ved
Gard Strøm


| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Sagbruksfamilier i Holla

Sagene 1801

Oppdatert 21.01.2024


Hjem | Innhold | 
| Ulefoss |
Før 1700 | 1700 | 1720 | 1740 | 1762 | 1782 |
1801 | 1822 | 1835 | 1845 | 1865 | 1875 | 1891 |
1900 | 1910 | 1920 | 1949 |

SøketipsHold nede [Control] og trykk [f].
Man kan også søke på dato i dette formatet: 10/11-1950.


Kilder: Folketelling 1801 (februar), kirkebøker, skifter, tingbøker.

Alle boliger her er beliggende under gnr. 42 Ulefoss og er eid av den til en hver tid eier av Ulefoss gård.


Familie 1a.
Sagene 1801. Forvaltergården.

Enke, pensjonist, gaardbruger
Constance Gartner f. Berggren (46). Se Familie 1 - Sagene 1782.
Hun var "enke efter den forrige Forvalter Lars Gartner (1734-1800) ved bruget".
Hennes datter:
Marie Henriche Gartner f. 19/10-1787 g.m. sin svoger Bertel Engelbretsen Bomhoff. Se Eie øvre.
Husjomfru: Marthe Maria Anker (29) ugift.
 


Familie 1b.
Sagene 1801. Forvaltergården.

Forvalter, losjerende
Morten Thomsen Bredsdorff fra Holden Jernværk f.ca. 1774 d. 22/1-1815 på Ulefoss, 39 år gml., s.a. forvalter Peder Mortensen Bredsdorff.
g. i Holla 30/7-1801 m. jomfru Christina Marie Nilsdatter Wølner fra Kongsberg f. 23/1-1775 (dpt. 3/3) d. 1/11-1821 på Sagbruket, 46 år., d.a. Niels Wølner.
Forlovere: "
Hr. Forvalter Poppe og Hr. Berthel Bomhof."
1. Petronelle Nicoline Bredsdorff f. 7/5-1802 i Holla d. 16/10-1844 i Vallø sogn, g. Nøtterøy pr.gj. 14/1-1825 m. Peder Nicolay von Zernichow.
2. Peter Morten Bredsdorff f. 15/1-1804. Ble fullmektig. Se Bø store i Helgen.
3. Christopher Wølner Bredsdorff f. 23/10-1805. Konf. i Holla 1821.
4. Beata Henrikke Nicoline Bredsdorff f. 12/11-1807. Bodde hos Aall i Holla.
5. Johanne Maria Bredsdorff dpt. 7/3-1810 d. 26/11-1834 i Skien g. i Skien 14/11-1833 m. skipskapt. Fredrik Hansen Blom fra Skien f. 29/6-1802 d. 7/8-1888 i Stavern.
6. Constantius Gartner Bredsdorff f. 10/2-1812.
7. Niels Aall Bredsdorff f. 15/5-1814. Studerte i Christiania.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Forwalter M. Bredsdorff og Christine Wølners Petronelle Nicoline Laurine Bredsdorff: Poppe, Bomhoff, Horn, Madame Wølner, Madame Tem(?!), Jomfrue Thornson.
F.f. Hr. Forwalter Bredsdorff og Hustrue Christine Wølners 
Peder Bredsdorff. (Peter Mortensen Bredsdorff.): Forwalter Poppe, B. Bomhoff, Masemester Swendsen, Madame Gartner, Jomfrue Ch. Bredsdorff.
F.f. Forvalter M. Bredsdorff og Christine Wølners 
Christopher Wølner: Capitain Hoell, Hr. Bomhoff, Hr. Thornsohn, Madame Poppe, Jomfrue Gartner.
F.f. Hr. Forvalter Bredsdorff og Hustrues 
Beata Henrica Nicoline: Hr. N. Aall, Sergeant Øvre, Hr. Holten, Madame N. Aall, Jomfrue Hoell.
F.f. Forwalter Bredsdorff og Hustrues 
Johanne Maria: Kiøbmand Bruun, Kapitain Bredsdorff, Sr. Hoell, Madame Bomhoff og Jomfrue Bockman.
F.f. Forvalter M. Bredsdorff og Christine M. Wølners 
Constantius Gartner: Frue von Høyum, Jomfrue Friderikke Poppe, Capitain von Høyum, B. Bomhof og Studiosus Poppe.
F.f.
Forwalter M. Bredsdorff og Christine Maria Wølners Niels Aall: Frøken Aall, Madame Cappelen, Jomfrue A. Blom, Statsraad Aall, Major Grønvold, D. Cappelen, A. Wille og F. W. Poppe.

Skifte etter enka Christine på Sagene 1821.

Ugifte tjenestefolk her i 1801:
Jacob Jensen (21).
Marie Thronsdatter (20).
Sara Hansdatter (24).
Anne Andersdatter (20).


Familie 2.
Sagene 1801.

Her var oppført Christen Isaksen med familie. Se Familie 7 - Sagene 1782.

Andre i huset i 1801: Brordatter Mette Henriksdatter (12), enke Anne Elisabeth Bomhoff (76) og Hans Petter Eriksen (9).

Mette Henriksdatter (12) som "broderdatter" til hans første kone. Hennes bror Henrik Christensen bodde i Skien
da Mette ble døpt der den 14/5-1789.
 


Familie 3.
Sagene 1801. Hølen.

Sagmester
Bent Nilsen Hølen fra Haugen under Ulefoss dpt. 21/11-1762 d. 29/11-1837 på Ulefoss (Sagene), 75 år gl., s.a. Nils Hansen Hougen. Se Familie 21 - Sagene 1782.
g1g i Holla 3/12-1789 m. Aaste Johannesdatter fra Lunde søgård Lunde nedre i Valebø dpt. 2/3-1768 (f. på Graver nedre) bg. 23/7-1805. "Aaste Johannesd. Hølen, 37 Aar.", d.a. Johannes Augustinusen.
g2g i Holla 9/10-1807 m. Maren Tronsdatter (Mari Tronsd.) fra Sagene f. 13/7-1781 d. 27/2-1865 på Hølen, 86 år gl., d.a. Tron Gundersen Fiskestigen. Se Familie 2 - Sagene 1782.
1. Nils Bentsen f. 1/10-1790. Se Familie 7 - Sagene 1822.
2. Johannes Bentsen f. 10/3-1793. Se Familie 11 - Sagene 1822.
3. Sara f. 26/3-1795 bg. 8/3-1797. "Sara Bentsd. Saugbr., 1 Aar 49 Uger 3 Dage."
4. Hans Bentsen f. 7/10-1797. Se Familie 5 - Sagene 1835.
5. Karen Bentsdatter f. 24/11-1799 d. 26/3-1822 i Hølen, 22 år gml. Ugift.
6. Ole Bentsen f. 12/7-1802 bg. 15/3-1810. "Ole Bentsen Hølen, 9 Aar."
7. Bent Bentsen f. 11/12-1804. Se Familie 9 - Sagene 1835.
Barn i 2. ekteskap:
8. Aaste Bentsdatter f. 18/2-1811 (dato bekreftet ved hennes konfirmasjon i Holla i 1825) g.m. Andreas Reiersen. Se Plassen under Tveit.
9. Sara Bentsdatter f. 5/9-1814. Konfirmert i Holla 1829. Registrert utflytta til Gjerpen 21/10-1834.
10. Anne Bentsdatter f. 25/6-1817. Konfirmert i Holla i 1835, d. 15/1-1846 på Hølen under Sagene, 28 år gl. Ugift.
11. Tron Bentsen f. 19/8-1820. Konfirmert i Holla 1836. Registrert utflytta til Larvik våren 1842.

