saug., Ingeborg Tronsd. Saug., Tron Pedersen Saug., Ole Jonsen Hølen og Bent Bentsen Saugbruget.
F.f. Flaadekarl Johannes Christensen Strømodden og Ingeborg Pedersdatters Berthe: Ingeborg Tronsd. Dorholt, Maren Johannesd. Saug., Tron Pedersen Saug., Halvor Halvorsen Hølen og John Olsen Hølen.
F.f. Flaademand Johannes Christensen Strømodden og Ingeborg Pedersdatters Johannes: Anne Johnsd. Saug., Ingeborg Olsd. Saug., Tron Pedersen, Halvor Halvorsen og Peder Kjøstolsen, alle af Saugbruget.


Familie 30.
Sagene 1822.

Dagarbeider
Kjøstol Pedersen fra Sagene f. 21/11-1785, s.a. fergemann Peder Gundersen. Se Familie 5 - Sagene 1801.
g. i Holla 24/10-1811 m. Anne Hansdatter d.y. fra Sagene f. 23/3-1792, d.a. Hans Christensen. Se Familie 9 - Sagene 1782.
1. Hans Kjøstolsen f. 1/11-1812.
2. Ingeborg Kjøstolsdatter f. 30/4-1815.
3. Peder Kjøstolsen f. 16/8-1817. Se Delsdalen under Ø. Heisholt og Familie 46 - Sagene 1865.
4. Karen Kjøstolsdatter f. 31/3-1820.
5. Maren Kjøstolsdatter f. 2/4-1823.
6. Gunder Kjøstolsen f. 9/12-1825.
7. Anne Kjøstolsdatter f. 18/2-1829.
8. Christen Kjøstolsen f. 9/8-1832. Se Familie 31 - Sagene 1865.
9. Berthe Kjøstolsdatter f. 17/3-1838.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Kjøstol Pedersen Saugbr. og Anne Hansdatters Hans: Inger Tronsd. Saugbr., Mari Hansd. hos Bredsdorff, Gunder Pedersen Saugbr., Hans Tronsen Saugbr. og Tron Pedersen.
F.f. Kiøstol Pedersen Saugbruget og Anne Hansdatters Ingebor: Anne Jonsd. Saugbr., Anne Pedersd. Saugbr., Anders Hansen Saugbr., Tron Pedersen Saugbr. og Ole J. Hølen.
F.f. Kiøstol Pedersen Saugbr. og Anne Hansdatters Peder: Inger Tronsd. Saugbr., Ingebor Pedersd. Saugbr., Tron Pedersen Saug, Ole Hølen og Johannes Bentsen Hølen.
F.f. Kiøstel Pedersen Saugbr. og Anne Hansdatters Karen: Anne Jonsd. Saug, Ingebor Pedersd. Saugbr., Hans Olsen Saugbr., Tron Pedersen Saug og Johannes Christensen Strømodden.
F.f. Kjøstol Pedersen Saugbr. og Anne Hansdatters Maren: Anne Jonsd. Saugbr., Ingebor Jensd. Saugbr., Hans Olsen Saugbr., Tron Pedersen Saugbr. og Ole Jonsen Hølen.
F.f. Kiøstol Pedersen Saugbr. og Anne Hansdatters Gunder: Anne Jonsd. Saugbr., Ingebor Strømodden, Ole Hølen, Johannes Jonsen Saugbr., og Tollev Christensen Saugbr.
F.f. Kjøstol Pedersen Saugbr. og Anne Hansdatters Anne: Ingeborg Strømodden, Ingeborg Tronsd. Saugbr., Svend Hansen Saugbr., Hans Kjøstolsen Saugbr.
F.f. Saugarb. Kjøstol Pedersen og Anne Hansdatters Christen: Anne Hansd. Saugene, Berthe Pedersd. Hølen, Tron Pedersen Saugbr., Svend Hansen Saugbr., Hans Kjøstolsen Saugbr.
F.f. Kjøstol Pedersen Saugbruget og Anne Hansdatters Berthe: Anne Johnsd. Saugbr., Maren Kjøstolsd. Saugbr., Tron Pedersen, Hans og Peder Kjøstolssønner, alle af Saugbruget.


Se hvem fadderne er og du vil se barnets nærmeste familie og ofte hvor de bodde.


