ved
Gard Strøm


| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |Mandtall paa heele oc halffue oc ødegaarder

1602

for Hollen Sogenn

Befattet oc schreffuit ved
M. Anders Bendsen Dall, Superintendent.

Se skannet original på Digitalarkivet.

Oppdatert 28.02.2022

Transkribert av G.S. 28/2-2022.


Andre skattemanntall for Holla på 1600-tallet
| 1602 | 1610 - 1649 | Koppskatt 1645 | 1647 | 1650 - 1659 | 1650 | 1652 | 1662 | Fogdemanntall 1664 | 1665 | 1666 |
| 1672 | O-1670 | 1674 | 1676 | 1678 | 1679 | 1680 | 1681 | 1686 | 1688 | 1691 | 1692 | 1695 | 1696 | 1697 | 1698 | 1699 |


Hollen Sogenn:

Helegaarder
:

Namløs - 2 gaarder.
Feenn - 2 gaarder.
Søffue - 1 gaard.
Toffte - 1 gaard.
Wibethaa - 2 gaarder.
Haathued - 1 gaard.
Tued - 1 gaard.
Holdenn - 1 gaard.
Eide - 2 gaarder.
Sussaas - 1 gaard.

Summa Hellegaarder - 14.

Halffuegaarder:

Namløs - 2 gaarder.
Wibethaa - 1 gaard.
Haathued - 1 gaard.
Heigsholt - 1 gaard.
Backissusaas - 1 gaard.
Fosse - 1 gaard.

Summa Halffuegaarder - vii (7).

Helgen Annex

Helegaarder:

Jellset - 1 gaard.
Steenstad - 1 gaard.
Ytterbye - 1 gaard.
Helgenn - 1 gaard.
Bøø - 1 gaard.
Kolstad - 1 gaard.
Kolde - 1 gaard.

Summa Hellegaarder - vii (7).

Halffuegaarder:

Siurholt (Skjørholt) - 1 gaard.
Tennholt - 1 gaard.
Holtenn - 1 gaard.
Kløffdall - 1 gaard.
Langeland - 1 gaard.
Steenstadhualenn - 1 gaard.
Werstad - 1 gaard.
Bierffuenn - 1 gaard.
Helgenn - 1 gaard.
Omthued - 1 gaard.
Kolstad - 1 gaard.
Hualenn - 1 gaard.
Jøntued - 3 gaarder.
Giedeboe - 1 gaard.

Summa Halffuegaarder 16

Romnis Annex til Hollen

Helegaarder:

Wlfaas (Ulefos) - 1 gaard.
Rommennees - 2 gaarder.
Sandnees 2 gaarder.
Hualenn (Hvale) - 1 gaard.
Brende - 1 gaard.
Øffuer lunde - 1 gaard.
Nedre Lunde - 1 gaard.
Graffuer - 1 gaard.
Wale - 1 gaard.

Summa Hellegaarder 11.

Halffuegaarder:

Wleffwig (Ulevig) - 1 gaard.
Opsall - 1 gaard.
Bodstad (Borstad) - 1 gaard.

Summa Halffuegaarder 3.

Ødegaarder:
Holt - 1 gaard.
Solien - 1 gaard.

Summa:
Helegaarder - 32 gaarder.
Halffuegaarder - 26 gaarder.
Ødegaarder - 2 gaarder.


Listens tittel ga meg et håp om at personers navn skulle bli nevnt, men dessverre.
G.S.


Webmaster