F.f. Saugmæster Benth Nielsens og Aaste Johannisdatters Niels: Saugmæster Niels Hansen, Jon Store Wale, Hans Nielsen Saugbr., Inger Olsd. Saugbr., Inger Nielsd. Saugbr.
F.f. Saugmester Bent Nielsen og Aaste Johannisdatters Johannes: Peder Tvara, Hans Pedersen Tvara, Hans Nielsen Saugbr., Alou Larsd. Store Wale, Inger Nielsd. Saugbr.
F.f. Saugmester Bent Nielsens og Aaste Johannisdatters Sara: Ledvor Clausen Skoemager, Jon Hølen, Hans Nielsen Hølen, Inger Nielsd. Kaasen, Karen Jensd. Tofte.
F.f. Saugmester Bent Hølen og Aaste Johannisdatters Hans: Niels Hølen, Jon Hølen, Christen Isaacsen Saugbr., Inger Nielsd. Kaasen, Anne Nielsd. Saugbr.
F.f. Bent Hølen og Aaste Johannisdatters Karen: Hans Nielsen Hølen, Christen Isaacsen, Anders Hansen Saugbr., Inger Nielsd. Kaasen, Karen Jonsd. Hølen.
F.f. 
Bent Nielsen Hølen Saugbruget og Aaste Johannesdatters Ole: Jens Poulsen og Guri Pedersd. Saugbr.
F.f. Bent Hølen og Aaste Johannesdatters Bent: Chr. Isacsen, Hans Møller, Jon Hølen, Guri Pedersd., Kari Jensd. Hølen.
F.f. Bent Nielsen og Mari Tronsdatters Aaste: Niels Langeland, Lars Søli, Hans Tronsen, Niels Bentsen, Guri Pedersd., Mari Jensd.
F.f. Saugmester Bent Nielsen Hølen og Maren Tronsdatters Zara (Sara): Anne Fiskestien, Berthe Tronsd. Wrk., Christen Isachsen Saugbr., Lars Simonsen Søhli, Hans Fiskestien og Niels Bentsen Hølen.
F.f. 
Saugmæster Bent Nielsen Hølen og Maren Tronsdatters Anne: Mari Hølen, Thone Brenne, Christen Isachsen Saugbr., Tron Fiskestien, Hans Fiskestien og Niels Bentsen Hølen.
F.f. Saugmester Bent Nielsen Hølen og Maren Tronsdatters Tron: Thone Kaasen, Kari Bentsd. Saugbr., Ole Hølen, Johannes Bentsen Saugbr. og Hans Bentsen Saugbruget.

Til huset i 1801: Snekker Johan Winberg, ugift f. ca. 1762.

Skifte 1807.


Familie 4.
Sagene 1801.

Sagarbeider
Jon Pedersen fra Sagene dpt. 29/11-1767 bg. 18/3-1811. "Jon Persen Saugbruget, 48 Aar., s.a. Peder Jonsen. Se Familie 12 - Sagene 1782.
g. i Holla 21/2-1805 m. Anne Nilsdatter fra Heggemoen(A) under Tvara dpt. 23/8-1778 d. 11/1-1832 på Strømodden, 52 år gml., d.a. Nils Pedersen Heggemoen.
1. Gunhild Jonsdatter f. 17/2-1806.
2. Peder Jonsen f. 23/8-1808 d. 26/8-1820 på Sagbruket, 12 år gml.

F.f. Jon Pedersen Saugbr. og Anne Nielsdatters Gunnild: Jon Steensen, Østen Olsen, Anders Hansen Saugbr., Berthe Pedersd., Inger Holden.
F.f. 
Jon Pedersen Saugbr. og Anne Nielsdatters Peder: Anders Hansen, Jacob Jensen, Anders Hansen, Berthe Pedersd., Kari Nielsd. Sannæs.

I februar 1801, som folketellingen ble holdt, bodde Jon Pedersen her med sin mor, enka Marthe Andersdatter og
Tyge Danielsen(32), "Vanvittig og understøttes af Fattigcassen."

Enka Anne Nilsdatter ble g2g med Halvor Christensen Strømodden. Se Familie 17 - Sagene 1822.


Familie 5.
Sagene 1801.

Flåtemann og fergemann på sagbruket
Peder Gundersen fra Kringlefet under Ø. Heisholt dpt. 23/1-1746 d. 20/11-1828 på Sagbruket, s.a. Gunder Tronsen Kringlefet.
g. i Holla 6/11-1772 m. Ingeborg Hansdatter f. ca. 1752 d. 2/4-1832 på Sagbruket, d.a. Hans NN.
Forlovere: "
P. Lund og Niels Olsøn Hammermæster."
1. Berthe Pedersdatter dpt. 6/6-1773 g.m. Peder Olsen Solvold. Se Eiestrand under Eie øvre.
2. Gunder dpt. 24/9-1775 bg. 9/9-1780. "Gunder Pedersen Saug, 5 Aar."
3. Maren dpt. 2/11-1777 bg. 30/8-1780. "Maren Pedersd. Saug, 3 Aar."
4. Hans Pedersen f. 12/5-1780. Holdt til på Saltevje i Lunde i 1813.
5. Gunder Pedersen f. 26/1-1783. Se Familie 46 - Sagene 1822. Han var død da.
6. Kjøstol Pedersen f. 21/11-1785. Se Familie 30 - Sagene 1822.
7. Tron Pedersen f. 24/10-1788. Se Familie 33 - Sagene 1822.
8. Maren Pedersdatter f. 11/8-1791 g.m. Ole Jonsen Hølen. Se Familie 2 - Sagene 1822.
9. Anne Pedersdatter f. 30/8-1794 g.m. Ole Nilsen Hyni. Se Hyni i Gjerpen.
10. Ingeborg Pedersdatter f. 12/8-1799 g.m. Johannes Christensen. Se Familie 29 - Sagene 1822.

F.f. Peder Gundersen ved Saugbruget og Ingebor Hansdatters Berthe: Hans Gundersen, Tron Gundersen, Kiøstol Gundersen, Kirsten Kringelfet, Anna Clemmetsd. Wærket.
F.f. Peder Gundersen Saugbruget og Ingebor Hansdatters Gunder: Hans Gundersen, Tron Gundersen, Kiøstol Gundersen, Maren Kringelfet, Dorthe Olsd. Kaasen.
F.f. Peder Gundersen Saugbruget og Ingebor Hansdatters Maren: Tron Gundersen, Kiøstol Gundersen, Jens Jonsen, Kirsten Kringelfet, Anna Hansd.
F.f. Peder Gundersen Saugbruget-Siden og Ingeborg Hansdatters Hans: Saugmester Hans Kringelfet, Tron Gundersen, Ole Gundersen, Maren Kringelfet, Anna Hansd.
F.f. Peder Gundersen Saugbruget og Ingeborg Hansdatters Gunder: Hans Kringelfet, Kiøstol Olsbrygge, Tron Gundersen, Anna Hans Fiskestien, Lisbet Halvorsd.
F.f. Peder Gundersen Saugbruget og Ingeborg Hansdatters Kiøstol: Hans Kringelfet, Tron Gundersen, Niels Olsen Sannæs, Kirsten Kringelfet, Inger Olsbrygge.
F.f. Medhielper Peder Gundersens og Ingeborg Hansdatters Tron: Hans Kringelfet, Tron Fiskestigen, Jørgen Heisholt, Anne Hansd. Fiskestigen, Birthe Pedersd. Saugbr.
F.f. Medhielper Peder Gundersens og Ingeborg Hansdatters Maren: Hans Kringelfet, Tron Fiskestien, Jan Tolvsen, Anne Hansd. Fiskestien, Birthe Pedersd. Saugbr.
F.f. Medhielper Peder Gundersen og Ingeborg Hansdatters Anne: Hans Kringelfet, Tron Fiskestien, Clemet Gundersen Saugbr., Anne Hansd. Fiskestien, Birthe Pedersd. Saugbr.
F.f. Medhielper Peder Gundersen og Ingeborg Hansdatters Ingeborg: Tron Fiskestien, Peder Olsen Soelvold, Hans Pedersen Saugbr., Birte Pedersd. Soelvold, Kirsten Hansd. Kringelfet.