Familie 31.
Sagene 1822.

Her var oppført smed Jens Jonsen med familie. Se Familie 7 - Sagene 1801.

 


Familie 32.
Sagene 1822.

Her var oppført smed Tron Jonsen med familie. Se Familie 6 - Sagene 1801.

 


Familie 33.
Sagene 1822. Fergested, gjestgiveri

Fergemand, gjestgiver
Tron Pedersen fra Sagene f. 24/10-1788 d. etter 1861, s.a. fergemann Peder Gundersen. Se Familie 5 - Sagene 1801.
g. i Holla 14/4-1814 m. Anne Jonsdatter fra Hjelset i Helgen f. 25/9-1796 d. 4/1-1861 på Færgestedet ved Uhlefos brug, af Astma, 64 år gl., d.a. Jon Hansen Jelseth.
1. Ingeborg Tronsdatter f. 4/2-1815 g.m. gjestgiver Peder Jensen. Se Familie 36 - Sagene 1865.
2. Peder Tronsen f. 15/3-1826.

F.f. Tron Pedersen Wærket og Anne Jonsdatters Ingebor: Inger Tronsd. Wærket, Mari Jonsd. Jelseth, Kiøstol P. Wærket, Ole J. Hølen, Hans og Christen J. Jelseth.
F.f. Færgemand Tron Pedersen Saugbr. og Anne Jonsdatters Peder: Mari Pedersd. Hølen, Ingebor Strømodden, Hans Saltevje, Johannes Strømodden, Johannes Jonsen Saugbr. og Jon Jonsen Jelseth.


Ei nøtt: Har denne familien bodd utenfor Holla i noen år? De fikk ingen barn i Holla mellom 1815 og 1826. Dette er 10 år uten
å få barn, hvilket var uvanlig på den tiden. De er ikke funnet registrert ut- eller innflytta i kirkeboka for Holla, men alle er dessverre
ikke nevnt der.

Andre i huset: Peder Gundersen - Føderaadsmand (fader).


Familie 34.
Sagene 1822. 

Her var oppført flaademand Ole Jonsen. Kan det være samme person som er oppført også i Familie 2 - Sagene 1822?
 


Familie 35.
Sagene 1822.

Her var oppført dagarbeider Nils Clemmetsen (Jynge) med familie. Se Familie 12 - Sagene 1801.
 


Familie 36.
Sagene 1822. Haugen ved Sagene.

Sanker (sagarbeider)
Clemmet Nilsen (Jynge) fra Sagene f. 27/8-1784 d. ca. 1860 (skifte), s.a. Nils Clemmetsen (Jynge). 
Se Familie 12 - Sagene 1801.
g1g i Holla 13/4-1812 m. Maren Jonsdatter fra Sagene f. 6/10-1786 d. 22/2-1816 på Sagbruket, 29 år etter barsel, d.a. Jon Gundersen. Se Familie 15 - Sagene 1801.
g2g i Holla 1/3-1817 m. Maren Nilsdatter (Mari Nilsd.) fra Sannes nedre(15) f. 9/5-1791 d. 18/4-1859, av "alderdom og længere Tids Svaghed", 68 år gl., d.a. Nils Olsen Sannæs.
Forlovere: "Thyge Sannes og Niels Clemmetsen, Saugen."
1. Inger Clemmetsdatter (Jynge) f. 28/9-1812 g.m. Nils Rasmussen. Se Familie 19 - Sagene 1835.
2. Nils f. 7/2-1816 d. 23/2-1816 på Sagbruket, 16 dager.
Barn i 2. ekteskap:
0. Dødfødt Drengebarn f. 6/5-1824.

F.f. Clemmet Nielsen Saugbr. og Maren Jonsdatters Inger: Maren Pedersd. Saugbr., Inger Nielsd. hos Poppe, Anders Johannesen Sannæs, Tolf Knudsen Odden og Jørgen Johannesen Hølen.
F.f. 
Clemmet Nielsen Saugbr. og Maren Jonsdatters Niels: (Ingen faddere. Død før kirkedåp). Hjemmedøbt 7/2.

