ved
Gard Strøm


| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Skattematrikkel for Holden Præstegield
1686

Kilde: Fogderegnskap Øvre og Nedre Telemark 1686. Digitalarkivet.

Avskrift: G.S. 2018.

Noen forkortelser for landskylda:
Tnd. = Tønde = Tønne korn. 1 tnd = 12 meller.
Huder = Oksehuder. 1 hud = 12 skind (kalveskind).


Andre skattemanntall for Holla på 1600-tallet
| 1602 | 1610 - 1649 | Koppskatt 1645 | 1647 | 1650 - 1659 | 1650 | 1652 | 1662 | Fogdemanntall 1664 | 1665 | 1666 |
| 1672 | O-1670 | 1674 | 1676 | 1678 | 1679 | 1680 | 1681 | 1686 | 1688 | 1691 | 1692 | 1695 | 1696 | 1697 | 1698 | 1699 |


Gaardsnavn. Opsidder - Landskyld.
Eyer (Eier).


HOLDEN SOGN 1686.

Holden med Rødningen. Halfuor og Niels - 7 tnd.
Halfuor Søfrensøn.

Susaas. Jacob - 6 tnd.
Holden Kierche 4 meller.
Tommas Joensøn 5 tnd. 2 meller.

Eye med Dagsrøed. Enchen - 4 tnd 2 Meller.
Holden Kierche 2 meller.
Stenuld Lien 4 meller.
Tonne Haraldsdatter 1 tnd.
Olle Schiellaug 3 meller.
Anne, Sal. Claus Anderssøns 1 tnd. 5 meller.

Eie N. Sommund - 3 tnd. 3 hudr.
Jerpen Kierche 2 Huder.
Jerpen Proustj 1 Hud.
Hollen Kierche 1 tnd.
Holden Præsteboel 1 tnd.
Mathias Skierfwen (= Mathias Fosnæs i Lardal. G.S.) 1 tnd.

Haatued. Steen - 6 tnd.
Anders Cornix. (Andrew Cornish fra Cornwall i England, bosatt i Skien. G.S.)

Wibetou N. Olle - 5 tnd.
Holden Præsteboel 4 tnd.
Anders Andersøn 3 meller.
Prop. besidder (opsidder) 3 meller.

Wibetou. Kirsten och Joen - 3 tnd. 2 hudr.
Anders Andersøn 2 huder.
Anders Cornix 3 tnd.

Tofte. Berendt - 6 tnd.
Prop. besidder (Berendt eier).

Søfve. Hans - 10 tnd. 1 hud.
Skeens Kierche eyer 1 Hud.
Johan Groll 10 tnd.

Tvedt. Joen och Anne - 5 tnd.
Holden Kierche 1 tnd.
Anders Cornix 4 tnd.

Fæn Nedre med Ørevaldsaasen. Gunne - 6 huder 2 Meller.
Jerpen Proustj 6 Huder.
Holden Kierche 2 meller.

Fæn med Skipperwold
. Halfwor - 4 tnd. 2 Meller 1 hud 6 K.schind.
Holden Præsteboel 4 tnd. 2 meller.
Anders Cornix 1 1/2 huder.

Nambløs (S.) med Fæbache. Tommes - 4 tnd.
Holden Kierche 2 tnd.
Skeens Kierche 5 meller.
Holden Præsteboel 1 tnd. 1 melle.

Nambløs midgaarden med Teigen. Rasmus, Olle och Helje - 7 tnd.
Olle Wibetou.

Bachesuusaas. Peder - 4 tnd.
Holden Præsteboel 1 tnd.
Tommes Joensøn 3 tnd.

Ulefaas. Isaak - 5 tnd.
Sti Tønsberig.

Heisholt Østre. Rasmus - 3 tnd. 1 hud.
Sollum Kierche 1 huud.
Holden Præsteboel 3 tnd.

Heisholt Westre. Peder - 3 tnd.
Holden Præsteboel.

Nambløs N. Colbiørn - 8 Meller 1 hud.
Holden Kierche 4 meller.
Helgen Kierche 4 meller.
Anders Andersøn 1 hud.

Haatvedt. Jacob - 3 tnd.
Stie Tønsberig.

Nambløs N. Colbiørn Helgesøn - 3 tnd.
Peder Findøe. (Peder Tygesen Finneid i Drangedal. Se "Drangedal med Tørdal" av Olav Sannes - 1988, side 415. G.S.)

Fosse. Suennung - 2 tnd.
Tommes Joensøn.

Wibetou Lille. Olle - 2 Huder.
Anders Andersøn.

Skaardal Lille. Inger - 1 tnd.
Anne, Sal. Claus Anderssøns. (Anne = søster til Sti Tønsberig. Hun ble g2g med Arnold på Borgestad i Gjerpen. G.S.)

Tvere (Tvara). Hr. Gierdt (Presten)  - 3 tnd.
Holden Præsteboel 2 tnd.
Holden Kierche 1 tnd.

Texle. Berendt - 1 hud.
Berendt Tolfsøn.


HELGEN ANNEX 1686.

Helgen. Poull - 4 tnd. 2 meller.
Holden Præsteboel 2 meller.
Peder Røraae 4 tnd.

Ytterbøe. Olle och Anders - 6 huder 2 meller.
Holden Præsteboel 2 meller.
Anders Andersøn 6 Huder.

Kolle. Brynild - 4 tnd.
Anne, Sal. Claus Anderssøns.