Peder Gundersen var sogneprestens medhjelper i årene 1788 - 1800. Trolig lenger.

Han ble utnevnt til formynder for Peder Andersens yngste datter ved skifte etter sistnevntes
første kone. Se Stoa under Eie øvre.

Skifte 1827. Oppgiver boet.


Familie 6.
Sagene 1801.

Smed ved saga
Tron Jonsen fra Sagene dpt. 13/3-1748 d. 14/10-1830 på Sagbruket, s.a. smed Jon Tronsen. Se Familie 3 - Sagene 1762.
g. i Holla 18/11-1774 m. Maren Gundersdatter fra Sagene dpt. 25/12-1755, d.a. Gunder Nilsen. Se Familie 27- Sagene 1762.
Forlovere: "
P. Lund og Hammermæster Niels Olsøn."
1. Kirsten dpt. 10/9-1775 bg. 28/8-1780. "Kirsten Tronsd. Saug., 5 Aar."
2. Maren Tronsdatter dpt. 1/11-1778 g.m. Ole Jonsen fra Febakke. Se Gruvene (Febakke).
3. Kirsten Tronsdatter f. 24/7-1782 g.m. Ole Larsen fra Febakke. Se Familie 27 - Verket 1822.
4. Inger Tronsdatter f. 4/11-1791 g1g m. Gunder Pedersen (ovenfor). Se Familie 46 - Sagene 1822.

F.f. Tron Jonsen ved Saugbruget og Maren Gundersdatters Kirsten: Hans Christensen Saugbr., Niels Gundersen, Hans Jonsen, Ingebor Tollefsd. Wrk., Inger Olsd. Saugbr.
F.f. Tron Jonsen Saugbruget og Maren Gundersdatters Maren: Gunder Nielsen, Ole Nielsen, Jens Jonsen, Inger Olsd., Kirsten Jonsd.
F.f. Tron Jonsen Saugbruget og Maren Gundersdatters Kirsten: Gunder Nielsen, Hans Jonsen, Clemmet Gundersen, Kirsten Jonsd. Inger Olsbrygge.
F.f. Tron Jonsens Saugbruget og Maren Gundersdatters Inger: Gunder Nielsen Saugbr., Niels Gundersen Saugbr., Jens Jonsen Saugbr., Aaste Gundersd. Wrk., Anne Hansd. Saugbr.

Skifte 1830.


Familie 7.
Sagene 1801.

Smed ved sagbruket
Jens Jonsen fra Sagene dpt. 12/8-1752 d. 28/10-1833 i Hølen ved Sagene, s.a. smed Jon Tronsen. Se Familie 3 - Sagene 1762.
g. (trolovet) i Porsgrunn 26/1-1788 m. Lisbeth Halvorsdatter fra Sagene dpt. 15/11-1752 d. 3/10-1823 på Sagbruket, d.a. Halvor Svendsen. Se Familie 26 - Sagene 1762.
1. Jon Jensen (John Jensen) f. 14/12-1790. Se Familie 28 - Sagene 1822.
2. Ingeborg f. 18/6-1794 bg. 9/11-1794. "Ingeborg Jensd. Saugbr., 20 Uger 4 Dage."

F.f. Jens Jonsens Saugbr. og Lisbet Halvorsdatters Jon: Niels Gundersen Saugbr., Christen Halvorsen Strømodden, Anders Hansen Saugbr., Maren Gundersd. Saugbr., Anne Lisbet Jonsd.
F.f. Jens Jonsen Saugbruget og Lisbet Halvorsdatters Ingeborg: Hans Christensen Saugbr., Niels Gundersen Saugbr., Anders Hansen Saugbr., Kirsten Jonsd. Saugbr., Maren Johannisd. Saugbr.


Familie 8.
Sagene 1801.

Her var oppført sagbruksarbeider  Bent Jonsen med familie. Se Familie 24 - Sagene 1782.

 


Familie 9a.
Sagene 1801.

Sagbruksarbeider
Tollef Halvorsen fra Sagene dpt. 17/4-1757 d. 26/9-1788. "Den 30 Aug. blev den i Vrangefos d. 26 Sept. 1788 omkomne Tollev Halvorsens Legeme funden, og begraven ved Romenæs kirke.", s.a. Halvor Svendsen. Se Familie 26 - Sagene 1762.
g. i Holla 17/9-1787 m. Liv Pedersdatter fra Lunde i Telemark f. 16/10-1764 d. 3/11-1830 på Sagbruket, d.a. Peder Jespersen og Marthe Nilsdatter.
1. Marthe Tollefsdatter f. 16/8-1788 g.m. enkemann Jacob Jensen. Se Familie 13 - Sagene 1822.

F.f. Tollev Halvorsen Saugbruget og Liv Pedersdatters Marthe: Tron Fiskestien, Christen Halvorsen Strømodden, Tov Brynnildsen Saugbr., Lisbet Halvorsd. Saugbr., Gunnild Pedersd. Dorholt fra Lunde herred.

Skifte 1789.

Enka Liv Pedersdatter ble g2g med Jan Tolfsen fra Sagene. Se nedenfor.


Familie 9b.
Sagene 1801.

Flaademand
Jan Tolfsen fra Sagene dpt. 13/10-1765 d. 2/6-1835 på Sagbruket, s.a. Tolf Nilsen. Se Familie 32 - Sagene 1762.
g. i Holla 23/6-1789 m. enke Liv Pedersdatter fra Lunde i Telemark f. 16/10-1764 d. 3/11-1830 på Sagbruket, d.a. Peder Jespersen og Marthe Nilsdatter.
1. Dorthe Jahnsdatter f. 16/1-1792 bg. 1/9-1812. "Dorthe Jahnsd., Saugbr., 20 Aar 7 Mnd. 16 Dage."
2. Inger Jahnsdatter f. 29/5-1794. Konfirmert i Holla 1810.
3. Ingeborg Jahnsdatter f. 27/1-1797. Ikke konfirmert i Holla.
4. Kirsten Jahnsdatter f. 4/3-1800. Konfirmert i Holla 1816.
5. Tollef Jahnsen f. 7/6-1803. Konfirmert i Holla 1818.
6. Anne Jahnsdatter f. 19/1-1807. Ikke konfirmert i Holla.

F.f. 
Jan Tolvsen Saugs og Live Pedersdatters Dorthe: Medhielper Peder Gundersen, Knud Pedersen Saugbr., Niels Tolvsen Moen, Kirsten Jonsd. Saugbr., Birthe Nielsd. Saugbr.
F.f. Jan Tolfsen Saugbruget og Liv Pedersdatters Inger: Christen Halvorsen Saugbr., Clemet Gundersen Saugbr., Rasmus Jensen Saugbr., Kirsten Tolfsd. Saugbr., Birthe Pedersd. Saugbr.
F.f. Jan Tolfsen Saugbruget og Liv Pedersdatters Ingeborg: Niels Gullichsen Saugbr., Knud Kaasen, Rasmus Jensen Saugbr., Lisbet Halvorsd. Saugbr., Margrethe Ledvorsd. Saugbr.
F.f. Jan Tolvsen Saugbruget og Liv Pedersdatters Kirsten: Peder Gundersen Saugbr., Niels Gullichsen Saugbr., Gunder Pedersen Saugbr., Kirsten Tolvsd. Odden, Kirsten Nielsd. Saugbr.
F.f. 
Jan Tolfsen Saugbruget og Live Pedersdatters Tollef: Knud Odden, Aaste Holden.
F.f. Jan Tolfsen og Live Pedersdatters Anne: Knud og Tolf Knudsen Odden, Rasmus Jensen, Kirsten Jonsd., Marthe Tollefsd.Liv Pedersdatter var tidligere gift med Tollef Halvorsen. Se familien ovenfor.
Deres eneste barn, Marthe Tollefsdatter f. 16/8-1788, bodde også her i 1801.

