ved
Gard Strøm


| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Skattematrikkel for Holden Præstegield
1699

Kilde: Fogderegnskap Øvre og Nedre Telemark 1699. Digitalarkivet.

Avskrift: G.S. 2018.

Noen forkortelser for landskylda:
Tnd. = Tønde = Tønne korn. 1 tnd = 12 mehler.
Huder = Oksehuder. 1 hud = 12 skind (kalveskind).


Andre skattemanntall for Holla på 1600-tallet
| 1602 | 1610 - 1649 | Koppskatt 1645 | 1647 | 1650 - 1659 | 1650 | 1652 | 1662 | Fogdemanntall 1664 | 1665 | 1666 |
| 1672 | O-1670 | 1674 | 1676 | 1678 | 1679 | 1680 | 1681 | 1686 | 1688 | 1691 | 1692 | 1695 | 1696 | 1697 | 1698 | 1699 |


Gaardsnavn. Opsidder - Landskyld.


HOLDEN SOUGN 1699.

Holden med Rødningen. Hr. Commercie Raad Borse (Halvor) - 7 tnd.
Ulefos Jernværks frjgaard.

Susaas. Mickel - 6 tnd.

Eye med Dagsrøed. Endre - 4 tnd 2 Mehler.

Eie N. Sommund - 3 tnd. 3 hudr.
Ulefos Jernværks frjgaard.

Haatvedt. Børthe - 6 tnd.

Wibetou N. Ole - 5 tnd.
Ulefos Jernværks frjgaard.

Wibetou. Joen - 3 tnd. 2 huuder.
Ulefos Jernværks frjgaard.

Tofte. Berndt - 6 tnd.

Søfve. Hans - 10 tnd. 1 hud.
Ulefos Jernværks frjgaard.

Tvedt. 5 tnd.
Deraf bruger Jens 3 tnd. og
Tygge 2 tnd.

Fæn Nederste med Ørevaldsaasen. Gunne - 6 huder 2 Mehler.
Ulefos Jernværks frjgaard.

Fæn med Skipperwold
. Kirsten (Kresten?) - 4 tnd. 2 Mehler 1 hud 6 K.schind.
Ulefos Jernværks frjgaard.

Namløs S. med Fæbacke. Tommes - 4 tnd.
Ulefos Jernværks frjgaard.

Nambløs Midgaarden med Teigen. - 7 tnd.
Deraf bruger Ole Brynildsøn 3 tnd.,
Ole Helgesøn 3 tnd. og
Helge 1 tnd.
Ulefos Jernværks frjgaard.

Backesuusaas. Peder - 4 tnd.

Ulfaas. Isaach - 5 tnd.

Heisholt Østre. Rasmus - 3 tnd. 1 hud.

Heisholt Westre. Peder - 3 tnd.
Ulefos Jernværks frjgaard.

Namløs N. Kolbiørn - 8 Mehler 1 hud.
Ulefos Jernværks frjgaard.

Haatvedt. Michel - 3 tnd.

Namløs N. Kolbiørn Helgesøn - 3 tnd.
Ulefos Jernværks frjgaard.

Fosse. Marj - 2 tnd.

Wibetou Lille. Ole - 2 Huder.

Sckaardal Lille. Ole - 1 tnd.

Tvære (Tvara). - 3 tnd.
Heraf bruger Alf 2 tnd. og
Daniel 1 tnd.

Texle. Berndt - 1 hud.

Füre Ulfaas Qwerners Schat á 2 rdr. Er 8 rdr. (D.v.s. at det i 1699 var 4 kverner på sagbruket. G.S.).


HELGEN ANNEX 1699.

Helgen. Tosten - 4 tnd. 2 mehler.

Ytterbøe.  - 6 huder 2 mehler.
Deraf bruger Ole Poulsen 1 Melle 3 hudr. og
Ole Hanssøn 1 Mehle 3 hudr.

Kolle. - 7 tnd.
Deraf bruger Torbiørn 2 tnd. og
Marthe bruger 2 tnd.

Steenstad. Ole - 3 tnd. 1 Hud.

Bøe. - 1 1/2 tnd. 3 huder.
Deraf bruger Bendt 3 qtr. 1 1/2 huud og
Ewen bruger 3 qtr. 1 1/2 huud.

Kaalstad med Skibsnes og Sanden.  - 4 tnd. 2 huder.
Deraf bruger Gunlich 1 1/2 tnd 1 huud,
Asgier bruger 1 1/2 tnd 1 huud og
Syfwer bruger 1 tnd.

Jelset med Hufwe. Anders - 3 1/2 tnd. 3 Kalfveschind.

Omtvedt. Søfren - 1 1/2 tnd. 2 Huder.

Kaalstad Lille. Eiwen - 2 1/2 huder.

Kløfvedal. Halfwor - 3 tnd.

Holten. Jens - 3 Huder.

Langeland med Munchen. Rasmus - 4 Huder.

Werstad. Christen - 2 Hud. 5 mehler.

Hvalen. Gunne - 3 tnd. 1 qtr.

Jøntved N. Karen - 3 tnd.

Jøntved Mellum. Børte - 3 tnd.

Giedeboe. Jens - 2 Huder.

Helgen Westre. Gunder - 2 tnd.

Tindholdt. Anders - 2 tnd.

Sckørholdt. Knud - 1 hud.

Bierfven med en Rødningspladtz. Anne - 2 tnd. 1 1/2 melle.

Steenstadhvalen. Gunne - 5 mehler.

Præstgraf. Swencke - 5 mehler.

Wasdal. Rasmus - 6 Kalfschind.

Jøntved Lille. Rasmus - 2 tnd.

Soelberg. Arfwe - 1 hud.


ROMMENES ANNEX 1699.


Hvale (Vale) med Nogle smaa ødepladser.  - 12 tnd.
Deraf bruger Anders 6 tnd. og
Arfwe bruger 6 tnd.

Hvalen (Vala). Ole - 4 1/2 tnd.

Lunde Øfre. - 5 1/2 tnd. 4 Kalfschind.
Deraf bruger Gunder 2 tnd. 3 qrt. 2 Kalfschind og
Ledwor bruger 2 tnd. 3 qrt. 2 Kalfschind.

Lunde N.  - 4 1/2 tnd.
Deraf bruger Anders 2 tnd. 1 qrt. og
Rolf bruger 2 tnd. 1 qrt.

Brende. Ole - 3 tnd. 3 1/2 Hud.

Rommenes Østre og Westre med Sanderholt. - 6 løber Smør 1 tnd. 2 mehler 1 hud.
Deraf bruger Hercules (Weyer) 3 løber smør 1 tnd. 1 mehle og
Gunder bruger 3 løber smør 1 mehle.

Sandnes Øfre. Niels - 4 tnd.

Sandnes N. med Ullewiig. - 4 tnd.
Deraf bruger Tommas 3 tnd. og
Kirsten bruger 1 tnd.

Grafver. Marthe 4 tnd.

Bordstad. Gunder - 1 1/2 tnd.

Opsahl. Christen - 1 1/2 tnd.

Bøemarctsetter. (Er et Setterstuell 1678) Jens - 2 Kalvschind.

Eftersckrefne Pladser er Ubygde og dog gifwer Leding:
Høedalen 16 sk.
Morgedalen 16 sk.

Paa Steenstad Grunden, Poul Olsbrygge Huusmand  48 sk.
Paa Opsal Grunden, Christopher Galten Huusmand 48 sk.


Webmaster