Steenstad. Anders - 3 tnd. 1 Hud.
Helgen Kierche 1 1/2 tnd.
Anders Andersøn 1 hud 1/2 tnd.
Joen Bofwerud 1 tnd.

Bøe. Østen - 1 1/2 tnd. 3 huder.
Helgen Kierche 1 1/2 tnd.
Gjerpen Proustj 3 Huder.

Kaalstad med Skibsnes och Sanden. Hans, Jens och Gullich - 4 tnd. 2 huder.
Sollum Kierche 1 Hud.
Skeens præsteboel 1 Hud.
Anne, Sal. Claus Anderssøns 4 tnd.

Jelset med Hufve. Tommes - 3 1/2 tnd. 3 Kalfveschind.
Helgen Kierche 3 Kalvschind.
Tommes Joensøn 3 1/2 tnd.

Omtved. Olle - 1 1/2 tnd. 2 Huder.
Helgen Kierche 1 1/2 tnd.
Hans Jacobsøn 2 Huder.

Kaalstad Lille. Harald - 2 1/2 huder.
Hr. Willum Dop.

Kløfvedahl. Halfuor - 3 tnd.
Anne, Sal. Claus Anderssøns 1 1/2 tnd.
Kield Biørntuedt 1 1/2 tnd.

Holten. Jens - 3 Huder.
Anders Andersøn.

Langeland med Munchen. Rasmus - 4 Huder.
Skeens Præsteboel 1 1/2 huud.
Hr. Willum Dop 2 1/2 hud.

Verstad. Laurs - 2 Hud. 5 meller.
Jerpen Kierche 2 huder.
Helgen Kierche 2 meller.
Anders Cornix 3 meller.

Hvallen. Gunder - 3 tnd.
Holden Præsteboel 2 tnd.
Hr. Michel Nielsøn 1 tnd.

Jøntved N. Erik - 3 tnd.
Rommenes Kierche.

Jøntved Mellum. Olle - 3 tnd.
Erich Langangen 2 1/2 tnd.
Anders Andersøn 1/2 tnd.

Giedeboe. Jens - 2 Huder.
Hendrik Fredrichsøn.

Helgen W. Gunder - 2 tnd.
Holden Præsteboel.

Tindholt. Anders - 2 tnd.
Hans Elsætz Arfvinger.

Schiørholt. Syfver - 1 hud.
Skeens Kierche.

Bierwen med en Rødningsplads. Olle - 2 tnd. 1 1/2 melle.
Anders Andersøn 1 1/2 tnd.

Steenstadhvallen. Gunder - 5 meller.
Holden Kierche 2 meller.
Anders Andersøn 1/2 tnd.

Præstgraf. Swencke - 5 meller.
Holden Præsteboel.

Wasdahl. Eskild - 6 Kalfschind.
Meelum Kierche.

Jøntved Lille. Find - 2 tnd.
Holden Kierche 2 meller.
Holden Præsteboel 1 tnd 4 meller.

Soelberig. Arfwe - 1 hud.
Anders Andersøn.


ROMMENES ANNEX 1686.


Hvalle (Vale) med Nogle smaa ødepladser. Arfwe och Rasmus - 12 tnd.
Anders Andersøn.

Hvallen (Vala). Halfwor - 4 1/2 tnd.
Peder Findøe 3 tnd. (Peder Tygesen Finneid i Drangedal. Se "Drangedal med Tørdal" av Olav Sannes - 1988, side 415. G.S.)
Tolf Romnes 1 1/2 tnd.

Lunde Øfre. Gunder - 5 1/2 tnd. 4 Kalfschind.
Holden Kierche 1/2 tnd.
Holden Præsteboel 1 tnd.
Anders Cornix 4 tnd.
Tolf Romnes 4 Kalfschind.

Lunde N. Anders - 4 1/2 tnd.
Rommenes Kierche 1 tnd.
Holden Præsteboel 2 tnd.
Ifuer Hansøn 1 1/2 tnd.

Brendøe. Olle - 3 tnd. 3 1/2 Hud.
Jerpen Kierche 1 Hud.
Holden Præsteboel 1 Hud.
Jerpen Proustj 1 1/2 hud.
Prop. besidder (eiendommens besitter. G.S.) 3 tnd.

Rommenæs Westre och Rommenæs østre med Sanderholt. Tolef och Gunder - 6 løber Smør 1 tnd. 2 meller 1 hud.
Rommenæss Kierche 2 meller.
Holden Præsteboel 1 Hud och 1 tnd.
Michel Suhm 6 Løber Smør.

Sandnæs øfre. Gullich - 4 tnd.
Tommes Hansøn 1 1/2 tnd.
Mathias Skierfwen (= Mathias Fosnæs i Lardal. G.S.) 2 1/2 tnd.

Sandnæs N. med Ulwiig. Tommes och Kirsten - 4 tnd.
Mathias Skierfwen (= Mathias Fosnæs i Lardal. G.S.).

Grafuer. Augustinus 4 tnd.
Ifwer Hansøn 2 1/2 tnd.
Anders Andersøn 1 1/2 tnd.

Bordstad. Gunder - 1 1/2 tnd.
Anders Cornix.

Opsahl. Christen - 1 1/2 tnd.
Rommenes Kierche 1 Melle.
Holden Præsteboel 1 tnd. 2 meller.

Bøemarctsetter. (Er et Setterstuell 1678) Jens - 2 Kalvschind.
Anders Andersøn.


Webmaster