Jan Tolfsen ble dessuten far til et barn mens han var gift: Margith Jahnsdatter f. 22/7-1817.

Fra Holla kirkebok:
"f. 22/7-1817. 
Romnæs. Margith. Uægte. Gift Mand Jan Tolfsen Saugbr. og Anne Hansd. Saugbr. Faddere: Thore Halvorsd. Saug, Helge Haralsd. Saugbr., Hans Jensen Saugbr."
 
 


Familie 10.
Sagene 1801.

Her var oppgitt enka Gjertrud Nilsdatter(57). Hun var enke etter Anders Sørensen på jernverket. Se Familie 26 - Verket 1762.

 


Familie 11.
Sagene 1801.

Her var oppført møller Peder Abrahamsen med familie. Se Familie 13 - Sagene 1782.

 


Familie 12.
Sagene 1801.

Flaademand
Nils Clemmetsen (Jynge) fra Sagene dpt. 10/9-1758 d. 2/10-1833 på Sagbruket, 75 år, s.a. Clemmet Nilsen (Jynge). Se Familie 28 - Sagene 1762.
g. i Holla 23/6-1783 m. Inger Olsdatter fra Sannes nedre dpt. 16/9-1764 (født på Finsrød under Prestegården) , d.a. Ole Nilsen Sannæs.
Forlovere: "Bent Jonsen og Johannes Uhlevig."
1. Clemmet Nilsen (Jynge) f. 27/8-1784. Se Familie 36 - Sagene 1822.
2. Maren Nilsdatter (Maria Nilsdatter) f. 10/11-1786. Konf. i Holla 1803.
3. Karen Nilsdatter f. 1/1-1789 g.m. Rasmus Olsen. Se Familie 68 - Verket 1822.
4. Inger Nilsdatter f. 20/2-1791 g.m. Tolf Knudsen. Se Kvernodden under Romnes.
5. Anne Nilsdatter f. 30/11-1795 g. i Gjerpen 13/6-1821 m. Simon Gulliksen fra Gjerpen. Se Familie 33 - S. Brekke 1845.
6. Gunhild Nilsdatter f. 6/4-1801 g.m. Ole Gulliksen. Flytta til Follestad i Gjerpen. 
Se Familie 4 - Follestad 1835.
7. Berthe Nilsdatter f. 8/1-1804 g.m. Christen Kjøstolsen. Flytta til Follestad i Gjerpen i 1831. 
Se Familie 3 - Follestad 1835.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Niels Clemetsen ved Saugbruget og Inger Olsdatters Clemet: Peder Møller, Christian Heisholt, Niels Olsen Kaasen, Inger Clemetsd. Saugbr., Lisbet Jonsd. Wrk.
F.f. Niels Clemetsen Saugbruget og Inger Olsdatters Maren: Ole nedre Sannæs, Niels nedre Sannæs, Peder Clemetsen Saugbr., Karen Arvesd. Saugbr., Gunnild Clemetsd. Heisholt.
F.f. Niels Clemetsen Saugbruget og Inger Olsdatters Karen: Peder Abrahamsen Saugbr., Bent Jonsen Saugbr., Christian Frideric Heisholt, Anne Clemetsd. fra Porsgrund, Maren Olsd. Sannæs.
F.f. Niels Clemmetsen Saugbruget og Inger Olsdatters Inger: Bent Jonsen Saugbr., Christian Heisholt, Tyge Olsen Sannæs, Lisbet Marie Jonsd. Sannæs, Maren Olsd. Sannæs.
F.f. Niels Clemetsen Saugbruget og Inger Olsdatters Anne: Niels Olsen Sannæs, Svenke Olsen Sannæs, Gunnild Heisholt, Maren Olsd. Uhlevig, Peder Abrahamsen Saugbr.
F.f. Niels Clementsen og Ingebor Olsd. Saugernes Gunnild: Thyge Sannes, Svenche Sannes, Johannes Christensen Heisholt, Kirsten Joensd. Saugbr., Ingebor Olsd. Sannes.
F.f. 
Niels Clemetsen og Inger Olsdatters Berthe: Herman Johansen, Gunild Heisholt (+ foreldrene?).
 


Familie 13.
Sagene 1801. Strømodden.

Her var oppført sagbruksarbeider Peder Rasmussen Strømodden med familie. Se Familie 29 - Sagene 1782.


Familie 14.
Sagene 1801.

Sagmester
Ole Enersen (Ole Einersen) fra Sagene dpt. 8/4-1762 d. 8/11-1826 på sagbruket, s.a. Ener Svendsen. Se Familie 3 - Sagene 1782.
g1g i Holla 26/8-1793 m. Kari Jensdatter (Karen Jensdatter) f. ca. 1767 død innen juni 1812.
g2g i Holla 27/6-1812 m. enke Siri Halvorsdatter "fra Namløs" f. ca. 1768.
1. Karen Olsdatter d.e. f. 20/9-1794 g.m. Nils Tollefsen Sværdsteen. Se Sverdstein under Helgen store.
2. Ole f. 31/7-1797 bg. 29/8-1797. "Ole Olsen Saugbr., 4 Uger 1 Dag."
3. Peder Olsen f. 30/10-1798 d. 19/3-1818. "Peder Olsen Saugarbeider, 19 Aar 4 Mnd. 21 Dage."
4. Gunhild Olsdatter f. 12/9-1802.
5. Ole Olsen f. 16/6-1804. Se Familie 18 - Sagene 1835.
Barn i 2. ekteskap:
6. Karen Olsdatter d.y. f. 1/2-1814 g.m. Peder Sigfridsen. Se Famile 78 - Fossum 1865.

F.f. Ole Enersen Saugbruget og Karen Jensdatters Karen: Knud Pedersen Møller, Anders Hansen Saugbr., Jon Pedersen Saugbr., Maren Gundersd. Saugbr., Anne Dorthe Enersd.
F.f. Ole Enersen Saugbruget og Karen Jensdatters Ole: Anders Hansen Saugbr., Niels Jensen Saugbr., Rasmus Jensen Saugbr., Anne Marie Lange, Anne Dorthea Enersd. Saugbr.
F.f. Ole Enersen Saugbruget og Karen Jensdatters Peder: Corporal Ole Andersen, Niels Jensen Saugbr., Saamund Saamundsen Saugbr., Margrethe Ledvordsd. Saugbr., Anne Dortha Enersd. Saugbr.
F.f. 
Ole Enersen Saugbruget og Karen Jensdatters Gunild: Jens Paulsen, Berthe Pedersd.
F.f. Saugmester Ole Enersen og Karen Jensdatters Ole: Anders Hansen Niels Jensen, Peter Carlsen, Berthe Pedersd., Anne Enersd.
F.f. Saugmæster Ole Einersen og Sigri Halvorsdatters Karen: Ingebor Nielsd. Tvedhegna, Kari Olsd. Søve, Hans Olsen Saugbr., Anders Andersen Tvedhegnen og Johannes Bentsen Hølen.

Siri Halvorsdatter hadde tidligere vært gift med avdøde Nils Hansen TufteSe Tufte(1).

Andre her i 1801, som "underholdes af Ole Enersen":
Lisbeth Olsdatter (58). Ugift: Mandens moster, og Anne Dorthea Enersdatter (26) Ugift.

Skifte etter Ole Enersen her i 1826, side 225.
 


Familie 15.
Sagene 1801. Hølen.