Dødfødt 6/5-1824. "Clemmet Nielsen Saugbruget og Maren Nielsdatter. Efter Doctor Roosens og Gjordemoder, Jomfrue Olsens Widnesbyrd,
var Barnet død et par dagers Tiid, før den først med Instrumenter tog det fra Moderen."

 


Familie 37.
Sagene 1822.

Sanker, flaadekarl
Gunder Clemmetsen (Jynge) fra Sagene f. 25/11-1788 d. 16/2-1861 på Kverndokken under Romnes av alderdom, 72 år gml., s.a. Clemmet Gundersen (Jynge). Se Familie 27 - Sagene 1801.
g. i Holla 28/11-1813 m. Marthe Margrethe Olsdatter kanskje fra S. Falkum i Gjerpen dpt. 21/9-1788 d. 4/8-1861 på Kverndokken, som enke, 77 år gml., d.a. Ole Abrahamsen Falkum.
1. Anne Gundersdatter f. 30/7-1814. 
2. Kjøstol Gundersen (Jynge) f. 16/2-1816.
3. Marthe Gundersdatter f. 19/2-1818.
4. Ole Gundersen (Jynge) f. 2/11-1819. Se Familie 5 - Sagene 1845Se også Kverndokka under Romnes.
5. Kirsten Gundersdatter f. 30/8-1821.
6. Clemmet Gundersen (Jynge) f. 15/8-1823.
7. Andrea Gundersdatter f. 30/10-1825 g.m. Johannes Pedersen Eishaug. Se Familie 17 - Sagene 1845.
8. Ingeborg Maria Gundersdatter f. 15/11-1827. Var i Porsgrunn i 1852, g.m. Peder Kjøstolsen. Se Familie 46 - Sagene 1865.
9. Maria Gundersdatter f. 24/10-1830 g.m. Halvor Gundersen Odden. Se Odden under Eie øvre.
10. Gurine Gundersdatter f. 26/1-1833 g.m. Ole Thomassen. Se Familie 27a - Verket 1875.

F.f. Gunder Clemmetsen Saugbr. og Marthe Margrethe Olsdatters Anne: Anne Jonsd. Saugbr., Johanne Holm, Tron Pedersen Saugbr., Jon Nielsen Saugbr. og Niels Bentsen Hølen.
F.f. 
Gunder Clemmetsen Saugbr. og Marthe Olsdatters Kjøstol: Ingebor Follestad, Giertrud Hansd. Saugbr., Tron Pedersen Saugbr., Tolf Odden, Niels Nielsen Saugbr., Tron Nielsen Saugbr. og Niels Nielsen Porsgrund.
F.f. Gunder Clemmetsen Saugbr. og Marthe Margrethe Olsdatters Marthe: Barnets Moder, Ingebor Pedersd. Saugbr., Clemmet Nielsen Saugbr., Tron Pedersen Saugbr. og Ole Clemmetsen Saugbruget.
F.f. Gunder Clemmetsen Saugbr. og Marthe Margrethe Olsdatters Ole: Giertrud Hansd. Saug, Berthe Hansd. Saug, Clemmet Nielsen Saugbr., Tron Pedersen Saugbr. og Johannes Strømodden.
F.f. Gunder Clemmetsen Saugbr. og Marthe Magrethe Olsdatters Kirsten: Berthe Hansd. Saugbr., Marthe Gundersd. Heisholt, Tron Pedersen Saugbr., Johannes Strømodden og Ole Clemmetsen Saugbruget.
F.f. Gunder Clemmetsen Saugbr. og Marthe Magrethe Olsdatters Clemmet: Mari Nielsd. Saugbr., Anne Jonsd. Saugbr., Jon Nielsen Saugbr., Ole Clemmetsen Saugbr. og Niels Clemmetsen Saugbr.
F.f. Gunder Clemmetsen Saugbr. og Margrethe Olsdatters Andrea: Anne Jonsd. Saugbr., Ingebor Strømodden, Clemmet Nielsen Saugbr., Ole Clemmetsen Saugbr., og Niels Clemmetsen Saugbr.
F.f. Gunder Clemmetsen Saugbr. og Marthe Margrethe Olsdatters Ingebor Maria: Anne Jonsd. Saugbr., Inger Clemmetsd. Saugbr., Clemmet Nielsen Saugbr., Tron Pedersen Saugbr. og Johannes Strømodden.
F.f. Gunder Clemmetsen Saugbr. og Marthe Magrethe Olsdatters Maria: Anniken Johnsd. Saugbr., Anne Kjøstolsd. Uhlefoss gaard, Clemmet Nielsen Saugbr., Tron Pedersen Saugbr., Ole Olsen Saugbr.
F.f. Flaadekarl Gunder Clemmetsen Saugbr. og Marthe Magrethe Olsdatters Gurine: Anne Jonsd. Saug., Anne Kjøstolsd. Uhlefossgaarden, Tron Pedersen Saug., Ole Olsen Uhlefossgaarden, Hans Kjøstolsen Saugbruget.

Hvem Gunder Clemmetsens kone var, er høyst usikkert.


Familie 38.
Sagene 1822.

Sanker, flåtemann
Jon Nilsen fra Sagene dpt. 30/8-1778 d. 3/6-1837 på Sagbruget, 49 år gml., s.a. Nils Hansen Hougen. Se Familie 21 - Sagene 1782.
g. i Romnes kirke 18/9-1814 m. Gjertrud Hansdatter fra Verket f. 29/11-1793 d. 11/1-1844 på Saugbruget, som "Brugsarbeiders kone", 50 år gml., d.a. Hans Johannesen. Se Familie 56 - Verket 1801.
1. Nils Johnsen f. 18/1-1815.
2. Anne Johnsdatter f. 3/10-1816 g.m. Andreas Johnsen fra Sagene. Se Familie 72 - Verket 1865.
3. Margrethe Johnsdatter f. 1/11-1818 g.m. Gunder Hansen Sannesmoen. Se Sandnesmoen under Sannes nedre.
4. Kirsten Johnsdatter f. 1/11-1820 g.m. Halvor Tygesen. Se Sannerholt(13) under Romnes.
5. Hans Johnsen f. 8/2-1823.
6. Gunder Johnsen f. 22/9-1825.
7. Ingeborg Johnsdatter f. 26/10-1827 g.m. enkemann Andreas Johnsen fra Sagene. Se Familie 72 - Verket 1865.
8. Johanne Maria Johnsdatter f. 3/7-1830 g.m. former Nils Gundersen. Se Familie 50 - Verket 1865.

F.f. Jon Nielsen Saugbruget og Giertrud Hansdatters Niels: Marthe Margrethe Olsd. Saugbr., Aase Moen, Gunder Clemmetsen Saugbr., Tron Nielsen Saugbr. og Johannes Chr. Strømodden.
F.f. Jon Nielsen Saugbr. og Giertrud Hansdatters Anne: Inger Odden, Anne Heinen, Jon Jensen Saugbr., Niels Nielsen Saugbr., Tron Nielsen Saugbr. og Ole Nielsen Saugbruget.
F.f. 
Jon Nielsen Saugbr. og Giertrud Hansdatters Margrethe: Anne Heinen, Anne Lisbeth Johannesd. Wrk., Jon Jensen Saugbr., Tron Nielsen Saugbr., og Ole Nielsen Saugbruget.
F.f. Jon Nielsen Saugbr. og Giertrud Hansdatters Kirsten: Anne Andersd. Saugbr., Berthe Nielsd. Saugbr., Tron Nielsen Saugbr., Clemmet Nielsen Sannes og Johannes Hansen Wrk.
F.f. Jon Nielsen Saugen og Gjertrud Hansdatters Hans: Anne Nielsd. Heinen, Anne Andersd. Saugbr., Niels Nielsen Heinen, Johannes og Hans Hans Sønner Wærket.
F.f. Jon Nielsen Saugbr. og Giertrud Hansdatters Gunder: Aaste Halvorsd. Saugbr., Kari Hansd. Kaasen, Tron Nielsen Saugbr., Ole Nielsen Saugbr., Hans Hansen Saugbr., og Clemmet Nielsen Saugbr.
F.f. Jon Nielsen Saugbr. og Giertrud Hansdatters Ingebor: Kirstine Erichsd. Wrk., Inger Clemmetsd. Saugbr., Tron Nielsen Saugbr., Johannes Hansen Saugbr. og Hans Hansen Wrk.
F.f. John Nielsen Saugbruget og Gjertrud Hansdatters Johanne Maria: Karen Hansd. Wrk., Inger Clemmetsd. Saugbr., Tron Nielsen Saugbr., Johannes Hansen Wrk., Niels Johnsen Saugbr.