Flaademand
Jon Gundersen Hølen (tvilling) fra V. Romnes(8) dpt. 15/10-1753 bg. 8/4-1810. "Jon Gundersen Hølen, 45 Aar. Død af Sorg over sin Søn.", s.a. lensmann Gunder Pedersen Romnæs.
g. i Holla 19/11-1773 m. Inger Olsdatter fra Sagene dpt. 2/11-1755 d. 5/3-1815 i Porsgrunn, d.a. Ole Nilsen Hølen. Se Familie 23 - Sagene 1762.
1. Gunder Jonsen dpt. 25/12-1774.
2. Nils Jonsen dpt. 3/8-1777.
3. Anne Jonsdatter f. 4/5-1780 g. i Porsgrund 27/10-1807 m. Gunder Kjøstolsen Olsbrygge. Se Olsbrygge under Stenstad.
4. Karen Jonsdatter f. 8/8-1783 g.m. Anders Johannesen. Se Sannes.
6. Maren Jonsdatter f. 6/10-1786 g.m. Clemmet Nilsen (Jynge). Se Familie 36 - Sagene 1822.
7. Ole Jonsen (Hølen) f. 1/6-1790. Se Familie 2 - Sagene 1822.
8. Peder Jonsen f. 9/3-1793 bg. 7/12-1812 i Hølen.
9. Jørgen Jonsen f. 5/3-1796. Konf. i Holla 1811.

F.f. Jon Gundersen Saugbruget og Inger Olsdatters Gunder: Claus Romnæs, Jørgen Romnæs, Niels Gundersen Saugbr., Maria Romnæs, Maren Gundersd. Saugbr.
F.f. Jon Gundersen Saugbruget og Inger Olsdatters Niels: Peder Rommenes den ældre, Tron Jonsen Saugbr., Jørgen Heisholt, Aslou Rommenes, Aslou Gundersd. Rommenes.
F.f. Jon Gundersen Hølen og Inger Olsdatters Anna: Peder V. Romenæs, Peder Nordre Fæhn, Niels Tolfsen, Karen Østre Heisholt og Aslou V. Romenæs.
F.f. Jon Gundersen Hølen og Inger Olsdatters Karen: Peder Nordre Fæhn, Jørgen Heisholt, Bent Nielsen Saugbr., Maria V. Romenæs, Aslou Gundersd. V. Romenæs.
F.f. Jon Hølen og Inger Olsdatters Maren: Peder Romenæs, Jørgen Heisholt, Bent Nielsen Saugbr., Aaslou Fæhn, Aslou Gundersd. Romenæs.
F.f. Jon Gundersen Hølen og Inger Olsdatters Ole: Peder Romenæs, Jørgen Heisholt, Bent Nielsen Saugbr., Maria Pedersd. Romenæs, Asloug Gundersd. Namløs.
F.f. Jon Gundersen Hølen og Inger Olsdatters Peder: Peder Romenæs, Søn Halvor Pedersen Fæhn, Anne Hansd. Heisholt, Maren Hansd. Kringelfet.
F.f. Jon Gundersen Hølen og Inger Olsdatters Jørgen: Saugmester Bent Nielsen, Hans Nielsen Hølen, Gunder Pedersen Fæhn, Aslou Gundersd. Namløs, Anne Hansd. Heisholt.

 


Familie 16.
Sagene 1801. Hølen.

Her var oppført pensjonist Nils Hansen Haugen med familie. Se Familie 21 - Sagene 1782.

Hans sønn Hans Nilsen, som døde før folketellinga som ble holdt i februar 1801. Han bodde på Hølen under sagbruket og er derfor tatt med her:

Sagarbeider
Hans Nilsen fra Sagene dpt. 12/10-1771 d. 21/1-1801. "
Hans Nielsen Hølen, ved Romenæs, død den 21. Januar, 29 Aar.", s.a. Nils Hansen Hougen. Se Familie 21 - Sagene 1782.
g. i Holla 8/9-1796 m. Karen Jensdatter fra Kolstad store(1) dpt. 20/2-1771
 i Gjerpen. Født på Gulset(7).
Forlovere: "
Saugmester Bent Nielsen og Christen Kaalstad."
1. Anne Hansdatter f. 27/11-1796 bg. 17/8-1806. "
Anne Hansd. Saug., 9 Aar."
2. Nils f. 18/6-1798 bg. 24/12-1799. "
Niels Hansen Saug., 1 Aar 22 Uger. N.B. Han var den sidste som døde i 1799."
3. Sara Hansdatter f. 29/12-1800.

F.f. Hans Nielsen Saugbruget og Karen Jensdatters Anne: Christen Kaalstad, Anders Tofte, Peder Kaasen, Aaste Johannisd. Hølen, Birthe Pedersd. Tvara.
F.f. Hans Nielsen Saugbruget og Karen Jensdatters 
Niels: Anders Tofte, Peder Tronsen Kaasen, Mogens Tronsen Kaasen, Aaste Johannisd. Saugbr., Anne Nielsd. Saugbr.
F.f. Hans Nielsen Saugbr. og Karen Jensdatters 
Sara: Bent Hølen, Anders Tofte, Anders Hansen Saugbr., Marthe Jensd. Tofte, Inger Nilsd. Heggemoen.


Familie 17.
Sagene 1801.

Her var oppført sagmester Anders Hansen med familie. Se Familie 25 - Sagene 1822.

 


Familie 18.
Sagene 1801.

Saugdreng
Rasmus Jensen fra Sagene dpt. 5/9-1773 d. 14/4-1840 på Sagbruket, s.a. Jens Rasmussen. Se Familie 5 - Sagene 1782.
g1g i Holla 19/4-1798 m. Margrethe Levorsdatter fra Se Teigen(1) under M. Namløs dpt. 25/12-1771 d. 15/5-1822, d.a. Levor Nilsen Tejen.
g2g i Holla 13/8-1824 m. Maren Olsdatter fra Hegna under Ø. Heisholt f. 25/5-1794, d.a. Ole Rasmussen Hegnen.
1. Anne f. 14/2-1798 bg. 9/3-1798. "Anne Rasmusd. Saugbr., 3 Uger 2 Dage."
2. Anne Rasmusdatter f. 23/2-1799. Konf. i Holla.
3. Tore Rasmusdatter f. 11/5-1804 g.m. Johan Jensen. Se Familie 6 - Verket 1835.
4. Maren Anne Rasmusdatter f. 2/9-1806 g.m. Peder Pedersen. Se Familie 13 - Sagene 1835.
5. Jens Rasmussen f. 30/11-1810. Konf. i Holla 1826.

F.f. 
Rasmus Jensen Saugbruget og Margrethe Ledvordsdatters Anne: Henric Arvesen Wrk., Saamund Saamundsen Saugbr., Søren Henricsen Wrk., Maren Gundersd. Saugbr., Inger Isaacsd. Gruen.
F.f. Rasmus Jensen Saugbruget og Margrethe Levorsdatters Anne: Isaac Andersen Gruen, Niels Jensen Saugbr., Søren Henricsen Wrk., Inger Jonsd. Vasdal, Anne Nielsd. Saugbr.
F.f. 
Rasmus Jensen og Magrete Levorsdatters Thore: Niels og Jacob Jensen, Sigurd Jonsen, Inger Jonsd., Ingeborg Gundersd.
F.f. Rasmus Jensen Saugbr. og Magrete Levorsdatters Maren Anne: Bent Hølen, Hans Jonsen, Gunild Johannesd., Groe Rasmusd.
F.f. Rasmus Jensen og Magrete Levorsdatters Jens: Niels Jensen, Jacob Jensen, Sigurd Jonsen, Thorber Thomasd., Christine Jørgensd.

Andre i huset i februar 1801: Enke Tore Jensdatter (63). Mandens Moder.


Familie 19.
Sagene 1801.

Her var oppført Smed Hans Christensen med familie. Se Familie 9 - Sagene 1782.

 


Familie 20.
Sagene 1801.

Her var oppført gamle Lars Sørensen med sin andre kone og sønn Søren Larsen. Se Oterkjær under Susås.
Lars Sørensen og kone "Nyder hielp af Fattigcassen."
 


Familie 21.
Sagene 1801.

Saugdreng
Jon Johannesen fra Sagene dpt. 5/10-1749 bg. 5/9-1810 på Saga, 60 år gml., s.a. Johannes Jonsen. Se Familie 18 - Sagene 1762.
g. i Holla 20/2-1800 m. Tale Anundsdatter fra Sagene dpt. 12/6-1774 d. 1/1-1841 på Saga, 66 år gml., s.a. Anund Madsen. Se Familie 19 - Sagene 1762.
Forlovere: "
Anders Hanssen og Rasmus Jensen Saugen."
1. Johannes f. 2/12-1800 bg. 31/12-1800. "Johannes Jonsen Saugbr., 4 Uger 1 Dag."
2. Johannes Jonsen f. 10/1-1802. Se Familie 1 - Sagene 1835.
3. Hans Jonsen f. 18/6-1806. Se Familie 7 - Sagene 1835.
4. Christen Jonsen f. 8/6-1809. Se Familie 14 - Sagene 1835.

F.f. Jon Johannissen Saugbruget og Tale Anundsdatters Johannes: Saamund Giermundsen Saugbr., Anders Hansen Saugbr., Jon Pedersen Saugbr, Aaste Johannisd. Hølen, Maren Tronsd. Saugbr.
F.f. 
Jon Johannesen Saugbr. og Tale Anundsdatters Johannes: Rasmus Jensen, Anders Hansen, Jon Pedersen, Margrethe Levorsd., Guri Larsd.
F.f. Jon Johannesen og Tale Anundsdatters Hans: NN Poulsen, Rasmus Jensen, Hans Tronsen, Marthe Pedersd., Lisbeth Hansd.
F.f. Jon Johannesen Saugen og Tale Anundsdatters Christen: Bent Hølen, Anders Hansen, Sven Thorsen, Lisbeth Haven og Berthe Fiskestigen.


Familie 22.
Sagene 1801.

Her var oppført dagarbeider Hans Eriksen med familie. Se Familie 8 - Sagene 1782.

Til huset: Svend Svendsen (74). "Nyder hielp af Fattigkassen."


Familie 23.
Sagene 1801.

Skomakermester
Levor Clausen fra Skien dpt. 8/11-1754 bg. i Skien 18/8-1801, s.a. Claus Levorsen og Gjertrud Larsdatter.
g. i Skien kirke 30/4-1782 m. Inger Maria Hansdatter fra Skien dpt. 22/12-1758, d.a. Hans Halvorsen.
1. Maren Levorsdatter dpt. 8/2-1783 i Skien.
2. Claus dpt. 23/2-1785 i Skien. Trolig død tidlig i Skien.
3. Hans dpt. 21/7-1787 bg. 9/8-1788 i Skien.
4. Hans Levorsen f. ca. 1788.
5. Gjertrud Levorsdatter dpt. 19/4-1790 i Skien.
6. Claus Levorsen f. 27/2-1793 i Holla.
7. Jacob Levorsen f. 15/2-1796 i Holla.
8. Lars Petter Levorsen f. 11/1-1799 i Holla.

F.f. 
Skomager Ledvor Clausen og Inger Hansdatters Claus: Niels Andersen Funnemark, Christen Hansen Smed, Jon Pedersen Saugbr., Maren Gundersd. Saugbr., Andrea Nielsd. Funnemark.
F.f. Skoemager Ledvor Clausens og Inger Hansdatters Jacob: Christen Smed, Christen Isaacsen Saugbr., Anders Aasedal Smedvend, Aaste Johannisd. Saugbr., Pernille Jacobsd. paa Romenæs.
F.f. Skoemager Ledvor Claussen og Inger Marie Hansdatters Lars Peter: Jørgen Lange, Ole Haatved, Christen Isaacsen Saugbr., Jon Pedersen Saugbr., Anne Hansd. Fiskestien, Maren Hansd. paa Søve.

Denne familien flytta tilbake til Skien igjen sommeren 1801, hvor Levor Clausen døde allerede i august samme år.

Enka Inger Marie Hansdatter ble g2g i Skien den 14/6-1810 m. enkemannen Jacob Jacobsen fra Ø. Porsgrunn.
Jacob Jacobsens farfar var Anders Olsen d.y. fra M. Wibeto i Holla. Men det har svært lite med familien ovenfor
å gjøre.


Familie 24.
Sagene 1801.

Her var oppført enka Inger Nilsdatter og barna. Se Nils GulliksenSe Familie 4 - Sagene 1782.


Familie 25.
Sagene 1801.

Saugdreng
Hans Jonsen dpt. 1/12-1754 d. 12/11-1825 på Sagbruket, 61 Aar, s.a. Jon Tronsen. Se Familie 3 - Sagene 1762.
g1g ca. 1780 m. Margith Jonsdatter f. ca. 1746 bg. 15/5-1800. "Margith Jonsd., Saugbr., 54 Aar."
g2g i Holla 2/7-1801 m. Thore Halvorsdatter f. ca. 1763 d. 16/10-1820 på Sagbruket, 57 år.
Forlovere: "
Peder Dahl og Christen Isachsen Wærket."
1. Kirsten f. 25/10-1781.
2. Kirsten Hansdatter f. 24/1-1783.
3. Thore Hansdatter f. 17/2-1786.
4. Anne Hansdatter f. 7/11-1789.
Barn i 2. ekteskap:
5. Jon Hansen (John Hansen) f. 13/6-1802.
6. Margith Hansdatter f. 13/3-1804 g.m. Peder Larsen Kamperhoug. Se Familie 33 - Verket 1835.

F.f. SaugbrugsDreng Hans Jonsen og Margith Jonsdatters Kirsten: Tron Jonsen Saugbr., Hans Andersen, Jens Jonsen, Kirsten Jonsd. Ingeborg Jonsd.
F.f. Hans Jonsen Saugbruget og Margith Jonsdatters Kirsten: Niels Gullichsen, Jens Jonsen, Clemmet Gundersen, Maren Gundersd. Anna Jonsd.
F.f. Hans Jonsens ved Saugbruget og Margith Jonsdatters Thore: Ole nedre Sannæs, Tron Jonsen, Jens Jonsen, Kirsten Jonsd. Anna Hansd.
F.f. Hans Jonsen Saugbruget og Margrethe(!) Jonsdatters Anne: Hans Christensen Saugbr., Niels Hansen Saugbr., Hans Nielsen Saugbr., Karen Arvesd. Saugbr., Kirsten Thomasd. Saugbr.
F.f. Hans Jonsen Saugbr. og Thore Halvorsdatters Jon: Christen Isacsen og Tore Hansd. Saugbr.
F.f. Hans Jensen(!) og Thore Halvorsdatters Margit: Rasmus Jonsen, Knud Hansen, Jacob Jensen, Lisbeth Halvorsd., Thore Hansd.


Til huset: Ole Christiansen (24). Ugift. Dagarbeider.


Familie 26.
Sagene 1801.

Her var oppført enke etter Rasmus Pedersen, Anne Jensdatter (64) og datter Gro Rasmusd. Se Familie 29 - Sagene 1762.

 


Familie 27.
Sagene 1801.