Enka Gjertrud Hansdatter ble g2g i Holla 31/10-1839 m. Peder Tygesen. Se Familie 27 - Sagene 1835.


Familie 39a.
Sagene 1822.

Skolelærer ved sagbruket og klokker og kirkesanger
Jens Poulsen f. ca. 1772.
g. i Holla 17/10-1804 m. Guri Larsdatter fra Sagene dpt. 7/10-1764 d. 17/12-1823 på Sagbruket, 59 år, d.a. Lars Madsen. Se Familie 12 - Sagene 1762.
Forlovere: "And. Hansen, Chr. Isacsen."
1. Jens Jensen f. 14/6-1804. Se nedenfor.

F.f. Jens Poulsen og Guri Larsdatters Jens: Anders Hansen, Rasmus Pedersen, Jon Pedersen, Thore Halvorsd., Tale Anundsd. 

Kilde: Holla II (S. Ytterbøe).
Jens Poulsen
 var Sagbrukets egen skolelærer fra ca. 1804, lønnet av kjøpmann i Porsgrunn og sagbrukseieren, Niels Aall med 105 riksdaler årlig. Ytterbøe skriver at sogneprest Bremer ikke var tilfreds med ham som "barneopdrager". Bremer må derfor ha hatt stor innflytelse på avgjørelsen som resulterte i at Jens Poulsen måtte slutte som lærer. Poulsen ble senere klokker og kirkesanger i Holla fra 1814 - 1827.
Mrk. Tradisjonelt var en stilling som skolelærer oftest kombinert med klokker og kirkesanger. GS.

 


Familie 39b.
Sagene 1822.

Skolelærer
Jens Jensen/ Poulsen
f. 14/6-1804.
g. i Holla 18/9-1823 m. Marthe Jansdatter fra Verket f. 18/9-1805, d.a. Verksarbeider Jan Brynildsen. Se Familie 33 - Verket 1801.
Forlovere: "Tron Pedersen Saugen og Niels Bentsen Kaasen."
1. Jørgen Kirstinus Poulsen f. 20/11-1823.
2. Nils Johan Poulsen f. 2/12-1825.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Skolelærer Jens Poulsen Wrk. og Marthe Jansdatters Jørgen Kirstinus: Christine Ellefsen, Sidsel Jansd. Wrk., Jon Brønnilsen Wrk., Tron Pedersen Saugen, Tollef Christensen Saugen og Brønnil Jansen Wærket.
F.f. Skolelærer Jens Poulsen og Marthe Jansdatters Niels Jean: Barnets Moder, Jomfr. B. W. Bendixen, Rasmus Olsen Wrk., Tollev Christensen Wrk. og Niels Johannesen Wrk.


Se hvem fadderne er og du vil se barnets nærmeste familie og ofte hvor de bodde.

Denne familien er registrert utflytta fra Holla til Moss i 1826. Jens Poulsen hadde også da tittel som skolelærer.


Familie 40.
Sagene 1822.

Skolelærer
Peder Pedersen Soelvold (Peder Soelvold) fra Solvold under Susås f. 15/7-1799 d. 1847, s.a. Peder Olsen Solvold.
 

Kilder: Arne Johan Gjermundsen, artikkel i Hollaminner 1999 og Holla II (1957), side 408 (Simon Ytterbøe).

Peder Soelvold, som han skrev seg selv for, var en dyktig skoleelev og viste seg tidlig god til å tilegne seg kunnskap. Under konfirmasjonsundervisningen hos sogneprest Bremer må han ha utmerket seg på samme måte, slik at han ble en mønsterkonfirmant. Han ble innført som nr. 1 i konfirmasjonslista i Romnes kirke 1816.
Dette var vanligvis forbeholdt barn av de mer kondisjonerte i bygda. Bremer skrev ham for Peder Pedersen Solvold. Bremers karaktersetting ved konfirmasjonen var helt klar. "Kundskab: Udmærket God. Opførsel: Udmærket God." Av 35 gutter var han den eneste med disse karakterene. Det var nok under Bremers innflytelse at Peder Soelvold bestemte seg for å bli lærer. Les flere detaljer i ovenfor nevnte kilder. G.S.
 