Dagarbeider
Clemmet Gundersen (Jynge) fra Sagene dpt. 17/7-1763, s.a. Gunder Nilsen (Jynge). Se Familie - 27 - Sagene 1762.
g1g i Holla 21/8-1788 m. Anne Hansdatter d.e. dpt. 30/3-1766 fra Sagene bg. 7/4-1796. "Anne Hansd. Saugbr., 30 Aar 2 Uger.", d.a. Hans Christensen. Se Familie 9 - Sagene 1782.
Forlovere: "
Harald Arvesen Hoxodde og Niels Clemtsen Saug."
g2g i Holla 15/11-1798 m. Maren Olsdatter fra Nordstå under Helgen store dpt. 23/1-1767, d.a. Ole Eriksen Nordstaa.
1. Gunder Clemmetsen (Jynge) f. 25/11-1788. Se Familie 37 - Sagene 1822.
2. Kjøstol Clemmetsen (Jynge) f. 24/12-1790. Flytta til Follestad i Gjerpen (siden 1854 en del av Skien by). Se Familie 6 - Follestad 1801.
3. Hans Clemmetsen (Jynge) f. 19/12-1792.
4. Anders Clemmetsen (Jynge) f. 12/6-1794.
5. Jørgen Clemmetsen (Jynge) f. 20/12-1795.
Barn i 2. ekteskap:
6. Ole Clemmetsen (Jynge) f. 5/2-1800. Se Familie 45 - Sagene 1822.
7. Nils Clemmetsen (Jynge) f. 29/12-1805. Se Familie 10 - Sagene 1835.

F.f. Clemet Gundersen Saugbruget og Anne Hansdatters Gunder: Hans Christensen Saugbr., Tron Jonsen Saugbr., Christen Hansen Saugbr., Kirsten Jonsd. Saugbr., Inger Gundersd. Hoxodde.
F.f. 
Clemmet Gundersen Saugbruget og Anne Hansdatters Kiøstol: Peder Gundersen Saugbr., Tron Jonsen Saugbr., Anders Hansen Saugbr., Inger Gundersd. Olsbrygge, Guri Pedersd. Saugbr.
F.f. Clemet Gundersen Saugbruget og Anne Hansdatters Hans: Harald Olsbrygge, Niels Gundersen Saug., Anders Hansen Saug., Maren Gundersd. Saug., Birthe Pedersd. Saugbr.
F.f. Clemet Gundersen Saugbruget og Anne Hansdatters Anders: Peder Gundersen Saugbr., Harald Olsbrygge, Anders Hansen Saugbr., Inger Gundersd. Olsbrygge, Maren Tronsd. Saugbr.
F.f. Clemet Gundersen Saugbruget og Anne Hansdatters Jørgen: Niels Gundersen Saugbr., Hans Christensen Saugbr., Anders Hansen Saugbr., Kirsten Jonsd. Saugbr, Maren Thronsd. Saugbr.
F.f. Clemet Gundersen Saugbruget og Maren Olsdatters Ole: Tron Jonsen Saugbr., Hans Norstaae, Anders Hansen Saugbr., Maren Gundersd. Saugbr., Sara Hansd. Saugbr.
F.f. 
Clemet Gundersen Saugbr. og Maren Olsdatters Niels: Niels Clemetsen, Ole Larsen, Clemet Nielsen, Kirsten Tronsd., Kirsten Stenstad.


Familie 28.
Sagene 1801.

Flaademand, snedker
Nils Gundersen (Jynge) fra Sagene dpt. 18/11-1753 bg. 29/8-1807. "Niels Gundersen Saugerne, døde ved et fald, 54 Aar gl.", s.a. Gunder Nilsen (Jynge). Se Familie - 27 Sagene 1762.
g. i Holla 7/10-1779 m. Kirsten Jonsdatter fra Sagene dpt. 2/2-1757 d. 3/2-1830 på Sagene, 73 år gl., d.a. Jon Tronsen. Se Familie 3 - Sagene 1762.
Forlovere: "
Ole Sandnæs og Tollef Heisholt."
1. Jon (tvilling) f. 9/9-1780 d. 10/9-1780.
2. Gunder (tvilling) f. 9/9-1780 d. 10/9-1780.
3. Kirsten Nilsdatter (Jynge) f. 13/9-1781 trolig g.m. Søren Justsen fra Bakken i Skien. Til Skien.
4. Inger Nilsdatter (Jynge) f. 18/9-1783.
5. Gunder Nilsen (Jynge) f. 21/3-1786.
6. Jon Nilsen (Jynge) f. 3/10-1788.
7. Nils Nilsen (Jynge) f. 21/5-1791. 
Se Hegna under Håtveit store.
8. Tron Nilsen Fiskestigen (Jynge) f. 1/1-1794. Se Familie 21 - Sagene 1822.
9. Ole Nilsen (Jynge) f. 12/7-1796. Se Familie 26 - Sagene 1822.
10. Clemmet Nilsen (Jynge) f. 20/12-1798. Se Sannerholt under Romnes.
11. Anne Nilsdatter (Jynge) f. 22/11-1802.

F.f. Niels Gundersen og Kirsten Jonsdatters ved Saugbrugets Tvillinger Jon og Gunder. De begge allene hiemmedøbte. Fødde 9 og døde 10 Sept.
F.f. Niels Gundersen Saugbruget og Kirsten Jonsdatters Kirsten: Bent Jonsen Saugbr., Kiøstol Olsbrygge, Niels Clemetsen Saugbr., Maren Gundersd. Haven, Ingeborg Jonsd. Saugbr.
F.f. Niels Gundersen Saugbrugsiden og Kirsten Jonsdatters Inger: Hans Jonsen Saugbr., Jens Jonsen Saugbr., Clemet Gundersen Saugbr., Maren Gundersd. Saugbr., Inger Olsbrygge.
F.f. Niels Gundersen Saugbruget og Kirsten Jonsdatters Gunder: Jens Jonsen, Clemet Gundersen, Harald Arvesen Wale, Inger Olsbrygge, Lisbet Jonsd. Saugbr.
F.f. Niels Gundersen Saugbruget og Kirsten Jonsdatters Jon: Harald Hoxodde, Rasmus Pedersen Tejen, Jens Svenchesen Saugbr., Maren Gundersd. Inger Gundersd. Hoxodde.
F.f. Niels Gundersen Saugbruget og Kirsten Jonsdatters Niels: Harald Olsbrygge, Tron Jonsen Saugbr., Jens Jonsen Saugbr., Kirsten Jørgensd. Saugbr., Anne Hansd. Saugbr.
F.f. Niels Gundersen Saugbruget og Kirsten Jonsdatters Tron: Tron Jonsen Saugbr., Clemet Gundersen Saugbr., Poul Christensen fra Gierpen, Maren Gundersd. Saugbr., Anne Hansd. Saugbr.
F.f. Niels Gundersen Saugbruget og Kirsten Jonsdatters Ole: Tron Jonsen Saugbr., Clemet Gundersen Saugbr., Ole Jonsen Febakke, Lisbet Halvorsd. Saugbr., Maren Tronsd. Saugbr.
F.f. Niels Gundersen Saugbruget og Kirsten Jonsdatters Clemet: Christen Isaacsen Saugbr., Tron Jonsen Saugbr., Jens Jonsen Saugbr., Lisbet Halvorsd. Saugbr., Kirsten Nielsd. Saugbr.
F.f. 
Niels Gundersen Saugbruget og Kirsten Jonsdatters Anne: Jens Jonsen, Maren Gundersd. (+ foreldrene?).


Familie 29.
Sagene 1801.

Her var oppført Tron Gundersen med familie. Se Familie 2 - Sagene 1782.

 


Familie 30.
Sagene 1801. Strømodden.

Flaademand
Christen Halvorsen Strømodden fra Sagene dpt. 19/10-1760, s.a. Halvor Svendsen. Se Familie 26 - Sagene 1762.
g1g i Holla 2/10-1783 m. Maren Johannesdatter fra Verket dpt. 22/5-1763, d.a. Johannes Rasmussen. Se Familie 32 - Verket 1762.
Forlovere: "
Lars Lorentsen Sandbaken og Tollef Johannissøn."
g2g ca. 1805 m. Thore Gulliksdatter f. ca.
1. Halvor f. 2/6-1784.
2. Ingeborg Christensdatter f. 22/12-1785 g.m. Nils Abrahamsen. Se Familie 22 - Sagene 1835.
3. Anne f. 20/12-1787.
4. Halvor Christensen f. 24/10-1789.
5. Anna Christensdatter f. 27/1-1792 g.m. Torvild Gundersen Moen. Se Moen store under Prestegården.
6. Johannes Christensen f. 2/1-1795. Se Familie 29 - Sagene 1822.
7. Tollev Christensen f. 31/8-1797. Se Familie 6 - Sagene 1835.
Barn i 2. ekteskap:
8. Maren Christensdatter f. 24/4-1806 g.m. Bent Bentsen. Se Familie 9 - Sagene 1835.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Christen Halvorsen Saugbruget og Maren Johannisdatters Halvor: Johannes Rasmussen, Rasmus Johannissen Wrk., Clemet Gundersen, Anna Johannisd. Sandbachen, Anna Marie Johannisd.
F.f. Christen Halvorsen Saugbruget og Maren Johannisdatters Ingebor: Johannes Rasmussen, Tollef Halvorsen Saugbr., Bent Pedersen Wrk., Anna Johannisd. Sandbakken, Liv Pedersd. Saugbr.
F.f. Christen Halvorsen Strømodden og Maren Johannisdatters Anne: Bent Pedersen Wrk., Tollef Halvorsen Saugbr., Jens Johannissen Wrk., Lisbet Thomasd. Anne Hansd. Saugbr.
F.f. Christen Halvorsen Strømodden og Maren Johannisdatters Halvor: Tollev Johannissen Wrk., Hans Johannissen Wrk., Jens Johannissen Wrk., Lisbet Halvorsd. Saugbr., Anne Ledvordsd. Wrk.
F.f. Christen Halvorsen Strømodden og Maren Johannisdatters Anna: Lars Lorensen Wrk., Jens Johannissen Wrk., Johannes Johannissen Wrk., Lisbet Halvorsd. Saugbr., Inger Nielsd. Saugbr.
F.f. Christen Halvorsen Strømodden og Maren Johannisdatters Johannes: Rasmus Johannissen Wrk., Johannes Johannissen Wrk., Anders Hansen Saugbr., Lisbet Halvorsd. Saugbr., Margrethe Hansd. Wrk.
F.f. Christen Halvorsen Strømodden og Maren Johannisdatters Tollev: Hans Johannissen Wrk., Peder Johannissen Wrk., Ingeborg Christiansd. Wrk., Marthe Maria Olsd. Saugbr., Johannes Johannissen Wrk.
F.f. 
Christen Halvorsen Strømodden og Thore Gullicksdatters Maren: Niels Clemetsen, Clemet Nielsen, Kiøstol Pedersen, Lisbeth Halvorsd., Ingeborg Christensd.


Familie 31.
Sagene 1801. Strømodden.

Snedker "til Huuset"
Halvor Jonsen fra Tinn f. ca. 1768.
g. i Holla 10/5-1792 m. Anne Kathrine Haagensdatter fra?
Forlovere: "
Jørgen Heisholt og Jan Tolfsen Saug."
1. Haagen Halvorsen f. 15/2-1792.
2. Aslaug Halvorsdatter f. 4/12-1794.
3. Jon Halvorsen f. 30/10-1797.
4. Hans Halvorsen f. 4/12-1800.
5. Marie Halvorsdatter f. 25/1-1804.
6. Anders Halvorsen f. 15/4-1807. Se Familie 8 - Sagene 1835.
7. Christopher Halvorsen f. 22/12-1810 d. 17/10-1826 på Saga, 15 år gml.

F.f. Trolovede Halvor Jonsen Almankaasen og Anne Cathrine Haagensdatters Haagen: Rasmus Heisholt, Peder Gundersen Saug., Anders Hansen Saug., Anne Christophersd. Tvara, Ingeborg Gundersd. Almankaasen.
F.f. Halvor Jonsen Saugbruget og Anne Cathrine Haagensdatters Aslou: Bent Jonsen Saugbr., Halvor Johannissen Saugbr., Anders Haagensen Holtet, Live Pedersd. Saugbr., Lisbet Larsd. Saugbr.
F.f. Halvor Jonsen Saugbruget og Anne Cathrine Haagensdatters Jon: Niels Gullichsen Saugbr., Peder Skoemager, Maren Gundersd. Saugbr., Anneche Andersd. Saugbr., Christen Isaacsen Saugbr.
F.f. Halvor Jonsen Saugbr. og Cathrine Haagensdatters Hans: Christen Halvorsen, Hans Pedersen Saugbr., Anders Haagensen, Anne Maria Hansd. Strømodden, Inger Nielsd. Saugbr.
F.f. 
Halvor Jonsen Saugbr. og Catrine Haagensdatters Marie: Anders Haagensen, Thore Hansd. Saugbr. (+ foreldrene?).
F.f. Halvor Jonsen og Catrine Haagensdatters Anders: Jon Hølen, Anders Hansen, Jon Hansen, Kirsten Tronsd., Karen Knudsd.
F.f. Halvor Jonsen og Catrine Haagensdatters Christopher: Gunder Pedersen, Jon Bentsen, Hans Tronsen, Karen Knudsd., Aase Gundersd.


Familie 32.
Sagene 1801.

Dagarbeider
Nils Andersen fra Kåsa f. ca. 1751
g. i Holla 3/11-1785 m. Inger Andersdatter fra Verket dpt. 29/4-1759, d.a. Anders Sørensen. Se Familie 26 - Verket 1762.
Forlovere: "
Ole Nielsen Hølen og Henric Sørensen Wærket."

Ingen barn før 1814.


Familie 33.
Sagene 1801. Eidshaug.

Sagarbeider
Lars Andersen Eishoug fra Laug i Lunde f. 23/7-1753 på Laug d. etter 1815, s.a. Anders Laug.
g. i Lunde 27/12-1782 m. Maren Evensdatter fra Godtid i Lunde f. 6/3-1755 d. 10/8-1815, d.a. Even Thygesen Godtid og Marthe Haavardsdatter fra Oterkjær.
Forlovere: "Børjer Loug og Johannes Fieldet."
1. Anne Larsdatter f. 21/2-1786 på Eidshaug i Lunde.
2. Marthe Larsdatter f. 8/2-1789 på Eidshaug i Lunde d. 29/6-1801 på Eidshaug i Lunde.
3. Anders Larsen f. 10/6-1792. Se Familie 24 - Sagene 1835.
4. Even Larsen f. 23/9-1795.

F.f. Lars Eidshoug og Maria Evensdatters Anne: Tyge Evensen, Peder Glænna, Christopher Andresen, Tyge Evensens qvinde, Anne Andresdatter.
F.f. Lars Eidshoug og Maria Evensdatters Marthe: Børjer Loug, Gunlek Svendsen, Rollev Andresen, Else Funnemark, Alethe Øen.
F.f. Lars Eidshoug og Maria Evensdatters Andres: Ellev Joensen, Christopher Andresen, Ingebor Aasen, Margit Godtid, Anne Andresdatter.
F.f. Lars Eidshoug under Fundemark og Maria Evensdatters Even: Klemmet Gundersen, Niels Jansen, Ole Strømme, Anne Dyrtid, Anne Andresdatter.

Denne familien bodde tidligere på plassen Eidshaug under Funnemark i Lunde.


Familie 34.
Sagene 1801. Kaasa.

Her var oppført enke Dorthe Olsdatter (54).
 


Familie 35.
Sagene 1801. Hegna.

Her var oppført skomaker Peder Andersen med familie. Se Stoa under Eie øvre.

 


 Til toppen: Trykk på [Home]

webmaster@gamleholla.no