 


Familie 41.
Sagene 1822.

Her var oppført "Vertshusfolch" Gurine Pedersdatter (Guri Pedersdatter). Hun var enke etter Christen Isaksen på Sagene. Se Familie 7 - Sagene 1782.
 


Familie 42.
Sagene 1822.

Her var oppført "Dagarbeider" (tidligere møller) Peder AbrahamsenSe Familie 13 - Sagene 1782.
 


Familie 43.
Sagene 1822.

Møller
Ole Hansen fra Sagene dpt. 25/11-1798, trolig s.a. møller Hans Olsen. Se Familie 12 - Sagene 1822.

Tjenestepige: Ingeborg Pedersdatter.


Familie 44.
Sagene 1822.

Her var oppført "Dagarbeider" Jan Tolfsen med familie. Se Familie 9b - Sagene 1801.
 


Familie 45.
Sagene 1822.

Skomager
Ole Clemmetsen (Jynge) fra Sagene f. 5/2-1800 d. 20/9-1833 på Sagbruket, 33 år., s.a. Clemmet Gundersen (Jynge). Se Familie 27 - Sagene 1801.
g. i Holla 25/9-1820 m. Berthe Hansdatter fra Sagene f. 23/3-1794, d.a. Hans Eriksen. Se Familie 8 - Sagene 1782.
1. Hans Olsen (Jynge) f. 13/10-1820 g. i Sauherad 15/1-1845 m. Ingeborg Ingebretsdatter Odden (i Sauherad?) f. ca. 1844, d.a. Ingebret Larsen Odden.
2. Maren Olsdatter f. 1/11-1822.
3. Clemmet Olsen (Jynge) f. 26/1-1825.
4. Kjøstol f. 26/8-1827.
5. Kjøstol Olsen (Jynge) f. 28/6-1830.
6. Ole Olsen (Jynge) f. 4/12-1833.

F.f. Skomager Ole Clemmetsen Saugbr. og Berthe Hansdatters Hans: Marthe Margrethe Olsd. Saugbr., Mari Søwe, Tron Pedersen Saugbr., Clemmet Nielsen Saugbr. og Gunder Clemmetsen Saugbr.
F.f. Skomager Ole Clemmetsen Saugbr. og Berthe Hansdatters Maren: Mari Hansd. Wrk., Kirsten Erichsd. Tved, Gunder Clemmetsen Saugbr., Niels Clemmetsen Saugbr., og Peder Erichsen Saugmand.
F.f. Ole Clemmetsen Saugbr. og Berthe Hansdatters Clemmet: Kari Thomasd. Saugbr., Marthe Margrethe Olsd. Saugbr., Erich Hansen Saugbr., Gunder Clemmetsen Saugbr. og Peder Erichsen Saugbr.
F.f. Ole Clemmetsen Saugbr. og Berthe Hansdatters Kjøstol: Kirsten Erichsd. Wrk., Kari Hansd. Saugbr., Gunder Clemmetsen Saugbr., Niels Clemmetsen Saugbr., og Anders Halvorsen Saugbr.
F.f. Ole Clemmetsen Saugbr. og Berthe Hansdatters Kjøstol: Marthe Olsd. Saugbr., Anne Kjøstolsd. Uhlefossgaarden, Jens Hansen Saug, Peder Erichsen Saug og Ole Olsen Saugen.
F.f. Ole Clemmetsen Saug. og Berthe Hansdatters Ole: Annikken Jonsd. Saug., Anne Olsd. Saug., Gunder Clemmetsen Saug., Jens Hansen Saug., Peder Eriksen Saug.

Det er ingenting som tyder på at denne familien noensinne brukte navnet Jynge, men jeg har ført på Jynge for at det
skal bli lettere å finne tilbake til den første kjente Jynge som var i arbeide her som sagmester siden før 1700.


Familie 46.
Sagene 1822. Haven.

Sagbruksarbeider
Gunder Pedersen fra Sagene f. 26/1-1783 d. 13/4-1820 på Sagene, 37 år, s.a. Peder Gundersen. Se Familie 5 - Sagene 1801.
g. i Holla 2/9-1810 m. Inger Tronsdatter fra Sagene f. 4/11-1791, d.a. Tron Jonsen. Se Familie 6 - Sagene 1801.
1. Maren Gundersdatter f. 10/5-1811.
2. Ingeborg Gundersdatter f. 3/10-1813 g.m. smed Hans Peter Andersen. Se Familie 50 - Sagene 1865.
3. Kirsten Gundersdatter f. 20/10-1815 d. 1815.
4. Tron Gundersen f. 21/11-1816.
5. Anne Gundersdatter f. 28/8-1819.

F.f. Gunder Pedersen Saugbr. og Inger Tronsdatters Maren: Peder, Tron og Kiøstol Pedersen, Kirsti Tronsd., Mari Pedersd.
F.f. Gunder Pedersen Saugbr. og Inger Tronsdatters Ingebor: Maren Pedersd. Hølen, Anne Johnsd. Jelset, Hans Pedersen Saltevje, Jon Jensen Saugbr. og Tron Pedersen Saugbr.
F.f. 
Gunder Pedersen Saugbr. og Inger Tronsdatters Kirsten: (Ingen faddere. Død før kirkedåp). Hjemmedøbt 22/10.
F.f. Gunder Pedersen Saugbr. og Inger Tronsdatters Tron: Kari Nielsd. Saug, Ingebor Pedersd. Saugbr., Kiøstol Pedersen Saugbr., Tron Pedersen Saugbr., Ole Hølen og Tron Nielsen Saugbr.
F.f. Gunder Pedersen Saugbr. og Inger Tronsdatters Anne: Anne Jonsd. Saugbr., Ingebor Pedersd. Saugbr., Tron Pedersen Saugbr., Jon Jonsen Saugbr. og Johannes Strømodden.


Enka Inger Tronsdatter ble g2g 9/7-1824 med Johannes Johnsen. Se Familie 1 - Sagene 1835.


Familie 47.
Sagene 1822.

Sagmester
Nils Jensen
 (tvilling) fra Sagene dpt. 14/1-1776 d. 26/1-1818 på Saga, 42 år gml., s.a. Jens Rasmussen. Se Familie 5 - Sagene 1782.
g. i Holla 17/1-1802 m. Ingeborg Gundersdatter fra Holtet (Øygarden) under Romnes dpt. 9/10-1774, d.a. Gunder Pedersen Holtet.
1. Jens Nilsen f. 24/5-1802. Se Familie 2 - Sagene 1835.
2. Gunder Nilsen f. 18/7-1806. Se Gruva under Fen nedre.
3. Hans Nilsen f. 11/6-1808.
4. Ole Nilsen f. 20/1-1812. Flytta til Larvik i 1842, kom tilbake og gifta seg her den 28/12-1843 m. Tore Johnsdatter fra Verket.
5. Inger Nilsdatter f. 16/8-1815. Registrert utflytta til Porsgrund i februar 1836. Der g.m. Erik Christiansen Øvrum. Se Kjølnesgata 11 i Gjerpen.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Niels Jensen Saugbruget og Ingeborg Gundersdatters Jens: Rasmus og Jacob Jensen, Søren Hendricsen Wrk., Margrete Levorsd., Berthe Gundersd. Saugbr.
F.f. Niels Jensen Saugbr. og Ingeborg Gundersdatters Gunder: Rasmus og Jacob Jenssønner, Gullic Nielsen, Berthe Gundersd., Marthe Gundersd.
F.f. Niels Jensen og Ingeborg Pedersdatters(!) Hans: Rasmus Jensen, Jacob Jensen, Hans Næperud, Magrete Levorsd., Marthe Rasmusd.
F.f. Niels Jensen Saugbr. og Ingebor Gundersdatters Ole: Birthe Gundersd. Wrk., Inger Jansd. Saugbr., Hans Andersen Wrk., Kjøstol Pedersen Saugbr., Sigur Johnsen Saugbr.
F.f. 
Saugmæster Niels Jensen Saugbr. og Ingebor Gundersdatters Inger: Marthe Holtet, Anne Rasmusd. Saugbr., Rasmus Jensen Saugbr., Hans Holtet og Hans Neberud.

Enka og noen av barna flytta visstnok til Solum.


Til toppen: Trykk på [Home]

webmaster@gamleholla.no